Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
4189x5789x490bxb42ax8c54x5177x5a1fx8bd2x815axX7xaaf6x7544x550cx51dcx9287x6f3axX5xaa16xXax99dfxaf1fxX1xX6xXdxX3xb4faxbc26xX4xX3x4b1cx7e99xXdxX3x6d58xada6xX1x7f52xX3xX5x52e4xX20xX3xXexX1x5446xX3xX2xX2xX3x8e2dxX6xX20xX3x4fb4xX1x9196xXbxX3xX1x60e0xX20xX1xX3xXcx8b9cxabbbxX20xX21xX3xbe48x96f5xX20xX21xX3x9cf3x6f47xX20xX21xX3x57b3xX1xb23exX6xX3x59b3x884cxX54xX0xa22bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x7f50xXaxX12x89a2x7cd2xX20xX21xX3x4b05xX57xX2x6ec6x6f0cxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xX3xX30xX6xX20xX3xX34xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX20xX1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX3x8a36x6613xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX3fx63a8xX20xX21xX3xXexX1xae03xX3xXexX19xXdxX3xXcxX1x6298xX3xXadx5d64xX3xX1cxX3axX3x6202xX1dxXdxbd92xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30x4339xX69x52c6xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7x6c94xXbxX1xXe5xXexXe5xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxa460xXdxX69xXexX1xa273xX3x6396x745axX74xXbx7730x60f9xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX10dxX3x56dax7b25xc0ecxXbxX113xX114xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xX3xX30xX6xX20xX3xX34xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX20xX1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX49xX4axX20xX21xX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX3xX1x8641xX20xX1xX3xX4axX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX57xX57xXdxXd4x7758xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd4x9183xX20xX57xX20xX10xX108xX7xX57xX2x78e5xX11fxX74xX57xX2xX74xX11exX69xX2xX74xX19exX11fxX11exX11ex9035xXexX11exX11fxX110xX71xX5xX1acxXf9xX18bxX6xX4xX74xX10fxX11fxX120xXd4x7b03xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xX3xX30xX6xX20xX3xX34xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX20xX1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX49xX4axX20xX21xX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xXaxX3xX69xX6xXexX6xXf9xXbxX1xXe5xXexXe5xXf9xXe5xX3fxXdxX21xXdxX20xX6xX5xXf9xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX57xX57xX4xX69xX20xXdxX18xX21xXd4xX195xXdxX10xXexX20xX6xX18xXbxX5xX40xX7xXd4xX195xX20xX57xXexX120xX110xX74xX57xX40xXbxX5xXe5xX6xX69xX10xX69xX57xa537xX7xX18xX7xXe7xX57xX110xX74xX2xX19ex8596xX2xX74xX25bxX74xX71xX57xXexX3fxX40xX20xX21xX25bxX40xXe5xX20xX21xX25bxX69xX6xX20xX21xXd4xX1bdxXbxX21xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXe5xX20xXaxX12x49fbxX40xX6xX20xX21xX3xX4xX4axX20xX1xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xXd4xX3x63caxX20xX1xX10dxX3x7935xb943x5a70xX57xXd1xX1x7929xXexX3xX30xbf8cxX4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12xXcx8173xX20xX21xX3xX30x6751xX3xXexX1xX44xX75xX3xX34xX1xXc9xX3xXexX23xX4xX1xX3xX20xX44x99cbxX4xX3xXd1xX21xX40xXe7xbc03xX20xX3xX2ccxX1xaacbxX3xXcxX3fxXbbxX20xX21xX3xX4xX1xXc9xX3xXexX3fxX172xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12x8d81xXe7xX3xX195xXdx4f45xX20xX3xX30xX1dxX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX75xX3xXcxX1xXc9xX3xXexX44xX303xX20xX21xX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xXd1xX21xX40xXe7xX30axX20xX3xX53xX40x4321xX20xX3xX2ccxX1xX30fxX4xX3xXadxXdx5be6xX40xX3xX1xX3axX20xX1xX3xXbxX1xXdxX342xX20xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xXadxXaexX3xXexX1xXccxX20xX21xX3x826axX40xX6xX3xX4xX1xX44xX45xX20xX21xX3xXexX3fxX172xX20xX1xX3xX5xX3axX18xX3xX195xXdx4557xX4xXd4xX3xXcxX1xX10xXe5xX3xXadxX50xX75xX3xXex6de7xX3xX20xX21xX3axXe7xX3xX71xXf9xX2xX1acxX57xX2xX74xX75xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xXexX2d0xXbxX3xXexX3fxX40xX20xX21xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX5xX40xX2d0xX20xX75xX3xX4xX1xXe5xX3x5538xX3xX4exXdx4d85xX20xX3xX18xX1dxXexX3xX18bxX44xX303xX4xX3xX195xX37axX3xX4xX6dxX4xX3xX69x93daxX3xXexX1xX4axXe5xX3xX195x4317xX20xX3xX4exXdxX3cfxX20xX3xXexX3fxX172xX20xX1xX3xX49xX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX53xX54xX54xX54xX3xX4xXc9xX6xX3xX49xX4axX20xX21xX10dxX3x500dxX429xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX30xX6dxXe5xX3xX4xX6dxXe5xX3xX4xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX3xX195xX3axX3xX69xX429xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX30xX6dxXe5xX3xX4xX6dxXe5xX3xX2xX74xX3xX20xX431xX18xX3xXexX1xX429xX4xX3xX1xXdxX3cfxX20xX3xX34xX44xX45xX20xX21xX3xX5xb3baxX20xX1xX3xX113xX370xXe7xX3xX69xX429xX20xX21xX3xXadxX36xXexX3xX20xX44xX303xX4xX3xXexX3fxXe5xX20xX21xX3xXexX1x60fcxXdxX3xX4ex7fb6xX3xX3b8xX40xX6dxX3xXadxX1dxX3xX5xX342xX20xX3xX4xX1xXc9xX3xX20xX21xX1xX49bxX6xX3xX113xXaexX3xX1xX1dxXdxX3x7cedxX18bxX2ecxX3xX7xX40xX20xX21xX75xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX3fxXdxXc1xX20xX3xX20xX431xX18xX3xX110xX74xX2xX2x8102xX114xX3xX69xX429xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX30xX6dxXe5xX3xX4xX6dxXe5xX3xXexX2ecxX20xX21xX3xX4exX415xXexX3xX2xX74xX3xX20xX431xX18xX3xXexX1xX429xX4xX3xX1xXdxX3cfxX20xX3xX34xX1xXdxX415xX20xX3xX5xX44x8ef9xX4xX3xX4exXdxX20xX1xX3xXexX415xXf9xX113xXaexX3xX1xX1dxXdxX3xX110xX74xX2xX2xXf9xX110xX74xX110xX74xX75xX3xX113xX370xXe7xX3xX69xX429xX20xX21xX3xX34xX1xXdxX415xX20xX3xX5xX44xX52dxX4xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX3fxXdxXc1xX20xX3xX4exXdxX20xX1xX3xXexX415xXf9xX113xXaexX3xX1xX1dxXdxX3xX110xX74xX110xX2xXf9xX110xX74xX1acxX74xX114xX3xX30xX6dxXe5xX3xX4xX6dxXe5xX3xXexX2ecxX20xX21xX3xX4exX415xXexX3xX11exX3xX20xX431xX18xX3xXexX1xX429xX4xX3xX1xXdxX3cfxX20xX3xX4xXccxX20xX21xX3xXexX6dxX4xX3xX113xX370xXe7xX3xX69xX429xX20xX21xX3xX49xX4axX20xX21xX75xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX20xX1xX3xX49xXdxX37axX40xX3xX5xX3cfxX3xX49xX4axX20xX21xX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xX4exX4bdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX20xX3axXe7xX75xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX4x643axX20xX21xX3xX7x49ecxX3xX4xX1xXe5xX3xX411xX3xX4exXdxX415xX20xX3xX195xX37axX3xXexX172xX20xX1xX3xX1xX172xX20xX1xX3xXexX1xX429xX4xX3xX1xXdxX3cfxX20xX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xX195x424fxX3xX4exXdxX20xX1xX3xXexX415xXf9xX113xXaexX3xX1xX1dxXdxX75xX3xX20xX21xX370xX20xX3xX7xX6dxX4xX1xX3xX20xX1xX3axX3xX20xX44xX303xX4xX3xX20xX431xX18xX3xX110xX74xX2xX19exXf9xX110xX74xX110xX74xX3xX195xX3axX3xX18xX1dxXexX3xX7xb97dxX3xX195xX36xX20xX3xXadxX37axX3xX3b8xX40xX6xX20xX3xXexX3fxXbbxX20xX21xX3xX4exX1xX6dxX4xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xX3xXbxX34xX10xX20xXexX10xX3fxXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX20xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX108xXdxX69xXexX1xX10dxX3xX10fxX110xX74xXbxX113xX114xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX10dxX3xX11exX11fxX11exXbxX113xX114xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX57xX57xXdxXd4xX18bxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd4xX195xX20xX57xX20xX10xX108xX7xX57xX2xX19exX11fxX74xX57xX2xX74xX11exX69xX2xX74xX19exX11fxX120xX74xX71xXexX10fxX10fxX19exX11exX5xX11fxXf9xX18bxX6xX4xX74xX10fxX120xX120xXd4xX1bdxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xX3xX30xX6xX20xX3xX34xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX20xX1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX49xX4axX20xX21xX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXe5xX20xXaxX12xXcxX2ecxX20xX21xX3xX30xX2f1xX3xXexX1xX44xX75xX3xX34xX1xXc9xX3xXexX23xX4xX1xX3xX20xX44xX303xX4xX3xXd1xX21xX40xXe7xX30axX20xX3xX2ccxX1xX30fxX3xXcxX3fxXbbxX20xX21xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX18bxXdxXc1xX40xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xXd4xX3xX2c5xX20xX1xX10dxX3xX2caxX2cbxX2ccxX57xXd1xX1xX2d0xXexX3xX30xX2d4xX4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12xX2ccxX1xX6dxXexX3xX18bxXdxXc1xX40xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX75xX3xXcxX2ecxX20xX21xX3xX30xX2f1xX3xXexX1xX44xX75xX3xX34xX1xXc9xX3xXexX23xX4xX1xX3xX20xX44xX303xX4xX3xXd1xX21xX40xXe7xX30axX20xX3xX2ccxX1xX30fxX3xXcxX3fxXbbxX20xX21xX3xX20xX342xX40xX3xX3fx4576xX3xX20xX431xX18xX3xX110xX74xX110xX74xX3xX5xX3axX3xX20xX431xX18xX3xX4xX40xX682xXdxX3xX4xXc9xX6xX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xX4exX4bdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX3xX195xX3axX3xX5xX3axX3xX20xX431xX18xX3xX7xX61cxX3xX69xXdxX30axX20xX3xX3fxX6xX3xX49xX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX49xX4axX20xX21xX3xX18bxX1dxX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX36xXbxX3xXexXdxX415xX20xX3xXexX303xXdxX3xX49xX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xXexXe5xX3axX20xX3xX3b8xX40xX682xX4xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX53xX54xX54xX54xX3xX4xXc9xX6xX3xX49xX4axX20xX21xXd4xX3xX2caxX172xX3xX195xX2d0xXe7xX75xX3xX20xX1dxXdxX3xX69xX40xX20xX21xX3xX4xX1xX44xX45xX20xX21xX3xXexX3fxX172xX20xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX5xX26xX20xX3xX20xX3axXe7xX3xX4xX50xX3xX411xX3xX20xX21xX1xX49bxX6xX3xX3fxX36xXexX3xX3b8xX40xX6xX20xX3xXexX3fxXbbxX20xX21xX3xXadxX682xXdxX3xX195xX303xXdxX3xX195xXdxX3cfxX4xX3xX5xXaexX20xX1xX3xXadxX19xXe5xX75xX3xX4xX1x9be0xX3xXadxX19xXe5xX3xX1xXe5xX3axX20xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xXexX682xXexX3xX4xX6dxX4xX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xX195xX647xX3xX4xXc9xX6xX3xX20xX431xX18xX3xX110xX74xX2xX19exXf9xX110xX74xX110xX74