Bất ngờ hội ngộ tác giả “Mười năm tình cũ” ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tình cờ trong một cuộc gặp gỡ với thầy giáo cũ của mình, tôi đã được quen biết với tác giả ca khúc “Mười năm tình cũ” ngay tại Hà Tĩnh. Đó là một người đàn ông đậm chất phong trần trong cái thoạt nhìn ban đầu nhưng lại rất sâu sắc, giản dị, dễ gần khi chuyện trò.
99ccx11202xb676x13b85x1239axbdc2x105bbx10709xc24exX7x14ae7x12016xf64fx13aa5xa352x10ce4xX5xde36xXax1206bx144b1xfa3dxXexX3x10f9bxed0bxa17exX3xX1xcd29xXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXex100fbxX4xX3xX18xXdxb782xX3x132b0x9e5dx108a8xX19xXdxX3xX17x10573x111a1xX3xXexfa30xX17xX1xX3xX4xe572xc98bxX3x102ccxX3x12a65xdb28xX3xXcxe497xX17xX1xX0xb054xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6xe1a4xXaxX12xXcxX36xX17xX1xX3xX4xX19xX3xXexb8a8xaa34xX17xX18xX3xX33xX1cxXexX3xX4xd821xX1cxX4xX3xX18x142f2xXbxX3xX18xa773xX3xff87xae26xXdxX3xXexX1x13ae3x1420exX3xX18xXdxX24xX67xX3xX4xX3bxX3xX4x9c24xX6xX3xX33xX36xX17xX1xe787xX3xXexa8baxXdxX3x11d11x14626xX3xX9axX2dxdc74xX4xX3x1092cxX70xX10xX17xX3xa9fdxXdxfa61xXexX3xX7bxX7cxXdxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX4xX6xX3xa5aexX1x9cbcxX4xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX17xX18xX6xX82xX3xXex13e21xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xb973xX3x13d5exae96xX3xX5xX41xX3xX33xX1cxXexX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xX9axX41xX17xX3xX97xX17xX18xX3xX9ax141edxX33xX3xX4xX1xX14xXexX3xXbxX1xX67xX17xX18xX3xXexX66xX81xX17xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX4xX24xXdxX3xXexX1xX67xXd9xXexX3xX17xX1xX36xX17xX3xXa7xX6xX17xX3xX9axX81xX70xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xX5xXd9xXdxX3xX66xX14xXexX3xX7x12b7fxX70xX3xX7xd14fxX4xX94xX3xX18xXdxX29xX17xX3xX5axcbb9xX94xX3xX5ax1349axX3xX18xX81xX17xX3xXbbxX1xXdxX3xX4xX1xX70xX82xfd54xX17xX3xXexX66x11ad3xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xX3xXbx1320fxX10xX17xXexX10xX66xXaxX12xX0xXdxX33xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX17xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax14826xXdxX5axXexX1x110e1xX3xce6axX2x122bdxXbx13395x1154fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1a2xX3xX1a4xf269xX1b4xXbxX1a8xX1a9xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX48xX48xXdxXe3xXa7xX6xX67xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe3xX7bxX17xX48xX17xX10xX19dxX7xX48xX2xfe60xa69axX1ddxX48xX1b4xcd38xX5ax9ba9xX1e1xX2xX1e1xX1a4xb786xX1dcxXexf41axX1ddxX1dcxX1a6xX5xX1e8x134b0xXexX66xX6xX17xX1f1xXa2xX70xX6xX17xX18xX1f1xX17xX6xX33xXe3xb807xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX67xX17xXaxX12xXcxX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xXcxX66xX81xX17xX3xce64xX70xX29xX17xX18xX3xde90xX6xX33xX3xX7bxX7cxXdxX3xX17xfdf6xX3xX4xX2dxX19xXdxX3xX33x142b5xX33xX3xX1xXdxc618xX17xX3xX1xXfexX70xX3xXexX1xX2dxX19xX17xX18xX3xXexX66xa9bfxX4xX3xbd20x13c32xX17xX1xX1a2xX3x9d93xX17xXexX10xX66xX17xX10xXexa86fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xX26exXa9xX70xX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX18xXdxX7cxXdxX3xXexX1xXdxX15