Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Thu hồi một khẩu súng cùng nhiều hung khí
(Baohatinh.vn) - Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ vụ nổ súng trên QL 1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh vào ngày 18/4/2019.
69ecxc528xbac9x8fe6xc6d9x11ddfx1233bx78ddx11d21xX7xe57bxcd75x80bbx8e07xb6cbx10e4dxX5xeb33xXaxdafcxa75dxe9a0xX3xd040xf18bxX3xX7x6ea0xX16x11307xX3x108a5xX3xXcxc0baxX3x7944x112baxX16xX1cxX3xaf20xadf5xX16xX1x9d81xX3xXcxX1xd697xX3xX1xX24xXdxX3xbd38x9debxXexX3xb822xX1x9655xX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xdbc4xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxfbccxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1x103ebxX0x70b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xe30bxXaxX12x127a6xe490xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX3xd02cxX23x81d8xX3xXcxX29xX16xX1xa6ecxX3x8380xfd51xX6xX3x941axXdxX4cxX30xX3xXex8d42xX6x105e1xX3xX5xX84xX36xX3xX96x115fdxX3xX8cxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xXexX96xe128xX16xX3x1260cxX28xX3xX2x111e6xX3xX90xd93bxc537xX16xX3xb72axX30xX6xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX3xX8cxX84xXb8xX3xX16xX1cxX84x7b29xX3xX2x70c6xX58xb0b8xX58xf1a2x125c0xX2x12455x6f45xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8d7xXb8xX6axXd4xX3xXbxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXax104cfxXdxX6axXexX1xX2cxX3x10974xX2xe49exXbxc99cxd87cxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2cxX3xXd9xX2xXdcxXbxX124xX125xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cxX58xX58xXdxXdfx10d5axX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdfxX8cxX16xX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXdexX2xX122xX58xXdexX120xX6axX120xXdcxXdexX122x70e3xXdcxX122xXexX2xXd9xXd9xX120xXd7xX5xXdcxXdfx9636xXbxX1cx124cbxX96xX9xXd9xX163xXd9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX12x7770xX1xf288xX36xX3xX90x809exXdxX3xXex11eb7x108f5xX16xX1cxX3xX90xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xX124xX10xX3xX3axX1x909axX4xX1xX3xXefxc48dx6cc9xX2cxX3xXd9xe453xXefxX3xfa58xX3xXdcxX2xX163xXdfxXdcxX2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xX13xX84xXb8xX3xX3axX1xXb8xe943xX16xX1cxX3xX120xX3xX1cxXdxb01cxX3xXd9xX122x10b39xX3xX16xX1cxX84xXd4xX3xX2xXd7xX58xXd9xX58xXdbxXdcxX2xXdexX98xX3xX6axXb8xX3xX4xX1e1xX3xX36xfe3axX30xX3xXexX1xX30x8b12xX16xX3xXexX8dxX3xXexX96xX1e9x126bcxX4xX98xX3xXcxX96x925bxX16xX3xX13x11544xX16xX3xf70axX1xXb8xX16xX1cxX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXdexX122xX8axX3xXexX96xX1axX3xXexXb9xXdxX3xXexX1xX6exX16xX3xX2xXdcxX98xX3xX124x7343xX3xX6dxX17xX3x81c0xXb9xX36xX3xX82xX1dfxX1cxX1xXdxX3xX21xX30xX251xX16xX3xe718xX3xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX8axX3xX90xX28fxX3xX90xX1e1xX16xX1cxX3xX1cxXdxX22cxX3xX1xX84xX16xX1xX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX98xX3xX1cxfe9cxXdxX3xX90xXdx1230exX16xX3xX4xX1xXb8xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX3xXefxX200xX201xX2cxX3xXd9xX205xXefxX3xX208xX3xXdcxX2xX163xXdfxXdcxX2xX3xX4x105caxX6xX3xX16xX1xX84xX3xX124xX10xX3xX23x12316xX16xX1cxX3xX23xX6xX16xX1xX3xX82xX4xX1xXb9xXd4xX3xXexX30xXd4xcba0xX16xX3xX294xX26axX3xX28xX26axX3axX3xX208xX3xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX8axX3xX90xX1e1xX16xX3xXexXb9xXdxX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX98xX3xX8cxX260xXdxX3xX36xX14xX4xX3xX90xX56xX4xX1xX3xX1cxXdxX22cxXdxX3xXbcxX30xXd4xX311xXexX3xX36xX251xX30xX3xXexX1xX30xX257xX16xX3xX1cxXdxfab7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxXdfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xX26dxX1xXb8xX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX8cxX260xXdxX3xX4xX1fbxX4xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX2cxX3xX294xXdxX16xX1xX3xX201x10a29xX3x9d87xX266xX16xX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXd7xX205xX8axX98xX3xX26dxX1xXb9xX36xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xXcxX30xXd4xX311xX16xX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXdexXd9xX8axX3xX4xX45xX16xX1cxX3xXexX96xX1axX3xXexXb9xXdxX3xX124xX28fxX3xX294x9982xX4xX3xXcxX1xf6d5xX16xX1xX3xX82xX294xX3e2xX4xX3xXcxX1xX2c7xX8axX125xX3xX26dxX1xXb9xX36xX3xX3a8xX30xXd4xX3xX13xX1e9x874cxX16xX1cxX3xX82xX201xX1dfxX3xXdbxXdcxXdcxXdbxX8axX3xX1exX3xXbxX1xX1e9xX234xX16xX1cxX3xX294x7fc1xX30xX3xX28xXdxXaexX30xX98xX3xXcxX96xX3e7xX16xX1xX3xX13xX26axX16xX3xX23xXb8xX84xX16xX1cxX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXdexX122xX8axX98xX3xX294xX419xX30xX3xXcxX96xX2c7xX16xX1cxX3xX1dfxX1xbfbexXexX3xX82xX201xX1dfxX3xXdbxXdcxXdcxX2xX8axX3xX4xX45xX16xX1cxX3xXexX96xX1axX3xXexXb9xXdxX3xXbxX1xX1e9xX234xX16xX1cxX3xX294xX3e2xX4xX3xXcxX1xX30xX419xX16xX3xX82xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX8axX98xX3xX90xXdxX4cxX30xX3xX3axX1xXdx11929xX16xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX4xXb8xX16xX3xXefxX200xX201xX2cxX3xX163xXd7xXb5xX3xX208xX3xX2xXdexX205xXdfxXd7xX2xX3xX4xX1x9c75xX16xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX3xXefxX200xX201xX2cxX3xXd9xX205xXefxX3xX208xX3xXdcxX2xX163xXdfxXdcxX2xXdfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xX3xXbxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX6axXexX1xX2cxX3xX120xX2xX122xXbxX124xX125xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2cxX3xXd9xX2xXdcxXbxX124xX125xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cxX58xX58xXdxXdfxX145xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdfxX8cxX16xX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXdexX2xX122xX58xXdexX120xX6axX120xXdcxXdexX122xX120xXd9xX122xXexXdbxX163xXd7xX205xX120xX5xXdcxXdfxX16fxXbxX1cxX172xX96xX9xX163xXd9xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX12xX1dfxX1xX1e1xX36xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xXcxX96xX266xX16xX3xX13xX26axX16xX3xX26dxX1xXb8xX16xX1cxX3xX4xX1xX4afxX16xX3xX124xX10xX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX3xXefxX200xX201xX2cxX3xXd9xX205xXefxX3xX208xX3xXdcxX2xX163xXdfxXdcxX2xX3xXexXb9xXdxX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xXcxX96xXaexX16xX3xX124xX10xX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX3xX5xX1axX4xX3xX90xX1e1xX3xX4xX1e1xX2cxX3xX1dfxX1cxX30xXd4xddcexX16xX3xX13xX26axX16xX3xX23xXdxX2ccxXbxX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXd7xXdbxX8axX3xX5xX84xX3xX5xX1fbxXdxX3xX124xX10xX98xX3xX26dxX1xX6xX16xX3xX13xX26axX16xX3xX1dfxX6xX36xX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexX205xXdexX8axX98xX3xX1dfxX1cxX30xXd4xX656xX16xX3xX13xX26axX16xX3xXcxXdxX311xX16xX3xX82xX201xX1dfxX2xXdexXdexXd7xX8axX3xX90xX4cxX30xX3xXexX96xX1axX3xXexXb9xXdxX3xX124xX28fxX3xX6dxX17xX3xX294xXb9xX36xX3xX82xX1dfxX1cxX1xXdxX3xX21xX30xX251