Thạch Hà điều động 6 giáo viên biệt phái tại 2 địa bàn Kỳ Anh năm học 2020 - 2021
(Baohatinh.vn) - Năm học 2020 - 2021, huyện Thạch Hà điều động 6 giáo viên biệt phái giảng dạy ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
52f4x691exd887xbec0x632exf660xcf8ex9608xdf78xX7x7eb7xc0bbxe469xbce5xca4ax620axX5x5d85xXax63ebxXcxX1x6e05xX4xX1xX3xdbb5x6e13xX3xb6d9xXdx7c4fx652axX3xX1cx779cx6d94xdc20xX3xef80xX3xX24xXdx5cfexb0d1xX3x6e2bxXdxd537xX23xX3xb777xXdx5b4dxXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3x7a13xX3xX1cxc3a1xX6xX3xX32xX1axX23xX3x96b6xbba6xX3xe965xX23xX1xX3xX23x7befxf6e8xX3xX1xad63xX4xX3xX40xf81cxX40xX5axX3x9790xX3xX40xX5axX40xX2xX0xb8e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xa49axXaxX12xb90exX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2x758bxX3xX1xX1fxd012xX34xX23xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX24xXdxe652xX23xX24xX3xX77xX15xX91xX3xefebxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX2dxX1axX3xXexX1xX43xX3xf39axd525xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3x6e70xX19xX1axX3xXcx6faaxX23xX1xa443xef20xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91ffxX2bxX77xX91xXaxX12xX0xXdxX53xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe35fxX10xX23xXexX10x6802xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXax8ca1xXdxX77xXexX1x5f2axX3xX26xX2x9357xXbxXdexeae6xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX128xX3xd956xX2xX5axXbxXdexX12fxXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX65xX65xXdxXf1xX32xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf1xX2dxX23xX65xX23xX10xX123xX7xX65xX40xX5axdb8dxX12cxX65xX2xX163xX5axX77xX139xX2xX5axX12cxX40xX12cxe56axXexX139xX40xX2x7078xX40xX5xX5axXf1xb5d1xXbxX24x5cd2xX119xX9xX163xX12cxX5axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3xX40xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXaxX3xX123xXdxX77xXexX1xX9xXaxX26xX2xX12cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX139xX2xX5axXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX2bxX23xXaxX12xc106xX2axX23xX24xX3xX163xX65xX175xX8dxX3xe985xX101xX7ax7a6dxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXbxX1xb610xXdxX3xX1xb8e8xXbxX3xX2dx5c85xXdxX3xdf27xX1xdfbfxX23xX24xX3xa822xX21dxb42ex6f38xXcxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xXexd7aaxX3xX4xX1xda6exX4xX3xX24xec6axXbxX3xX53xX256xXexX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX24xXdxXc0xX23xX24xX3xX77xX15xX91xX3xXexX15xXdxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX2dxX1axX3xXexX1xX43xX3xXdexXdfxX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX2bxX77xX91xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX1cx6ca5xX8dxX3xX4xX2b8xX3xX139xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX77xX15xX91xX3xX4xX2axX4xX3xX53x9eacxX23xX3xXcxX2bxX2axX23xX8dxX3xdd3fx9eebxXexX3xX5xe1dbxX8dxX3xXcxXdxX23xX3xX1xX56xX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXexX119x840bx83d4xX23xX24xX3xXcxX19xX114xX210xX3xXc8xX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX2dxX1axX3xX40xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX77xX15xX91xX3xX53xX2ddxX23xX3xXcxXdxcd07xX23xX24xX3xX4dxX23xX1xX3xXexX15xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXexX119xX300xX301xX23xX24xX3xXcxX19xX114xX210xX3xXc8xX3xXexX1xX43xX3xXdexXdfxX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX2bxX77xX91xXaxX12xX114xX2axX4xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX1cxX300xX234xX4xX3xX5x5ff6xX6xX3xX4xX1xX56xX23xX3xX1cxX234xXexX3xX23xX1axX91xX3xX5xX1axX3xX23xX1x7a92xX23xX24xX3xX23xX24xX300xX301xXdxX3xX4xX2b8xX3xXexX119x8c20xX23xX1xX3xX1cxX22xX3xX4xX1xX1fxX91xX2fxX23xX3xX53xX2ddxX23xX3xX23xX24xX1xXdxX34xXbxX3xX2dx5803xX3xX2dxX3a6xX23xX24xX3xX2dxX1axX23xX24xX3xX4xdd95xX6xX3xX23xX24xX1axX23xX1xX3xX241xXdxX2axX2bxX3xX77xX3cfxX4xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1xX301xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xba7cxX1fxX6xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX2bxX77xX91xXaxX12xX0xXdxX53xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xXexX1xX1fxX53xX32xX3xXdxX114xX10xX23xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX77xXexX1xX128xX3xX26xX2xX12cxXbxXdexX12fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX128xX3xX139xX2xX5axXbxXdexX12fxXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXf1xX32xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf1xX2dxX23xX65xX23xX10xX123xX7xX65xX40xX5axX163xX12cxX65xX2xX5ax9537xX77xX139xX2xX2xX2xX2xX2xX175xXexX2xX2xX170xX163xX5xX5axX5exX2xX163xX5axX77xX139xX2xX5axX12cxX163xX163xX163xXexX47dxX12cxX12cxX47dxX47dxX5xX5axXf1xX17axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3xX40xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXaxX3xX123xXdxX77xXexX1xX9xXaxX26xX2xX12cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX139xX2xX5axXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX2bxX23xXaxX12xd126xXdfxX23xX1xX3xX1cxX15xX2bxX3xX21axX101xX7axX21dxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX119xX6xX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX401xX1fxX91xX33cxXexX3xX1cxX43xX23xX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX4xX1xX2bxX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX1cxX234xXexX3xX23xX1axX91xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX2bxX77xX91xXaxX12xXcxX15xXdxX3xX32xX1fxX24exXdxX3xX24xX256xXbxX3xX53xX256xXexX8dxX3xX5xXdfxX23xX1xX3xX1cxX15xX2bxX3xX21axX101xX7axX21dxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdfxX3xXexX119xX6xX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX401xX1fxX91xX33cxXexX3xX1cxX43xX23xX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX2dxX1axX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX2dxXdxX2fxX23xX8dxX3xb619xX1xafccxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xdb88xX23xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX2bxX77xX91xXaxX12xX532xXdfxX23xX1xX3xX1cxX15xX2bxX3xX21axX101xX7axX21dxX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX53xX2bxX23xX24xX3xX119xec9axX23xX24xX8dxX3xX2dxX238xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX60exX23xX8dxX3xXexX119xX2axX4xX1xX3xX23xX1xXdxX34xX53xX3xX4xe15exX23xX24xX3xX5xX23dxX23xX24xX3xX23xX1xXdxX34xXexX3xX1xX1fxX91xX33cxXexX3xX2dxX238xXdxX3xX23xX24xX1xX1exX8dxX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX7xbe3fxX3xX24xX256xXexX3xX1xX2axXdxX3xX1cxX300xX234xX4xX3xX23xX1xXdxX1exX1fxX3xXexX1xX1axX23xX1xX3xX4xX2ddxX23xX24xX3xXc8xX3xX1cxd6c3xX23xX3xX2dxX43xX3xX53xX238xXdxX8dxX3xX24xX2b8xXbxX3xXbxX1xX60exX23xX3xX23x9150xX23xX24xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1x6bd2xXexX3xX5xX300xX234xX23xX24xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX77xX3cfxX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXexX119xX300xX301xX23xX24xX3xX1xX56xX4xX3xXc8xX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX2dxX1axX3xXexX1xX43xX3xXdexXdfxX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXf1xXf1xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX119xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2fxX23xX3xX401xX1fxX6xX23xX128xX0xX65xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5exXexX1xX1fxX53xX32xX5exX6xX23xX77xX5exX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1axX23xX24xX3xX23xX24xX1axX23xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX3xX1cxa18bxX23xX24xX3xX1xX1axX23xX1xX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX4xX1fxX22xX4xX3xX4xX1xXdxX33cxX23xX3xX4xX1xX230xX23xX24xX3xX77xX43xX4xX1xX3xX114xX2bxX2dxXdxX77xX5exX2xX175xXaxX3xX1xX119xX10xa150xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xX1xX6xX23xX24xX5exX23xX24xX6xX23xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX5exX77xX2bxX23xX24xX5exX1xX6xX23xX1xX5exXexX119xX2bxX23xX24xX5exX4xX1fxX2bxX4xX5exX4xX1xXdxX10xX23xX5exX4xX1xX2bxX23xX24xX5exX77xXdxX4xX1xX5exX4xX2bxX2dxXdxX77xX5exX2xX175xX65xX2xX47dxX175xX139xX175xX139xXf1xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX24xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX65xX53xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX40xX5axX65xX23xX10xX123xX7xX65xX40xX5axX2xX40xX65xX2xX5axX47dxX77xX5axX5axX175xX163xX40xX163xX40xXexX12cxX139xX2xX170xX47dxX5xX5axXf1xX17axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3xX40xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1axX23xX24xX3xX23xX24xX1axX23xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX3xX1cxX7d5xX23xX24xX3xX1xX1axX23xX1xX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX4xX1fxX22xX4xX3xX4xX1xXdxX33cxX23xX3xX4xX1xX230xX23xX24xX3xX77xX43xX4xX1xX3xX114xX2bxX2dxXdxX77xX5exX2xX175xXaxX3xX1xX119xX10xX807xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xX1xX6xX23xX24xX5exX23xX24xX6xX23xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX5exX77xX2bxX23xX24xX5exX1xX6xX23xX1xX5exXexX119xX2bxX23xX24xX5exX4xX1fxX2bxX4xX5exX4xX1xXdxX10xX23xX5exX4xX1xX2bxX23xX24xX5exX77xXdxX4xX1xX5exX4xX2bxX2dxXdxX77xX5exX2xX175xX65xX2xX47dxX175xX139xX175xX139xXf1xX1xXexX53xXaxX12xX19xX1axX23xX24xX3xX23xX24xX1axX23xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX3xX1cxX7d5xX23xX24xX3xX1xX1axX23xX1xX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX4xX1fxX22xX4xX3xX4xX1xXdxX33cxX23xX3xX4xX1xX230xX23xX24xX3xX77xX43xX4xX1xX3xX114xX2bxX2dxXdxX77xX5exX2xX175xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX244xX33cxX23xX3xXexX1xX301xXdxX3xX1cxXdxc5ebxX53xX3xX1xXdxX34xX23xX3xXexX15xXdxX8dxX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX3xX1cxXdfxX3xX4xX2b8xX3xX1xX6d0xX23xX3xX12cxXf1xX163xX5axX5axX3xX23xX24xX300xX301xXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX5xX91xX3xXexX2e7xXbxX3xXexX119xX1fxX23xX24xX3xXexX15xXdxX3xX40xX175xX5axX3xX1cxXdxXa3dxX53xX8dxX3xXexX119xX2bxX23xX24xX3xX1cxX2b8xX3xX4xX2b8xX3xX40xX40xX26xX3xX4xX6d0xX3xX7xXc8xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX77xX3cfxX4xXf1xX3xXcxX119xX300xX238xX4xX3xX2axXbxX3xX5xX391xX4xX3xX1cxX33cxX23xX3xXex8d38xX3xX4xX2ddxX23xX24xX3xXexX2axX4xX3xX1cxXc0xX53xX3xX32xXc0xX2bxX3xXbxX1xX23dxX23xX24xX3xX4xX1xX230xX23xX24xX3xX77xX43xX4xX1xX8dxX3xX1xX1axX23xX24xX3xX23xX24xX1axX23xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX1cxXdfxX3xXexX3b5xX23xX1xX3xX23xX24xX1fxX91xX34xX23xX3xXexX1xX391xX4xX3xX1xXdxX34xX23xX3xX23xX1xXdxX1exX1fxX3xX2dxXdxX34xX4xX3xX2ebxX3xX23xX24xX1xXedxX6xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX2dxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX114xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX23xX1xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xa63bxX1cxXdxX3xX7xX252x974axX3xXc8xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xXaxX3xX1xX119xX10xX807xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xX4xX1xX1fxX91xX10xX23xX5exX23xX1xX1fxX23xX24xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX77xXdxX5exX7xX1fxX5exX2bxX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX65xX2xX47dxX139xX170xX12cxX40xXf1xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX24xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX65xX53xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX40xX5axX65xX23xX10xX123xX7xX65xX2xX175xX12cxX40xX65xX26xX47dxX77xX2xX2xX175xX2xX40xX139xX175xXexX175xX26xX12cxX26xX47dxX5xX5axXf1xX17axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3xX40xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX114xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX23xX1xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xXb53xX1cxXdxX3xX7xX252xXb59xX3xXc8xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xXaxX3xX1xX119xX10xX807xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xX4xX1xX1fxX91xX10xX23xX5exX23xX1xX1fxX23xX24xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX77xXdxX5exX7xX1fxX5exX2bxX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX65xX2xX47dxX139xX170xX12cxX40xXf1xX1xXexX53xXaxX12xX114xX1xX1fxX91xX34xX23xX3xX23xX1xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xXb53xX1cxXdxX3xX7xX252xXb59xX3xXc8xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX7axX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX2xX175xX3xX5exX3xX40xX5axX40xX5axX8dxX3xX21axX101xX7axX21dxX3xXexd98cxX23xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX3xX401xX1fxX91xX33cxXexX3xX1cxX43xX23xX1xX3xX24xXdxX6xX2bxX3xX4xX1xXd22xX3xXexXdxX2fxX1fxX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX12cxX12cxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xXcxX19xX23bxXcxX3xX2dxX1axX3xX12cxX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xXcxX19xX114xX210xX3xX24xXdxX3a6xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX1fxX91xX34xX23xX8dxX3xXexX1xX43xX3xXexX119xX2fxX23xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xXexX2bxX1axX23xX3xXexXd22xX23xX1xXf1xX3xX244xX6e5xX91xX3xX5xX1axX3xX4xX1xX3dcxX3xXexX119xX300xX6d0xX23xX24xX3xX1cx7e17xX23xX24xX3xX1cxdcd3xX23xX3xX24xX2b8xXbxX3xXbxX1xX60exX23xX3xX24xXdxXc0xX53xX3xX2axXbxX3xX5xX391xX4xX3xX2dxX1exX3xXexX1xXabaxX6xX8dxX3xXexX1xXdxX33cxX1fxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX24xXdxX3a6xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX1cxX43xX6xX3xXbxX1xX300xX6d0xX23xX24xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX2dxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX300xX6d0xX23xX24xX3xX1xX56xX4xX3xXexX119xX23dxX3xX53xXdxX1exX23xX3xX23xXdb7xXdxX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX8dxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX77xX7d5xX23xX3xXexX6e5xX53xX3xX1xX1fxX91xX33cxXexX8dxX3xXexX119xX600xX3xXexX1fxX34xXaxX3xX1xX119xX10xX807xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xXexX1xX1fxX2bxX23xX24xX5exX1xX2bxX4xX5exXexX119xX2bxX5exX53xXdxX10xX23xX5exX23xX1fxXdxX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX32xXdxX10xXexX5exXbxX1xX6xXdxX5exX77xX2bxX23xX5exXexX6xX53xX5exX1xX1fxX91xX10xXexX5exXexX119xXdxX5exXexX1fxX10xX65xX2xX47dxX139xX5axX40xX5axXf1xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX24xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX65xX53xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX40xX5axX65xX23xX10xX123xX7xX65xX2xX175xX12cxX5axX65xX26xX163xX77xX40xX40xX2xX163xX5axX5axX163xXexX175xX5axX170xX170xX40xX5xX5axXf1xX17axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1cxX22xX23xX24xX3xX26xX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX15xXdxX3xX40xX3xX1cxX43xX6xX3xX32xX1axX23xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xX23xX52xX53xX3xX1xX56xX4xX3xX40xX5axX40xX5axX3xX5exX3xX40xX5axX40xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX300xX6d0xX23xX24xX3xX1xX56xX4xX3xXexX119xX23dxX3xX53xXdxX1exX23xX3xX23xXdb7xXdxX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX8dxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX77xX7d5xX23xX3xXexX6e5xX53xX3xX1xX1fxX91xX33cxXexX8dxX3xXexX119xX600xX3xXexX1fxX34xXaxX3xX1xX119xX10xX807xX9xXaxX65xX24xXdxX6xX2bxX5exX77xX1fxX4xX65xXexX1xX1fxX2bxX23xX24xX5exX1xX2bxX4xX5exXexX119xX2bxX5exX53xXdxX10xX23xX5exX23xX1fxXdxX5exX1xX6xX5exXexXdxX23xX1xX5exX24xXdxX6xX2bxX5exX2dxXdxX10xX23xX5exX32xXdxX10xXexX5exXbxX1xX6xXdxX5exX77xX2bxX23xX5exXexX6xX53xX5exX1xX1fxX91xX10xXexX5exXexX119xXdxX5exXexX1fxX10xX65xX2xX47dxX139xX5axX40xX5axXf1xX1xXexX53xXaxX12xXcxX1xX300xX6d0xX23xX24xX3xX1xX56xX4xX3xXexX119xX23dxX3xX53xXdxX1exX23xX3xX23xXdb7xXdxX3xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xX8dxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX23xX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX77xX7d5xX23xX3xXexX6e5xX53xX3xX1xX1fxX91xX33cxXexX8dxX3xXexX119xX600xX3xXexX1fxX34xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX119xX2bxX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xXcxXabaxX3xX7xX391xX3xX401xX1fxX6xX23xX3xXexX6e5xX53xX8dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe70dxX3xX4xX3dcxX6xX3xX1cxX7d5xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX34xXbxX3xX2dxX1axX3xX1xX56xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX8dxX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xX60exX91xX3xX4xX2ddxX3xX24xXdxX2axX2bxX3xX32xXdxX34xXexX3xXbxX1xX2axXdxX3xX2dxX1exX3xX2dxX238xXdxX3xX2dxX677xX23xX24xX3xXexX1xX300xX234xX23xX24xX3xX4axX4bxX3xX4dxX23xX1xX3xXe8xX19xX1axX3xXcxXedxX23xX1xXf0xX3xX1cxX6xX23xX24xX3xX23xd0ebxX3xX5xX391xX4xX3xX24xX2b8xXbxX3xXexX119xX600xX3xXexX1fxX34xX8dxX3xXexX6e5xX53xX3xX1xX1fxX91xX33cxXexX3xX4xX3dcxX6xX3xX53xX3b5xX23xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX23xX1xX3a6xX23xX24xX3xX23xX24xX2ddxXdxX3xXexX119xX300xX301xX23xX24xX3xX2dxX677xX23xX24xX3xX5fexX1xX2b8xX3xX5fexX1xX52xX23xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX2dxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX1fxX5xX12xX0xX77xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX119xXaxX12xX0xX65xX77xXdxX2dxX12xX0xX65xX77xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1fxXexX1xX2bxX119xXaxX12xXcxX1xXdb7xX91xX3xe3b6xX1fxX4bxX23xX1xX0xX65xXbxX12
Thúy Quỳnh