dxX70xX3xXexX66xX2dxX7cxX4xX94xX3xXexX97xXdxX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xXexX1xbe53xX3xX17xX1xXfexX17xX3xX66xX6xX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xXa7xX3exXdxX3xX17x12c3bxXexX3xXbxX1xX67xX17xX18xX3xXexX66xX81xX17xX3xXbbxX1xX24xX4xX3xX1x1147dxX17xX3xX1xX36xX17xX1xX3xX29xX17xX1xX3xX4xX1xX27fxX17xX3xX4xX1xX70xX3xX33xX41xX3xXexX97xXdxX3xX7bx11254xX17xX3xXexX1xX14xX82xX3xXexX66xce9axX17xX3xX33xXd9xX17xX18xX3xX29dxX17xXexX10xX66xX17xX10xXexXe3xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX32xX33xX3xX2xX1ebxX1a6xX1a6xX3xXexXd9xXdxX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3x120a2xX3xX17x115c3xXdxX3xX18xXdxX6xX3xX9axX36xX17xX1xX3xX6xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xa5a5xX17xX18xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX9axX9fxXexX3xX5axXdxX3xX4xX2dxX3xXexfc43xX3xXa2xX70xX349xX3xX17xX1xX41xX3xX40xX29xXdxX3x11692xX2dxX389xX17xX18xX3xX7bxX41xX67xXe3xX3xX179xX24xXdxX3xXexX349xX17xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX7bxX3b4xX6xX3xX18xXdxX29xX17xX3xX5axX14bxX94xX3xXbbxX1xXdxX349xX33xX3xX17xX1xX2dxX19xX17xX18xX3xX5xXd9xXdxX3xX7bxX3b4xX6xX3xacaexX17xX3xX18xXdxX14xX70xX3xXexX1xXfexXexX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX13dxX17xX3xX17xX18xX1xX44xX6xX3xX7bxX7cxXdxX3xX7bxf82bxX17xX18xX3xX9axX14xXexX3xXexX3b4xX17xX18xX3xX4xX2dxX70xX3xX33xX6xX17xX18xX3xX4xX29xX3xX18xXdxX6xX3xX9axX36xX17xX1xX3xX6xX17xX1xXe3xX3xX179xXe6xX3xX5x112d1xX3xX7bxX36xX3xXexX1xXa9xX3xX33xX41xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX4xX67xX17xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xX6xX17xX1xX3xX4xX3bxX17xX18xX3xX40bxX17xX3xX4xX1xea5exX6xX3xX66xX14xXexX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX17xX18xX32xX17xX3xX4xX29xX33xX3xX1a8xXbdxX4xX3xX7bxX41xX3xXexX66x14514xX3xXexX70xX15dxXe3xX3xX179xXe6xX3xX4xX1xXbdxXexX3xX18xX36xX3xX9axXe6xX3xX7bxX3b4xX6xX3xX5xX75xX17xX18xX3xX5xX457xX94xX3xX6xX17xX3xXbxX1xXfexX17xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xX4xX3bxX17xX18xX3xX9axX81xX82xX3xXbbxX1xX6xX67xX3xXbbxX1xX24xXexX3xX33xX70xX39fxX17xX3xX4xX14xXexX3xX4xX24xX17xX1xX3xXa7xX6xX82xX3xX5xX349xX17xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xXexX3b4xX17xX18xX3xX1x12737xX4xX3xX66xX14xXexX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX17xX18xX41xX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX3xeb39xX32xX17xX3xXbbxX1xX67xX6xX94xX3xXe5xXdxX15dxX17xX3xX29xX17xX1xX3xX66xb46cxXdxX3xX7xX6xX17xX18xX3xX2cx14092xX3xX5axX70xX3xX1xX523xX4xX3xX7bxX284xX3xX4xX1xX70xX82xX349xX17xX3xX17xX18xX41xX17xX1xX3xX40xX67xX24xX3xX1xX523xX4xX94xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xX7bxX36xX3xX9axX6xX33xX3xX33xX349xX3xX13dxX33xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xX17xX349xX17xX3xX5xXd9xXdxX3xX33xX41xX82xX3xX33xX162xX3xX1xX523xX4xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xX66xX54exXdxX3xXexX294xX3xX7xX24xX17xX18xX3xXexX24xX4xXe3xX3xX26exX1xd7f7xX17xX18xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX40bxX33xX3xXbbxX1xX4a0xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