Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao thưởng các lực lượng phá Chuyên án ma túy T0319
(Baohatinh.vn) - Sáng 7/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã tiến hành trao thưởng cho các lực lượng vừa phá thành công Chuyên án T0319, thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp.
879ex9a52x11db7xed0fxe13fxb7b1x10f79x94e9x9455xX7xf876xee73xc038x9a6axa236xde85xX5xb32dxXax11f6bxeea2x9b44xX3xXexX1xaf78xX3xXcx11ba7x11090xX1xX3x105d0xa2bfxX3xfb84xfcadxX3xXcx10a4bxX1cxX1xX3x12503xc1dcxX3xb33ax9796xX1cxX1xX3xba49x8c44xX1cxX3xXexabc7xX6xbd3bxX3xXexX1xX18x103b9xX1cxdd7axX3xX4x11480xX4xX3xX5xb4d8xX4xX3xX5xX18x11558xX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3x9b8exX1xb3ffxX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xa8a3xX6xX3xXexda9fxX20xX3xXcx109c0xb3acxX2x9d2fxX0xda3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xc70bxXaxX12xX32xX43xX1cxX40xX3xb48bxX6bxX2xX2xd7bfxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xb372xdb23xX3xXexXdx111b5xX1cxX3xX1xX23xX1cxX1xX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xb9ecx1104cxX6xX3xXbxX1xX43xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX4xbeacxX1cxX40xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xXcxX66xX67xX2xX69xX89xX3xXexX1xX56xX3xX40xXdxb8cdxX3xX67xX66xX3x1044fxX43xX1cxX1xX3xX1xX10xX37xX39xXdxX1cxX89xX3xf193xcd41xX66xX66xX66xX3xXd1xXdxX2bxX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXex10cc4xX1cxX40xX3xX1xX4cxXbxX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xX3xXbxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxc48bxXdxX7dxXexX1x9549xX3x10fdfxcc91xX66xXbxd5ffx9838xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX166xX3x8eecxe724xX85xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX6bxX6bxXdxX10exX100xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10exXd1xX1cxX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX178xX6bxX2xX67xX10dxX7dxX178xX2xX66xX66xX168xX2xX168xXexX177xX69xX67xX69xX2xX5xX66xX10ex108cdxXbxX40x970dxX37xX9xX85xX169xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xX100xXdx9d8dxX56xX3xX7dxX18xX33xX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXa6xXa7xX3xXexX37xXdxd4c7xXexX3xXbxX1xX43xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xX89xX3xX100xeb41xXexX3xX40xXdxXfbxX3xX169xX3xXa6xe45fxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xXexX1xX56xX3xX40xXdxXfbxX3xX5exa702xXexX3xX7xX2aaxX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5x9ec3xX1cxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12x114bcxX1xX43xXexX3xX100xXdxX258xX56xX3xXex10cf2xXdxX3xX100xX56xX120xXdxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX89xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5exXd2xX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX43xX1cxX89xX3xXa6xb8e9xX1cxX40xX3xXexX1x9349xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX37xe2d2xX1cxX40xX89xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXa6xX18xX4cxX4xX3xX16cxX43xX4xX3xXa6xb764xX1cxX1xX3xX5xX23xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX16cxX56xX20xX2bxX1cxX3xe139xX56xX2aaxX4xX3xX40xXdxX6xX89xX3xX37x1035axXexX3xX4xabeexX1cxX3xX7xX47xX3xX1xX4cxXbxX3xXexX43xX4xX3xX40xXdxXfbxX6xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX89xX3xXexX391xX1cxX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xXexX37xX391xX1cxX3xX43xXbxX10exX3x10bf1xXdxX275xX4xX3xXbxX1xX43xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xXd1xb68cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxX3xXd1xXd2xX6xX3xX386xX56xX6xX3xXexX1xX258xX3xX1xXdxX275xX1cxX3xX7xX47xX3xXbxX1xX2aaxXdxX3xX1xX4cxXbxX3xX4xX1xdcc5xXexX3xX4xX1x90d4xX3xX40xXdxXfbxX6xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX89xX3xX1xc6abxXdxX3xX386xX56xX6xX1cxeb5axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX1cxX1xX391xX1cxX3xX5exX2f2xX1cxX1xX166xX3xXcxX2exX1cxX1xX3xX1xX2exX1cxX1xX3xX5exX6xX3xXexX56x111fdxX3xXd1xX23xX3xXd1xb8a6xX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1x11044xXbxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX56xX487xX3xX7xX422xX3xX4x11c20xX1cxX3xX7dxXdx954cxX1cxX3xX100xXdxXabxX1cxX3xX1xXabxXexX3xX7x9f4dxX4xX3xXbxX1xX4c7xX4xX3xXexX2f2xXbxX89xX3xXd1xX2exX3xXd1xX48dxX20xX89xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX4xX395xX1cxX3xX4x89e1xX3xX7xX47xX3xXbxX1xX2aaxXdxX3xX1xX4cxXbxX3xXexX2aaxXexX3xX1xX33xX1cxX3xX1cxXfbxX6xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xXexX43xX4xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX89xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xXcxX1xX349xXdxX3xX40xXdxX6xX1cxX3xXexX2d0xXdxX89xX3xX1cxX1xX391xXexX3xX5xX23xX3xX1cxX1xXfbxX1cxX40xX3xXexX1xX43xX1cxX40xX3xX4xX56xX2aaxXdxX3xX1cxe722xX5exX89xX3xX7dxX370xXbxX3xXexXabxXexX89xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXd1xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX1cxX57dxX1cxX40xX3xX4xX395xX1cxX3xXexXdxXabxXbxX3xXexX3eexX4xX3xX4xX1xX1fxX3xXa6xX2bcxX1cxX40xX3xX1cxX2a0xX5exX3xX4xX1xX2a0xX4xX3xXexX2exX1cxX1xX3xX1xX2exX1cxX1xX89xX3xXexX37xXdxX258xX1cxX3xf526xX1xX6xXdxX3xXa6xX343xX1cxX40xX3xX100xX2bcxX3xX4xX43xX4xX3xX100xXdxX275xX1cxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX1cxX1xX351xX5exX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xX4xX4efxX3xX1xXdxX275xX56xX3xX386xX56xX441xX3xXd1xX2d0xXdxX3xX4xX43xX4xX3xXa6xX18xX349xX1cxX40xX3xX7dx99b2xX20xX89xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xXexX2bcxXdxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xX3xXbxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX7dxXexX1xX166xX3xX168xX169xX66xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX166xX3xX177xX178xX85xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX6bxX6bxXdxX10exX100xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10exXd1xX1cxX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX178xX6bxX2xX67xX10dxX7dxX178xX2xX66xX66xX85xX169xX169xXexX168xX168xX169xX2xX10dxX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xX1bbxX37xX9xX169xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX54xX43xX4xX3xXa6xX2f2xXdxX3xX100xXdxX258xX56xX3xXexX1xX6xX5exX3xX7dxX47xX3xX5xX4baxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xX3xXbxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX1cxXexX10xX37xX3xX7dxXexX1xX56xX5exX100xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX7dxXexX1xX166xX3xX168xX169xX66xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX166xX3xX177xX178xX85xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX6bxX6bxXdxX10exX100xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10exXd1xX1cxX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX178xX6bxX2xX67xX10dxX7dxX178xX2xX66xX67xX2xX67xX10dxXexX67xX169xX177xX67xX178xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xX1bbxX37xX9xX2xX69xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXexX41dxX1cxX40xX3xX1xX39xX6xX3xXd1xX23xX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5exXd2xX1cxX40xX3xX169xX3xXa6xX33xX1