Đề xuất nâng mức vay ưu đãi cho hộ nghèo
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
ecb0x164e6x1095ax18e69x1767ex11532x15fc8x194f2x1589fx1311ax19dcbx172faxX5xX8x18679xX5x18794x159edxX7xf636x13fefx1627fx163c5xX3x10aebx12b05xX4xX5xX12x14abcxX6xXaxX3x110a6xX7xX10xX4xX4xX9xXax14933x18d89xX12xX5xX7xX8xXax1734fx19042x118fcxX3xXdxX18x14d21xX5xX3xX14x17e63xX14xX13xX3x16485x13d42xX20xX3x1526bxX10xX6xX3x15b8cxX18xX3x16ff5x1990axX12xX3xX20xX1xfd18xX3xX1x1200dxX3xX14xX13xX1x12d0fxX4dxX0x10338xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x17d49xX8xX10x13488xXaxX2ex13174xX13xX38xX14xX3xX1x12e0cxX14xX13xX3xX89xX1xX8fxX3xX14xX44x1010axX20xX3xX47xX10xX14xX13xX3xX86xfca3xX3xX5xX1x10a66xX4dxX3xX28xX1xfb9exX14xX13xX3xX5xX44xX3xX40xX30xX3xX40xX12x15038xX20xX3xX4x164faxX10xX3xX47x194b2xX12x13a6bxX3xfce1xXbfxX3xX4xX18xX14xX13xX3xX3cxX50xX5xX3xX4xf889xX3xX47xX12xX30xX18xX3xX28xX1xXabxX14xX13xX3xX5xX44xX3xX4xXd0xX3x1201cx1214exX58xee8dxXe3xXe3x146fexX58xX28xX28xXfxX89xX83xX89xX89xX3xX14xX13xX8fxX6xX3xXe9xX58xf97exX58xXe6xXe3xXe3xXe9xX3x15c10xX18xX6xX3xX47x11e9dxX14xX1xX3xX20xX1xX12xX3xX5xX12x14d45xX5xX3xX40xX30xX3xX20xX1x197f8xX14xX1xX3xX4x153dfxX20xX1xX3xX20xX1xX4dxX3xX40xX10xX6xX3xX44xX18xX3xX47xX48xX12xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xX5xX1xX8xX4dxX3x184f3xX1xX44x168a7xX14xX13xX3xX5x10b8cx14d14xX14xX1xX3xX1xfcd7xX3xX5xX146x12f58xX3xX20xX11dxX20xX3xX1xX18xX6xXb7xX14xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX5x19105xX12xX3xX89xX13xX1xX106xX3xX101xX18xX6xX110xX5xX3xX4xXd0xX3x10a6axXe3xX10xX58xXe6xXe3xXe3x15144xX58xX89x12148xXfxX13ex15f65xX3xX14xX13xX8fxX6xX3xXe6x1454dxX58xX2xXe6xX58xXe6xXe3xXe3xX17bxX3xX20xef08xX10xX3xX13exX1xX118xX14xX1xX3xX27xX1xX194x10c57xX0xX58xX27xX2exX0xX5xX10xXc3xX7xX8xX3x19b0axX12xX86xX5xX1xX9xXaxXe6xXe3xXe3xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX86xX86xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXc3xX4dxX146xX86xX8xX146xX9xXaxXe3xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX7xX8xX1cxX5xXaxX2exX0xX5xXc3xX4dxX86xX6xX2exX0xX5xX146xX2exX0xX5xX86xX2exX0xX12xX3cxX13xX3xX4xX146xX20xX9xXaxX58xX58xX12xX1a0xXc3xX10xX4dxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX1a0xX40xX14xX58xX14xX8xX1acxX4xX58xX2xXfaxX2xX2xX58xX2xXe3xXe4xX86xXfaxXe3xX189xXfaxXe9xXe3xXe3xX5xXfaxXe9xXe6xX189xX174xX7xXe3xX1a0xX17xX27xX13xXaxX3xX58xX2exX0xX58xX5xX86xX2exX0xX58xX5xX146xX2exX0xX5xX146xX2exX0xX5xX86xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX13exX10xX27xX5xX12xX4dxX14xXaxX2ex18f16xX14xX1xX3xX3cxX12xX14xX1xX3xX1x17a1bxX10xX0xX58xX5xX86xX2exX0xX58xX5xX146xX2exX0xX58xX5xXc3xX4dxX86xX6xX2exX0xX58xX5xX10xXc3xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x19795xX4dxX86xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX4dxX3xX101xX18xX6xX3xX47xX106xX14xX1xX3xX5xX163xX12xX3xX28xX1xXabxX14xX13xX3xX5xX44xX3xXe3xXe4xX58xXe6xXe3xXe3xXe9xX58xX28xX28xXfxX89xX83xX89xX89xXc1xX3xXc3x1217exX14xX3xX20xX163xX14xX1xX3xX3cxX50xX5xX3xX4xXd0xX3xX20xX1xX118xX14xX1xX3xX4xX11dxX20xX1xX3xX1xX14cxX3xX5xX146xX150xX3xX14xX1xX34xX5xX3xX47xX106xX14xX1xXc1xX3xX20xX11dxX20xX3xX1xX50xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX5xX146xX2e2xX14xX3xX47xX106xX10xX3xXc3xX8fxX14xX3xXe4xX2xX3xX1xX18xX6xXb7xX14xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX20x16db7xX14xX3xX47xX44xX150xX20xX3xX1xX44x155b0xX14xX13xX3xX20xX11dxX20xX3xX20xX1xX118xX14xX1xX3xX4xX11dxX20xX1xX3xf892xX1xX12xX3xX40xX10xX6xX3xX40xXd0xX14xX3xX5xX163xX12xX3xX89xX13xX38xX14xX3xX1xX8fxX14xX13xX3xX13exX1xX118xX14xX1xX3xX4xX11dxX20xX1xX3xXdxX48xX3xX1xX50xX12xX3xX14xX1xX44xX15xX3xX2fxX44xX150xX20xX3xX40xX10xX6xX3xX44xX18xX3xX47xX48xX12xX3xX3cxX50xX5xX3xX7x18dc7xX14xX3xX5xXd0xX12xX3xX47xX10xX3x175a1xX3xX5xX146xX12xXb7xX18xX3xX47x10750xX14xX13xX58xX1xX50xX3xX40xX99xX12xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xXe3x15137xX3xX5xX146xX4dxX14xX13xX3xX5xX1xf462xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xXe6xX3xX14x15857xX3cxX3xX47x11137xX3xX3cxX18xX10xX3xX13xX12xXd0xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX4xefa0xX20xX3x11004xX5xX146xX38xX18xXc1xX3xXc3xX338xXc1xX3xX86xX2e2xfb53xX3xX1xX4dx195d6xX20xX3xX13xX12xXd0xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX39bxX3cxX3xX20xX1xX3d8xX14xX3xX14xX18xXabxX12xX3xX5x194d1xX27xX3xX5xX146xX18xX14xX13xX3xX1xX4dxX401xX20xX3xX13xX12xXd0xX14xX13xX3xX5xX1xX194xX6xX3xX4xXa6xX14xX1a0xX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2afxX4dxX86xX6xXaxX2exX2fxXd0xX12xX3xX40xX99xX12xX3xX20xX11dxX20xX3xX1xX50xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX355xX1xXabxX14xX13xX3xX20x1017axX3xX47xX12xX30xX18xX3xX355xX12xXb7xX14xX3xX20xX1xX3d8xX14xX3xX14xX18xXabxX12xX3xX3cxX8fxX3xX20xX487xX3xX14xX1xX18xX3xX20xX39bxX18xX3xX27xX1xX11dxX5xX3xX5xX146xX12xX3dcxX14xX3xX14xX13xX8fxX14xX1xX3xX14xX13xX1xX30xX3xX5xX12xX3dcxX18xX3xX5xX1xX194xX3xX20xXabxX14xX13xX3xX14xX13xX1xX12xXb7xX27xX3xX5xX163xX4dxX3xX5xX1xX18xX3xX14xX1xX41dxX27xX3xX47xX44xX150xX20xX3xX40xX10xX6xX3xX44xX18xX3xX47xX48xX12xX3xX3cxX50xX5xX3xX7xX39bxX14xXc1xX3xX40xX99xX12xX3xX4xXd0xX3xX5xX12xX30xX14xX3xX5xXd0xX12xX3xX47xX10xX3xX7xX8fxX3xX3a5xX3xX5xX146xX12xXb7xX18xX3xX47xX3aexX14xX13xXc1xX3xX40xX99xX12xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xXe3xX3c3xXc1xX3xX5xX1xX3cdxX12xX3xX1xX163xX14xX3xXe6xX3xX14xX3d8xX3cxX1a0xX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2afxX4dxX86xX6xXaxX2exX28xX163xX12xX3xX86xXa2xX3xX5xX1xXa6xX4dxXc1xX3xX89xX