Xe nhập về Việt Nam rẻ hơn hàng tỷ đồng sau Hiệp định Thương mại tự do
Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được thông qua đã mở ra những bước phát triển mới cho ngành công nghiệp ôtô và xe máy trong nước.
792ax8552xd843xf1aax104cdxd8a6x11085x103ccx8cdfxX7x10886xbe4fxc3a0xb827xeb5ex10368xX5xde22xXaxbed6xdf2bxX10xX3xe7ccxX1xfcbexXbxX3xe5f7xec92xX3xbc0axXdx8572xXexX3xc134xX6x10c14xX3x87a6x7ea2xX3xX1xc177xX16xX3xX1xb5c0xX16x8906xX3xXexb3afxX3x828fxe4b7xX16xX31xX3xX7xX6x10ac2xX3x895exXdxX20xXbxX3xX36x10504xX16xX1xX3xXcxX1xe27fxX2bxX16xX31xX3xX25xeae6xXdxX3xXexba93xX3xd118xd0a1xX0xac07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX57xXaxX12xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xX3xX31xXdxb483xX6xX3xbf7exe17fxX3xX1bxX2fxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX36xX4bx10467xX4xX3xXexX1xb861xX16xX31xX3x9954xX3dxX6xX3xX36x8732xX3xX25x10e34xX3xX27xX6xX3xX16xX1xX8cxX16xX31xX3xdbfaxX4bxb4e3xX4xX3xXbxX1x94d0xXexX3xXexX27xXdxf55cxX16xX3xX25xXbexXdxX3xX4xX1xX58xX3xX16xX31xX2fxX16xX1xX3xX4xXa5xX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xXa5xXexXa5xX3xX1bxX2fxX3xe1d9xX10xX3xX25xXc3x105a2xX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX16xX4bxXbexX4xf3a1xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX25xX6xX27xX31xXdxX16xf1e9xX3xa4c5xXbxXedxX3xX6xX3dxXexX58xbd11xXaxX12xX0xXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX25xX31xX3xXdxX57xX9xXaxX10xXedxXdx10d6cxX1bxXdxX10xbe21xX10xX27xd6d7xXdxX25xX31xX146xba79xb55cxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfexXbcxX6xX58xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfexX1bxX16xX5axX16xX10xX143xX7xX5axX119xac22xX16bx88a1xX5axX2xX16bxf24fxX57xX2xX119xX2xaf0dxX119xd1d3xX14cxXexX176xX171xX119xX176xX5xX2xXfexf1c7xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX3xX7xX6xX3dxX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe55axX6xXbxXexXdxX58xX16xXaxX12x10650xX6xX3dxX3xa936xX1xXdxX3xX8fxX1exc265xXcxd375xX3xX4xd983xX3xX1xXdxX20xX3dxX3xX5xX55xX4xd690xX3xX16xX1xX8cxX16xX31xX3xXexX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX1xXdxX20xX3dxX3xXedxX10xX3xX7xX6xX16xX31xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xd87cxX3dxX3xX16xX1xX4bxX3xf5f1xX10xX27xX4xX10xX57xX10xX7xX146x9889xX10xX16xf73fxX215xX3xX248xX23fxe54bxX3xX1xX6xXf2xX3xX208xX3dxX57xXdxX3xX7x7ef9xX3xX4xX20bxX3xX31xXdxXc3xX3xbd4dxX25xX1cxX25x87e9xX3xX1xX2bxX16xXfexX3xe347xX16xX1xX117xX3xd64exX3dx890fxX16xX1xX3xe217xX6xX16xX1xXfexX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xX5axXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xX5axXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX23xX31xX2fxXf2xX3xX2xX119xX5axX119xX215xX3xX23xX31xX1xX45xX3xX1bxXdxX20xX16xX3xX4xX1xa838xX3dxX3xd902xX3dxX3x8c79xX8fxX90x98fdxX3xX36xXaexX3xX4xX1xc84fxX16xX1xX3xXexX1xaa00xX4xX3xXexX1xXa5xX16xX31xX3xXa9xX3dxX6xX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xX3xX2ccxX8fxX1exX206xXcxX208xX2cfxX3xX1bxX2fxX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX248x8632xX58xX3xX1x9df5xX3xX36xf5a1xX3dxX3xXexX4bxX3xX2ccxX8fxX1excb2axbc39xX208xX2cfxX3xX31xXdxX8cxX6xX3xX1f3xX1xX2d6xX16xX1xX3xXbxX1xfe20xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX1bxX2fxX3x7e5fxXdx10b13xX16xX3xX25xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX2c6xX3dxX3xX2c9xX3dxX3xX2ccxX8fxX90xX2cfxX3xX7xX6xX3dxX3xX14bxX3xX16xf933xX25xX3xX36xX2fxX25xX3xXbxX1xXc3xX16xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX27bxX55xX3xX200xXdxde54xX16xX215xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX7xX25cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXexX1xX55xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex7cb3xX3xXexX1xXc3xX16xX31xX3xX16dxX5axX119xX16bxX119xX16bxXfexX3xXcxX1xX10xX58xX3xX36xX20bxX215xX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xX3xX7xX25cxX3xX25xX6xX16xX31xX3xX36xX38exX16xX3xX4xX2bxX3xX1xX31exXdxX3xXbxX1xXc3xXexX3xXexX27xXdxXc9xX16xX3xX4xX1xX58xX3xXexX58xX2fxX16xX3xXbcxX31exX3xX16xX31xX2fxX16xX1xX3xX4xXa5xX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX215xX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX36xX20bxX3xX4xX20bxX3xXa5xXexXa5xX3xX1bxX2fxX3xXedxX10xX3xX25xXc3xXf2xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xX1xXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX215xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xX1xX20bxX6xX3xXexX3aaxX3xX8fxX90xX3xX1bxX2fxX58xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX7xX25cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxc10dxX3xX176xX14cxX215xX178xc1dcxX3xX7xf67axX3xX57xdfb9xX16xX31xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX31xX6xXf2xX3xX200xX1xXdxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX4xX20bxX3xX1xXdxX20xX3dxX3xX5xX55xX4xXfexX3xX1fcxX6xX3dxX3xX16dxX3xX16xX368xX25xX215xX3xX14bxX2xX215xX14cxX492xX3xX7xX495xX3xX57xX498xX16xX31xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX7xX25cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxX48cxX3xX1bxX2fxX3xX7xX6xX3dxX3xX2xX16bxX3xX16xX368xX25xX215xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX7xX25cxX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxX48cxX3xX14bxX14cxX215x817axX492xX3xX7xX495xX3xX57xX498xX16xX31xX3xXexX1xX3dxX38exXfexX3x9f3dxX1xX58xX31axX16xX31xX3xX2xX215xX16dxX492xX3xX7xX495xX3xX57xX498xX16xX31xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX4xX498xX16xX3xX5xX51xXdxX3xX4xX33cxX6xX3xX8fxX90xX3xX7xX25cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxX48cxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xXexX1xX10xX58xX3xX5xX31exX3xXexX27xbc85xX16xX1xX3xX57xX2fxXdxX3xX1xX2bxX16xX3xX2xX16bxX3xX16xX368xX25xX3xX1xX58x910cxX4xX3xXc3xXbxX3xX57xdc67xX16xX31xX3xX1xX51xX16xX3xX16xX31xX51xX4xX1xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXa9xX3dxX6xX16xX3xXexX1xX10xX58xX3xX4xX6xX25xX3xX200xX38exXexX3xX250xXcxe2e8xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xd738xXdxX34cxX16xX31xX3xX36xX495xXdxX3xX1bxXbexXdxX3xXa5xXexXa5xX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX36xX495xXdxX3xX1bxXbexXdxX3xXa5xXexXa5xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX16xX31xX3dxXf2xX34cxX16xX3xX4xX1xXdxX38exX4xX3xX2ccxXexX27xX34cxX16xX3xX50fxXfexX16bxX16bxX16bxX3xX4xX4xX3xX4xX1xX58xX3xX36xX31exX16xX31xX3xX4xX2bxX3xXedxX368xX16xX31xX3xX1bxX2fxX3xXexX27xX34cxX16xX3xX119xXfexX178xX16bxX16bxX3xX4xX4xX3xX4xX1xX58xX3xX36xX31