Linh hoạt phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về học tập và làm theo gương Bác
(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo nội dung quan trọng này.
33dbx5b36x802bx3cb5x67d3xad8ex7c4ex8c85x4a84xX7x64c8x9105xa780x3bbfx57c5x5d5dxX5x9802xXax3fe4xaec2xXdxaa91xX1xX3xX1x4bcax7fadxXexX3xXbxX1x39c5xXexX3x40e9xb193xX15xb401xX3xX25xXdx8cf8xXdxX3xXexX1x4876xa429xX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xb826xX3x63f9x4af8xX29xX15xX25xX3x3ba6xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1x9d3fx4029xX3xa78ax3f07xX3xX4xX1x6c84xX3xX22xX54xX3x6927x96efxa6dexX4xX3xXexa941xXbxX3xX53x86f0xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22x75a5xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5ex639cxX3x57c4xX1x92b1xX3x7e39xXdxX15xX1xb581xX0x56ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX6xafb5xXaxX12x6bc8xX6xX15xX3xX93xX1xbb73xX3xX22xX1axX19xX3x44c4xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53x8a8exX15xX3xX1xX5fxX4xX3bxX3xX15xX25xX1x55e7xX3xXexX1xX3exX63xXexX3bxX3xX43xX1fxX19xX3xX4xX1xX95xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX19xX1axX15xX3x85dex4e96xX15bxX2xX3x7068xX3xX15bxX15cxX15bx7b95xX3xXexXb8xX15xX1xX3xX5exX67xX3xXcx3917xX15xX1xX3xX53x7556xX6xX3xX43xX6xX15xX3xX1xX67xX15xX1xX3xX53xXebxX15xX3xX43xX29xX15xX3xX4xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xX15xX23xXdxX3xXafxX3exX15xX25xX3xX3dxX3exX6xX15xX3xXex99a2xX5fxX15xX25xX3xX15xX67x408bx424exX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX22x9554xX3bxX3xXexX1axXdxX3xb102xXebxX15xX3xX43xX29xX15xX3xX7x8ed0xX3xX15cxX15bxX3bxX3xX15xX25xX67xX1a7xX3xX2xX15bxX9dxX165xX3xX5dxX1cbxX54xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX15xX25xX3bxX3xXexX1a0xXdx39cexX15xX3x45ffxX1xX6xXdxX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX19xX1axX15xX3xX15bxX15cxX15bxX2xX3x6b15xX3xX15bxX15cxX15bxX165xX3bxX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX15x4527xX3exX3xX1a0x8c30x9ef5xX3xX5dxXcxXdx9b05xXbxX3xXex4f71xX4xX3xXexX1x8df5xX4xX3xX1xXdxXf6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xXexX1x5d8fxX3xX7xX1d4xX3xX15cxX165xX3xX160xX3xX93xXcxX9dxXcxb541xX3bxX3xX15xX25xX67xX1a7xX3xX2xX165xX9dxX165xX9dxX15bxX15cxX2x41c3xX3xX4xX58xX6xX3xXb2xX23xX3xX93xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1a0xX27axX3xX53xX54xX3xX5dx48f4xX50xX1a7xX3xX51xX1axX15xX1xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxX3xX53xX67xX3xX4xX1fxX4xX3xX53xXebxX15xX3xX43xX29xX15xX3xX1xX2ex6cb2xX15xX25xX3xXafx6d94xX15xX3xX4xX58xX6xX3xXb2xX6xX15xX3xXcxX3exX1a7xX259xX15xX3xX25xXdxX1fxX19xX3xXcxX1a0xX3exX15xX25xX3xX2exa6c9xX15xX25xX3bxX3xX15xX25xX67xX1a7xX3xX2x7147xX9dx75fbxX9dxX15bxX15cxX15bxX2xX3bxX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX22x7bffxX3xX43xX6xX15xX3xX1xX67xX15xX1xX3x7261xX3exX1a7xX3xX4xX1xX263xX3xX7xX1d4xX3xX15cxX2xX22cxX37bxX93xX9dxXb2xX93xX2afxXbexXcx8c46xXcxX3xX5dxXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX5fxX4xX3bxX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3bxX3xX43xX1fxX19xX3xX4xX1xX95xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX19xX1axX15xX3xX15bxX15cxX15bxX2xX3xX160xX3xX15bxX15cxX15bxX165xX9bxX1a8xX3xXcxX3exX1a7xX3xX15xX1xXdxX259xX15xX3bxX3xXafxX19xX3xXex416exX15xX1xX3xX1xX44fxX15xX1xX3xXafxX27axX4xX1xX3xX93xX19xX53xXdxXafxX22cxX2x9d43xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXafxXdx9a16xX15xX3xX43xXdxX263xX15xX3xXbxX1xX81xX4xX3xXexX1axXbxX3bxX3xX1f9xX1xX1c4xX3xX5xX2ex462axX15xX25xX3xX15xX259xX15xX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX1f9xX1x9076xX15xX25xX3xXex49b5xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX13xX46dxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xX3dxX3exX1a7xX3xX51xX4a7xX3xX4x645cxXbxX3xXexXb8xX15xX1xX9bxX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX2afxX1f6xX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX5fxX4xX3bxX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3bxX3xX43xX1fxX19xX3xX4xX1xX95xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX19xX1axX15xX3xX15bxX15cxX15bxX2xX3xX160xX3xX15bxX15cxX15bxX165xX3xX22xX1axXexX3xX22xX2ex726axX4xX3xX15xX1x6f18xX15xX25xX3xX1f9xX263xXexX3xX3dxX3exX29xX3xXexX95xX4xX1xX3xX4xX26cxX4xX3bxX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xX22xX54xX3xX15xX25xX1xX27axX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX27axX6xX3xXbxX1xX2exX32axX15xX25xX3bxX3xX4xX32axX3xX3dxX3exX6xX15xX3bxX3xX22xX32axX15xX3xX53xX27axX3xXexX1xX26cxX4xX3xX1xXdxXf6xX15xX3xXexX1d4xXexX3xX51xX23xXexX3xX7xX1d4xX3xX15xX23xXdxX3xXafxX3exX15xX25xX3xX7xX6xX3exX25exX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX2xX1a8xX3xXb2xX1fxX51xX3xX7xX1fxXexX3xX37bxX3exX1a7xX3xX4xX1xX263xX3xX4xX58xX6xX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3bxX3x86cdx557bxX1a7xX3xXafxX26cxX15xX25xX3xX1f9xX263xX3xX1xX19xX1axX4xX1xX3xX53xX67xX3xXexX1a0xXdxX1f6xX15xX3xX1f9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX26cxX4xX3xX1xXdxXf6xX15xX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX15bxX1a8xX3xXcxX4acxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xX43x9777xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX44fxX15xX1xX3xXexX1xX81xX4xX3xXbxX1x7da7xX3xX1xX598xXbxX3bxX3xX22xX91xX15xX25xX3xXexX1xX485xXdxX3xXexX3exX1a7xX259xX15xX3xXexX1a0xX3exX1a7xX54xX15xX3xX1a0xX23xX15xX25xX3xX1a0xX370xXdxX3xXexX308xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX15xX25x362bxX3xX53xXebxX15xX3xX15xX25xX1xXf6xX3xX7x3debxX3bxX3xX15xX1xX67xX3xX43xX1fxX19xX3bxX3xX15xX1xX67xX3xX15xX25xX1xXdxX259xX15xX3xX4xX81xX3exX3bxX3xX1xX19xX1axXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX1c4xX6xX3bxX3xX4xX1fxX15xX3xX43xX23xX3bxX3xX22xX29xX15xX25xX3xX53xXdxX259xX15xX3xX53xX67xX3xb6c8xX1xX64fxX15xX3xXafxX64fxX15xX3xXexX1a0xX259xX15xX3xX22xX27axX6xX3xX43xX67xX15xX3xXexXb8xX15xX1xX3xX53xX54xX3xX37bxX3exX1a7xX3xX4xX1xX263xX3xX4xX58xX6xX3xXbexXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xbafexX3xX22xX50xX1a7xX3xX51xX1axX15xX1xX3xX4xX4acxX3xX53xX6e8xX3bxX3xX22xX23xX15xX25xX3xX53xXdxX259xX15xX3xX15xX1xX59dxX15xX25xX3xX15xX25xX2exX485xXdxX3xX1xX19xX1axXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xX5xX170xX15xX1xX3xX53xX26cxX4xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX5fxX4xX3bxX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3bxX3xX43xX1fxX19xX3xX4xX