cxX3xXd1xX370xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXd1xX23xX3xX54xX3eexX4xX3xX22xX441xXdxX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXa6xXa7xX3xX4xX4efxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xX16cxX56xX391xXexX3xX7xX2a0xX4xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xXexX37xXdxX275xXexX3xXbxX1xX43xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xXcxX37xX18xX2d0xX4xX3xXa6xX4efxX89xX3xX1cxX1xX18xX3xX13xX43xX39xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXa6xX18xX6xX3xXexXdxX1cxX89xX3xXd1xX23xX39xX3xX1xX343xXdxX3xX169xX66xX1xX178xX177x8ecaxX3xX1cxX40xX23xX20xX3xX169xX178xX6bxX2xX66xX6bxX169xX66xX2xX69xX89xX3xXexX2f2xXdxX3xXexX1xXe0xX1cxX3xX54xX62axX20xX3xX54xX1xX6xX1cxX1xX89xX3xX16cxXa7xX3xX32xX33xX1cxX3xXcxX62axX20xX89xX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xX22xX18xX33xX1cxX40xX3xX32xX33xX1cxX89xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX89xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX1cxX40xX1xXdxX275xXbxX3xXd1xX3eexX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX40xX343xX5exX166xX3xX54xX441xX1cxX1xX3xX7xX43xXexX3xX4xX33xX3xXa6xX2bcxX1cxX40xX89xX3xX54xX441xX1cxX1xX3xX7xX43xXexX3xXa6xXdxc7e5xX56xX3xXexX37xX6xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xXd1xXa3fxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX89xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xX22xX18xX33xX1cxX40xX3xX32xX33xX1cxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX37xX2exX89xX3xXbxX1xX2aaxXdxX3xX1xX4cxXbxX3xXd1xX2d0xXdxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX22xX441xXdxX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xXcxX66xX67xX2xX69xX3xX100xX2a0xXexX3xX386xX56xX441xX3xXexX6xX1cxX40xX3xX169xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xX40xX343xX5exX166xX3xX22xX23xX3xX3d9xX57dxX1cxX3xX32xX14xX1cxX1xX3x105c5xX32xea07xX3xX2xX69xX69xX178xe8e2xX3xX7dxX62axX1cxX3xXexX2bcxX4xX3xd063xXe0xX1cxX40xX89xX3xX386xX56xX2bxX3xX386xX56xX43xX1cxX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xXafbxX18xX349xX1cxX40xX3xX2axX43xXexX89xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX22xX4efxX6xX89xX3xX1xXdxX275xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX7xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2f2xXdxX3xXcxX1xX1fxX3xXa6xXe0xX3xX3d9xXdxX2bxX1cxX40xX3xX54xX1xX57dxX1cxX3xXae9xX2axX23xX39xXaf1xX3xXd1xX23xX3xfb39xXdxX23xX1cxX40xX3xX32xX10xX39xX3xX54xX1xX1bxX1cxX1xX3xXae9xX32xXaebxX3xX2xX69xX69xX178xXaf1xX89xX3xX1cxX40xX18xX349xXdxX3xX7dxX62axX1cxX3xXexX2bcxX4xX3xXafbxXe0xX1cxX40xX89xX3xXexX37xX62xX3xXexX2f2xXdxX3xX16cxXa7xX3xX2e7xX1xX18xX4cxX1cxX40xX3xX22xX23xX89xX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xX13xX441xX39xX3xa83fxX2bxX1cxX89xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX2axX23xX39xX3xX54xX6xXdxX89xX3xX7xa8b6xX3xX7dxX3eexX1cxX40xX3xX16cxX10xX3xXe0xX3xXexXe0xX3xXd1xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xXcxX37xX39xX1cxX40xX3xX386xX56xX43xX3xXexX37xX2exX1cxX1xX3xX100xX2a0xXexX3xX40xXdxXfbxX89xX3xX4xX43xX4xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xX1cxX40xX39xX6xX1cxX3xX4xX2aaxX89xX3xX4xX2aaxX3xXexX1xX1fxX3xXexX37xX2bxX1cxX3xX16cxX10xX3xXe0xX3xXexXe0xX3xXd1xX23xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX37xX441xX3xX386xX56xX20xXabxXexX3xX5xXdxX275xXexX3xXa6xX258xX3xXexX1xX39xX43xXexX3xXexX1xX62axX1cxX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xX3xXbxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX7dxXexX1xX166xX3xX168xX169xX66xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX166xX3xX177xX178xX85xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX6bxX6bxXdxX10exX100xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10exXd1xX1cxX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX178xX6bxX2xX67xX10dxX7dxX178xX2xX66xX66xX168xX66xX66xXexX10dxX177xX168xX67xX177xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xX1bbxX37xX9xX67xX69xX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX10exX10exX10exX3xXd1xX23xX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX43xX4xX3xXa6xX33xX1cxX3xXd1xX370xX3xXbxX1xX2aaxXdxX3xX1xX4cxXbxX3xXbxX1xX43xX3xX43xX1cxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xXcxX56xX20xX3xX1cxX1xXdxX2bxX1cxX89xX3xXd1xX2d0xXdxX3xX7xX47xX3xX4xX1xX1bxX3xXa6xX2f2xX39xX3xX4xX1xX41dxXexX3xX4xX1xX422xX89xX3xXexX1xX2aaxX1cxX40xX3xX1cxX1xX391xXexX3xX4xX1fxX6xX3xX5xXa7xX1cxX1xX3xXa6xX2f2xX39xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX89xX3xX54xX3eexX4xX3xX22xX441xXdxX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX89xX3xX13xX6xX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xXd1xX2d0xXdxX3xX7xX47xX3xX386xX56xX20xXabxXexX3xXexX62axX5exX89xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX395xX1cxX3xX5exX18xX56xX3xXexX37xX14xX89xX3xX7dxf131xX1cxX40xX3xX4xX441xX5exX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX43xX1cxX3xX100xX2bcxX89xX3xX4xX1xXdxXabxX1cxX3xX7xebb0xX3xXa6xXa7xX3xX5e5xX1xX2aaxX1cxX40xX3xX4xX1xXabxX89xX3xXexX37xX391xX1cxX3xX43xXbxX3xXd1xX23xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX4efxX1cxX40xX3xX100xX2a0xXexX3xX40xXdxXfbxX3xX169xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX10exX3xXcxX6xX1cxX40xX3xXd1xX48dxXexX3xXexX1xX56xX3xX40xXdxXfbxX3xX40xX343xX5exX3xX67xX66xX3xX100xX43xX1cxX1xX3xX1xX10xX37xX39xXdxX1cxX89xX3xX10dxX10exX66xX66xX66xX3xXd1xXdxX2bxX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXexX120xX1cxX40xX3xX1xX4cxXbxX89xX3xX66xX2xX3xX16cxX10xX3xXe0xX3xXexXe0xX3xXd1xX23xX3xX5exX2bcxXexX3xX7xX2aaxX3xXexX6xX1cxX40xX3xXd1xX48dxXexX3xX4xX4efxX3xX5xXdxX2bxX1cxX3xX386xX56xX6xX1cxX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xX3xXbxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX7dxXexX1xX166xX3xX168xX169xX66xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX166xX3xX177xX178xX85xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX6bxX6bxXdxX10exX100xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10exXd1xX1cxX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX178xX6bxX2xX67xX10dxX7dxX178xX2xX66xX67xX2xX169xX67xXexX69xX10dxX85xX178xX2xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xX1bbxX37xX9xX69xX168xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX2dxX2f2xXdxX3xXexX43xX3xX3d9x10f6bxX3xXcxX37xdb31xX1cxX40xX3xX22xX441xXdxX3xd7c0xX3xXb59xXdxX43xX5exX3xXa6xX2aaxX4xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX20xX3xX5exX41dxXexX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX4xX441xX5exX3xX33xX1cxX3xX7xX47xX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXexX62axX5exX3xX4xX1fxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX89xX3xXa6xX343xX1cxX40xX3xXexX1xX349xXdxX3xX1xX4c7xX6xX3xX7xX422xX3xX4xX1xX1bxX3xXa6xX2f2xX39xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX1cxX57dxX1cxX40xX89xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX4xX43xX4xX3xXa6xX370xX6xX3xXbxX1xX18xX33xX1cxX40xX3xXexX48dxXbxX3xXexX37xX56xX1cxX40xX3xXexX39xX23xX1cxX3xX5xX47xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xXexX43xX4xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX89xX3xXa6xX343xX1cxX40xX3xXexX1xX349xXdxX3xXbxX1xX2aaxXdxX3xX1xX4cxXbxX3xX4xX1xX41dxXexX3xX4xX1xX422xX3xXd1xX2d0xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX1cxX40xX23xX1cxX1xX3xX5xXdxX2bxX1cxX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXa6xX258xX3xXa6xX2f2xXexX3xXa6xX18xX4cxX4xX3xX1xXdxX275xX56xX3xX386xX56xX441xX3xX4xX6xX39xX3xX1xX33xX1cxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xb873xX56xX43xX3xXexX37xX2exX1cxX1xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX89xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX16cxX43xX4xX3xXa6xX370xX1cxX1xX3xX22xX23xX3xX3d9xX57dxX1cxX3xX32xX14xX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX5xX23xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xX22xX2f2xX1cxX40xX3x124e1xX3xX54xX1xXdxX1cxX1xX89xX3xX32xXaebxX3xX2xX10dxX6bxX66xX2xX6bxX2xX69xX69xX10dxX3xXexX2f2xXdxX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xXafbxX18xX349xX1cxX40xX3xX2axX43xXexX89xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX22xX4efxX6xX89xX3xXa6xX57dxX1cxX40xX3xX5e5xX487xX3xX22x93f2xXcxXcxX3xXexX2f2xXdxX3xXexX1xXe0xX1cxX3xX177xX3xX16cxXa7xX3xX2dxX57dxX5e5xX3xX22xX23xX89xX3xX1xX56xX20xX275xX1cxX3xX2dxX57dxX5e5xX3xXb59xX5xX39xX1cxX40xX89xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX2dxX57dxX5e5xX3xXaebxXe0xX1cxX40xX89xX3xXa6xX6xX1cxX40xX3xX100xX370xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX1186xX56xX441xX1cxX40xX3xX13xX2exX1cxX1xX3xXexX37xX56xX20xX3xX1cxXa7xX3xXa6xX41dxX4xX3xX100xXdxX275xXexX3xXd1xXa3fxX3xXexX2bcxXdxX3xd154xX3d9xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xe53bxX3xXae9xX4xX43xX4xX3xXa6xX2aaxXdxX3xXexX18xX4cxX1cxX40xX3xXd1xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX67xX66xX66xX3xX5e5xX40xX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXa6xX43xX89xX3xX7dxX39xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX1186xX56xX441xX1cxX40xX3xX13xX2exX1cxX1xX3xX100xX2a0xXexX3xX1cxX40xX23xX20xX3xX2xX169xX6bxX2xX66xX6bxX169xX66xX2xX168xXaf1xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX7dxX20xXaxX12xXcxX37xX2bxX1cxX3xX4xX33xX3xX7xX3exX3xX5e5xXabxXexX3xX386xX56xX441xX3xXa6xXdxXa3fxX56xX3xXexX37xX6xX3xX1cxX40xX23xX20xX3xX67xX2xX6bxX2xX66xX6bxX169xX66xX2xX69xX89xX3xX54xX33xX3xX386xX56xX6xX1cxX3xX54xX32xX2dxXcxX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXa6xXa7xX3xX37xX6xX3xX1186xX56xX20xXabxXexX3xXa6xX370xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX3exXdxX3xXexX2aaxX3xXd1xX3eexX3xX43xX1cxX3xX1xX2exX1cxX1xX3xX7xX47xX3xX1294xX3d9xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX12b5xX89xX3xX1186xX56xX20xXabxXexX3xXa6xX370xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX3exXdxX3xXexX2aaxX3xX100xX370xX3xX4xX6xX1cxX3xXa6xX2aaxXdxX3xXd1xX2d0xXdxX3xX22xX2f2xX1cxX40xX3xX11ddxX3xX54xX1xXdxX1cxX1xX3xXd1xX23xX3xXb59xXdxX23xX1cxX40xX3xX32xX10xX39xX3xX54xX1xX1bxX1cxX1xX3xXd1xXa3fxX3xXexX2bcxXdxX3xX1294xXd1xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX12b5xX0xX6bxXbxX12xX0xX7dxXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxX37xX10xX5xX6xXexX10xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX2bxX1cxX3xX386xX56xX6xX1cxX166xX0xX6bxX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1040xXexX1xX56xX5exX100xX1040xX6xX1cxX7dxX1040xX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX13xX2bcxX3xXa6xX2bcxXdxX3xX13xXdxX2bxX1cxX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxXaxX3xX1xX37xX10x10825xX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX1cxX1xX1040xXexX37xXdxX6bxX100xXdxX1040xXexX1xX56xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX56xX20xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xX100xX39xX1040xX7dxX39xXdxX1040xX100xXdxX10xX1cxX1040xXbxX1xX39xX1cxX40xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xXbxX1xX6xX1040xX1cxX1xXdxX10xX56xX1040xX4xX1xX56xX20xX10xX1cxX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX1040xX5xX39xX1cxX6bxX2xX168xX2xX177xX67xX66xX10exX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6bxX5exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX169xX66xX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX67xX6bxX2xX66xX177xX7dxX178xX66xX69xX2xX69xX178xX177xXexX178xX10dxX66xX67xX5xX2xX66xX1040xX2xX67xX178xX7dxX10dxX2xX178xX2xX69xX177xX2xXexX168xX85xX85xX2xX5xX177xX1040xX100xX10exX1b8xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX7dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX13xX2bcxX3xXa6xX2bcxXdxX3xX13xXdxX2bxX1cxX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX1cxX1xX1040xXexX37xXdxX6bxX100xXdxX1040xXexX1xX56xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX56xX20xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xX100xX39xX1040xX7dxX39xXdxX1040xX100xXdxX10xX1cxX1040xXbxX1xX39xX1cxX40xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xXbxX1xX6xX1040xX1cxX1xXdxX10xX56xX1040xX4xX1xX56xX20xX10xX1cxX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX1040xX5xX39xX1cxX6bxX2xX168xX2xX177xX67xX66xX10exX1xXexX5exXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX13xX2bcxX3xXa6xX2bcxXdxX3xX13xXdxX2bxX1cxX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXd1xXd2xX6xX3xXexX1xX6xX20xX3xX5exX41dxXexX3xX13xX6xX1cxX3xXcxX1xX18xX349xX1cxX40xX3xXd1xX3eexX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX40xXbbcxXdxX3xXexX1xX18xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX13xX2bcxX3xXa6xX2bcxXdxX3xX13xXdxX2bxX1cxX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXa6xXa7xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX2a0xX1cxX40xX3xX5xX4cxXdxX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxX10exX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX56xX1040xXexX37xX6xX1cxX40xX6bxX4xX39xX1cxX40xX1040xX6xX1cxX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xXexX37xX6xX39xX1040xXexX1xX56xX39xX1cxX40xX1040xX4xX6xX4xX1040xX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXbxX1xX6xX1040xX1cxX1xXdxX10xX56xX1040xX4xX1xX56xX20xX10xX1cxX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX1040xX5xX39xX1cxX6bxX2xX168xX2xX67xX10dxX10dxX10exX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6bxX5exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX169xX66xX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX67xX6bxX2xX66xX10dxX7dxX2xX2xX169xX177xX66xX2xX2xXexX69xX2xX66xX85xX67xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX7dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX56xX1040xXexX37xX6xX1cxX40xX6bxX4xX39xX1cxX40xX1040xX6xX1cxX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xXexX37xX6xX39xX1040xXexX1xX56xX39xX1cxX40xX1040xX4xX6xX4xX1040xX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXbxX1xX6xX1040xX1cxX1xXdxX10xX56xX1040xX4xX1xX56xX20xX10xX1cxX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX1040xX5xX39xX1cxX6bxX2xX168xX2xX67xX10dxX10dxX10exX1xXexX5exXaxX12xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX1xXdxXa3fxX56xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xX5xX2d0xX1cxX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX12xX32xX43xX1cxX40xX3xX1cxX6xX20xX3xXae9xX169xX168xX6bxX2xX66xXaf1xX89xX3xXexX2f2xXdxX3xX4xXbbcxX6xX3xX5e5xX1xe8c7xX56xX3xX386xX56xX2aaxX4xX3xXexXabxX3xX54xX395xX56xX3xXcxX37xX10xX39xX89xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXa6xXa7xX3xXexX120xX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX5xX4baxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXexXd2xX3xX2xX66xX6bxX2xX66xX3xf940xX3xX169xX178xX6bxX2xX66xX6bxX169xX66xX2xX69xX10exX3xX2dxX2f2xXdxX3xXexX43xX3xX3d9xX1034xX3xXcxX37xX1038xX1cxX40xX3xX22xX441xXdxX3xX1b03xX3xXb59xXdxX43xX5exX3xXa6xX2aaxX4xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX5exX3xX7dxX47xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1xX1fxX3xXexX370xX4xX1xX3x11fb6xX13xXaebxf90axX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX169xX66xX3xXexX48dxXbxX3xXexX1xX258xX89xX3xX4xX43xX3xX1cxX1xX62axX1cxX3xX16cxX56xX391xXexX3xX7xX2a0xX4xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX1cxX1xX1040xXexX37xXdxX6bxX4xX1xX56xX1040xXexXdxX4xX1xX1040xX56xX100xX1cxX7dxX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xXexX1xX56xX39xX1cxX40xX1040xX169xX66xX1040xXexX6xXbxX1040xXexX1xX10xX1040xX4xX6xX1040xX1cxX1xX6xX1cxX1040xX16cxX56xX6xXexX1040xX7xX6xX4xX1040xXexX37xX39xX1cxX40xX1040xXbxX1xX39xX1cxX40xX1040xX4xX1xX39xX1cxX40xX1040xXexX39xXdxX1040xXbxX1xX6xX5exX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX6bxX2xX168xX2xX169xX178xX2xX10exX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6bxX5exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX169xX66xX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX178xX169xX6bxX2xX177xX169xX7dxX177xX2xX10dxX67xX169xX178xX168xXexX177xX69xX178xX10dxX169xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX7dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1xX1fxX3xXexX370xX4xX1xX3xX1b6bxX13xXaebxX1b6exX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX169xX66xX3xXexX48dxXbxX3xXexX1xX258xX89xX3xX4xX43xX3xX1cxX1xX62axX1cxX3xX16cxX56xX391xXexX3xX7xX2a0xX4xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX1cxX1xX1040xXexX37xXdxX6bxX4xX1xX56xX1040xXexXdxX4xX1xX1040xX56xX100xX1cxX7dxX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xXexX1xX56xX39xX1cxX40xX1040xX169xX66xX1040xXexX6xXbxX1040xXexX1xX10xX1040xX4xX6xX1040xX1cxX1xX6xX1cxX1040xX16cxX56xX6xXexX1040xX7xX6xX4xX1040xXexX37xX39xX1cxX40xX1040xXbxX1xX39xX1cxX40xX1040xX4xX1xX39xX1cxX40xX1040xXexX39xXdxX1040xXbxX1xX6xX5exX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX6bxX2xX168xX2xX169xX178xX2xX10exX1xXexX5exXaxX12xX54xX1xX1fxX3xXexX370xX4xX1xX3xX1b6bxX13xXaebxX1b6exX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX169xX66xX3xXexX48dxXbxX3xXexX1xX258xX89xX3xX4xX43xX3xX1cxX1xX62axX1cxX3xX16cxX56xX391xXexX3xX7xX2a0xX4xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX12xX85xX3xXexX48dxXbxX3xXexX1xX258xX3xXd1xX23xX3xX2xX67xX3xX4xX43xX3xX1cxX1xX62axX1cxX3xX4xX4efxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xX16cxX56xX391xXexX3xX7xX2a0xX4xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXa6xX391xX56xX3xXexX37xX6xX1cxX1xX3xXbxX1xX4b5xX1cxX40xX89xX3xX4xX1xX2aaxX1cxX40xX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX100xX56xXe0xX1cxX3xX100xX43xX1cxX89xX3xXd1xX48dxX1cxX3xX4xX1xX56xX20xX258xX1cxX3xXexX37xX43xXdxX3xXbxX1xX49exXbxX3xX4xX1xX391xXexX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXd1xXd2xX6xX3xXa6xX18xX4cxX4xX3xX54xX1xX1fxX3xXexX370xX4xX1xX3xX1b6bxX13xXaebxX1b6exX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXcxX37xX395xX1cxX3xXcxXdxXabxX1cxX3xX22xX18xX1cxX40xX3xXexX41dxX1cxX40xX3xX100xX351xX1cxX40xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX10exX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXd1xXa3fxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX56xX1040xXexX37xX6xX1cxX40xX6bxX100xXdxX1040xXexX1xX56xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX56xX20xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xX4xX6xX4xX1040xX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX10xX1040xXexX1xX6xX1cxX1xX1040xXexXdxX4xX1xX1040xXbxX1xX6xX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX6bxX2xX85xX169xX2xX169xX67xX10exX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX40xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6bxX5exX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX169xX66xX6bxX1cxX10xX161xX7xX6bxX2xX69xX2xX85xX6bxX2xX66xX10dxX7dxX177xX2xX66xX2xX2xX169xX69xXexX169xX177xX178xX168xX5xX2xX66xX1040xX2xX169xX177xX7dxX67xX169xX67xX66xX2xX67xX168xXexX177xX177xX169xX177xX67xX5xX66xX10exX1b8xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXexX37xX6xX39xX3xXexX1xX18xX3exX1cxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXbxX1xX43xX3xX54xX1xX56xX20xX2bxX1cxX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX3xXcxX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX7dxXdxXd1xX12xX0xX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXd1xXa3fxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xXaxX3xX1xX37xX10xX14ebxX9xXaxX6bxX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX56xX1040xXexX37xX6xX1cxX40xX6bxX100xXdxX1040xXexX1xX56xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX56xX20xX1040xX1xX6xX1040xXexXdxX1cxX1xX1040xX5e5xX1xX10xX1cxX1040xX4xX6xX4xX1040xX5xX56xX4xX1040xX5xX56xX39xX1cxX40xX1040xXd1xX10xX1040xXexX1xX6xX1cxX1xX1040xXexXdxX4xX1xX1040xXbxX1xX6xX1040xX6xX1cxX1040xX5exX6xX1040xXexX56xX20xX6bxX2xX85xX169xX2xX169xX67xX10exX1xXexX5exXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX4xX43xX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX18xX4cxX1cxX40xX3xXd1xXa3fxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX43xX1cxX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX37xX39xX1cxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1cxX1xX3xX32xX33xX1cxX3xXd1xXd2xX6xX3xXexX1xX6xX20xX3xX5exX41dxXexX3xX13xX6xX1cxX3xXcxX1xX18xX349xX1cxX40xX3xXd1xX3eexX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX40xXbbcxXdxX3xXexX1xX18xX3xX5e5xX1xX10xX1cxX3xX4xX43xX1cxX3xX100xX2bcxX89xX3xX4xX1xXdxXabxX1cxX3xX7xX26xX3xX54xXe0xX1cxX40xX3xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX89xX3xX54xX3eexX4xX3xX22xX441xXdxX3xX386xX56xX6xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX89xX3xX3d9xXdxX275xX1cxX3xX1222xXdxX258xX5exX3xX7xX43xXexX3xX1cxX1xX62axX1cxX3xX7dxX62axX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXd1xXa3fxX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xXexX14xX4xX1xX3xXexX37xX39xX1cxX40xX3xXexX391xX1cxX3xX4xXe0xX1cxX40xX3xXexX37xX391xX1cxX3xX43xXbxX3xXexX2bcxXdxX3xXbxX1xX2f2xX5exX3xX5exX6xX3xXexX62xX20xX10exX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX6bxX56xX5xX12xX0xX7dxXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xX6bxX7dxXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11ddxX56xXexX1xX39xX37xXaxX12xX2dxX4c7xX4xX3xX2e7xX1xX62xX0xX6bxXbxX12
Đức Phú