Sở TN&MT Hà Tĩnh phản hồi vụ “Bỗng dưng mất đất, dân tố chính quyền”
(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài “Bỗng dưng mất đất, dân “tố” chính quyền” phản ánh việc ông Trần Quốc Toàn (Sơn Lễ, Hương Sơn) gửi đơn khiếu nại chính quyền xã Sơn Lễ áp đặt người dân, cắt đất trái luật, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT vào cuộc xác minh...
79a2xd4dexca7fx9f9cxd68fx12d95x132f1x8893x12cd7xX7xf531xdd2bx9071x9dbdxc681x11e03xX5xfae9xXaxeab2x7c7fx1185bxX3xXcx8726xd958xbbcfxXcxX3x88fax918exX3xXcxbdabxdff6xX1xX3xXbxX1xf8f9xX21xX3xX1x12270xXdxX3x9336xf956xX3x92b7xf88dxd981xX21x122bdxX3xf2c1x12e6dxX21xX34xX3xcceexcf74xXexX3xa3d0xX3cxXex11597xX3xX36x10df0xX21xX3xXex9054xX3xX4xX1x113a1xX21xX1xX3xc6e0xe64dx8adfx10b82xX21x8c3exX0x806dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX36xXaxX12xX13xX6xX52xX3xc7d8xX1xXdxX3xX31xa050xe8f1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3fx124faxX21xX34xX3x11d10xX1dxXdxX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xX30xXexX49xX56xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX76xX21xX1xX3xX2dxXdx132c4xX4xX3xf446xX21xX34xX3xXcx9cf8xa211xX21xX3x135c2xX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xdfe2xX13x9702xX21xX3xbed6xed84xX42xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xb6a2xX3xX34xfb29xXdxX3xX3fxXd7xX21xX3xX71xX1xXdxdb56xX52xX3xX21xd4edxXdxX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xd952x82f9xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xX76xXbxX3xX3fxac2bxXexX3xX21xX34xX37xbfd2xXdxX3xX36xX45xX21xX42xX3xX4xf6d2xXexX3xX3fxX3cxXexX3xXexXc7xX76xXdxX3xX5xX52x8f77xXexX42xX3x88e8xX31xX17xad3dxX3xXexaac3xX21xX1xX3xX3fxX108xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX2dxX1dxX77xX3xX4xX52xada1xX4xX3xX107xX76xX4xX3xX3bxXdxX21xX1x7efbxX162xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xX3xXbx1375cxX10xX21xXexX10xXc7xXaxX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17axX10xX21xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXax11485xXdxX36xXexX1xad37xX3x1192axX2xf454xXbxX107xe832xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1a3xX3xc06exX2x13576xXbxX107xX1aaxXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX58xX58xXdxX162xX86xX6xX77xX1xX6xXexXdxX21xX1xX162xX2dxX21xX58xX21xX10xX19exX7xX58xX2x1340bxX1a7xX1b6xX58xX2xX1a7x10158xX36x8099xX2xX2xX1e3xX1b6xX1e3xX1a5xXexX1ddxX1ddxf409xX1b4xX1b4xX5xX1b6xX162xa5ecxXbxX34x13481xXc7xX9xX2xX1ddxX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX6xXbxXexXdxX77xX21xXaxX12xb713xX82xX21xX3xX86xX26xX21xX3xXexXc7xX26xX3xX5xX11bxXdxX3xX4x11580xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX2dxX54xX3xX2dxX2exX3xX2dxXdxXbfxX4xX3xX4xX276xX6xX3xX1xX157xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX13xX6xX52xX3xX71xX1xXdxX3xXexXdxXf4xX21xX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX71xXdx128dfxX3bxX3xXexXc7xX6xX42xX3xX107xX76xX4xX3xX3bxXdxX21xX1xX42xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3fxX108xX3xX4x1023exX3xX2dxX82xX21xX3xX86xX26xX21xX3xX3fxX54xX3xX21xX34xX1x1068bxX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX42xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xX1xX37x13672xX21xX34xX3xX36x9ac8xX21xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xX5xX132xXbxX3xX1xX2axX3xX7xXd7xX3xX4xX3cxXbxX3xX34xXdxX3cxX53xX3xX4xX1xa938xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xXexX1xX10xX77xX3xX4xX76xX4xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX1xX1dxX21xX1xX162xX0xX58xXbxX12xX0xX36xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXc7xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX52xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x10a0exXexX1xX52xX3bxX86xX3c3xX6xX21xX36xX3c3xX7xX6xXbxX77xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xX30xXexX49xX56xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xXaxX3xX1xXc7xX10x9dd9xX9xXaxX58xX36xXdxX10xX52xX3c3xXexXc7xX6xX3c3xX36xX77xX21xX3c3xXexX1xX52xX58xX86xX77xX21xX34xX3c3xX36xX52xX21xX34xX3c3xX3bxX6xXexX3c3xX36xX6xXexX3c3xX36xX6xX21xX3c3xXexX77xX3c3xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xX51xX52xX53xX10xX21xX58xX2xX1efxX1a7xX1efxX1a7xX1b4xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX58xX3bxX10xX36xXdxX6xX58xX2xX1e3xX1b6xX58xX21xX10xX19exX7xX58xX2xX1ddxX1e3xX1efxX58xX2xX2xX1b6xX36xX1a7xX2xX1a5xX1e3xX1b4xX1e5xX1b4xXexX1ddxX1b6xX1ddxX1b6xX1b4xX5xX1b6xX162xX1f5xXbxX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX36xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xX30xXexX49xX56xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xXaxX3xX1xXc7xX10xX40exX9xXaxX58xX36xXdxX10xX52xX3c3xXexXc7xX6xX3c3xX36xX77xX21xX3c3xXexX1xX52xX58xX86xX77xX21xX34xX3c3xX36xX52xX21xX34xX3c3xX3bxX6xXexX3c3xX36xX6xXexX3c3xX36xX6xX21xX3c3xXexX77xX3c3xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xX51xX52xX53xX10xX21xX58xX2xX1efxX1a7xX1efxX1a7xX1b4xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xX30xXexX49xX56xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX13xX6xX52xX3xX71xX1xXdxX3xXexX1x8a03xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX2dxXdxXbfxX4xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fx10141xXdxX3xX34xXdxX3cxX53xX3xX4xX1xX362xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX3bxX26xX21xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX276xX6xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xXd5xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX42xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX42xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXe7xX3xX86xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX30xX86xX49xX4xX3xX1xXd7xXdxX56xX3xX1xXd7xX21xX3xX1b4xX1efx807cxX3xX3bxX3xX1e3xX3xX162xX3xX17axX1xX77xX3xXc7x132ccxX21xX34xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX77xX3x137dbxXbxX3xXexX1xX52xX3xX3fxX3cxXexX3xX86xX3cxXexX3xX1x118abxXbxX3xX5x9662xX42xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xXbxX1xX76xXexX3xX3fxXd7xX21xX3xX71xX1xXdxXf4xX52xX3xX21xXf8xXdxX162xX162xX162xX3xX3fxf7e3xXdxX3xX5xXf8xXdxX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX5xX67cxXdxX3xX1xX67cxXbxX3xXbxX1xX76xXbxX162xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX52xX5xX12xX0xX36xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc7xXaxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xXcxXc7xX77xX21xX34xX3xX2dxX82xX21xX3xX86xX26xX21xX3xXexXc7xX26xX3xX5xX11bxXdxX3xX3fxXd7xX21xX3xXexX1xX37xX3xX4xX276xX6xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xXd5xXexX1xXc2xX21xX3xXcxX1x10e52xX3xXdaxX157xX4xX42xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX42xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xXe7xX42xX3x106c0xX1xX2fexX3x113faxXdxX76xX3bxX3xX3fxX49xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xX1cx10a6dxX52xX3xd443xX1xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX77xX3xX1xX6xX53xX1a3xX3xXcxX1xX10xX77xX3xX21xX157xXdxX3xX36xX52xX21xX34xX3xX3fxXd7xX21xX3xX71xXdxXf4xX21xX3xX21xX34xX1xX30exX3xX4xX276xX6xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