Nổ đường ống dẫn khí gas ở khu vực North Sinai của Ai Cập
Một vụ nổ đường ống dẫn khí gas đã xảy ra ở khu vực North Sinai của nước này. Nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ.
96c3x124f7xedffx11334xa1c6xd54dxa89ax108e9xe064xX7xc068xbe3axdfa1xc96ex1103bx1039fxX5x9b59xXax11a07xc5f4xc447xX3x109c1xb64axc9d6xf88axae3exX3xc51fxX19xX1axX3xacadx11032xX19xX3xde9axX1xf76bxX3xX1axX6xX7xX3xe2a9xX3xX24xX1x10540xX3x11730xa63bxX4xX3xX13xf782xcd36xXexX1xX3xf58dxXdxX19xX6xXdxX3xX4xce83xX6xX3x12541xXdxX3xb7f1xc359xXbxX0xbaaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9fcxX10xX6xX20xXaxX12xf610xf3b7xXexX3xX32x114a5xX3xX19xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX16x11af9xX3x11565xc347xa800xX3xX38xX6xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX19xX17xdf13xX4xX3xX19xa939xX87xd3a1xX3xX13xX1xX17xX19xX1axX3xX1xXdxe73axX19xX3xX32xX21xX19xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX85x10d89xX4xX3xX16xcf07xX19xX1xX3xX16xX17xe2f9xX4xX3xX19xX1axX30xX87x9d23xX19xX3xX19xX1xa8eaxX19xX3xX32xX67xX3xX19xX14xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb6exX37xX20xX87xXaxX12xX0xXdxd265xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXfbxX7xe2ecxXbxX1xX37xXexX37xX3xXdxX49xX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXax9c62xXdxX20xXexX1x1083cxX3xbf10xX2xcd32xXbxX85xb0aexX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX124xX3x116e6xX2xfd09xXbxX85xX12bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xX1xe23axX19xX1xX3xX86xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX4dxX4dxXdxXaex9cbcxX6xX37xX1xX6xXexXdxX19xX1xXaexX32xX19xX4dxX19xX10xX11fxX7xX4dxfdb5xX137xX128xX2xX4dxX2xX137x1187cxX20xX128xX137x122c1xX1aaxX1b5xX1aaxf7d5xXexX135xX128xa5c4xX137xX1b9xX5xX137xXaex1189bxXbxX1axe80exX38xX9xX128xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxXaxX3xX11fxXdxX20xXexX1xX9xXaxX126xX2xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX135xX2xX137xXaxX3xX20xX6xXexX6xX108xXbxX1xX37xXexX37xX108xX37xX38xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX108xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX124xX4dxX4dxX4xX20xX19xXdxXfbxX1axXaexX32xXdxX10xXexX19xX6xXfbxXbxX5xX30xX7xXaexX32xX19xX4dxXexX126xX1aaxX137xX4dxX30xXbxX5xX37xX6xX20xX10xX20xX4dxX85xXbxX4xX11fxX32xX37xX32xXexX4dxX1aaxX137xX1aaxX137xc4bcxX2xX1aaxX278xX1aaxX128xX4dxX19xX37xX278xX1axX6xX7xXaexX1c3xXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX37xX19xXaxX12xf0d3xX19xX1xX3xXfbxXdxX19xX1xX3xX1x12087xX6xXaexX3xbd4dxX13xX1axX30x114caxX19xX124xX3xX4xX30xXbxX10xX38xXexXdxX19xX37xXexX37xX20xX6xX87xXaexX4xX37xXfbxd1f1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX13xX1axX30xX2b7xX19xX3xXexXdxX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xX4xX1xX37xX3xX198xXdx107f0xXexX3xX32xXacxX37xX3xXexX1cxXdxX3xX1aaxX135xX4dxX2xX1aaxX3xX16xX83xX3xX85xX86xX87xX3xX38xX6xX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX19xX17xXa8xX4xX3xX19xXacxX87xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12x10815xX67xX3xX19xX14xX3xX1axXdbxX87xX3xX38xX6xX3xX16xXc5xXfbxX3xX4xX1xXc5xX87xX3xX5xXa8xX19xX3xX4x10156xX3xXexX1xe841xX3xed1bxX30xX6xX19xX3xX7xXc5xXexX3xX16xX17xXcfxX4xX3xX2cxX3xX24xX1xX37xX86xX19xX1axX3xX4xXc5xX4xX1xX3xX5xXd6xX19xX3xXexXa8xXdxX3xX1b9xX137xX24xXfbxXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX49xfa76xX19xX1axX3xXexX1xX10xX37xX3xX19xX1axX30xX2b7xX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX38xXd6xX19xc580xX3xX16xXdbxX87xX3xX5xXacxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX4xX1xX26xX19xX1xX3xX4xX30xX19xX1axX3xX4x12076xXbxX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xXbxX1xX1cxX3x1211exX5xX108xX46xX38xXdxX7xX1xX3e8xX3xXexX1xX43xX3xXbxX1xX43xX3xX4xX43xX6xX3xX32xea92xX19xX1axX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xdc19xXc9xX6xX3xX16xXdxX390xXfbxX3xX85xX86xX87xX3xX38xX6xX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX16xX17xXcfxX4xX3xX85xXc5xX4xX3xX16xXc9xX19xX1xX3xXex10aa1xXdxX3xX32xX437xX19xX1axX3xX3cxX6xX198xXdxX24xX6xX3e8xX3xX19xe3b6xXfbxX3xX32x1215bxX3xX1xX17xXa8xX19xX1axX3xXcxXdbxX87xX3xX4xX43xX6xX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX420xX5xX108xX46xX38xXdxX7xX1xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX5cxXdxXb8xX19xX3xX32xX21xX19xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX85xXc5xX4xX3xX16xXc9xX19xX1xX3xX16xX17xXcfxX4xX3xX19xX1axX30xX87xXd6xX19xX3xX19xX1xXdbxX19xX3xX1axXdbxX87xX3xX19xX14xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxX1xX1cxX19xX1axX3xX16xX1cxX4xX3xX32xX437xX19xX1axX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3e8xX3xf7ebxX19xX1axX3xX62xX37xX1xX6xXfbxXfbxX10xX20xX3xX46xX198xX20xX10xX5xX3xdedfxX6xX20xXdxX5xX3xX3cxX1xX37xX30xX7xX1xX6xX3e8xX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX24xX1xX533xX19xX1axX3xX1axXdbxX87xX3xXexX1xX17xba82xX19xX1axX3xX32xX37xX19xX1axX3xX32xXacxX3xX4xX3d1xX19xX1axX3xX24xX1xX533xX19xX1axX3xX86xX19xX1xX3xX1xX17xX2cxX19xX1axX3xX19xX1xXdxX496xX30xX3xXexXa8xXdxX3xX19xX1axX30xX2b7xX19xX3xX4xX30xX19xX1axX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX420xX5xX108xX46xX38xXdxX7xX1xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX13xX1xXdxX496xX30xX3xX19x10093xXfbxX3xX19xX6xX87xX3e8xX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX5xX30xX533xX19xX3xXbxX1xX86xXdxX3xX16xX1cxXdxX3xXfbxe49axXexX3xX32xXa8xXdxX3xX5xXacxX19xX3xX7xX38cxX19xX1axX3xXexX407xX19xX3xX4xX533xX19xX1axX3xX4xX43xX6xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX6xX87xX3xX7x10ff7xX19xX1axX3xX5cxX2b7xXdxX3xX1axXdxXc5xX37xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX62xX604xX4xX3xX20xX437xX3xX4xXc5xX4xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX17xXcfxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xX16xX83xX3xXfbxX2cxX3xX4xX1xXdxX302xX19xX3xX20xXc9xX4xX1xX3xXexXdxa687xX30xX3xXexX38xb77axX3xX4xXc5xX4xX3xXexX6xX87xX3xX7xX62axX19xX1axX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX19xXacxX87xX3xX7xX37xX19xX1axX3xX16xX302xX19xX3xX19xX6xX87xX3xX32xX21xX19xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX16xX481xXexX3xX16xX17xXcfxX4xX3xX24xX302xXexX3xX392xX30xX86xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX37xX20xX87xXaxX12xX45cxffd1xX30xX3xX19xX5d9xXfbxX3xX19xX6xX87xX3e8xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX6xX87xX3xX7xX62axX19xX1axX3xXexX1xX30xX63xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xabf4xX4xX3xX13xX1xXacxX3xX19xX17xXa8xX4xX3xX5cxX2b7xXdxX3xX1axXdxXc5xX37xX3xX2b3xcbbdxX3cxX2cdxX3xXexX33xX3xX85xX17xX19xX1axX3xX4xX3d1xX19xX1axX3xX16xX83xX3xX16xXc5xX19xX1xX3xX198xX37xXfbxX3xXfbxX63xXexX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX1axX6e2xX19xX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX420xX5xX108xX46xX38xXdxX7xX1xX3xX32xXa8xXdxX3xX5x11973xX3xX20xX37xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX19xXacxX87xX3xX24xX302xXexX3xX19xX1cxXdxX3xXexXa8xXdxX3xX71cxX7xX38xX6xX10xX5xXaexX0xX4dxXbxX12xX0xX20xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX38xX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXd6xX19xX3xX392xX30xX6xX19xX124xX0xX4dxX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX108xXexX1xX30xXfbxX198xX108xX6xX19xX20xX108xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xXexXdxXd6xX30xX3xX20xXdxXb8xXexX3xX1axX6e2xX19xX3xX1b1xX137xX3xXbxX1xX6e2xX19xX3xXex10189xX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxX3e8xX3xX85xX38cxX6xX3xX7xX14xX3xX4xXc5xX4xX3xX24xX1xX37xX3xX4xX1xX706xX6xX3xX4xX1xX407xXexX3xX19xX14xXaxX3xX1xX38xX10xbbe3xX9xXaxX4dxX20xXdxX10xXfbxX108xX19xX37xX19xX1axX4dxX6xXdxX108xX4xX6xXbxX108xXexXdxX10xX30xX108xX20xXdxX10xXexX108xX1axX6xX19xX108xX1b1xX137xX108xXbxX1xX6xX19xX108xXexX30xX108xX24xX1xX30xX19xX1axX108xX198xX37xX108xX85xX37xX6xX108xX7xX37xX108xX4xX6xX4xX108xX24xX1xX37xX108xX4xX1xX30xX6xX108xX4xX1xX6xXexX108xX19xX37xX4dxX2xX1b5xX1bdxX1b1xX126xX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX0xXdxXfbxX1axX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4dxXfbxX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX1aaxX137xX4dxX19xX10xX11fxX7xX4dxX1aaxX137xX1b9xX128xX4dxX2xX137xX1b1xX20xX2xX137xX1b1xX2xX137xX2xX135xXexX128xX1aaxX1aaxX1b9xX5xX128xX108xX6xX19xX108xX19xXdxX19xX1xX108xX6xXdxX108xX4xX6xXbxXaexX1c3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX32xX12xX0xX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xXexXdxXd6xX30xX3xX20xXdxXb8xXexX3xX1axX6e2xX19xX3xX1b1xX137xX3xXbxX1xX6e2xX19xX3xXexX81bxX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxX3e8xX3xX85xX38cxX6xX3xX7xX14xX3xX4xXc5xX4xX3xX24xX1xX37xX3xX4xX1xX706xX6xX3xX4xX1xX407xXexX3xX19xX14xXaxX3xX1xX38xX10xX847xX9xXaxX4dxX20xXdxX10xXfbxX108xX19xX37xX19xX1axX4dxX6xXdxX108xX4xX6xXbxX108xXexXdxX10xX30xX108xX20xXdxX10xXexX108xX1axX6xX19xX108xX1b1xX137xX108xXbxX1xX6xX19xX108xXexX30xX108xX24xX1xX30xX19xX1axX108xX198xX37xX108xX85xX37xX6xX108xX7xX37xX108xX4xX6xX4xX108xX24xX1xX37xX108xX4xX1xX30xX6xX108xX4xX1xX6xXexX108xX19xX37xX4dxX2xX1b5xX1bdxX1b1xX126xX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3xXexXdxXd6xX30xX3xX20xXdxXb8xXexX3xX1axX6e2xX19xX3xX1b1xX137xX3xXbxX1xX6e2xX19xX3xXexX81bxX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxX3e8xX3xX85xX38cxX6xX3xX7xX14xX3xX4xXc5xX4xX3xX24xX1xX37xX3xX4xX1xX706xX6xX3xX4xX1xX407xXexX3xX19xX14xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xXbxX1xXc5xXexX3xX19xX1axX533xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX392xX30xXdbxX19xX3xX16xX63xXdxX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxX3e8xX3xXexX38xX37xX19xX1axX3xX4xXc5xX4xX3xX4xX1xXdxX302xX19xX3xX20xXc9xX4xX1xX3xX392xX30xXdbxX19xX3xX7xX33xX3xX2cxX3xXf3xX492xX4xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3e8xX3xXfbxXdxX496xX19xX3xX45cxX533xX19xX1axX3xXf3xX492xX4xX3xX19xX17xXa8xX4xX3xX19xXacxX87xX3e8xX3xX16xX83xX3xX4xX38cxX3xX1b9xX3xX7x98a2xX3xX392xX30xX6xX19xX3xX32xXacxX3xX135xX3xX198xXdxX19xX1xX3xX7xXac9xX3xX1xX87xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX37xX604xX4xX3xX198xXc9xX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axXaexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX32xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX87xX38xXdxX6xX3xXfbxX407xXexX3xX16xXdxXb8xX19xX3xXexX37xXacxX19xX3xX392xX30xX1cxX4xX3e8xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX20xX37xX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxXaxX3xX1xX38xX10xX847xX9xXaxX4dxX392xX30xX37xX4xX108xXexX10xX4dxX7xX87xX38xXdxX6xX108xXfbxX6xXexX108xX20xXdxX10xX19xX108xXexX37xX6xX19xX108xX392xX30xX37xX4xX108xX19xX1axX1xXdxX108xX20xX37xX108xX24xX1xX30xX19xX1axX108xX198xX37xX4dxX2xX1b5xX1bdxX128xX1aaxX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX0xXdxXfbxX1axX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4dxXfbxX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX1aaxX137xX4dxX19xX10xX11fxX7xX4dxX1aaxX137xX1b9xX135xX4dxX2xX1aaxX135xX20xX2xX2xX137xX137xX135xX135xX2xXexX2xX1b1xX128xX5xX126xX108xX2xX108xX1aaxX108xX1axXbxXfbxX85xXaexX1c3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX32xX12xX0xX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX87xX38xXdxX6xX3xXfbxX407xXexX3xX16xXdxXb8xX19xX3xXexX37xXacxX19xX3xX392xX30xX1cxX4xX3e8xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX20xX37xX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxXaxX3xX1xX38xX10xX847xX9xXaxX4dxX392xX30xX37xX4xX108xXexX10xX4dxX7xX87xX38xXdxX6xX108xXfbxX6xXexX108xX20xXdxX10xX19xX108xXexX37xX6xX19xX108xX392xX30xX37xX4xX108xX19xX1axX1xXdxX108xX20xX37xX108xX24xX1xX30xX19xX1axX108xX198xX37xX4dxX2xX1b5xX1bdxX128xX1aaxX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX3cxX87xX38xXdxX6xX3xXfbxX407xXexX3xX16xXdxXb8xX19xX3xXexX37xXacxX19xX3xX392xX30xX1cxX4xX3e8xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX20xX37xX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX3cxX87xX38xXdxX6xX3xX1xX533xXfbxX3xX19xX6xX87xX3xX38xX568xXdxX3xX32xXacxX37xX3xXexX17fxX19xX1xX3xXexX38xX481xX19xX1axX3xXfbxX407xXexX3xX16xXdxXb8xX19xX3xXexX38xXd6xX19xX3xXbxX1xX481xXfbxX3xX32xXdxX3xXexX37xXacxX19xX3xX392xX30xX1cxX4xXaexX3xX13xX1axX30xX87xXd6xX19xX3xX19xX1xXdbxX19xX3xX16xX17xXcfxX4xX3xX4xX1xX37xX3xX5xXacxX3xX198xX492xXexX3xX19xX1axX30xX2b7xX19xX3xXexX688xX3xX1xXacxX19xX1xX3xX16xX63xX19xX1axX3xX24xX1xX43xX19xX1axX3xX198xX1cxXaexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX32xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX135xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX4xX1xX302xXexX3e8xX3xX2xX137xX1b1xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX198xXc9xX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axX3xXexX38xX37xX19xX1axX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX19xX1xXacxX3xXfbxXc5xX87xX3xXbxX1xXc5xX37xX3xX1xX37xX6