xX16xX8axX125xX3xX1dfxX1cxX30xXd4xX656xX16xX3xX13xX26axX16xX3xX23xX6xX16xX1xX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexX205xX163xX8axX98xX3xX1dfxX1cxX30xXd4xX656xX16xX3xX13xX26axX16xX3xX23xXb8xX84xX16xX1cxX3xX82xX201xX1dfxX3xX2xXdexXdexX205xX8axX3xXexX96xX1axX3xXexXb9xXdxX3xX124xX28fxX3xb663xX6xXexXb8xX98xX3xX1xX30xXd4xX2ccxX16xX3xX200xX96xX6exX16xX1cxX16xX26axX16xX1cxX3xX82xX294xX26axX3axX3xX28xX26axX3axX8axXdfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xX201xX6xX30xX3xX36xX37xXexX3xX5xX1axX4xX3xX16xX1e1xXdxX3xX4xX1xX30xXd4xX2ccxX16xX3xXexX1xcdf6xX3xX124xX22cxXd4xX3xX96xX6xX3xX124xX6exX3xX124xX1fbxXexX3xX90xX1fbxX16xX1xX3xX16xX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX360xX6xX3xX26dxX1xXb8xX16xX1cxX3xX8cxX84xX3xX23xXdxX2ccxXbxXdfxX3xXcxX96xXb8xX16xX1cxX3xXbcxX30xX1fbxX3xXexX96xX75axX16xX1xX3xX16xX84xXd4xX98xX3xX1dfxX1cxX30xXd4xX656xX16xX3xX13xX26axX16xX3xX23xXdxX2ccxXbxX3xX90xX28fxX3xX6axX45xX16xX1cxX3xX2xX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX16xX1cxe71cxX16xX3xX145xX7c3xX16xX3xXdbxX3xXbxX1xX1fbxXexX3xX4xX1x9b0dxX3xXexX1xXdxXaexX16xX3xX16xXaexX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX145xb0fbxX3xX4xX1xXb9xXd4xXdfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xX3xXbxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX16xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX6axXexX1xX2cxX3xX120xX2xX122xXbxX124xX125xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2cxX3xXd9xX2xXdcxXbxX124xX125xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cxX58xX58xXdxXdfxX145xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdfxX8cxX16xX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXdexX2xX122xX58xXdexX120xX6axX120xXdcxXdexX122xX120xX163xX2xXexX122xXdcxXd7xXdcxX2xX5xXdcxXdfxX16fxXbxX1cxX172xX96xX9xX205xX163xXdbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX12xX201xX1axX16xX1cxX3xX8cxX84xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xX3xX36xX84xX3xX4xX401xX3xXbcxX30xX6xX16xX3xX90xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX3xXexX1xX30xX3xX1cxXdxX360xX3xX90xX1e9xX1eaxX4xX3xXexX96xXaexX16xX3xXdbxX3xX6exX3xXexX6exX2cxX3xXd9xX205xXefxX3xX208xX3xXdcxX2xX163xXdfxXdcxX2xX3xX8cxX84xX3xX163xXd7xXb5xX3xX208xX3xX2xXdexX205xXdfxXd7xX2xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xX1dfxX1xX419xX16xX3xX90xX1e9xX1eaxX4xX3xXexXdxX16xX3xX145xX1fbxXb8xX98xX3xX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX3xX90xX28fxX3xX1xX30xXd4xX3xX90xX37xX16xX1cxX3xX5x7a4dxX4xX3xX5xX1e9xX1eaxX16xX1cxX98xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1e1xX16xX1cxX3xX4xX1e1xX3xX36xX4afxXexX3xXexXb9xXdxX3xX1xXdxX2ccxX16xX3xXexX96xX1e9xX234xX16xX1cxX98xX3xXexX17xX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX5xX999xX4xX3xX5xX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX90xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX3xXexX96xX30xXd4xX3xX124x12825xXexXdfxX3xXb1xX30xX1fbxX3xXexX96xX75axX16xX1xX3xX3axX1xX1fbxX36xX3xX124xX9e8xXexX3xX4xX1fbxX4xX3xX124xX10xX3xX6exXexX6exX98xX3xX5xX999xX4xX3xX5xX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX16xX26axX16xX1cxX3xXexX1xX30xX3xX1cxXdxX360xX3xXexX96xXaexX16xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX3axX1xX1fbxX4xX1xX2cxX3xX2xX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX16xX1cxX7c3xX16xX3xX5xXb8