xXbbxX1xX24xX3xX4xX1xX27fxX17xX3xX4xX1xX70xX3xX7bxX41xX3xX4xXe6xX3xXexX1xXdxX349xX17xX3xX1xX2dxX7cxX17xX18xX3xX1xX41xX17xX3xX5xX13dxX33xX3xX17xX349xX17xX3xX4a0xXexX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xXa7xXdxXa9xXexX3xX9axXa9xX17xXe3xX3xX26exX18xX6xX82xX3xX4xX29xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX4xX6xX3xXbbxX1xXbdxX4xX3xXbbxX1xX24xX4xX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX1a2xX3xXcxX36xX17xX1xX3xX1a8xX6xX17xX1xX94xX3xXcxX36xX17xX1xX3xX4xX70xX39fxXdxX3xX1a8xXe6xXexX3xX1a8xX6xX94xX3xX2cxX1cxX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX1a8xX2dxX6x10403xX3xX5axX42cxX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX4xX6xX3xX7xX557xX3xX17x141cexXdxX3xXexXdxXa9xX17xX18xX3xXexX1xX2e8xX3xX1xXdxX15dxX17xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xXa7xXdxXa9xXexX3xX9axXa9xX17xX3xX17xX1xXdxX284xX70xXe3xX3xX179xX1xX67xX3xX9axXa9xX17xX3xX17xX32xX33xX3xX2xX1ebxX1dcxX1a6xX94xX3xXbbxX1xXdxX3xX6xX17xX1xX3xX7xX24xX17xX18xX3xXexX24xX4xX3xXa7xX41xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX7bxX7cxXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX9axXdxX15dxX70xX3xX18xXdxX29xX17xX3xX5axX14bxX94xX3xX18xX81xX17xX3xX7bxX7cxXdxX3xXexX1xX14bxX3xX1xXdxXa9xX70xX3xX1xX389xX17xX3xXexX1xX36xX3xXexX349xX17xX3xXexX70xX681xXdxX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xX33xX7cxXdxX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xXa7xXdxXa9xXexX3xX9axXa9xX17xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xX3xXbxX179xX10xX17xXexX10xX66xXaxX12xX0xXdxX33xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX17xXexX10xX66xX3xX5axXexX1xX70xX33xXa7xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX5axXexX1xX1a2xX3xX1a4xX2xX1a6xXbxX1a8xX1a9xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1a2xX3xX1ddxX2xX1e1xXbxX1a8xX1a9xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX48xX48xXdxXe3xXa7xX6xX67xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe3xX7bxX17xX48xX17xX10xX19dxX7xX48xX2xX1dcxX1ddxX1ddxX48xX1b4xX1e1xX5axX1e3xX1e1xX2xX2xX1e1xX2xX1ebxXexX1a4xX1e3xX1e3xX1dcxX5xX1a4xX1f1xX1ddxX1ddxX1ebxX1a6xX1b4xX1e1xX1e1xX1e3xX1f1xX1b4xX1e1xX2xX1e3xX1ddxX1e3xX1e3xX1a6xX1e1xX1e3xX1a6xXe3xX201xXbxX18xa69bxX66xX9xX1e3xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX67xX17xXaxX12xXcxX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX4xX1xX67xX3xXa7xXdxXa9xXexX94xX3xX7xX457xX3xX4xX162xX17xX3xXexX66xX3exX3xX5xXd9xXdxX3xXbbxX1xX24xX33xX3xXbxX1xX24xX3xXexX1xX349xX33xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX7bxd2b6xX3xX9ax14669xXbxX3xX4xX8dxX6xX3xX33xXdxX284xX17xX3xXa2xX70xX349xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xXcxX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX1xXdxX15dxX17xX3xX7xX39fxX17xX18xX3xX3exX3xX179xX6xX5xXdxf7d8xX67xX17xXdxX6xX3xX297xX2cxX557xX2a5xX3xX7bxX41xX3xXexX1xX2dxX19xX17xX18xX3xX1a8xX70xX82xX349xX17xX3xXexX66xX3exX3xX7bxX284xX3xadaaxX41xXdxX3x9d99xX162xX17xXe3xX3x1012dxX17xX1xX3xX9axX6xX17xX18xX3xX14xXbxX3xX8dxX3xX5axX294xX3xX9axX14bxX17xX1xX3xXbbxX1xX24xX33xX3xXbxX1xX24xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX33xXdxX284xX17xX3xXa2xX70xX349xX3xXexX66xX349xX17xX3xX9axX14xXexX3xX17xX2dxX7cxX4xX3xX53axXdxX15dxXexX3xX26exX6xX33xX3xX33xX41xX3xXexX66xX2dxX7cxX4xX3xX17xX6xX82xX3xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xXexX3b4xX17xX18xX3xXa7xXdxXa9xXexXe3xX3xXe5xXe6xX3xX4xX3bxX17xX18xX3xX5xX41xX3xX17xX18xX70xX82xX349xX17xX3xX17xX1xX13dxX17xX3xX6xX17xX1xX3xX4xXe6xX3xX33xX75xXexX3xXexXd9xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX5axX14bxXbxX3xX17xX41xX82xXe3xX3xX921xX17xX1xX3xX4xX1xX67xX3xXa7xXdxXa9xXexX1a2xX3xX2bxXe5xX9fxXexX3xX17xX41xX82xX3xXexX97xXdxX3xX9axXa9xX17xX3xX7bxX42cxX17xX18xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX386xX3xX26exX18xX1xX15dxX3xX1f1xX3xXcxX44xX17xX1xX94xX3xX3exX3xX9axX13dxX70xX3xXexX97xXdxX3xX4xX3bxX17xX18xX3xX33xX6xX82xX3xX33xX141xX17xX3xX18xX75xXbxX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xXa7xXd9xX17xX3xXexX39fxXexXe3xX3xX53axX41xX94xX3xX4xX70xX1cxX4xX3xX18xX75xXbxX3xX18xX79xX3xX7bxX7cxXdxX3xX26exX1xX41xX3xX17xX18xX1xXdxX349xX17xX3xX4xX481xX70xX3xX7bxX32xX17xX3xX1xX67xX24xX3xX5axX13dxX17xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX26exX18xX70xX82xX14fxX17xX3xX40xX42cxX17xX18xX3xX53axX44xX3xXexXd9xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX40xX67xX24xX3xX4xX1xX4a0xX17xX1xX3xX5xX41xX3xX17xX1xX14bxXbxX3xX4xX81xX70xX3xX9axX2dxX6xX3xXexX97xXdxX3xX9axXa9xX17xX3xX7bxX7cxXdxX3xX33xXdxX284xX17xX3xXa2xX70xX349xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXe3xX3xX3c2xX42cxX3xX9axX13dxX82xX3xX5xX41xX3xX5xX81xX17xX3xX9axX81xX70xX3xXexXdxX349xX17xX3xX9axXa9xX17xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xXexX97xXdxX3xXexX1xX14xX82xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX66xX14xXexX3xX9ax11edbxX33xX3xXexX1xX141xX33xX3xX7bxX41xX3xX17xX75xX17xX18xX3xX13dxX17xX3xXexX36xX17xX1xXe3xX3xXcxX97xXdxX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4xX1xX141xX17xX3xX7xX457xX3xX4xX162xX17xX3xXexX66xX3exX3xX5xXd9xXdxX3xX7bxX42cxX17xX18xX3xX9axX14xXexX3xX17xX41xX82xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX5xX81xX17xX3xX17xX5bcxX6xX3cxXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xXcxX97xXdxX3xXa7xXdxXa9xXexX94xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX7xX457xX3xX4xX162xX17xX3xXexX66xX3exX3xX5xXd9xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX5xX81xX17xX3xX17xX5bcxX6xX3xXa7xX3exXdxX3xX6xX17xX1xX3xX4xXe6xX3xX33xX1cxXexX3xX33xX39fxXdxX3xX5axX70xX82xX349xX17xX3xX17xX18xX81xX33xX3xX7bxX7cxXdxX3xX33xXdxX284xX17xX3xX9axX14xXexX3xX17xX41xX82xX3xXexX3b4xX3xX17xX1xXdxX284xX70xX3xX17xX32xX33xX3xXexX66xX2dxX7cxX4xX94xX3xXbbxX1xXdxX3xX6xX17xX1xX3xX7bxXdxXa9xXexX3xX7bxX3exX3xX17xX1xXd9xX4xX3xXbbxX14bxX4xX1xX3xX67xXbxX10xX66xX6xX3xX2bxa1bfxXdxX284xX70xX3cxXe3xX3xXcxX66xX67xX17xX18xX3xX7xX70xX39fxXexX3xX4xX70xX1cxX4xX3xX18xX75xXbxX3xX18xX79xX3xX7bxX7cxXdxX3xX4xX1xXbdxX17xX18xX3xXexX97xXdxX94xX3xX6xX17xX1xX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xX1xX284xX3xX18xXdxX7cxXdxX3xXexX1xXdxX15dxX70xX3xX7bxX284xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xXbxX1xX40bxX33