exX16xX31xX3xX4xX2bxX3xX57xXdxX10xX7xX10xX5xX2cfxX3xX7xX25cxX3xX1bxX1cxX3xX16bxX492xX3xX7xX6xX3dxX3xX14bxX3xX16xX368xX25xX3xX1xXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX4xX20bxX3xX1xXdxX20xX3dxX3xX5xX55xX4xXfexX3xX1exXbexXdxX3xX4xXc3xX4xX3xX5xX58xX51xXdxX3xXa5xXexXa5xX3xX200xX1xXc3xX4xX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX7xX25cxX3xX1bxX1cxX3xX16bxX492xX3xX7xX6xX3dxX3xX2xX16bxX3xX16xX368xX25xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX23xX1xX4bxX3xX1bxX18xXf2xX215xX3xX16xX31xX4bx1067fxXdxX3xXexXdxX34cxX3dxX3xX57xce81xX16xX31xX3xXexX51xXdxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX4xX20bxX3xXexX1xXc9xX3xX25xX3dxX6xX3xXa5xXexXa5xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX31xX321xX16xX3xX1bxXbexXdxX3xX31xXdxXc3xX3xX31xX495xX4xX3xX16xX1x86adxXexX3xXexX3aaxX3xX16xX368xX25xX3xX119xX16bxX119xX14bxXfexX3xX3fxXdxX20xX16xX3xX16xX6xXf2xX215xX3xX16xX31xX4bxX6d9xXdxX3xXexXdxX34cxX3dxX3xX57xX6e2xX16xX31xX3xX1exXdxX20xXexX3xXbxX1xX31axXdxX3xX4xX1xX45xX3dxX3xX36xX38exX16xX3xX50fxX3xX200xX1xX58xX31axX16xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX200xX1xXdxX3xX25xX3dxX6xX3xXedxX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX16xX31xX58xX2fxXdxX3xX200xX1xX3dxX3xX1bxX55xX4xX3xX208xX1fcxX8fxX208xX23xX215xX3xX31xX37xX25xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXexXdxX34cxX3dxX3xXexX1xX58cxX3xX36xX585xX4xX3xXbcxXdxX20xXexX3xX1bxX2fxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX31xXdxXc3xX3xXexX27xX45xX3xX31xXdxX6xX3xXexX368xX16xX31xXfexX3xXcxX27xX58xX16xX31xX3xX36xX20bxX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX36xX6xX16xX31xX3xXc3xXbxX3xX57xX58cxX16xX31xX3xXb1xX3xX25xX2dcxX4xX3xX16dxX16bxX146xX14cxX16bxX492xX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXexXdxX34cxX3dxX3xXexX1xX58cxX3xX36xX585xX4xX3xXbcxXdxX20xXexX3xXbxX1xX58cxX3xXexX1xX3dxX31exX4xX3xX1bxX2fxX58xX3xX57xX3dxX16xX31xX3xXexX2d6xX4xX1xX3xXedxXf2xX146xX5xX6xX16xX1xX3xX36xX31exX16xX31xX3xX4xX2bxX3xXbcx10fcdxX16xX31xX3xX50fxX178xX146xX2xX178xX16bxX492xX3xX31xXdxXc3xX3xXedxX10xX3xXbcxX6xX16xX3xX36xX321xX3dxX3xX4xX31exX16xX31xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX1bxX2fxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX31xXdxXc3xX3xXexX27xX45xX3xX31xXdxX6xX3xXexX368xX16xX31xX3xX5xX2fxX3xX2xX16bxX492xX3xX31xXdxXc3xX3xXedxX10xX3xX7xX6xX3dxX3xX200xX1xXdxX3xX36xXaexX3xXexX2d6xX16xX1xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXexXdxX34cxX3dxX3xXexX1xX58cxX3xX36xX585xX4xX3xXbcxXdxX20xXexXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX27bxX58xX3xX36xX20bxX215xX3xX200xX1xXdxX3xX1bxX1cxX3xX36xX38exX16xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX215xX3xX25xX31exXexX3xX4xX1xXdxX38exX4xX3xXedxX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xXexX3aaxX3xX4xX1xX2c6xX3dxX3xX2c9xX3dxX3xXbcxX45xX3xX36xX31exXdxX3xX31xXdxXc3xX3xX5xX34cxX16xX3xX31xX71exXbxX3xX119xX146xX50fxX3xX5xX321xX16xX3xX7xX58xX3xX1bxXbexXdxX3xX31xXdxXc3xX3xXedxX3dxX71exXexX3xXedxX4bxXb1xX16xX31xXfexX3xX520xX1xXdxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX1bxX1cxX3xX16bxX492xX215xX3xX31xXdxXc3xX3xXedxX10xX3xX7xX25cxX3xX31xXdxX31axX25xX3xX36xXc3xX16xX31xX3xX200xXc9xX3xX7xX58xX3xX1bxXbexXdxX3xX1xXdxX20xX16xX3xX16xX6xXf2xXfexX3xX23xX31xX58xX2fxXdxX3xX1bxXdxX20xX4xX3xX31xXdxX31axX25xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX16dxX16bxX146xX14cxX16bxX492xX3xX31xXdxXc3xX3xXexX27xX45xX3xX4xX33cxX6xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX215xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXexXdxX34cxX3dxX3xXexX1xX58cxX3xX36xX585xX4xX3xXbcxXdxX20xXexX3xX1bxX2fxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX31xXdxXc3xX3xXexX27xX45xX3xX31xXdxX6xX3xXexX368xX16xX31xX3xX4xd009xX16xX31xX3xX31xXdxX31axX25xX3xX36xXdxXfexX3xX27bxX58xX3xXexX1xX3dxX38exX3xXexXdxX34cxX3dxX3xXexX1xX58cxX3xX36xX585xX4xX3xXbcxXdxX20xXexX3xXexX2d6xX16xX1xX3xXexX1xX10xX58xX3xX57xX3dxX16xX31xX3xXexX2d6xX4xX1xX3xXedxXf2xX146xX5xX6xX16xX1xX3xX16xX34cxX16xX3xXedxX10xX3xX57xX3dxX16xX31xX3xXexX2d6xX4xX1xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX5xXbexX16xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX1xX4bxXb1xX16xX31xX3xX5xXa0xXdxX3xX16xX1xXdxX1cxX3dxX3xXexX3aaxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX1fcxXdxX34cxX3dxX3xXedxX10xX3xX1bxX2fxX3xXedxX10xX3xX7xX6xX16xX31xX3xX5xX2fxX3xX119xX3xXbxX1xX2c6xX16xX3xX200xX1xa270xX4xX3xX1xX4bxXb1xX16xX31xX3xX5xXa0xXdxX3xX16xX1xXdxX1cxX3dxX3xX16xX1xX71exXexX3xXexX3aaxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xXfexX3xX1f3xX1xXdxX38exX4xX3xX1fcxX90xX1exX3xX7xXdxX34cxX3dxX3xX7xX6xX16xX31xX3xX5caxX58xX5xX5xX7xX146xX5caxX58xXf2xX4xX10xX3xX1f3xX3dxX5xX5xXdxX16xX6xX16xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXbxX1xX2c6xX16xX3xXbxX1xX495xXdxX3xX4xX1xX2d6xX16xX1xX3xX1xXaexX16xX31xX3xXexX51xXdxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX1bxXbexXdxX3xX31xXdxXc3xX3xX50fxX119xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xXfexX3xX23xX38exX3dxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX4xX20bxX3xX1xXdxX20xX3dxX3xX5xX55xX4xX215xX3xX25xc107xX3dxX3xX1fcxX90xX1exX3xX36xX321xX3dxX3xXexXdxX34cxX16xX3xX4xX33cxX6xX3xX5caxX58xX5xX5xX7xX146xX5caxX58xXf2xX4xX10xX3xX4xX1xb890xX3xX4xX20bxX3xX31xXdxXc3xX3xX200xX1xX58xX31axX16xX31xX3xX2xX14cxX146xX119xX16bxX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX215xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX2xX119xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xXfexX3xX3fxX6xXf2xX3xX4xX1xXdxX38exX4xX3xX23fxX10xX27xX4xX10xX57xX10xX7xX146xX248xX10xX16xX24bxX3x10040xX34axX1f3xX3xX50fxX16bxX16bxX3xX176xX23fxX6xXexXdxX4xX3xX119xX16bxX119xX16bxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xXexX3aaxX3xfd6fxX2dcxX4xX3xX36xX6xX16xX31xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXbxX1xX2c6xX16xX3xXbxX1xX495xXdxX3xX1bxXbexXdxX3xX31xXdxXc3xX3xX119xX215xX178xX171xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xXfexX3xX23xX38exX3dxX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxX48cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX16dxX16bxX492xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX215xX3xX25xX2dcxX4xX3xX31xXdxXc3xX3xX4xX33cxX6xX3xX25xXb45xX3dxX3xX1fcxX90xX1exX3xX16xX2fxXf2xX3xX4xX1xXb67xX3xX200xX1xX58xX31axX16xX31xX3xX2xX215xX176xX146xX2xX215xX178xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX215xX3xXexXdxX