Robot chiến đấu Nga mạnh nhất
Theo nội dung bài viết, quân đội Nga vừa thành lập đơn vị chiến đấu đầu tiên với thành phần chính là robot chiến đấu, trong đó có ít nhất gần 20 robot chiến đấu Uran-9.
3033xaa61x8110x989exc58ex81daxc7d5xa342x8ec3xX7xa64cxcb41x3b2dx81d0x7226x3c95xX5x6e20xXax939cx77efx957fx45a5xX14xXexX3xX4xX1xXdx7fb3xab76xX3x75afx4bc5x9020xX3xb409x84a9xX6xX3x57cfx88c3xX1dxX1xX3xX1dxX1xX20xXexX0x6d9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf7exX10xX6xba9dxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX1dx8ef9xXdxX3xX43xX21xX1dxX24xX3xX15x4cacxXdxX3x7cbfxXdxX1cxXex4a01xX3x6051xX21xa1ebxX1dxX3xX1fxX4cxXdxX3xX23xX24xX6xX3xX58x8786xX6xX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xX5x368fxXbxX3xX1fxb810xX1dxX3xX58x44f8xX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX1fxc4f1xX21xX3xXexXdx4c6bxX1dxX3xX58x3f2cxXdxX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xXbxX1xX8bxX1dxX3xX4xX1x3892xX1dxX1xX3xX5xX55xX3xa48axX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX5cxX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX1fx6c5bxX3xX4xXc3xX3xXa4xXexX3xX1dxX1xX20xXexX3xX24xX8bxX1dxX3x791cx4002xX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3x4d20xXabxX6xX1dxcaa2x6ed4xc8fexX0xX31xXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexc652xX5xX10xX9xXaxX27xX6xXabxX24xXdxX1dx3bbcxX3xXd4xXbx6b7bxX3xX6xX21xXexX14x3e49xXaxX12xX0xXexX15xX14xX43xXfbxX12xX0xXexXabxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX106xX3xc0b8xXd4xXd5xXedx62b3xXd4xX131xXbxX10axX110xXaxX12xX0xXexX43xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX106xX3xX12dxXd4xXd5xXedxX131xXd4xX131xXbxX10axX110xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXax91bfxXdxX43xXexX1xX106xX3xX2xXecxX12dx702axXbxX10axX110xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX106xX3xX2xXd4xXecxX131xXbxX10axX110xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5f06xc419xX14xX3x81b6xX1dxX1xX106xX3xX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1dxX1xX20xXexX3xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXedxX15xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXedxX58xX1dxX31xX1dxX10xX164xX7xX31xXd4xX2xX2x97c8xX31xX2xXd5xX1d2xX43xXd4xXd5xXecxXd4xX1d2xXd5x5e30xXexX12dxX131xXecxXecxX131xX5xXd5xXedx4c1bxXbxX24x7facxXabxX9xX16ex8570xXd5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1dxX1xX20xXexXaxX3xX164xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXecxX12dxX16exXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX2xXd4xXecxX131xXaxX3xX6xX5xXdxX24xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xXabxXaxX3xX15xX14xXabxX43xX10xXabxX9xXaxXd5xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexXabxX12xX0xXexXabxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX106xX3xXd4xX12dxXbxX10axX110xXaxX12xX0xXexX43xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX106xX3xXd4xX12dxXbxX10axX110xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a56xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxXedxX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexXabxX12xX0xX31xXexX15xX14xX43xXfbxX12xX0xX31xXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xXaxc259xX1xX18cxX4xX3xX58xX94xXdxX3xX1xX8bxX21xX3xX1xX1cxXexX3xX4xX18cxX4xX3xX4x86f8xX3xX27xX18cxXfbxX3xXexX20xX1dxX3xX4x339cxX1dxX24xX3xXex84d7xX3xX1fxX4cxX1dxX24xX3x9358xX1xX18cxX4xX3xX4xc03cxX6xX3xc61cx70dfxX3xX58xX55xX3xXbxX1xa8ecxX7axX1dxX24xX3xXcxX60xXfbxX5cxX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxX3xX1fxX325xc622xX4xX3xXexXabxX6xX1dxX24xX3xX15xX7exX3xX1dxX1x3c1cxX1dxX24xX3xX58x6e95xX3xX314xX1xXa4xX3xX1xX28xX1dxX24xX3xX1dx60eaxX1dxX24xX3xX4xXc3xX3xXexX1x7897xX3xXbxX1xX18cxX3xX1xX31axXfbxX3xX1dxX1xX346xX1dxX24xX3xX4xX2fdxX3xXex87cfxX1dxX24xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1dxX1xX20xXexX5cxX3xX1fxX18cxX1dxX1xX3xX7xX76xXbxX3xX5xX308xX3xX4x78f4xXexX3xX314xXdxX90xX1dxX3xX4xX390xX3xX4xX1x6a6exX3xX58xX94xXdxX3xX2xX3xXbxX1xX18cxXexX3xX15x43cfxX1dxXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12x6e41xXdx7eb9xX21xX3xX5xX55xX27xX3xX1dxX90xX1dxX3xX7x7a2exX4xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX58xX55xX3xX7xX30dxX3xX1fxX18cxX1dxX24xX3xX7xX338xX3xX4xX31axX6xX3xX4xX2fdxX3xX10axX10xX3xX1dxX55xXfbxX3xX4xX1xXa4xX1dxX1xX3xX5xX55xX3xX1x93c7xX3xXexX1xX390xX1dxX24xX3xX58xX34bxX3xX314xX1xXa4xX3xX1fxX6xX3xX43xX28xX1dxX24xX3xX4x444cxX1dxX24xX3xX314xX1x96f7xX3xX1dxX374xX1dxX24xX3xX1xX14xX28xXexX3xX1fxX4cxX1dxX24xX3xX5xXdxX1dxX1xX3xX1xX14xX28xXexX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX27xb73cxXdxX3xX1fxXdxX3c5xX21xX3xX314xXdxX3ffxX1dxX3xXexX1xac16xXdxX3xXexXdxX1cxXexX5cxX3xX15xX20xXexX3xX314xX360xX3xX1fxX90xX27xX3xXexX390xXdxX3xX1xX6xXfbxXaxX5cxX3xX15xX18cxX14xX3xX18fxX1dxX1xX3xX58xXdxX1cxXexXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xcb63xX34bxX3xX314xX1xXa4xX3xX1fxX18cxX1dxX24xX3xX7xX338xX3xX1dxX1xX20xXexX3xXexXabxX90xX1dxX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxX3xXexX1xX10xX14xX3xX1fxX18cxX1dxX1xX3xX24xXdxX18cxX3xX4xX31axX6xX3xXexX44exX3x39f0xX6xXdxX5xXfbxX3xX31dxX6xXdxX5xX3xX4xX1xXa4xX1dxX1xX3xX5xX55xX3xX7x594fxX1dxX24xX3xX1dxX1xXdxX3ffxXexX3xX18cxXbxX3x8b59xX1xX27xX10xX5xXedxX3xX23xX24xX14xX55xXdxX3xXabxX6xX3xX4x8db0xX1dxX3xX4xXc3xX3xXexX90xX1dxX3xX5x5888xX6xX3xX4xX1xX390xX1dxX24xX3xXexX374xX1dxX24xX3xX18fxXexX6xX314xX6xX3xX58xX55xX3xXbxX1xX18