Lớp học đặc biệt ở Hà Tĩnh, nơi học sinh 2 năm mới lên một lớp
(Baohatinh.vn) - 10 lớp học với 123 học sinh đặc biệt ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có chương trình học tập riêng, kéo dài 2 năm một lớp.
1d42xcea9xc082x1e42x49abx87f2xcec1x2441x4c0axX7x5e32xc1a1x76a8x8375xc68bx3fdfxX5xcb0cxXax4c86x4b8bx482dxXbxX3xX1xc9c3xX4xX3x7246x6c39xX4xX3xa659xXdx6ae4xXexX3xb519xX3x8716x276exX3xXcx8bbcx8739xX1xcbe1xX3xX2bxae61xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3x2741xX3xX2bx7d8dxaa92xX3xX40xX14xXdxX3xX5x469bxX2bxX3xX40x2f61xXexX3xX5xX14xXbxX0xad7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x41d7xXaxX12xX2x4d6dxX3xX5xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3x8cdcxX14xXdxX3xX2xX3cx9000xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xXcx4d5ax23bfxX2bx9d26xX3xXex37c6xX40xX3xX26x789bxX3xXexX8fx707bxX3xXbxX1x263cxXexX3xXexX8fxXdx9974xX2bxX3xX92xXdxXa1x80dcxX3xX64x4e15xX4xX3xX1x949fxX6xX3xX2bxX1x2fdfxXbxX3xXexX8fx4cbdxX3xbe45xX1xX90x412ax2aaaxXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX26x9b7bxX2bxX92xX3xX13xX2axX2bxX1xX3xb8dfxX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1x6e90xX3xX4x44a8xX3xX4xX1x1e07xX30xX2bxX92xX3xXexX8fxba3dxX2bxX1xX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX3xX8fxXdxX47xX2bxX92xX2dxX3xXc0xcf7dxXadxX3xX64xX27xXdxX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxb955xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8395xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx59d5xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXax5705xXdxX64xXexX1x6753xX3xa557xX2x9965xXbx6811x4438xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3x5d6axX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dx1eb8xX52xX2xX3cx9623xX64xX2xX68xX18cxX3cxX150xX78xX68xXexX78xX3cxX15dxX2xX5xX15dx7466xX2xX68x3c06xX64xX68xX2xX188xX2xX14exX2xX19fxXexX2xX68xX2xX14exX3cxX5xX68xX115x7caaxXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX138xX1x5ca8xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX3xX1bxX30xX2bxX3xX92xXdx526fxX2bxX3xX2bxX1xXe6xX3xX5x54c8xXc3xX3xX1bxXcexX3xX64x6765xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX3xX8fxX6xX3xX72xX27xX3xX5xX27xX40xX3xXexX1xX10xXadxX3xX1xXe6xX14xX2bxX92xX3xX64x2a4exX2bxX2dxX3xXexX1xXc4xX3xX2bxX1xXe6xX2bxX92xX3xX4x90c1xX3xXcxX8fx772exX2bxX3xXcxX1x984exX3x1dfdxXdxX40xX3xX138xX1xXdxX3xXbxX1xX241xXdxX3xX40xX249xXexX3xX8fxX249xXexX3xX2bxX1xXdx6796xX90xX3xX2bxX92xX27xXc3xX3xX1bxXa7xX3xX1xXe6xX14xX2bxX92xX3xX64xX272xX2bxX3xX4xX1xXadxX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX1fxX28axX3xXexX1xXdxXa7xX90xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xXexX8fxc518xX3xXexX90xX21xX3xXexX1xX27xX2bxX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12x95d8xX1x2542xX2bxX92xX3xX5xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX72xX14xXdxX3xX2bxX1xXdxX2a4xX90xX3xX1bxX4bxX3xXexX90x6ad5xXdxX3xXc0xX1xXa1xX4xX3xX2bxX1xX6xX90xX3xX2bxX1xXe6xX2bxX92xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX1bxX2a4xX90xX3xX4xXe2xX3xX4xX1xX90xX2bxX92xX3xX40xX4bxXexX3xX2bxX99xXdxX3xX1bxX6xX90xX3xX72xX2a4xX3xXexX1xXa7xX3xX152xXa1xX4xX3xX72xX27xX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX285xX2bxX3xX1bxXe2xX3xX5xX27xX14cxX3xXexX1xXdxXa7xX90xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xXexX8fxX2d4xX3xXexX90xX21xX2dxX3xXc0xX1xXdxXc4xX40xX3xXexX1xX2d4xX2bxX1xX2dxX3xXc0xX1xXdxXc4xX40xX3xXexX1xX28axX2dxX3xX64xX28axX3xXexXb9xXex2c11xX115xX3xX138xXe2xX3xX10xX40xX3xX1fxX28axX3xX64xXadxX147xX2bxX2dxX3xX4xXe2xX3xX10xX40xX3xXexX3fxX2bxX92xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX2dxX3xX4xXe2xX3xX10xX40xX3xX1bxX6xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xX1fxX99xX2bxX92xX3xX5xX47xX2bxX3xX4xX30xX2bxX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xXc0xXdxX2bxX1xX3xX4xXadxX3xX92xXdxXb9xXexX3a4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12x9568xXdxcd22xX3xX1xX18xX4xX3xX4xb4e4xX6xX3xX4xX281xX3xXcxX8fxX285xX2bxX3xXcxX1xX28axX3xX28cxXdxX40xX3xX138xX1xXdxX3xX19cxX3xXbxX1xXb0xX3xXexX8fxXa1xX4xX1xX3xX5xX14xXbxX3xX64x4843xX3xX1fxX28axX3xXexX1xXdxXa7xX90xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xXexX8fxX2d4xX3xXexX90xX21xX3xX2xX125xX3xXc0xX1xX24xXdxX3xX1bxX285xX90xX3xX1fxab7exX2bxX92xX3xX7xX43bxX3xXcexX2bxX3xX27xXadxX3xX152xX10xX2bxX3xX5xX272xX2bxX3xX72xX14xXdxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX92xXdxX18xX2bxX92xX3xX2bxXe2xXdxX3xX2bxX92xX18xX2bxX92xX3xX5xX2d4xX90xX3xX4xX413xX6xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX115xX3xbba5xaa42xXdxX3xX40xX14xXdxX3xX320xX2bxX3xX1bxX28axX2bxX1xX3xXexX8fxXb9xXexX3xXexX43bxX3xX72xX27xX3xX92xXdxX40cxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX1fx97f6xXexX3xX1bxX285xX90xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX40axXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX1bxXe6xX6xX3xX8fxX6xX3xX40xX4bxXexX3xXbxX1xX285xX2bxX3xX72xXdxX21xX4xX2dxX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX21xX4xX3xX5xX27xX40xX3xX249xXc3xX3xX72xX27xX3xX4xX90x79e5xXdxX3xX4xX250xX2bxX92xX3xX4xc19exX2bxX92xX3xX1bxX4a2xX3xX4xXe2xX3xX40xX4bxXexX3xX7xX521xX3xX4xXa1xX2bxX1xX3xXexX6xXc3xX3xX92xXdxX30xX3xX5xX47xX2bxX3xX152xX90xX2bxX92xX3xXbxX1xXadxX2bxX92xX3xX5xX27xX40xX3xX5xa1aaxXdxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX1xXadxX55cxXexX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX4xX281xX3xX92xXdxXa1xXadxX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX188xX52xX2xX3cxX18cxX64xX2xX68xX18cxX3cxX150xX150xX68xXexX14exX15dxX188xX19fxX5xX78xX19cxX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX2xX68xX2xXexX18cxX78xX78xX150xX150xX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX64xX27xX2bxX1xX3xX4xX1xXadxX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX1fxX28axX3xXexX43bxX3xXc0xabcdxX3xX4xX413xX6xX3xX4xX281xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX303xX92xX90xXc3x8bf9xX2bxX3xXcxX1xX28axX3x4f71xXc3xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX138xX281xX3xX138xX1xXdxX3xX4xX1xXadxX3xX1fxXdxXc4xXexX14cxX3x2c2exa098xXa7xX3xX92xXdx7d9dxXbxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xX4xX285xX40xX3xX2bxX4caxX40xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX1bxXcexX3xX72xXb9xXexX2dxX3xX4xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xX2bxX92xXcexXdxX3xX2bxX92xX1xXdxX47xX40xX3xXexX6faxX4xX3xX1xX6xXc3xX3xX1bxX30xX2bxX3xX92xXdxX241xX2bxX3xX4xX1xX230xX3xX5xX27xX3xX2bxX1xX14xX3xXexX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xXc0x7afaxX3xX1xXdxX21xX90xX2dxX3xX40xX4bxXexX3xX4xXadxX2bxX3xX4xX1xX305xX3xX3a4xX3xX4xXe2xX3xXc0xX1xXdxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xXbxX1xX241xXdxX3xX40xX249xXexX3xXexb26fxX3xX2xX3xX1bxXc4xX2bxX3xX3cxX3xXexX90xX285xX2bx68b0xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX188xX52xX2xX3cxX18cxX64xX2xX68xX18cxX3cxX14exX2xX14exXexX18cxX188xX3cxX15dxX5xX78xX19cxX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX14exX68xX2xXexX19fxX150xX3cxX19fxX19fxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12x7086xX6xX90xX3xX40xX99xXdxX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX3xX5xX27xX40xX3xX1bxX6faxX2bxX92xX2dxX3xX4xX281xX3xX6cbxXc3xX3xXexX1xXe6xX40cxX2bxX92xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xX72xXdxX47xX2bxX2dxX3xXc0xX1xX2d4xX4xX1xX3xX5xX21xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX6f4x8a25xXdxX21xX4xX3xX320xX2bxX3xX1bxX28axX2bxX1xX3xXexX8fxXb9xXexX3xXexX43bxX3xX5xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xXexX8fxX24xX3xXexX1xX27xX2bxX1xX3xX40xX4bxXexX3xXexX1x3712xX3xXexX1xXa1xX4xX1xX3xXc0xX1xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xc865xX3xX2bxX1xXe6xX3xX6f4xX1fxX4caxXexX3xX4xXe2xX4xX3xX1fx5e9cxX3xX1bxX2axX6xX799xX3xX72xXb9xXc3xX115xX3x5009xX55cxXc3xX3xX1xX18xX4xX3xX24xX3xX2bxX30xXdxX3xX1bxX95xXc3xX2dxX3xXc3xXc4xX90xX3xXexX521xX3xX1bxX285xX90xX3xXexXdxX47xX2bxX3xX40xX27xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xXbxX1xX241xXdxX3xX4xXe2xX3xX1bxXe2xX3xX5xX27xX3xXexX249xX40xX3xX5xXb4xX2bxX92xX3xXc3xX47xX90xX3xXexX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xX72xX27xX3xX7xX43bxX3xXc0xXdxX47xX2bxX3xX2bxX1xX272xX2bxX799xX2dxX3xX4xX281xX3xX28cxXdxX40xX3xX138xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbexX3xXexX1xX47xX40xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX188xX52xX2xX3cxX18cxX64xX2xX68xX18cxX3cxX14exX78xX3cxXexX18cxX150xX14exX68xX5xX78xX19cxX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX14exX78xX2xXexX3cxX19fxX150xX150xX3cxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX138xX1xX2d4xX2bxX1xX3xXexXedxX2bxX1xX3xXexX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xX72xX27xX3xX7xX43bxX3xXc0xXdxX47xX2bxX3xXexX8fxXedxX3xXa1xXbxX3xX64xXb0xX2bxX92xX3xXbxX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX3xX1xXdxX21xX2bxX3xX1bxX55cxXdxX2dxX3xXbxX1xX250xX3xX1xX9dxXbxX3xX1bxX4a2xX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX2bxX1xXdxX2a4xX90xX3xX10xX40xX3xX1fxX28axX3xX1fxX21xX2bxX1xX3xXexX43bxX3xXc0xX6b2xX3xX5xX27xX40xX3xX4xX1xX413xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX115xX115xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX138xX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX5xX14xXbxX3xX64xX43bxX3xX1fxX28axX3xXexX1xXdxXa7xX90xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xXexX8fxX2d4xX3xXexX90xX21xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xXa1xXbxX3xX64xXb0xX2bxX92xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX1bxX95xXc3xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX115xX3xX13xX14xXbxX3xX64xX43bxX3xX1fxX28axX3xX1bxXa7xX3xX8fx77e1xX2bxX3xX4xX1xXadxX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX5xX27xX40xX3x37d2xX90xX10xX2bxX3xX75axX3xXexX1xX94fxX4xX3xXexX43bxX3xX92xXdxXa1xX4xX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX115xX3xX40axXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX40xX249xXexX3xX2xX3xX2bxX3fxX40xX3xX1bxXa7xX3xX8fxXbf9xX2bxX3xX5xX90xXc3xX21xX2bxX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX4xX281xX2bxX92xX3xX72xXdxX21xX4xX3xX1bxX30xX2bxX3xX92xXdxX241xX2bxX3xX2bxX1xXe6xX14cxX3xX5xX249xXc3xX3xX72xX27xX3xXexX1xX90xX3xX64xX18xX2bxX3xX1bxXcexX3xX64xX250xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX2dxX3xX1bxXcexX3xX4xX1xX30xXdxX153xX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX4xX1xX27xXadxX3xX1xX95fxXdxX2dxX3xX152xXe6xX2bxX92xX3xX1xX281xX3xX72xX27xX3xX92xXdxX6xXadxX3xXexXdxXc4xXbxX3xX72xX14xXdxX3xX4xXa1xX4xX3xX1fxX55cxX2bxX3xX72xX27xX3xX4xX281xX3xX92xXdxXa1xXadxX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX14exX52xX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX14exX15dxX150xXexX150xX68xX14exX68xX78xX5xX68xX115xX1b1xXbxX92x8036xX8fxX9xX18cxX15dxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX303xX1xXdxX2a4xX90xX3xX10xX40xX3xXexXdxXc4xX2bxX3xXexX8fxXdxXa7xX2bxX3xXexX2d4xX4xX1xX3xX4xX43bxX4xX3xX1bxXa7xX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xX4xX4bxX2bxX92xX3xX1bxXcexX2bxX92xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12x2c4bxX3xX1fxX47xX2bxX3xX4xX55cxX2bxX1xX2dxX3xX5xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX64xX27xX2bxX1xX3xX4xX1xXadxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX43bxX3xXc0xX6b2xX3xX4xX413xX6xX3xX4xX281xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX303xX92xX90xXc3xX6c4xX2bxX3xXcxX1xX28axX3xX6cbxXc3xX3xX4xX52axX2bxX92xX3xX1bxX6xX2bxX92xX3xX1xX27xXadxX3xX1xX94fxX2bxX92xX3xX1fxX24xXdxX3xX92xXdxX40cxX3xX1xX18xX4xX3xX152xX10xX40xX3xXexX8fxX6xX2bxX1xX3xX1bxXa7xX3xXbxX1xX95xX2bxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX4xXadxX2bxX3xX72xXb9xXexX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX138xX281xX3xX6cbxXc3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbexX14cxX3xXaxX6f5xX95xXc3xX3xX5xX27xX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xXe2xX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX3xX2bxX47xX2bxX3xXc0xX1xXe2xX3xXc0xX1xX3fxX2bxX3xX2bxX1xX249xXexX3xX5xX27xX3xX72xXdxX21xX4xX3xXc0xXdxXa7xX40xX3xX7xXadxXa1xXexX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX115xX3xX138xXe2xX3xX10xX40xX3xX1bxX6xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xXexX43bxX3xX2bxX1xXdxX47xX2bxX3xX4xXe6xX40cxXdxX3xX1xX6xXc3xX3xXc0xX1xXe2xX4xX2dxX3xX4xX1xX55cxXc3xX3xX5xX90xX2bxX92xX3xXexX90xX2bxX92xX3xXbxX1xXa1xX3xXbxX1xXa1xX4xX1xX2dxX3xX72xX27xX3xX1xX285xX90xX3xX2bxX1xXe6xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX1xX9dxXbxX3xXexXa1xX4xX3xX72xX14xXdxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX115xX3xX303xX92xX27xXc3xX3xX1bxX285xX90xX3xXexX1xX6xX40xX3xX92xXdxX6xX3xX64xX55cxXc3xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX2dxX3xXexX281xXdxX3xX4xX52axX2bxX92xX3xX2bxX241xX2bxX3xX5xXb4xX2bxX92xX115xX3xX303xX1xXe6xX2bxX92xX3xX8fxXcexXdxX2dxX3xX72xXedxX3xXexXedxX2bxX1xX3xXexX1xXe6xX30xX2bxX92xX2dxX3xXexX8fxXa1xX4xX1xX3xX2bxX1xXdxX21xX40xX2dxX3xXexX281xXdxX3xX1bxX4a2xX3xX4xX521xX3xX92xX4caxX2bxX92xX3xX1bxXcexX2bxX92xX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xX14xXdxX3xX7xX43bxX3xXexXdxXc4xX2bxX3xX1fxX4bxX3xX40xX99xXdxX3xX2bxX92xX27xXc3xX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX799xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxX3xX64xXexX1xX90xX40xX1fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX14exX52xX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX188xX78xX3cxXexX188xX15dxX68xX78xX14exX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXd5dxX8fxX9xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xXcxX78bxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX10xX40xX3xXc0xX1xXdxXc4xX40xX3xXexX1xX2d4xX2bxX1xX2dxX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX1bxX18xX4xX2dxX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX72xXdxXc4xXexX2dxX3xX7xX6xX90xX3xX40xX4bxXexX3xXexX1xX40cxXdxX3xX92xXdxX6xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX3xXexX55cxXdxX3xXcxX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX26xX99xX3xXexX8fxX9dxX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX8fxXdxXa7xX2bxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xXexX8fxXbexX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX26xXcexX2bxX92xX3xX13xX2axX2bxX1xX3xX1bxX4a2xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX72xXdxXc4xXexX3xX