3 thác nước đẹp như mơ ở Việt Nam
Thác Bản Giốc, Đray Nur hay Pongour đều mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy bí ẩn.
f35cxf73ax18137x1a4a1x11c5cx12ef9x178bex14e21x18599xX7x166adx11d33x10a2bx108a1x13c1cx168c2xX5x16919xXaxf381xf980xX3xXexX1xf83fxX4xX3x10ddcx12028x1058fxX4xX3x1573cx14224xXbxX3xX1axX1xX1bxX3x1599dxf65cxX3x106caxX3xfc0dxXdx126f8xXexX3x17a09xX6xX27xX0x16899xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdx124daxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX6xXdxX1axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171f9xX10xX6x10155xXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3x158bax11663xX1axX3x10aa7xXdx13271xX4xfe41xX3x136dfx16286xX6x13a2cxX3xX31x14b6cxX70xX3xX1xX6xX72xX3x17d2exX3fxX1ax12fabxX3fxX75xX70xX3xX1fx178dfxX75xX3xX27x12e6dxX3xX1xX3fx159d2xX4xX3xX5dxX75xX3x10cd2xX1xX17xX4xX1xX3x16d94xX2axXdxX3x194efx14800xX3xX1fxX20xXbxX3xX1xX3fxX6xX1axX7fxX3xX7xX28xX6dxX3xX1x1370cxX1axX7fxX3xX9dxf7eexX3xX9dx16e30xX3xX1fx18be3xX72xX3xX99x14400xX3x145afxX1ax1116fxX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1ax13002xX3x16de2xXbxf862xX3xX6xX75xXexX3fx190e7xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10x179a4xX7xX35xX2x10bb8x1143exX13xX35xX2xf690xX118xX5dxX13xXddxXddxXexXddx10255x13411xX119xX5xX11dxXc2x13d52xXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1573fxX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX65xX66xX1axX3xX69xXdxX6bxX4xXdbxX3xXcxX1xX17xX4xX3xX65xX66xX1axX3xX69xXdxX6bxX4xX3xXexX1xX75x15a75xX4xX3xXex16d05xX1axX1xX3xX177xX6xX3fxX3xX65x19a64xX1axX7fxX6dxX3xX1axX1adxX27xX3xXexX70xX89xX1axX3xX1fxX1bx140f7xX1axX7fxX3xX99xXdxX89xX1axX3xX7fxXdxX1cxXdxX3xX7fxXdx10393xX6xX3xX2cxXdxX2exXexX3xX31xX6xX27xX3xX9dxXb7xX3xXcxX70xX75xX1axX7fxX3x100c0xX75xX6bxX4xXc2xX3x18274x11a3fxX1axX7fxX3xXexX1xX17xX4xX3xXexX70x10639xX1axX7fxX3xX7fxXdxX1cdxX6xX3xX93xX1x19809xX1axX7fxX3xX7fxXdxX6xX1axX3xXdfxX6xX1axX1xX3xXexX1bxX28xXdxX3xX9dxXb7xX3xX1xXafxX1axX7fxX3xX9dxXb4xX3xXex14669xX3fxX3xX93xX1xX75xX1axX7fxX3xX4xX66xX1axX1xX3xX1fxX20xXbxX3xX1axX1xX1bxX3xXexX70xX6xX1axX1xX3xX9dx16e50xXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX13xX13xX126xX125xX5xX2xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX7cxX1xXbaxX1axX3xXexX1xX17xX4xX3xX4xX1xXbexX1axX1xX3xX70xX1a0xX1axX7fxX3xX93xX1xX3fxX66xX1axX7fxX3xX2xX11dxX11dxX3xX27xX6dxX3xX4xX6xX3fxX3xX126xX11dxX3xX27xX3xX9dxXb7xX3xX7x16293xX75xX3xX118xX11dxX3xX27xXc2xX3xX31xX1x147bdxX1axX3xXex18375xX3xXdfxX6xX6dxX3xXexX1xX17xX4xX3xX1fx1962exX3xXdfxX75xX6bxX1axX7fxX3xXexX70xX1f4xX1axX7fxX3xXdfx