cxX14xX3xXexX30dxX3xX1fxX4cxX1dxX24xX3xX1efxXd5xX27xX27xXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX297xXc3xX3xXexX1xX360xX3xX1dxXc3xXdxX3xXabx647bxX1dxX24xX5cxX3xX1xX3ffxX3xXexX1xX390xX1dxX24xX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xX1dxX55xXfbxX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX58xX34bxX3xXexXabxX6xX1dxX24xX3x7e12xX1fxX1cxX1dxX3xXexX76xX1dxX3xXabxX374xX1dxX24x80b3xX3xX1fxX360xX3xX1fxX390xXdxX3xXbxX1xXc3xX3xX58xX94xXdxX3xX1xX8bxX21xX3xX1xX1cxXexX3xX27x8f23xX4xX3xXexXdxX90xX21xX3xXexXabxX90xX1dxX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexXabxX325xX44exX1dxX24xXedxX3xX3c3xX325xX338xX4xX3xX15xXdxX1cxXexX5cxX3xX4e5xX1xX27xX10xX5xX3xX5xX55xX3xX5xX14xX28xXdxX3xX7xX4d8xX1dxX24xX3xXbxX1xXc3xX1dxX24xX3xXexX90xX1dxX3xX5xX501xX6xX3xX7xX501xX3xX43xX598xX1dxX24xX3xX27xX4cxXexX3xX5xX8bxX1dxX3xX58xX94xXdxX3xX4xX18cxX4xX3xX1fxX8bxX21xX3xX1fxX28xX1dxX3xX24xX60xXfbxX3xX4xX1xX18cxXfbxX5cxX3xX1dxX1xXdxX3ffxXexX3xX18cxXbxX3xX1xX6xXfbxX3xX1fxX28xX1dxX3xX314xX1xXc3xXdxXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX48exX94xXdxX3xXd4xX5cxX2xX3xX314xX24xX3xX1dxX1xXdxX90xX1dxX3xX5xXdxX3ffxX21xX3xX1dxb9a4xX3xX1dxX1xXdxX3ffxXexX3xX18cxXbxX3xX7xX4d8xX1dxX24xX3xX4xXc3xX3xX7xX3d1xX4xX3xX4xX308xX1dxX24xX3xXbxX1xX18cxX3xXexX325xX7axX1dxX24xX3xX1fxX325xX7axX1dxX24xX3xX1fxX28xX1dxX3xXbxX1xX18cxX14xX3xX2xXd5xX131xX3xX27xX27xX3xX1dxX64bxX3xX27xX28xX1dxX1xX5cxX3xX1dxX1xX325xX1dxX24xX3xX5xX28xXdxX3xX4xXc3xX3xXexX1xX360xX3xXexX28xX14xX3xXabxX6xX3xX58xX55xX3xX24xXdxX346xX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX27xX4cxXexX3xX314xX1xX21xX3xX58xX30dxX4xX3xX5xX501xX6xX3xX15xX6xX14xX3xXexXabxX417xX27xX3xX4xXc3xX3xX1dxX1xXdxX3ffxXexX3xX1fxX4cxX3xX4xX30dxX4xX3xX4xX6xX14xX3xXex3d02xX6xX3xXabxX6xX3xX10axX21xX1dxX24xX3xX5exX21xX6xX1dxX1xX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX15xX18cxX1dxX3xX314xXa4xX1dxX1xX3xX1xX7axX1dxX3xX2xX1d2xX27xX3xX5xX60xX21xX3xX1xX7axX1dxX3xX1fxX28xX1dxX3xXbxX1xX18cxX14xX3xX1dxX64bxX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX3c5xX21xX3xX1dxX90xX1dxX3xX4xXc3xX3xXexX1xX360xX3xXexX28xX14xX3xXabxX6xX3xX7xXc3xX1dxX24xX3xX4xX1xX20xX1dxX3xX1fxX4cxX1dxX24xX3xX43xX55xXfbxX3xX58xX55xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1xX7axX1dxX3xX4xX34bxX1dxX24xX3xX1dxX1xX325xX3xXexX28xX14xX3xX1xXdxX3ffxX21xX3xX3d1xX1dxX24xX3xX4xX1xX18cxXfbxXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX3c3xX8bxX21xX3xX1fxX28xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3ffxXexX3xX18cxXbxX3xXexXdxX90xX21xX3xX4xX1xX21x735dxX1dxX3xX4xX31axX6xX3xX4e5xX1xX27xX10xX5xX3xX1xXdxX3ffxX21xX3xX5exX21xX41dxX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX58xXdxX3ffxX4xX3xXexXdxX90xX21xX3xX43xXdxX3ffxXexX3xX4xX18cxX4xX3xX27xX598xX4xX3xXexXdxX90xX21xX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX1dxX7axXdxX3xX7a3xX1dxX3xX1dxX20xXbxX3xX1dxX1xX325xX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX4xX18cxX4xX3xXexX4f6xX6xX3xX1dxX1xX55xX5cxX3xX1xX6xX1dxX24xX3xX1fxX4cxX1dxX24xX5cxX3xX1x92f7xX27xX3xX1dxX4d8xXdxXedxXedxXedxX3xX4xX34bxX1dxX24xX3xX1dxX1xX325xX3xX4xXc3xX3xX314xX1xX41dxX3xX1dxX374xX1dxX24xX3xXbxX1xX18cxX3xX1xX31axXfbxX3xX4xX308xX1dxX24xX3xX7xX30dxX5cxX3xX1xX8bxX27xX3xX1dxX24xX8bxX27xX3xX314xXdxX90xX1dxX3xX4xX390xX3xX58xX55xX3xX43x75aaxX3xX43xX55xX1dxX24xX3xXexXdxX90xX21xX3xX43xXdxX3ffxXexX3xX4xX18cxX4xX3xX27xX598xX4xX3xXexXdxX90xX21xX3xX15xX43fxX4xX3xX24xXdxX18cxXbxX3xX1dxX1xaee2xXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX31dxX43fxXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX58xX76xXexX3xX7xX390xX1dxX24xX3xX1dxX54bxX27xX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX15xX18cxX1dxX3xX314xXa4xX1dxX1xX3xX7xX18cxXexX3xXexX1xX325xX7axX1dxX24xX3xX10axX21xX1dxX24xX3xX5exX21xX6xX1dxX1xX3xX27xX598xX4xX3xXexXdxX90xX21xX3xX1dxX1cxX21xX3xX4xX1xX325xX6xX3xX15xX7exX3xX7xX3d1xX4xX3xX1dxXc3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX90xX21xX3xX4xX1xX18cxXfbxX3xX7x3c35xX3xX15xX7exX3xX4xX1xX90xX1dxX1xX3xX5xX3ffxX4xX1xX3xX18cxXbxX3xX7xX21xX20xXexX3xX1fxX4cxXexX3xX1dxX24xX4cxXexX3xX58xX55xX3xX27xX20xXexX3xX43xX325x8683xX1dxX24xX3xX314xX1xXa4xX3xX43x8e54xX1dxX3xX1fxX1cxX1dxX3xX1dxX24xX20xXexX3xX1xX14xX357xX4xX3xX15xX7exX3xXexXdxX90xX21xX3xX43xXdxX3ffxXexXedxX3xX3c3xX8bxX21xX3xX1fxX28xX1dxX3xX24xX60xXfbxX3xX4xX1xX18cxXfbxX3xX7xX8f9xX3xXexX28xX14xX3xXabxX6xX3xX27xX4cxXexX3xX58xX417xX1dxX24xX3xX5xX501xX6xX3xX1fxX360xX3xX1fxX390xXexX3xX4xX1xX18cxXfbxX3xX27xX598xX4xX3xXexXdxX90xX21xXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX48exba77xX3xX58xX76xXfbxX5cxX3xXexXabxX21xXfbxX3c5xX1dxX3xXexX1xX308xX1dxX24xX3xXbxX1xX325xX7axX1dxX24xX3xXcxX60xXfbxX3xX4xX4f6xX1dxX3xX24xX43fxXdxX3xX4e5xX1xX27xX10xX5xX3xX5xX55xX3xX5xX14xX28xXdxX3xX1fxX28xX1dxX3xX43xXdxX3ffxXexX3xX1fxX390xXdxX3xXexX1xX31axX3xX314xX1xX308xX1dxX24xX3xX4xX8bxX1dxX3xXexXdxX1cxXbxX3xX10axX4d8xX4xXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX297xX34bxX1dxX24xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1dxX24xX21x73faxX1dxX3xXexXdxX1dxX3xX1dxX55xXfbxX5cxX3xX1fxXdxX3c5xX21xX3xX5xX55xX27xX3xX1dxX90xX1dxX3xX7xX3d1xX4xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX4xX31axX6xX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxX3xX314xX1xX308xX1dxX24xX3xX4xX1xX39dxX3xX43xX30dxX6xX3xX58xX55xX14xX3xX1dxX1xX346xX1dxX24xX3xXexXabxX6xX1dxX24xX3xX15xX7exX