xXexX1xddacxX3xX71xX1xX52xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX54xX3xX21xX34xX1xX30exX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX2fexX3xX21xX34xX52xX2axX21xX3xX34xX49xX4xX3xX5xX1dxX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX1xX37xX6xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xXd5xX3fxX3cxXexX3xX1xX77xX6xX21xX34xXe7xX42xX3xX21xX65axX3bxX3xX5xXdxX54xX21xX3xX71xX54xX3xX2dxX332xXdxX3xXexX1xXeaxX6xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xXc2xX21xX34xX3xX3fxX6xX21xX34xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX42xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX4xX1xX77xX3xXbxX1xX66cxXbxX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xXd5xXc7xX1dxX77xX3xX4xX1x10227xX3xX2dxX1dxX77xX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX37xX11bxX21xXe7xX3xXex10d07xX3xX21xX82xX3bxX3xX1e3xX1b6xX1b6xX1e5xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX17xX82xX3bxX3xX1e3xX1b6xX2xX1b4xX42xX3xXexX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX36xX5b5xX3xX76xX21xX3xX3fxX77xX3xX3fxXf8xX4xX3xX86xX26xX21xX3xX3fxX2axX3xX3fxX30exX6xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX34xX124xX21xX3xX2dxX332xXdxX3xX4xX3cxXbxX42xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX5c7xXdxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xXexX1xX7c1xX3xXexX1xX10xX77xX3xX71xXf4xXexX3xX51xX52xX26xX3xX3fxX77xX3xX3fxXf8xX4xX3xX86xX26xX21xX3xX3fxX2axX3xXexX1xX10xX77xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xXexXc7xXf8xX21xX34xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX42xX3xXexX5c7xX21xX34xX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX276xX6xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxXdxX21xX1xX3xXc2xX21xX34xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xXd5xX34xX2axX3bxX3xX4xX26xX3xXbxX1xXc8xX21xX3xX3fxX3cxXexX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX21xX82xX3bxX3xX1e3xX1b6xX1b6xX1e5xXe7xX3xX5xX1dxX3xX1b4xX162xX2xX1e3xX1b4xX42xX1efxX3xX3bxX0xX7xX52xXbxX12xX1e3xX0xX58xX7xX52xXbxX12xX162xX3xXcbxX52xX76xX3xXexXc7xX7c1xX21xX1xX3xX5xX132xXbxX3xX1xX2axX3xX7xXd7xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX332xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1e5xX162xX1a5xX1b4xX1a5xX42xX2xX3xX3bxX0xX7xX52xXbxX12xX1e3xX0xX58xX7xX52xXbxX12xX42xX3xX34xXdxX26xX3bxX3xX1b4xX1efxX64dxX42xX1b6xX3xX3bxX0xX7xX52xXbxX12xX1e3xX0xX58xX7xX52xXbxX12xX162xX3xX17xX34xX52xX53xf0dexX21xX3xX21xX1xX45xX21xX1a3xX3xXcxXc7xX87cxX3xX4xX1xX13cxX3xX34xXdxX332xXdxX3xX34xXdxX6xX77xX3xXexX1xXc2xX21xX34xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX265xX54xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xXexXc7xXf8xX21xX34xX42xX3xX51xX52xX76xX3xXexXc7xX7c1xX21xX1xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX71xX1xX52xX3xX3fxX3cxXexX3xX21xX1dxX53xX42xX3xXexX1xX10xX77xX3xX86xX76xX77xX3xX4xX76xX77xX3xX4xX276xX6xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xXexXf8xXdxX3xX2dxX82xX21xX3xX86xX26xX21xX3xX7xX49xX3xX1e3xX1a5xX58xX31xX17axX3c3xX136xX31xX17xX139xX3xX21xX34xX1dxX53xX3xX1e3xX64dxX58xX1a7xX58xX1e3xX1b6xX2xX64dxX3xX2dxX1dxX3xX4xX276xX6xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX3xXexXf8xXdxX3xX2dxX82xX21xX3xX86xX26xX21xX3xX7xX49xX3xX1a7xX1e5xX1e3xX58xX136xX31xX17xX139xX3xX3c3xX3xXcxX17xX19xXcxX3xX21xX34xX1dxX53xX3xX1efxX58xX1a5xX58xX1e3xX1b6xX2xX64dxX42xX3xXexX87cxX3xX7xX6xX52xX3xX71xX1xXdxX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX4xX1xX77xX3xXbxX1xX66cxXbxX