xX3xX4xX617xX20xX21xX3xX20xX1xX44xX3xX4xX4axX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xX4exX4bdxX3xX195xX3axX3xXexX2ecxX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX1xX3axX20xX1xX3xX4xXccxX20xX21xX3xX49xX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX49xX4axX20xX21xX3xX18bxX1dxX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX36xXbxX3xXexXdxX415xX20xX3xXexX303xXdxX3xX49xX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xXexXe5xX3axX20xX3xX3b8xX40xX682xX4xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX53xX54xX54xX54xX3xX4xXc9xX6xX3xX49xX4axX20xX21xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXe5xX69xXe7xXaxX12xXcxX2ecxX20xX21xX3xX30xX2f1xX3xXexX1xX44xX3xX75xX3xX34xX1xXc9xX3xXexX23xX4xX1xX3xX20xX44xX303xX4xX3xXadxX37axX3xX20xX21xX1xX23xX3xX4xX6dxX4xX3xXadx6258xX20xX21xX3xX4xX1xX2f1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX195xX3axX3xX4xX6dxX4xX3xXadxXa2exX20xX21xX3xX4xX1xX2f1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX69xX429xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX40xXe7xX3xX4xX6xXe5xX3xXadxX1dxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX26xX20xX3xXexX3fxX6dxX4xX1xX3xX20xX1xXdxX3cfxX18xX3xXexX3fxX44xX303xX4xX3xX49xX4axX20xX21xX75xX3xXexX3fxX44xX303xX4xX3xX20xX1xX370xX20xX3xX69xX370xX20xX3xX195xX3axX3xXadxX36xXexX3xX20xX44xX303xX4xX75xX3xXexX2d0xXbxX3xXexX3fxX40xX20xX21xX3xXexX3fxX2f1xX3xXexX40xX3cfxX3xX20xX21xX1xXdxX342xX20xX3xX4xX2bxX40xX75xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX5xX40xX2d0xX20xX3xX4exb617xX3xX5xX44x95d7xX20xX21xX75xX3xX4xX1xXe5xX3xX411xX3xX4exXdxX415xX20xX3xXadxXc1xX3xXexXdxX415xXbxX3xXexX647xX4xX3xX1xXe5xX3axX20xX3xXexX1xXdxX3cfxX20xX3xX4xX6dxX4xX3xX69xX429xX3xXexX1xX4axXe5xX3xX18bxX6dxXe5xX3xX4xX6dxXe5xX3xX195xX3axX3xX113xX10xX18xX3xX113x68edxXexX75xX3xX3b8xX40xXe7xX415xXexX3xXadxX23xX20xX1xX3xX4xX6dxX4xX3xX195xX36xX20xX3xXadxX37axX3xX3b8xX40xX6xX20xX3xXexX3fxXbbxX20xX21xX3xX4exX1xX6dxX4xX3xXexX3fxXe5xX20xX21xX3xX4xX1xX44xX45xX20xX21xX3xXexX3fxX172xX20xX1xX3xX4xXc9xX6xX3xX4exX4bdxX3xX1xXbbxXbxXd4xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX195xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX3fxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX3fxXe5xX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX342xX20xX3xX3b8xX40xX6xX20xX10dxX0xX57xX7xXexX3fxXe5xX20xX21xX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf9xXexX1xX40xX18xX18bxXf9xX6xX20xX69xXf9xX7xX6xXbxXe5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1dxX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX3xX18bxX6xX20xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX291xX40xXe7xX3xXadxX23xX20xX1xX3xX195xX37axX3xX4exXdxXc1xX18xX3xX7xXe5xX6dxXexX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xX3xX5xX429xX4xX3xX195xX3axX3xX4xX1xX682xX20xX21xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX4xX1xX2bxX4xX75xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xXaxX3xX1xX3fxX10xX251xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xXf9xXexX3fxXdxX57xX18bxXe5xXf9xX4xX1xXdxX20xX1xXf9xXexX3fxXdxXf9xX18bxX6xX20xXf9