Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chứng thực
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu Hà Tĩnh do lãnh đạo sở Tư pháp chủ trì.
83b8xb19fxdb2dxd561xf540x9be4xf625xd3c6xecbfxX7xd2c5xb008xa611x86dbxadf9xb801xX5x968dxXaxb132xXcxXdx9579xXbxX3xXex1043fxX4xX3xc5c8xedfdxX1cxdf59xX3xX4xX6xa09bxX3xX1xXdxb262xe260xX3x85f5xX28x1072exX3xX4xa977xX1cxX1fxX3xXexe9ddxX4xX3xX4xX1xe595xX1cxX1fxX3xXexX1xa21cxX4xX0xe1e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ba5xX10xX6xe34axXaxX12x97e4xX34xX1cxX1fxX3xf600x8a73xX42xX2xX2xfa96xX3xXcxX1xX39xX3xXexcc25xd24fxd916xX1cxX1fxX3xfcdexc341xX3xXcxX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xd9c4xX1fxX28xacdcx8855xX1cxX3xc672xX1xX34xX1cxX1xX3xX79xX1fxf5caxX4xX3xX4xX1xd149xX3xXexX68x92ddxX3xX51xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xed30xX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23x8f47xX1cxX3xX2axX28x10809xX4xX3xX7xad75xX3xa14dxX15xXexX3x8836xX3xX1cx10507x9933xX3xXexX68xXdxc556xX1cxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX79xX1fxX1xX9axX3x10617xX9axX1cxX1xX3xX7xXaexX3xX5cxXb8xX42xX5cxb0f5xX2x9dfbxX42xX79xc668x9ca1xb554xe5faxX3xX4xX8dxX6xX3xXebxX1xdbc7xX1cxX1xX3xXbxX1xX8dxX3x9c79xXa9xX3xX4xX34xX4xX3xXfcxXbbxX1cxX3x10701xX2cxX1cxX3xX1xX69xed49xX1cxX1fxX3xX54xfde2xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX1xXa9xX1cxX1x109a5xX3xXcxf617xXdxX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xfa74xX28xX3xX51xXa9xX3xXcx103ecxX1cxX1xX3xX54xX23xX3xX5xafadxX1cxX1xX3xXd8xX120xX23xX3xX7xX6axX3xXcxX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX4xX1xX8dxX3xXexX68xX91xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX10xX1cxXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxXbcxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX28xXbcxX107xX3xXdxXebxX10xX1cxXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXax9004xXdxX54xXexX1x86acxX3xaa17xX2xXe6xXbxfcf5xf248xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX192xX3x8894xX2xXe4xXbxX198xX199xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX192xX42xX42xXdxX11dxX107xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11dxXfcxX1cxX42xX1cxX10xX18dxX7xX42xX2xab8axX1a3xX1ccxX42xX2xXb8xX2xX54xX1a3xX2xXe4xXe6xXe4xXe4xX5dxXexX5cxX1a3xXb8xXe6xX5xX194xXeaxXdxXbcxX1fxXeaxX1ccxX1ccxXe6xX2xX11dx9675xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX12xXe9xX120xXdxX3xX107xXdxXc1xX28xX3xX54xX3fxX3xX1xX88xXbxX3xX6axX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xX51xXa9xX3xXcxX130xX1cxX1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xX57xX6xX28xX3xXb8xX3xX1cxXbbxXbcxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX7xXaexX3xX5cxXb8xX42xX5cxXe4xX2xXe6xX42xX79xXe9xXeaxXebxXecxX3xX1cxX1fxXa9xX7cxX3xX2xX194xX42xXe4xX5cxX42xX5cxXe4xX2xXe6xX3xX4xX8dxX6xX3xXebxX1xXf4xX1cxX1xX3xXbxX1xX8dxX3xXfcxd2d5xX3xX4x8997xXbxX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXex9689xX3xX7xe56dxX3xX1fxXaexX4xX61xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXexX2d4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX61xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xe72exX3xXb4xa63dxX3xXfcxXa9xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xd6edxXbxX3xXd8xf12exX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX3xXfcxXa9xX3xX4xX34xX4xX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xX1xX69xX10dxX1cxX1fxX3xX54xX112xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX1xXa9xX1cxX1xX199xX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xaa9bxX1cxX1fxX3xXexX69xX3xXbxX1xX34xXbxX61xX3xX8dxX7cxX3xX107xX6xX1cxX3xX1cxX1xX1dxX1cxX3xX54xX1dxX1cxX3xX4xX2c8xXbxX3xX198xX138xX3xXexX68x931axX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xXd8xX138xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1a3xX1a3xXe4xX11dxX5dxXe6xX2xX11dxX5cxX2xXb8xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXexX2d4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX199xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX2xX1a3xX11dxe7dexXe4xXe6xX11dxX5cxX2xX2xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX199xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXb8xX11dxX2xXb8xX194xX11dxX5dxXe6xXe4xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xX1cxX1fxX69x88cbxXdxX3xX54xX9axX4xX1xX3xXfcxXa9xX3xX1a3xX11dxX1a3xXb8xX5dxX11dxXe4xX3d7xX1a3xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xXcxX120xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xX2c5xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXd8xX138xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1a3xXe6xX11dxX3d7xX2xX5dxX11dxX5dxXe4xX2xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXexX2d4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX199xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX2xX11dxXe6xXe4xX5dxX11dxX1a3xX3d7xXb8xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xXebxX34xX4xX3xX4xXb2xX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXd8xX120xXdxX3xX54xXdxX27xX1cxX3xcb0dxXdxX27xXexX3xX79xX6xXbcxX3xX6axX3xX1cxX69xX10dxX4xX3xX1cxX1fxX23xXa9xXdxX3xXd8xX138xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX3d7xX11dxXe6xXb8xXe6xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXexX2d4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX199xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1a3xX1a3xX11dxX5dxX1a3xX5dxX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xa8dbxXexX68xX23xX1cxX1fxX3xXd8x8aedxX3xX4xX5a3xX3xXb8xXe4xX11dxXb8xXe4xX1ccxX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX1fxXdxX2c8xX7cxX3xXexX426xX61xX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xXfcxXa9xX3xX2xX1a3xX11dxX1ccxXe6xX3d7xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xX1cxX1fxX69xX426xXdxX3xX54xX9axX4xX1xc404xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xXcxX120xXdxX3xX1xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX61xX3xXd8xX120xXdxX3xX107xXdxXc1xX28xX3xXexX120xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xXd8xX138xX3xX1cxX382xX28xX3xX5xX382xX1cxX3xX1cxX1xX30cxX1cxX1fxX3xXb4xX1xX5a3xX3xXb4xX1xXbbxX1cxX61xX3xX1xX120xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX2axX28xX34xX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xXexX68xXdxXc1xX1cxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX1cxX1xX69xX192xX3xXcxX91xX1cxX1xX3xXexX68xX120xX1cxX1fxX3xX5xX120xXbcxX3xX54xX19xX1cxX1fxX3xX7cxX382xX28xX3xX4xX129xX28xX3xX1cxX6fxXbxX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXb4xX1xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xXexX1xX8dxX3xXexX19xX4xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX3xX4xX35cxX1cxX3xXb4xX1xX34xX3xXbxX1xX2d7xX3xX107xXdxX15xX1cxX3xX6axX3xX1cxX1xXdxX2c5xX28xX3xX4xX2c8xXbxX61xX3xX1cxX1xXdxX2c5xX28xX3xX1cxX1fxXa9xX1cxX1xX199xX3xXbcxX6fxXexX3xX7xXaexX3xXd8xX9axX6xX3xXbxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXd8xXc1xX3xX198xX2cxX7cxX3xX68xX6xX3xXexX91xX1cxX1xX3xXexX68xX120xX1cxX1fxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXbcxX6fxXexX3xX4xX34xX4xX1xX3xXexX68xXa9xX1cxX3xX5xX6xX1cxX61xX3xX324xX3xX120xXexX61xX3xXb4xX1xX2fxX1cxX1fxX3xXexX1xX10xX23xX3xXd8xbed2xX1cxX1fxX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX28xae28xXexX11dxX3xX79xX1xXdxX2c5xX28xX3xX4xXb2xX3xX2axX28xX6xX1cxX3xX4xX5a3xX3xXexX1xd465xXbcxX3xX2axX28xX7cxX2c5xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xXexX68xX382xX1cxX3xX1fxXdxX2c8xX7cxX3xXexX426xX61xX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX5a3xX3xX1cxX6fxXdxX3xX54xX28xX1cxX1fxX3xX5xXa9xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX3xX1xX23xebd4xX4xX3xX5xX120xXbcxX3xX54xX19xX1cxX1fxX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX61xX3xX7xc0d6xX3xX54xX19xX1cxX1fxX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX4xX1xX23xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX3xX1fxXdxX2c8xX7cxX3xXexX426xX3xXb4xX1xX34xX4xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12x939exX6fxXexX3xX7xXaexX3xXd8xX9axX6xX3xXbxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXb4xX1xX2fxX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX1xX23xX80dxX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX69xX6xX3xXd8xX772xX1cxX1fxX3xX2axX28xX7cxX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xXbxX1xX382xX3xX54xX28xX7cxX27xXexX3xX54xX6xX1cxX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX4xX6fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xXfcxXdxX382xX1cxX3xX54xX9axX4xX1xX3xXexX1xX28xX786xXexX3xXfcxXa9xX3xXb4xX30fxX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX3xX4xX6fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xXfcxXdxX382xX1cxX3xX54xX9axX4xX1xX3xXexX1xX28xX786xXexX3xXexX1xX10xX23xX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX4xX8dxX6xX3xX79xX1fxX1xX9axX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX7xXaexX3xX5cxXb8xX42xX5cxXe4xX2xXe6xX42xX79xXe9xXeaxXebxXecxX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xX6exX382xX1cxX3xX4xX120xX1cxX1xX3xXd8xX5a3xX61xX3xX4xX34xX4xX3xXd8xX120xXdxX3xX107xXdxXc1xX28xX3xX4xbcaaxX1cxX1fxX3xXd8xX2c5xX3xX4xX786xXbxX3xXbcxX6fxXexX3xX7xXaexX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xXfcxX2c5xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX3xX4xX1xX69xX6xX3xX4xX1xX80dxXexX3xX4xX1xa25cxX199xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xXexX1xX28xX3xXbxX1xXf4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX6axX3xXbcxX6fxXexX3xX7xXaexX3xX1cxXb2xXdxX3xX4xX1xX69xX6xX3xX107xX2cxX23xX3xXd8xX2cxXbcxX3xXd8xX772xX1cxX1fxX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX11dxX11dxX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxX3xXbxXebxX10xX1cxXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxXbcxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX1cxXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX54xXexX1xX192xX3xX194xX2xXe6xXbxX198xX199xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX192xX3xX1a3xX2xXe4xXbxX198xX199xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX192xX42xX42xXdxX11dxX107xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11dxXfcxX1cxX42xX1cxX10xX18dxX7xX42xX2xX1ccxX1a3xX1ccxX42xX2xXb8xX2xX54xX1a3xX2xX2xXe4xX1ccxX2xXe6xXexX194xX2xX5dxX194xX5xX5dxXeaxXdxXbcxX1fxXeaxX1ccxX1ccxX194xX2xX11dxX1ecxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX12xXcxX68xX23xX1cxX1fxX3xXb8xX3xX1cxXbbxXbcxX3xX2axX28xX6xX61xX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xX35cxX1cxX1fxX3xXexX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xXfcxXa9xX3xffcaxX6exX79x8439xX3xX4xX2c8xXbxX3xX198xX138xX3xXexX68xX382xX1cxX3xXd8xX9axX6xX3xX107xXa9xX1cxX3xXexb333xX1cxX1xX3xXd8xX138xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1ccxX5cxX11dxX3d7xX194xX3d7xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xX79xX1xc97exXbcxX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX2c8xXexX3xX5xX69xX320xX1cxX1fxX61xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX61xX3xXexX1xX426xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xXexX10dxXdxX61xX3xXcxX1xX39xX3xXexX68xX69xX6axX1cxX1fxX3xX79xX1fxX28xX7cxX7dxX1cxX3xX80xX1xX34xX1cxX1xX3xX79xX1fxX88xX4xX3xXd8xX2c5xX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xX6exX6fxX3xXcxX69xX3xXbxX1xX34xXbxX61xX3xX4xX34xX4xX3xX107xX6fxX61xX3xX1cxX1fxXa9xX1cxX1xX3xXfcxXa9xX3xX4xX34xX4xX3xXexXb40xX1cxX1xX61xX3xXexX1xXa9xX1cxX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xXexXaexXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX7xXaexX3xX5cxXb8xX42xX5cxXe4xX2xXe6xX42xX79xXe9xXeaxXebxXecxX61xX3xXd8xX80dxX4xX3xX107xXdxX27xXexX3xX5xXa9xX3xX4xX34xX4xX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xXfcxX2c5xX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xXexX2d4xX3xX107xX2cxX1cxX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX61xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX30cxX3xXb4xX30fxX3xX1cxX1fxX69xX426xXdxX3xX54xX9axX4xX1xX3xXfcxXa9xX3xXexX1xX28xX3xXbxX1xXf4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX199xX3xXd8xX79dxX7cxX3xXbcxX120xX1cxX1xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xXexX28xX7cxX382xX1cxX3xXexX68xX28xX7cxX2c5xX1cxX61xX3xXbxX1xX2d7xX3xX107xXdxX15xX1cxX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX28xX786xXexX3xXfcxX2c5xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXfcxXa9xX3xX4xX34xX4xX3xXfcxXbbxX1cxX3xX107xX2cxX1cxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX28xX786xXexX3xX4xX5a3xX3xX5xXdxX382xX1cxX3xX2axX28xX6xX1cxX199xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xXfcxX6xXdxX3xXexX68xX35cxX61xX3xXexX68xX34xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX27xXbcxX3xX4xX8dxX6xX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX3xX2axX28xX7cxX2c5xX1cxX3xX4xXb2xX3xX7xX6axX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX4xX1xXb40xX3xXd8xX120xX23xX3xXfcxXa9xX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX1cxX1xXdxX27xXbcxX3xXfcxX19xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX61xX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXexX1dxXbcxX61xX3xX4xX23xXdxX3xXexX68xX88xX1cxX1fxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX61xX3xX107xXaexX3xXexX68xXf4xX3xX1cxX1fxX69xX426xXdxX3xX4xX5a3xX3xX1cxXbbxX1cxX1fxX3xX5xX3fxX4xX61xX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xXd8xX6fxX3xXd8xXc1xX3xX5xXa9xXbcxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xX79xX1fxX1xXdxX382xX1cxX3xX4xX39xX28xX3xXd8xX2c5xX3xX198xX28xX2c8xXexX3xX7xX835xX6xX3xXd8xX2d7xXdxX61xX3xX107xX2d7xX3xX7xX28xX1cxX1fxX3xX4xX34xX4xX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX3xX5xXdxX382xX1cxX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXd8xX15xX1cxX3xXexX1xX8dxX3xXexX19xX4xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX3xX7cxX382xX28xX3xX4xX129xX28xX3xX1cxX6fxXbxX3xX107xX2cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xX4xX5a3xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXd8xXc1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX34xX1cxX3xXd8xXb2xX1cxX3xX1fxXdxX2cxX1cxX3xX1xX5a3xX6xX3xXexX1xX8dxX3xXexX19xX4xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX3xXd8xX138xX3xXd8xX69xX320xX4xX3xXcxX1xX8dxX3xXexX69xX10dxX1cxX1fxX3xXebxX1xXf4xX1cxX1xX3xXbxX1xX8dxX3xXbxX1xX382xX3xX54xX28xX7cxX27xXexX199xX3xXd8xX2c5xX3xX198xX28xX2c8xXexX3xX1xX23xXa9xX1cxX3xXexX1xXdxX27xX1cxX3xXexX1xXc1xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX28xX786xXexX3xXfcxX2c5xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX199xX3xX4xX8dxX1cxX1fxX3xX4xXaexX3xXbcxXaexXdxX3xX2axX28xX6xX1cxX3xX1xX27xX3xXbxX1xX1dxX1cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX61xX3xXbxX1xXaexXdxX3xX1xX320xXbxX3xX1fxXdxX30cxX6xX3xX4xX34xX4xX3xX1cxX1fxXa9xX1cxX1xX61xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2c8xXbxX3xX4xX5a3xX3xX5xXdxX382xX1cxX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXd8xXc1xX3xXd8xX2cxXbcxX3xX107xX2cxX23xX3xX1xX23xX120xXexX3xXd8xX6fxX1cxX1fxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXd8xX69xX320xX4xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX61xX3xXd8xX324xX1cxX1fxX3xX107xX6fxX61xX3xXexX1xXaexX1cxX1fxX3xX1cxX1xX2c8xXexX199xX3xX1cxX1fxX1xXdxX382xX1cxX3xX4xX39xX28xX3xX39xX1cxX1fxX3xX54xX19xX1cxX1fxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xX1cxX1fxX1xX27xX3xXexX1xX2fxX1cxX1fxX3xXexXdxX1cxX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1xX69xX10dxX1cxX1fxX3xX198xX1dxX7cxX3xX54xX3fxX1cxX1fxX3xXbxX1xX129xX1cxX3xXbcxX2c5xXbcxX3xX2axX28xX2cxX1cxX3xX5xX30fxX3xX54xX30cxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX34xXbxX3xX54xX19xX1cxX1fxX3xX4xX1xX28xX1cxX1fxX3xXexX68xX382xX1cxX3xXbxX1xX120xXbcxX3xXfcxXdxX3xX4xX2cxX3xX1cxX69xX10dxX4xX3xXfcxXa9xX3xX4xX34xX4xX3xX4xXb2xX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXd8xX120xXdxX3xX54xXdxX27xX1cxX3xX528xXdxX27xXexX3xX79xX6xXbcxX3xX6axX3xX1cxX69xX10dxX4xX3xX1cxX1fxX23xXa9xXdxX11dxX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxXfcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX68xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xXexX6xX107xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX198xX6xX1cxX1xX1cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1fxX9xXaxXe4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX1cxX1fxX9xXaxXe6xXaxX12xX0xXexX107xX23xX54xX7cxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xXcxX1xX426xXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX2axX28xX6xX61xX3xX4xX34xX4xX3xXd8xXb2xX1cxX3xXfcxX9axX61xX3xXd8xX9axX6xX3xXbxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXexX68xX382xX1cxX3xXd8xX9axX6xX3xX107xXa9xX1cxX3xX51xXa9xX3xXcxX130xX1cxX1xX3xXd8xX80dxX4xX3xX107xXdxX27xXexX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXexX1dxXbcxX3xXd8xX15xX1cxX3xXfcxXdxX27xX4xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX61xX3xX1xX69xX10dxX1cxX1fxX3xX54xX112xX1cxX3xX1cxX1fxX1xXdxX27xXbxX3xXfcxX19xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX11dxX3xX79xX1xXdxX2c5xX28xX3xX1xX91xX1cxX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xXbxX1xX2d7xX3xX107xXdxX15xX1cxX61xX3xXexX28xX7cxX382xX1cxX3xXexX68xX28xX7cxX2c5xX1cxX3xXd8xX69xX320xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX1cxX1xX69xX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX786xXbxX3xX1xX28xX2c8xX1cxX3xX1cxX1fxX1xXdxX27xXbxX3xXfcxX19xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX34xX1cxX3xX107xX6fxX3xX4xX2c8xXbxX3xX198xX138xX199xX3xX5xX324xX1cxX1fxX3xX1fxX1xeeb2xXbxX3xX1cxX6fxXdxX3xX54xX28xX1cxX1fxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX68xX23xX1cxX1fxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX28xX6fxX4xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX107xX6xX1cxX61xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX23xX120xXexX3xX1cxX1fxXa9xX7cxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX28xX786xXexX199xX3xX198xX1dxX7cxX3xX54xX3fxX1cxX1fxX3xX4xX34xX4xX3xXexXa9xXdxX3xX5xXdxX27xX28xX3xXbxX1xX34xXexX3xXbcxXdxX7dxX1cxX3xXbxX1xXf4xX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1xX69xX426xX1cxX1fxX61xX3xX198xX138xX61xX3xXexX1xX9axX3xXexX68xX2c8xX1cxX199xX3xXd8xX69xX6xX3xXexXdxX1cxX3xXexX68xX382xX1cxX3xX1xX27xX3xXexX1xXaexX1cxX1fxX3xXd8xXa9xXdxX3xXexX68xX28xX7cxX2c5xX1cxX3xX1xX91xX1cxX1xX61xX3xXexX68xX28xX7cxX2c5xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xae95xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX107xX91xX1cxX1xX3xXbcxe53dxXdxX3xX1cxXbbxXbcxX3xX57xX6axX3xXcxX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXb4xXdxXc1xXbcxX3xXexX68xX6xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX2d4xX3xX1a3xXeaxX3xX194xX3xX1xX28xX7cxX27xX1cxX61xX3xXexX1xXa9xX1cxX1xX3xXbxX1xXaexX61xX3xXexX1xX9axX3xX198xX138xX3xXfcxX10dxXdxX3xXb8xXeaxX1a3xX3xXd8xXb2xX1cxX3xXfcxX9axX3xX4xX2c8xXbxX3xX198xX138xX42xXd8xXb2xX1cxX3xXfcxX9axX3xX4xX2c8xXbxX3xX1xX28xX7cxX27xX1cxX3xXfcxXa9xX3xXbcxX6fxXexX3xX7xXaexX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xX2c5xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX11dxX3xXebxX34xX4xX3xXbxX1xX35cxX1cxX1fxX3xXcxX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX4xX982xX1cxX1fxX3xXexX1xX6xXbcxX3xXbcxX69xX28xX3xXb26xX6exX79xXb29xX3xX4xf09exX1cxX1fxX3xX4xX2c8xXbxX3xXexX2d7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXb4xXdxXc1xXbcxX3xXexX68xX6xX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX6axX3xX4xX34xX4xX3xX198xX138xX61xX3xXbxX1xX69xX426xX1cxX1fxX61xX3xXexX1xX9axX3xXexX68xX2c8xX1cxX11dxX3xXcxX68xX23xX1cxX1fxX3xXb8xX3xX1cxXbbxXbcxX3xX2axX28xX6xX61xX3xX1xX129xX28xX3xX1cxX1xX69xX3xXexX68xX382xX1cxX3xXd8xX9axX6xX3xX107xXa9xX1cxX3xXexXb40xX1cxX1xX3xXb4xX1xX2fxX1cxX1fxX3xX198xX2cxX7cxX3xX68xX6xX3xXb4xX1xXdxX15xX28xX3xX1cxX120xXdxX61xX3xXexXaexX3xX4xX34xX23xX3xX5xXdxX382xX1cxX3xX2axX28xX6xX1cxX3xXd8xX15xX1cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX23xX54xX7cxXaxX12xX528xXdxX27xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX3xXfcxX2c5xX3xX4xXb2xX3xX107xX2cxX1cxX3xXd8xX69xX320xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX1cxX1fxX1xXdxX382xXbcxX3xXexX772xX4xX61xX3xXd8xX772xX1cxX1fxX3xX2axX28xX7cxX3xXd8xX9axX1cxX1xX11dxX3xXb8xX3xX1cxXbbxXbcxX3xX2axX28xX6xX61xX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xX35cxX1cxX1fxX3xXexX69xX3xXbxX1xX34xXbxX3xXfcxXa9xX3xXb26xX6exX79xXb29xX3xX4xX2c8xXbxX3xX198xX138xX3xXexX68xX382xX1cxX3xXd8xX9axX6xX3xX107xXa9xX1cxX3xXexXb40xX1cxX1xX3xXd8xX138xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1ccxX5cxX11dxX3d7xX194xX3d7xX3xX1xX320xXbxX3xXd8xX324xX1cxX1fxX61xX3xX1fxXdxX6xX23xX3xX54xX9axX4xX1xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX68xX12xX0xX42xXexX107xX23xX54xX7cxX12xX0xX42xXexX6xX107xX5xX10xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXeaxXexX1xX28xXbcxX107xXeaxX6xX1cxX54xXeaxX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX1fxX1xXdxX382xXbcxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX2cxX23xX3xX5xX28xX786xX1cxX61xX3xX1fxX5a3xXbxX3xX30fxX3xXebxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xXd8xX6fxX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxXaxX3xX1xX68xX10xe839xX9xXaxX42xX198xX6xX7cxXeaxX54xX28xX1cxX1fxXeaxX54xX6xX1cxX1fxX42xX1cxX1fxX1xXdxX10xXbcxXeaxXexX28xX4xXeaxXexX1xX6xX23xXeaxX5xX28xX6xX1cxXeaxX1fxX23xXbxXeaxX7cxXeaxX4xX1xX28xX23xX1cxX1fxXeaxXexX68xXdxX1cxX1xXeaxX1xX6xX1cxX1xXeaxX54xX23xX1cxX1fxXeaxXexX1xX28xX4xXeaxX1xXdxX10xX1cxXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxX2axX28xX7cxX10xXexXeaxXexX68xX28xX1cxX1fxXeaxX28xX23xX1cxX1fxXeaxX1ccxX42xX2xX194xX1a3xX1a3xX5dxX3d7xX11dxX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxX1fxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX42xXbcxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX5cxXe4xX42xX1cxX10xX18dxX7xX42xX2xX1ccxX1a3xX3d7xX42xX2xXe4xX5dxX54xXe6xX2xX3d7xX1a3xX5cxX1a3xX5dxXexXb8xX1ccxX1ccxX1a3xX5xX5dxXeaxX54xX7xX4xXeaxX194xXe4xX1ccxX1a3xX54xXexX11dxX1ecxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXfcxX12xX0xX7xXexX68xX23xX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX1fxX1xXdxX382xXbcxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX2cxX23xX3xX5xX28xX786xX1cxX61xX3xX1fxX5a3xXbxX3xX30fxX3xXebxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xXd8xX6fxX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxXaxX3xX1xX68xX10xX15e8xX9xXaxX42xX198xX6xX7cxXeaxX54xX28xX1cxX1fxXeaxX54xX6xX1cxX1fxX42xX1cxX1fxX1xXdxX10xXbcxXeaxXexX28xX4xXeaxXexX1xX6xX23xXeaxX5xX28xX6xX1cxXeaxX1fxX23xXbxXeaxX7cxXeaxX4xX1xX28xX23xX1cxX1fxXeaxXexX68xXdxX1cxX1xXeaxX1xX6xX1cxX1xXeaxX54xX23xX1cxX1fxXeaxXexX1xX28xX4xXeaxX1xXdxX10xX1cxXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxX2axX28xX7cxX10xXexXeaxXexX68xX28xX1cxX1fxXeaxX28xX23xX1cxX1fxXeaxX1ccxX42xX2xX194xX1a3xX1a3xX5dxX3d7xX11dxX1xXexXbcxXaxX12xX79xX1fxX1xXdxX382xXbcxX3xXexX772xX4xX3xXexX1xX2cxX23xX3xX5xX28xX786xX1cxX61xX3xX1fxX5a3xXbxX3xX30fxX3xXebxX1xX69xXb2xX1cxX1fxX3xXexX68xX91xX1cxX1xX3xX1xXa9xX1cxX1xX3xXd8xX6fxX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX27xX1cxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX68xX23xX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXebxX1xXb40xX3xXd8xX120xX23xX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xX51xXa9xX3xXcxX130xX1cxX1xX3xXexX120xXdxX3xX1xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xX1xX88xX4xX3xXexX786xXbxX61xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxX3xXb4xX1xX5a3xX6xX3xc0f9xd1e6xX1897xX3xX4xX1xXdxX2c5xX28xX3xX1cxX6xX7cxX3xX59bxX5cxXb8xX42xX2xX2xX608xX61xX3xX6exXf4xX3xXexX1xX69xX3xXcxXb40xX1cxX1xX3xX8dxX7cxX3xf714xX382xX3xXe9xX91xX1cxX1xX3xX57xXb2xX1cxX3xXd8xX2c5xX3xX1cxX1fxX1xX9axX61xX3xX5xX138xX1cxX1xX3xXd8xX120xX23xX3xX4xX2c8xXbxX3xX8dxX7cxX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX1xX28xX3xX1cxX1fxX1xXdxX382xXbcxX3xXexX772xX4xX3xX4xX34xX4xX3xX1cxX6fxXdxX3xX54xX28xX1cxX1fxX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXfcxXa9xX3xX30fxX3xXb4xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xXb40xX3xXd8xX120xX23xX3xX4xX8dxX6xX3xXcxX68xX69xX6axX1cxX1fxX3xX107xX6xX1cxX3xXcxX28xX7cxX382xX1cxX3