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX42xX3xX1xX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xX3fxX108xX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xc0b1xX42xX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xX45xX53xX3xX5xX45xX52xX3xX21xX82xX3bxX42xX3xXexX87cxX3xX21xX82xX3bxX3xX1e3xX1b6xX2xX1b6xX3xX3fxXf4xX21xX3xX21xX6xX53xX42xX3xX36xX77xX3xX86xX30exX3xX21xX34xX132xXbxX3x7e56xX21xX34xX3xX21xXa1bxX21xX3xX71xX1xXc2xX21xX34xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xXcxX87cxX3xX21xX1xX784xX21xX34xX3xX21xX157xXdxX3xX36xX52xX21xX34xX3xXexXc7xXa1bxX21xX3xX21xXa1bxX52xX3xXexXc7xXa1bxX21xX42xX3xX4xX82xX21xX3xX4xX362xX3xX4xX76xX4xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xX4xX276xX6xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX52xX132xXexX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX1xX1dxX21xX1xX42xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3fxX54xX3xX21xX34xX1xX30exX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX42xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xX4xX82xX21xX3xX4xX362xX3xX51xX52xX53xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX42xX3xX71xXf4xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX276xX6xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX3xX3fxX108xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX136xX31xX17xX139xX3xXexX13cxX21xX1xX3xXbxX1xXa1bxX3xX36xX52xX53xXbfxXexX1aaxX3xX51xX52xX53xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX3xX3fxX37xX11bxX21xX34xX3xX2dxX1dxX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX5xX6xX21xX34xX3x1219cxXcxX764xXcxX3xXcbxXdaxX3xX64dxXcc1xX1aaxX3xX1xXdxXbfxX21xX3xXexXc7xXf8xX21xX34xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX1dxX3xX21xX1xX52xX3xX4xXc8xX52xX3xX4xX276xX6xX3xX1xX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xX3fxX2d7xX3xX107xX10xX3bxX3xX107xX66cxXexX42xX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX49xXdxX3xX2dxX332xXdxX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xX21xX1xX37xX3xX7xX6xX52xX1a3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xXcxXc7xX37xX11bxX21xX34xX3xX1xX67cxXbxX3xXexX1xX10xX77xX3xX51xX52xX53xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX3xX2dxX1dxX3xX71xXf4xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX276xX6xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX3fxX108xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX136xX31xX17xX139xX3xXexX13cxX21xX1xX3xXbxX1xXa1bxX3xX36xX52xX53xXbfxXexX3xX71xX1xX52xX3xX3fxX3cxXexX3xX21xX1dxX53xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX86xX49xX3xXexXc7xX4dxX3xX4xX1xX77xX3xX3bxX2exX4xX3xX3fxX4dxX4xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX71xX1xX52xX3xX36xX45xX21xX3xX4xX37xX3xX1xX77xX115xX4xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xX2dxX1dxX3xX1xX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xX4xX2fexX3xX21xX1xX52xX3xX4xXc8xX52xX3xX107xXdxX21xX3xX4xXc2xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX2dxX1dxX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX1dxX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xX1xX77xX115xX4xX3xX3fxX3cxXexX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xX45xX53xX3xX5xX45xX52xX3xX21xX82xX3bxX3xX5xXdxX54xX21xX3xX71xX54xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xXd5xX3fxX3cxXexX3xX2dxX37xX11bxX21xX3xX6xX77xX3xX5xXdxX54xX21xX3xX71xX54xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xXe7xX3xXexX1xX7c1xX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