Hàng nghìn phần tử Hồi giáo cực đoan đang trở về Trung Quốc
Trung Quốc đối mặt làn sóng các phần tử thánh chiến được đào tạo bài bản từ các chiến trường Trung Đông trở về nước, tạo ra mối đe dọa lớn về an ninh.
79d0xa883xf96ax9451x8f88xa4a6xd202xeb7ax105b1xdef3x83aexd8e9xb1e6x846cx12e1cxee2axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11132xa17cxecd1xXexX0xd6b0xXaxX17xX18xX19xXexX0x8d45x8964xX19xf758xXexX0xXaxf8d9xX9xa326xXdxX18x9d64xX2fx7fefx106d8xe315xX5xd958xXbxXdxX17xX32xXexe671xc19axd20axdcc3xX9xX3dxX3exXaxd1b5xX3dxX9xX33xXaxeb13xX3dxX9xXbxacd5xX9xX3bxf809xX35xX9xX3exX35xf2d2xX24xX9xX2cx79dfxX2cxX9xead6xX24xX18xX3dxX9xX5bxX18xX3dxX3exX9xXbxfa32xb9e5xX9xc9acxa733xX9xX5xX66xf144xX3dxX3exX9xce8dxX6exc5a5xX2cxX0xX35x9d1bxX66xX18xXcxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX33xX24xX2fxX35xXbxX35xX24xX3dx8376xX9xX18xX23xX2fxX24xXdxX6exXbxX17x10956xX32xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX8dxX1cxX1cxX2fxX33xd934x7f76xX18xXdxX24xXa9xXcxX17xX1cxX33xXdxX6exX3exX35xX3dxX2fxX1cxX2fxXaxX18xX66xX17x94e1xX19xX17xX69xX31xX3dxX6exXdxXdx12580xX2cxX24xXdxX24xX66xX31xX3dxX6exXdxXdxXc8xX24xX18xX35xX19xX31x12ccdx10c5bx12381xXd9xb61exb246xXddxXd9xXddxXdexXdaxf4a4xXdaxXddx102c7xXddxXd9xXe7xXdbxXc8xXaxX66xX17xX78xX31xXaxXbxXbxX33xX2fx9a5dxb1bdxe994xXf7xXe7x13135xXf7xXe7xXfcxX3dxX17xd52fxX2fxXa9xXaaxX35xX3dxX3exXa9xX69xX3dxXf7xXe7xXfcxXaaxX35xX3dxX3exX3dxX17xX102xX2fxd86cxX33xX24xX2fxXbxXdexX2axXddxXf8xXd9xXdaxXa9xXaxXbxXcxXdxXf7xXf8xXfcxX6exXbxXcxdba6xX2fxX24xX6exX66xX2cxX17xXf7xXf8xX2xXaaxX18xXdxX24xXf7xXe7xXdbxX6exXbxXcxX12dxXcxX17xX19xX35xX6exXcxXf7xXf8xX2xXaaxX18xXdxX24xXcxX2fxX3exXf7xXe7xXdbxX6exXbxXcxX12dxX2cxX18xXcxX33xX18xX35xX3exX3dxXf7xXf8xX2xXaaxX35xX3dxX3exX19xX17xX2fx8395xXbxX24xX33xXc8xXdxX18xX26xX24xX6exXbxX31xX35xX2cxX24xX3dxX117xXbxX17xa036xXbxXc8xX2cxX6exX2fxXbxX24xXcxX35xXaaxX17xX31xXbxX66xX6exX17xXc8xX2cxX18xXdxXdxX23xX18xX2cxX16bxX31xX3dxX6exXdxXdxXc8xX35xX19xX31xXdexX2axed89xX23xXdbxXdaxXdbxX17xX117xX23xXd9xX2cxXf8xX117xXd9xX17xXdexXf8xX117xX1a3xX19xXd9xXdbxX117xX19xX2axX2axX18xXdexXdexX2axXdbxXdexX2cxX23xXdbxXc8xX19xX24xXcxX18xX35xX3dxX31xX3dxX17xX102xX2fxXa9xXaaxX35xX3dxX3exXa9xX69xX3dxXc8xX18xX3dxX19xX66xX24xX35xX19xX31xX78xX18xXdxX2fxX17xXc8xX35xX24xX2fxX31xX78xX18xXdxX2fxX17xX32xX9xX102xX35xX19xXbxXaxX31xX32xXddxX33xX17exX32xX9xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX31xX32xXddxX33xX17exX32xX9xX78xX66xX18xXcxX17xX23xX24xX66xX19xX17xX66xX31xX32xXddxX32xX9xX2fxX2cxX66xX24xXdxXdxX35xX3dxX3exX31xX32xX3dxX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX102xX78xX6exXdxXdxX2fxX2cxX66xX17xX17xX3dxX31xX32xX32xXexX0xX1cxX35xX78xX66xX18xXcxX17xXexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xX5bxX74xX35xX9xXcx12f79xXbxX9xXdxX3cxX3dxX9xX2fxf35exX3dxX3exX9xX2cxX54xX2cxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX54xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xa607xX3dxX9xX5bxd702x905axX2cxX9xX5bxX3cxX24xX9xXbxf89exX24xX9xX23xX3cxX35xX9xX23x111f3xX3dxX9xXbxbcd5xX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xXbxX66xX292x13128xX3dxX3exX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9x8b40xd14dxX3dxX3exX9xXbxX66xX67xX9xX69xX6axX9xX3dxX292x7e74xX2cxebc0xX9xXbxX29bxX24xX9xX66xX18xX9xXcxX74xX35xX9xX5bxX17xX9xX19xea91xX18xX9xXdxX2cexX3dxX9xX69xX6axX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc332xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xae45xX4x11dcdxX7xX2d0xX9xX2fxX74xX9xXdxX292xX293xX3dxX3exX9xX2cxX54xX2cxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX54xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xX23xa492xX9xX3dxX3exdec6xX3dxX9xX2cxXaxX26dxX3dxX9xX16bxXaxX35xX9xX2cxX74xX9xX3ex8a16xX3dxX3exX9xX17exa344xXcxX9xX3dxXax130bdxX33xX9xX69xX3cxX24xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xX3exX35xX18xX9xXbxX339xX3dxX3exX9xX5bxX54xX3dxX3exX9xX23xX54xX24xX9xX5bxedf6xX3dxX3exX9xXbxX66xX24xX3dxX3exX9xX3dxX339xXcxX9xXe7xXddxX2axXe4xXa9xX9xX7xXaxX54xXbxX9xX23xX35x1268exX6exX9xXbxX29bxX35xX9xXcxX378xXbxX9xX19xX35x12caexX3dxX9xX5bxX3cxX3dxX9xX69xX6axX9xc3fdxX6exX18xX3dxX9xXaxa4e7xX9xX3aaxX6exX74xX2cxX9xXbxX28exX9xXbxX29bxX35xX9xX302xX349xX2cxX9xbaf6xX35xX3dxXaxX2d0xX9x104a2xX35xX54xXcxX9xX5bxX74xX2cxX9xc06cxX35xX3b0xX3dxX9xX72xX6exX18xX3dxX9xXaxX3b0xX9xX72xX6exX74xX2cxX9xXbxX28exX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xd06cxX35xX9xae60xXaxX35xX26xX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX28exXbxX9xX3dxX292xX2cexX2cxX9xX3dxX3cxX26xX9xX5bxX18xX3dxX3exX9xX5bxX74xX35xX9xXcxX26dxXbxX9xX3dxX3exX6exX26xX9xX2cx11f79xX9xXdxX2cexX3dxX9xXbxX2a7xX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxX6exX378xX2cxX9xXbxca8bxX3dxX9xX2cxX2c1xX3dxX3exX9xX16bxXax1081cxX3dxX3exX9xX23xX74xXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX32xX30dxX74xX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX54xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xX23xX335xX9xX23xX349xXbxX9xX3exX48xX3dxX9xX23xX35x12043xX3dxX9xX3exX35xX2cexX35xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xX5bx122d2xX9xXbxX339xX3dxX3exX9xX2axXddxX9xXdxX48xX3dxX9xXbxX66xX24xX3dxX3exX9xX3dxX339xXcxX9xX3aaxX6exX18xX32xX2d0xX9xX2c1xX3dxX3exX9xX3f1xX35xX9xX3dxX275xX35xXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXex8562xX3dxX3exX9xX3f1xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX28exXbxX9xX16bxXaxX24xX2a3xX3dxX3exX9xXf8xXddxXa9xXddxXddxXddxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX54xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xXbxX2a7xX3dxX3exX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xX5bxX432xX6exX9xXbxX29bxX35xX9xX30dxX26xX66xX35xX18xX9xX5bxX491xX9xX66xX2b6xX35xX9xX16bxXaxa5b1xX35xX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xXbxX66xX292xX2b6xX3dxX3exX9xX3dxX3cxX26xX9xX2fxX18xX6exX9xX16bxXaxX35xX9x7ea2xXaxX3cxX9xX3dxX292xX2cexX2cxX9xX3bxX4fxX35xX9xX3exX35xX54xX24xX9xXbxX58xX9xX17exX292xX3dxX3exX9xeb8exX30dxX9xX23xX335xX9xX5bxX54xX3dxXaxX9xX23xX29bxX35xXa9xX9xX5xX66xX24xX3dxX3exX9xX5bxX275xX2d0xX9xX16bxXaxX24xX2a3xX3dxX3exX9xXdaxXa9xXddxXddxXddxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xX5bxX292xX293xX2cxX9xX5bxX3cxX24xX9xXbxX29bxX24xX9xX23xX3cxX35xX9xX23xX2a3xX3dxX9xXbxX29bxX35xX9xX30dxX26xX66xX35xX18xX9xXdxX3cxX9xX3dxX3exX292xX2b6xX35xX9xX2xX6exX26xX9xX53fxX3exX2c1xX9xX53fxXaxd1e2xX9xX69xX3cxX9xX16bxXaxX2c1xX3dxX3exX9x7e45xXbxX9xX16bx9b4axX9xX5bxX18xX3dxX3exX9xXbxX43xXcxX9xX5bxX292xX2b6xX3dxX3exX9xXbxX66xX67xX9xX69xX6axX9xX5xX34exX3dxX9xX4xX292xX41fxX3dxX3exX2d0xX9xXbxX34exX26xX9xX23xX349xX2cxX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxXa9xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXbxX6exX66xX17xX32xX9xX18xXdxX35xX3exX3dxX31xX32xX2cxX17xX3dxXbxX17xX66xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX66xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX8dxX1cxX1cxX35xXa9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXa9xX69xX3dxX1cxX3dxX17xX102xX2fxX1cxX2axXdexXddxXe7xX1cxXe4xXe4xX19xXe7xX2axXdaxXdaxXd9xXd9xXf8xXbxX2axX2axXf8xXdaxXdxXddxXa9xbf14xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX8dxXd9xXdexXddxX33xX17exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX3dxX9xX33xXaxX18xX3dxX9xXbxX6exX9xXaxX24xX35xX9xX3exX35xX18xX24xX9xX2cxX6exX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxX9xX19xX18xX3dxX3exX9xXbxX66xX24xX9xX69xX17xX9xXbxX66xX6exX3dxX3exX9xX3aaxX6exX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX66xXexX0xXbxX66xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX9xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17exXbxX117xX18xXdxX35xX3exX3dxX8dxX9xX691xX6exX2fxXbxX35xX78xX26xX97xX32xXexX30fxX378xXbxX9xX2fxX74xX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xX2cxX58xX2cxX9xX5bxX24xX18xX3dxX9xX3dxX3exX292xX2b6xX35xX9xX2xX6exX26xX9xX53fxX3exX2c1xX9xX53fxXaxX5baxX9x1138fxX3exX35x9fb0xX18x9409xX9xXbxX66xX24xX3dxX3exX9xXaxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3exc937xX9xXbxdbedxX9xX2cxXax126d1xX2cxX9xX559xX30dxXa9xX9xe3edxX3dxXaxX8dxX9xX30dxX24xX78xX66xX17xX33xXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX66xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX5xX66xX24xX3dxX3exX9xX23xX74xX35xX9xX2cxX2a3xX3dxXaxX9xXdxX35xX47dxX3dxX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX3aaxX6exX74xX2cxX9xXbxX28exX9xX5bxX18xX3dxX3exX9xXbxXaxX349xX3dxX3exX9xXdxX293xX35xX9xXbxX66xX24xX3dxX3exX9xX2cxX6exX378xX2cxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xX2cxXaxX74xX3dxX3exX9xX16bxXaxX43cxX3dxX3exX9xX23xX74xX9xXbxX29bxX35xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX2c0xX2c1xX3dxX3exX2d0xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxX790xX9xX2cxXaxX794xX2cxX9xX16bxXaxX43cxX3dxX3exX9xX23xX74xX9xX2cxX275xX9xXbxXaxX393xX9xX2fx817dxX9xX2cxXaxX6exX26xX393xX3dxX9xXbxX66xX2e1xX3dxX3exX9xXbxX34exXcxX9xXaxX24xX29bxXbxX9xX5bxX378xX3dxX3exX9xXbxX2a7xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX2c0xX2c1xX3dxX3exX9xX2fxX18xX3dxX3exX9xX2cxXaxX34exX6exX9xce9bxX9xX117xX9xX5xXaxX54xX35xX9xX302xX43xX3dxXaxX9xX2xX292xX41fxX3dxX3exX9xX2cxX78dxX3dxX3exX9xX3dxXaxX292xX9xX2cxX54xX2cxX9xX16bxXaxX6exX9xX69xX58xX2cxX9xX16bxXaxX54xX2cxX9xX3exX48xX3dxX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX6exX26xX47dxX3dxX9xX3exX35xX18xX9xXbxX2a7xX9xX3d1xX35xX3b0xX3dxX9xX72xX6exX18xX3dxX9xXaxX3b0xX9xX72xX6exX74xX2cxX9xXbxX28exX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xX3dxXaxX353xX3dxX9xX5bxX335xX3dxXaxX9xXbxX43xX3dxXaxX9xXaxX43xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xX23xX432xXbxX9xX790xX3dxX9xXbxX29bxX35xX9xXf9xX78xX3exXaxX18xX3dxX35xX2fxXbxX18xX3dxX9xX69xX3cxX9xX7xX18xX16bxX35xX2fxXbxX18xX3dxX9xX2cxX275xX9xXbxXaxX393xX9xX2a3xX3dxXaxX9xXaxX292xX67xX3dxX3exX9xXbxX2cexX35xX9xX5xX34exX3dxX9xX4xX292xX41fxX3dxX3exX2d0xX9xXcxX67xX9xX66xX18xX9xX2cxX24xX3dxX9xX5bxX292xX2b6xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX54xX2cxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX54xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX28exX3dxX9xX17exX34exXcxX9xX3dxXaxX353xX33xX9xX69xX3cxX24xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX2d0xX9xXbxX2a7xX9xX5bxX275xX9xXdxX18xX3dxX9xXbxX523xX18xX9xX66xX18xX9xX2cxX54xX2cxX9xX16bxXaxX6exX9xX69xX58xX2cxX9xX16bxXaxX54xX2cxX9xXbxX29bxX35xX9xX2c0xX2c1xX3dxX3exX9xX888xXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX2c0xX393xX9xX5bxX74xX35xX9xX33xXaxX275xX9xX69xX2cexX35xX9xXdxX3cxX3dxX9xX2fxX275xX3dxX3exX9xX2cxX54xX2cxX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xX2cxX58xX2cxX9xX5bxX24xX18xX3dxX2d0xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxX9xX5bxX491xX9xXbxXaxX35xX28exXbxX9xXdxX353xX33xX9xX3dxXaxX35xX6axX6exX9xX2cxX41fxX9xX2cxXaxX28exX9xX2cxXaxX74xX3dxX3exX9xX16bxXaxX43cxX3dxX3exX9xX23xX74xX9xX69xX2cexX35xX9xXf9xX78xX3exXaxX18xX3dxX35xX2fxXbxX18xX3dxX2d0xX9xX7xX18xX16bxX35xX2fxXbxX18xX3dxX9xX69xX3cxX9xX5xXaxX790xX9xX53fxXaxX5baxX9xX3c2xcfbaxXa9xX9xX53fxX292xX2cexX2cxX9xX3dxX3cxX26xX9xX2cxX78dxX3dxX3exX9xX3dxXaxX35xX6axX6exX9xXdxX48xX3dxX9xX3exX34exX26xX9xX2fxX794xX2cxX9x12493xX33xX9xX26xX47dxX6exX9xX2cxX48xX6exX9xX5xXaxX54xX35xX9xdb72xX18xX3dxX9xX69xX3cxX9xX559xX3dxX19xX24xX3dxX17xX2fxX35xX18xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3exX35xX18xX24xX9xX3dxXaxX77cxX3dxX3exX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xX2cxX58xX2cxX9xX5bxX24xX18xX3dxX9xX3dxX3exX292xX2b6xX35xX9xX2xX6exX26xX9xX53fxX3exX2c1xX9xX53fxXaxX5baxX9xX23xX335xX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxXaxX5c5xX3dxXaxX9xX3aaxX6exX26xX6axX3dxX9xX2fxX67xX9xXbxX29bxX35xX9xX23xX349xXbxX9xX3exX35xX77cxXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX302xX24xX19xX26xX32xXexX4xX54xX2cxX9xX2cxX6exX378xX2cxX9xXbxX432xX3dxX9xX2cxX2c1xX3dxX3exX9xX2cxX43cxX18xX9xX3dxXaxX77cxX3dxX3exX9xX33xXaxX48xX3dxX9xXbxX4cxX9xX2cxX58xX2cxX9xX5bxX24xX18xX3dxX9xXbxX2a7xX9xXdxX34exX6exX9xX5bxX491xX9xXdxX3cxX9xXcxX378xXbxX9xX69xX432xX3dxX9xX5bxX6axX9xX3dxXaxX794xX2cxX9xX3dxXaxX74xX35xX9xXbxX29bxX35xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX72xX6exX74xX2cxXa9xX9xX4xX2a3xX3dxXaxX9xX23xX54xX24xX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xXbxX66xX292xX2cexX2cxX9xXcxX74xX35xX9xX19xX17xX9xX19xX2e1xX18xX9xX16bxXaxX43cxX3dxX3exX9xX23xX74xX9xXbxX29bxX35xX9xX3dxX292xX2cexX2cxX9xX3dxX3cxX26xX9xX3exX35xX18xX9xXbxX339xX3dxX3exX9xXaxX41fxX3dxX9xX3dxX77cxX18xX9xXbxX2a7xX9xX3dxX339xXcxX9xXe7xXddxX2axXdaxX9xX16bxXaxX35xX9xX53fxXaxX3cxX9xX3dxX292xX2cexX2cxX9xX3bxX4fxX35xX9xX3exX35xX54xX24xX9xXbxX58xX9xX17exX292xX3dxX3exX9xX559xX30dxX9xX69xX292xX41fxX3dxX9xX69xc908xX35xX9xX23xX29bxX2cxXaxX9xXbxX6exX378xX2cxX9xXbxX2cexX35xX9xX5xX66xX6exX3dxX3exX9xX888xX9xX69xX3cxX9xX2c0xX2c1xX3dxX3exX9xX53fxX18xXcxX9xX888xX2d0xX9xXbxXaxX35xX28exXbxX9xXdxX353xX33xX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxX339xX3dxX9xX2cxX794xX9xXbxX29bxX35xX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX3dxX17xX2fxX9xX69xX3cxX9xX559xX3dxX19xX24xX3dxX17xX2fxX35xX18xXa9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX30dxX24xX6exX66xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3f4xX35xX3dxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe