Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/12), huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2016).
4c3exdc09xac46x89edxce8bx81b7x4c5bx83c9xb21bxX7xd333x8bc9x89a2x8ef7x5e49xb302xX5xc204xXaxba0fx821bxd8d3xXbxX3x4d84xX14xXexX3xXexcbb1x51ccx73e2x67e4x77a8xX3xXexX1x5c53xX20xdddfxX3xc7e9x4faexX3xX20xXdx5d31xX17xX3xX2x702axe31bxX3xX20xae67xX17xX3xXexX1xbe0bxX20xX1xX3xX5xd0c1xXbxX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xad22x639bxX3xbfbexX20xX1xX0xe5cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc502xX10xX6xde0exXaxX12x53e3xbdc8xX20xX26xX3xX20xX6xX1exX3x7328xd335xX4fxX2x910exb7b0xd763xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xd8c9xX3axX3xXexX1x78dexX3x7ce9x6fbfxX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xXbxX1xX24xXdxX3xX1xe39exXbxX3xXexbd4bxX3xX4xX1x8c04xX4xX3xX26xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX20xXdxX2dxX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX35xX17xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX5xX3fxXbxX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX6dxX2xX31x584ax6718x62f7xX71xX32xX2xXe4xX72xe1c8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbeb4x6f6dxX61xX1exXaxX12xXfbx8d62xX3xXexX1x6638xX3xXcxba52xX20xX1xX3x56e7xX1exX3xb469xcc6axX3xdf73x7575xX20xX1xX3xX64xd318xX20xX73xX3xaffaxX1xdc34xX3xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xXcxX1xX106x858dxX20xX26xX3xXexX1cx595fxX4xX3xXcxX109xX20xX1xX3xX10dxX1exX3xXcxX1cx9918xX20xX3x5977xX6xX17xX3xX5ex9e96xX20xX26xX3xX4x894fxX20xX26xX3xX4xX65xX4xX3xX10dxX1exX3xX82xXdxX111xX20xX3xXfbxXcx526fxX3xXcxX109xX20xX1xX3xX10dxX1exX73xX3xXcxX1xX106xX12bxX20xX26xX3xXexX1cxX131xX4xX3xX5exX113xX141x90c2xX73xX3x5648xXfbxX141xX177xX73xX3xX17axXfbx4dc9xXcxXcxe344xX3xXexX109xX20xX1x6444xX3xX4xX65xX4xX3xbf22xX146xX20xX26xX3xX4xX1xX102xX3xX20xX26xX1dxX1exX111xX20xX3xX5xX3axX3xX5xX8axX20xX1xX3xX191x5926xXfcxX3xXexX109xX20xX1xX3x5e67xX1dxX6xX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX12bxXdxX3xX28xX49xX73xX3xX182xc199xX3xX15dxXdxX2dxXexX3xX141xX6xX17xX3xX6xX20xX1xX3xX1xX14bxX20xX26xX73xX3xX4bxX20xX1xX3xX1xX14bxX20xX26xX3xX5xX131xX4xX3xX5xX106xX99xX20xX26xX3xX82xa40cxX3xXexX1cxX6xX20xX26xX3xX20xX1xa81cxX20xX3xX61xX1f7xX20xX3xXexX1cxX111xX20xX3xX191xX87xX6xX3xc576xX3axX20xX3xX4xX14bxX20xX26xX3xX61xX131xX3xX207xX1dxX9dxXdxX3xX26xX14xXbxX3xX17xX14xXexXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10x97bexX7xX4fxX2xXe4xa779xd392xX4fxX2xX32x727dxX61xXe3xX2xX2xX32xX25cxXe3xXe3xXexX25cxX71xX71xX258xX5xXe4xXebxe3aaxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xe788xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xX18bxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX1exX2c0xX207xX5xXfcxX4xX28xX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX5xX10x6adexXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX1cxXdxX26xX1xXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX89xXexXe5xX6xX5xXdxX26xX20xX2c0xX3xX4xX10xX20xXexX10xX1cxX18bxXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xXe4xXe3xX6exXexX2xX31xX32xXe4xX5xX25cxXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b7dxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xXe4xX257xX6exXexX31xX32xX257xX257xX5xX25cxXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xX18bxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX1exX2c0xX207xX5xXfcxX4xX28xX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX5xX10xX2ebxXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX1cxXdxX26xX1xXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xX3eaxX1xX106xX119xX20xX26xX3xXexX1cxX114xX20xX1xX3xX82xX35xX20xX3xX20xX26xX1xX2dxX3xX4xX1xX3axXfcxX3xX17x92ffxX20xX26xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX177xXdxa849xX20xX3xX82xX35xX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX17xX1aaxX4xX3xX61xXfcxX3xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xX5exX1dxX1exX2dxX20xX3xX10dxX1exX3xX141xX26xX1dxX1exX514xX20xX3xX15dxX35xX20xX3xX177xX6xX20xX1xX3xXexX1cxX114xX20xX1xX3xX207xX3axX1exX3x6350xX20xX3xX5xX1aaxXdxX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xX1exX111xX1dxX3xX20xX106xa3f9xX4xX73xX3xX82xX35xX20xX3xX1xX11fxX6xX73xX3xX191xXa1xX4xX3xXexX102xX20xX1xX3xX4xX13exX20xX3xX4xX14bxX3xX4xX1xX87xX1dxX3xX28xX1xX11fxX73xX3xX191xXfcxX3axX20xX3xX28x7b42xXexX73xX3xXexX1xX10dxX1exX3xX4xX1xX1dxX20xX26xX3xX17xX3axX3xX207xX6xXfcxX3xXexX1xX598xX3xX1xX2dxX3xX20xX26xX106xX12bxXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX20xX24xXdxX3xXexXdxX598xXbxX3xX20xX1xX6xX1dxX3xX61xX3axX1exX3xX4xX551xX20xX26xX3xX1xX1dxX20xX3xX191x7cfcxX4xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX7xX1dxX24xXexX3xX4xX1xX14xX20xX26xX3xX191xX106xX12bxX20xX26xX3xX5xX87xX4xX1xX3xX7xd9d2xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX35xX17xX3xX1b2xX1dxX6xXebxX3xXfbxX1dxX9dxXdxX3xX26xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX5xX3axX3xX61xX87xXbxX3xX191x97e4xX3xXexX1xX598xX3xX1xX2dxX3xX20xX26xX106xX12bxXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX1xX551xX17xX3xX20xX6xX1exX3xX26xX1xXdxX3xX5xbc23xX20xX26xX3xXexX1aaxX4xX3xX61xX1aaxX3xX4xX551xX20xX26xX3xX119xX20xX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX65xX4xX3xX207xX3fxX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX20xX1xX1f7xX20xX3xX191xX8axX3xX191xX9dxX3xX207xX6xXfcxX3xX17xX146xX3xX1xX551xXdxX73xX3xX89xX106xX119xX20xX26xX3xX17xX65xX1dxX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX73xX3xX207xcd0axXfcxX3xX82xX2dxX3xX17xX695xX20xX1xX3xX191x5e6cxXexX3xXexX1xXdxX111xX20xX26xX3xX5xXdxX111xX20xX26xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xX6exX32xX257xXexX25cxX258xX258xX2xX5xXe3xXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xX5exX1dxX1exX2dxX20xX3xX10dxX1exX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX141xX26xX1dxX1exX514xX20xX3xX15dxX35xX20xX3xX177xX6xX20xX1xX3xXexX1cxX114xX20xX1xX3xX207xX3axX1exX3xX61xXdxX514xX20xX3xX82xX35xX20xX3xX28xX29xX3xX20xXdxX2dxX17xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xXfbxX106xX56bxX4xX3xX82xX3axXfcxX3xX4xX1xX14xX20xX26xX3xX191xX106xX12bxX20xX26xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX17xX56bxXdxX73xX3xX20xX1xX6a1xXexX3xX5xX3axX3xXexX4faxX3xX7xX6xX1dxX3xX28xX1xXdxX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxX2dxX20xX3xX141xX26xX1xX87xX3xX1b2xX1dxX1exX598xXexX3xX258xX32xXe3xX3xX4xX10dxX6xX3xd7c4xX1exX3xX207xX6xX20xX3xXcxX1xX106xX12bxX20xX26xX3xX82x4c85xX3xX185xX1dxX24xX4xX3xX1x72e7xXdxX3xX82xX1fxX3xX191xXdxX1fxX1dxX3xX4xX1xX109xX20xX1xX3xX191xX87xX6xX3xX26xXdxX56bxXdxX3xX1xX3axX20xX1xX3xX4xX1xX102xX20xX1xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX73xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX5xX3fxXbxX3xXexX1xX87xX3xX89xX8axX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX73xX3xX48xXcxXe5x64c2xX5exX3xX4xX10dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX191xX87xX6xX3xXbxX1xX106xX119xX20xX26xX3xX191xX8axX3xX4xX11fxX3xX20xX1x8ffexX20xX26xX3xX207xX106xX56bxX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX622xX20xX3xX17xX114xX20xX1xX3xX28xX1x722fxXdxX3xX7xd4f3xX4xXebxX3xX64xX695xX20xX3xX89xX1dxX6a1xXexX3xX20xX551xX20xX26xX3xX20xX26xX1xXdxX2dxXbxX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX191xX106xX99xX4xX3xX17xX14bxX6xX3xXexXfcxX3axX20xX3xX61xXdxX2dxX20xX73xX3xX4xX119xX3xX4xX6a1xX1dxX3xX4xX1f7xX1exX3xXexX1cxX146xX20xX26xX73xX3xX17xX14bxX6xX3xX82xX83dxX3xX191xX106xX99xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX622xX20xX3xX191xX9dxXdxX3xX17xX1aaxX20xX1xX3xX17xcf27xX18bxX3xX4xX1xX106xX119xX20xX26xX3xXexX1cxX114xX20xX1xX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX141xXcxX182xX3xX20xX26xX3axX1exX3xX4xX3axX20xX26xX3xX191xXdxX3xX82xX3axXfcxX3xX4xX1xXdxX1fxX1dxX3xX7xX1f7xX1dxXebxX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX4xX1edxX20xX26xX3xX191xX8axX3xX1xXfcxX3axX20xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX82xXdxX2dxX4xX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX1b2xX1dxX1exX3xX1xXfcxX1aaxX4xX1xX3xX4xX1xX1dxX20xX26xX3xX82xX3axX3xX1b2xX1dxX1exX3xX1xXfcxX1aaxX4xX1xX3xXbxX1xX1f7xX20xX3xX28xX1xX1dxX3xX191xX551xX3xXexX1xX87xX3xX48xX49xX3xX113xX146xX20xX26xX73xX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX17xX1aaxX20xX26xX3xX5xX106xX56bxXdxX3xX26xXdxX6xXfcxX3xXexX1xX551xX20xX26xX3xX8c9xX3xXexX1cxX1dxX20xX26xX3xXexX1f7xX17xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX4xX1xX102xX20xX1xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20x87ddxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xX6exX2xX31xXexX71xXe4xX31xX5xX25cxXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX6xXbxXexXdxXfcxX20xXaxX12xX141xX26xX1dxX1exX111xX20xX3xX3eaxX1xX10dxX3xXexX87xX4xX1xX3xX17axXfbxX141xX177xX3xXexX109xX20xX1xX3xX141xX26xX1dxX1exX514xX20xX3xX48x9ec2xX3xXbxX1xX65xXexX3xX207xXdxX622xX1dxX3xXexX1aaxXdxX3xX207xX1dxX9dxXdxX3xX26xX14xXbxX3xX17xX14xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX48xX598xX3xXexX1xX4faxX6xX3xX82xX3axX3xXbxX1xX65xXexX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX8b2xX20xX26xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX1b2xX1dxX695xX3xX191xX1aaxXexX3xX191xX106xX99xX4xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX35xX17xX3xX1b2xX1dxX6xX73xX3xX7xX6xX1dxX3xX1xX119xX20xX3xX2xX3xX20xX35xX17xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX5xX3fxXbxX73xX3xX61xXdxX2dxX20xX3xX17xX1aaxXfcxX3xXexX1xX87xX3xX89xX8axX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX191xX8axX3xX82xX3axX3xX191xX6xX20xX26xX3xX4xX11fxX3xX20xX1xX8b2xX20xX26xX3xX191xX9dxXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX102xX4xX1xX3xX4xX131xX4xX73xX3xX4xX1xX6a1xXexX3xX5xX106xX99xX20xX26xX3xX4xX1dxX845xX4xX3xX7xX24xX20xX26xX3xX4xX10dxX6xX3xX20xX26xX106xX12bxXdxX3xX61xX1f7xX20xX3xX20xX26xX3axX1exX3xX17xX845xXexX3xX20xX1f7xX20xX26xX3xX5xX111xX20xX73xX3xX26xXdxX65xX3xXexX1cxX87xX3xX7xX695xX20xX3xX89xX1dxX6a1xXexX3xX3eaxX141xXe5xX894xX177xX73xX3xXcxX182xXe5xX177xX15dxX3xX20xX26xX3axX1exX3xX17xX845xXexX3xX26xXdxX6xX3xXexX35xX20xX26xXebxX3xXcxX1xX87xX3xX89xX8axX3xX191xX6xX20xX26xX3xXexX3fxXbxX3xXexX1cxX1dxX20xX26xX3xX4xX1xXfcxX3xX17xX83dxX4xX3xXexXdxX111xX1dxX3xXexX1cxX8c9xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX191xX551xX3xXexX1xX87xX3xX5xXfcxX1aaxXdxX3x87d6xXc6exXc6exX3xX82xX3axXfcxX3xX20xX35xX17xX3xX71xX32xX71xX32xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX11dxX1xX65xXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xX5xX87xX4xX1xX3xX7xX5fexX3xX4xX10dxX6xX3xX1b2xX1dxX111xX3xX1xX106xX119xX20xX26xX73xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX4xX1xX14xX20xX26xX3xX191xX106xX12bxX20xX26xX3xX17xX56bxXdxX3xX113xX695xX20xX26xX3xX207xX845xX73xX3xX4xX1xX102xX20xX1xX3xX1b2xX1dxX1exX1fxX20xX3xX82xX3axX3xX20xX1xX1f7xX20xX3xX61xX1f7xX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX7xX936xX3xXexXdxX598xXbxX3xXexX83dxX4xX3xX191xXfcxX3axX20xX3xX28xX598xXexX73xX3xX191xX146xX20xX26xX3xX5xX645xX20xX26xX73xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxX2dxX20xX3xX191xX146xX20xX26xX3xX207xX845xX3xX4xX65xX4xX3xX26xXdxX695xXdxX3xXbxX1xX65xXbxX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX48xXcxXe5xX894xX5exX73xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX5dexXexX3xX191xX13exX1dxX3xXexX106xX73xX3xX20xX