xX3xX17xX681xXdxX3xXexXdxXa9xX17xX18xX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xX33xX41xX3xX4xX1xX8dxX3xX82xXa9xX70xX3xX2bxXbbxX1xX67xX10xX3cxX3xX7bxX284xX3xX7bxX3exX3xX17xX1xXd9xX4xX3xXbbxX14bxX4xX1xX3xf4fexXbxX10xX66xX6xX3xX2bxXc05xXdxX284xX70xX3cxX3xX9axX9bxX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX5axX41xX17xX3xX5axX294xX17xX18xX3xX4xX97xX17xX18xX3xX5axXdxX14fxX17xX3xX3exX3xX2cxX557xXe3xX3xX3c2xX42cxX3xX6xX17xX1xX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xX17xXe6xXdxX3xX66xX6xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xX4xX24xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX6xX17xX1xX3xX18xXdxX7cxXdxX3xXexX1xXdxX15dxX70xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX40bxX33xX94xX3xX4xX24xX4xX1xX3xX6xX17xX1xX3xX17xXe6xXdxX3xX7bxX284xX3xX17xXdxX284xX33xX3xX7xX6xX82xX3xX33xX349xX3xX7bxX7cxXdxX3xXcxX66xX70xX82xX15dxX17xX3xXc05xXdxX284xX70xX3xX7bxX41xX3xXexX13dxX33xX3xX1xX70xX82xXa9xXexX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xXbbxX1xXdxX3xX33xX70xX39fxX17xX3xX18xXe6xXbxX3xXbxX1xX81xX17xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX70xX82xX94xX3xXa2xX70xX29xX17xX18xX3xXa7xX24xX3xX4xX24xX4xX3xX18xXdxX24xX3xXexX66xX14bxX3xX4xX8dxX6xX3xXcxX66xX70xX82xX15dxX17xX3xXc05xXdxX284xX70xX3xXa7xXafcxX17xX18xX3xX4xX67xX17xX3xX9axX2dxX19xX17xX18xX3xX13dxX33xX3xX17xX1xXd9xX4xX94xX3xXexX97xXdxX3xXa7xXdxXa9xXexX3xX6xX17xX1xX3xX9axX6xX17xX18xX3xX17xX70xX97xXdxX3xX1xX82xX3xX7bxX523xX17xX18xX94xX3xXexX1xX19xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX7cxXdxX94xX3xX7bxX3exX3xX67xXbxX10xX66xX6xX3xX2bxXc05xXdxX284xX70xX3cxX3xX4xX8dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xX7xX457xX3xX9axX2dxX9fxX4xX3xX5axX41xX17xX3xX5axX294xX17xX18xX3xX7bxX41xX3xX4xX97xX17xX18xX3xX5axXdxX14fxX17xX3xX3exX3xX53axXdxX15dxXexX3xX26exX6xX33xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xX3xXbxX179xX10xX17xXexX10xX66xXaxX12xX0xXdxX33xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX17xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX5axXexX1xX1a2xX3xX1a4xX2xX1a6xXbxX1a8xX1a9xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1a2xX3xX1ddxX2xX1e1xXbxX1a8xX1a9xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX48xX48xXdxXe3xXa7xX6xX67xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe3xX7bxX17xX48xX17xX10xX19dxX7xX48xX2xX1dcxX1ddxX1ddxX48xX1b4xX1e1xX5axX1e3xX1e1xX2xX2xX1e1xX1a6xX1e3xXexX1b4xX1e3xX1e8xX1a6xX5xX1b4xX1f1xX1e3xX1e1xX2xX1dcxX2xX1e1xX1e3xX1ebxX1f1xX1e3xX2xX1e8xX1ebxX1e8xX1ebxXe3xX201xXbxX18xX7faxX66xX9xX1e8xX1a4xX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX67xX17xXaxX12xX26exX1xXd9xX4xX3xX7xX557xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX7xX6xX82xX3xX7xX2dxX6xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX9axXdxX15dxX70xX3xX4xX8dxX6xX3xXaxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxXaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xXcxX66xX2dxX7cxX4xX3xX18xXdxX19xX3xXexXd9xX33xX3xXa7xXdxX15dxXexX3xX4xX1xXbdxX17xX18xX3xXexX97xXdxX94xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX9axX9bxX3xX97xX33xX