Chiếu sớm 2 ngày, “Black Panther” gây sốt tại Việt Nam
Sau 2 ngày chiếu sớm, “Black Panther” thu về 1 triệu USD (22,7 tỷ đồng). Đây là mức doanh thu sneak show cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, hơn cả “Em chưa 18” và “Fast 8”.
e13fxf0a7x15d89x10604x11712x11f38x102e1xeeebx10b75x11429x107c6x1321cx1245exe711xf9d5x12846xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13e42x10744xe481xXexX0x10197xXaxX17xX18xX19xXexX0x15ec3x11536xX19xfc60xXexX0xXax10c2bxX9x12e2bxXdxX18x15776xX2fx12f79xef10x10ca9xX5x1620bxXbxXdxX17xX32xXexX4xXaxX35x10ae7x14333xX9xX2fx11610xXcxX9x152b4xX9x14efex14d5cx1072exX26x142afxX9xX32x1312fxXdxX18xX2cx136e0xX9xX7xX18xX47xXbxXaxX17x152e2xX32xX9xX48x14419xX26xX9xX2fx1037bxXbxX9xXbx16d2bxX35xX9xe91dxX35x13e11xXbxX9x13de3xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf310xX17xX18xX19xX32xXex10fcbxX18xX3fxX9xX45xX9xX47xX48xX49xX26xX9xX2cxXaxX35xX3exX3fxX9xX2fxX42xXcxX4bxX9x163d4xX4exXdxX18xX2cxX52xX9xX7xX18xX47xXbxXaxX17xX5axeacaxX9xXbxXaxX3fxX9x125afx14edbxX9xX2axX9xXbxX5axX35xX6bxX3fxX9x11a8exX87xX2xX9x13d9bxX45xX45xX4bx1295fxX9xXbx14fc5xX9x15f7fx153a7xX47xX48x13134x139d7xX9x11938xX5exX26xX9xXdxX49xX9xXcx14595xX2cxX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xXbxXaxX3fxX9xX2fxX47xX17xX18xX52xX9xX2fxXaxX24x1049fxX9xX2cxX18xX24xX9xX47xXax12ed3xXbxX9xXbx12dc2xX9xXbxX5ax14f28xX42xX2cxX9xXc9xX3exX47xX9xX47xX18xX26xX9x123a8xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxX4bxX9xXax1625axX47xX9xX2cx16a7axX9xX32xX8xXcxX9xX2cxXaxXfexX18xX9xX2ax12790xX32xX9xXb1xX49xX9xX32x15ae6xX18xX2fxXbxX9xX127xX32xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxed71xX47xX48xX9xXbxX35xX47xX9xXbxXfaxX9xX47xXaxX49xX9xX33xXax13b07xXbxX9xXaxX49xX47xXaxX9xX4exXdxX18xX2cxX52xX9xX7xX18xX47xXbxXaxX17xX5axX9xXc0xX4xXaxX35xX3exX47xX9xX23xX35xX47xXaxX9xX4exX163xX24xX9xXd0xX17xX47xXcdxX9xXbxX66xX35xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxX4bxX9xX2cxXax12e66xX9xXbxX5axX24xX47xX48xX9xX45xX9xX47xX48xX49xX26xX9xX2cxXaxX35xX3exX3fxX9xX2fxX47xX17xX18xX52xX9xX2fxXaxX24xXeexX9xXc9x11d76xX3fxX9xXbxX35x15d6dxX47xX9xXc0xX45xX2ax11e6cxX45x16724xX1cxX45xXcdxX4bxX9xX23xX24xXcxX9xXbxXf6xX47xX9xX2cx10321xX18xX9x14118xX18xX5axXb1xX17xXdxX9xXc9xfcb8xX9xXbxXaxX3fxX9xXax1560bxXbxX9xX1ccx153b8xX1f1xXcexX1f1xX1f1xX1f1xX9xXdxXfex16442xXbxX9xX52xXaxX163xX47xX9xX48xX35xX11bxX9xXc9xX3exX47xX9xX5axX66xX33xX9xXb1xX49xX9xXbxXaxX3fxX9xXb1xXb2xX9xX2axX9xXbxX5axX35xX6bxX3fxX9xXbcxX87xX2xX9xXc0xXaxX117xX47xX9xX45xX45xX4bxXc4xX9xXbxXc7xX9xXc9xXcaxX47xX48xXcdxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX24xX19xX26xX32xXexXd0xX5exX26xX9xXdxX49xX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xXbxXaxX3fxX9xX2cxXaxX35xX3exX3fxX9xX2fxX42xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX47xXaxXf6xXbxX9xX2cxX1dbxX18xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxX9xXbxXfaxX9xXbxX5axXfexX42xX2cxX9xXc9xX3exX47xX9xX47xX18xX26xX4bxX9xXb1xXfexX1faxXbxX9x12a5exX3fxX18xX9xX45xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXc9x1656exX47xXaxX9xXc9xX163xXcxX9xX47x16eebxXcxX9xX47xX48xX24xX163xX35xX9xXdxX49xX9xX8xXcxX9xX2cxXaxXfexX18xX9xX2axX127xX9xXb1xX49xX9xX12exX18xX2fxXbxX9x13a5dxX9xX12exX3fxX5axX35xX24xX3fxX2fxX9xX127xXcexX9xX4x16e23xX9xXbxXax11b72xX4bxX9xX8xXcxX9xX2cxXaxXfexX18xX9xX2axX127xX9xX2cx12991xX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xXbxXaxX3fxX9xX2cxXaxX35xX3exX3fxX9xX2fxX42xXcxX9xXdxX49xX9xX2axX1ccxX4bxX45xX9xXbxXc7xX9xXc9xXcaxX47xX48xX9xX2cx16cb0xX47xX9xX12exX18xX2fxXbxX9xX127xX9xXdxX49xX9xX45xX1f1xX9xXbxXc7xX9xXc9xXcaxX47xX48xXcexX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5axX48xX35xX47x144a2xX9xX45xX33x15f6exX9xX18xX3fxXbxX24x1276cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5axXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX340xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXcexXb1xX47xX1cxX47xX17xXeexX2fxX1cxX2axX127xX1f1xX127xX1cxX2axX1f1xX45xX19xe91fxX2ax10493xX2axX45x10a5fxX45xXbxX1ccxX38cxX38cxX38fxXdxX1f1xXcex11421xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX17xX3fxX9xX2fxX24xXcxX9xX45xX9xX47xX48xX18xX26xX9xX23xXdxX18xX2cxX52xX9xX33xX18xX47xXbxXaxX17xX5axX9xX48xX18xX26xX9xX2fxX24xXbxX9xXbxX18xX35xX9xXb1xX35xX17xXbxX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5axXexX0xXbxX5axXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX344xXbxX1caxX18xXdxX35xX48xX47xX340xX9xX399xX3fxX2fxXbxX35xfb92xX26xX34axX32xXexX4xXaxX35xX3exX47xX9xX23xX35xX47xXaxX9xX4exX163xX24xX9xXd0xX17xX47xX9xXc9xXd8xX47xX48xX9xXbxX5axXfexX42xX2cxX9xX2cxX117xX9xXax14366xX35xX9xXc9xX66xXbxX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xXbxXaxX3fxX9xX52xXaxX1dbxX47xX48xX9xXbxX66xX35xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxXcexX9x14e81xX47xXaxX340xX9xX1dexX18xX5axXb1xX17xXdxX9xX87xXbxX3fxX19xX35xX24xX2fxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5axXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX24xX19xX26xX32xXexX4exX1c4xX47xX9xX2cxX66xX47xXaxX9xXc9xX2e9xX4bxX9xX23xX43fxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX310xX47xX9xXc9xX66xXbxX9xX52xXc7xX9xXdxX2d6xX2cxX9xX2fxX62xX9xXdxXfexX1faxX47xX48xX9xXb1xf408xX9xXc9x163bbxXbxX9xXbxX5axXfexX42xX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX47xXaxXf6xXbxX9xXbxXfaxX9xXbxX5axXfexX42xX2cxX9xXc9xX3exX47xX9xX47xX18xX26xX9xX294xX3fxX18xX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX62xX47xX48xX9xX2cxX1dbxX18xX9xX47xXaxX49xX9xX33xXaxX163xXbxX9xXaxX49xX47xXaxX9xXb1xX42xX35xX9xX2axX38axXcexX1f1xX1f1xX1f1xX9xXb1xX4d5xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX24xX19xX26xX32xXexX5xXfaxX9xXaxX152xXcxX9xX45xX1ccxX1cxX45xX4bxX9xX4exXdxX18xX2cxX52xX9xX7xX18xX47xXbxXaxX17xX5axX9xX2cxXax166a3xX47xXaxX9xXbxXaxXd8xX2cxX9xX5axX18xX9xX5axX66xX33xX9xXbxX66xX35xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxXcexX9xX5xX55axX47xXaxX9xXc9xX3exX47xX9xXaxX35xX6bxX47xX9xXbxX66xX35xX4bxX9xXbxX163xX2cxX9xX33xXax153b7xXcxX9xXbxXaxX3fxX43fxX2cxX9xX69x10b5bxX9xXbxX5axX2d6xX9xXd0xX35xX6bxX47xX9xX11bxX47xXaxX9xX1dexX18xX5axXb1xX17xXdxX9xXc0xX1dexX4xXbcxXcdxX9xXc9xX1e6xX9xXbxXaxX3fxX9xXb1xXb2xX9xX38fx11f33xX2axX9xXbxX5axX35xX6bxX3fxX9xXbcxX87xX2xX9xXbxX5axX1c4xX47xX9xXbxX24xX49xX47xX9xX2cxX1bfxX3fxXcexX9xX2x13536xX9xX23xX163xX24xX4bxX9xXc9xX5exX26xX9xX2cxX2e9xX9xXbxXaxX2daxX9xXdxX49xX9xXcxX43fxXbxX9xXbxX5axX24xX47xX48xX9xX47xXax16826xX47xX48xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX2e9xX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xXbxXaxX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xX47xXaxXf6xXbxX9xX45xX1f1xX2axX127xXcexX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5axX48xX35xX47xX340xX9xX45xX33xX344xX9xX18xX3fxXbxX24xX34axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5axXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX340xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXcexXb1xX47xX1cxX47xX17xXeexX2fxX1cxX2axX127xX1f1xX127xX1cxX2axX1f1xX45xX19xX38axX2axX38cxX2axX45xX38fxX45xXbxX1ccxX2axX38cxX5c2xXdxX2axXcexX399xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX17xX3fxX9xX2fxX24xXcxX9xX45xX9xX47xX48xX18xX26xX9xX23xXdxX18xX2cxX52xX9xX33xX18xX47xXbxXaxX17xX5axX9xX48xX18xX26xX9xX2fxX24xXbxX9xXbxX18xX35xX9xXb1xX35xX17xXbxX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5axXexX0xXbxX5axXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX4exXdxX18xX2cxX52xX9xX7xX18xX47xXbxXaxX17xX5axX9xXc9xX18xX47xX48xX9xXbxXaxX62xX47xX48xX9xXbxX5ax16efbxX9xX33xXaxX310xX47xX48xX9xXb1xX4d5xX9xXbxX24xX49xX47xX9xX2cxX1bfxX3fxXcexX9xX464xX47xXaxX340xX9xX1dexX18xX5axXb1xX17xXdxX9xX87xXbxX3fxX19xX35xX24xX2fxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5axXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX24xX19xX26xX32xXexX5xX5axX1c4xX47xX9xX2cxXaxX3fxX26xX1c4xX47xX9xXbxX5axX18xX47xX48xX9xX33xXaxX1c4xX9xX23xX2a0xX47xXaxX9xX33xXaxX35xXcxX9x11816xX24xXbxXbxX17xX47xX9xX5xX24xXcxX18xXbxX24xX17xX2fxX4bxX9xX4xXaxX35xX3exX47xX9xX23xX35xX47xXaxX9xX4exX163xX24xX9xXd0xX17xX47xX9xXc9xX1e6xX9xXbxX5axX10axX9xXbxXaxX49xX47xXaxX9xX23xX43fxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2fxX35xX1c4xX3fxX9xX18xX47xXaxX9xXaxfa13xX47xX48xX9xX1dexX18xX5axXb1xX17xXdxX9xX2cxX2e9xX9xX2fxX62xX9xXc9xX35xX2daxXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX47xXaxXf6xXbxX9xXc0xX5c2xXc4x1187exXcdxXcexX9xX7xXaxX35xXcxX9xX52xX2daxX9xXb1xXb2xX9xXb1xX717xX9xXb1xX3fxX18xX9xXbxX5ax131c4xX9xX5x102cbxX4xXaxX18xXdxXdxX18xX4bxX9xX47xX48xXfex121aaxX35xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxX5axX717xX9xXb1xXfexX117xX47xX48xX9xX294xX3fxX62xX2cxX9xeba0xX18xX52xX18xX47xX19xX18xX9xX48xX35xX49xX3fxX9xX2cxX2e9xX4bxX9xXbxX163xX2cxXaxX9xX23xX35xX6bxXbxX9xXb1xX42xX35xX9xXbxXaxX3exX9xX48xX35xX42xX35xX9xX23xX1c4xX47xX9xX47xX48xX24xX49xX35xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX87xX24xX3fxX5axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x146b2xX35xX47xX48xXcexXb1xX47xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe