Giám đốc BHXH Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc BHXH Nghệ An
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 01/2/2021, Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh sẽ giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An.
e973xfc27x17f8cx14ee4x14314x11986x1714exf6bexf62axX7x15a4bx15048x1220dxfc3fx1040bx1405axX5x11502xXax18140x15d0exXdx17655x10a78xX3x11547x14634xX4xX3x15077x15d59xf613xX1dxX3xX1dx15e82xX3xXcx16c20x17265xX1xX3xX18x1114dx1772dxX4xX3xX18xXdx129bax115d4xX3xX18x108d7xX26x13f4fx13994xX3x16624x16e99xX3xX26xX1xXdx1369cxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3x14bdcxX36xX1xX3fxX3x186b6xX26xX0x13c12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x128e0xXaxX12xXcx17221xX3xX26xX36xX22x10494xX3x16b95xX2xX5cx12e66xX5cxX7cxX79xX7cxX2xX37xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX1dx11f10xX22xX26xX36xX3x16dc6x148f7xX26xX3x13238xXdxX26xX1xX3xX7xf2a9xX3xX36xXdx11aa2xX3xX4xX1x10122xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXex17d7cxX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26x12f16xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xX0xXdxX16xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfd63xX10xX26xXexX10x10d9cxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax12660xXdxX6exXexX1xf71exX3x15368xX2xf0c1xXbx137d4xfa0dxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX106xX3x148f9xX2xX79xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX5cxX5cxXdxXcfxX39xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX26xX1xXcfx11bc1xX26xX5cxX26xX10xX101xX7xX5cxX7cxX2xX79xX117xX5cx11660xX79xX6exX10axX2x11581xX117xX10axX79xff04xXexX10axX2xX149xX79xX10axX5xX79xXcfx16aa2xXbxX36xf8e2xXf7xX9xX149xX10axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX101xXdxX6exXexX1xX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX117xX2xX79xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX9bxX26xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXex13995xX6xX5xXdxX36xX26xX106xX3xX157xX31xX7xXexXdx169faxX77xX10dxXaxX12x17691xX1xebb6xX3xXcxX3axX26xX36xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXa0xXdxX3fxXexX3xX54xX6xX16xX3xX201xX1x16ec7xX16xX3x186d8xX2axee19xX26xX36xX3x11c1exX228xX26xX3xX0xX10xX16xX12x1679axX26xX36xX9bxX22xXdxX3xX4x16110xX26xX36xX3xX39x123b1xX26xX3xXbxX1x12880xXdx14ab7xX0xX5cxX10xX16xX12xX3xXexXf7xX6xX9bxX3x1430exX31xX77x1738axXexX3xX18x11939xX26xX1xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX3xX137xX22xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3x12081xX26xX36xX3xX1dxX9bxX22xX26xX36xX3xXa0xXa1xX26xX3xXa4xXdxX26xX1xX3xX0xX10xX16xX12xX234xX18xXb2xX26xX36xX3xX36xXdxXaexX6xX248xX0xX5cxX10xX16xX12xX3xX36xXdxXaexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX137x11861xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xXexX72xX3xX26xX36xX22xX77xX3xX79xX2xX5cxX79xX7cxX5cxX7cxX79xX7cxX2xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xX226xf721xX3xX4xX275xX26xX36xX3xX39xX19xX37xX3xXexXf7xX6xX9bxX3xX254xX31xX77xX257xXexX3xX18xX25bxX26xX1xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX4xX275xX26xX36xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX5x13cf8xX26xX1xX3xX18xX223xX9bxX37xX3xX254xX31xX246xX26xX3xX5x173d2xX3xXexX223xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX6exXdxX2edxX26xX3xXf7xX6xX3xX7xX15xX26xX36xX3xX26xX6xX77xX3xX234xX7cxX14dxX5cxX79xX2xX248xX3xXexX223xXdxX3xXexX1xX22xX26xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXa0xXdxX26xX1xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX3xX6ex116adxX3xX39xX31xX3axXdxX3xX5xX2edxX3xX4xX203xX3xX201xX1xX203xX3xXcxX3axX26xX36xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXa0xXdxX3fxXexX3xX54xX6xX16xX3xX201xX1xX223xX16xX3xX226xX2axX228xX26xX36xX3xX22cxX228xX26xX37xX3xX201xX1xX203xX3xXf2xX1x167a5xX3xXexX25bxX4xX1xX3x1818bxX1cxX54x15adfxX3xXexXc4xX26xX1xX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX226xX241xX3xX54xX36x13d06xX4xX3xXf2xX1xfb87xX31xX37xX3xX201xX1xX203xX3xXf2xX1xX3d8xX3xXexX25bxX4xX1xX3xX3dfxX1cxX54xX3e2xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX1cxX23cxXdxX3x1150fxf96bxX26xX1xX3xX226xX9bxX26xX36xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xX0xXdxX16xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf2xX10xX26xXexX10xXf7xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX101xXdxX6exXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX106xX3xX117xX2xX79xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX5cxX5cxXdxXcfxX39xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX26xX1xXcfxX137xX26xX5cxX26xX10xX101xX7xX5cxX7cxX2xX79xX117xX5cxX144xX79xX6exX10axX2xX149xX117xX108xX149xX117xXexX149xX149xX7cxX144xX2xX5xX79xXcfxX157xXbxX36xX15axXf7xX9xX108x171b4xX108xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX101xXdxX6exXexX1xX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX117xX2xX79xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX9bxX26xXaxX12xX201xX1xX203xX3xXcxX3axX26xX36xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXa0xXdxX3fxXexX3xX54xX6xX16xX3xX201xX1xX223xX16xX3xX226xX2axX228xX26xX36xX3xX22cxX228xX26xX3xXbxX1xX15xXexX3xX39xXdxff62xX31xX3xX4xX1x13c74xX4xX3xX16xX72xX26xX36xX3xXexX3fbxX26xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xX201xX1xX15xXexX3xX39xXdxX576xX31xX3xXexX223xXdxX3xX39xX31xX3axXdxX3xX5xX2edxX37xX3xX201xX1xX203xX3xXcxX3axX26xX36xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXa0xXdxX3fxXexX3xX54xX6xX16xX3xX201xX1xX223xX16xX3xX226xX2axX228xX26xX36xX3xX22cxX228xX26xX3xX4xX1xX57bxX4xX3xX16xX72xX26xX36xX3xX275xX26xX36xX3xX1dxX9bxX22xX26xX36xX3xXa0xXa1xX26xX3xXa4xXdxX26xX1xX37xX3xX39xX22xX77xX3xXex11be7xX3xX7xX395xX3xXexXdxX26xX3xXexX2ax1658exX26xX36xX3xXexX3fbxX26xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX7xXaaxX3xXexXdxX257xXbxX3xXexX2a7xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX31xX77xX3xX26xX1xXaexX26xX36xX3xX7xX626xX3xXexXf7xX2axf51exX26xX36xX37xX3xXexX1xX257xX3xX16xX223xX26xX1xX37xX3xX26xXa1xX26xX36xX3xX5xX395xX4xX37xX3xX4xX23cxX26xX36xX3xXex11a7bxXbxX3xXexX1xX576xX3xX5xX327xX26xX1xX3xX18xX223xX9bxX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX18xX9bxX22xX26xX3x156fbxX257xXexX37xX3xX26xX1x1652fxXexX3xXexXf7xfd19xX37xX3xX10cxX3fbxX77xX3xX6exX395xX26xX36xX3xX18xX228xX26xX3xX137xX25bxX3xX26xX36xX22xX77xX3xX4xX22xX26xX36xX3xX137xXaexX26xX36xX3xX16xX223xX26xX1xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xX0xXdxX16xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf2xX10xX26xXexX10xXf7xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX101xXdxX6exXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX106xX3xX117xX2xX79xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX5cxX5cxXdxXcfxX39xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX26xX1xXcfxX137xX26xX5cxX26xX10xX101xX7xX5cxX7cxX2xX79xX117xX5cxX144xX79xX6exX10axX2xX149xX117xX144xX10axX14dxXexX108xX117xX10axX79xX2xX5xX79xXcfxX157xXbxX36xX15axXf7xX9xX108xX144xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX101xXdxX6exXexX1xX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX117xX2xX79xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX9bxX26xXaxX12xX201xX1xX203xX3xXf2xX1xX3d8xX3xXexX25bxX4xX1xX3xX3dfxX1cxX54xX3e2xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX226xX241xX3xX54xX36xX3f6xX4xX3xXf2xX1xX3fbxX31xX3xXex13e9axX26xX36xX3xX1xX9bxX6xX3xX4xX1xX57bxX4xX3xX16xX72xX26xX36xX3xXexX3fbxX26xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX9bxX6exX77xXaxX12xXcxX3fbxX26xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX1dxX9bxX22xX26xX36xX3xXa0xXa1xX26xX3xXa4xXdxX26xX1xX3xX4xX246xX16xX3xX228xX26xX3xX7xX395xX3xX254xX31xX6xX26xX3xXexX3fbxX16xX3xX4xX3d8xX6xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xXa0xXdxX3fxXexX3xX54xX6xX16xX10dxX3xX5xX327xX26xX1xX3xX18xX223xX9bxX3xX7cxX3xXexXc4xX26xX1xX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX37xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX137xX22xX3xX1xXb2xX6xX3xX7xXaaxX3xX26x17fb8xX3xX5xX395xX4xX3xX18xX2axX6xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX3xX18xX223xXexX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX26xX1xXaexX26xX36xX3xXexX1xX22xX26xX1xX3xXexX6afxX4xX1xX3xX16x10098xXdxX3xXexXf7xX9bxX26xX36xX3xXexX2axX228xX26xX36xX3xX5xX6xXdxXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX137xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXf7xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxX241xX26xX3xX254xX31xX6xX26xX106xX0xX5cxX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1efxXexX1xX31xX16xX39xX1efxX6xX26xX6exX1efxX7xX6xXbxX9bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX422xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX3xX422xX223xXdxX3xXexX15xX3xXa0x17140xX3xXcxXf7xX3f6xX26xX36xX3xX1dxX246xXdxX3xX36xXdxXaexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXf2xX275xX26xX36xX3xX6xX26xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX1xXf7xX10xX1fcxX9xXaxX5cxX5xX31xX4xX1efxX5xX31xX9bxX26xX36xX1efxX137xX31xX1efxXexXf7xX6xX26xX36xX5cxX6exXdxX10xX31xX1efxX6exX9bxX26xX36xX1efxX6exX6xXdxX1efxXexX6xX1efxX137xX9bxX1efxXexXf7xX9bxX26xX36xX1efxX1xX6xXdxX1efxX36xXdxX31xX1efxX4xX1xX31xX4xX1efxX36xXdxX6xX16xX1efxX6exX9bxX4xX1efxX4xX9bxX26xX36xX1efxX6xX26xX1efxXexXdxX26xX1xX1efxX26xX36xX1xX10xX1efxX6xX26xX5cxX2xX14dxX117xX117xX7cxX149xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX36xX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX5cxX16xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX7cxX79xX5cxX26xX10xX101xX7xX5cxX7cxX79xX7cxX10axX5cxX14dxX108xX6exX108xX2xX79xX117xX10axX117xX117xXexX149xX2xX2xX14dxX144xX5xX79xXcfxX157xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX137xX12xX0xX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX422xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX3xX422xX223xXdxX3xXexX15xX3xXa0xX989xX3xXcxXf7xX3f6xX26xX36xX3xX1dxX246xXdxX3xX36xXdxXaexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXf2xX275xX26xX36xX3xX6xX26xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX1xXf7xX10xX1fcxX9xXaxX5cxX5xX31xX4xX1efxX5xX31xX9bxX26xX36xX1efxX137xX31xX1efxXexXf7xX6xX26xX36xX5cxX6exXdxX10xX31xX1efxX6exX9bxX26xX36xX1efxX6exX6xXdxX1efxXexX6xX1efxX137xX9bxX1efxXexXf7xX9bxX26xX36xX1efxX1xX6xXdxX1efxX36xXdxX31xX1efxX4xX1xX31xX4xX1efxX36xXdxX6xX16xX1efxX6exX9bxX4xX1efxX4xX9bxX26xX36xX1efxX6xX26xX1efxXexXdxX26xX1xX1efxX26xX36xX1xX10xX1efxX6xX26xX5cxX2xX14dxX117xX117xX7cxX149xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX422xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX3xX422xX223xXdxX3xXexX15xX3xXa0xX989xX3xXcxXf7xX3f6xX26xX36xX3xX1dxX246xXdxX3xX36xXdxXaexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXf2xX275xX26xX36xX3xX6xX26xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX422xX223xXdxX3xXexX15xX3xXa0xX989xX3xXcxXf7xX3f6xX26xX36xX3xX1dxX246xXdxX3xX1efxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXf2xX275xX26xX