Biển động dài ngày, ngư dân Hà Tĩnh “sốt ruột” nhìn tàu nằm bờ...
(Baohatinh.vn) - Tuy khu vực Hà Tĩnh không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 nhưng mấy ngày này, hàng trăm tàu thuyền phải vào âu tránh trú tại Lộc Hà vì biển động, gió lớn.
104x1704x886x73a5x4bcfx10f2x199ax4b4dx40d5xX7x6a71x34bfx1487x1157x5202x2eb5xX5x6991xXax595ax4da8xXdx6d7ex2cd3xX3x49b1x3e14xX16x6d21xX3x3ecbx205bxXdxX3xX16xX1bxX1ex1241x2e87xX3xX16xX1bx7dc3xX3xX1dx29cxX16xX3xa97xX1exX3xXcx7335xX16xX1xX3x16cdxX7x78f8xXexX3x4b17x6b36xX19xXex5b55xX3xX16xX1x45bcxX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16x1137x7475xX3x36d3x2077x7d0dxX51xX51xX0x61a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX1dxXaxX12xX0xXdxX12xXcxX3dxX24xX3x172exX1xX3dxX3x50fex5355xX4xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX71xX1x1cdfxX16xX1bxX3xX16xX4cxX4dxX3xXexX3cx2b4xX16xX1bxX3xX75x5af5xX16xX1bxX3x2ec2xX16xX1xX3xX1xX29x4e24xX16xX1bxX3xXexX3cxX76xX4xX3xXexXdxd00xXbxX3xX4x2213xX6xX3xX4fx258exX8dxX3xX7xX39xX3x1655xX3xX16xX1xX29xX16xX1bxX3xX4dx5111xX24xX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX16xX1exX24xX25xX3xX1xX1exX16xX1bxX3xXexX3cx292xX4dxX3xXexX1exX3dxX3xXexX1xX3dxX24x1b61xX16xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX75xX1exX8dxX3xX2cxX3dxX3xXexX3cx3c4dxX16xX1xX3xXexX3cx6a46xX3xXex7ba1xXdxX3x7e44xX19xX4xX3xX2fxX1exX3xX75xX44xX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX25xX3xX1bxXdx71b9xX3xX5x5946xX16xX51xX0xX55xXdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xX3xXbxf2fxX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax63dbxXdxX1dxXexX1x61eexX3x8067xX2xXb5xXbx36abx2074xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX159xX3x4fb0xa80x2e41xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX55xX55xXdxX51xX4fxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX51xX75xX16xX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2x3860x3aa0xX16axX55xX2xXb5xX194xX1dxX16axX2x33d5xX2xX193xX194xX19dxXexX193xX193xX15bx2311xXb5xX5xX16cxX51x3a7exXbxX1bx487fxX3cxX9xX2xX19dxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12xX2fxX1exX16xX1bxX3xXexX3cxXd2xX4dxX3xXexX1exX3dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX75xX1exX8dxX3xX2cxX3dxX3xX4xX96xX16xX1bxX3xX130x60c0xX6xX3x491dxX111xXexX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xX1bxXdxX111xX3xX4dxX92xX6xX3x5c6exX83xX16xX1bxX3xX13x7f07xX4xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12x4a35xX16xX1xX3xXcxX3cxX29x5670xX16xX1bxX3x192exX3dxX2cxX16xX3x976xX3dxX96xX16xX1bxX3xX194xX16cxX3xXexX3dx40eexXdxX3x3c68x217dxX1bxX1x4d2xX3xX27dxX16x407dxX25xX3xX4dxX19xXexX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX75xX1exX8dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xXexXf7xXdxX3xX2cxX3dxX3xX4xX96xX16xX1bxX3xX130xX24bxX6xX3xX24exX111xXexX3xX18xXafxX3xX194xX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX16xX6xX24xX25xX3xX4xX1xX8dxX3xX4fxXdxXa7xXexX159xX3xX37x1ba1xXbexX24xX3xX1xX83xX4dxX3xX16xX6xX24xX25xX3xX16xX1bxX8dxX1exXdxX3xX71xX1xX284xXdxX3xX1bxXdxX111xX3xX3cxXbexXexX3xX5xX114xX16xX3xX71xX1xX8dxX96xX16xX1bxX3xX4xXbexXbxX3xX15bxX3x2c0fxX3xX16bxX3xX16xec0xX16xX3xX4xX1xXf4xX16xX1bxX3xXexX83xXdxX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