xX1xX6xX20xX1xXf9xX3b8xX40xXe7xXf9xX69xXdxX20xX1xXf9xX195xX10xXf9xX4exXdxX10xX18xXf9xX7xXe5xX6xXexXf9xX3b8xX40xXe7xX10xX20xXf9xX5xX40xX4xXf9xX195xX6xXf9xX4xX1xXe5xX20xX21xXf9xX4xX1xX6xXe7xXf9xX4xX1xX40xX4xXf9xX4xX1xX6xXe7xXf9xX3b8xX40xXe7xX10xX20xX57xX2xX71xX19exX11exX19exX1acxXd4xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX110xX74xX57xX20xX10xX108xX7xX57xX2xX19exX1acxX10fxX57xX2xX74xX11exX69xX110xX2xX11fxX1acxX10fxX11fxX10fxXexX2xX1acxX10fxX11fxX10fxX5xX74xXd4xX1bdxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX5xX26xX20xX3xXexX1xX2bxX3xX2xX2xX3xX30xX6xX20xX3xX34xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX20xX1xX3xXcxX3fxX40xX20xX21xX3xX44xX45xX20xX21xX3xX49xX4axX20xX21xX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX195xX12xX0xX7xXexX3fxXe5xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1dxX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX3xX18bxX6xX20xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX291xX40xXe7xX3xXadxX23xX20xX1xX3xX195xX37axX3xX4exXdxXc1xX18xX3xX7xXe5xX6dxXexX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xX3xX5xX429xX4xX3xX195xX3axX3xX4xX1xX682xX20xX21xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX4xX1xX2bxX4xX75xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xXaxX3xX1xX3fxX10xX251xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xXf9xXexX3fxXdxX57xX18bxXe5xXf9xX4xX1xXdxX20xX1xXf9xXexX3fxXdxXf9xX18bxX6xX20xXf9xX1xX6xX20xX1xXf9xX3b8xX40xXe7xXf9xX69xXdxX20xX1xXf9xX195xX10xXf9xX4exXdxX10xX18xXf9xX7xXe5xX6xXexXf9xX3b8xX40xXe7xX10xX20xXf9xX5xX40xX4xXf9xX195xX6xXf9xX4xX1xXe5xX20xX21xXf9xX4xX1xX6xXe7xXf9xX4xX1xX40xX4xXf9xX4xX1xX6xXe7xXf9xX3b8xX40xXe7xX10xX20xX57xX2xX71xX19exX11exX19exX1acxXd4xX1xXexX18xXaxX12xX30xX1dxX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX3xX18bxX6xX20xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX291xX40xXe7xX3xXadxX23xX20xX1xX3xX195xX37axX3xX4exXdxXc1xX18xX3xX7xXe5xX6dxXexX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xX3xX5xX429xX4xX3xX195xX3axX3xX4xX1xX682xX20xX21xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX4xX1xX2bxX4xX75xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX3fxXe5xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX30xX1dxX3xX34xX1xX2f1xX20xX1xX3xXexX3fxX23xX3xX18bxX6xX20xX3xX1xX3axX20xX1xX3xX291xX40xXe7xX3xXadxX23xX20xX1xX3xX110xX74xX11exX3xX195xX37axX3xX195xXdxX3cfxX4xX3xX4exXdxXc1xX18xX3xX7xXe5xX6dxXexX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xX3xX5xX429xX4xX3xXexX3fxXe5xX20xX21xX3xX4xXccxX20xX21xX3xXexX6dxX4xX3xX4xX6dxX20xX3xX18bxX1dxX3xX195xX3axX3xX4xX1xX682xX20xX21xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX4xX1xX2bxX4xX75xX3xX4xX1xX19xXe7xX3xX3b8xX40xXe7xX37axX20xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX195xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX40xX5xX12xX0xX69xXdxX195xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX12xX0xX57xX69xXdxX195xX12xX0xX57xX69xXdxX195xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXe5xX40xX3fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe5xX3xXcxXcxX53xX2caxXd1xX0xX57xXbxX12