1f7xX20xX26xX3xX4xX6xXfcxX3xX191xX12bxXdxX3xX7xX24xX20xX26xX3xX82xX3fxXexX3xX4xX1xX6a1xXexX73xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX13exX20xX3xX4xX1xXfcxX3xX20xX26xX106xX12bxXdxX3xX61xX1f7xX20xX18bxX3xX1b2xX1dxX1exX598xXexX3xXexX1f7xX17xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1xXdxX2dxX20xX3xXexX1xX8cdxX20xX26xX3xX5xX99xXdxX3xX17xX83dxX4xX3xXexXdxX111xX1dxX3xX191xX106xX6xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xXexX1cxX8c9xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX141xXcxX182xX3xX82xX3axX3xXexX1xX87xX3xX89xX8axX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX4xX65xX20xX3xX191xX102xX4xX1xX3xX191xX551xX3xXexX1xX87xX3xX5xXfcxX1aaxXdxX3xXc6exXc6exXc6exX3xX82xX3axXfcxX3xX20xX35xX17xX3xX71xX32xX71xX32xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xX6exX257xX71xXexX25cxX25cxXe3xX31xX5xX2xX32xXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xX18bxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX1exX2c0xX207xX5xXfcxX4xX28xX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX5xX10xX2ebxXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX1cxXdxX26xX1xXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX11dxX1xX65xXexX3xX207xXdxX622xX1dxX3xXexX1aaxXdxX3xX207xX1dxX9dxXdxX3xX26xX14xXbxX3xX17xX14xXexX73xX3xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xXcxX109xX20xX1xX3xX10dxX1exX3xX110xX111xX3xX113xX114xX20xX1xX3xX64xX119xX20xX3xX28xX1xcd47xX20xX26xX3xX191xX87xX20xX1xX2c0xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX5xX3axX3xX82xX14bxX20xX26xX3xX191xX6a1xXexX3xX4xX11fxX3xX5xX87xX4xX1xX3xX7xX5fexX3xX5xX1f7xX1dxX3xX191xX12bxXdxX73xX3xX26xXdxX3axX1dxX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xX82xX35xX20xX3xX1xX11fxX6xX3xX82xX3axX3xX4xX65xX4xX1xX3xX17xX1aaxX20xX26xXebxX3xX15dxX56bxXdxX3xX207xX6xXfcxX3xXexX1xX35xX20xX26xX3xXexX1cxX13exX17xX73xX3xX207xXdxX598xX20xX3xX4xX24xX73xX3xX20xX1xX106xX20xX26xX3xX61xX14bxX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX1xXfcxX3axX20xX3xX4xX695xX20xX1xX3xX20xX3axXfcxX73xX3xX20xX1xX1f7xX20xX3xX61xX1f7xX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX4xX1edxX20xX26xX3xX5xX1dxX551xX20xX3xXbxX1xX65xXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xXexX24xXexX3xX191xX1c4xXbxX3xX4xX10dxX6xX3xX1b2xX1dxX111xX3xX1xX106xX119xX20xX26xX73xX3xX191xX146xX20xX26xX3xX7xXa1xX4xX73xX3xX191xX146xX20xX26xX3xX5xX645xX20xX26xX73xX3xX82xX106xX119xX20xX3xX5xX111xX20xX3xX17xX1aaxX20xX1xX3xX17xX936xX73xX3xX191xX11fxX20xX26xX3xX26xX11fxXbxX3xXexX102xX4xX1xX3xX4xX131xX4xX3xX82xX3axXfcxX3xX7xX131xX3xX20xX26xX1xXdxX2dxXbxX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX82xX3axX3xX207xX695xXfcxX3xX82xX2dxX3xX1b2xX1dxX111xX3xX1xX106xX119xX20xX26xX73xX3xX191xX6a1xXexX3xX20xX106xX56bxX4xXebxX3xX141xX1xX8b2xX20xX26xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xXexX131xX1dxX3xX4xX10dxX6xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX191xX1aaxXexX3xX191xX106xX99xX4xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX35xX17xX3xX1b2xX1dxX6xX3xX5xX3axX3xX7xX131xX3xXexX1xX622xX3xX1xXdxX2dxX20xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX13exX20xX3xX191xXfcxX3axX20xX3xX28xX598xXexX73xX3xX28xX598xXexX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1cxX102xX3xXexX1dxX2dxX73xX3xX20xX26xX1xX87xX3xX5xX131xX4xX3xX5xX6xXfcxX3xX191xX845xX20xX26xX3xX7xX65xX20xX26xX3xXexX1aaxXfcxX3xX4xX10dxX6xX3xX20xX1xX1f7xX20xX3xX61xX1f7xX20xX3xX82xX3axX3xX4xX65xX20xX3xX207xX845xX73xX3xX191xX695xX20xX26xX3xX82xXdxX111xX20xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xXfbxX106xX56bxX4xX3xX82xX3axXfcxX3xX4xX1xX14xX20xX26xX3xX191xX106xX12bxX20xX26xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX17xX56bxXdxX73xX3xX191xX622xX3xX191xX1aaxXexX3xX191xX106xX99xX4xX3xX17xX83dxX4xX3xXexXdxX111xX1dxX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX4xX695xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX82xX3axX3xXexX1xX87xX3xX89xX8axX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xXexX1cxX8c9xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX191xX551xX3xXexX1xX87xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xXexX106xX119xX20xX26xX3xX5xX6xXdxX73xX3xX1b2xX1dxX6xX20xX3xX191xXdxX622xX17xX3xX4xX10dxX6xX3xXexX109xX20xX1xX3xX5xX3axX3xXexXdxX598xXbxX3xXexX83dxX4xX3xX106xX1dxX3xXexXdxX111xX20xX3xX4xX65xX4xX3xX20xX26xX1dxX146xX20xX3xX5xX131xX4xX3xX191xX622xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX18bxX3xX61xX146xX20xX3xX7xXa1xX4xX3xX191xX106xX6xX3xX48xX48xXcxX3xX15dxX1edxX20xX26xX3x9a80xX20xX26xX3xXexX1cxX8c9xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xXexX1cxX1dxX20xX26xX3xXexX1f7xX17xX3xX4xX551xX20xX26xX3xX20xX26xX1xXdxX2dxXbxX73xX3xX61xX87xX4xX1xX3xX82xX83dxX3xX4xX695xX20xX26xX3xX207xXdxX622xX20xX3xX4xX10dxX6xX3xX28xX1xX1dxX3xX82xX131xX4xX3xX82xX3axX3xX4xX695xX3xX20xX106xX56bxX4xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xX0xXdxX17xX26xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX207xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX20xX1xXebxX82xX20xX4fxX20xX10xX252xX7xX4fxX2xXe4xX257xX258xX4fxX2xX32xX25cxX61xXe3xX2xX2xX32xX6exX25cxX257xXexX258xX2xX257xX31xX5xX25cxXebxX26dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xXbxX3xX17xX6xXexX3xXexX1cxX1dxX1exX10xX20xX3xXexX1xXfcxX20xX26xX3xX28xX1exX3xX20xXdxX10xX17xX3xX2xX31xX32xX3xX20xX6xX17xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX1xX1dxX1exX10xX20xX3xX28xX1exX3xX6xX20xX1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX252xXdxX61xXexX1xX2c0xX25cxX25cxX32xXbxX89xX18bxX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c0xXe3xXe4xX6exXbxX89xX18bxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX1exX2c0xX207xX5xXfcxX4xX28xX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX5xX10xX2ebxXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxX18bxX17xX6xX1cxX26xXdxX20xXe5xX1cxXdxX26xX1xXexX2c0xX6xX1dxXexXfcxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xXcxX109xX20xX1xX3xX10dxX1exX3xX191xX1fxX3xX20xX26xX1xX87xX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xXexX3fxXbxX3xXexX1cxX1dxX20xX26xX3xX1cxX3axX3xX7xXfcxX65xXexX73xX3xX207xX9dxX3xX7xX1dxX20xX26xX3xX4xX65xX4xX3xX1b2xX1dxX1exX3xX1xXfcxX1aaxX4xX1xX73xX3xX28xX598xX3xX1xXfcxX1aaxX4xX1xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xXbxX1xX14bxX3xX1xX99xXbxX3xX82xX56bxXdxX3xX191xX14xX4xX3xX191xXdxX622xX17xX73xX3xXexX114xX20xX1xX3xX1xX114xX20xX1xX3xX4xX1xX1dxX20xX26xX3xX4xX10dxX6xX3xXexX109xX20xX1xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xXexX114xX20xX1xX3xX1xX114xX20xX1xX3xX17xX56bxXdxX18bxX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxX2dxX1dxX3xX1b2xX1dxX695xX3xX4xX65xX4xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX20xX35xX20xX26xX73xX3xXexX1xX598xX3xX17xX1aaxX20xX1xX3xX4xX10dxX6xX3xX191xX87xX6xX3xXbxX1xX106xX119xX20xX26xX18bxX3xX4xX1xX5dexX3xXexX1cxa0fdxX20xX26xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX7xX695xX20xX3xX89xX1dxX6a1xXexX3xX4xX65xX4xX3xX7xX695xX20xX3xXbxX1xb3f7xX17xX3xX20xX551xX20xX26xX3xX20xX26xX1xXdxX2dxXbxX3xXexX1xX10xXfcxX3xX4xX1xX1dx89b7xXdxX3xX26xXdxX65xX3xXexX1cxX87xX3xX191xX622xX3xXbxX1xX83dxX4xX3xX82xX83dxX3xXexX1xX87xX3xXexX1cxX106xX12bxX20xX26xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xXexX109xX20xX1xX73xX3xX20xX1xX6a1xXexX3xX5xX3axX3xX4xX1xXfcxX3xX48xX48xXcxX3xX15dxX1edxX20xX26xX3xX1237xX20xX26xX18bxX3xX191xX1485xX1exX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xXexXdxX598xX20xX3xX191xX845xX3xX26xXdxX695xXdxX3xXbxX1xX11fxX20xX26xX3xX17xX14xXexX3xX207x7febxX20xX26xX3xXbxX1xX83dxX4xX3xX82xX83dxX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX4xX551xX20xX26xX3xXexX1cxX114xX20xX1xX73xX3xX61xX131xX3xX65xX20xX3xXexX1cxX111xX20xX3xX191xX87xX6xX3xX207xX3axX20xX73xX3xX20xX1xX6a1xXexX3xX5xX3axX3xXexX1aaxXdxX3xX48xX48xXcxX3xX15dxX1edxX20xX26xX3xX1237xX20xX26xX3xX82xX3axX3xX191xX551xX3xXexX1xX87xX3xX48xX49xX3xX113xX146xX20xX26xX18bxX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX73xX3xX28xX598xXexX3xX20xX24xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX82xX14bxX20xX26xX3xX28xXdxX20xX1xX3xXexX598xX3xX4xX10dxX6xX3xX1xX1dxX1exX2dxX20xX3xX82xX56bxXdxX3xXexX1xX87xX3xX89xX8axX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xXexX1xX10xXfcxX3xX1xX106xX56bxX20xX26xX3xX1xX114xX20xX1xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX82xX3axX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX61xX87xX4xX1xX3xX82xX83dxX3xX1xX3fxX1dxX3xX4xX13exX20xX3xX4xX1xXfcxX3xX48xX48xXcxX3xX15dxX1edxX20xX26xX3xX1237xX20xX26xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX61xX1exXaxX12xXfbxX102xX3xXexX1xX106xX3xXcxX109xX20xX1xX3xX10dxX1exX3xX5xX106xX1dxX3xXb06xX73xX3xX20xX1xXdxX2dxX17xX3xX82xX83dxX3xXexX1cxX1463xX20xX26xX3xXexX1f7xX17xX3xXexX1cxX106xX56bxX4xX3xX17xX8cdxXexX3xX191xX24xXdxX3xX82xX56bxXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX20xX1xX3xX5xX3axX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX191xX146xX20xX26xX3xX207xX845xX3xX4xX65xX4xX3xX26xXdxX695xXdxX3xXbxX1xX65xXbxX3xX28xX1xX551xXdxX3xXbxX1xX83dxX4xX73xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX1cxXdxX622xX20xX3xX7xX695xX20xX3xX89xX1dxX6a1xXexX73xX3xX9dxX20xX3xX191xX87xX20xX1xX3xX191xX12bxXdxX3xX7xX24xX20xX26xX3xX20xX1xX1f7xX20xX3xX61xX1f7xX20xX3xX7xX6xX1dxX3xX7xX131xX3xX4xX24xX3xX17xX551xXdxX3xXexX1cxX106xX12bxX20xX26xX3xX207xXdxX622xX20xX18bxX3xX1b2xX1dxX6xX20xX3xXexX1f7xX17xX3xX4xX551xX20xX26xX3xXexX65xX4xX3xX191xX3axXfcxX3xXexX1aaxXfcxX3xX20xX26xX1xX1fxX73xX3xX4xX1xX1dxX1exX622xX20xX3xX191xX9dxXdxX3xX20xX26xX1xX1fxX3xX4xX1xXfcxX3xX20xX26xX106xX12bxXdxX3xX5xX6xXfcxX3xX191xX845xX20xX26xX3xX26xX8cdxX20xX3xX82xX56bxXdxX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX5xX1aaxXdxX3xX7xX695xX20xX3xX89xX1dxX6a1xXexX3xX1xX99xXbxX3xX5xXb06xX18bxX3xXexX1xX106xX12bxX20xX26xX3xX89xX1dxX1exX111xX20xX3xX1b2xX1dxX6xX20xX3xXexX1f7xX17xX3xX4xX1xX35xX17xX3xX5xXfcxX3xX4xX551xX20xX26xX3xXexX65xX4xX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX113xX695xX20xX26xX73xX3xX89xX1f7xX1exX3xX61xX131xX20xX26xX3xX1xX2dxX3xXexX1xX24xX20xX26xX3xX4xX1xX102xX20xX1xX3xXexX1cxX87xX3xXexX1xX3fxXexX3xX7xX131xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX7xX1aaxX4xX1xX3xX82xX8b2xX20xX26xX3xX17xX1aaxX20xX1xX18bxX3xX20xX26xX35xX20xX3xX4xX1xX14xX20xX73xX3xX191xX1485xX1exX3xX5xX14bxXdxX3xX7xX131xX3xX7xX1dxX1exX3xXexX1xXfcxX65xXdxX3xX82xX1fxX3xXexX106xX3xXexX106xX8c9xX20xX26xX3xX4xX1xX102xX20xX1xX3xXexX1cxX87xX73xX3xX191xX1aaxXfcxX3xX191xXa1xX4xX73xX3xX5xX24xXdxX3xX7xX24xX20xX26xX73xX3xX20xX1xX8b2xX20xX26xX3xX207xXdxX622xX1dxX3xX1xXdxX2dxX20xX3x852dxXexX131xX3xX61xXdxX514xX20xX3xX207xXdxX598xX20xd54axX73xX3xX17f4xXexX131xX3xX4xX1xX1dxX1exX622xX20xX3xX1xX11fxX6xX1801xX3xXexX1cxXfcxX20xX26xX3xX20xX845xXdxX3xX207xX845xX3xX26xX8cdxX20xX3xX82xX56bxXdxX3xX191xX1485xX1exX3xX17xX1aaxX20xX1xX3xX82xXdxX2dxX4xX3xX1xX1463xX4xX3xXexX3fxXbxX3xX82xX3axX3xX5xX3axX17xX3xXexX1xX10xXfcxX3xXexX106xX3xXexX106xX8c9xX20xX26xX73xX3xX191xX1aaxXfcxX3xX191xXa1xX4xX73xX3xXbxX1xXfcxX20xX26xX3xX4xX65xX4xX1xX3xX5exX146xX3xX3eaxX1xX102xX3xX182xXdxX20xX1xXebxXebxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX1dxXexX1xXfcxX1cxXaxX12xX11dxX1xX5dexX4xX3xX185xX1dxX6xX20xX26xX3xXe5xX3xX5exX1dxX1exX3xXcxX14bxX20xX26xX0xX4fxXbxX12
Phúc Quang - Huy Tùng