xX3xX3fxX49xXdxX3xX2dxX332xXdxX3xXbxX1xXc8xX21xX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX21xX65axX3bxX3xX21xX34xX77xX1dxXdxX3xX4xX1xX13cxX3xX34xXdxX332xXdxX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX5xX6xX21xX34xX3xXcc1xXcxX764xXcxX3xXexX1xX10xX77xX3xX21xX1xX52xX3xX4xXc8xX52xX3xX4xX276xX6xX3xX1xX157xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX1cxX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xXexX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX21xX34xX1xX20xX6xX3xX2dxX2exX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xXexX1xX10xX77xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xXd5xX21xXf4xX52xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX1dxX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX37xX11bxX21xX3xX6xX77xX3xX5xXdxX54xX21xX3xX71xX54xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xXexX1xX7c1xX3xXexX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX21xX34xX1xX20xX6xX3xX2dxX2exX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX86xX65axX21xX34xX3xX1a7xX1b6x10001xX3xX7xX77xX3xX2dxX332xXdxX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xXe7xX1aaxX3xX71xX1xXc2xX21xX34xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX49xXdxX3xX2dxX332xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX21xX65axX3bxX3xXexXc7xX77xX21xX34xX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX5xX6xX21xX34xX3xXcc1xXcxX764xXcxX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xX3xXbxX17axX10xX21xXexX10xXc7xXaxX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17axX10xX21xXexX10xXc7xX3xX36xXexX1xX52xX3bxX86xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX36xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1a7xXbxX107xX1aaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1a3xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX107xX1aaxXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX58xX58xXdxX162xX86xX6xX77xX1xX6xXexXdxX21xX1xX162xX2dxX21xX58xX21xX10xX19exX7xX58xX2xX1ddxX1a7xX1b6xX58xX2xX1a7xX1e3xX36xX1e5xX2xX2xX1e3xX1b6xX1e5xX64dxXexX1a7xX64dxX1ddxX1e5xX5xX1b6xX3c3xX6xX21xX1xX162xX1f5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX6xXbxXexXdxX77xX21xXaxX12x8a1fxX21xX34xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xX4xX1xX77xX3xXc7xX65axX21xX34xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xX4xX124xXexX3xX3fxX3cxXexX3xXexXc7xX76xXdxX3xX4xX76xX4xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX1xX1dxX21xX1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX265xX332xXdxX3xXexXc7xX37xX11bxX21xX34xX3xX1xX67cxXbxX3xXexX1xX10xX77xX3xX51xX52xX53xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX42xX3xX71xXf4xX3xX1xX77xXf8xX4xX1xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX276xX6xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX3fxX108xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX136xX31xX17xX139xX3xXexX13cxX21xX1xX3xXbxX1xXa1bxX3xX36xX52xX53xXbfxXexX3xX71xX1xX52xX3xX3fxX3cxXexX3xX21xX1dxX53xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX86xX49xX3xXexXc7xX4dxX3xX4xX1xX77xX3xX3bxX2exX4xX3xX3fxX4dxX4xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xXd5xX3fxX3cxXexX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xX45xX53xX3xX1xX1dxX21xX34xX3xX21xX82xX3bxX3xX1xX77xX115xX4xX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xX45xX53xX3xX5xX45xX52xX3xX21xX82xX3bxXe7xX42xX3xX3fxX2axX21xX34xX3xXexX1xX11bxXdxX3xX1xX157xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xXexX1xX52xX157xX4xX3xX3fxX49xXdxX3xXexX37xX67cxX21xX34xX3xXexXc7xX5b5xX4xX3xXexXdxXf4xXbxX3xX7xX26xX21xX3xX107xX52xX3cxXexX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xXexX1xX7c1xX3xX4xX82xX21xX3xX4xX362xX3xX2dxX1dxX77xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xXexXf8xXdxX3x9176xXdxX2d7xX3bxX3xX6xX42xX3xX787xX1xX77xX26xX21xX3xX1a7xX42xX3xX1274xXdxX54xX52xX3xX1e3xX1b6xX42xX3xX17xX34xX1xX30exX3xX3fxX30exX21xX1xX3xX7xX49xX3xX1b4xX1e5xX58xX1e3xX1b6xX2xX1b4xX58xX17xX1274xX3c3xX17axX760xX3xX21xX34xX1dxX53xX3xX2xX1a7xX58xX1a7xX58xX1e3xX1b6xX2xX1b4xX3xX4xX276xX6xX3xX17axX1xX4dxX21xX1xX3xXbxX1xX276xX3xX3fxX2d7xX3xXexX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX1dxX77xX3xX3bxX2exX4xX3xX3fxX4dxX4xX1xX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX3fxX49xXdxX3xX2dxX332xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX21xX65axX3bxX3xX21xX34xX77xX1dxXdxX3xX4xX1xX13cxX3xX34xXdxX332xXdxX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX5xX6xX21xX34xX3xXcc1xXcxX764xXcxX1aaxX3xX3fxX49xXdxX3xX2dxX332xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX21xX65axX3bxX3xXexXc7xX77xX21xX34xX3xX4xX1xX13cxX3xX34xXdxX332xXdxX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX5xX6xX21xX34xX3xXcc1xXcxX764xXcxX3xXexX1xX7c1xX3xX4xX1xX13cxX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX2dxX1dxX77xX3xX3bxX2exX4xX3xX3fxX4dxX4xX1xX3xXexXc7xX2axX21xX34xX3xX4xX45xX53xX3xX1xX1dxX21xX34xX3xX21xX82xX3bxX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX17xXf4xX52xX3xX1xX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xX71xX1xXc2xX21xX34xX3xXexX1xX52xX157xX4xX3xX3fxX49xXdxX3xXexX37xX67cxX21xX34xX3xXexXc7xX5b5xX4xX3xXexXdxXf4xXbxX3xX7xX26xX21xX3xX107xX52xX3cxXexX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xXexX1xX7c1xX3xXexX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXbfxX21xX3xX2dxXdxXbfxX4xX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX52xXa1bxX3xX3fxX3cxXexX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX21xXf4xX52xX3xX1xX157xX3xX4xX2fexX3xX21xX1xX52xX3xX4xXc8xX52xX162xX3xXcxX1xX11bxXdxX3xX1xXf8xX21xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX3fxX3cxXexX3xXd5xX1xX77xX115xX4xX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX52xXa1bxX3xX3fxX3cxXexXe7xX3xX7xX26xX21xX3xX107xX52xX3cxXexX3xX21xXc2xX21xX34xX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX5xX1dxX3xX1a7xX1b6xX3xX21xX82xX3bxX42xX3xXexX4dxX21xX1xX3xXexX87cxX3xX21xX34xX1dxX53xX3xX1e3xX64dxX58xX1e3xX58xX1e3xX1b6xX1b6xX1e5xX3xXd5xX21xX34xX1dxX53xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX4xX1xX77xX3xXbxX1xX66cxXbxX3xX1xX157xX3xX34xXdxX6xX3xX3fxX7c1xX21xX1xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexXe7xX162xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX77xX36xX53xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3fxX54xX3xX21xX34xX1xX30exX3xX136xX31xX17xX139xX3xX1xX52xX53xXbfxX21xX3xX1cxX37xXd7xX21xX34xX3xX13xXd7xX21xX42xX3xX136xX31xX17xX139xX3xX107xX108xX3xX13xXd7xX21xX3xXdaxXdbxX3xX1xX37xX332xX21xX34xX3xX36xX337xX21xX3xX1xX157xX3xXc2xX21xX34xX3xXcxXc7xXc8xX21xX3xXcbxX52xX49xX4xX3xXcxX77xX1dxX21xX3xX5xX132xXbxX3xX1xX2axX3xX7xXd7xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX1aaxX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xX4xX3cxXbxX3xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX1xX77xX3xX1xX157xX3xX36xX45xX21xX3xXexX1xX10xX77xX3xX1xX37xX332xX21xX34xX3xX36xX337xX21xX3xXexXc7xXa1bxX21xX3xX2dxX1dxX3xX4xX76xX4xX3xX51xX52xX53xX3xX3fxX30exX21xX1xX3xX71xX1xX