[Infographics] 8 điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Dự thảo Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, trong đó có 8 điểm mới đáng chú ý.
dedbx1231ax1646ex14aa7x135adxf808x12392x1319fx129aexX7x1881ex13cf2x152e6x11da8x1448bx17349xX5x16300xXax15bacx19a9dx11b80x19e33x105ffx17a7dx10fc9x18119xX6xXbxX1xXdxX4xX7x12535xX3x19badxX3x16de4xXdx14af5x1450axX3xX27x18f1axXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xe30cx125b6xX3xXexX1x13d47xX17xX3xXexfdd0x1165cxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24x12706xXdxX3xX1xfc80xX4xX3xed77x15107xX2xX22xX0x1576fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165a6xX10xX6xX33xXaxX12x11127x156daxX3x1650fxXdx13850xX17xX3xX33x1740bxX4xX3x15c1ex11a55xX3x1498fxX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX74xe13cxX6xX3xX4xf98dxX15xX18xX3x19b9cx19358xX3xedd1xX34xX3xXexX1xX38xX17xX3xXcxX1xX84xX15xX18xX3xXex16e12xX3x129a1x14c5cxX6xX3xX24xff8fxXdx11027xX3xX88xXa1xX3xX7xX3cxX15xX18xX3xX27xX69xXexX3xX7xX89xX3xX24xXdx13069xX3cxX3xX4x1047fxX6xX3x132d3xX3cxX3dxX3xX4xX1x15bdfxX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX47xXdxX3xX1xX4bxX4xX3xX1x18fd8xX3xX4xX1x15ffaxX15xX1xX3x15ee6xX3cxX3dx11d94xX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX24x1334fxX15xX18xX3xX15xX1x14cdexX27xX3xX15xX18xX75xX15xX1xX3xX24xX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX18xXdxX6dxX17xX3xX74xXdxf253xX15xX3xX1xXd9xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXe1xX3cxX3dxX3xX74xX75xX3xX8bxX34xX3xXexX1xX38xX17xX3xXbdxX3cxX3dxX3xX4xX1xXc3xX3xXexX3cxX3dxX26xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXe1xX3cxX3dxX3xXexX19xe21axX15xX1xX3xX24xX69xX3xX24xX47xXdxX3xX1xX4bxX4xXe4xX3xXexX19xX14exX15xX1xX3xX24xX69xX3xX4xX6xX17xX3xX24xXf6xX15xX18xX3xX15xX1xXfcxX27xX3xX15xX18xX75xX15xX1xX3xX24xX75xX17xX3xXexX47xX17xX3xX18xXdxX6dxX17xX3xX74xXdxX114xX15xXa3xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX24xXfcxX3xX4xXfcxX3xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX27xX2axXdxX3xX24xX6dxX15xX18xX3xX4xX1x19342xX3x104d9x185d0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX17xX33xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10x11f6bxXex14da0xX6xX5xXdxX18xX15x1434fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xX0xXdxX27xX18xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax142b1xXdxX33xXexX1xX1d6x1748axX1f3xX4fxXbxX1cexXe4xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d6xX4exX4exX4ex18c75xXbxX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX22xX3xX33xXdxX10xX27xX3xX27xX17xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX33xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX10xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX33xX6xXdxX3xX1xX17xX4xX3xX4exX4fxX2xX22xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d6xX53xX53xXdxX1afxX88xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1afxX74xX15xX53xX15xX10xX1edxX7xX53xX2xX22xX4fxX22xX53x17d15xX271xX33xX1f3xX4fxX271xX4exX1f3xX203xX271xXex14ebbxX271xX2xX22xX5xX4fxX1afxfc1bxXbxX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX17xX33xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexX1d0xX6xX5xXdxX18xX15xX1d6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xX0xXdxX27xX18xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1edxXdxX33xXexX1xX1d6xX1f3x11cf0xX203xXbxX1cexXe4xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d6xX203xX2cexX22xXbxX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX22xX3xX33xXdxX10xX27xX3xX27xX17xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX33xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX10xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX33xX6xXdxX3xX1xX17xX4xX3xX4exX4fxX2xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xXexX1xX3cxX27xX88xX3xX33xX1xXdxX33xX10xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d6xX53xX53xXdxX1afxX88xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1afxX74xX15xX53xX15xX10xX1edxX7xX53xX2xX22xX4fxX22xX53xX271xX271xX33xX1f3xX4fxX271xX4exX1f3xX203xX271xXexX2cexX1f3xX22xX271xX5xX2xX1afxX283xXbxX18xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX17xX3cxX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexX1d0xX6xX5xXdxX18xX15xX1d6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xXe4xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcx1744fx18981x11fb3xX0xX53xXbxX12