Hơn 4.779 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Hà Tĩnh trong 5 tháng
(Baohatinh.vn) - 5 tháng đầu năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 43 dự án, trong đó có 38 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 1.667,7 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 148,2 triệu USD (khoảng 3.112,7 tỷ đồng).
d50x7e64x4eb4xdf9x1022x5c3cx1c6cx3878x5b7exX7x145fx1890x7c68x6291x8a6cx6d6exX5x7f1exXax3cd8x903fx253ax5dccxX3x57c0xf05x35cdxX19x1bb4xX3xXex2f9dxX3x7734x6b7cxX15x779exX3xX20x66bexX15xX23xX3x288ex17dcxX3xX20x238bx1ef7xX3xXex5d14xX3x82d1x31fax3114xX3xX13xX35xX3xXcx58a1xX15xX1xX3xXex76bbxX36xX15xX23xX3x3d60xX3xXexX1x36b9xX15xX23xX0x806axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x849dxXaxX3xX7xXex6a18xX5xX10xX9xXaxXexX10x907fxXex7123xX6xX5xXdxX23xX15x8d59xX3x91e3xX2fxX7xXexXdx269bxX65x6a95xXaxX12xX46xX3xXexX1xX4axX15xX23xX3xX20xX2exX2fxX3xX15xX26x7846x52cexX3x6394x198dx58b8x8e48xX3xXex81cbxX15xX1xX3xX13xX35xX3xXcxX3cxX15xX1xX3xX20x565dxX3xX4xX1x2c86xXbxX3xXexX1xX2fx8cb9xX15xX3xX4xX1x71a9xX3xXexX41xX32xX14xX15xX23xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX8fxX3xX4xXa8xXbxX3xX23xXdxXa8xX65xX3xX4xX1x5834xX15xX23xX3xX15xX1xXaexX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX4xX1xX36xX3xX17x7206xX3xX60x289dxX3xX4axX15xX8fxX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX20x51a9xX3xX4xXfcxX3xXecx331cxX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX15xX32x5689xX4xX3xX34xX119xXdxX3xX7x2a61xX3xX34xX121xX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX2xX18x20aexX131xX19xX8fxX19xX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX8fxX3xX46xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX15xX32xX119xX4xX3xX15xX23xX36xX35xXdxX3xX34xX119xXdxX3xX7xX121xX3xX34xX121xX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX2xX17xX102xX8fx3575xX3xXexX41xXdx312exX2fxX3xX91x44f7xX94xX3x29d7xX2axX1xX36x4033xX15xX23xX3xXecxX18xX2xX2xX171xX8fxX19xX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23x1841xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX36xX60xX65xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX6exX6xX5xXdxX23xX15xX74xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX7dxXaxX12xX0xXdxX8exX23xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX18x701fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX34xX15xX4exX15xX10x217fxX7xX4exX2xX131xX171xX171xX4exX2x2722xX131xX60xXecxX1edxX102xX2xX171xX1edxX17xXexX46xX102xX1bxX171xX5xX19xX18xX76xXbxX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX1e4xXdxX60xXexX1xX74xX46xX46xX1edxXbxX6cxX7dxX1xX10xXdxX23xX1xXexX74xXecxX131xX19xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX36xX15xX3xX17xX3xX19xX19xX1bxX3xXexX65xX3xX60xX36xX15xX23xX3xX60xX6xX15xX23xX3xX2axX65xX3xX60xX6xX2fxX3xXexX2fxX3xX34xX6xX36xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX46xX3xXexX1xX6xX15xX23xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67d5xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12x7d4bxXa4xX15xX1xX3xX20x79e6xX36xX3xXexX97xX15xX1xX3xX13xX35xX3xXcxX3cxX15xX1xX3xX23xXdxX119xXdxX3xXexX1xXdxX176xX2fxX3xX34xX119xXdxX3xX277xX1xXb3xX3xXex5f10xX4xX1xX3xX13x6d0bx19c7xXcxX3xXcxXaexXbxX3xX20xX36xX35xX15xX3x1871xX280xX277xX3xXcxX41xX2aaxX15xX1xX3x2e8axX26xX15xX3xX2b0xX2fxX65x15d2xXexX3xX34xX35xX3xX20xX36xX35xX15xX3xX34x14d8xX3xX4xX14xX3xX1x4321xXdxX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX286xXdxX3xX2axX1xX2fxX3xX34xXefxX4xX3xX92x1a8dxX4xX3xXcxX1xXdx1499xX15xX3xX277xX2exX8exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX36xX60xX65xXaxX12xX17axX36xX3xX34xX119xXdxX3xX4x6a39xX15xX23xX3xX2ax27b6xX3xX15xX26xX8exX3xX171xX1edxX2xX46xX8fxX3xX7xX121xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX46xX3xXexX1xX4axX15xX23xX3x5b77xX2fxX6xX3xXexX26xX15xX23xX3xX2xXecxX3xX60xXefxX3xX4axX15xX8fxX3xX15xX1xX32xX15xX23xX3xX7xX121xX