Trao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ
(Baohatinh.vn) - Sáng 19/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nuôi.
a611xdd54xbc95xd20fxda64x103a7x11849xf741xb683xX7x12c8cx121cax13b2fxce80xd054xf286xX5xc136xXax10a63xXcxf87cxX6xef14xX3xdfedxX1xdeb1xX3xXexe20exX18xX1xX3xX18x131a5xX1xbf8bxX6xX3xX4xX1xX16xX3x131c7x139aaxX3xd6d4xXdx128f2xXexX3xc199xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1x14a72xX18xX22x131e2xX3xXexX1x11627xX18xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7x12af7xX0xdad8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108cexX10xX6x127e5xXaxX12xfc8cx11995xX18xX22xX3xX2xb965xX53xd9b5xX3fxX3x1361exX30xX18xX1xX3xbfc0xXdxX30xX18xX3xXcxX14xcc7axX18xX22xX3xf931xd3c0xX18xX22xX3xb612xX7fxX43xX18xX3x1381cx145c9xXdxX3xX2x126b5x147b0xX3fxX3xX73xX8exX3x11389xX62xX88xX68xX3xXex13126xX18xX1xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexXdx14092xX18xX3xX1xX1axX18xX1xX3x10d1fxX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3x12fbfxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX22xX3xX33xX22xX7fxbb3ax10394xX18xX3xXcxX1x14443xX3xX33xX7fxed89xXdxde46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXax13a49xXdxX65xXexX1x10213x1263dxX120xX92xXbx14388xfb4fxX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fx14209xdf87xX70xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70x13b98xX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX120xX2xX6exX12dxX5xX92xXf5xffb5xXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX73xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX2cxX3xX33xX7fxXf3xXdxXf5xXf5xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX8dxe582xX3fxX3xX73xX30xX18xX1xX3xX78xXdxX30xX18xX3xXcxX14xX7fxX18xX22xX3xX83xX84xX18xX22xX3xX88xX7fxX43xX18xX3xX8dxX8exXdxX3xX2xX92xX93xX3xX8dxb078xX3xXexXdxXadxX18xX3xX1xX1axX18xX1xX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX19bxX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXd1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX22xX3xX33xX22xX7fxXe9xXeaxX18xX3xXcxX1xXefxX3xX33xX7fxXf3xXdxX3x11effxXexX1xXf3xX18xX3xXcxX43xX18xX3xXcxXdxXadxX18xX3fxX3xXcxX1x12f20xX4xX1xX3xXcxX43xX18x11404xX3xX78xX1axX3xXexX1xX83xX84xX18xX22xX3xXb5xXdxX18xX1xX3xX33xX22xXf3xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX99xX1xX43xX7fxX3xX282xXexX1xXf3xX18xX3xX68xX16xX18xX22xX3xX62xX16xX1axX18xX1xX3fxX3xX124xX233xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX2exX24xX18xX1xX29bxX3fxX3xX1x10c96xX3xXexX14x12959xX3xX2bxX2ddxXdxX3xX4x12130xX18xX3xX18xX1xX1axX3xXexX14xXefxX3xX22xXdxX69xX3xX70xX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dx10420xX18xX22xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xc4fexX43xXe9xX3xX5xX1axX3xX7x14bf0xX3xXexXdxaaa8xX18xX3xX65xX16xX3xX4xX69xX18xX3xXb5xX8exX3xXe9xX3fxX3xXb5xX69xX4xX3xX7xX51xX3fxX3xX18xX1xX43xX18xX3xX78xXdx11efbxX18xX3fxX3xX4xX1xXdxXadxX18xX3xX7xX51xX3xX73xX30xX18xX1xX3xX78xXdxX30xX18xX3xXcxX14xX7fxX18xX22xX3xX83xX84xX18xX22xX3xX88xX7fxX43xX18xX3xX8dxX8exXdxX3xX2xX92xX93xX3x1012axX7fxXe9xX345xX18xX3xX22xX20dxXbxX3fxX3xfa7bxX18xX22xX3xX1xX8exXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12ex14384xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX93xX19bxX12exX3bfxX5xX2xXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX78xX1axX3xXexX1xX2e8xX2bxX3xX1x1024dxXdxX3fxX3xX8dxX8exX18xX22xX3xX78xXdxX345xX18xX3xX2bxX2cxX3x13585xX2bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX31axX16xX1axX18xX3xX4xb9d7xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xX8dxXadxX18xX3xXexX1xX2e8xX2bxX3xXd1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX22xX3xb732xX345xX3xXcxX1xXefxX3xX476xX2bxX3xX282xXexX1xXf3xX18xX3xX2exX24xX18xX1xX3xfaf5xX18xX3fxX3xX124xX233xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX2exX24xX18xX1xX3fxX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX62xX1axX29bxXf5xX3xX31axX16xX1axX18xX3xX43xX18xX3xX4xdd08xX18xX3xXexX1xX2e8xX2bxX3xX1xX465xXdxX3fxX3xX4xX1x12bcexX4xX3xX7x10c17xX4xX3xcd77xX1xX465xX10xX3xX78xX1axX3xXb5xX1axXe9xX3xXexX465xX3xX5x12a29xX18xX22xX3xXb5xXdxXadxXexX3xX84xX18xX3xX7xX43xX7fxX3xX7x117e1xX4xX3xX8dxX322xXdxX3xX78x13851xXdxX3xX2bxX2cxX125xX3xX2bxX16xX18xX22xX3xX2bxX2cxX3xX7xX322xX18xX22xX3xX78xX7fxXdxX3fxX3xX7xX322xX18xX22xX3xX510xX1xX465xX10xX3fxX3xX5xX7fxXf3xX18xX3xX5xX1axX3xXexd4f4xX2bxX3xX22xX83xX84xX18xX22xX3xX7xX69xX18xX22xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX69xX4xX3xXexX1xXadxX3xX1xX30xX3xX4xX16xX18xX3xX4xX1xX69xX7fxX3xX18xX16xXdxX3xXexX1xX10xX16xXf5xX3xX33xX1xX43xX18xX3xX65xXefxXbxX3xX18xX1axXe9xX3fxX3xX73xX8exX3xX99xX62xX88xX68xX3xXexX9fxX18xX1xX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xXexX14xX6xX16xX3xX7xe219xX3xXexXdxXadxXexX3xX510xXdxX30xX2bxX3xXexX14xXefxX3xX22xXdxX69xX3xX2xX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3fxX3xX4xX3cxX18xX22xX3xX18xX1xcc0fxX18xX22xX3xXbxX1xX4faxX18xX3xX374xX7fxX1axX3xX1xXadxXexX3xX7xX50dxX4xX3x1105bxX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX78xX1axX3xXexXdxX326xX18xX3xX2bxec4cxXexX3xXexX14xXefxX3xX22xXdxX69xX3xX12dxX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4b8xX345xX3xXcxX1xXefxX3xX476xX2bxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xce5fxXefxXbxX3xX18xX1axXe9xX3fxX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX62xX1axX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xXexX14xX6xX16xX3xX12dxX12dxX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX78xX539xXdxX3xX7xX322xX3xXexXdxX326xX18xX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xXexc947xX3xX12dxX92xX3xcaedxX70xX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX53xX18xX1xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX69xX4xX3xX8dxX322xXdxX3xXexX83xX2e1xX18xX22xX3xX4xX1x14b34xX18xX1xX3xX7xX69xX4xX1xX125xX3xXexX5bfxX3xX4xX1xX50dxX4xX3xX510xX1xX69xX2bxX3fxX3xX4xX566xXbxX3xXbxX1xX69xXexX3xXexX1xX7fxX322xX4xX3xX2bxXdxXeaxX18xX3xXbxX1xX6c4xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX84xX18xX3xX12dxX92xX92xX3xX8dxX322xXdxX3xXexX83xX2e1xX18xX22xX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX7xX69xX4xX1xX125xX3xXexXf3xX18xX3xX78xXdxX18xX1xX3xX3bfxX70xX3xXex103ddxXbxX3xXexX1xc435xX3fxX3xX4xX69xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX78xX1axX3xX18xX43xX18xX22xX3xX4xX566xXbxX3xX33xX22xX1xX24xX6xX3xXexX14xX6xX18xX22xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX51xX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX62xX1axXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xcabdxX3xX33xX22xX1axXe9xX3xX2xX6exX53xX70xX3fxX3xX0xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX0xX53xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX3xXbxX1xX322xXdxX3xX1xX2e1xXbxX3xX78xX539xXdxX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX374xX7fxXe9xX326xX18xX3xX8dxX1dxX6xX3xXbxX1xX83xX84xX18xX22xX3xX78xX1axX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX8dxX233xX3xXexX5bfxX3xX4xX1xX50dxX4xX3xX510xX1xX69xX18xX1xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX78xX1axX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX43xX18xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX24xX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX33xX1xX43xX18xX3xX65xX43xX18xX3xXexX294xXdxX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xX33xX22xX1xXdxX3xbae6xX7fxX43xX18xX3xX78xX1axX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX62xX1axXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12exX3bfxXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX6exX93xX19bxX70xX5xX19bxXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXb5xX1axX3xX31axX60fxX18xX22xX3xXcxX1xXefxX3xdee0xX1xX83xX84xX18xX22xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xXcxX294xXdxX3xX124xX233xX3xX83dxX7fxX43xX18xX3xf731xX345xX18xX3fxX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xX33xX22xX1xXdxX3xX83dxX7fxX43xX18xX3fxX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xXexX9fxX18xX1xX3xX8dxX233xX3xXexX5bfxX3xX4xX1xX50dxX4xX3xX510xX1xX69xX18xX1xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX78xX1axX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXb5xX1axX3xX31axX60fxX18xX22xX3xXcxX1xXefxX3xX95cxX1xX83xX84xX18xX22xX3fxX3xX2bxX2cxX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX24xX3xX4b8xX345xX3xX2exX2e8xX18xX3xXcxX43xX2bxX3fxX3xX4xX69xX18xX3xXb5xX8exX3xX4xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX1xXe9xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX510xX1xXdxX3xX5xX1axX2bxX3xX18xX1xXdxX30xX2bxX3xX78xf455xXf5xX3xX33xX22xXf3xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX4xX566xXbxX3xX3bfxX3xX8dxX83xX2e1xX4xX3xX124xX43xXe9xX3xX65xd943xX18xX22xX3xX78xX539xXdxX3xX65xXdxX30xX18xX3xXexX6c4xX4xX1xX3xX3bfxX120xX2bxX19bxX3fxX3xX8dxX83xX2e1xX4xX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xX70xX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xXexX698xX3xX88xX7fxX51xX3xX33xX22xX1xX24xX6xX3xXexX1dxX18xX1xX3xX8dxX301xX18xX22xX3xX8dxX8exXdxXf5xX3xX99xX493xX18xX22xX3xXexX294xXdxX3xXb5xX7fxX5bfxXdxX3xX5xXeaxX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xXexX9fxX18xX1xX3fxX