Màu nắng trong đêm
(Baohatinh.vn) - Trong đời người ai chẳng có một lần đến bệnh viện và ấn tượng nhất vẫn là màu áo bờ-lu của người thấy thuốc.
2576x9fdfx9b7ax629dx94bax8cbfx3d67x6879x6f5bxX7x3c07x84d5x865ax9f38x4488x4f99xX5x557fxXax92bcx4177x40fdx3340xX3x74f5x6efcxX17x4b92xX3xXex6bf1x7be7xX17xX1axX3x7698x99e6x6f84xX0x75d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex4f83xX5xX10xX9xXaxXexX10x99e4xXex3035xX6xX5xXdxX1axX17x8fa5xX3xX1dxXdxX1axX1xXexXaxX12xXcx3abbxX17xX3x33f4xa2d2xX17xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3x667bxX15xX7xXexXdxa77bxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2decxX10xX6xa74axXaxX12xX0xX10xX24xX12xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xaabexXdxX3xX17xX1ax966exX8axXdxX3xX6xXdxX3xX4xX1x8091xX17xX1axX3xX4x4a0bxX3xX24x70dfxXexX3xX5x51fbxX17xX3xX22x44dcxX17xX3x7f16x6fa3xX17xX1xX3xX4bxXdxXacxX17xX3xX4bxX14xX3x5b10xX17xX3xXexX8fx8de2xX17xX1axX3xX17xX1xXb8xXexX3xX4bx959bxX17xX3xX5xX14xX3xX24xX14xX15xX3x8e88xX1exX3xXabxX8axX38xX5xX15xX3xX4x3cb2xX6xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXexX1xXb8xX2fxX3xXexX1xX15x6d53xX4x7dc0xX3xX0xX26xX10xX24xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3x6026xXdxX7cxXexX1xX9xXax2c7cx2ebaxX108xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7cxX7cxXdxX17xX1axX9xXaxX2xXaxX3xXabxX1exX1dxX7cxX10xX1dxX9xXaxX108xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX17xX9xXaxX5xX10xX6dxXexXaxX12xX0xXexXabxX1exX7cxX2fxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXdxX24xX1axX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXeexXabxX6xX1exX1xX6xXexXdxX17xX1xXeexX4bxX17xX26xX17xX10xX100xX7xX26xX2x91abxX108x2d63xX26xX2xX108x2b71xX7cx790fxX108x6090xX108x6e6cxX108xX108xXexX174xX2x291fxX107xX17exX5xX108xXeexX68xXbxX1axXaxX3xX26xX12xX0xX26xXexX7cxX12xX0xX26xXexX1dxX12xX0xX26xXexXabxX1exX7cxX2fxX12xX0xX26xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3xX68xX15xX7xXexXdxX6dxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b51xX1exX7cxX2fxXaxX12xX0xX10xX24xX12xX13xX14xX15xX3xXd1xX1exX3xXexX1dxX18xX17xX1axX3xXabx2eb7xX17xX1xX3xX7cx53bex7f4axX3xXexXdxX17xX1xX3x7467xX1x568cxXdxX1f2xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX1f9xX1xXdxXa8xXexXeexX3xX79xX1ecxX17xX1xX3xX48xX17xX1xX3xX24xXa0xXexX3x5e03xX5xX8fx7636xX17xX1axX3xX2fxX3xX17xX1xX8fxX3xXex786cxX3xX24xXc7xX15x91ffxX3xX4bxa74cxXdxX3xXexXb8xX24xX3xXd1xX1exX3xX4xX1xX1exX14xX17xX1axX3xXexX1dxX18xX17xX