xXexX1xX15xX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4fxX266xXexX51xX3xXcxX83xXdxX3xX75xX1exX3xX4xXeexX4xX3xXbxX1xX29xX50xX16xX1bxX3xX4fxXf7xX16xX3xX18xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX1dxXdxX3xX4xX1xX3dxX24xX15xX16xX3xX75xX1exX8dxX3xX71xX1xX3dxX3xX75xX76xX4xX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xX1bxXdxX111xX25xX3xX18x4e74xXdxX3xX5xXf4xX4xX3xX16xX1exX8dxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX5xe76xX16xX1bxX3xX4dxX114xXdxX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX3xX18xX29xX395xX4xX40xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xX3xXbxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX16xXexX10xX3cxX3xX1dxXexX1xX3dxX4dxX4fxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX15bxX2xXb5xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX159xX3xX194xX16cxX193xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX55xX55xXdxX51xX4fxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX51xX75xX16xX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX194xX16axX55xX2xXb5xX194xX1dxX16axX2xX19dxX19dxX19dxX19dxX194xXexX2xX193xX16cxX16bxX16axX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxX1aexX3cxX9xX16axX194xX15bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12xX27dxX16xX1xX3xXcxX3cxX29xX284xX16xX1bxX3xX288xX3dxX2cxX16xX3xX28dxX3dxX96xX16xX1bxX3xX194xX16cxX3xXexX3dxX298xXdxX25xX3xX4dxX19xXexX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX29cxX1bxX1xX29fxX3xX27dxX16xX3xX75xX1exX8dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xX1bxXdxX111xX3xX4dxX92xX6xX3xXexXf7xXdxX3xX4xX96xX16xX1bxX3xX130xX24bxX6xX3xX24exX111xXexX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12xX260xX2cxX24xX3xX5xX1exX3xX18xX395xXexX3xX1bxXdxX111xX3xX4dxX92xX6xX3xX260xX83xX16xX1bxX3xX13xX266xX4xX3xX4dxXf7xX16xX1xX3xX16xX1xXbexXexX3xX18x125fxX3dxX3xXexXdxX324xX16xX3xX4xXabxX6xX3xX16xXd2xX4dxX3xX19dxX16cxX2xX193xX3xX96xX16xX1xX3xX1xX29xX9cxX16xX1bxX3xX18xXa7xX16xX3xX71xX1xX3dxX3xX75xX76xX4xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX16xX324xX16xX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX4xX1x5b5bxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX16xX1x2ce0xX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4fxX266xXexX3xX1bxX556xX16xX3xX4fxX50xX3xX4dxX1exX3xX16xX1x1d98xX16xX1bxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX4xX111xX3xX4xX83xX16xX1bxX3xX7xX3dxXbexXexX3xX5xX114xX16xX3xX19dxX16cxX3xX4dxXafxX3xX5xX76xX4xX3xX4x23b5xX16xX1bxX3xXbxX1xX96xXdxX3xXexX44xX4dxX3xX75xX1exX8dxX3xX4xXeexX4xX3xX71xX1xX3dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xX18xX15xX3xX16xX10xX8dxX3xX18x38a4xX3dxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xX3xXbxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX15bxX2xXb5xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX159xX3xX194xX2xX16cxXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX55xX55xXdxX51xX4fxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX51xX75xX16xX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX194xX16axX55xX2xXb5xX194xX1dxX16axX2xX19dxX19dxX16cxX19dxX1a6xXexX16axX2xX19dxX15bxX16cxX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxX1aexX3cxX9xX193xX2xX15bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12x6e9axX1xX83xX16xX1bxX3xX4xX1xX595xX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX16xX1xX5a0xX3xX4dxX1exX3xX16xX1xX5b7xX16xX1bxX3xXexX1exX3dxX3xX4xX111xX3xX4xX83xX16xX1bxX3xX7xX3dxXbexXexX3xX5xX114xX16xX3xX4xX5dexX16xX1bxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX75xX1exX8dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xX1bxXdxX111xX3xX4dxX92xX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12x38b0xXdxX29fxX4xX3xX4fxX3dxX19xX4xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX4xX1xX8dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX75xX1exX8dxX3xX2cxX3dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX4xX5dexX16xX1bxX3xX1bxX2cxX24xX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX71xX1xX111xX3xX71xX1xXd2xX16xX3xX4xX1xX8dxX3xX4xX3dxX19xX4xX3xX7xX39xX16xX1bxX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX25xX3xX16xX1xXbexXexX3xX5xX1exX3xX16xX1xX5b7xX16xX1bxX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX9cxX3xX4xXeexX4xX3xXexX595xX16xX1xX3xX15fxX6xX3xX18xXa7xX16xX3xX16xX1xX29xX159xX3xX29cxX1bxX1xX29fxX3xX27dxX16xX25xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX2fxX111xX6xX25xX3xX28dxX3dxX96xX16xX1bxX3xX13xX44xX16xX1x6593xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12xX37xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4fxX266xXexX3xX18xX29xX395xX4xX3xX1bxX44xX3xX4dxX1exX3xXbxX1xX96xXdxX3xXexX3cxXf4xX3xX5xXf7xXdxX3xX18xX2cxX24xX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX16xX1bxX1exX24xX3xXexX1xX44xX3xXexX39xX16xX3xX71x2868xX4dxX3xX5xX266xX4dxX51xX3xX709xX1xX83xX16xX1bxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX9cxX3xX18xX2cxX24xX3xX16xX324xX16xX3xXexX1x13c1xX3xX1bxX44xX3xXex2d62xX3xXexX1xX8abxX4xX3xXd2xX16xX3xX4xX1xX8dxX3xX18xXa7xX16xX3xX16xX29xX114xX4xX3xX3dxX39xX16xX1bxX25xX3xX16xX29xX114xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX8dxXf7xXexX25xX3xX4xX1xXf4xX16xX1bxX3xXexX83xXdxX3xX4xX5dexX16xX1bxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX4dxX3dxX6xX51xX3xX2fxX24xX3xX75x2323xX16xX1bxX25xX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX7xX114xX4dxX3xX5xX3a6xX16xX1bxX3xX18xX15xX3xX4x5a2exX16xX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX3xX4xX1xX8abxX3xX16xX1bx21d3xXdxX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xXexX1xXa7xX3xX16xX1exX24xX3xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX3xX5xX266xX4dxX40xX3xX31fxX3xX18xX6xX16xX1bxX3xX75xXeexX3xX5xX29xX114xXdxX3xX4xX92xX16xX1bxX3xX4xX1xX923xX16xX1bxX25xX3xX4xX1x3ecdxX3xX2fxX8dxX1exX16xX1bxX3xXcxX1xX95fxX3xX29cxX1bxX3dxX24xX29fxXexX3xX29bxX75xX395xX3xX6xX16xX1xX3xX28dxX3dxX96xX16xX1bxX25xX3xX4dxX19xXexX3xX4xX1xXabxX3xXexX1exX3dxX3xX29cxX1bxX1xX29fxX3xX27dxX16xX2a3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7919xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xX3xXbxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX15bxX2xXb5xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX159xX3xX194xX2xX16cxXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX55xX55xXdxX51xX4fxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX51xX75xX16xX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX194xX16axX55xX2xXb5xX194xX1dxX16axX2xX19dxX19dxX16axX194xX16axXexXb5xX193xX19dxX19dxX19dxX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxX1aexX3cxX9xX194xX19dxX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12xX2eexX19xXexX3xX7xX39xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xXexX3cxX6xX16xX1xX3xXexX1xXabxX3xXexX3cxX50xXdxX3xX1xX24bxX16xX1bxX3xX16xX266xX16xX1bxX3xX18xX15xX3xX7xX24bxX6xX3xX7xX6xX16xX1bxX3xX5xXf7xXdxX3xXexX1exX3dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX4xXabxX6xX3xX4dxX44xX16xX1xX51xX51xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12xX37xXcxX3cxX50xXdxX3xX16xX266xX16xX1bxX3xX18x671xXbxX3xXexX1xXa7xX3xX16xX1exX24xX3xX4dxX1exX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX4fxXdxXa7xXexX3xX5xX1exX4dxX3xX1bxX44xX3xXexX1xX44xX3xX4fxX3dxX923xX16xX3xXexX1xX609xXexX51xX3xX130xX111xX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xXexX1xX44xX3xXexX3cxX6xX16xX1xX3xXexX1xXabxX3xX7xX24bxX6xX3xX7xX6xX16xX1bxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX25xX3xX5xX29xX114xXdxX3xX4xX912xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXbxX1xX29xX50xX16xX1bxX3xX4fxXf7xX16xX3xXexX1xX44xX3xX3cxXabxX3xX16xX1xX6xX3dxX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4xX50xX25xX3xX3dxX39xX16xX1bxX3xX16xX29xX114xX4xX3xX4xX1x5c34xX3xXexXeexX16xX3xX1dxX111xX4xX3xX4xX1xX8dxX3x41e5xX3dxX6xX3xX16xX1bxX1exX24xX40xX25xX3xX6xX16xX1xX3xX29cxX1bxX3dxX24x7b7exX16xX3xX288xX3dxX2cxX16xX3xX29cxX1bxX8fbxX4xX3xX31fxX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xXexX1xX83xX16xX3x78bexXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX1exX3xX29bxXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX709xXdxX4dxX25xX3xXfaxX19xX4xX3xX2fxX1exX2a3xX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX6xX24xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xXbadxX3dxX6xX16xX3xX7xXeexXexX3xX4xXabxX6xX3xX4xX1xXf4xX16xX1bxX3xXexX83xXdxX25xX3xX7xXeexX16xX1bxX3xX16xX6xX24xX3xX16axX16cxX55xX2xX16cxX25xX3xXexXf7xXdxX3xX2cxX3dxX3xX4xX96xX16xX1bxX3xX130xX24bxX6xX3xX24exX111xXexX25xX3xXexX1exX3dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX16xX10xX8dxX3xX18xX609xX3dxX3xX1bxX556xX16xX3xX71x26ccxX16xX3xX1xXa7xXexX3xX4xX96xX3xX4dxX3a6xXexX3xX16xX29xX114xX4xX51xX3x5863xX16xX1bxX3xX13xX92xXdxX3xXcxX3dxXbexX16xX3xX24exX284xX16xX3xX31fxX3xXbdcxXdxXeexX4dxX3xX18xX39xX4xX3xX13xX28dxXfaxX3xX4xXeexX4xX3xX130xX96xX16xX1bxX3xX4xXeexX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xXexX1xX83xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX159xX3xX37xf88xX8dxX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX71xX1xXc70xX3xX5xXf7xX16xX1xX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX15fxXa7xXbxX3xX75xX1exX8dxX3xX1dxXf7xX16xX1bxX3xX4xX96xX16xX1xX3xX4fxXeexX8dxX3xXexX1xXdxX324xX16xX3xXexX6xXdxX3xX16xX324xX16xX3xX13xX28dxXfaxX3xX130xXeexX4xX3xX4xX96xX16xX1bxX3xX4xXeexX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xXexX1xX39xX16xX1bxX3xX71xX324xX3xX4fxXeexX8dxX3xX4xXeexX8dxX51xX3xX29cxX1xX29xX16xX1bxX25xX3xX1xXdxX29fxX16xX3xX4xX111xX3xX71xX1xX8dxX96xX16xX1bxX3xX75xX1exXdxX3xXexX3cxXd2xX4dxX3xXexX1exX3dxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX75xX1exX8dxX3xXexX3cxXeexX16xX1xX3xXexX3cxXf4xX3xX1bxXdxX111