1xX95xX3xXexX95xX4xX1xX3xX4xX26cxX4xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1axX19xX3xX15xX1xXdxX54xX3exX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xXexX1d4xXexX3bxX3xX4xX1c4xX3xX25xXdxX1fxX3xXexX1a0xX27axX3xX4xX6xX19xX3xX53xX54xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3xX53xX67xX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3bxX3xXexX1fxX4xX3xX22xX23xX15xX25xX3xXexX95xX4xX1xX3xX4xX26cxX4xX3xX22xX263xX15xX3xX22xX485xXdxX3xX7xX1d4xX15xX25xX3xX64exX370xX3xX1xX23xXdxX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX337xX1a8xX3xXcxXdxX263xXbxX3xXexX267xX4xX3xX51xX2fxX3bxX3xXafxX3exX1a7xX3xXexX1a0xX44fxX3xXexX1xX2exX485xX15xX25xX3xX64exX3exX1a7xX259xX15xX3xX53xX67xX3xX15xX64fxX15xX25xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX4c8xXexX3xX5xX2exX598xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX3exX1a7xX259xX15xX3xXexX1a0xX6xX15xX25xX3bxX3xX4xX1xX3exX1a7xX259xX15xX3xX51xX267xX4xX3xXexX1a0xX259xX15xX3xXb2xX1fxX19xX3xX5exX67xX3xXcxX170xX15xX1xX3bxX3xX2afxX67xXdxX3x5937xX1xX1fxXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX160xX3xXcxX1a0xX3exX1a7xX54xX15xX3xX1xX44fxX15xX1xX3xXexXb8xX15xX1xX3bxX3xXcxX1axXbxX3xX4xX1xX95xX3xX5exX91xX15xX25xX3xX13xX170xX15xX1xX3bxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1a0xX6xX15xX25xX3xXexX1xX4a7xX15xX25xX3xXexXdxX15xX3xX22xXdxXf6xX15xX3xXex87e0xX3bxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1xX95xX3bxX3xX22x59a6xX4xX3xX7xX6xX15xX3bxX3xX43xX29xX15xX3xXexXdxX15xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xXexXb8xX15xX1xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX76dxX3xXexX63xXbxX3xXexX1a0xX3exX15xX25xX3xX22xXebxX15xX25xX3xXexX29xXdxX3bxX3xXexX3exX1a7xX259xX15xX3xXexX1a0xX3exX1a7xX54xX15xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX5fxX4xX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3xX4xX6xX3xX15xX25xX598xXdxX3xX53xX54xX3xX93xX1xX58xX3xXexX27axX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX3bxX3xX15xX1xX59dxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX22xX370xX3xX22xX1axXexX3xX25xXdxX29xXdxX3bxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX51xX308xXdxX1a8xX1a8xX1a8xX3xX15xX1xX6a3xX51xX3xXexX1axX19xX3xX7xX81xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXex47f2xX6xX3xX7xX64fxX3exX3xX1a0xX23xX15xX25xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xX64exX370xX3xX1xX23xXdxX3bxX3xXexX1axX19xX3xX4xX1xX3exX1a7xX1f6xX15xX3xX43xXdxX263xX15xX3xXexX95xX4xX1xX3xX4xX26cxX4xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX63xX15xX3xXexX1xX81xX4xX3bxX3xXexX44fxX15xX1xX3xX4xX29xX51xX3xX53xX67xX3xX1xX67xX15xX1xX3xX22xX23xX15xX25xX3bxX3xX25xX1c4xXbxX3xXbxX1x88e3xX15xX3xX22xX50xX1a7xX3xX5xX6b7xXdxX3xX7xX26cxX3xX7xX3exX1a7xX3xXexX1xX19xX1fxXdxX3xX53xX54xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3xX4xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1a0xX27axX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xX5xX1d4xXdxX3xX7xX1d4xX15xX25xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xX51xX23xXexX3xX43xX23xX3xXbxX1xX63xX15xX3xX4xX1fxX15xX3xX43xX23xX3bxX3xX22xX29xX15xX25xX3xX53xXdxX259xX15xX3xX53