3xX18xX1xXdxXexX6xX3xX7bxX41xX3xX4xX14xXexX3xXexXdxXa9xX17xX18xX3xX1xX24xXexX1a2xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xX18xX75xXbxX3xXexX2dxX3exX17xX18xX3xXexX36xX17xX1xX3xX9axX9bxX3xX4xX3bxXe3xX3xX2cxX13dxX82xX3xXa7xX6xX82xX3xXa7xX6xX67xX3xX17xX32xX33xX3xXexX2dxX3exX17xX18xX3xX33xX36xX17xX1xX3xX9axX9bxX3xX1a8xX6xXe3xX3xX26exX1xX2dxX17xX18xX3xX10xX33xX3xX82xX349xX70xX3xX389xXdxX3xX33xX1cxXexX3xXexX66xX19xXdxX3xXbbx10b49xX3xX481xX4xXe3xX3xX53axX33fxX17xX3xX4xX162xX17xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xXexX6xX3xX4xX29xX3xX33xX1cxXexX3xXexX66xX19xXdxX3xX82xX349xX70xX66axX3cxXe3xX3xX91cxXdxX523xX17xX18xX3xX17xX6xX33xX3xXexX66xX81xX33xX3xXbxX1xX29xX17xX18xX3xXbxX1xX14xXexX3xXa7xX70xX54exX17xX3xXexX1xX29xX3xX7bxX41xX67xX3xX9axX349xX33xX3xX7xX2dxX389xX17xX18xX3xX18xXdxX24xX17xX18xX3xX4xX42cxX17xX18xX3xXexXdxXa9xX17xX18xX3xX18xX1xXdxXexX6xX3xX5axX6xX3xX5axXdxXa9xXexX3xX17xX1xX2dxX3xX33xX70xX39fxX17xX3xXex9b98xX3xXa7xX41xX82xX3xX7bxX7cxXdxX3xX4xX1xXbdxX17xX18xX3xXexX97xXdxX3xX33xX1cxXexX3xX4xX67xX17xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xXbbxX1xX24xX4xX3xX4xX8dxX6xX3xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX7bxX7cxXdxX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX5axX6xX82xX3xX5axX481xXexX94xX3xXbbxX1xX141xX4xX3xXbbxX1xX67xX29xXdxX3xX7bxX284xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX9axXdxX284xX70xX3xX9axX9bxX3xX9axX2e8xX3xX7bxX277xXexX3xX33xX14xXexX94xX3xX7bxX284xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX5axX294xX3xX9axX14bxX17xX1xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX294xX4xX3xX1xXdxX15dxX17xX3xX9axX2dxX9fxX4xX66axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX67xX5axX82xXaxX12xXcxX66xX81xX17xX3xX268xX70xX29xX17xX18xX3xX26exX6xX33xX3xX9axX9bxX3xXexX66xX3exX3xX5xXd9xXdxX3xX918xX41xXdxX3xX91cxX162xX17xX3xX17xX389xXdxX3xX4xXe6xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX17xX18xX2dxX19xXdxX3xXa7xXd9xX17xX3xX7bxX32xX17xX94xX3xXa7xXd9xX17xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xX9axX6xX17xX18xX3xX4xX1xX19xX3xX6xX17xX1xX94xX3xX17xX389xXdxX3xX6xX17xX1xX3xX9axX6xX17xX18xX3xX14xXbxX3xX8dxX3xX5axX294xX3xX9axX14bxX17xX1xX3xXexX66xX3exX3xX7bxX284xX66axX3xX53axX41xX94xX3xXexX97xXdxX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX141xX4xX3xX66xXafcxX17xX18xX94xX3xX6xX17xX1xX3xX7xX457xX3xX4xX162xX17xX3xXexX66xX3exX3xX5xXd9xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xXa7xX3exXdxX3xX33xX39fxXdxX3xX5axX70xX82xX349xX17xX3xX7bxX3b4xX6xX3xX5axX15dxXexX3xX7bxX7cxXdxX3xX33xXdxX284xX17xX3xX9axX14xXexX3xX17xX41xX82xXe3xX3xX179xXe6xX3xXexX1xX2e8xX3xX5xX41xX3xX9axX2e8xX3xX7xX24xX17xX18xX3xXexX24xX4xX3xX1xX67xX75xX4xX3xX9axX389xX17xX3xX18xXdxX29xX17xX3xX5xX41xX3xX4xX1xX27fxX3xX9axX2e8xX3xXexX1xX13dxX70xX3xX17xX1xXfexX17xX3xX7bxX41xX67xX3xXexX13dxX33xX3xX1xX54exX17xX3xXexX1xX349xX33xX3xX17xX1xX5bcxX17xX18xX3xX4xX29xX33xX3xX17xX1xXfexX17xX3xX9axX89exXbxX3xX9axX457xX3xX7bxX284xX3xX9axX14xXexX3xX17xX2dxX7cxX4xX3xX53axXdxX15dxXexX3xX26exX6xX33xX3xX33xX41xX3xX6xX17xX1xX3xX9axX9bxX3xX66xX19xXdxX3xX1a8xX6xX3xX1xX41xX17xX