xXb9xXdxX3xXexX999xX3xX4xX1xX311xX98xX3xXdbxX3xX8cxXdxXaexX16xX3xX90xXb9xX16xX98xX3xXdbxX3xX8cxX7eexX3xX90xXb9xX16xX98xX3xX2xX3xX3axXdxX311xX36xX98xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX311xX4xX3xX96xXb9xX125xX3xXexX96xXaexX16xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX4xXb8xX16xX2cxX3xXd9xX3xX1e5xX16xX1cxX3xXexX30x86acxXbxX98xX3xX2xX3xX3axXdxX311xX36xXdfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXb8xX6axXd4xXaxX12xX13xX14xX3xX8cxXdxX2ccxX4xX3xX1xXdxX2ccxX16xX3xX90xX6xX16xX1cxX3xX6dxX401xX3xXbcxX30xX6xX16xX3xX6dxX201xX294xXcxX3xX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX3xX90xX6xX16xX1cxX3xXexXdxX311xXbxX3xXexX14xX4xX3xX90xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX98xX3xX5xX84xX36xX3xX96xX9fxX3xX90xX48cxX3xX124xeb73xX3xX5xXa9dxX3xXexX1xX10xXb8xX3xXbcxX30xXd4xX3xX90xX3e7xX16xX1xX3xX4xX2f4xX6xX3xXbxX1xX1fbxXbxX3xX5xX30xX419xXexXdfxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX96xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX208xXexX1xX30xX36xX145xX208xX6xX16xX6axX208xX7xX6xXbxXb8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX3xX8cxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1cxXdxX360xX6xX3xXdbxX3xX16xX1xX1e1xX36xX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xX3xX90xXb8xXb9xX16xX3xXbcxX30xX6xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xXaxX3xX1xX96xX10x8e23xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX6axXdxX10xX30xX208xXexX96xX6xX208xX8cxX30xX208xX16xXb8xX208xX7xX30xX16xX1cxX208xX1cxXdxX30xX6xX208xXdbxX208xX16xX1xXb8xX36xX208xX16xX1cxX30xXb8xXdxX208xXexX96xX10xX16xX208xXbcxX5xX208xX2xX6xX208xX6axXb8xX6xX16xX208xXbcxX30xX6xX208xXexX124xX208xX1xXb8xX16xX1cxX208xX5xXdxX16xX1xX58xX2xX205xX2xXd9xX163xXd7xXdfxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX58xX36xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXdbxXdcxX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXdexX2xX122xX58xX2xXdcxX120xX6axXd9xX2xX205xX163xXd9xXd9xX122xXexX163xXd9xXdcxX122xXd7xX5xXdcxXdfxX16fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX8cxX12xX0xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX3xX8cxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1cxXdxX360xX6xX3xXdbxX3xX16xX1xX1e1xX36xX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xX3xX90xXb8xXb9xX16xX3xXbcxX30xX6xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xXaxX3xX1xX96xX10xXbc9xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX6axXdxX10xX30xX208xXexX96xX6xX208xX8cxX30xX208xX16xXb8xX208xX7xX30xX16xX1cxX208xX1cxXdxX30xX6xX208xXdbxX208xX16xX1xXb8xX36xX208xX16xX1cxX30xXb8xXdxX208xXexX96xX10xX16xX208xXbcxX5xX208xX2xX6xX208xX6axXb8xX6xX16xX208xXbcxX30xX6xX208xXexX124xX208xX1xXb8xX16xX1cxX208xX5xXdxX16xX1xX58xX2xX205xX2xXd9xX163xXd7xXdfxX1xXexX36xXaxX12xX294xXdxX4cxX30xX3xXexX96xX6xX3xX8cxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1cxXdxX360xX6xX3xXdbxX3xX16xX1xX1e1xX36xX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xX3xX90xXb8xXb9xX16xX3xXbcxX30xX6xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX3a8xXb8xX3xX36xX251xX30xX3xXexX1xX30xX257xX16xX3xXexX8dxX3xXexX96xX1e9xX260xX4xX98xX3xX4xX1fbxX4xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX90xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXdbxX3xX4xX1xXdxX311xX4xX3xX124xX10xX3xX6exX3xXexX6exX3xX90xX