36xX3xX6xX26xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX137xX72xX6xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX3xX36xXdxXaexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX137xX2a7xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXf2xX275xX26xX36xX3xX6xX26xX3xXexXc4xX26xX1xX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX137xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX6a3xX1x1223cxX26xX36xX3xX18xX25bxX26xX1xX3xX137xX6xXdxX3xXexXf7x17df5xX3xXexXf7xX2a7xX3xX4xX34xXexX3xX137xX30xX3xX6xX26xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX10cxX327xX3xX1xX34xXdxXaxX3xX1xXf7xX10xX1fcxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX26xX1xX1efxX7xX6xX4xX1xX1efxX10cxX6xX1efxX1xX9bxXdxX5cxX39xX1xX10cxX1xX1efxX1xX6xX1efxXexXdxX26xX1xX1efxX6a3xX1xX6xX26xX36xX1efxX6exXdxX26xX1xX1efxX137xX6xXdxX1efxXexXf7xX9bxX1efxXexXf7xX31xX1efxX4xX9bxXexX1efxX137xX10xX1efxX6xX26xX1efxX7xXdxX26xX1xX1efxX10cxX6xX1efxX1xX9bxXdxX5cxX2xX14dxX7cxX4baxX108xX144xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX36xX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX5cxX16xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX7cxX79xX5cxX26xX10xX101xX7xX5cxX7cxX79xX7cxX2xX5cxX144xX79xX6exX117xX79xX10axX10axX108xX10axX2xXexX2xX2xX79xX79xX5xX2xX79xX1efxX144xX79xX6exX149xX79xX14dxX117xX2xX2xX4baxXexX108xX108xX149xX149xX117xX5xX79xXcfxX157xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX18xX2axX2bxX4xX3xX18xXdxX30xX31xX3xX18xX34xX26xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX26xX1xXdxX3fxX16xX3xX5xX22xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX54xX36xX1xX3fxX3xX59xX26xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX137xX12xX0xX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX6a3xX1xXc7axX26xX36xX3xX18xX25bxX26xX1xX3xX137xX6xXdxX3xXexXf7xXc89xX3xXexXf7xX2a7xX3xX4xX34xXexX3xX137xX30xX3xX6xX26xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX10cxX327xX3xX1xX34xXdxXaxX3xX1xXf7xX10xX1fcxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX26xX1xX1efxX7xX6xX4xX1xX1efxX10cxX6xX1efxX1xX9bxXdxX5cxX39xX1xX10cxX1xX1efxX1xX6xX1efxXexXdxX26xX1xX1efxX6a3xX1xX6xX26xX36xX1efxX6exXdxX26xX1xX1efxX137xX6xXdxX1efxXexXf7xX9bxX1efxXexXf7xX31xX1efxX4xX9bxXexX1efxX137xX10xX1efxX6xX26xX1efxX7xXdxX26xX1xX1efxX10cxX6xX1efxX1xX9bxXdxX5cxX2xX14dxX7cxX4baxX108xX144xXcfxX1xXexX16xXaxX12xX1cxX1dxX1exX1dxX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX6a3xX1xXc7axX26xX36xX3xX18xX25bxX26xX1xX3xX137xX6xXdxX3xXexXf7xXc89xX3xXexXf7xX2a7xX3xX4xX34xXexX3xX137xX30xX3xX6xX26xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX10cxX327xX3xX1xX34xXdxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXf7xX9bxX26xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXa0xX8fcxXdxX3xX26xX1xXaexX26xX36xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX22xX16xX3xX7xX15xX26xX36xX3xXexX223xX9bxX37xX3xXex16456xX3xX5xX3fxX3xX39xX6xX9bxX3xXbxX1xX3d8xX3xX1cxX1dx10a14xXcxX3xXexX9bxX22xX26xX3xX6exX3fbxX26xX3xX1x144a7xX26xX36xX3xX26xXa1xX16xX3xX4xX3d8xX6xX3xX1dxX22xX3xXcxX25xX26xX1xX3xX5xX31xX275xX26xX3xX18xX223xXexX3xX137xX22xX3xX137xX2axX2bxXexX3xX4xX1xXc4xX3xXexXdxX241xX31xX3xXf2xX1xX6afxX26xX1xX3xXbxX1xX3d8xX3xX36xXdxX6xX9bxXcfxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX137xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX31xX5xX12xX0xX6exXdxX137xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf7xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX137xX12xX0xX5cxX6exXdxX137xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX31xXexX1xX9bxXf7xXaxX12xX201xX1xX9bxX26xX36xX3xX226xXdxX26xX1xX0xX5cxXbxX12
Phong Linh