18xX3xX4xX1xX277xX4xX3xX17xX32xX33xXe3xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX66xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f1xXexX1xX70xX33xXa7xX1f1xX6xX17xX5axX1f1xX7xX6xXbxX67xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX36xX17xX1xX3xX7bxX284xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX10xX33xXe3xXe3xXe3xXaxX3xX1xX66xX10xX8f6xX9xXaxX48xX1a8xX6xX1f1xXa2xX70xX10xX48xX33xXdxX17xX1xX1f1xX7bxX10xX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX17xX1xX1f1xX17xX18xX1xX10xX1f1xX10xX33xX48xX2xX1a4xX2xX1b4xX1e1xX1dcxXe3xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX18xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX48xX33xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1e3xX1e1xX48xX17xX10xX19dxX7xX48xX2xX1dcxX1e8xX1ebxX48xX2xX1e3xX1b4xX5axX1e1xX2xX1e1xX1ddxX1e8xX1a6xX1e3xXexX1e3xX1ebxX1ebxX1a4xX5xX1e1xX1f1xX6xX17xX1xX1f1xX5axX6xXdxX1f1xX5axXdxX10xX17xXe3xX201xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX7bxX12xX0xX7xXexX66xX67xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX36xX17xX1xX3xX7bxX284xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX10xX33xXe3xXe3xXe3xXaxX3xX1xX66xX10xX8f6xX9xXaxX48xX1a8xX6xX1f1xXa2xX70xX10xX48xX33xXdxX17xX1xX1f1xX7bxX10xX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX17xX1xX1f1xX17xX18xX1xX10xX1f1xX10xX33xX48xX2xX1a4xX2xX1b4xX1e1xX1dcxXe3xX1xXexX33xXaxX12xX2cxX36xX17xX1xX3xX7bxX284xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX10xX33xXe3xXe3xXe3xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX66xX67xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX2bxX3xX179xXe6xX3xXexX1xX2dxX389xX17xX18xX3xXexX1xX36xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX6xX17xX1xX3xX17xX1xX8dxX48xX3xX2cxX36xX17xX1xX3xX7bxX284xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX10xX33xX48xX3xX53axX284xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX4xX13dxX70xX3xX7bxX4a0xX3xX18xXdxX75xX33xX48xX3xX2cxX89exX3xX66xX70xX3xX6xX17xX1xX3xX41xX3xX389xX3cxX66axX3xX26exX1xX5bcxX17xX18xX3xX4xX13dxX70xX3xX1xX24xXexX3xXexX1xXdxXa9xXexX3xXexX1xX6xX3xX14xX82xX3xXexX2dxX3exX17xX18xX3xX4xX1xX3b4xX17xX18xX3xX17xX1xX2dxX3xX5xX41xX3xX33xX1cxXexX3xX5xX19xXdxX3xX33xX19xXdxX3xX17xX18xX523xXexX3xX17xX18xX41xX67xX3xX17xX1xX2dxX17xX18xX3xX7xX294xX3xXexX1xX294xX4xX3xX5xXd9xXdxX3xX5xX41xX3xX17xa9f3xXdxX3xX17xX1xX7cxX94xX3xX5xX41xX3xX33xX67xX17xX18xX3xX33xX70xX39fxX17xX3xXexX66xX3exX3xX7bxX284xX3xXa2xX70xX349xX3xX1xX2dxX389xX17xX18xX3xX4xX8dxX6xX3xX33xX1cxXexX3xX4xX1xX41xX17xX18xX3xXexX66xX6xXdxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xX3xX7xX39fxX17xX18xX3xX3exX3xXexX66xX19xXdxX3xXe5xX481xX4xX3xX1xX389xX17xX3xX1e3xX1e1xX3xX17xX32xX33xX3xXa2xX70xX6xX66axX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX70xX5xX12xX0xX5axXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX66xXaxX12xX0xX5axXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX66xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f1xXexX1xX70xX33xXa7xX1f1xX6xX17xX5axX1f1xX7xX6xXbxX67xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX179xX1xXa9xX