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX4xX308xX1dxX24xX3xX15xX390xX3xX27xX55xX3xX4xX2fdxX3xX10axX10xX3xX1dxX55xXfbxX3xX1fx5b37xX3xXexX1xX30dxX4xX3xX7xX30dxX3xX5xX55xX3xX4xX7axX1dxX3xX18cxX4xX3xX27xX4cxX1dxX24xX3xX58xX94xXdxX3xX5xX30dxX4xX3xX5xX325xX338xX1dxX24xX3xXbxX1xXdxX1cxX1dxX3xX5exX21xX60xX1dxX3x795exX3xX4e5xXfbxXabxXdxX6xX3xX4xX1xX39dxX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX27xX4cxXexX3xXexX1xX44exXdxX3xX24xXdxX6xX1dxX3xX1dxX24xX3abxX1dxX3xX10axX21xX20xXexX3xX1xXdxX3ffxX1dxXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXexX1xX390xX1dxX24xX3xX314xX90xX5cxX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xX314xX1xX14xX41dxX1dxX24xX3xXexX1xX44exXdxX3xX24xXdxX6xX1dxX3xX1dxX24xX3abxX1dxX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX1fxXdxX3c5xX21xX3xX1fxX4cxX1dxX24xX3xX1fxX1cxX1dxX3xX4e5xXfbxXabxXdxX6xX3xX5xX55xX27xX3xX1dxX1xXdxX3ffxX27xX3xX58xX598xX5cxX3xX58xX34bxX3xX314xX1xXa4xX3xX1dxX55xXfbxX3xX1fxXa82xX3xXexXdxX90xX21xX3xX43xXdxX3ffxXexX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX1xX7axX1dxX3xX1efxXd5xX3xX10axX10xX3xX5exX21xX60xX1dxX3xX7xX30dxX3xX4xX18cxX4xX3xX5xX14xX28xXdxX3xX4xX31axX6xX3xXbxX1xXdxX1cxX1dxX3xX5exX21xX60xX1dxX3xb0b8xX4e5xX3xX58xX55xX3xX314xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1xX55xX1dxX24xX3xX4xX1xX598xX4xX3xXexX6xXfbxX3xX7xX4d8xX1dxX24xX3xX4xX31axX6xX3xX1dxX1xXc3xX27xX3xX314xX1xX31axX1dxX24xX3xX15xX390xX3xX1dxX55xXfbxX3xXexX1xX325xX7axX1dxX24xX3xX58xX14xX1dxX24xXedxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX14xX43xXfbxXaxX12xX4e5xX6xX21xX3xX314xX1xXdxX3xX1fxX325xX338xX4xX3xX23xX24xX6xX3xXabxX4d8xXexX3xX58xX3c5xX3xX1dxX325xX94xX4xX3xX58xX55xX3xX4xX1xX39dxX1dxX1xX3xX7xX501xX6xX3xX27xX4cxXexX3xX7xX390xX3xX314xX1xXdxX1cxX27xX3xX314xX1xX21xXfbxX1cxXexX3xX58xX3c5xX3xX1xX3ffxX3xXexX1xX390xX1dxX24xX3xX1fxXdxX3c5xX21xX3xX314xX1xXdxX360xX1dxX5cxX3xX1fxX1cxX1dxX3xX1dxX6xXfbxX5cxX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxX3xXexXabxXab4xX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xX5xX30dxX4xX3xX5xX325xX338xX1dxX24xX3xX4xX1xXa4xX1dxX1xX3xX4xX31axX6xX3xX1fxX7axX1dxX3xX58xX7exX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX58xX94xXdxX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xXbxX1xX8bxX1dxX3xX4xX1xX31axX3xXfbxX1cxX21xX3xX5xX55xX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xX4xX31axX6xX3xX5exX21xX60xX1dxX3xX1fxX4cxXdxX3xX23xX24xX6xXedxX0xX31xXbxX12xX0xX43xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXabxX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexXabxX14xX1dxX24xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX90xX1dxX3xX5exX21xX6xX1dxX106xX0xX31xX7xXexXabxX14xX1