12f51xX6xX3xX1axX1xX1bxX3xX5dxX66xXdxX3xX5x17e9axX6xX3xXexX70xX1f4xX1axX7fxXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX126xX118xX2xX13xX5xXddxXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX6fxX344xX72xX3xX5xXb7xX3xX27xX1a0xXexX3xXexX70xX3fxX1axX7fxX3xX1axX1xX1cdxX1axX7fxX3xX5dxX6xX1axX1xX3xX5xX6xX27xX3xXexX1xX1f4xX1axX7fxX3xX4xX66xX1axX1xX3xX5xX1cxX1axX3xX1axX1x1073exXexX3xX4x133bdxX6xX3xX2cxXdxX2exXexX3xX31xX6xX27xX3xX9dxXb7xX3xXexX1xX17xX4xX3xX5xX1cxX1axX3xXexX1x13a06xX3xX119xX3xXexX1x13345xX3xX7fxXdxX1cxXdxX3xXexX70xX3fxX1axX7fxX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1axX1adxX27xX3xXexX70xX89xX1axX3xX1fxX1bxX1bdxX1axX7fxX3xX99xXdxX89xX1axX3xX7fxXdxX1cxXdxX3xX7fxXdxX1cdxX6xX3xX4xX17xX4xX3x11418xX75xX6bxX4xX3xX7fxXdxX6xX6dxX3xX7xX6xX75xX3xX31xXdxX6xX7fxX70xX6xX3x124dcxX177xX6xX1axX6xX5dxX6xX3x13e8cxX3x1438cx17adfx13cb9xX6dxX3xX2cxXdxX4xXexX3fxX70xXdxX6xX3xX501x1275bxX6xX27xX99xXdxX6xX3xX509xX3xX51axXdxX27xX99xX6xX99xX114xX10xX50dxX3xX9dxXb7xX3x12238xX7fxX75xX6x12a19xX75xX3xX501xX65xX70xX6xX534xXdxX5xX3xX509xX3x135f5xX70xX7fxX10xX1axXexXdxX1axX6xX50dxXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxX2xX13xX13xXddxXexXddxX2x14bcfxX2xX5xX126xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX5dxXexX1xXdbxX118xX118xX11dxXbxXdfxXe5xX1xX10xXdxX7fxX1xXexXdbxX119xX119xX11dxXbxXdfxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xXcxX1cxXdxX3xX1fxX344xX72xX6dxX3xX99xX21exX1axX3xX7xX23bxX3xXexX1xX48bxX72xX3xX9dxX9exX3xX1fxX20xXbxX3xX4xX1xX3fxX17xX1axX7fxX3xX1axX7fx19f95xXbxX3xX4xX48fxX6xX3xX65xX66xX1axX3xX69xXdxX6bxX4xX3xX9dxX1cxXdxX3xX93xX1xX75xX1axX7fxX3xX4xX66xX1axX1xX3xX9dxX353xX6xX3xX1xXafxX1axX7fxX3xX9dxXb4xX3xX9dxX353xX6xX3xX89xX27xX3xX1fxX85xX27xX3xX4xX48fxX6xX3xX1ax19e8exXdxX3xX70xX353xX1axX7fxXc2xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXex1a6edxX119xX118xX126xX5xX119xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX5axX1e9xX6xX3xX1xX34fxX1axX1xX3xX9dxXb7xX3fxX3xX5xXb7xX1axX3xX7xX1bxX28xX1axX7fxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX27xX17xXexX3xX5xX21exX1axX1xX6dxX3xXex1a844xX1axX3xX1xX1bxX2axX1axX7fxX3xX93xX1xX1ffxX1axX7fxX3xX93xX1xXbexX3xXexX70xX3fxX1axX7fxX3xX5xXb7xX1axX1xX6dxX3xX7xX66xX1axX7fxX3xX93xX1xX3fxX17xXdxX3xX5xXb7xX3xXexX70xX66xXdxX3xX1axX7fxX1xXdxX2exX27xX3xX93xX1xX36exX3xX4ecxX75xX89xX1axX3xX93xX1xXdxX3xX99xX21exX1axX3xX4xX36exX3xX4xX28xX3xX1xX1a0xXdxX3xX7fxX1x13c8bxX3xXexX1x129aaxX27xXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX75xX27xX99xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxX2xX13xX713xX118xXexX118xX5cdxX2xX125xX5xXddxXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX5dxXexX1xXdbxX118xX118xX11dxXbxXdfxXe5xX1xX10xXdxX7fxX1xXexXdbxX119xX119xX11dxXbxXdfxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX6fxX70xX6xX72xX3xX31xX75xX70xXdbxX3xX31xX1adxX27xX3xX4xX17xX4xX1xX3xXexX1xXb7xX1axX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX65xX75xX1ffxX1axX3xX50bxX6xX3xXcxX1xX75xX1a0xXexX3xXddxX713xX3xX93xX27xX3xX1fxXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX4ecxX75xX6bxX4xX3xX5xX1a0xX3xX2xX119xX6dxX3xX4ecxX75xX6xX3xXexX1xX48fxX72xX3xX1fxXdxX2exX1axX3xX65xX75xX1ffxX1axX3x1758dxX1ffxXbxX3xX7fxXbaxX1axX3xX13xX3xX93xX27xX6dxX3xX1fxX344xX72xX3xX5xXb7xX3xX1axX7fxf629xX1axX3xXexX1xX17xX4xX3xXexX75xX72xX2exXexX3xX1fxX20xXbxX3xXexX1xXdxX89xX1axX3xX1axX1xXdxX89xX1axX3xX99xX6xX1axX3xXexX8dxX1axX7fxX3xX4xX1xX3fxX3xX6fxX7f0xX93xX3x1a06axX7f0xX93xXc2xX3xX6fxX70xX6xX72xX3xX31xX75xX70xX3xX1axX7fxX1xXb4xX6xX3xX5xXb7xX3xXexX1xX17xX4xX3xX4xX17xXdxX6dxX3xXexX1xX17xX4xX3xX9dxX659xX6dxX3xX7fxX1f4xX1axX3xX5xXdxX85xX1axX3xX9dxX1cxXdxX3xX27xX6bxXdxX3xXexX34fxX1axX1xX3xXax1a5d5xX3fxX27xX10xX3fxX3xX9dxXb7xX3x14575xX75xX5xXdxX10xXexXaxX3xX4xX48fxX6xX3xX1axX694xXdxX3xX70xX353xX1axX7fxXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexXddxX2xX5cdxX5xX118xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX177xX1xX75xX72xX2exX1axX3xX93x19c01xX3xX70xX1adxX1axX7fxX6dxX3xX1axX7fxXb7xX72xX3xXdfxX1bxX6xX3xX4xX36exX3xX1fxX1ffxXdxX3xXexX70xX6xXdxX3xX7fxX17xXdxX3xX72xX89xX75xX3xXexX1xX6xX3xXexX1xXdxX4afxXexX3xX1axX1xX1bxX1axX7fxX3xX9dxX34fxX3xXdfxX75xX1axX7fxX3xX1fxX1a0xXexX3xX7fxXdxX1cdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX99xX66xX1axX3xX1axX89xX1axX3xX99x13617xX3xX1axX7fxX7f0xX1axX3xX4xX48bxX27xXc2xX3xX2cxXb7xX3fxX3xX27xX1a0xXexX3xX1fxX89xX27xX3xXexX70xX7f0xX1axX7fxX6dxX3xX1xX973xX3xX1axX1xX66xX72xX3xXdfxX75xX6bxX1axX7fxX3xX7xX1ffxX1axX7fxX3xX1fxXadfxX3xXexX70xX973xX1axX3xX1fxX1bdxXdxX3xX99xX89xX1axX3xX1axX1xX6xX75xXc2xX3xXcxX4a9xX4xX3xX7fxXdxX796xX1axX3xX9dxX34fxX3xX7xf4e7xX3xXbexX4xX1xX3xX93x1348dxX3xX4xX48fxX6xX3xX5dxX344xX1axX3xX5xXb7xX1axX7fxX3xX5dx13b3fxX1axX3xX1fxX4afxX1axX3xX4xX17xXdxX3xX4xX1xX4afxXexX3xX1fxX1ffxXdxX3xXexX70xX9exX6dxX3xXexX70xX1bdxXdxX3xX1axX35fxXdxX3xX4xX28xX1axX3xX7fxXdxX1ffxX1axX7fxX3xX99x1648dxX3fxX6dxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX4xX75x1a887xX1axX3xX4xX75xX1a0xX1axX3xX5dxX344xX1axX7fxX3xX4xX6xX3fxX6dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1ffxX1axX7fxX3xXexX1xXb7xX1axX1xX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xX17xX1axX1xX6dxX3xX1axX7fxX7f0xX1axX3xX4xX17xX4xX1xX3xX1fxX1bxX1bdxX1axX7fxX3xX1fxXdxX3xXddxX3xX5dxX1e9xX1axX7fxX3xXexX1a0xX4xXc2xX3xX1e8xX1e9xX1axX7fxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX5xX6xX3fxX3xXexX353xX3xX1axX1xX1cdxX1axX7fxX3xX9dxX17xX4xX1xX3xX1fxX17xX3xXexX1x110f2xX1axX7fxX3xX1fxX4a9xX1axX7fxX6dxX3xX9dx1250cxX3xX70xX6xX3xXexX353xX1axX7fxX3xX7fxXdxX973xXexX3xXexXb87xX6xX3xX1axX1xX1bxX3xX7fxXdxX973xXexX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX27xX1f4xXexX3xXexX1xX1bxX28xX1axX7fxX3xX93xX1xX36exX4xX3xX93xX9exX3xX2axX3xX1axX7fxX1bxX1bdxXdxX3xX1fxXdxXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX5cdxX126xX2xX5cdxX5xX126xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX6fxX70xX6xX72xX3xX31xX75xX70xX3xX5xXb7xX3xX27xX1a0xXexX3xX1fxXb32xX6xX3xX1fxXdxXadfxX27xX3xX5x199c1xX3xXexX1bxX2axX1axX7fxX3xX4xX1xX3fxX3xX1axX1xX1cdxX1axX7fxX3xX6xXdxX3xX27xX75xX6bxX1axX3xX93xX1xX17xX27xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xXdxX89xX1axX3xX1axX1xXdxX89xX1axX3xX1xX3fxX6xX1axX7fxX3xX7xX28xX3xX9dxXb7xX3xX99xXbexX3xXc0xX1axX3xX4xX48fxX6xX3xX9dxXafxX1axX7fxX3xX1fxX48bxXexX3xX4xX6xX3fxX3xX1axX7fxX75xX72xX89xX1axX3xX1fxXbaxX72xX3xX1axX1f4xX1axX7fxX3xX9dxXb7xX3xX7fxXdxX36exXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexXddxX13xXddxX5cdxX5xX5cdxXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX7cxX3fxX1axX7fxX3fxX75xX70xXdbxX3xX31xX28xXdxX3xX1axXb7xX72xX3xX4xX1e9xX1axX3xX7fxX973xXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xX65xX66xX72xX3xXexXbaxX1axX7fxX3xX509xX3xX1axX7fxX973xX1axX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX35fxXdxX3xXexXdxX4afxX1axX7fxX3xX1fxX20xXbxX3xX27xX28xX3xX27xXb7xX1axX7fxX6dxX3xX1xX3fxX6xX1axX7fxX3xX5dxXbcbxX3xX1axX1xX48bxXexX3xX4xX48fxX6xX3xX31xX6xX27xX3xXcxX344xX72xX3xX31xX7fxX75xX72xX89xX1axX6dxX3xXexX1xX75xX1a0xX4xX3xX1xX75xX72xX2exX1axX3xX6fxX4a9xX4xX3xXcxX70xX973xX1axX7fxX6dxX3xX4xX17xX4xX1xX3xX1xX75xX72xX2exX1axX3xX5x162a8xX3xXddxX11dxX3xX93xX27xX3xX9dxXb7xX3xXdfxX6xX3xXexX70xX75xX1axX7fxX3xXexX344xX27xX3xXexX1xXb7xX1axX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6fxXb7xX3xX9a2xX21exXexX3xX713xX11dxX3xX93xX27xXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX125xX119xX11dxX11dxX5xX125xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX7cxX3fxX1axX7fxX3fxX75xX70xX3xX7fxX1f4xX1axX3xX9dxX1cxXdxX3xXexX70xX75xX72xX85xX1axX3xXexX1xX75xX72xX4afxXexX3xX1xXb7xX3fxX3xX1xXafxX1axX7fxX3xX4xX48fxX6xX3xX1axX7fxX1bxX1bdxXdxX3xX1fxXbd6xX1axX7fxX3xX99xXb7xX3fxX3xX5dxX344xX1axX3xXexX1a0xX4xX3xX95cx169cdxX5axX3fxXc2xX3xXcxX70xX75xX72xX2exX1axX3xX93xXadfxX6dxX3xXdfxX1bxX6xX3xX9dxXafxX1axX7fxX3xX1fxX48bxXexX3xX1axXb7xX72xX3xX5dxX3fxX3xX27xX1a0xXexX3xX1axX1cdxX3xXexXafxX3xXexX70xX1bxX2axX1axX7fxX3xX1axX7fxX1bxX1bdxXdxX3xX95cxX10a5xX1xX3fxX3xXdfxXdxX1axX1xX3xX1fxX20xXbxX3xX4xX6xXdxX3xX4ecxX75xX66xX1axX6dxX3xX1axXb7xX1axX7fxX3xXexX89xX1axX3xX95cxX6xX1axX6xXdxXc2xX3xX31xXb7xX1axX7fxX3xX4xX36exX3xXexXb7xXdxX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX37axX4xX3xXexX1xX694xX3xX5dxX1cdxX6dxX3xXexX21exX3fxX3xX1fxXdxX85xX75xX3xX93xXdxX2exX1axX3xXexX1xX75xX796xX1axX3xX5xX659xXdxX3xXbxX1xX37axX4xX3xX9dxX37axX3xX5xX659xXdxX3xXbexX4xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX3fxX1axX3xX1axX7fxX1bxX1bdxXdxX6dxX3xXexX70xX3fxX1axX7fxX3xX1fxX36exX3xX4xX36exX3xX99xX6bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xXexX89xX3xX7fxXdxX17xX4xX3xXexX3fxX3xX5xX1cxX1axX3xX93xX1xX17xX4xX3xXexX1xX1bxX1bdxX1axX7fxX3xX5xX75xX1ffxX1axX3xXexX75xX344xX1axX3xX5xX2exX1axX1xX3xX1axXb7xX1axX7fxXc2xX3xX177xX1xX694xX1axX7fxX3xX5dxX1bdxXdxX3xX1axX3fxX1axX6dxX3xX1axX7fxX7f0xX1axX3xX7xX75xX6bxXdxX6dxX3xX93xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX17xX3xX1axX1bxX28xX1axX7fxX3xX70xXb9exX72xX6dxX3xX99xX66xX3fxX3xX9dxX2exX3xX5dxX344xX1axX3xX5xXb7xX1axX7fxXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX126xX125xX2xX125xX5xX2xX11dxXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX50bxX1a0xXexX3xX1axX7fxXb7xX72xX3xX9dxXb7xX3fxX3xX70xX1adxX27xX3xXexX1xX17xX1axX7fxX3xX7fxXdxX89xX1axX7fxX6dxX3xX1axXb7xX1axX7fxX3xXexX70xX694xXexX3xX1xX28xXdxX3xXexX1xX2axX3xX4xX75xX6bxXdxX3xX4xXafxX1axX7fxXc2xX3xX65xX6bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xXexX89xX3xX7fxXdxX17xX4xX3xX4ecxX75xX6xX1axX1xX3xX4ecxX75xXc0xX1axX3xX99xX89xX1axX3xX1axXb7xX1axX7fxX3xX1axX7fxXb7xX72xX3xX1fxX89xX27xX3xX93xX1xX1ffxX1axX7fxX3xX70xX1bdxXdxX6dxX3xX4xX1xXc43xX1axX7fxX3xX99xX75xXbd6xX1axX3xX7f0xX1axX3xX75xX6bxX1axX7fxX3xX4xX1xX3fxX3xX1fxX4afxX1axX3xX4xX1xX4afxXexXc2xX3xX95cxX1xX1ffxX1axX7fxX3xX5xX344xX75xX3xX7xX6xX75xX3xX1axX28xXdxX3xX1axXb7xX1axX7fxX3xX72xX89xX1axX3xX1axX7fxX1xX1a4xX3xX7xX353xX1axX7fxX3xX7xX1cdxX1axX7fxX3xX27xX1a0xXexX3xX1axX7fxX973xX1axX3xXexX1xX17xX4xX3xX1fxX20xXbxX3xXexX75xX72xX2exXexX3xXexX70xXbaxX1axXc2xX3xX50bxX17xXdxX3xXexX36exX4xX3xX4xX48fxX6xX3xX1axXb7xX1axX7fxX3xX95cxX6xX1axX6xXdxX3xX1fxXbcbxX3xX1xX36exX6xX3xXexX1xXb7xX1axX1xX3xX5dxX1e9xX1axX7fxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX70xX1f4xX1axX7fxX3xXdfxX36exX6xX6dxX3xXexX70xX3fxX1axX7fxX3xXdfxX6xX1axX1xX6dxX3xX27xX17xXexX3xX70xX1bxX659