Tranh thủ nắng ráo, Vũ Quang tập trung hoàn thành hơn 1.380 ha cây vụ đông
(Baohatinh.vn) - Sau mưa lũ, ngoài việc chăm sóc những diện tích đã gieo trồng thì nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tranh thủ thời tiết nắng ấm trở lại để tập trung ra đồng khép kín diện tích vụ đông.
cc1fxd48fxda14x1254axe045x10e7axd6fdxe7fbx117edxX7x124fcx138ebx12d89x15184xe45axeed1xX5x11f3exXaxf694xXcx14434xX6x118c0xX1xX3xXexX1x125baxX3xX16x127e9xX16xf72bxX3xX14xf684xd7a0xe5e3xX3x13128x15394xX3xfec1x14934xX6xX16xX20xX3xXexf1d9xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24x12dd6xX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1x13575xX16xX3xX2x1269ax117eexd970xe60dxX3xX1xX6xX3xX4x10885x12205xX3x12325x10cfdxX3xfe03x13541xX16xX20xX0x10cd0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2d4xX10xX6x12b7fxXaxX12xcc61xX6xX2bxX3xe6cfxcc30xX6xX3xX5xX28xX25xX3xX16xX20xX24xX3cxXdxX3xX56xXdxf1e2xX4xX3xX4xX1x15144xX77xX3xX7xe3daxX4xX3xX16xX1x1007cxX16xX20xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXex11751xX4xX1xX3xX59x12cfaxX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xce3cxX16xX20xX3xXexX1x14be3xX3xX16xX5axX16xX20xX3xX70xX53xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3x10505xX6dxX3cxX3xXcx13f1dxX16xX1xd2eaxX3xX59xX6xX16xX20xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xd2d6xXdxX3xXexXdx125d7xXexX3xX16xX1exX16xX20xX3xefc6xX77xX3xXexX14x13bfcxX3xX5x14455xXdxX3xX59xebbfxX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX14xX6xX3xX59xXadxX16xX20xX3xfb4dxX1xf2b4xXbxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13844xX24xX70xX54xX3xXbx10d1fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxe37bxXdxX70xXexX1x10474xX3xd2a8xX2x1240axXbx11f50x104f6xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3x119a3xX2xX4dxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX4axe814xX6xX24xX1xX6xXexXdxX16xX1xX4axX56xX16xX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2x111d6xX179x101f3xX5exX1a2xX179xX70xX2xX2xX16axX4dxX16axX1a4xX1a2xXexX179xX16axX1a4xX16axX4cxX5xX4dxX4axfa0axXbxX20x146bexX14xX9xd35bxX2xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX24xX16xXaxX12xfe42xX5axX16xX20xX3xX70xX53xX16xX3x100f7xX16xX3x148a2xX1x1536cxX3xX4xX1xd8f3xX16xX20xX3xX23dxX16xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX6xX77xX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xX59xf83axXexX3xX5xX28xX3xX56xcd85xX6xX3x13698xX2bxX6xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX10fxXe7xX3xX1xX24xXf7xX4xX1xX25xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX3xX16xX8cxX77xX3xX16xX6xX54xX25xX3xX1xX2bxX54xX87xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xX7x1308dxX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xf0abxX6xX3xX16axX179xX4bxX25xX16cxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX16xX20xX1exX16xX3xX16xX20xX3cxX54xX3xXc7xX179xX1bfxX4dxX3xX1xX6xX3xX16xX20xX5axX25xX3xX1bfxX4bxX25xX16cxX3xX1xX6xX3xX14xX6xX2bxX3xX77xX3cxX2bxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX24xXf7xXdxX3xX56xX3cxX3xX2xX4dxX4dxX3xX1xX6xX3xX4x1514dxX3xX4xX1xX8cxX16xX3xX16xX2bxX5axXdxXcfxX16fxX3xX2xX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX8cxX16xX3xX262xX2bx149ebxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX24xXf7xXdxX16fxX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX16cxX16axX2xX3xX1xX6xX3xX14xX25fxX16xX20xX3xX16xX20xX2bxX54xccf6xX16xX3xX5xXdxX87xX2bxX3xXc7xXexX14xXadxX16xX20xX3xX77x13aadxXdxX3xX1a4xX2xX2xX3xX1xX6xX25xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX5xXf7xXdxX3xX4bxX16cxX4dxX3xX1xX6xXcfxX3xX56xX3cxX3xX1xXdxX87xX16xX3xX59xXa4xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX59xX78xX258xX4xX3xX4bxX16cxX4bxX3xX1xX6xX4axX4axX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xX3xXbxX13fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16exXex10dcaxX6xX5xXdxX20xX16xX168xX3xX4xX10xX16xXexX10xX14xX16fxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX16xXexX10xX14xX3xX70xXexX1xX2bxX77xX18fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xX4dxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX4axX18fxX6xX24xX1xX6xXexXdxX16xX1xX4axX56xX16xX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2xX1a2xX179xX1a4xX5exX1a2xX179xX70xX2xX2xX16axX2xX4bxX16cxX1a4xXexX1bfxX16cxX16cxX1a2xX4dxX5xX4dxX4axX1b9xXbxX20xX1bcxX14xX9xX1a2xX2xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX24xX16xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16exXexX3b8xX6xX5xXdxX20xX16xX168xX3xX4xX10xX16xXexX10xX14xX16fxXaxX12xX22fxX20xX6xX54xX3xX7xX6xX2bxX3xX10fxX1xXdxX3xX59xX258xXexX3xX77xX78xX6xX3xX10fxXe7xXexX3xXexX1xX23dxX4xX25xX3xX16xX5axX16xX20xX3xX70xX53xX16xX3xX6dxX78xX46xX16xX20xX3xf206xXdxX16xX1xX3xX59xXa4xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX5xX3cxX77xX3xX59xXefxXexX3xX59xXfbxX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX16xX20xX5axX3xX59xX322xX77xX3xX18fxX322xX24xX3xX10fx12a2bxXbxX3xX5xX535xX4xX1xX3xXexX1xXe2xXdxX3xX56xX57xX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xXaxX12x12efbxXe7xX16xX3xXexX1xXe2xXdxX3xX59xXdxXfbxX77xX3xX16xX3cxX54xX25xX3xXexX24xX3cxX16xX3xX1xX2bxX54xX87xX16xX3xX59xXa4xX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xX2b3xX6xX3xX59xX78xX258xX4xX3xX1a4xX1a4xX4dxX3xX1xX6xX3xX16xX20xX5axX25xX3xX179xX4dxX3xX1xX6xX3xX14xX6xX2bxX3xX77xX3cxX2bxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX24xXf7xXdxX16fxX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX241xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX77xX354xXdxX3xX179xX1a2xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX77xX25xX3xX4bxX179xX4dxX3xX1xX6xX3xX14xX25fxX16xX20xX3xX16xX20xX2bxX54xX344xX16xX3xX5xXdxX87xX2bxX4axX3xXcxX2bxX54xX3xX16xX1xXdxX344xX16xX25xX3xX70xX24xX3xX77xX78xX6xX3xX5xX28xX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xXexX2bx120bcxX16xX3xX5xe777xX3xX56xX25fxX6xX3xX262xX2bxX6xX3xX70xXdxX604xX16xX3xX18fxXdxXe7xX16xX3xXbxX1x116cfxX4xX3xXexXf7xXbxX25xX3xX322xX16xX1xX3xX1xX78xXf4xX16xX20xX3xX59xXe7xX16xX3xX77xedd6xXexX3xX7xX241xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX59xXa4xX3xX59xX78xX258xX4xX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX56xX3cxX3xXexXdxXe7xX16xX3xX59xX631xX3xX10fxX1xX111xXbxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX3xX4xX90xX3xX16xX20xX2bxX54xX3xX4xX46xX3xX18fxX535xX3xX4xX1xX31xX77xX3xX7xX24xX3xX56xX354xXdxX3xX10fxXe7xX3xX1xX24xXf7xX4xX1xX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xX3xXbxX13fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xX4dxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX4axX18fxX6xX24xX1xX6xXexXdxX16xX1xX4axX56xX16xX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2xX1a2xX179xX1a4xX5exX1a2xX179xX70xX2xX2xX16axX2xX16cxX16cxX16axXexX16axX1a2xX1a4xX179xX1a4xX5xX4dxX4axX1b9xXbxX20xX1bcxX14xX9xX16axX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX24xX16xXaxX12xX27xX354xXdxX3xX77xX57xX4xX3xXexXdxX344xX2bxX3xXbxX1xX1bxX3xX10fxX9fxX16xX3xXexX24xX3cxX16xX3xX18fxX631xX3xX16axX179xX4bxX25xX16cxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX16xX20xX1exX16xX3xX16xX20xX3cxX54xX25xX3xX16xX20xX6xX54xX3xX7xX6xX2bxX3xX10fxX1xXdxX3xX77xX78xX6xX3xXexXf7xX16xX1xX25xX3xX16xX78xX354xX4xX3xX14xX23dxXexX25xX3xX16xX5axX16xX20xX3xX70xX53xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xX59xXa4xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX14xX6xX3xX59xXadxX16xX20xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xXaxX12xX55axXfbxX3xX59xX322xX77xX3xX18fxX322xX24xX3xX10fxX535xXbxX3xXexX1xXe2xXdxX3xX56xX57xX25xX3xX16xX111xX3xXexX14xX23xX16xX1xX3xXexX1xXdxX344xX16xX3xXexX6xXdxX25xX3xXexX31xX16xX3xX70xX57xX16xX20xX3xXexX241xXexX3xX5xX258xXdxX3xXexX1xXe7xX25xX3xX1xX78xX354xX16xX20xX3xXexX354xXdxX3xX77xX631xXexX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX3xX6xX16xX3xXexX24xX3cxX16xX25xX3xXexX1xX1exX16xX20xX3xX5xX258xXdxX25xX3xX16xX20xX6xX54xX3xX7xX6xX2bxX3xX10fxX1xXdxX3xX59xX258xXexX3xX77xX78xX6xX3xX10fxXe7xXexX3xXexX1xX23dxX4xX25xX3xX4xX23xX4xX3xX4xXefxXbxX25xX3xX16xX20xX3cxX16xX1xX3xX4xX1xX61axX4xX3xX16xX8cxX16xX20xX3xX56xX3cxX3xX16xX20xX78xXe2xXdxX3xX70xX53xX16xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xX59xXa4xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xXe2xXdxX3xXexXdxXe7xXexX3xX16xX1exX16xX20xX3xXefxX77xX3xXexX14xXf4xX3xX5xXf7xXdxX3xX14xX6xX3xX59xXadxX16xX20xX25xX3xX18fxX23xX77xX3xX56xX78xXe2xX16xX3xX59xXadxXdxX3xX4xX1xX8cxX77xX3xX7xX90xX4xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX24xXf7xXdxX3xX4xX53xX54xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX56xX3cxX3xX59x10f0cxX54xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxXe7xX16xX3xX59xX631xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX59xX90xX25xX3xX4xX23xX4xX3xX59xX535xX6xX3xXbxX1xX78xX46xX16xX20xX3xXbxX1xXefxX16xX3xX59xXefxX2bxX3xX4xX46xX3xX18fxX322xX16xX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xX2b3xX6xX3xX16xX20xX5axX3xX16exX24xX16xX20xX3xXexX14xX78xX354xX4xX3xX4bxX4dxX5exX2xX4dxX25xX3xXbxX1xX1bxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX10fxXe7xX3xX1xX24xXf7xX4xX1xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX14xX6xX2bxX3xXexX1xX10xX24xX3xXbxX1xX78xX46xX16xX20xX3xX4xX1xX53xX77xX3xX14xX322xXdxX3xX56xX57xX3xX59xXe7xX16xX3xXexX1xX