Người Việt cần kiếm bao nhiêu tiền để nuôi được ôtô?
Nếu mua bằng cách trả góp, người sử dụng ôtô nên có mức thu nhập tối thiểu gấp khoảng 5 lần chi phí sử dụng hàng tháng.
334dx372bx4146x7c0dxd4e0x5c4dx6eeaxb8afx8e12xc58axX8xa69ex5d24xa8b3xX2xXcxX6xa90ax6bd0x4dcdxX10xb995xX8xXbx3372xX0xc128xe492xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx4a1cx4892xX2xXcxX6xX10xXbxX17xb9fax6f9cx6019x80e8xX2xX4x3bfexX2x66e9xXcxX4xX5xcbd4xX12xX4x4cc3xX2x7336x998exX4xad85xX7x64cbxX4xX12xX19xX2x6e5ex8b5dxX4xXcxX2xb8d0xX12xX4x972dxdbf2xX4xX12xX47xd7faxX2xX4xX4exX2dxdf86xX5xX4xX53xXcxX53x613bxX0xa88axX19xX1axX17xX0xX60xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xb1eaxX10xX7xX1xXbxX4xX8xXcx7a1dxX6xX10xXaxXbxXcxX10x3853xXcx7e7dxX7xX6xX2xX2cxX12x6ff3xX4x7d43xX47xX8xXcxX2xb15bxX7dxd0d8xXbxX17xX2bxX3cxX47xX4xX3dxX47xX7xX4xX3fxda55xX12xX2cxX4xX5x3830xX5xX19xX4xXcxa277x5654xX4xX2cx6f42xX23x3e32xX4xX12xX2cxX2dxX2exX2xX4xX8x60c2xX4xX1xbe8bxX12xX2cxX4xX53xXcxX53xX4xX12xX46xX12xX4xX5xXafxX4xX3dx79f7xX5xX4xXcxX19xX47xX4xX12xX19xe835xX23xX4xXcx7262xX2xX4xXcxX19xX2xX4fxX47xX4xX2cx472fxX23xX4xX3axX19xX41xXacxX12xX2cxX4xe6dexX4xX6xX37xX12xX4xX5xX19xX2xX4xX23xX19x83f1xX4xX8xXbaxX4xX1xXbdxX12xX2cxX4xX19xae21xX12xX2cxX4xXcxX19xXa6xX12xX2cx5160xX0xX60xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX75xX10xX7xX1xXbxX4xX8xXcxX7dxX6xX10xXaxXbxXcxX10xX84xXcxX86xX7xX6xX2xX2cxX12xX8cxX4xX5xX10xX12xXcxX10xXabxX95xXbxX17xX0xX2xX3dxX2cxX4xX8xXabxX5xXaxXbxX60xX60xX2xX10exX3fxX7xX41xX19xX7xXcxX2xX12xX19xX10exX3xX12xX60xX12xX10xX14xX8xX60xX1ax4ba9xadd3xX162xX60xX1ax3681xX161xX1x3971xX1ax542fxX16bx7402xX162xX1axXcx8bc0xX16bxX16dxX171xX6xX171xX10exX8exX23xX2cxXbxX4xX8xXcxX7dxX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX8cxXeexX161xX1axX23xX84xX95xX19xX10xX2xX2cxX19xXcxX8cxX161xX162xX171xX23xX84xX95xX1xX2xX8xX23xX6xX7xX7dxX8cxX3fxX6xX41xX5xX3axX95xX3dxX7xXabxX2cxX2xX12xX86xX6xX10xX93xXcxX8cxX7xX47xXcxX41xX95xX3dxX7xXabxX2cxX2xX12xX86xXabxX2xX2cxX19xXcxX8cxX7xX47xXcxX41xXbxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX12xX2cxX47xX41xX2xX4xX3xX2xX10xXcxX4xX5xX7xX12xX4xX3axX2xX10xX3dxX4xX3fxX7xX41xX4xX12xX19xX2xX10xX47xX4xXcxX2xX10xX12xX4xX1xX10xX4xX12xX47xX41xX2xX4xX1xX47xX41xX5xX4xX41xXcxX41xXbxX4xX60xX17xX0xX2xX3dxX2cxX4xX8xXabxX5xXaxXbxX60xX60xX2xX10exX3fxX7xX41xX19xX7xXcxX2xX12xX19xX10exX3xX12xX60xX12xX10xX14xX8xX60xX1axX161xX162xX162xX60xX1axX166xX161xX1xX169xX1axX16bxX16bxX171xX166xX169xXcxX16bxXeexXeexX161xX6x4246xX10exX8exX23xX2cxXbxX4xX8xXcxX7dxX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX8cxX16bxX241xX166xX23xX84xX95xX19xX10xX2xX2cxX19xXcxX8cxX162xX241xX16bxX23xX84xXbxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX12xX2cxX47xX41xX2xX4xX3xX2xX10xXcxX4xX5xX7xX12xX4xX3axX2xX10xX3dxX4xX3fxX7xX41xX4xX12xX19xX2xX10xX47xX4xXcxX2xX10xX12xX4xX1xX10xX4xX12xX47xX41xX2xX4xX1xX47xX41xX5xX4xX41xXcxX41xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXcxX19xX47xX3dxX3fxX4xX1xX19xX2xX1xX10xXbxX4xX60xX17xX0xX60xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xcf78xX41xX47xXabxX5xX10xXbxX17xX24xX19xX10xX41xX4xX31xX12x9fe9xX84xX23xXabxX10xX8xX8xX0xX60xX23xX17