xXdxX6dxX3xX4xX1e9xX1axX3xX1axX1xX1cdxX1axX7fxX3xXbxX1xXdxX4afxX1axX3xX1fxX17xX3xXdfxX6xX1axX1xX3xX70xX89xX75xX3xXexX3fxX3xX5xX1cxX1axX3xX5xXb7xX27xX3xX1axX85xX1axX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1xX17xX4xX3xX1fxX35fxX3xX5xXb7xX3xX1axX1xX1cdxX1axX7fxX3xX4xX1xXdxX4afxX4xX3xX7xX353xX1axX7fxX3xX4xX48fxX6xX3xXexX89xX3xX7fxXdxX17xX4xX3xX1xX36exX6xX3xXexX1xXb7xX1axX1xXc2xX3xX6fxX36exX3xX5xXb7xX3xX99xXdxXadfxX75xX3xXexX1bxX659xX1axX7fxX3xX4xX48fxX6xX3xX7xXb87xX3xX1fxX3fxXb7xX1axX3xX93xX4afxXexX6dxX3xX7fxX1f4xX1axX3xX99xX36exX3xX9dxXb4xX1axX1xX3xX4x120d1xX75xX3xX7fxXdxX1cdxX6xX3xX4xX3fxX1axX3xX1axX7fxX1bxX1bdxXdxX3xX9dxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX89xX1axX3xX1axX1xXdxX89xX1axXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX70xX7fxXdxX1axXdbxX3xXddxXbxXdfxX3xX6xX75xXexX3fxXe5xXaxX12xX0xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX27xX7fxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXc2xX99xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc2xX9dxX1axX35xX1axX10xX114xX7xX35xX2xX118xX119xX13xX35xX2xX11dxX118xX5dxX13xXddxXddxXexX2xX2xX5xX2xX2xXc2xX12bxXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX4xX3xX1axX75xX3fxX4xX3xX5dxX10xXbxX3xX1axX1xX75xX3xX27xX3fxX3xX3fxX3xX9dxXdxX10xXexX3xX1axX6xX27xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xXexX70xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX177xX4a9xX3xX1fxX4afxX1axX3xX1axX7fxXb7xX72xX3xX70xX1adxX27xX3xXexX1xX17xX1axX7fxX3xX7fxXdxX89xX1axX7fxX3x1a039xX27xX3xX5xXb32xX4xX1xX3xX1xXb7xX1axX7fxX3xX1axX7f0xX27xX6dxX3xX1axX28xXdxX3xX1fxX344xX72xX3xXexX35fxX3xX4xX1xX4a9xX4xX3xX5xf726xX3xX1xX1a0xXdxX3xX27xXafxX6xX3xXdfxX75xX344xX1axX6dxX3xX5xXb7xX3xX1axX28xXdxX3xX7fxX8dxXbxX3xX7fxXc4exX6dxX3xX7fxXdxX6xX3fxX3xX5xX1bxX75xX6dxX3xXexX1xX6xX27xX3xX7fxXdxX6xX3xX4xX17xX4xX3xXexX70xX1e9xX3xX4xX1xX28xXdxX3xX5dxX344xX1axX3xX7fxXdxX6xX1axX6dxX3xXexX1xX75xX3xX1xX694xXexX3xX93xX1xX17xX4xX1xX3xX1fxX1ffxX1axX7fxX3xX1fxX66xX3fxX3xX93xX1xX17xX4xX1xX3xX5dxX75xX3xX5xXb32xX4xX1xX3xXexX1cxXdxX3xXexX1xX7f0xX27xXc2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX70xX12xX0xX35xXexX99xX3fxX5dxX72xX12xX0xX35xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18f87xX3fxX75xX70xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX7cxX1xX1bxX28xX1axX7fxX3xX541xX1axX1xX35xX51axXdxX1axX7fxXc2xX9dxX1axX0xX35xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX3fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX5dxX10xX99xX6xX70xXaxX12xX0xX35xX7xX10xX4xXexXdxX3fxX1axX12xX0xX35xX7xX10xX4xXexXdxX3fxX1axX12