23xX16xX20xX3xX2xX1a4xX4axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX24xX70xX54xXaxX12xX22fxX20xX24xX3cxXdxX3xX14xX6xX25xX3xX4xX23xX4xX3xX59xX535xX6xX3xXbxX1xX78xX46xX16xX20xX3xX4xX28xX16xX20xX3xX59xX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xXexX2bxX54xX344xX16xX3xXexX14xX2bxX54x10625xX16xX25xX3xX59xX5axX16xX3xX59xX241xX4xX3xX16xX1xX53xX16xX3xX70xX53xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xXe2xXdxX3xXexXdxXe7xXexX3xXexX1xX2bxX31xX16xX3xX5xX258xXdxX3xX59xXfbxX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX59xX962xX54xX3xX77xXf7xX16xX1xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX25xX3xXbxX1xXefxX16xX3xX59xXefxX2bxX3xX10fxXe7xXexX3xXexX1xX23dxX4xX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX241xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX4xX53xX54xX3xX8cxX16xX3xX262xX2bxX322xX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xXexX1xX23xX16xX20xX3xX2xX4dxX16fxX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX16exd2adxX3xX5xcdd6xX3xXexX1xdffexX4xX3xX18fxXb3xX25xX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX241xX25xX3xX4xX1xX2bxX962xX16xX3xX18fxX535xX3xX20xXdxX241xX16xX20xX3xX59xXfbxX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX14xX25fxX16xX20xX3xX16xX20xX2bxX54xX344xX16xX3xX5xXdxX87xX2bxX3xX59xX241xXdxX3xX56xX354xXdxX3xX1a4xX4dxX4cxX3xX1xX6xX3xX4xef06xX16xX3xX5xXf7xXdxX4axX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX56xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX14xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3b8xXexX1xX2bxX77xX18fxX3b8xX6xX16xX70xX3b8xX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax109ffxX1xX111xXbxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX25xX3xX55axX61axX4xX3x1417exX31xXbxX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xXb0exX4xX3xXbxX1xXb56xX16xX20xX3xXexX14xX25fxX3xX7xX53xX2bxX3xX10fxX10xX24xX3xX20xX53xX54xX3xX1xXf7xXdxX3xXexX14xX344xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX16xX20xX5axXaxX3xX1xX14xX10x10eb7xX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX10fxX1xX10xXbxX3b8xX10fxXdxX16xX3b8xX70xXdxX10xX16xX3b8xXexXdxX4xX1xX3b8xX56xX2bxX3b8xX70xX24xX16xX20xX3b8xX70xX2bxX4xX3b8xX5xX6xXbxX3b8xXexXdxX4xX1xX3b8xX4xX2bxX4xX3b8xXbxX1xX24xX16xX20xX3b8xXexX14xX2bxX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX10fxX10xX24xX3b8xX20xX6xX54xX3b8xX1xX6xXdxX3b8xXexX14xX10xX16xX3b8xX4xX6xX54xX3b8xX16xX20xX24xX5exX2xX4cxX4dxX1a4xX4cxX4dxX4axX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5exX77xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1a4xX4dxX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2xX1a2xX179xX4dxX5exX4cxX4dxX70xX1a4xX2xX16cxX4dxX179xX4bxX1a2xXexX1a4xX4cxX2xX2xX4cxX5xX4dxX4axX1b9xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX56xX12xX0xX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXba6xX1xX111xXbxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX25xX3xX55axX61axX4xX3xXbc6xX31xXbxX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xXb0exX4xX3xXbxX1xXb56xX16xX20xX3xXexX14xX25fxX3xX7xX53xX2bxX3xX10fxX10xX24xX3xX20xX53xX54xX3xX1xXf7xXdxX3xXexX14xX344xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX16xX20xX5axXaxX3xX1xX14xX10xXbfexX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX10fxX1xX10xXbxX3b8xX10fxXdxX16xX3b8xX70xXdxX10xX16xX3b8xXexXdxX4xX1xX3b8xX56xX2bxX3b8xX70xX24xX16xX20xX3b8xX70xX2bxX4xX3b8xX5xX6xXbxX3b8xXexXdxX4xX1xX3b8xX4xX2bxX4xX3b8xXbxX1xX24xX16xX20xX3b8xXexX14xX2bxX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX10fxX10xX24xX3b8xX20xX6xX54xX3b8xX1xX6xXdxX3b8xXexX14xX10xX16xX3b8xX4xX6xX54xX3b8xX16xX20xX24xX5exX2xX4cxX4dxX1a4xX4cxX4dxX4axX1xXexX77xXaxX12xXba6xX1xX111xXbxX3xX10fxX9fxX16xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX25xX3xX55axX61axX4xX3xXbc6xX31xXbxX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xXb0exX4xX3xXbxX1xXb56xX16xX20xX3xXexX14xX25fxX3xX7xX53xX2bxX3xX10fxX10xX24xX3xX20xX53xX54xX3xX1xXf7xXdxX3xXexX14xX344xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX16xX20xX5axX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX55axX61axX4xX3xXbc6xX31xXbxX3xX5xX3cxX3xX59xX535xX6xX3xXbxX1xX78xX46xX16xX20xX3xX4xX90xX3xXbxX1xX24xX16xX20xX3xXexX14xX3cxX24xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX3xX16x1016axXdxX3xX18fxX31xXexX3xX16xX1xXefxXexX3xX7xX24xX3xX56xX354xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX59xX535xX6xX3xXbxX1xX78xX46xX16xX20xX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xXexX24xX3cxX16xX3xX1xX2bxX54xX87xX16xX3xX55axX61axX4xX3xXcxX1x13d1bxX3xXc7xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xXcfxX4axX3xX55axXe7xX16xX3xXexX1xXe2xXdxX3xX59xXdxXfbxX77xX3xX16xX3cxX54xX25xX3xXexX24xX3cxX16xX3xX16exXa4xX3xX55axX61axX4xX3xXbc6xX31xXbxX3xX59xXa4xX3xX4xX46xX3xX18fxX322xX16xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX56xXdxX87xX4xX3xX20xXdxX10xX24xX3xXexX14xX2b3xX6xX3xX1xX46xX16xX3xX179xX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xXexX14xXadxX16xX20xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xX4axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX56xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xXb0exX6xX3xX14xX6xX2bxX3xXexX1xX46xX77xX3xX5xX354xX16xX3xX16xX1xXefxXexX3xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xX3xX10fxX1xX962xX16xX3xXexX14xX78xX46xX16xX20xX3xX10fxX1xX5axXdxX3xXbxX1xX57xX4xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX7xX6xX2bxX3xX77xX78xX6xX3xX5xX28xXaxX3xX1xX14xX10xXbfexX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX56xX2bxX6xX3b8xX14xX6xX2bxX3b8xXexX1xX24xX77xX3b8xX5xX24xX16xX3b8xX16xX1xX6xXexX3b8xX1xX6xX3b8xXexXdxX16xX1xX3b8xX10fxX1xX6xX16xX3b8xXexX14xX2bxX24xX16xX20xX3b8xX10fxX1xX24xXdxX3b8xXbxX1xX2bxX4xX3b8xX7xX6xX16xX3b8xX16exX2bxX6xXexX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX77xX2bxX6xX3b8xX5xX2bxX5exX2xX1bfxX1a2xX4dxX1bfxX16cxX4axX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5exX77xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1a4xX4dxX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2xX1a2xX4bxX16axX5exX2xX2xX1bfxX70xX16axX4dxX16axX16cxX2xX179xX1a2xXexX4cxX1bfxX1a2xX16cxX4bxX5xX4dxX4axX1b9xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX56xX12xX0xX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xXb0exX6xX3xX14xX6xX2bxX3xXexX1xX46xX77xX3xX5xX354xX16xX3xX16xX1xXefxXexX3xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xX3xX10fxX1xX962xX16xX3xXexX14xX78xX46xX16xX20xX3xX10fxX1xX5axXdxX3xXbxX1xX57xX4xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX7xX6xX2bxX3xX77xX78xX6xX3xX5xX28xXaxX3xX1xX14xX10xXbfexX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX56xX2bxX6xX3b8xX14xX6xX2bxX3b8xXexX1xX24xX77xX3b8xX5xX24xX16xX3b8xX16xX1xX6xXexX3b8xX1xX6xX3b8xXexXdxX16xX1xX3b8xX10fxX1xX6xX16xX3b8xXexX14xX2bxX24xX16xX20xX3b8xX10fxX1xX24xXdxX3b8xXbxX1xX2bxX4xX3b8xX7xX6xX16xX3b8xX16exX2bxX6xXexX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX77xX2bxX6xX3b8xX5xX2bxX5exX2xX1bfxX1a2xX4dxX1bfxX16cxX4axX1xXexX77xXaxX12xX27xXb0exX6xX3xX14xX6xX2bxX3xXexX1xX46xX77xX3xX5xX354xX16xX3xX16xX1xXefxXexX3xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xX3xX10fxX1xX962xX16xX3xXexX14xX78xX46xX16xX20xX3xX10fxX1xX5axXdxX3xXbxX1xX57xX4xX3xX7xX322xX16xX3xX16exX2bxXefxXexX3xX7xX6xX2bxX3xX77xX78xX6xX3xX5xX28xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12x13eb7xX600xX16xX3xX1bfxX4dxedfaxX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX14xX6xX2bxX3xX77xX3cxX2bxX3xX59xX6xX16xX20xX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xXexX1xXe2xXdxX3xX10fxed3exX3xXexX1xX2bxX3xX1xX24xXf7xX4xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX16exXa4xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xXbc6xX53xX77xX3xXc7xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX6dxX3cxX3xde48xX3xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xXcfxX3xX18fxX535xX3xX4xX1xXe7xXexX3xX7xX6xX2bxX3xX16xX1xXdxXa6fxX2bxX3xX16xX20xX3cxX54xX3xX16xX20xX53xX77xX3xX16xX78xX354xX4xX3xX5xX28xX4axX3xX22fxX1xX95xX16xX20xX3xX16xX20xX3cxX54xX3xX16xX3cxX54xX25xX3xX18fxX3cxX3xX4xX24xX16xX3xX16xX5axX16xX20xX3xX70xX53xX16xX3xX10fxX1xX962xX16xX3xXexX14xX78xX46xX16xX20xX3xX14xX6xX3xX59xXadxX16xX20xX3xX59xXfbxX3xX20xXdxX10xX24xX3xX5xXf7xXdxX3xX7xX241xX3xX70xXdxX87xX16xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX18fxX535xX3xXexX1xXdxX87xXexX3xX1xXf7xXdxX3xX16xX1x129f6xX77xX3xX10fxX535xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX5xX61axX6xX3xX14xX6xX2bxX3xXbxX1xX57xX4xX3xX56xX57xX3xXexXe7xXex13f29xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX56xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22fxX20xX78xXe2xXdxX3xX70xX53xX16xX3xX13fxXe7fxX3xX55axXf7xX77xX3xff0bxX59xX61axXexX3xX14xX2bxX631xXex1475dxX3xX16xX1xXb3xX16xX3xX1xX3cxX16xX20xX3xX16xX20xX1xXb3xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX111xX24xX3xX14xX28xX3xX7xX6xX2bxX3xX5xX28xXaxX3xX1xX14xX10xXbfexX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX16xX20xX2bxX24xXdxX3b8xX70xX6xX16xX3b8xX4xX24xX3b8xX70xX6xX77xX3b8xX70xX2bxXexX3b8xX14xX2bxX24xXexX3b8xX16xX1xXdxX16xX3b8xX1xX6xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX16xX3b8xX4xX6xX54xX3b8xX70xX6xX24xX3b8xX1xX10xX24xX3b8xX14xX2bxX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX5xX2bxX5exX2xX1bfxX4cxX1bfxX1a4xX16axX4axX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5exX77xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1a4xX4dxX5exX16xX10xX163xX7xX5exX2xX1a2xX4bxX16cxX5exX2xX16cxX2xX70xX16axX4dxX4cxX16cxX4dxX4bxX4bxXexX2xX4bxX16axX179xX1a2xX5xX4dxX4axX1b9xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX14xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX6xX16xX20xX3xXexX31xXbxX3xXexX14xX2bxX16xX20xX3xX1xX24xX3cxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX1xX3xX1xX46xX16xX3xX2xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX6xX3xX4xX53xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX5axX16xX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX56xX12xX0xX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22fxX20xX78xXe2xXdxX3xX70xX53xX16xX3xX13fxXe7fxX3xX55axXf7xX77xX3xX12daxX59xX61axXexX3xX14xX2bxX631xXexX12e3xX3xX16xX1xXb3xX16xX3xX1xX3cxX16xX20xX3xX16xX20xX1xXb3xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX111xX24xX3xX14xX28xX3xX7xX6xX2bxX3xX5xX28xXaxX3xX1xX14xX10xXbfexX9xXaxX5exX16xX24xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX16xX20xX2bxX24xXdxX3b8xX70xX6xX16xX3b8xX4xX24xX3b8xX70xX6xX77xX3b8xX70xX2bxXexX3b8xX14xX2bxX24xXexX3b8xX16xX1xXdxX16xX3b8xX1xX6xX16xX20xX3b8xX16xX20xX1xXdxX16xX3b8xX4xX6xX54xX3b8xX70xX6xX24xX3b8xX1xX10xX24xX3b8xX14xX2bxX3b8xX7xX6xX2bxX3b8xX5xX2bxX5exX2xX1bfxX4cxX1bfxX1a4xX16axX4axX1xXexX77xXaxX12xX22fxX20xX78xXe2xXdxX3xX70xX53xX16xX3xX13fxXe7fxX3xX55axXf7xX77xX3xX12daxX59xX61axXexX3xX14xX2bxX631xXexX12e3xX3xX16xX1xXb3xX16xX3xX1xX3cxX16xX20xX3xX16xX20xX1xXb3xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX59xX3cxX24xX3xX1xX111xX24xX3xX14xX28xX3xX7xX6xX2bxX3xX5xX28xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX14xX24xX16xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX73xX6xX2bxX3xXexX14xX31xX16xX3xX77xX78xX6xX3xX5xX28xX3xX10fxX111xX24xX3xX70xX3cxXdxX3xXexX14xX24xX16xX20xX3xX16xX1xX95xX16xX20xX3xX16xX20xX3cxX54xX3xX262xX2bxX6xX25xX3xX16xX20xX78xXe2xXdxX3xX70xX53xX16xX3xXexX1xX5axX16xX3x1337exX2bxX53xX16xX3xX73xX46xX16xX3xXc7xX16exXa4xX3xX13fxXe7fxX3xX55axXf7xX77xX25xX3xX22fxX20xX1xXdxX3xX154exX2bxX53xX16xX25xX3xX6dxX3cxX3xXcxXccxX16xX1xXcfxX3xX59xX6xX16xX20xX3xX59xX61axX16xX20xX3xX16xX20xXadxXdxX3xX10fxX1xX5axX16xX20xX3xX54xX344xX16xX3xX10fxX1xXdxX3xX1xX3cxX16xX20xX3xX16xX20xX1xXb3xX16xX3xX4xX53xX54xX3xX59xX3cxX24xX3xX4xX1xX2bxX962xX16xX3xX18fxX535xX3xX4xX1xX24xX3xX70xX535xXbxX3xXcxXe7xXexX3xX22fxX20xX2bxX54xX344xX16xX3xX59xX23xX16xX3xX7xX1exXbxX3xXexX354xXdxX3xX18fxX535xX3xX16xX20xX31xXbxX3xX23dxX16xX20xX25xX3xX1xX111xX24xX3xX14xX28xX3xX56xX3cxX3xX16xX20xX2bxX54xX3xX4xX46xX3xX4xX1xXe7xXexX3xX4xX6xX24xX4axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX56xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX2bxX5xX12xX0xX70xXdxX56xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX56xX12xX0xX5exX70xXdxX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e49xX2bxXexX1xX24xX14xXaxX12xX23bxX1xX78xX46xX16xX20xX3xXcxX1xX322xX24xX0xX5exXbxX12
Phương Thảo