38exXexX3xX200xXdxX20xX25xX3xX4xX1xX58xX3xX200xX1xXc3xX4xX1xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xX1xX2bxX16xX3xX2xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX25xX6xX27xX31xXdxX16xX117xX3xX119xXbxXedxX3xX6xX3dxXexX58xX121xXaxX12xX0xXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX25xX31xX3xXdxX57xX9xXaxX10xXedxXdxX13fxX1bxXdxX10xX143xX10xX27xX146xXdxX25xX31xX146xX14bxX14bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX57xXexX1xX3dxX25xXbcxXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX57xXexX1xX117xX3xX2xX16bxX119xX2xXbxXedxX121xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX117xX3xX171xX14cxX2xXbxXedxX121xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfexXbcxX6xX58xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfexX1bxX16xX5axX16xX10xX143xX7xX5axX119xX16bxX16bxX16dxX5axX2xX16bxX171xX57xX2xX119xX2xX176xX119xX178xX50fxXexX14bxX14cxX176xX2xX2xX5xX16bxXfexX182xXbxX31xa509xX27xX9xX178xX2xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX3xX7xX6xX3dxX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX58xX16xXaxX12xX23xX38exX3dxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXexX1xX55xX4xX3xXexX1xXdxX215xX3xX200xX1xXc3xX4xX1xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX20bxX3xXexX1xXc9xX3xXexXdxX38exXexX3xX200xXdxX20xX25xX3xX7xX495xX3xXexXdxX1cxX16xX3xX5xX34cxX16xX3xX36xX38exX16xX3xX2xX119xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX3xX200xX1xXdxX3xX25xX3dxX6xX3xX4xX1xXdxX38exX4xX3xX1fcxX90xX1exX3xX7xXdxX34cxX3dxX3xX7xX6xX16xX31xX3xX5caxX58xX5xX5xX7xX146xX5caxX58xXf2xX4xX10xX3xX1f3xX3dxX5xX5xXdxX16xX6xX16xXfexX3xX270xX16xX1xX117xX3xX3fxX3dxXf2xX3xX248xXc3xX4xX1xXfexX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xX5axXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xX5axXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX1f3xXc3xX4xX3xX5xX58xX51xXdxX3xXbxX1xX58cxX3xXexX6e2xX16xX31xX3xXa5xXexXa5xX3xX7xX25cxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xXedxX20bxX6xX3xXbcxX48cxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX7xX6xX3dxX3xX16dxX3xX16xX368xX25xXfexX3xXbd7xX2c6xXf2xX3xX4xX9f8xX16xX31xX3xX5xX2fxX3xXexXdxX16xX3xX1bxX3dxXdxX3xX1bxXbexXdxX3xX200xX1xXc3xX4xX1xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xX7xbdecxX3xX57xX58cxX16xX31xX3xXedxX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxXfexX3xX1exXbexXdxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX215xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2d6xX3xXbcxX31axX58xX3xX57xX4bx10054xX16xX31xX215xX3xX7xXee0xX6xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xXedxX10xX3xX4xX9f8xX16xX31xX3xX31xXdxX31axX25xX3xX36xXc3xX16xX31xX3xX200xXc9xX3xX57xX58xX3xXbxX1xX321xX16xX3xX5xXbexX16xX3xXbxX1xX58cxX3xXexX6e2xX16xX31xX3xX36xX1cxX3dxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX13xX10xX3xX25xXc3xXf2xX3xX57xX4bxXbexXdxX3xX2xX178xX16bxX3xX4xX4xX3xX1bxX2fxX3xXexX27xX34cxX16xX3xX2xX178xX16bxX3xX4xX4xX3xX7xX25cxX3xX4xX20bxX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX16bxX492xX3xX7xX6xX3dxX3xX5xX321xX16xX3xX5xX4bxXa0xXexX3xX5xX2fxX3xX2xX16bxX3xX16xX368xX25xX3xX1bxX2fxX3xX16dxX3xX16xX368xX25xXfexX3xXcxX3aaxX3xX16xX368xX25xX3xX119xX16bxX2xX14cxX215xX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX498xX16xX31xX3xXedxX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xXexX3aaxX3xX208xX1fcxX8fxX208xX23xX3xX4xX9f8xX16xX31xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX4xcf75xXexX3xX31xXdxX31axX25xX3xXexX1xX3dxX38exX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX1bxX1cxX3xX16bxX492xXfexX3xXcxX3dxXf2xX3xX16xX1xXdxX34cxX16xX215xX3xX57xX498xX16xX31xX3xXedxX10xX3xX1xX4bxXb1xX16xX31xX3xX5xXa0xXdxX3xX16xX1xXdxX1cxX3dxX3xX16xX1xX71exXexX3xX5xX2fxX3xX25xXa5xXexXa5xX3xXbxX1xX2c6xX16xX3xX200xX1xX495xXdxX3xX5xXbexX16xXfexX3xX3fxX321xX3dxX3xX1xX38exXexX3xXexX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX1xXdxX20xX3dxX3xX25xXa5xXexXa5xX3xX4xX20bxX3xX25xX585xXexX3xXexX51xXdxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX36xX1cxX3dxX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xXexX3aaxX3xXcxX1xXc3xXdxX3xX34axX6xX16xX215xX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX36xX20bxX3xX4xX20bxX3xX4xX31axX3xX248xX23fxX250xX3xX1bxX2fxX3xX27bxX3dxX4xX6xXexXdxXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xXbd7xX2bxX16xX3xX4xXee0xX3xX5xX2fxX3xX25xXb45xX3dxX3xX25xXa5xXexXa5xX3xX27bxX3dxX4xX6xXexXdxX3xX32bxX6xX16xXdxX31xX6xX5xX10xX3xX1exX176xX3xX1fcxX3xX16xX1xX18xXbxX3xXexX3aaxX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xXcxX1xXc3xXdxX3xX34axX6xX16xX3xX4xX20bxX3xX31xXdxXc3xX3xX200xX1xX58xX31axX16xX31xX3xX14bxX178xX16bxX3xXexX27xXdxX20xX3dxXfexX3xXcxX27xX58xX16xX31xX3xX200xX1xXdxX3xX36xX20bxX215xX3xXbxX1xXdxX34cxX16xX3xXbcxX31axX16xX3xX16xX1xX18xXbxX3xXexX3aaxX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xX32axXexX6xX5xXf2xX3xX4xX20bxX3xX31xXdxXc3xX3xX5xX34cxX16xX3xX36xX38exX16xX3xX2xX215xX178xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX23xX31xX58xX2fxXdxX3xX1bxXdxX20xX4xX3xX16xX31xX4bxX6d9xXdxX3xXexXdxX34cxX3dxX3xX57xX6e2xX16xX31xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX25xX3dxX6xX3xXedxX10xX3xX31xXdxXc3xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX215xX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xX3xX4xX498xX16xX3xXexX51xX58xX3xX36xXdxX1cxX3dxX3xX200xXdxX20xX16xX3xX36xXc9xX3xXa5xXexXa5xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xXedxX2c6xX25xX3xX16xX1xX18xXbxX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xX4xX1xX2c6xX3dxX3xX2c9xX3dxX3xX57xa687xX3xX57xX2fxX16xX31xX3xX1xX2bxX16xXfexX3xXcxX3dxXf2xX3xX16xX1xXdxX34cxX16xX215xX3xX5xX58cxX4xX3xX36xX45xX6xX3xX31xXdxX2fxX3xX5xX2fxX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xX27xX71exXexX3xX200xX1xX20bxX3xXexX2d6xX16xX1xX215xX3xX36xX498xXdxX3xX1xX48cxXdxX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX58xX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xX1exXdxX20xXexX3xXbxX1xX31axXdxX3xX36xX321xX3dxX3xXexX4bxX3xXbcxX2fxXdxX3xXbcxX31axX16xX3xX1bxX2fxX3xX7xX31axX16xX3xXedxX3dxX71exXexX3xX16xX31xX1xXdxX34cxX25xX3xXexXaa7xX4xXfexX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX25xX6xX27xX31xXdxX16xX117xX3xX119xXbxXedxX3xX6xX3dxXexX58xX121xXaxX12xX0xXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX25xX31xX3xXdxX57xX9xXaxX10xXedxXdxX13fxX1bxXdxX10xX143xX10xX27xX146xXdxX25xX31xX146xX2xX16bxX16bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfexXbcxX6xX58xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfexX1bxX16xX5axX16xX10xX143xX7xX5axX119xX16bxX16bxX16dxX5axX2xX16bxX171xX57xX2xX119xX2xX176xX119xX178xX14cxXexX119xX16dxX16dxX16bxX5xX119xXfexX182xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX3xX7xX6xX3dxX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX58xX16xXaxX12xX1exXdxX16xX206xX6xX7xXexX3xX1bxX2fxX3xX1xX2fxX16xX31xX3xX5xX58xX51xXexX3xX57xX58xX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xX1exXdxX20xXexX3xX4xX20bxX3xX4xX2bxX3xX1xX31exXdxX3xX5xXbexX16xX3xX36xXc9xX3xXexXdxX38exXbxX3xX4xX18xX16xX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xX4xX1xX2c6xX3dxX3xX2c9xX3dxX3xX7xX6xX3dxX3xX8fxX1exX206xXcxX208xXfexX3xX270xX16xX1xX117xX3xX1exXdxX20xXexX3xX34axXdxX16xX1xXfexX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX57xX12xX0xX5axXexX27xX12xX0xX5axXexXbcxX58xX57xXf2xX12xX0xX5axXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX58xX57xXf2xXaxX12xX248xX34cxX16xX3xX4xX51xX16xX1xX3xXexX1xX6d9xXdxX3xX4xX2bxX215xX3xX1xXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX4xX9f8xX16xX31xX3xX5xX2fxX3xX25xX31exXexX3xXexX1xXee0xX3xXexX1xXc3xX4xX1xX3xX5xXbexX16xX3xX36xX495xXdxX3xX1bxXbexXdxX3xX4xXc3xX4xX3xX1xXaexX16xX31xX3xXedxX10xX3xX5xX1000xXbxX3xX27xXc3xXbxX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX16xX4bxXbexX4xX3xX1xX58xX585xX4xX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX200xX1xX3dxX3xX1bxX55xX4xX3xX208xX1fcxX8fxX208xX23xXfexX3xX1fcxX6xX3dxX3xX16xX368xX25xX3xX119xX16bxX119xX14bxX215xX3xX25xX2dcxX4xX3xX31xXdxXc3xX3xX31xXdxX8cxX6xX3xXedxX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX200xX1xX238xX3dxX3xX4xX1xX2c6xX3dxX3xX2c9xX3dxX3xX1bxX2fxX3xX5xX1000xXbxX3xX27xXc3xXbxX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX16xX4bxXbexX4xX3xX200xX1xXa5xX16xX31xX3xX4xX1xX34cxX16xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1cxX3dxX215xX3xX25xX71exXexX3xX36xXdxX3xX5xXa0xXdxX3xXexX1xX38exX3xX1bxX1cxX3xX31xXdxXc3xX3xX4xX1xX58xX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX58xX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xX1exXdxX20xXexXfexX3xX1f3xXc3xX4xX3xX57xX58xX6xX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX20xXbxX3xXexX27xX58xX16xX31xX3xX16xX4bxXbexX4xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX4xX20bxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX1xX4bxXbexX16xX31xX3xX36xXaa7xX16xX31xX3xX36xX1000xX16xX3xX36xXc9xX3xXbcxXdxX38exX16xX3xXexX1xXc3xX4xX1xX3xXexX1xX2dcxX4xX3xXexX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX2bxX3xX1xX31exXdxXfexX0xX5axXbxX12xX0xX57xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX27xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX27xX58xX16xX31xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX34cxX16xX3xXa9xX3dxX6xX16xX117xX0xX5axX7xXexX27xX58xX16xX31xX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX146xXexX1xX3dxX25xXbcxX146xX6xX16xX57xX146xX7xX6xXbxX58xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX1bxX2fxX3xX32axX32bxX208xX3xX146xX3xX4xXaa7xX3xX1xX2d6xX4xX1xX3xX36xXc9xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xXbxX1