13xX38xX14xX3xX1xX8fxX14xX13xX3xX89xX1xX8fxX3xX14xX44xX99xX20xX3xX86xXa2xX3xX355xX12xX110xX14xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX47xXbfxX12xX3xX3cxX3dxX20xX3xX1xX14cxX3xX5xX146xX150xX3xX5xX146xX2e2xX14xX1a0xX3xX13ex150daxX3xX5xX1xX3dcxXc1xX3xX20xX11dxX20xX3xX1xX50xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX14xX487xX12xX3xX5xX146xX2e2xX14xX3xX4x165b5xX3xX47xX44xX150xX20xX3xX1xX14cxX3xX5xX146xX150xX3xX3a5xXe3xX3c3xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xX20xX1xX4dxX3xX40xX10xX6xX3xX1xX50xX3xX14xX13xX1xX55xX4dxX3xX40xX99xX12xX3xX3cxX3dxX20xX3xX5xXd0xX12xX3xX47xX10xX3xX7xX8fxX3xX2xXe3xX3xX5xX146xX12xXb7xX18xX3xX47xX3aexX14xX13xX3xX355xX1xX12xX3xX40xX10xX6xX3xX40xXd0xX14xX3xX5xX163xX12xX3xX89xX13xX38xX14xX3xX1xX8fxX14xX13xX3xX13exX1xX118xX14xX1xX3xX4xX11dxX20xX1xX3xXdxX48xX3xX1xX50xX12xX3xX47xX3dcxX3xX3cxX18xX10xX3xX13xX12xXd0xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX4xX3edxX20xXc1xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX39bxX3cxXc1xX3xX5xX1xX194xX6xX3xX4xXa6xX14xX3xX1xX4dxX401xX20xX3xX27xX1xX11dxX5xX3xX5xX146xX12xX3dcxX14xX3xX14xX13xX8fxX14xX1xX3xX14xX13xX1xX30xX1a0xX3xX28xX1xX3cdxX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX47xX44xX150xX20xX3xX1xX14cxX3xX5xX146xX150xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xX5xXd0xX12xX3xX47xX10xX3xX7xX8fxX3xX174xX3xX14xX3d8xX3cxX1a0xX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2afxX4dxX86xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX4dxX3xX86xXa2xX3xX5xX1xXa6xX4dxXc1xX3xX40xX12xXb7xX20xX3xX1xX14cxX3xX5xX146xX150xX3xX7xX48xX12xX3xX4xX18xX34xX5xX3xX47xX44xX150xX20xX3xX5xX1xXa2xX20xX3xX1xX12xXb7xX14xX3xX47xXd0xX12xX3xX40xX99xX12xX3xX20xX11dxX20xX3xX355xX1xX4dxXa6xX14xX3xX40xX10xX6xX3xX27xX1xX11dxX5xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX355xX3dcxX3xX5x14f27xX3xX14xX13xX8fxX6xX3xX2xX58xX2xX58xXe6xXe3xX2xXfaxX1a0xX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2afxX4dxX86xX6xXaxX2exX89xX13xX38xX14xX3xX1xX8fxX14xX13xX3xX89xX1xX8fxX3xX14xX44xX99xX20xX3xX47xX10xX14xX13xX3xX7xX34xX6xX3x15e2dxX3xX355xX12xX110xX14xX3xX13xX487xX27xX3xX7a1xX3xX86xXa2xX3xX5xX1xXa6xX4dxX3xX5xX146xX2e2xX14xX3xX1acxX8xXc3xX4xX12xX5xX8xX3xX20xX194xX10xX3xX20xX141xX3xX101xX18xX10xX14xX3xX14xX8fxX6xX1a0xX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX146xX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2afxX4dxX86xX6xXaxX2exX0xX4xX5xX146xX4dxX14xX13xX2exX2afxXa6xX4dxX3xf14exX38xX3cxX0xX58xX4xX5xX146xX4dxX14xX13xX2exX0xX58xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x1008exX4dxX18xX146xX20xX8xXaxX2exX89xX13xX18xX3aexX14xX15xX3xXc3xX10xX4dxX86xX12xX8xX14xX5xX18xX20xX1xX12xX14xX1xX27xX1xX18xX0xX58xX27xX2e
congthanh