xXaxX3xX1xX38xX10xX847xX9xXaxX4dxX392xX30xX37xX4xX108xXexX10xX4dxX135xX108xX19xX1axX30xX37xXdxX108xX4xX1xX10xXexX108xX2xX137xX1b1xX108xX19xX1axX30xX37xXdxX108xX198xXdxX108xXexX1xX30xX37xX19xX1axX108xXexX38xX37xX19xX1axX108xX32xX30xX108xX19xX37xX108xX19xX1xX6xX108xXfbxX6xX87xX108xXbxX1xX6xX37xX108xX1xX37xX6xX4dxX2xX1b5xX135xX1bdxX126xX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX0xXdxXfbxX1axX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4dxXfbxX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX1aaxX137xX4dxX19xX10xX11fxX7xX4dxX1aaxX137xX1aaxX126xX4dxX2xX137xX126xX20xX126xX137xX1b5xX137xX1aaxX137xX126xXexX126xX1b9xX1b9xX5xX2xXaexX1c3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX24xX1xX26xX3xX1axX6xX7xX3xX2cxX3xX24xX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xX13xX37xX38xXexX1xX3xX3cxXdxX19xX6xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX46xXdxX3xX49xX4axXbxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX32xX12xX0xX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX135xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX4xX1xX302xXexX3e8xX3xX2xX137xX1b1xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX198xXc9xX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axX3xXexX38xX37xX19xX1axX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX19xX1xXacxX3xXfbxXc5xX87xX3xXbxX1xXc5xX37xX3xX1xX37xX6xXaxX3xX1xX38xX10xX847xX9xXaxX4dxX392xX30xX37xX4xX108xXexX10xX4dxX135xX108xX19xX1axX30xX37xXdxX108xX4xX1xX10xXexX108xX2xX137xX1b1xX108xX19xX1axX30xX37xXdxX108xX198xXdxX108xXexX1xX30xX37xX19xX1axX108xXexX38xX37xX19xX1axX108xX32xX30xX108xX19xX37xX108xX19xX1xX6xX108xXfbxX6xX87xX108xXbxX1xX6xX37xX108xX1xX37xX6xX4dxX2xX1b5xX135xX1bdxX126xX1b1xXaexX1xXexXfbxXaxX12xX135xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX4xX1xX302xXexX3e8xX3xX2xX137xX1b1xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX198xXc9xX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axX3xXexX38xX37xX19xX1axX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX19xX1xXacxX3xXfbxXc5xX87xX3xXbxX1xXc5xX37xX3xX1xX37xX6xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX38xX37xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX3cxX1cxX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axX3xX32xX37xX19xX1axX3xXexX38xX37xX19xX1axX3xX32xX67xX3xX19xX14xX3xX19xX1xXacxX3xXfbxXc5xX87xX3xX7xX86xX19xX3xX85xX30xX407xXexX3xXbxX1xXc5xX37xX3xX1xX37xX6xX3xX2cxX3xXcxX1xX14xX3xX13xX1xe873xX3x11311xf39axX3xX16xX83xX3xXexX5d9xX19xX1axX3xX5xXd6xX19xX3xX1xX568xX19xX3xX2xX2xX1aaxX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3e8xX3xX1axX2b7xXfbxX3xX135xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX4xX1xX302xXexX3xX32xXacxX3xX2xX137xX1b1xX3xX19xX1axX17xX18xXdxX3xX198xXc9xX3xXexX1xX17xX568xX19xX1axXaexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX32xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX30xX5xX12xX0xX20xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX4dxX20xXdxX32xX12xX0xX4dxX20xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX37xX30xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxXcxbc6bxX371xX13xX4dxX371xXdxX10xXexX19xX6xXfbxd9bexX0xX4dxXbxX12