xX1fxXdxX34xX23xX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX528xbb92xX3xX528xXbbxX1cxX3xXcxX1xX69xX6axX1cxX1fxX11dxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXfcxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxXaxX3xX1xX68xX10xX15e8xX9xXaxX42xX4xX1xXdxX1cxX1xXeaxXexX68xXdxX42xX1xX23xXdxXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxXexX68xX28xX4xXeaxXexX28xX7cxX10xX1cxXeaxXexX23xX6xX1cxXeaxX2axX28xX23xX4xXeaxX2axX28xX6xX1cxXeaxXexX68xXdxX10xXexXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxX2axX28xX7cxX10xXexXeaxXexX68xX28xX1cxX1fxXeaxX28xX23xX1cxX1fxXeaxX1ccxX42xX2xX194xX1a3xX1a3xXe6xXe4xX11dxX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxX1fxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX42xXbcxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX5cxXe4xX42xX1cxX10xX18dxX7xX42xX2xX1ccxX1a3xX3d7xX42xX2xXe4xX5dxX54xXe6xXe4xX5dxX5cxX1ccxX1a3xX2xXexXb8xX2xX5cxXb8xX5xXb8xXeaxX54xX7xX4xXeaxX194xXe4xX5cxX1ccxX11dxX1ecxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX2axX28xX2cxX3xX4xX2fxX1cxX1fxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX1cxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXfcxX12xX0xX7xXexX68xX23xX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxXaxX3xX1xX68xX10xX15e8xX9xXaxX42xX4xX1xXdxX1cxX1xXeaxXexX68xXdxX42xX1xX23xXdxXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxXexX68xX28xX4xXeaxXexX28xX7cxX10xX1cxXeaxXexX23xX6xX1cxXeaxX2axX28xX23xX4xXeaxX2axX28xX6xX1cxXeaxXexX68xXdxX10xXexXeaxX1cxX1fxX1xXdxXeaxX2axX28xX7cxX10xXexXeaxXexX68xX28xX1cxX1fxXeaxX28xX23xX1cxX1fxXeaxX1ccxX42xX2xX194xX1a3xX1a3xXe6xXe4xX11dxX1xXexXbcxXaxX12xX51xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX68xX23xX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX57xX34xX1cxX1fxX3xX5cxXb8xX42xX2xX2xX61xX3xXexX120xXdxX3xX51xXa9xX3xX79xX6fxXdxX61xX3xeae3xX7cxX3xXfcxXdxX382xX1cxX3xX6exX6fxX3xXebxX1xXf4xX1cxX1xX3xXexX68xX9axX3xXeaxX3xXcxX1xX69xX426xX1cxX1fxX3xXexX68xX3fxX4xX3xX6exX6xX1cxX3xX6exXf4xX3xXexX1xX69xX3xXcxX68xX129xX1cxX3xb633xX28xXaexX4xX3xX528xX69xX320xX1cxX1fxX3xX4xX1xX8dxX3xXexX68xX91xX3xX1xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX68xX3fxX4xX3xXexX28xX7cxX15xX1cxX3xXexX23xXa9xX1cxX3xX2axX28xXaexX4xX3xX1xX88xX4xX3xXexX786xXbxX61xX3xX2axX28xX34xX1cxX3xXexX68xXdxX27xXexX3xX79xX1fxX1xX9axX3xX2axX28xX7cxX15xXexX3xXcxX68xX28xX1cxX1fxX3xX69xXb2xX1cxX1fxX3xX1ccxX3xXb4xX1xX5a3xX6xX3xX1896xX1897xX1897xX11dxX3xX51xXa9xX3xXcxX130xX1cxX1xX3xXexX1xX6xXbcxX3xX1fxXdxX6xX3xX1xX6fxXdxX3xX1cxX1fxX1xX9axX3xXexX120xXdxX3xX5cxX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xX4xX1xXf4xX1cxX1xX61xX3xX2xX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xX6exX6fxX3xXebxX51xX1be9xX57xX3xXexXb40xX1cxX1xX3xXfcxXa9xX3xX2xXb8xX3xXd8xXdxXc1xXbcxX3xX4xX129xX28xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX28xX7cxX27xX1cxX61xX3xXexX1xXa9xX1cxX1xX3xXbxX1xXaexX61xX3xXexX1xX9axX3xX198xX138xX11dxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXfcxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX28xX5xX12xX0xX54xXdxXfcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX68xXaxX12xX0xX42xX54xXdxXfcxX12xX0xX42xX54xXdxXfcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9756xX28xXexX1xX23xX68xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexXeaxX6xX5xXdxX1fxX1cxX192xX3xX68xXdxX1fxX1xXexX199xXaxX12xXcxX1xX13afxX7cxX3xXb29xX69xXb2xX1cxX1fxX0xX42xXbxX12
Thùy Dương