1axX1f2xX3xX4xX1xXdxXa8xX4xX3xX24x4230xX3xXexX1dxX18xX17xX1axX3xX4bxX14xX3xXexX1dxX8fxX22fxX4xX3xX17xX1ax7bb9xX4xX3xX5xX14xX3xX4xX1xXdxXa8xX4xX3xXecxX17xX1axX3xX17xX1axX1xX10xX3xX22x81efxX3xXexX1dx57b4xX3xXexX1xX14xX17xX1xX3x749fxX15xX10xX17xX3xXexX1xX15xXa0xX4xX3xX4bxX22fxXdxX3xX1axXdx760dxX17xX1axX3xX17xX9dxXdxX3xX17xX1x3df4xX3xX17xX1xX14xX17xX1axX1f2xX3xX22xXdx4f5bxX24xX3xX22x52c0xX24xX1f2xX3xX1f9xX1x57a3xX4xX3xX4xX1xXdxXa8xXexX3xX4x4e6cxX3xXexX1x6ee0xXeexX3xX79xX294xX1f2xX3xX4bxX14xX3xXabxX14xX17xX3xXexX6xX2fxX3xXabxX18xXexX3xX24xX2adxX4xX1xXeexX3x44c2xXdxX294xX17xX1axX3xX17xX9dxXdxX1f2xX3xXd1xX17xX1xX3xX17xX1xX1ecxX17xX3xXexX1x4259xXexX3xX1axXa4xX17xX3xX1axX24exXdxXeexX3xX1d4xX14xX17xX3xXexX6xX2fxX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXexX1xXa4xX2fxX3xXexX1xX15xXecxX4xX3xXexX1xX2f3xXexX3xX24xX2a9xX24xX3xX24xX2adxXdxX1f2xX3xX17xX9dxX17xX1axX3xXb8xX24xX3xX4bxX14xX3xX17xX1xX2adxX2fxX3xX4xX48xX24xXeexX3xX79xX294xX3xXexX1dxX15xX2fxX2a9xX17xX3xX7xX6xX17xX1axX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXabxXacxX17xX1xX3xX24xXa0xXexX3xX7x8702xX4xX3xX24xX2adxX17xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX17xXdxX2a9xX24xX3xXexXdxX17xXeexX3xX79xX294xX3xX17xX1xX8fxX3xX24xX15xXecxX17xX3xX22xX8fxXbdxX4xX3xX7x2e5fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX219xX17xXdxX2a9xX24xX3xX4bxX15xXdxX3xX17xX1x86a0xX17xX3xX22xX1fbxXdxX1f2xX3xX17xXecxXdxX3xXabxX15x4ad1xX17xX3xX7xX382xX3xX17xa6cdxX6xX22cxXeexX3xX79xX294xX1f2xX3xX5xX14xX3xX4bxX1f1xX3xX4xX35axX15xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX1xX8fxX17xX1axX3xX22xX3a3xX17xX1axX3xXexX1xX8axXdxX3xX4xX24exX17xX1axX3xX5xX14xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xX17xX1xX14xX1f2xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXexX1xX395xX17xX1f2xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXexXdxXa8xXbxX3xX7xX35axX4xX3xX17xX1xX8fxX3xX17xX1x41c1xX17xX1axX3xXexX1xXdxX23xX17xX3xXexX1xXa4xX17xX3xXd1xX1exX3xXexX1dxX18xX17xX1axXeexX0xX26xX10xX24xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3xX68xX15xX7xXexXdxX6dxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX1exX7cxX2fxXaxX12xX0xX10xX24xX12xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX1f2xX3xX1f9xX1xXdxX3xX24xX294xXdxX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xX22xX277xX3xX2fxX23xX17xX3xX1axXdxXb8xX4xX3xXexX1xX1ecxX3xX17xX1xX406xX17xX1axX3xXexX1xXdxX23xX17xX3xXexX1xXa4xX17xX3xXd1xX1exX3xXexX1dxX