28fxX3xX90xX1e5xXdxX3xX90xX266xX30xX3xX16xX1xX6xX30xX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX30xX1e5xX4xX3xX5xX37xX3xX2xXb5xX3xX90xXb8xXb9xX16xX3xXbcxX30xX6xX3xXbxX1xX1e9xX234xX16xX1cxX3xX1dfxX6xX36xX3xX23xX24xX16xX1cxX98xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX3xX82xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX8axXdfxX3xX6dxX1e1xX3xXexXdxX311xX16xX1cxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX16xX17xX3xX16xX1xX1e9xX16xX1cxX3xX96xX449xXexX3xX36xX6xXd4xX3xX3axX1xX6exX16xX1cxX3xX4xX1e1xX3xX6xXdxX3xX145xX3e7xX3xXexX1xX1e9xX401xX16xX1cxXdfxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX8cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX23xX1e9xX401xX16xX1cxX3xX201xX401xX16xX3xXexX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX1xX401xX16xX3xXdbxXdcxXdcxX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX98xX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX8cxe8edxX3xX3axX1xX56xX3xX16xX1cxX30xXd4xX3xX1xXdxX48cxX36xXaxX3xX1xX96xX10xXbc9xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX4xXb8xX16xX1cxX208xX6xX16xX208xX1xX30xXb8xX16xX1cxX208xX7xXb8xX16xX208xXexX1xX30xX208xX1xXb8xXdxX208xX1xXb8xX16xX208xXdbxXdcxXdcxX208xX3axX1xX6xX30xX208xX7xX30xX16xX1cxX208xX16xX1xXdxX10xX30xX208xX8cxX30xX208xX3axX1xXdxX208xX16xX1cxX30xXd4xX208xX1xXdxX10xX36xX58xX2xX120xX120xX205xX163xXdcxXdfxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX58xX36xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXdbxXdcxX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXdexXdcxX2xX58xXdexX120xX6axXdbxXdcxX120xX2xX120xXdbxXd7xXexX163xX122xX2xX205xXdcxX5xXdcxXdfxX16fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX8cxX12xX0xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX23xX1e9xX401xX16xX1cxX3xX201xX401xX16xX3xXexX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX1xX401xX16xX3xXdbxXdcxXdcxX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX98xX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX8cxXefaxX3xX3axX1xX56xX3xX16xX1cxX30xXd4xX3xX1xXdxX48cxX36xXaxX3xX1xX96xX10xXbc9xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX4xXb8xX16xX1cxX208xX6xX16xX208xX1xX30xXb8xX16xX1cxX208xX7xXb8xX16xX208xXexX1xX30xX208xX1xXb8xXdxX208xX1xXb8xX16xX208xXdbxXdcxXdcxX208xX3axX1xX6xX30xX208xX7xX30xX16xX1cxX208xX16xX1xXdxX10xX30xX208xX8cxX30xX208xX3axX1xXdxX208xX16xX1cxX30xXd4xX208xX1xXdxX10xX36xX58xX2xX120xX120xX205xX163xXdcxXdfxX1xXexX36xXaxX12xX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX23xX1e9xX401xX16xX1cxX3xX201xX401xX16xX3xXexX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX1xX401xX16xX3xXdbxXdcxXdcxX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX98xX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX8cxXefaxX3xX3axX1xX56xX3xX16xX1cxX30xXd4xX3xX1xXdxX48cxX36xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX201xX6xX30xX3xX1cxX266xX16xX3xXdbxX3xXexX1xX1fbxX16xX1cxX3xX82xX2xX122xX58xX2xX2xX58xXdbxXdcxX2xXd7xX3xX208xX3xXd7xX58xX2xX58xXdbxXdcxX2xXdexX8axX3xXexX96xXdxX48cxX16xX3xX3axX1xX6xXdxX98xX3xX90xX311xX16xX3xX16xX6xXd4xX3xX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX1xX30xXd4xX2ccxX16xX3xX23xX1e9xX401xX16xX1cxX3xX201xX401xX16xX98xX3xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX3xX90xX28fxX3xXexX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX1xX401xX16