4xX1xX305xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX138xX52axX2bxX92xX3xX2bxX1xXe6xX3xX4xXa1xX4xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xXc0xX1xXa1xX4xX3xX4xX413xX6xX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX2dxX3xX4xX281xX3xX6cbxXc3xX3xX4xX52axX2bxX92xX3xX1bxX4a2xX3xX64xX27xX2bxX1xX3xX4xX1xXadxX3xX40xX99xXdxX3xX10xX40xX3xX40xX4bxXexX3xXc0bxX90xXc3xXa7xX2bxX3xX7xX320xX3xX92xX1xXdxX3xX4xX1xX101xXbxX3xX5xX55cxXdxX3xXexX78bxX2bxX92xX3xX1xXadxX55cxXexX3xX1bxX4bxX2bxX92xX2dxX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX3xX4xX413xX6xX3xX4xX1xXa1xX90xX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xX40xX99xXdxX3xX2bxX92xX27xXc3xX3xX1bxXa7xX3xXexXdxX21xX2bxX3xX72xXdxX21xX4xX3xXexX1xX10xXadxX3xX64x96b6xXdxX115xX3xXcxX78bxX3xX1bxXe2xX2dxX3xXexX250xXc3xX3xXexX1xX10xXadxX3xXc0xX1xX241xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX40xX99xXdxX3xX10xX40xX3xX40xX27xX3xX4xX281xX3xX6cbxXc3xX3xXexX43bxX3xX1bxX1cxXexX3xX40xX4bxXexX3xX40xXb0xX4xX3xXexXdxX47xX90xX3xX8fxXdxX47xX2bxX92xX115xX3xX138xXe2xX3xX10xX40xX3xX40xXb0xX4xX3xXexXdxX47xX90xX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xXexX1xXa1xX2bxX92xX3xX1bxX285xX90xX3xXexXdxX47xX2bxX3xX4xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xX5xX27xX3xXc0x7cfaxX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xX92xXdxX6xXadxX3xXexXdxXc4xXbxX2dxX3xX4xXe2xX3xX10xX40xX3xX4xX281xX3xX4xX1xX230xX3xX40xXadxX2bxX92xX3xX92xXdxX305xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xXexX8fxXb9xXexX3xXexX43bxX3xX72xX27xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX2bxX92xXcexXdxX3xXc3xX47xX2bxX3xX5xX1cxX2bxX92xX3a4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX188xX52xX2xX3cxX18cxX64xX2xX68xX18cxX3cxX14exX150xX19fxXexX150xX188xX188xX150xX5xX18cxX19cxX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX18cxX68xX15dxXexX188xX3cxX68xX14exX15dxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX6f5xXa7xX3xX40xX99xXdxX3xX10xX40xX3xX1fxX28axX3xX1fxX21xX2bxX1xX3xXexX43bxX3xXc0xX6b2xX3xXexX43bxX3xX5xX27xX40xX3xXexX521xXexX3xXbxX1xX285xX2bxX3xX72xXdxX21xX4xX3xX4xX413xX6xX3xX40xXedxX2bxX1xX3xXexX1xX2d4xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX4xX241xX3xX40xX4bxXexX3xXc0bxX90xXa1xX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX92xXdxX6xX2bxX3xX2bxX6xX2bxX2dxX3xXc0xXdxX47xX2bxX3xXexX8fxXedxX3xX4xX413xX6xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX24xX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX13xXb4xX2bxX92xX3xX2bxX1xXdxX21xXexX3xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xX4xX413xX6xX3xX4xX281xX3xX6cbxXc3xX3xX72xX27xX3xX4xXa1xX4xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xXc0xX1xXa1xX4xX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xXexX78bxX2bxX92xX3xX92xXdxX40cxX3xX64xX55cxXc3xX3xX1bxX4a2xX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX2bxX1xXdxX2a4xX90xX3xX10xX40xX3xX4xXe2xX3xX7xX43bxX3xXexXdxXc4xX2bxX3xX1fxX4bxX3xX8fxX12afxX3xX8fxX21xXexX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX6f5xXe2xX3xX5xX27xX3xX10xX40xX3xX6f5xX94fxX4xX3xX96bxX115xX3xXd7xX15dxX3xXexX90xX320xXdxXdfxX3xXc0xX1xXdxX3xX72xX27xXadxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX4xX1xXe6xX6xX3xX4xXe2xX3xX2bxX92xX281xX2bxX3xX2bxX92xX305xX3xXexX1xXedxX3xX7xX6xX90xX3xX150xX3xXexX1xXa1xX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX2dxX3xX10xX40xX3xX1bxX4a2xX3xX92xXdxX6xXadxX3xX5xXe6xX90xX3xX72xX14xXdxX3xX4xX281xX2dxX3xX1bxX4a2xX3xX1fxX4caxXexX3xX1bxX285xX90xX3xX2bxXe2xXdxX3xX1bxXe6xX9dxX4xX115xX3xX26xX6xXc3xX3xX10xX40xX3xX8b3xX132axX3xX125xX115xX3xXd7xX14exX3xXexX90xX320xXdxXdfxX3xXc0xX1xXdxX3xX72xX27xXadxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX4xX1xXa1xX90xX3xX4xXe2xX3xX72xX249xX2bxX3xX1bxX2a4xX3xX72xX2a4xX3xX4xX30xX3xX40xXdxX21xX2bxX92xX2dxX3xXexX55cxXc3xX3xX4xX1xX95xX2bxX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX4xX285xX40xX3xX2bxX4caxX40xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xXexX1xXedxX3xX2bxX6xXc3xX3xX10xX40xX3xX1bxX4a2xX3xX72xXdxXc4xXexX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX4xX1xX305xX2dxX3xX1bxX4a2xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX4xX281xX3xXbxX1xX30xXdxX3xXc0xX1xX3fxX2bxX2dxX3xX152xXc4xXbxX3xX92xX1xXc4xX2dxX3xXexX8fxX241xXdxX3xXexX1xX241xX40xX3a4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX188xX52xX2xX3cxX18cxX64xX2xX68xX18cxX3cxX188xX2xX18cxXexX3cxX3cxX15dxX5xX2xX68xX19cxX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX18cxX3cxX15dxXexX18cxX18cxX19fxX19fxX15dxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX6f5xX521xXdxX3xX72xX14xXdxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX10xX40xX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX4xXe2xX3xXc0xX1xX241xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xX1xX18xX4xX3xX72xX3fxX2bxX3xX1xXe2xX6xX3xXexX1xXedxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX1xXe6xX14xX2bxX92xX3xX64xX272xX2bxX2dxX3xX64xX55cxXc3xX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xXexX1xX6xXadxX3xXexXa1xX4xX3xXexX1xXe6xX40cxX2bxX92xX3xX2bxX92xX27xXc3xX3xX1bxXa7xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xX4xX4bxX2bxX92xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX2dxX3xXexX43bxX3xXbxX1xXb0xX4xX3xX72xXb0xX3xX1fxX241xX2bxX3xXexX1xX95xX2bxX3xX7xX6xX90xX3xX2bxX27xXc3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX138xXb4xX2bxX3xXexX8fxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX1xX9dxXbxX3xX10xX40xX3xX4a1xXdxX2bxX1xX3xX28cxX1xX115xX3xXd7xX19fxX3xXexX90xX320xXdxXdfxX3xX4xX1xX230xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX2bxXe2xXdxX2dxX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX1bxX18xX4xX3xX2bxX1xXe6xX2bxX92xX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX1xXdxXa7xX90xX3xX2bxX92xX1xX2axX6xX2dxX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX4xX285xX40xX3xX1fxX6faxXexX3xXexX1xXedxX3xX2bxX6xXc3xX3xX1bxX4a2xX3xX1bxX18xX4xX3xXexX1xX281xX2bxX92xX2dxX3xX72xXdxXc4xXexX3xXexX1xX55cxXadxX2dxX3xX1bxX4a2xX3xX1xXdxXa7xX90xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX2bxX92xX1xX2axX6xX3xX4xX413xX6xX3xXexX78bxX3a4xX3xXcxX249xXexX3xX4xX241xX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xXexXdxXc4xX2bxX3xX1fxX4bxX3xX64xX250xX3xX2bxX1xX95fxX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1xXa1xX90xX3xX4xX52axX2bxX92xX3xX5xX27xX3xX40xXe2xX2bxX3xXc0bxX90xX27xX3xXc0bxX90xX75axX3xX92xXdxXa1xX3xX2bxX1xX249xXexX3xX72xX2a4xX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xXexX1xXa1xX2bxX92xX3xX2bxX92xX27xXc3xX3xX40xXdxX21xXexX3xX40xX27xXdxX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX24xX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xX1xX27xX2bxX1xX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xX4xX4bxX2bxX92xX3xX1bxXcexX2bxX92xX115xX0xX52xXbxX12xX0xX1fxX5xXadxX4xXc0xXc0bxX90xXadxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX8fxXdxX4xX1xX64xX6xX2bxXaxX12xX0xX64xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXadxX2bxXexX10xX2bxXexXaxX12xX138xX1xXa1xX90xX3xX2bxX1xX27xX3xXexX281xXdxX3xXc0xX1xXdxXc4xX40xX3xXexX1xX2d4xX2bxX1xX2dxX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX2bxXe2xXdxX2dxX3xXc0xX1xX281xX2bxX92xX3xX2bxX92xX1xX10xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX2dxX3xXexX249xXexX3xX4xX241xX3xX40xX18xXdxX3xX1xX27xX2bxX1xX3xX72xXdxX3xX1bxX2a4xX90xX3xXbxX1xXb0xX3xXexX1xX90xX4bxX4xX3xX72xX27xXadxX3xX1fxX521xX3xX40x1ed9xX115xX3xX303xX1xXe6xX2bxX92xX3xX4xX1xX230xX3xX7xX6xX90xX3xX2xX3xX2bxX3fxX40xX3xX1xX18xX4xX3xXexXb9xXbxX3xX24xX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX2dxX3xX4xXadxX2bxX3xXexX281xXdxX3xX1bxX4a2xX3xX1fxXdxXc4xXexX3xX4xX1xX305xX3xX72xX27xX3xX2bxXe2xXdxX3xX1fxXb9xXbxX3xX1fxX1a84xX2dxX3xX4xX1xXa1xX90xX3xX4xXb4xX2bxX3xX4xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xXexX43bxX3xX72xX21xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xXa1xX3xX2bxX1xX95xX2bxX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX64xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX90xXexX1xXadxX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX19cxX6xX5xXdxX92xX2bxX14cxX3xX8fxXdxX92xX1xXexX153xXaxX12xX0xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX138xX1xX28axX3xXcxX8fxX285xX2bxX3xXcxX1xX28axX3xX26xX115xX2dxX3xXbxX1xXb0xX3xX1xX90xXc3xX2bxX1xX3xX24xX3xXexX1xX28axX3xXexX8fxX249xX2bxX3xb2e0xX90xX95xX2bxX3x75afxX2bxX3xXd7xX303xX92xX1xXdxX3xX1b58xX90xX95xX2bxXdfxX0xX52xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX52xX1fxX5xXadxX4xXc0xXc0bxX90xXadxXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX2bxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX64xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX14cxX3xX15dxX2xX68xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX52xX52xXdxX115xX1fxX6xXadxX1xX6xXexXdxX2bxX1xX115xX72xX2bxX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX14exX52xX2xX68xX19fxX64xX68xX2xX188xX2xX18cxX15dxX2xXexX3cxX3cxX14exX18cxX19fxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXd5dxX8fxX9xX19fxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX147xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX92xX1xXexX9xXaxX15dxX2xX68xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxXadxX2bxXaxX12xX40axXdxX40cxX3xX1xX18xX4xX3xX40xX281xX2bxX3xXcxXadxXa1xX2bxX3xX4xX413xX6xX3xX5xX14xXbxX3xX92xX1xX101xXbxX3xX14exX3xX72xX27xX3xX188xX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX10xX40xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xX125xX27xX3xX303xX92xX90xXc3xX6c4xX2bxX3xXcxX1xX28axX3xX26xX55cxX2bxX1xX2dxX3xX40axXdxXa1xX40xX3xX1bxX521xX4xX3xXcxX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX4xX1xXadxX3xX1fxXdxXc4xXexX14cxX3xX6f4xX6f5xXa7xX3xX64xX55cxXc3xX3xXexX8fxXbexX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX2dxX3xXexX1xX40cxXdxX3xX92xXdxX6xX2bxX3xXc0bxX90xX6xX2dxX3xX4xX1xX6faxX2bxX92xX3xXexX281xXdxX3xX1bxX4a2xX3xX92xX939xXdxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX1bxXdxX3xX1bxX27xXadxX3xXexX55cxXadxX3xX4xXa1xX4xX3xX5xX14xXbxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX4xX413xX6xX3xX92xXdxX241xX2bxX92xX3xX72xXdxX47xX2bxX3xX24xX3xX4a1xX132axX115xX3xX40axXdxXa1xXadxX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX64xX55cxXc3xX3xXexX8fxXbexX3xX24xX3xX1bxX95xXc3xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xXdxX21xX2bxX3xX5xXdxX2bxX1xX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xXexX1xX10xXadxX3xXexX78bxX2bxX92xX3xX1bxX521xXdxX3xXexXe6xX9dxX2bxX92xX3xX72xX27xX3xX4xX1xX413xX3xXc3xXc4xX90xX3xXa1xXbxX3xX64xXb0xX2bxX92xX3xXexX1xX10xXadxX3xXbxX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX4a1xXadxX2bxXexX10xX7xX7xXadxX8fxXdxX3xX19cxX3xXbxX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX64xX55cxXc3xX3xX1xX18xX4xX3xXexX281xX2bxX3xXexX8fxX18xX2bxX92xX3xX7xX43bxX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX8fxXdxXa7xX2bxX3xXexX95xX40xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX75axX3xXexX43bxX3xX2bxX1xXdxX47xX2bxX3xX4xX413xX6xX3xXexX8fxXbexX2dxX3xX4xX1xXadxX3xXbxX1xX101xXbxX3xXexX8fxXbexX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX8fxXdxXa7xX2bxX3xXexX90xb842xX3xXexX1xX10xXadxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xXc0xX1xX241xX3xX2bxX3fxX2bxX92xX3xX72xX27xX3xXexX1xX40cxXdxX3xX92xXdxX6xX2bxX3xX8fxXdxX47xX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX40xXedxX2bxX1xX799xX115xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xXcxX78bxX3xX1xX27xX2bxX1xX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX40xXdxX21xXexX3xX40xX27xXdxX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX152xX30xX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xX72xXdxX21xX4xX3xXc0xX47xX90xX3xX92xX18xXdxX3xX2bxX92xX90xXcexX2bxX3xX40xX90xX6xX3xX7xX4caxX40xX3xXexX8fxX6xX2bxX92xX3xXexX1xXdxXc4xXexX3xX1fxX28axX3xX64xX55cxXc3xX3xX1xX18xX4xX2dxX3xX7xX43bxX3xXexXb9xX2bxX3xXexX95xX40xX3xX4xX413xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX281xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xX14xXdxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX5xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xXexX1xX10xXadxX3xX4xX1xXe6xX30xX2bxX92xX3xXexX8fxXedxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxX2dxX3xXc0bxX90xX6xX3xX150xX3xX2bxX3fxX40xX3xXexX1xX43bxX4xX3xX1xXdxX21xX2bxX3xX72xXdxX21xX4xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX7xXe2xX4xX2dxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX3xXexX8fxXbexX2dxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX1bxX4a2xX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX1xX27xX2bxX92xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX10xX40xX3xXc0xX1xXdxXc4xX40xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xX4xX4bxX2bxX92xX3xX1bxXcexX2bxX92xX115xX3x48e6xXdxX47xX2bxX92xX3xX2bxX3fxX40xX3xX3cxX68xX2xX19fxX2dxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX1bxX4a2xX3xX92xXdxX6faxXbxX3xX19fxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX1xXb4xX6xX3xX2bxX1xXb9xXbxX115xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX152xX6xX2bxX1xX2bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2bxX92xX9xXaxX68xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX2bxX92xX9xXaxX150xXaxX12xX0xXexX1fxXadxX64xXc3xX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXadxX64xXc3xXaxX12xXcxX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX26xX99xX3xXexX8fxX9dxX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX8fxXdxXa7xX2bxX2dxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX3xX1xXadxX27xX3xX2bxX1xXb9xXbxX3xXexX8fxXbexX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX26xXcexX2bxX92xX3xX13xX2axX2bxX1xX3xXexX8fxX43bxX4xX3xXexX1xX90xX4bxX4xX3xXcxXadxX27xX3xX92xXdxXa1xX40xX3xX40xXb0xX4xX3xX40axXdxXa1xXadxX3xXbxX1xXb9xX2bxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXc0bxX90xX241xX2bxX3xX5xX75axX153xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX4xX249xXbxX3xXbxX1xX101xXbxX3xX2bxX3fxX40xX3xX3cxX68xX2xX78xX3xX72xX27xX3xX4xX1xX2d4xX2bxX1xX3xXexX1xX94fxX4xX3xX1xXadxX55cxXexX3xX1bxX4bxX2bxX92xX3xX72xX27xXadxX3xXexX1xXa1xX2bxX92xX3xX2xX68xX52xX3cxX68xX2xX150xX115xX3xXcxX78bxX3xX3cxX68xX3xX4xX1xXa1xX90xX3xX1bxX285xX90xX3xXexXdxX47xX2bxX2dxX3xX1bxXc4xX2bxX3xX2bxX6xXc3xX2dxX3xXexX8fxX90xX2bxX92xX3xXexX95xX40