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xX33xX22xX1xXdxX3xX83dxX7fxX43xX18xX3xX78xX1axX3xX4xX566xXbxX3xX37fxXe9xX3fxX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX374xX7fxXe9xX326xX18xX3xX8dxXefxX6xX3xXbxX1xX83xX84xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX60fxX18xX22xX3xX18xX1xXdxX326xX7fxX3xXbxX1xX4faxX18xX3xX374xX7fxX1axX3xX22xXdxX69xX3xXexX14xXefxX3xX22xXdxX509xXbxX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX5bfxX18xX3xX8dxXefxX18xX1xX3xX18xX84xXdxX3x13d08xX3xX2bxX539xXdxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12exX93xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX6exX120xX3bfxX70xX5xX12dxXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX78xX1axX3xXf3xX18xX22xX3xX33xX22xX7fxXe9xXeaxX18xX3xX2exX2e8xX18xX3xX4b8xX6xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX99xX3cxX18xX22xX3xX18xX22xX1axXe9xX3fxX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xXexX5bfxX3xX4xX1xX50dxX4xX3xX510xX1xX69xX18xX1xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX78xX1axX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXf3xX18xX22xX3xX33xX22xX7fxXe9xXeaxX18xX3xX2exX2e8xX18xX3xX4b8xX6xX18xX3xX282xXexX1xXf3xX18xX3xX2exX24xX18xX1xX3xX99xX69xXexX3fxX3xX124xX233xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX2exX24xX18xX1xX3fxX3xX1xX7fxXe9xX30xX18xX3xXcxX1xX294xX4xX1xX3xX62xX1axX29bxX3xX5xX1axX3xX4xX16xX18xX3xXexX14xX6xXdxX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX24xX3xX4xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX33xX22xX7fxXe9xXeaxX18xX3xX2exX2e8xX18xX3xX88xX7fxXe9xXadxXexXf5xX3xX33xX22xXf3xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX4xX566xXbxX3xX3bfxX3fxX3xX4xX20dxX3xX65xXdxX30xX18xX3xXexX6c4xX4xX1xX3xX120xX92xX3xX2bxX19bxX3fxX3xX8dxX83xX2e1xX4xX3xX99xXf3xX18xX22xX3xX6xX18xX3xXexX9fxX18xX1xX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xX19bxX120xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xXexX698xX3xX88xX7fxX51xX3xX33xX22xX1xX24xX6xX3xXexX1dxX18xX1xX3xX8dxX301xX18xX22xX3xX8dxX8exXdxX3fxX3xXbxX1xX4faxX18xX3xX4xX520xX18xX3xX5xX294xXdxX3xX65xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3fxX3xX4xX566xXbxX3xX37fxXe9xX3fxX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX374xX7fxXe9xX326xX18xX3xX78xX1axX3xX6xX18xX1xX3xX10xX2bxX3xX8dxX20dxX18xX22xX3xX22xX20dxXbxX3xX124xX43xXe9xX3xX65xXa49xX18xX22xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX0xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX3xX777xX3xX4b8xX233xX18xX1xX3xX8dxX294xX16xX3xX4b8xX31axX4b8xX31axX3xXexX9fxX18xX1xX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xX0xX53xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX4faxX18xX3xXcxX14xX6c4xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX282xX124xX20dxX2bxX3xXcxX14xX7fxX18xX22xX3xX62xX520xX6xX3fxX3xX124xX233xX3xXcxX1xX83xc81exX18xX22xX3xX33xX22xX6xX3fxX3xX99xX6xX18xX3xX4b8xX8exX4xX29bxX3xX3bfxX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xX124xX43xXe9xX3xX65xXa49xX18xX22xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