3x9e6axXdxX17xX1xX3xX1xX24xXexX3xX4xX42cxX17xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX67xX17xX3xXexX66xX349xX17xX3xX7xX13dxX17xX3xXbbxX1xX14xX70xX3xX40xX41xX3xX26exX1cxXdxXaxX3xX1xX66xX10xX8f6xX9xXaxX48xXbbxX1xX6xX4xX48xX4xX1xX10xX1f1xX5xXdxX17xX1xX1f1xX1xX6xXexX1f1xX4xX70xX17xX18xX1f1xX4xX6xX4xX1f1xX4xX67xX17xX1f1xXexX66xX10xX17xX1f1xX7xX6xX17xX1f1xXbbxX1xX6xX70xX1f1xX1xX6xX1f1xX17xX67xXdxX48xX1a6xX1dcxX1e8xX1dcxX1e1xXe3xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX18xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX48xX33xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1e3xX1e1xX48xX17xX10xX19dxX7xX48xX2xX2xX1ddxX1e3xX48xX1dcxX1a6xX5axX1a4xX1e3xX1e1xX1e1xX2xX1e1xX1e1xXexX2xX1a4xX1ddxX1e1xX1ebxX5xX1e1xXe3xX201xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX17xX18xX1cxX3xXexX24xX4xX3xX18xXdxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX19xXdxX3xX17xX32xX33xX3xXexX36xX17xX1xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX44xX17xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX7bxX12xX0xX7xXexX66xX67xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX179xX1xXa9xX3xX15ddxXdxX17xX1xX3xX1xX24xXexX3xX4xX42cxX17xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX67xX17xX3xXexX66xX349xX17xX3xX7xX13dxX17xX3xXbbxX1xX14xX70xX3xX40xX41xX3xX26exX1cxXdxXaxX3xX1xX66xX10xX8f6xX9xXaxX48xXbbxX1xX6xX4xX48xX4xX1xX10xX1f1xX5xXdxX17xX1xX1f1xX1xX6xXexX1f1xX4xX70xX17xX18xX1f1xX4xX6xX4xX1f1xX4xX67xX17xX1f1xXexX66xX10xX17xX1f1xX7xX6xX17xX1f1xXbbxX1xX6xX70xX1f1xX1xX6xX1f1xX17xX67xXdxX48xX1a6xX1dcxX1e8xX1dcxX1e1xXe3xX1xXexX33xXaxX12xX179xX1xXa9xX3xX15ddxXdxX17xX1xX3xX1xX24xXexX3xX4xX42cxX17xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX67xX17xX3xXexX66xX349xX17xX3xX7xX13dxX17xX3xXbbxX1xX14xX70xX3xX40xX41xX3xX26exX1cxXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX66xX67xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX91cxXdxX523xX17xX18xX3xX4xX6xX3xX7bxX41xX17xX18xX3xX5axX162xX17xX18xX3xX17xX1xXd9xX4xX3xX13xX67xX5xX10xX66xX67xX3xX1a8xX70xX14xXexX3xX1xXdxX15dxX17xX3xXexX66xX67xX17xX18xX3xX5xXdxX7bxX10xX7xX1xX67xX19dxX3xXaxX1e8xX1e1xX3xX17xX32xX33xX3xXexX24xXdxX3xX17xX18xX1cxXaxX3xXexX39fxXdxX3xX1e3xX2xX48xX2xX1e1xX3xXexXd9xXdxX3xX40xX41xX3xX26exX1cxXdxX3xX7bxX7cxXdxX3xXbxX1xX67xX17xX18xX3xX9axX1cxX3xXbbxX1xX97xX17xX18xX3xXexX1xX70xX6xX3xXbbxX30exX33xX3xXexX1xX19xXdxX3xXexX66xX6xXdxX3xXexX66xX89bxXe3xX3xX13xX6xX3xX4xX67xX17xX3xXexX66xX6xXdxX3xX179xX1xXa9xX3xX15ddxXdxX17xX1xX3xX5xX41xX3xX179xX1xXa9xX3x10c81xX1xX67xX17xX18xX94xX3xX179xX1xXa9xX3xX1844xX1xXdxX94xX3xX179xX1xXa9xX3xXc05xX1xX6xX3xX5xX349xX17xX3xX7xX13dxX17xX3xXbbxX1xX14xX70xX3xX8dxX17xX18xX3xX1xX1cxX3xXa7xX39fxX3xXa7xXafcxX17xX18xX3xXbxX1xX81xX17xX3xX1xX24xXexX3xXa7xda2bxX3xX32xX17xX3xX100axXe3xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX70xX5xX12xX0xX5axXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX66xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xX48xX5axXdxX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX921xX70xXexX1xX67xX66xXaxX12xX921xX17xX1xX3xX40xX67xX41xXdxX0xX48xXbxX12
Anh Hoài