Syria: Hàng nghìn người được về nhà sau thỏa thuận ngừng bắn
Động thái này diễn ra sau hai tuần khu vực này bị các lực lượng chính phủ và đồng minh oanh tạc dữ dội.
544exb482x7b5fx766bx899ex6e79xX2xbf1dxd707x558exad43xX3xc3b3xXbxe1c1x9ca2xX3xX6xcb72x9fabxX8xX9xX2xca2dxX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex7ac7xX0xX1x7bf1xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexca10x76a4xX12xX11xX9xX2xXexX1ex7d7dxd739xX6xX12xX3x602cxX7xa75dx710exaca7xc77exX7xX3bxX3cxX1xa6f1xX3bxX7xX3bxX3cxd678xd62dxX12xX7xb591xX46x98dexX8xX7xd764x7307xX7xX3bxX1xX3axX7xXbxX3xce57xX7xX11xX1xcaacxX3xX7xX11xX1xX58x77bdxX3bxX7xX3bxX3cx96e0xX3bxX3cxX7x80ffxe1fexX3bxX0x99a2xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX39xX2xX3xX4xXexX1ex5e53x7d8exX3bxX3cxX7xX11xX1xc7d2xX12xX7xX3bxX3axX33xX7xX4xX12x9196xX3bxX7xX6xX3xX7xXbxX3xX58xX7xX1xX3xX12xX7xX11xX58x9777xX3bxX7x7140xX1xX58xX7xX4fx6e3dxX8xX7xX3bxX3axX33xX7xX6bx9b64xX7xX8xX8bxX8xX7xX9xXacxX8xX7xX9xX46xX4cxX3bxX3cxX7xX8xX1x726cxX3bxX1xX7xX2axX1xd8a1xX7xX4fxX3axX7xX4ax5b41xX3bxX3cxX7x59dexX12xX3bxX1xX7x7460xX3xX3bxX1xX7xX11xde3cxX8xX7xX4x55b6xX7xX4xX85xX12x74fexX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax54e3xX2xX3bxX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xXd6xX3cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xXfaxX2xX3bxX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX33xX9xX2xXdxXex570dxX12xX4xX11xX1xX37xX7x5c1dxX21xdb72xX2ax6665x5889xX7xX1xX2xX12xX3cxX1xX11xX37xX7x964axX21xb3d8xX2axX129xX12axXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX37xX6fxX6fxX12xXeaxX6bxX3xXdbxX1xX3xX11xX12xX3bxX1xXeaxX4fxX3bxX6fxX3bxX2xX11exXbxX6fxX21xbc6fxc7dcxcf60xX6fxX21xX136xX15dxX4xX136xX136xX127xX134xX21xX21xX15dxX11xX15fxX136xX127xX15dxX9xX125xX16xXbxX33xX6xX12xX3xX16xX15exX125xXeax8bf9xX2axX3cxXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX6xX12xX3xX37xX7xX39xX3axX3bxX3cxX7xX3bxX3cxX1xX41xX3bxX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX4axX46xX4cxX8xX7xX4fxX50xX7xX3bxX1xX3axX7xXbxX3xX58xX7xX11xX1xX5cxX3xX7xX11xX1xX58xX62xX3bxX7xX3bxX3cxX67xX3bxX3cxX7xX6bxX6cxX3bxXexX7xX6fxX1exX0xX6fxX2axX1exX0xX6fxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axXfaxX3xX2axX11xX12xXdbxX3bxXexX1ex5cacxX3cxX46xX47xX12xX7xX4x868bxX3bxX7xX32xX33xX6xX12xX3xXeaxX7x7b5axX1e8xX3cxX58xXd2xX3bxX37xX7x8b94x8bb5xa047xX6fxX2bxX2bxd982xcac1xX1e8x5d35xX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax919axXdbxX4xX33xXexX1exX1e8xX3cxX3axX33xX7xX15fxX6fxX15fx654cxX7xX11xX6xX58xX33xX50xX3bxX7xX11xX1xc675xX3bxX3cxX7xXa7xX1xX58xX7xX4fxXacxX8xX7xX2bxX6xX58xX3bxX3cxX7xX84xX233xX3bxX3cxX7xX4x7182xX3bxX7xX11xX1xX233xX3bxX3cxX7xX6bxX8bxXdbxX7xX8xXccxX3xX7xX2bx6ae1xX7xX8xX1xce5dxX8xX7x71b2xX12xX8bxXd6xX7xXbxX8bxX11xX7xX1e8xX1xX1efxX3bxX7x77a7xX58xX33xX50xX3bxX7xX32xX33xX6xX12xX3xX7xX1f9xX32xc50dxX39x833exX20axX7xX8xX1xXdbxX7xX6bxX12xc262xX11xX228xX7xX1xX3axX3bxX3cxX7xX3bxX3cxX1xX41xX3bxX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX32xX33xX6xX12xX3xX7xXd6xX3axX7xX11xX6xX46x5b2exX8xX7xX4ax9c75xX7xX2axX1xac78xX12xX7xX6xX47xX12xX7xX6bxX5cxX7xX3bxX1xX3axX7xX8x5635xX3xX7xX4axX12xX7xX9xX8bxX3bxX1xX7xX3bxXe1xX3bxX7xX4axX3xX3bxX3cxX7xX11xX6x9f7cxX7xX4fxX50xX7xX3bxX1xX3axX7xXbxX3xX58xX7xXa7xX1xX12xX7xX9xXacxX8xX7xX9xX46xX4cxX3bxX3cxX7xX3bxX25dxX12xX7xX4xX62xX33xX7xX4fxX3axX7xX8xX1xXc6xX3bxX1xX7xX2axX1xXccxX7xX32xX33xX6xX12xX3xX7xX4axXe1xX11xX7xX4axX46xX4cxX8xX7xX11xX1xX5cxX3xX7xX11xX1xX58xX62xX3bxX7xX3bxX3cxX67xX3bxX3cxX7xX6bxX6cxX3bxX7xX2d9xX7xXd6xX12xX50xX3bxX7xX1e8xX3xXd6xX7xX3bxX46xX2acxX8xX7xX3bxX3axX33xXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exX84xX85xX3bxX3cxX7xX11xX1xX8bxX12xX7xX3bxX3axX33xX7xX4xX12xX94xX3bxX7xX6xX3xX7xXbxX3xX58xX7xX1xX3xX12xX7xX11xX58xXa4xX3bxX7xXa7xX1xX58xX7xX4fxXacxX8xX7xX3bxX3axX33xX7xX6bxXb4xX7xX8xX8bxX8xX7xX9xXacxX8xX7xX9xX46xX4cxX3bxX3cxX7xX8xX1xXc6xX3bxX1xX7xX2axX1xXccxX7xX4fxX3axX7xX4axXd2xX3bxX3cxX7xXd6xX12xX3bxX1xX7xXdbxX3xX3bxX1xX7xX11xXe1xX8xX7xX4xXe5xX7xX4xX85xX12xXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exX203xX1xX8bxX11xX7xX6bxX12xa5d7xX58xX7xX4fxX2acxX12xX7xX6bxX8bxXdbxX7xX3cxX12xX2acxX12xX228xX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX4axX261xX3bxX3cxX7xX4axXa4xX58xX7xX32xX280xX39xX282xX228xX7xX233xX3bxX3cxX7xX282xX3xXd6xX12xX7xX201xX6bxX4xX2xX9xX7xX282xX3xX1xXd6xX3xX3bxX7xX8xX1xXdbxX7xX1xX3xX33xX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX4xX1efxX3bxX7xX4axc3c1xX7xX11xX6xX3xX3bxX1xX7xX11xX1xXccxX7xX11xX41xX3bxX1xX7xX1xX41xX3bxX1xX7xX33xdc07xX3bxX7xX25dxX3bxX7xX11xX6xX2d9xX7xX9xXe1xX12xX7xX4fxX3axX7xX6bxX6cxX11xX7xX4axXa4xX58xX7xX11xX6xX2d9xX7xX4fxX50xX7xX3bxX1xX3axX7xXa7xX3d9xX7xX11xX67xX7xX3bxX3cxX3axX33xX7xX125xX6fxX15fxXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exXfaxX1xXdbxX7xX4axX28bxX3bxX7xX3bxX3xX33xX228xX7xXa7xX1xXdbxX2b4xX3bxX3cxX7xX1x5ba9xX3bxX7xX15exX136xXeaxX136xX136xX136xX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX4axX428xX7xX9xX43fxX3bxX7xX4axX46xX47xX3bxX3cxX7xX11xX6xX2d9xX7xX4fxX50xX7xX3bxX1xX3axX228xX7xX1xX46xX2acxX3bxX3cxX7xX4fxX50xX7xX3bxX1xXe5xX3bxX3cxX7xXa7xX1xX58xX7xX4fxXacxX8xX7xX4axX428xX7xX4axXe1xX11xX7xX4axX46xX4cxX8xX7xX11xX1xX5cxX3xX7xX11xX1xX58xX62xX