12exX70xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX12exX19bxX3bfxX3bfxX5xX3bfxXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX73xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX24xX18xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xfa56xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX5xX1axX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX7xX69xX4xX1xX3fxX3xX4xX20dxX3xXf3xX18xX22xX3xX18xX8exXdxX3xX5xX1axX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX51xX3fxX3xXb5xX322xX3xX8dxf818xX3xX5xX1axX3xXexX1xX83xX84xX18xX22xX3xXb5xXdxX18xX1xX3xX1xXdxX30xX18xX3xX8dxX233xX3xX2bxX566xXexX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX4xX20dxX3xX1xX16xX1axX18xX3xX4x10533xX18xX1xX3xX78xXf3xX3xX4xX3cxX18xX22xX3xX510xX1xX20dxX3xX510xX1xX2e8xX18xXf5xX3xX4b8xX31axX4b8xX31axX3xXexX9fxX18xX1xX3xX8dxX233xX3xXexX14xX6c4xX4xX1xX3xX3bfxX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xXexX698xX3xX88xX7fxX51xX3xXd1xX69xXdxX3xX566xX2bxX3xX4xXf3xX18xX22xX3xX8dxX16xX1axX18xX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX124xX43xXe9xX3xX65xXa49xX18xX22xX3xX4xX1xX2ddxX3xXb3exX3xX2bxX539xXdxX3xX5bfxX18xX3xX8dxXefxX18xX1xX3fxX3xX510xX1xX6xX18xX22xX3xXexX14xX6xX18xX22xX3xX1xX84xX18xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX31axX16xX1axX18xX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX18xX1xX43xX18xX3xX69xXdxX3xXexX14xXefxX3xX22xXdxX69xX3xX3bfxX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX62xX301xX3xX95cxX1xX294xX2bxX3xX68xX20dxX18xX22xX3xXcxX14xXdxX326xX7fxX3xX282xXexX1xXf3xX18xX3xX983xX345xX18xX3xXcxX1xXefxX18xX1xX3fxX3xX68xX84xX18xX3xX99xX1xX43xX7fxX3fxX3xX62xX83xX84xX18xX22xX3xX68xX84xX18xX29bxX3fxX3xX4xXf3xX18xX22xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX99xXf3xX18xX22xX3xXexXe9xX3xX99xX95cxXcxX2exX83dxX64dxX3xXcxX1xX1axX18xX1xX3xXcxX1xX531xX18xX22xX3fxX3xX4xX69xX18xX3xXb5xX8exX3xX4xXf3xX18xX22xX3xX8dxX16xX1axX18xX3xX4xX20dxX3xXb5xX322xX3xX2bxX2cxX3xX5xX1axX3xXexX1xX83xX84xX18xX22xX3xXb5xXdxX18xX1xX3fxX3xX1xX16xX1axX18xX3xX4xXffcxX18xX1xX3xX8dxX60fxX4xX3xXb5xXdxX30xXexX3xX510xX1xX20dxX3xX510xX1xX2e8xX18xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12exX70xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX120xX120xX6exX6exX5xX120xXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xXcxX1xX2e8xX2bxX3xX1xX465xXdxX3xX4xX69xX4xX3xX8dxX322xXdxX3xXexX83xX2e1xX18xX22xX3xX4xX1xX6c4xX18xX1xX3xX7xX69xX4xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xXcxX14xX83xX539xX4xX3xX8dxX20dxX3fxX3xX8dxX16xX1axX18xX3xX4xX493xX18xX22xX3xX8dxX233xX3xX8dxXadxX18xX3xXexX1xX2e8xX2bxX3xX1xX465xXdxX3fxX3xX8dxX8exX18xX22xX3xX78xXdxX345xX18xX3xX78xX1axX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX60fxX18xX22xX3xX12dxX3xX7xX7fxX566xXexX3xX374xX7fxX1axX3xX282xX2bxX2ddxXdxX3xX7xX7fxX566xXexX3xX2xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX29bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX83xX84xX18xX22xX3xXb5xXdxX18xX1xX3xX33xX22xX7fxXe9xXeaxX18xX3xX2exXdxX30xXexX3xX88xX7fxX6xX18xX22xX3xX282xX124xX20dxX2bxX3xX33xX6xX2bxX3xXd1xX51xX3fxX3xX31axX301xX18xX22xX3xX4b8xX8exX4xX3fxX3xX99xX6xX18xX3xX4b8xX8exX4xX29bxX3fxX3xX6xX18xX1xX3xX62xX16xX1axX18xX22xX3xX2exX2e8xX18xX3xX62xXdxX30xXbxX3xX282xX3xX124xX20dxX2bxX3xX31axXf3xX18xX22xX3xX62xX520xX6xX3fxX3xX31axX50dxX4xX3xX4b8xX723xXbxX3fxX3xX31axX50dxX4xX3xXcxX1x107d1xX3fxX3xXexX1xX43xX18xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX51xX29bxX3fxX3xX6xX18xX1xX3xX95cxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX33xX22xX136fxX4xX3xX282xXexX5bfxX3xX2xX120xX3fxX3xXbxX1xX83xXe37xX18xX22xX3xX73xX531xX4xX3xX62xX1axX3fxX3xXcxX95cxXf5xX3xX62xX1axX3xXcxX24xX18xX1xX3fxX3xXexX1xX43xX18xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX51xX29bxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX777xX3xX0xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX73x13bb7xX64dxX2exX3xX99xX1xXdxX3xX18xX1xX69xX18xX1xX3x14264xa67dxX3xX4cdxX18xX1xX0xX53xX7xXexX14xX16xX18xX22xX12xX3xX8dxX233xX3xXexX5bfxX3xX4xX1xX50dxX4xX3xX510xX1xX69xX18xX1xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3fxX3xXb5xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xXb5xX1axX3xX4b8xX345xX3xXcxX1xXefxX3xX983xX345xX18xX3xX282xX93xX19bxX3xXexX7fxX5bfxXdxX29bxX3fxX3xX78xX2e1xX3xX5xXdxX30xXexX3xX7xX51xX3xX4b8xX345xX3xX2exX2e8xX18xX3xX99xX1xX43xX7fxX3xX282xXbxX1xX83xXe37xX18xX22xX3xX13ffxX1400xX3xXcxX1xXefxX18xX1xX3fxX3xXcxX83dxXf5xX3xX13ffxX1400xX3xX4cdxX18xX1xX29bxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX0xXdxX2bxX22xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX65xXexX1xX11fxX120xX120xX92xXbxX124xX125xX1xX10xXdxX22xX1xXexX11fxX12dxX12exX70xXbxX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxX10xX3xX78xXdxX10xXexX3xX18xX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX7fxX18xX22xX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXe9xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX53xX53xXdxXf5xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX78xX18xX53xX18xX10xX11axX7xX53xX2xX70xX19bxX6exX53xX2xX92xX120xX65xX12dxX19bxX2xXexX120xX120xX19bxX3bfxX5xX12exXf5xX1adxXbxX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX16xX65xXe9xXaxX12xX64dxX16xX3xX18xX22xXf3xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX4xX37fxX6xX3xXb5xX1axX3xX983xX345xX18xX3xXb5xXefxX3xX1xX83xX3xX1xX465xX18xX22xX3fxX3xX124xX7fxX322xX18xX22xX3xX4xX566xXbxX3xX18xX22xX1xXdxX345xX2bxX3xXexX14xX136fxX18xX22xX3fxX3xX4xX69xX18xX3xXb5xX8exX3fxX3xX18xX1xX43xX18xX3xX78xXdxX345xX18xX3xX73xX13f1xX64dxX2exX3xX99xX1xXdxX3xX18xX1xX69xX18xX1xX3xX13ffxX1400xX3xX4cdxX18xX1xX3xX8dxX233xX3xX374xX7fxXe9xX345xX18xX3xX22xX20dxXbxX3fxX3xX1xX2ddxX3xXexX14xX2e1xX3xX120xX92xX3xXexX14xXdxX30xX7fxX3xX8dxX301xX18xX22xX3xX8dxX728xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX1dxX18xX1xX3xXb5xX1axX3xX124xX43xXe9xX3xX65xXa49xX18xX22xX3xX4xX2e8xX18xX3xX18xX1xX1axX3xX3bfxX120xX2bxX19bxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cdxX7fxXexX1xX16xX14xXaxX12xX95cxX2exX69dxX99xXcxX2exX0xX53xXbxX12
PV-CTV