dxX24xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX21xX27xX15xXebxX6xX1dxX43xXebxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9d24xX21xX60xX1dxX3xX1fxX4cxXdxX3xX23xX24xX6xX3xX7xX8f9xX3xX4xXc3xX3xX1fxX7axX1dxX3xX58xX7exX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xXexX20xX1dxX3xX4xX308xX1dxX24xXaxX3xX1xXabxX10x6cfdxX9xXaxX31xX58xX21xXebxX314xX1xXdxX31xX5exX21xX6xX1dxXebxX43xX14xXdxXebxX1dxX24xX6xXebxX7xX10xXebxX4xX14xXebxX43xX14xX1dxXebxX58xXdxXebxXabxX14xX15xX14xXexXebxXexX6xX1dxXebxX4xX14xX1dxX24xX31xXd4xXd5xXecxX1dexXd4xX2xXedxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX7xXabxX4xX9xXaxX31xX27xX10xX43xXdxX6xX31xX2xXd4xXd5xX31xX1dxX10xX164xX7xX31xXd4xX2xX2xX12dxX31xX2xXd4xX1dexX43xXd5xXd5xXd4xX1d2xX1d2xX12dxX12dxXexXd4xX1efxX1d2xX1dexX5xX2xXedxX1e8xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xX27xX28xX1dxX1xX3xX1dxX1xX20xXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX58xX12xX0xX7xXexXabxX14xX1dxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1cxX21xX60xX1dxX3xX1fxX4cxXdxX3xX23xX24xX6xX3xX7xX8f9xX3xX4xXc3xX3xX1fxX7axX1dxX3xX58xX7exX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xXexX20xX1dxX3xX4xX308xX1dxX24xXaxX3xX1xXabxX10xXd49xX9xXaxX31xX58xX21xXebxX314xX1xXdxX31xX5exX21xX6xX1dxXebxX43xX14xXdxXebxX1dxX24xX6xXebxX7xX10xXebxX4xX14xXebxX43xX14xX1dxXebxX58xXdxXebxXabxX14xX15xX14xXexXebxXexX6xX1dxXebxX4xX14xX1dxX24xX31xXd4xXd5xXecxX1dexXd4xX2xXedxX1xXexX27xXaxX12xXd1cxX21xX60xX1dxX3xX1fxX4cxXdxX3xX23xX24xX6xX3xX7xX8f9xX3xX4xXc3xX3xX1fxX7axX1dxX3xX58xX7exX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xXexX20xX1dxX3xX4xX308xX1dxX24xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexXabxX14xX1dxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX3c3xX7axX1dxX3xX58xX7exX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xXexX20xX1dxX3xX4xX308xX1dxX24xX3xX1fxX8bxX21xX3xXexXdxX90xX1dxX3xX7xX8f9xX3xX1fxX325xX338xX4xX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xX5xX76xXbxX3xXexXabxX14xX1dxX24xX3xXexX1xX55xX1dxX1xX3xXbxX1xX8bxX1dxX3xX297xX18cxX4xX3xX5xX30dxX4xX3xX5xX325xX338xX1dxX24xX3xX58xX34bxX3xXexXabxX6xX1dxX24xX3xX23xX24xX6xX5cxX3xX24xXa19xX27xX3xX1dxX374xX27xX3xXexX64bxX3xX1xX338xXbxX3xXabxX14xX15xX14xXexX3xXe7xXabxX6xX1dxXebxXecxXedxX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX58xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX21xX5xX12xX0xX43xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXabxXaxX12xX0xX31xX43xXdxX58xX12xX0xX31xX43xXdxX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e5xX14xX21xXabxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX18bxX18cxX14xX3xX3c3xX20xXexX3xX48exXdxX3ffxXexX0xX31xXbxX12