xX3xX1bxX6xX2bxX92xX3xX64xX55cxXc3xX3xX1xX30xX2bxX3xX2xX3cxX68xX3xXexX8fxXbexX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX72xX14xXdxX3xX7xX43bxX3xXc0bxX90xX241xX2bxX3xX5xX75axX2dxX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX64xXb0xX4xX2dxX3xX2bxX90xX281xXdxX3xX64xXe6xbe90xX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX19fxX3xX152xX30xX3xX72xX27xX3xX3cxX78xX3xX92xXdxXa1xXadxX3xX72xXdxX47xX2bxX2dxX3xX2bxX1xX95xX2bxX3xX72xXdxX47xX2bxX115xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX8fxX12xX0xX52xXexX1fxXadxX64xXc3xX12xX0xX52xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xX64xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX8fxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX90xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19cxXexX1xX90xX40xX1fxX19cxX6xX2bxX64xX19cxX7xX6xXbxXadxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX150xX3cxX68xX3xX152xX10xX3xX5xX3fxX2bxX3xX4xX1xXadxX3xX2bxX92xXe6xX40cxXdxX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXaxX3xX1xX8fxX10xa383xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xXexX8fxX6xXadxX19cxXexX6xX2bxX92xX19cxX150xX3cxX68xX19cxX152xX10xX19cxX5xX6xX2bxX19cxX4xX1xXadxX19cxX2bxX92xX90xXadxXdxX19cxXc0xX1xX90xXc3xX10xXexX19cxXexX6xXexX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX52xX3cxX68xX3cxX2xX19fxX19fxX115xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX52xX40xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX3cxX68xX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX15dxX14exX52xX2xX68xX19fxX64xX3cxX2xX188xX3cxX68xX78xX3cxXexX18cxX15dxX188xX18cxX68xX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX72xX12xX0xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX150xX3cxX68xX3xX152xX10xX3xX5xX3fxX2bxX3xX4xX1xXadxX3xX2bxX92xXe6xX40cxXdxX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXaxX3xX1xX8fxX10xX2246xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xXexX8fxX6xXadxX19cxXexX6xX2bxX92xX19cxX150xX3cxX68xX19cxX152xX10xX19cxX5xX6xX2bxX19cxX4xX1xXadxX19cxX2bxX92xX90xXadxXdxX19cxXc0xX1xX90xXc3xX10xXexX19cxXexX6xXexX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX52xX3cxX68xX3cxX2xX19fxX19fxX115xX1xXexX40xXaxX12xXcxX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX150xX3cxX68xX3xX152xX10xX3xX5xX3fxX2bxX3xX4xX1xXadxX3xX2bxX92xXe6xX40cxXdxX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX6f5xX95xXc3xX3xX5xX27xX3xX40xXe2xX2bxX3xXc0bxX90xX27xX3xX75axX3xX2bxX92xX1xX2axX6xX3xX2bxX1xX460xX40xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbexX3xX72xX14xXdxX3xX2bxX1xX305xX2bxX92xX3xX2bxX92xXe6xX40cxXdxX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX1bxX6xX2bxX92xX3xX92xX1cxXbxX3xXc0xX1xXe2xX3xXc0xX1xX3fxX2bxX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xX72xXdxX21xX4xX3xX1bxXdxX3xX5xX55cxXdxX3xX72xX27xX3xXexX55cxXadxX3xX1bxXdxX2a4xX90xX3xXc0xXdxX21xX2bxX3xX1bxXa7xX3xX1xX18xX3xX72xXe6xX30xX2bxX3xX5xX47xX2bxX3xXexX8fxXadxX2bxX92xX3xX4xX90xX4bxX4xX3xX7xX521xX2bxX92xX115xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40axXdxX6xX2bxX3xX2bxX6xX2bxX3xX1bxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX1bxXc4xX2bxX3xXexX8fxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX2bxX305xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXaxX3xX1xX8fxX10xX2246xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xX92xXdxX6xX2bxX19cxX2bxX6xX2bxX19cxX64xX90xXadxX2bxX92xX19cxX64xX10xX2bxX19cxXexX8fxX90xXadxX2bxX92xX19cxX4xX90xX6xX19cxX2bxX90xX19cxX7xXdxX2bxX1xX19cxXc0xX1xX90xXc3xX10xXexX19cxXexX6xXexX19cxXadxX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX52xX2xX19fxX18cxX15dxX188xX2xX115xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX52xX40xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX3cxX68xX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX78xX14exX52xX2xX78xX3cxX64xX68xX68xX18cxX78xX2xX150xX15dxXexX18cxX19fxX188xX14exX19fxX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX72xX12xX0xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40axXdxX6xX2bxX3xX2bxX6xX2bxX3xX1bxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX1bxXc4xX2bxX3xXexX8fxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX2bxX305xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXaxX3xX1xX8fxX10xX2246xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xX92xXdxX6xX2bxX19cxX2bxX6xX2bxX19cxX64xX90xXadxX2bxX92xX19cxX64xX10xX2bxX19cxXexX8fxX90xXadxX2bxX92xX19cxX4xX90xX6xX19cxX2bxX90xX19cxX7xXdxX2bxX1xX19cxXc0xX1xX90xXc3xX10xXexX19cxXexX6xXexX19cxXadxX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX52xX2xX19fxX18cxX15dxX188xX2xX115xX1xXexX40xXaxX12xX40axXdxX6xX2bxX3xX2bxX6xX2bxX3xX1bxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX1bxXc4xX2bxX3xXexX8fxXe6xX40cxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX2bxX305xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX4a1xX90xX521xX2bxX3xX4xXe2xX3xX40xX4bxXexX3xX4xX281xX2bxX92xX3xX72xXdxX21xX4xX3xXexX43bxX3xX2bxX90xX281xXdxX3xX7xX521xX2bxX92xX3xX1fxX241xX2bxX3xXexX1xX95xX2bxX2dxX3xX4xXe2xX3xXexX1xXa7xX3xXexX1xX6xXc3xX3xX40xX1a84xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX7xXe2xX4xX3xX1fxX521xX3xX72xX27xX3xX4xX1xX28axX3xX92xXa1xXdxX3xX5xX27xX3xXe6xX14xX4xX3xX40xX30xX3xX4xX1xXa1xXc3xX3xX1fxX95fxX2bxX92xX3xX4xX413xX6xX3xX4xX281xX3xX1xX18xX4xX3xXexX8fxXb4xX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX90cxX12afxX3xXcxX1xX28axX3xX4a1xXdxX2a4xX2bxX3xXd7xX4xX43bxX90xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX5xX14xXbxX3xX2xX3cxX1b5dxX2xX3xX19cxX3xXcxX8fxXe6xX40cxX2bxX92xX3xXcxX26x82dcxXcxX3xX303xX92xX90xXc3xX6c4xX2bxX3xX138xX281xX2bxX92xX3xXcxX8fxX94fxX2dxX3xX303xX92xX1xXdxX3xX1b58xX90xX95xX2bxX2dxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXdfxX115xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90cxXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX78xX150xX68xX3xXexX8fxXdxX21xX90xX3xX1bxXcexX2bxX92xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX281xX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX3xX6xX2bxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX152xX4a2xX3xX1xX4bxXdxX3xX24xX3xX13xX4bxX4xX3xX26xX27xXaxX3xX1xX8fxX10xX2246xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xX72xXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX19cxXexX8fxX6xXadxX19cxXexX6xX2bxX92xX19cxX78xX150xX68xX19cxXexX8fxXdxX10xX90xX19cxX64xXadxX2bxX92xX19cxX4xX1xXadxX19cxX4xXadxX2bxX92xX19cxXexX6xX4xX19cxX6xX2bxX19cxX7xXdxX2bxX1xX19cxX152xX6xX19cxX1xXadxXdxX19cxXadxX19cxX5xXadxX4xX19cxX1xX6xX52xX2xX19fxX188xX2xX2xX78xX115xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX92xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX52xX40xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX3cxX68xX52xX2bxX10xX147xX7xX52xX3cxX68xX78xX3cxX52xX18cxX15dxX64xX14exX2xX2xX2xX3cxX68xX78xXexX2xX14exX188xX2xX150xX5xX68xX115xX1b1xXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX2dxX3xX2bxX30xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX3cxX3xX2bxX3fxX40xX3xX40xX14xXdxX3xX5xX47xX2bxX3xX40xX4bxXexX3xX5xX14xXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX72xX12xX0xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90cxXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX78xX150xX68xX3xXexX8fxXdxX21xX90xX3xX1bxXcexX2bxX92xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX281xX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX3xX6xX2bxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX152xX4a2xX3xX1xX4bxXdxX3xX24xX3xX13xX4bxX4xX3xX26xX27xXaxX3xX1xX8fxX10xX2246xX9xXaxX52xX2bxX1xXdxXbxX19cxX4xX6xX90xX19cxXc3xX10xX90xX19cxXexX1xX90xXadxX2bxX92xX52xX72xXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX19cxX1xX6xX19cxXexXdxX2bxX1xX19cxXexX8fxX6xXadxX19cxXexX6xX2bxX92xX19cxX78xX150xX68xX19cxXexX8fxXdxX10xX90xX19cxX64xXadxX2bxX92xX19cxX4xX1xXadxX19cxX4xXadxX2bxX92xX19cxXexX6xX4xX19cxX6xX2bxX19cxX7xXdxX2bxX1xX19cxX152xX6xX19cxX1xXadxXdxX19cxXadxX19cxX5xXadxX4xX19cxX1xX6xX52xX2xX19fxX188xX2xX2xX78xX115xX1xXexX40xXaxX12xX90cxXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX8fxX6xXadxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX78xX150xX68xX3xXexX8fxXdxX21xX90xX3xX1bxXcexX2bxX92xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX281xX2bxX92xX3xXexXa1xX4xX3xX6xX2bxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX152xX4a2xX3xX1xX4bxXdxX3xX24xX3xX13xX4bxX4xX3xX26xX27xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX8fxXadxX2bxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxXadxX27xX2bxX3xX1fxX4bxX3xX7xX521xX3xXexXdxX2a4xX2bxX3xX78xX150xX68xX3xXexX8fxXdxX21xX90xX3xX1bxXcexX2bxX92xX3xX1bxX4a2xX3xX1bxXe6xX9dxX4xX3xX90cxXdxX10xXexX4xXadxX40xX1fxX6xX2bxXc0xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX27xXdxX3xXexX8fxX9dxX3xX1fxX460xX2bxX92xX3xX1xXdxX21xX2bxX3xX72xXb9xXexX3xX5xX27xX3xXexX8fxX6xX2bxX92xX3xXexX1xXdxXc4xXexX3xX1fxX28axX3xX64xX55cxXc3xX3xX1xX18xX4xX2dxX3xX152xX10xX3xX1bxX55cxXbxX3xX4xX1xXadxX3xXexX8fxXbexX3xX10xX40xX3xX40xXcexX3xX4xX281xXdxX2dxX3xX152xX10xX3xX5xX3fxX2bxX3xXexX1cxX2bxX92xX3xX2bxX92xXe6xX40cxXdxX3xXc0xX1xX90xXc3xXc4xXexX3xXexXb9xXexX3xX24xX3xX13xX4bxX4xX3xX26xX27xX115xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX90xX5xX12xX0xX64xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8fxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xX52xX64xXdxX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5dxX90xXexX1xXadxX8fxXaxX12xX1b5dxX2bxX1xX3xXcxX1xXe6xX3xX19cxX3xX40axXdxX6xX2bxX92xX3xX303xX6xX40xX0xX52xXbxX12
Anh Thư - Giang Nam