3bxX7xX3bxX3cxX67xX3bxX3cxX7xX6bxX6cxX3bxXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exX2bxX6xX46xX2acxX8xX7xX4axX2b0xX228xX7xX1xX428xX3bxX3cxX7xX11xX1xX233xX3bxX3cxX7xX11x78bdxX3bxX7xX8xX1xXc6xX3bxX1xX7xX11xX1xX261xX8xX7xX32xX201xX1e8xX201xX7xX8xXccxX3xX7xX32xX33xX6xX12xX3xX7xX4axX46xX3xX7xX11xX12xX3bxX228xX7xX8xX1xXc6xX3bxX1xX7xX272xX58xX33xX50xX3bxX7xX3bxX46xX2acxX8xX7xX3bxX3axX33xX7xX3bxX3cxX3axX33xX7xX125xX6fxX15fxX7xX4axX428xX7xX4axXe1xX11xX7xX4axX46xX4cxX8xX7xX11xX1xX5cxX3xX7xX11xX1xX58xX62xX3bxX7xX3bxX3cxX67xX3bxX3cxX7xX6bxX6cxX3bxX7xX4fxX2acxX12xX7xX272xX58xX1efxX3bxX7xX3bxX25dxX12xX7xX4xX62xX33xX7xX11xXe1xX12xX7xXd6xX12xX50xX3bxX7xX1e8xX3xXd6xXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exX2bxX1xX2xXdbxX7xX11xX1xX5cxX3xX7xX11xX1xX58xX62xX3bxX228xX7xX8xX8bxX8xX7xX11xX3xX33xX7xXbx67eexX3bxX3cxX7xX11xX1xX58xX85xX8xX7xX9xXacxX8xX7xX9xX46xX4cxX3bxX3cxX7xX4fxd5d6xX7xX11xX6xX3xX3bxX3cxX7xX4ax9521xX12xX7xX9xX62xX2axX7xXbx9d9bxX7xX3cxX12xX3xXdbxX7xX3bxX85xX2axX7xX8xX8bxX8xX7xX9xXdbxXe1xX12xX7xX4fxX5efxX7xXa7xX1xXc6xX7xX1xXe1xX3bxX3cxX7xX3bx9fc3xX3bxX3cxX7xX8xX5efxX3bxX3cxX7xX3bxX1xX46xX7xX6xX5daxX11xX7xXa7xX1xX5cxX12xX7xX8xX8bxX8xX7xXa7xX1xX58xX7xX4fxXacxX8xX7xXd6xX3axX7xX1xb52fxX7xX8xX1xX12xX28bxXd6xX7xX4axX2b0xX3bxX3cxX7xX2d9xX7xX11x8f3fxX3bxX1xX7xdc6exX3xX6xX3xX3xX228xX7xX3cxXa4xX3bxX7xX6bxX12xX43fxX3bxX7xX3cxX12xX2acxX12xX7xb7d3xXdbxX6xX4xX3xX3bxXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX21axXdbxX4xX33xXexX1exX2bxX1xX2xXdbxX7xXbxX5f8xX7xX9xX12xd8edxX58xX7xX11xX1xX5f8xX3bxX3cxX7xXa7xX43fxX7xX8xXccxX3xX7xd094xX12xX43fxX3bxX7xX1xX4cxX2axX7xX272xX58xX5f8xX8xX228xX7xX8xX58xX85xX8xX7xX11xX528xX3bxX7xX8xX233xX3bxX3cxX7xX8xXccxX3xX7xX272xX58xX1efxX3bxX7xX8xX1xXc6xX3bxX1xX7xX2axX1xXccxX7xX32xX33xX6xX12xX3xX7xX4fxX2acxX12xX7xXbxXacxX7xX33xX3d9xXd6xX7xX11xX6xX4cxX7xX8xXccxX3xX7xX1e8xX3cxX3xX7xX3bxX1x8cb5xXd6xX7xX4fxX3axXdbxX7xXa7xX1xX58xX7xX4fxXacxX8xX7xX11xX6xX43fxX3bxX7xX4axX428xX7xXa7xX1xX12xX28bxX3bxX7xXa7xX1xXdbxX2b4xX3bxX3cxX7x7573xX15exX136xXeaxX136xX136xX136xX7xX3bxX3cxX46xX47xX12xX7xX2axX1xX2b4xX12xX7xX6xX47xX12xX7xX6bxX5cxX7xX3bxX1xX3axX7xX8xX2c3xX3xX7xX4axX12xX7xX9xX8bxX3bxX1xX7xX3bxXe1xX3bxX7xXa7xX3d9xX7xX11xX67xX7xX3bxX3cxX3axX33xX7xX21x5c4fxX6fxX125xXeaxX0xX6fxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX32xXdbxX58xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xXdbxX7xX4fxX12xX2xX11xX3bxX3xXd6xd54cxX0xX6fxX2axX1exX0xX4xX12xX4fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX6bxXdbxX4xX33xX7xX8xXd6xXbxX16xX6bxXdbxX4xX33xX7xX201xX4xX201xXbxX12xX3xXexX1exX0xX6fxX4xX12xX4fxX1e