xXc3xXexX3xXexX27xXdxXc9xX16xX3xXexX1xX10xX58xX3xX1xX4bxXbexX16xX31xX3xX1xXdxX20xX16xX3xX36xX51xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX13fxX9xXaxX5axX200xXdxX16xX1xX146xXexX10xX5axX1xXdxX10xXbxX146xX57xXdxX16xX1xX146xX10xX1bxX13fxXexX6xX146xX1bxX6xX146xXdxXbxX6xX146xX4xX3dxX146xX1xXdxX4xX1xX146xX57xX10xX146xX1bxXdxX10xXexX146xX16xX6xX25xX146xXbxX1xX6xXexX146xXexX27xXdxX10xX16xX146xXexX1xX10xX58xX146xX1xX3dxX58xX16xX31xX146xX1xXdxX10xX16xX146xX57xX6xXdxX5axX2xX16dxX178xX176xX50fxX16bxXfexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5axX25xX10xX57xXdxX6xX5axX2xX119xX16bxX5axX16xX10xX143xX7xX5axX2xX14bxX119xX171xX5axX2xX16bxX14cxX57xX16bxX16bxX171xX119xX14cxX2xX14bxXexX14cxX50fxX171xX176xX5xX16dxX146xX2xX16dxX146xX4xX58xX146xX7xX58xX146xX4xX1xX10xX146xXbcxXdxX10xX16xX146xXexX1xXfexX182xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX1xX2fxX16xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX16xX31xX3xX7xX6xX3dxX3xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xXcxX1xX4bxX2bxX16xX31xX3xX25xX51xXdxX3xXexX55xX3xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX57xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX27xX58xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX1bxX2fxX3xX32axX32bxX208xX3xX146xX3xX4xXaa7xX3xX1xX2d6xX4xX1xX3xX36xXc9xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xXbxX1xXc3xXexX3xXexX27xXdxXc9xX16xX3xXexX1xX10xX58xX3xX1xX4bxXbexX16xX31xX3xX1xXdxX20xX16xX3xX36xX51xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX13fxX9xXaxX5axX200xXdxX16xX1xX146xXexX10xX5axX1xXdxX10xXbxX146xX57xXdxX16xX1xX146xX10xX1bxX13fxXexX6xX146xX1bxX6xX146xXdxXbxX6xX146xX4xX3dxX146xX1xXdxX4xX1xX146xX57xX10xX146xX1bxXdxX10xXexX146xX16xX6xX25xX146xXbxX1xX6xXexX146xXexX27xXdxX10xX16xX146xXexX1xX10xX58xX146xX1xX3dxX58xX16xX31xX146xX1xXdxX10xX16xX146xX57xX6xXdxX5axX2xX16dxX178xX176xX50fxX16bxXfexX1xXexX25xXaxX12xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX1bxX2fxX3xX32axX32bxX208xX3xX146xX3xX4xXaa7xX3xX1xX2d6xX4xX1xX3xX36xXc9xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xXbxX1xXc3xXexX3xXexX27xXdxXc9xX16xX3xXexX1xX10xX58xX3xX1xX4bxXbexX16xX31xX3xX1xXdxX20xX16xX3xX36xX51xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX27xX58xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX3fxXdxX20xXbxX3xX36xX45xX16xX1xX3xX8fxX1exX206xXcxX208xX3xX1bxX2fxX3xX32axX32bxX208xX3xX7xX25cxX3xXexX51xX58xX3xX4xXaa7xX3xX1xX2d6xX4xX1xX3xX31xXdxXaa7xXbxX3xX4xX1xX58xX3xX16xX1cxX16xX3xX200xXdxX16xX1xX3xXexX38exX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xXbxX1xXc3xXexX3xXexX27xXdxXc9xX16xX3xXexX1xX10xX58xX3xX1xX4bxXbexX16xX31xX3xX1xXdxX20xX16xX3xX36xX51xXdxX215xX3xX36xXc3xXbxX3xX2dcxX16xX31xX3xX36xX4bxXa0xX4xX3xX36xX498xXdxX3xX1xX48cxXdxX3xX4xX1xX3dxX16xX31xX3xX4xX33cxX6xX3xXexX1xX45xX3xXexX27xX4bxX6d9xX16xX31xX3xXexX1xX38exX3xX31xXdxXbexXdxXfexX0xX5axXbxX12xX0xX5axX57xXdxX1bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX3dxX5xX12xX0xX57xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX5axX57xXdxX1bxX12xX0xX5axX57xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX58xX3dxX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xb710xXdxX16xX31xXfexX1bxX16xX0xX5axXbxX12