xX67xX3xX738xX1xX64fxX15xX3xXafxX64fxX15xX3bxX3xXexX1xX26cxX4xX3xX1xXdxXf6xX15xX3xXexX1x63aexX15xX25xX3xX5xX598xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX15xX1xXdxXf6xX51xX3xX53xX267xX3xX4xX1xX95xX15xX1xX3xXexX1a0xX27axX3xX4xX58xX6xX3xXexXb8xX15xX1xX3xX15xX1xX67xX3xXexX1a0xX19xX15xX25xX3xXexX1xX485xXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xXexX308xXdxX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX2afxX54xX3xX15xX25xX1xX27axX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX32axX3xX3dxX3exX6xX15xX3bxX3xX22xX32axX15xX3xX53xX27axX3bxX3xX22xX27axX6xX3xXbxX1xX2exX32axX15xX25xX3xX3dxX3exX6xX15xX3xXexX64fxX51xX3xXexX1a0xXdxX1f6xX15xX3xX1f9xX1xX6xXdxX3bxX3xXexX1xX26cxX4xX3xX1xXdxXf6xX15xX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12x80a6xX10xX51xX3xX37bxX3exX1a7xX3xX4xX1xX263xX3xX7xX1d4xX3xX15cxX2xX22cxX37bxX93xX9dxXb2xX93xX2afxXbexXcxX391xXcxX3bxX3xX15xX25xX67xX1a7xX3xX2xX335xX9dxX337xX9dxX15bxX15cxX15bxX2xX3xX4xX58xX6xX3xXb2xX6xX15xX3xX93xX1xXb8xX3xX22xX1axX19xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1axXdxX3xX22xX64fxX1a7xXaxX3xX1xX1a0xX10xb6baxX9xXaxX9dxX9dxXdxX1a8xX43xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1a8xX53xX15xX9dxX15xX10x6186xX7xX9dxX15bxX2xX2xX464xX9dxX2xX15bxa532xXafxbb46xX2xX335xX2xX337xX15bxX2xXexX165xX464xX2xX165xX5xXc29xX22cxX2xX335xX22cxX337xX22cxX15bxX15cxX15bxX2xX22cxX3dxX3exX1a7xX22cxX4xX1xX10xX22cxX25xXdxX1a8xXbxXafxXc09xXaxX3xXexX6xX1a0xX25xX10xXexX9xXaxb934xX43xX5xX6xX15xX1f9xXaxX3xX1a0xX10xX5xX9xXaxX15xX19xX19xXbxX10xX15xX10xX1a0xXaxX12xXexX1axXdxX3xX22xX64fxX1a7xX0xX9dxX6xX12xX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX19xXafxX1a7xXaxX12xX0xXdxX51xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX15xXexX10xX1a0xX3xXafxXexX1xX3exX51xX43xX3xXafxX1xXdxXafxX10xXaxX3xX7xXexX1a7xX5xX10xX9xXaxXc1fxXdxXafxXexX1xX25exX3xXc29xX15bxX15cxXbxX64exX76dxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX25exX3xX165xXc2bxX335xXbxX64exX76dxXaxX3xX7xX1a0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX25exX9dxX9dxX4xXafxX15xX1a8xX43xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1a8xX53xX15xX9dxXafxX10xX7xX1f9xXexX19xXbxX9dxX15xX10xXc1fxX7xX9dxX15bxX15cxX15bxX15cxX9dxX2xX15bxX464xXafxX2xX2xX165xX15bxX298xX2xX165xXexX2xXc2bxX298xX15bxX15bxX5xX15cxX1a8x57f4xXbxX25x505cxX1a0xX9xX15bxX15cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX1xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxXaxX3xX9dxX12xX0xX9dxXbxX12xX0xXafxXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXafxX1a0xX10xX5xX6xXexX10xXafxXaxX12xX0xX7xXexX1a0xX19xX15xX25xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX259xX15xX3xX3dxX3exX6xX15xX25exX0xX9dxX7xXexX1a0xX19xX15xX25xX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22cxXexX1xX3exX51xX43xX22cxX6xX15xXafxX22cxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX67xX3xXcxX170xX15xX1xX3xXexX1a0xX6xX19xX3xX15bxX2xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1a8xX1a8xX1a8xXaxX3xX1xX1a0xX10xXc09xX9xXaxX9dxX64exX6xX1a7xX22cxXafxX3exX15xX25xX22cxXafxX6xX15xX25xX9dxX1xX6xX22cxXexXdxX15xX1xX22cxXexX1a0xX6xX19xX22cxX15bxX2xX22cxX25xXdxX6xXdxX22cxXexX1xX3exX19xX15xX25xX22cxX7xX6xX15xX25xX22cxXexX6xX4xX22cxX3dxX3exX6xX15xX25xX22cxX43xX6xX22cxX53xX10xX22cxX4xX1xX3exX22cxXafxX10xX22cxX1xX19xX4xX22cxXexX6xXbxX22cxX53xX6xX22cxX5xX6xX51xX22cxXexX1xX10xX19xX22cxX43xX6xX4xX22cxX1xX19xX9dxX2xX464xX15bxX337xXc2bxX15bxX1a8xX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX25xX3xX7xX1a0xX4xX9xXaxX9dxX51xX10xXafxXdxX6xX9dxX2xX15bxX15cxX9dxX15xX10xXc1fxX7xX9dxX15bxX15cxX15bxX15cxX9dxX2xX15cxX165xXafxX2xX2xXc29xX2xX337xX165xX15cxXexX464xX335xX337xX165xX5xXc2bxX22cxX2xX15bxX464xXafxX2xX2xX298xX165xX335xX337xXc29xXexX2xXc29xX337xXc29xX464xX5xX15cxX1a8xXd1fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX1xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX15xX25xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxXaxX3xX9dxX12xX0xX9dxX6xX12xX0xXafxXdxX53xX12xX0xX7xXexX1a0xX19xX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX67xX3xXcxX170xX15xX1xX3xXexX1a0xX6xX19xX3xX15bxX2xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1a8xX1a8xX1a8xXaxX3xX1xX1a0xX10xXc09xX9xXaxX9dxX64exX6xX1a7xX22cxXafxX3exX15xX25xX22cxXafxX6xX15xX25xX9dxX1xX6xX22cxXexXdxX15xX1xX22cxXexX1a0xX6xX19xX22cxX15bxX2xX22cxX25xXdxX6xXdxX22cxXexX1xX3exX19xX15xX25xX22cxX7xX6xX15xX25xX22cxXexX6xX4xX22cxX3dxX3exX6xX15xX25xX22cxX43xX6xX22cxX53xX10xX22cxX4xX1xX3exX22cxXafxX10xX22cxX1xX19xX4xX22cxXexX6xXbxX22cxX53xX6xX22cxX5xX6xX51xX22cxXexX1xX10xX19xX22cxX43xX6xX4xX22cxX1xX19xX9dxX2xX464xX15bxX337xXc2bxX15bxX1a8xX1xXexX51xXaxX12xX5exX67xX3xXcxX170xX15xX1xX3xXexX1a0xX6xX19xX3xX15bxX2xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX1xX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1a8xX1a8xX1a8xX0xX9dxX6xX12xX0xX9dxX7xXexX1a0xX19xX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXafxXaxX12xX15bxX2xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX1f6xX3bxX3xX4xX1fxX3xX15xX1xX64fxX15xX3bxX3xXexX1fxX4xX3xX25xXdxX29xX3bxX3xX15xX1xX1c4xX51xX3xXexX1fxX4xX3xX25xXdxX29xX3xX22xX370xX3xX22xX2exX598xX4xX3xXcxXb8xX15xX1xX3xX58xX1a7xX3xX5exX67xX3xXcxX170xX15xX1xX3xXexX1a0xX6xX19xX3xX25xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX25xX3xX53xX54xX3xX7xX1fxX15xX25xX3xXexX1fxX4xX3bxX3xX3dxX3exX29xX15xX25xX3xX43xX1fxX3xXexX1fxX4xX3xXbxX1xX50xX51xX3xX53xXebxX15xX3xX1xX5fxX4xX3bxX3xX15xX25xX1xXf6xX3xXexX1xX3exX63xXexX3xX53xX67xX3xX43xX1fxX19xX3xX4xX1xX95xX3xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX22xX54xX3xX5dxX5exX5fxX4xX3xXexX63xXbxX3xX53xX67xX3xX5xX67xX51xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2exX3xXexX2exX2fxX15xX25xX3bxX3xX22xX1axX19xX3xX22xX81xX4xX3bxX3xXbxX1xX19xX15xX25xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5exX91xX3xX93xX1xX95xX3xX97xXdxX15xX1xX9bxX3xX4xX4c8xXbxX3xXexXb8xX15xX1xX3xX22xX598xXexX3x6d62xX11fexX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX19xX1axX15xX3xX15bxX15cxX2xXc29xX3xX22cxX3xX15bxX15cxX15bxX15cxX1a8xX0xX9dxXbxX12xX0xX9dxXafxXdxX53xX12xX0xX9dxX5xXdxX12xX0xX9dxX3exX5xX12xX0xXafxXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1a0xXaxX12xX0xX9dxXafxXdxX53xX12xX0xX9dxXafxXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6755xX3exXexX1xX19xX1a0xXaxX12xX8c5xX1cbxX0xX9dxXbxX12
PV