18xX17xX1axX3xX22xX9dxX3xX4bxXc7xX17xX3xXexX1xX35axX4xX3xX4bxX14xX3xX24xX14xX15xX3xXd1xX1exX3xX17xX1xX8fxX3xX24xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX1f9xX1xX1fbxX17xX1axX3xX1dxX2adxX17xX1axX3xX17xX1axX8axXdxX1f2xX3xX1f9xX1xX1fbxX17xX1axX3xX1xX14xX1exX3xX283xX15xX6xX17xX1axX3xX24xX15xX1fbxX17xX3xX7xX18xX4xX3xX24xX14xX3xX5x47e1xX17xX1axX3xXexX1xXa4xX24xX3xXabxX1ecxX17xX1xX3xX7cxX1f1xX3xX24xX14xX3xXb8xX24xX3xXd1xXbxX3xX5xX6xX17xX3xXex7740xX6xXeexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX1f2xX3xXexX1ecxX17xX1xX3xX22xX8axXdxX1f2xX3xXexX1ecxX17xX1xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXb8xX2fxX3xX22xX277xX3xX5xX14xX24xX3xX4xX1xX1exX3exX3xX219xX22xX23xX24xX3xXexX1x444axX17xX1axX3xXexX1xX1ecxX17xX1xX3xX17xX1xX8fxX3xX4xX1xXdxXa8xX4xX3xXd1xX1exX3xXabxX8axX38xX5xX15xX3x94dbxX3xX4xX1xX1exX14xX17xX1axX3xX36xX15xXecxX17xX1axX3xX1axXdxXb8xX4xX3xX17xX1axXdbxX3xX7xX6xX2fxX3xXexX1xX14xX17xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX38xX3xX17xX1axX1exX14xXdxX3xX4xX3aaxX6xX3xX7x3e6dxX3xXexX1xX21cxX24xX3xX17xX3a3xX17xX1axX3xX1xX1exX6xX3xX7xX406xX6xX3xX561xX3xX22xXb8xXexX3xX17xX8fxX22fxX4xX3xX24xX1ecxX17xX1xX3xXexX1xX23xX24xX3xXexX1dxX382xX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX22cxX3xX17xX1xX8fxX3xX17xX1xX14xX3xXexX1xX21cxX3x350exX1axX15xX2fx85f5xX17xX3x4ac8xX15xX2fxX3xX22xX277xX3xX4bxXdxXa8xXexX3xX4bxX2a9xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1dxX261xX4xX3xX4xXdbxX6xX3xX24xXa0xXexX3xXabxXd1xX4xX3xX7x3e2dxX3xX7xX48xX17xX3xX1f9xX1xX1exX6xXeexX3x794axX14xX3xX219xXabxX14xX17xX3xXexX6xX2fxX3xX10xX24xX3xXabxXa8xX3xXabxX3a3xX17xX1axX3xXabxX6xX1exX3xX22xX8axXdxX3xX24xX22fxXdxX3xX561xX3xX7cxX544xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xX24xX29exX3xX17xX14xX1exX3xX4xX24exX17xX1axX3xX283xX15xX6xX3xX4xX21cxX17xX3xX22xX6xX15xX3xX561xX3xX7cxX544xX3xX22xX35axX6xX3xXexX1dxX382xX3xX17xX14xX1exX3xX24xX22fxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX24exX17xX1axX3xX1axXdxXecxX17xX1axX3xX17xX1xX6xX15xX22cxXeexX0xX26xX10xX24xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3xX68xX15xX7xXexXdxX6dxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX1exX7cxX2fxXaxX12xX0xX10xX24xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX3xX4xX35axX3xX5xX4ecxX17xX1axX3xX5x7889xX3xX4xX48xX24xX3xXexX1xX1fbxX17xX1axXeexX3xX5d8xX1axX1xX10xX3xX17xX1axX9dxX17xX1axX3xXexX227xX17xX1axX3xX1xX21cxXdxX3xXexX1xX27bxX3xX17xX1xX29exX1f2xX3xXexX227xX17xX1axX3xX17xX1xX1f1xXbxX3xX22xX2f3xXbxX3xX4xX1exX17xX3xXexXdxX24xX1f2xX3xXexX227xX17xX1axX3xX1axXdxX294xXexX3xX4xX1xX15xX2fxX2a9xX17xX3xX7xX261xX3xX7xXecxX17xX1axXeexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX3xX17xX1xX29exX3xX17xX1xX14xX17xX1axX3xX22xXa8xX17xX3xXabxX23xX17xX3xX1axXdxX8fxX8axX17xX1axX3xXabxXacxX17xX1xX3xX24xX6xX17xX1axX3xX5xX2adxXdxX3xX1xX3a3xXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX261xX3xX7xXecxX17xX1axX3xXexXdxX17xX3xX4xX2f3xX2fxX3xX4bxX14xX3xXb8xX24xX3xXd1xXbxX3xXabxXdxXa8xXexX3xXabxX6xX1exXeexX3xXcxX1fbxXdxX3xX22xX277xX3xXexX227xX17xX1axX3xX7xX6xX2fxX3xX24xX23xX3xX22xX294xX4xX3xX4xX15xXecxX17xX3xXexXdxX2c1xX15xX3xXexX1xX15xX2fxXa8xXexX3xX219xX22x51c1xX17xX3xX1f9xX1xX1fbxX17xX1axX3xX1xX18xXexX3xXabxX9dxX17xX1axX22cxX3xX4bxXdxXa8xXexX3xX4bxX2a9xX3xX17xX1axX1xX2a9xX3xX2fxX3xX4xXdbxX6xX3xX5d8xX1xX2f3xXexX3xX1d4xX48xX17xXeexX3x6478xX9dxX3xX5xX14xX3xX4xX1xX544xX24xX3xX22xX7c2xX17xX3xX24xX594xX3xX1f9xX1xX1fbxX17xX1axX3xX1xX18xXexX3xXabxX9dxX17xX1axX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xXexX1xXa4xX2fxX3xXexX1xX15xXecxX4xX3xX1f9xX1xXdxX3xX1xX294xX3xX4xXa4xX24xX3xX7cxX6xX1exX3xX1f9x9938xX1exX3xXexX1dxX23xX17xX3xXexX6xX2fxX3xX22xX2c1xX3xXabxX22fxXexX3xX22xXdxX3xX17xX1xX406xX17xX1axX3xX1f9xX1xXecxXdxX3xX15xX3xXd1xX4xX3xXex6e15xX17xX1xX3xX24xX6xX17xX1axX3xX5xX2adxXdxX3xX24xX2adxX4xX1xX3xX22xX2f3xXbxX3xXabxX1ecxX17xX1xX3xX2fxX23xX17xXeexX3xX7f2xX7c2xX17xX3xX1f9xX1xX1fbxX17xX1axX3xX1xX18xXexX3xXabxX9dxX17xX1axX3xX5xX23xX17xX3xX24xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX3xX24xX14xX3xX4xX1xX1exX14xX17xX1axX3xX36xX15xXecxX17xX1axX3xXd1xX17xX1xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexXdxX17xX1xX3xX1f9xX1xXdxXa8xXexX1f2xX3xXexXdxX17xX1xX3xX5xX294xX4xX3xXexX1xX2f3xXexX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX4bxX10xX1exXeexX3xX79xX294xX3xX17xX1xX1ecxX17xX3xX17xX1xX6xX15xX3xXabx9f41xX17xX1axX3xXd1xX17xX1xX3xX24xX18xXexX3xX4xX48xX24xX3xXexX1xX1fbxX17xX1axX3xX22xX3a3xX17xX1axX3xX22xXdxXacxX15xX1f2xX3xX1xXdxX2c1xX15xX3xX17xX1xX6xX15xX3xXabxX8f1xX17xX1axX3xXexX227xX17xX1axX3xX22xXa0xX17xX1axX3xXexXd1xX4xX3xX17xX1xX50bxX1f2xX3xX4xX48xX3xX1f9xX85bxXbxX3xX24xX594xX3xX17xX1xX1f1xXbxX3xX17xX1xX14xX17xX1axX3xX17xX1xX8fxX3xX24xXa0xXexX3xX4xX21cxX3xXexX1xX2c1xX3xX4xXdbxX6xX3xX7xX261xX3xX7xXecxX17xX1axXeexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX3xX5xX14xX3xX7xX261xX3xX1axXdxX6xX1exX3xXexX1xX1exX6xX3xX22xX3a3xX17xX1axX3xX4xX48xX24xX1f2xX3xX22xX3a3xX17xX1axX3xX22xXdxXacxX15xX3xX4bxX14xX3xX22xX3a3xX17xX1axX3xXexX1ecxX17xX1x75ccxX0xX26xX10xX24xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3xX68xX15xX7xXexXdxX6dxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX1exX7cxX2fxXaxX12xX0xX10xX24xX12xX13xX544xX6xX3xX36xX15xX395xX17xX3xX561xX3xXexX1dxX8axXdxX3xX22xXb8xXexX3xX4xX24exX17xX1axX3xX1xX3a3xXdxX3xX7xXdxX17xX1xXeexX3x9ca1xX395xX2fxX3xX4xXecxXdxX3xXabxX18xXexX3xX22xXa4xX15xX3xX22xX395xX24xX3xX4xX1xX3a3xXdxX3xX17xX48xX2fxX3xX5xXa0xX4xXeexX3x3697xXa0xX4xX3xX36xX15xX395xX17xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX4bxX50bxX3xXexX227xX3xX17xX1xX406xX17xX1axX3xX4xX14xX17xX1xX3xXexX8fxX27bxX17xX1axX3xX17xX1xX8fxX3xX1f9xX1xX1fbxX3xX1xX834xX1exX3xX1f9xX1xX98xX17xX1axX3xX1f9xX1xXdxX15xX3xX22xX2c1xX3xXabxXb8xXexX3xX17xX1axX8axX3xX24xX294xX4xX3xX5xX23xX17xX3xX4xX1xX3a3xXdxX3xX17xX18xX17xX1axX1f2xX3xX4xX1xX3a3xXdxX3xX17xX1exX17xXeexX3xX610xX14xX1f2xX3xX4xX9dxX3xX5xX6d7xX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX3xX24xXa4xX24xX3xX7xXecxX17xX1axX3xX24xX22fxXdxX3xX1xXa0xXdxX3xXexX2bdxX3xX4xX1xX18xXexX3xX5xX294xX4xX3xX22xX2c1xX3xXexX50bxX6xX3xX1dxX6xX3xXd1xX17xX1xX3xX17xX1axX14xX2fxX3xX17xXdxX2a9xX24xX3xX1xX395xX17xX3xX1xX1exX6xX17xX3xX1f9xX1xXd1xXexX3xX1f9xX1xX6xX1exX3xX24xX6xX17xX1axX3xX5xX2adxXdxX3xX4xX1xX1exX3xX22xX8axXdxX3xX24xX14xX15xX3xX36xX6xX17xX1xX3xX561xX3xX24xX14xX15xX3xX4xXdbxX6xX3xX1xX2fxX3xX4bxX294xX17xX1axXeexX3xX610xX14xX1f2xX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xXexX8fxX21cxXdxX3xX17xX1exX17xX3xX1dxX2adxX1exX3xX1dxX261xX4xX3xX22xX9dxX3xXexX1fbxXdxX3xX17xX1xX2f3xX17xX3xX1dxX6xX3xX24xX14xX15xX3xXd1xX1exX3xXabxX8axX38xX5xX15xX3xX4xX1xX85bxX17xX1xX3xX5xX14xX3xX24xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX23xX24xX1f2xX3xX5xX14xX3xX5xXa0xX4xX3xX36xX15xX395xX17xX3xX4xXdbxX6xX3xX17xX1axX8fxX8axXdxX3xX7cxX395xX17xX1axX3xX1xXdxXa8xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX22xX8axXdxX9a8xX0xX26xX10xX24xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX38xX6xX5xXdxX1axX17xX3exX3xX1dxXdxX1axX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX1exX7cxX2fxXaxX12xX79xX14xX3xXcx6eb0xX17xX1xX1f2xX3xX17xX1axX14xX2fxX3xX107xX174xX26xX107xX26xX107xX108xX2xX174xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cecxX15xXexX1xX1exX1dxXaxX12xX5d8xX1axX15xX2fxX5dcxX17xX3xX17xX1axX294xX4xX3xXbxX1xX2b3xX0xX26xXbxX12
Nguyễn ngọc phú