3xX34xX121xX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xXexX1xXa8xXbxX3xX1xX14xX15xX3xX19xX46xX2xX8fxX17xX19xX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX0xX6xX3xX1xX41xX10xX7bxX9xXax5a9cx6527xX7bxXexX15xX2xXaxX3xX15xX6xX8exX10xX9xXaxX392xX7bxXexX15xX41xX10xX7bxX2xXaxX12xX0xX4exX6xX12xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX36xX60xX65xXaxX12xXcx8ceaxX15xX1xX3xX5x291cxX65xX3xX2axX2cdxX3xX20xX2cdxX15xX3xXexX1xX4axX15xX23xX3xX46xX8fxX3xXexX36xX35xX15xX3xXexX97xX15xX1xX3xX4xXfcxX3xX46xX131xX46xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX8fxX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX20xXfcxX3xX46xX1edxX46xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX15xX32xX119xX4xX3xX34xX119xXdxX3xXex77cfxX15xX23xX3xX7xX121xX3xX34xX121xX15xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX2xX1edxX2xX18xX19xXecxX1edxX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX8fxX3xX131xX1edxX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX15xX32xX119xX4xX3xX15xX23xX36xX35xXdxX3xX34xX119xXdxX3xX7xX121xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX2xX2xX8fxXecxX171xX102xX3xXexX1exX3xX91xX17axX94xX18x62aexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX36xX60xX65xXaxX12xXcxX3c4xX15xX1xX3xX20xX2cdxX15xX3xX15xX23xX35xX65xX3xXecxX1edxX4exX17xX4exX171xX1edxX2xX131xX8fxX3xXexX41exX15xX23xX3xX7xX121xX3xX34xX121xX15xX3xX23xXdxX181xXdxX3xX15xX23x3c97xX15xX3xX4xXb3xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX286xXexX3xX2axX1xX36xX181xX15xX23xX3xX2xX2xX18xX19xX1edxX17xX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX3xX17dxX20xX286xXexX3xX2xX19xX8fxX131xXecx490dxX3xX7xX36xX3xX34xX119xXdxX3xX2axX2cdxX3xX1xX36xX286xX4xX1xX3xX23xXdxX181xXdxX3xX15xX23xX4bcxX15xX3xX15xX26xX8exX3xX171xX1edxX2xX131xX194xX8fxX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX20xXfcxX3xX4xX4axX4xX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX15xX32xX119xX4xX3xX23xXdxX181xXdxX3xX15xX23xX4bcxX15xX3xX171xX18xX1edxX2xXecxX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX3xX17dxX20xX286xXexX3xX19xX8fxX1bxX4f1xX194xX8fxX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX15xX32xX119xX4xX3xX15xX23xX36xX35xXdxX3xX23xXdxX181xXdxX3xX15xX23xX4bcxX15xX3xX1bxX18xX131xX1bxX2xX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX3xX17dxXexX32xX14xX15xX23xX3xX20xX32xX14xX15xX23xX3xX2axX1xX36xX181xX15xX23xX3xX17xX17xX1edxX8fxX17xX1bxX3xXexX41xXdxX176xX2fxX3xX91xX17axX94xX194xX8fxX3xX20xX286xXexX3xX171xXecxX8fxX131xX131xX4f1xX8fxX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX20xXfcxX3xX60xXefxX3xX4axX15xX3x3327xX1xX2fxX3xX5xXdxX2fcxX15xX3xX1x827bxXbxX3xX5xX2fxX65xX176xX15xX3xX4xX4axX15xX3xXexX1x11ddxXbxX3xX34xX35xX3xX4xX181xX15xX23xX3xX17axX14xX15xX3xX94xX32xX14xX15xX23xX3xX2bcxX36xX41xX8exX36xX7xX6xX3xX23xXdxX181xXdxX3xX15xX23xX4bcxX15xX3xX17xXecxX1bxX8fxX1bxX1edxX19xX3xXexX41xXdxX176xX2fxX3xX91xX17axX94xX18xX0xX6xX3xX1xX41xX10xX7bxX9xXaxX391xX392xX7bxXexX15xX41xX10xX7bxX2xXaxX3xX15xX6xX8exX10xX9xXaxX392xX7bxXexX15xX2xXaxX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX36xX60xX65xXaxX12xX93xX41exXdxX3xX1d5xXaexXexX3xXexX41xX36xX15xX23xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX36xX3xX13xX35xX3xXcxX3cxX15xX1xX3xX46xX3xXexX1xX4axX15xX23xX3xX20xX2exX2fxX3xX15xX26xX8exX3xX5xX35xX3xX94xXefxX3xX4axX15xX3xX4xX1xX26xX15xX3xX15xX2fx3e3bxXdxX3xX1d5x5151xX3xX23xXdxX121xX15xX23xX3xX34xX35xX3xX1d5xX6a4xX3xXexX1xX2aaxXexX3xX4xXb3xX6xX3xX277xX6a0xX15xX23xX3xXexX65xX3xX277x10ffxX3xX4xX1xX26xX15xX3xX15xX2fxX6a0xXdxX3xX92x4a37xX15xX1xX3xX13xX35xX3xX34xX119xXdxX3xXexX41exX15xX23xX3xX8exXcfxX4xX3xX20xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX20xX26xX15xX23xX3xX2axX2bxX3xX17xX18xX171xXecxXecxX3xXexX1exX3xX20xX21xX15xX23xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx340cxX2fxXexX1xX36xX41xXaxX12xX6c4xX18xX2c6xX0xX4exXbxX12
P.V