xX3xXdbxXdcxXdcxX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX1fbxX4xX3xX5xXb8xXb9xXdxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX8cxXefaxX3xX3axX1xX56xX98xX3xX8cxX419xXexX3xX5xXdxX2ccxX30xX3xX16xX17xX98xX3xX4xX6exX16xX1cxX3xX4xX14xX3xX1xc9cbxX3xXexX96xX1eaxXdfxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX8cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX1xX1exXdxX3xXexX1e5xX3xX122xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX1cxXdxX311xXexX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xXaxX3xX1xX96xX10xXbc9xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX3axX1xXb8xXdxX208xXexXb8xX208xX122xX208xX6axXb8xXdxX208xXexX30xXb8xX16xX1cxX208xX1cxXdxX10xXexX208xX16xX1cxX30xXb8xXdxX208xXexX96xX10xX16xX208xXbcxX5xX208xX2xX6xX58xX2xX120xXdbxXd7xX163xXdbxXdfxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX1cxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX58xX36xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXdbxXdcxX58xX16xX10xX119xX7xX58xX2xXd7xXd9xXdbxX58xX2xX2xXdcxX6axX120xXdbxX2xXd9xX120xXd9xX120xXexXdexX163xX122xX5xXd9xX208xX2xXd9xX2xX6axX120xXdbxX2xX2xXdbxXdcxX122xXexXd9xXdcxXdcxXdbxX5xXdcxX208xX6xXdfxX16fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX16xX1cxX3xX28xX29xX16xX1xX2cxX3xXcxX1xX30xX3xX1xX24xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX3cxX30xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX45xX16xX1cxX3xX16xX1xXdxX4cxX30xX3xX1xX30xX16xX1cxX3xX3axX1xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX8cxX12xX0xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX1xX1exXdxX3xXexX1e5xX3xX122xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX1cxXdxX311xXexX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xXaxX3xX1xX96xX10xXbc9xX9xXaxX58xX6xX16xX208xX16xXdxX16xX1xX208xXexX96xX6xXexX208xXexX30xX58xX3axX1xXb8xXdxX208xXexXb8xX208xX122xX208xX6axXb8xXdxX208xXexX30xXb8xX16xX1cxX208xX1cxXdxX10xXexX208xX16xX1cxX30xXb8xXdxX208xXexX96xX10xX16xX208xXbcxX5xX208xX2xX6xX58xX2xX120xXdbxXd7xX163xXdbxXdfxX1xXexX36xXaxX12xX200xX1xX1exXdxX3xXexX1e5xX3xX122xX3xX90xX1e5xXdxX3xXexX1e9xX1eaxX16xX1cxX3xX1cxXdxX311xXexX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdxX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX96xXb8xX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX26dxX1xe82dxX16xX1cxX3xX6dxX22cxX16xX1xX3xX7xX1fbxXexX3xX23xX75axX16xX1xX3xX7xX999xX3xX6dxX6exX16xX1cxX3xX6xX16xX3xXexX7d3xX16xX1xX3xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX3xX8cxX8dxX6xX3xX96xX6xX3xXbcxX30xXd4xX311xXexX3xX90xX3e7xX16xX1xX3xX3axX1xX1exXdxX3xXexX1e5xX3xX8cxX14xX3xX1fbxX16xX98xX3xX3axX1xX1exXdxX3xXexX1e5xX3xX145xX3e7xX3xX4xX6xX16xX3xX8cxX4cxX3xXexX37xXdxX3x8301xX1cxXdxX311xXexX3xX16xX1cxX1e9xX234xXdx7c88xX3xXexX96xXaexX16xX3xXb1xX28xX3xX2xXb5xX98xX3xX90xXb8xXb9xX16xX3xXbcxX30xX6xX3xX124xX28fxX3xX200xf0a1xX3xX294xX24xX16xX1cxX98xX3xX1xX30xXd4xX2ccxX16xX3xX200xX145cxX3xXb5xX16xX1xX3xX82xX23xX84xX3xXcxX29xX16xX1xX8axXdfxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX8cxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX30xX5xX12xX0xX6axXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX8cxX12xX0xX58xX6axXdxX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX30xXexX1xXb8xX96xXaxX12xX6dxX1axX4xX3xX1dfxX1xX30xX16xX1cxX3xX23xX45xX16xX1cxX0xX58xXbxX12
Cúc Nhung Hùng