[Infographics] 8 điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Dự thảo Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, trong đó có 8 điểm mới đáng chú ý.
62bx1253x6544x7eabx91cex65a7x9d86x90cdx19e0xX7x9587x4b50x50a1x4528x785fx9069xX5x6b23xXax4bd7x1670x582bx74cdx9a6dx5da2x1607x14a7xX6xXbxX1xXdxX4xX7x812xX3x425dxX3xf90xXdx825dx9915xX3xX27x41e4xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3x5e19x4794xX3xXexX1x1333xX17xX3xXex97c3x92a3xX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24x77e7xXdxX3xX1x750exX4xX3x31c6x3923xX2xX22xX0x3908xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165fxX10xX6xX33xXaxX12x258ax2af6xX3x8d41xXdx21d1xX17xX3xX33x6968xX4xX3x72f8x42c1xX3x8a70xX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX74x9b4xX6xX3xX4x4562xX15xX18xX3x68fbx837bxX3x6f18xX34xX3xXexX1xX38xX17xX3xXcxX1xX84xX15xX18xX3xXex6f80xX3x9351x4aedxX6xX3xX24x26eexXdx6391xX3xX88xXa1xX3xX7xX3cxX15xX18xX3xX27xX69xXexX3xX7xX89xX3xX24xXdx7993xX3cxX3xX4x8b21xX6xX3x634fxX3cxX3dxX3xX4xX1x6b55xX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX47xXdxX3xX1xX4bxX4xX3xX1x1273xX3xX4xX1x5550xX15xX1xX3x2655xX3cxX3dx4a12xX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX24x1ea4xX15xX18xX3xX15xX1x6684xX27xX3xX15xX18xX75xX15xX1xX3xX24xX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX18xXdxX6dxX17xX3xX74xXdx9814xX15xX3xX1xXd9xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXe1xX3cxX3dxX3xX74xX75xX3xX8bxX34xX3xXexX1xX38xX17xX3xXbdxX3cxX3dxX3xX4xX1xXc3xX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXe1xX3cxX3dxX3xXexX19x4986xX15xX1xX3xX24xX69xX3xX24xX47xXdxX3xX1xX4bxX4xXe4xX3xXexX19xX14exX15xX1xX3xX24xX69xX3xX4xX6xX17xX3xX24xXf6xX15xX18xX3xX15xX1xXfcxX27xX3xX15xX18xX75xX15xX1xX3xX24xX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX18xXdxX6dxX17xX3xX74xXdxX114xX15xXa3xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX24xXfcxX3xX4xXfcxX3xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX27xX2axXdxX3xX24xX6dxX15xX18xX3xX4xX1x2f71xX3x2bdfx80a2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX17xX33xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10x6edaxXex63d8xX6xX5xXdxX18xX15x7eeaxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xX0xXdxX27xX18xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax4b22xXdxX33xXexX1xX1d6x7f50xX1f3xX4fxXbxX1cexXe4xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d6xX4exX4exX4ex3c0exXbxX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX22xX3xX33xXdxX10xX27xX3xX27xX17xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX33xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX10xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX33xX6xXdxX3xX1xX17xX4xX3xX4exX4fxX2xX22xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d6xX53xX53xXdxX1afxX88xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1afxX74xX15xX53xX15xX10xX1edxX7xX53xX2xX22xX4fxX22xX53x15a2xX271xX33xX1f3xX4fxX271xX4exX1f3xX203xX271xXex477axX271xX2xX22xX5xX4fxX1afx7ec8xXbxX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX17xX33xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexX1d0xX6xX5xXdxX18xX15xX1d6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xX0xXdxX27xX18xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1edxXdxX33xXexX1xX1d6xX1f3xe7bxX203xXbxX1cexXe4xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d6xX203xX2cexX22xXbxX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX22xX3xX33xXdxX10xX27xX3xX27xX17xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX33xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX10xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX33xX6xXdxX3xX1xX17xX4xX3xX4exX4fxX2xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xXexX1xX3cxX27xX88xX3xX33xX1xXdxX33xX10xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d6xX53xX53xXdxX1afxX88xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1afxX74xX15xX53xX15xX10xX1edxX7xX53xX2xX22xX4fxX22xX53xX271xX271xX33xX1f3xX4fxX271xX4exX1f3xX203xX271xXexX2cexX1f3xX22xX271xX5xX2xX1afxX283xXbxX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX17xX3cxX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexX1d0xX6xX5xXdxX18xX15xX1d6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcx6c2cx490bx4e35xX0xX53xXbxX12