xX3xX4dxX92xX6xX40xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xX3xXbxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX16xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX15bxX2xXb5xXbxX15fxX160xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX159xX3xX16axX1a6xX16bxXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX55xX55xXdxX51xX4fxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX51xX75xX16xX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX194xX16axX55xX2xXb5xX194xX1dxX16axX2xX19dxX19dxX2xX19dxX16cxXexX19dxX19dxX1a6xX16axX16cxX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxX1aexX3cxX9xX15bxX193xXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12xX2eexX19xXexX3xX7xX39xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX71xX1xXeexX4xX3xX4xX1xX284xXdxX3xX4fxX1exXdxX3xX18xX15xX3xXbadxX3dxX6xX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX111xX16xX1bxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX5xX3a6xX16xX1bxX3xX18xX15xX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX4fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15fxX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1bxX9xXaxX16cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1dxX1dxXdxX16xX1bxX9xXaxXb5xXaxX12xX0xXexX4fxX8dxX1dxX24xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX1dxX24xXaxX12xX0xX10xX4dxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX1dxX76xX3xX4fxXeexX8dxX3xX4xXabxX6xX3xXcxX3cxX3dxX16xX1bxX3xXexX2cxX4dxX3xX71xX1xXc70xX3xXexX29xX395xX16xX1bxX3xXexX1xXabxX24xX3xX75xXd2xX16xX3xXcxX3cxX3dxX16xX1bxX3xX29xX284xX16xX1bxX25xX3xX1dxX8dxX3xX96xX16xX1xX3xX1xX29xX9cxX16xX1bxX3xXexX8b1xX3xX4fxXafxX8dxX3xX7xX39xX3xXb5xX3xX9cxX3xX71xX1xX3dxX3xX75xX76xX4xX3xXbxX1xXc70xX6xX3xX29cxX6xX4dxX3xX4xX92xX16xX1bxX3xX18xX395xXexX3xX71xX1xX83xX16xX1bxX3xX71xX1xXc70xX3xX5xXf7xX16xX1xX3xX18xX6xX16xX1bxX3xX75xXddxX3xX9cxX3xX71xX1xX3dxX3xX75xX76xX4xX3xXbxX1xXc70xX6xX3xX13xX266xX4xX25xX3xXexX8b1xX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX16axX2xX55xX2xX16cxX3xX18xXa7xX16xX3xX19dxX55xX2xX2xX3xX9cxX3xX4xXeexX4xX3xXexX595xX16xX1xX3xXexX8b1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX2fxX111xX6xX3xX18xXa7xX16xX3xX28dxX3dxX96xX16xX1bxX3xXcxX3cxX95fxX3xX4xX111xX3xX4dxX29xX6xX3xXexX8dxX3xX18xXa7xX16xX3xX3cxXbexXexX3xXexX8dxX3xX29bxXexX298xX16xX1bxX3xX5xX29xX395xX16xX1bxX3xX4dxX29xX6xX3xXbxX1xX298xX3xX4fxXdxXa7xX16xX3xX2xX16cxX16cxX31fxX19dxX16cxX16cxX4dxX4dxX55xX18xX395xXexX25xX3xX3cxXdxX324xX16xX1bxX3xX29cxX1bxX1xX29fxX3xX27dxX16xX25xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX25xX3xX28dxX3dxX96xX16xX1bxX3xX13xX44xX16xX1xX3xX4xX111xX3xX16xX284xXdxX3xX16axX16cxX16cxX3xX31fxX3xXb5xX16cxX16cxX4dxX4dxX55xX18xX395xXexX2a3xX51xX3xXcxX8b1xX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX16cxX194xX31fxX16cxXb5xX55xX2xX2xX25xX3xX4dxX29xX6xX3xX5xX114xX16xX3xX4xX111xX3xX71xX1xX96xX3xX16xXd2xX16xX1bxX3xX15fxX3dxXbexXexX3xX1xXdxX29fxX16xX3xXexX3cxX9cxX3xX5xXf7xXdxX3xX9cxX3xX4xXeexX4xX3xXexX595xX16xX1xX3xXcxX3cxX3dxX16xX1bxX3xX13xX19xX51xX0xX55xX10xX4dxX12xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX1dxX12xX0xX55xXexX3cxX12xX0xX55xXexX4fxX8dxX1dxX24xX12xX0xX55xXexX6xX4fxX5xX10xX12xX0xX1dxXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX3cxX10xX5xX6xXexX10xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX324xX16xX3xXbadxX3dxX6xX16xX159xX0xX55xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31fxXexX1xX3dxX4dxX4fxX31fxX6xX16xX1dxX31fxX7xX6xXbxX8dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xXdxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX4dxX92xX6xX3xX7xX29xX284xX16xX1bxX3xX31fxX3xX37xX4xX3dxX19xX4xX3xX4xX1xX284xXdxX40xX3xXexX1xXf4xX3xX75xX95fxX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xXaxX3xX1xX3cxX10x64b2xX9xXaxX55xX16xX8dxX16xX1bxX31fxX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX55xX1dxXdxX31fxX4fxXdxX10xX16xX31fxX4dxX3dxX6xX31fxX7xX3dxX8dxX16xX1bxX31fxX4xX3dxX8dxX4xX31fxX4xX1xX8dxXdxX31fxXexX1xX3dxX31fxX75xXdxX31fxX4xX3dxX6xX31fxX16xX1bxX3dxX31fxX1dxX6xX16xX31fxX1xX6xX31fxXexXdxX16xX1xX55xX2xX1a6xX2xX19dxX194xX1a6xX51xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX4dxX10xX1dxXdxX6xX55xX2xX19dxX16cxX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX194xX19dxX55xX2xXb5xX194xX1dxXb5xX19dxX2xX2xX194xX16cxX194xXexX194xX2xX194xXb5xX16cxX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX1dxXdxX75xX12xX0xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xXdxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX4dxX92xX6xX3xX7xX29xX284xX16xX1bxX3xX31fxX3xX37xX4xX3dxX19xX4xX3xX4xX1xX284xXdxX40xX3xXexX1xXf4xX3xX75xX95fxX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX1180xX9xXaxX55xX16xX8dxX16xX1bxX31fxX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX55xX1dxXdxX31fxX4fxXdxX10xX16xX31fxX4dxX3dxX6xX31fxX7xX3dxX8dxX16xX1bxX31fxX4xX3dxX8dxX4xX31fxX4xX1xX8dxXdxX31fxXexX1xX3dxX31fxX75xXdxX31fxX4xX3dxX6xX31fxX16xX1bxX3dxX31fxX1dxX6xX16xX31fxX1xX6xX31fxXexXdxX16xX1xX55xX2xX1a6xX2xX19dxX194xX1a6xX51xX1xXexX4dxXaxX12xX260xXdxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX4dxX92xX6xX3xX7xX29xX284xX16xX1bxX3xX31fxX3xX37xX4xX3dxX19xX4xX3xX4xX1xX284xXdxX40xX3xXexX1xXf4xX3xX75xX95fxX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX2eexX92xX6xX3xX7xX29xX284xX16xX1bxX25xX3xXexX3cxX8dxX16xX1bxX3xX5xXf4xX4xX3xX16xX83xX16xX1bxX3xX1dxX2cxX16xX3xX5xX8dxX3xX5xX266xX16xX1bxX3xX4fxX96xX8dxX3xX75xX29fxX3xX4dxX92xX6xX3xX4dxX1exX16xX1bxX3xXexX1xX44xX3xX16xX1xX5b7xX16xX1bxX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX4dxXdxXddxX16xX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX5xXf7xXdxX3xX18xX39xXdxX3xX4dxX3a6xXexX3xX75xX114xXdxX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX71xX1xX111xX3xX71xX1xXd2xX16xX3xX71xX1xXdxX3xX1dxX8dxX16xX1bxX3xXexX1xX3dxX24xXddxX16xX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4fxX266xXexX3xX1xX96xXdxX3xX7xX96xX16xX51xX3xXcxX3dxX24xX3xX75xX609xX24xX25xX3xX18xXdxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX4dxX92xX6xX3xX7xX29xX284xX16xX1bxX3xX4xX5dexX16xX1bxX3xX5xX1exX3xX4dxX19xXexX3xX37xX4xX3dxX19xX4xX3xX4xX1xX284xXdxX40xX3xX4xXabxX6xX3xX16xX1xX5b7xX16xX1bxX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX4xX8b1xX3xX71xX1xX83xXdxX3xX71xX1xXdxX3xX1xX8fbxX3xXbxX1xX96xXdxX3xXexX3cxX298xX3xX1xXa7xXexX3xX71xXdxX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX29fxX4dxX3xX75xX1exX3xXexX44xX16xX1xX3xX24xX324xX3dxX3xX75xX114xXdxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX4xX96xX824xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX1dxXdxX75xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24exX6xX3dxX3xX4dxX29xX6xX3xX4fxXafxX8dxX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX5xXf7xXdxX3xXexXbexXexX3xX4fxX609xXexX3xX4xX1xX3dx744fxX16xX3xX4fxX95fxX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xX1180xX9xXaxX55xX16xX8dxX16xX1bxX31fxX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX55xX7xX6xX3dxX31fxX4dxX3dxX6xX31fxX4fxX6xX8dxX31fxX16xX1bxX3dxX31fxX1dxX6xX16xX31fxX1xX6xX31fxXexXdxX16xX1xX31fxX5xX6xXdxX31fxXexX6xXexX31fxX4fxX6xXexX31fxX4xX1xX3dxX6xX16xX31fxX4fxXdxX31fxX3cxX6xX31fxX71xX1xX8dxXdxX55xX2xX16bxX1a6xX16bxXb5xXb5xX51xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX1bxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX4dxX10xX1dxXdxX6xX55xX2xX19dxX16cxX55xX16xX10xX154xX7xX55xX2xX193xX16axXb5xX55xX2xX16axX19dxX1dxX15bxX19dxX2xX16cxX1a6xX16axX16cxXexX1a6xX16axX16axX19dxX15bxX5xX16cxX51xX1abxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX16xX1bxX1exX24xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX37xX7xX39xXexX3xX3cxX3dxX19xXexX40xX3xX16xX1xX44xX16xX3xXexX1exX3dxX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX51xX51xX51xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX1dxXdxX75xX12xX0xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24exX6xX3dxX3xX4dxX29xX6xX3xX4fxXafxX8dxX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX5xXf7xXdxX3xXexXbexXexX3xX4fxX609xXexX3xX4xX1xX3dxX14c2xX16xX3xX4fxX95fxX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xX1180xX9xXaxX55xX16xX8dxX16xX1bxX31fxX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX55xX7xX6xX3dxX31fxX4dxX3dxX6xX31fxX4fxX6xX8dxX31fxX16xX1bxX3dxX31fxX1dxX6xX16xX31fxX1xX6xX31fxXexXdxX16xX1xX31fxX5xX6xXdxX31fxXexX6xXexX31fxX4fxX6xXexX31fxX4xX1xX3dxX6xX16xX31fxX4fxXdxX31fxX3cxX6xX31fxX71xX1xX8dxXdxX55xX2xX16bxX1a6xX16bxXb5xXb5xX51xX1xXexX4dxXaxX12xX24exX6xX3dxX3xX4dxX29xX6xX3xX4fxXafxX8dxX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX5xXf7xXdxX3xXexXbexXexX3xX4fxX609xXexX3xX4xX1xX3dxX14c2xX16xX3xX4fxX95fxX3xX3cxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX3cxX8dxX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX24exX6xX3dxX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX16xX1bxX1exX24xX3xX4dxX29xX6xX3xX4fxXafxX8dxX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX1dxX2cxX16xX3xX2fxX1exX3xXcxX33xX16xX1xX3xX5xXf7xXdxX3xXexXbexXbxX3xX16xX609xXbxX3xX4xX1xX3dxX14c2xX16xX3xX4fxX95fxX3xXbxX1xX29xX284xX16xX1bxX3xXexXdxX29fxX16xX25xX3xX16xX1bxX29xX3xX4x1caxX3xX4xX1xX8dxX3xX4xX1xX3dxX24xXa7xX16xX3xX4fxXeexX4dxX3xX4fxXdxX15xX16xX3xX15fxX6xX3xX71xX1xX284xXdxX3xX75xX114xXdxX3xX1xX24xX3xX75xX8fbxX16xX1bxX3xX18xXeexX16xX1xX3xX4fxX266xXexX3xX18xX29xX395xX4xX3xX16xX1xXdxXddxX3dxX3xX1xX96xXdxX3xX7xX96xX16xX51xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX1dxXdxX75xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX3dxX5xX12xX0xX1dxXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX55xX1dxXdxX75xX12xX0xX55xX1dxXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxX3dxXexX1xX8dxX3cxXaxX12xXcxX1xXdxX324xX16xX3xX770x7592xX0xX55xXbxX12
Thiên Vỹ