76xX4xX3xX4xX276xX6xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX52xX132xXexX162xX3xX787xXf4xXexX3xX51xX52xX26xX3xX34xXdxX26xXdxX3xX51xX52xX53xXf4xXexX3xX86xX76xX77xX3xX4xX76xX77xX3xX2dxX54xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX21xX34xX1dxX53xX3xX1e5xX2xX58xX2xX1e3xX58xX1e3xX1b6xX2xX1ddxX162xX0xX58xXbxX12xX0xX36xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXc7xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxXa1bxX21xX3xX51xX52xX6xX21xX1a3xX0xX58xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xX52xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3c3xXexX1xX52xX3bxX86xX3c3xX6xX21xX36xX3c3xX7xX6xXbxX77xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17axXc2xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX5xXf8xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX21xX82xX3bxX3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX42xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX45xX3bxX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX1xX2axX21xX34xX3xX5xX3cxX21xX3xX5xX1dxX3bxX3xX30xX21xX2fexX21xX34xX56xX3xX21xX34xX1xX30exX3xXexXc7xX37xX11bxX21xX34xXaxX3xX1xXc7xX10xX40exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xXexXc7xXdxX58xX4xX77xX21xX34xX3c3xX21xX1xX6xX21xX3c3xX5xX6xXdxX3c3xX36xXdxX10xX21xX3c3xXexXdxX4xX1xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX77xX3c3xXexXc7xX52xX77xX4xX3c3xX21xX6xX3bxX3c3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX3c3xX34xXdxX6xX77xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX5xX6xX3bxX3c3xX21xX34xX1xXdxX10xXbxX3c3xX4xX1xX77xX21xX34xX3c3xX5xX6xX21xX3c3xX5xX6xX3bxX3c3xX21xX77xX21xX34xX3c3xX21xX34xX1xXdxX3c3xXexXc7xX52xX77xX21xX34xX58xX2xX64dxX1e5xX64dxX1e5xX1b6xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX58xX3bxX10xX36xXdxX6xX58xX2xX1e3xX1b6xX58xX21xX10xX19exX7xX58xX2xX1ddxX1b4xX1ddxX58xX2xX1b6xX64dxX36xX1a5xX2xX2xX1e3xX64dxX1e3xX64dxXexX1ddxX1ddxX1a5xX1a5xX64dxX5xX1b6xX162xX1f5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX36xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17axXc2xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX5xXf8xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX21xX82xX3bxX3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX42xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX45xX3bxX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX1xX2axX21xX34xX3xX5xX3cxX21xX3xX5xX1dxX3bxX3xX30xX21xX2fexX21xX34xX56xX3xX21xX34xX1xX30exX3xXexXc7xX37xX11bxX21xX34xXaxX3xX1xXc7xX10xX40exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xXexXc7xXdxX58xX4xX77xX21xX34xX3c3xX21xX1xX6xX21xX3c3xX5xX6xXdxX3c3xX36xXdxX10xX21xX3c3xXexXdxX4xX1xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX77xX3c3xXexXc7xX52xX77xX4xX3c3xX21xX6xX3bxX3c3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX3c3xX34xXdxX6xX77xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX5xX6xX3bxX3c3xX21xX34xX1xXdxX10xXbxX3c3xX4xX1xX77xX21xX34xX3c3xX5xX6xX21xX3c3xX5xX6xX3bxX3c3xX21xX77xX21xX34xX3c3xX21xX34xX1xXdxX3c3xXexXc7xX52xX77xX21xX34xX58xX2xX64dxX1e5xX64dxX1e5xX1b6xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX17axXc2xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX5xXf8xXdxX3xX36xXdxXbfxX21xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX3fxX3cxXexX3xX14xX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX21xX82xX3bxX3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX42xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX45xX3bxX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX1xX2axX21xX34xX3xX5xX3cxX21xX3xX5xX1dxX3bxX3xX30xX21xX2fexX21xX34xX56xX3xX21xX34xX1xX30exX3xXexXc7xX37xX11bxX21xX34xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX1e3xX42xX1e3xXf89xX3xXexXc7xX37xX11bxX21xX34xX3xX1xX67cxXbxX3xX3fxX3cxXexX3xX4xX2fexX3xX21xX34xX52xX2axX21xX3xX34xX49xX4xX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX21xX82xX3bxX3xX2xX1ddxX64dxX1b6xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX5c7xXdxX3xX34xXdxX3cxX53xX3xX4xX1xX362xX21xX34xX3xX21xX1xX132xX21xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX3xX7xXeaxX3xX36xX2exX21xX34xX3xX3fxX3cxXexX3xXd5xX764xX17axX17xXcbxX13xX139xX1274xXe7xX1aaxX3xXexXc7xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX3cxXbxX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xXexX87cxX3xX2dxXdxXbfxX4xX3xX34xXdxX6xX77xX3xX3fxX3cxXexX3xX5xX45xX3bxX3xX21xX34xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX1xX2axX21xX34xX3xX5xX3cxX21xX162xX162xX162xX3xX5xX1dxX3xX21xX1xX784xX21xX34xX3xX2dxX3cxX21xX3xX3fxX54xX3xX51xX52xX26xX21xX3xX5xX680xX3xX17xX1xX1dxX3xX21xX37xX332xX4xX3xX2dxX54xX3xX5xX20xX21xX1xX3xX2dxX5b5xX4xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX21xX1xX132xX21xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xX7xX5b5xX3xX51xX52xX6xX21xX3xXexX45xX3bxX42xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX2dxX3cxX21xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX76xX4xX3xX3fxXf8xXdxX3xX86xXdxX2d7xX52xX3xX1cxX1274xX17xX139xX3xXexX13cxX21xX1xX3xX36xX1dxX21xX1xX3xX4xX1xX77xX3xXc2xX21xX34xX3xX1cxX2axX3xX1cxX52xX53xX3xXcxX1xX1dxX21xX1xX3xX3c3xX3xX764xXdxX76xX3bxX3xX3fxX49xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xXexXf8xXdxX3xXbxX1xXdxXa1bxX21xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX2dxX3cxX21xX3xX3fxXc8xX52xX3xXexXdxXa1bxX21xX3xX4xX276xX6xX3xX71x10057xX3xX1xX73cxXbxX3xXexX1xX362xX3xX2xX1e3xX42xX3xX1cxX1274xX17xX139xX3xXexX13cxX21xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX71xX1xX2fexX6xX3xd070xX265x7f48xX1ac9xX3xX36xXdxXdbxX21xX3xXc7xX6xX3xX7xX76xX21xX34xX3xX21xX6xX53xX3xXd5xX2xX1b4xX58xX2xX1e3xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX34xX37xX11bxXdxX3xX36xX45xX21xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xX6a3xX21xX34xX3xX2dxX54xX3xX30xX3fxX157xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX56xX3xXexXc7xX77xX21xX34xX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xXexX1xX276xX3xXexX2exX4xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xXc7xX10xX40exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xX51xX52xX53xX10xX21xX58xX21xX34xX52xX77xXdxX3c3xX36xX6xX21xX3c3xX1xX6xXdxX3c3xX5xX77xX21xX34xX3c3xX2dxX10xX3c3xX36xX77xX3c3xX21xX1xX6xX21xX1xX3c3xXexXc7xX77xX21xX34xX3c3xX107xX52xX3c3xX5xX53xX3c3xXexX1xX52xX3c3xXexX52xX4xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX36xX6xXdxX3c3xX77xX3c3xX1xX6xX3c3xXexXdxX21xX1xX58xX2xX64dxX1e3xX1e5xX2xX1b6xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX58xX3bxX10xX36xXdxX6xX58xX2xX1e3xX1b6xX58xX21xX10xX19exX7xX58xX2xX1ddxX1b4xX1a7xX58xX2xX2xX1b6xX36xX1a7xX1b6xX64dxX1e3xX1b6xX2xX1b4xXexX64dxX1e5xX64dxX5xX1b6xX3c3xX2xX1a7xX1e3xX36xX1a7xX1b6xX1a5xX1a7xX1b4xX1b6xX1e5xXexX1ddxX1b4xX1efxX1e5xX2xX5xX1b6xX162xX1f5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX26xX21xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX21xX34xX3xX36xX37xX21xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3cxXexX42xX3xX36xX45xX21xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX51xX52xX53xX54xX21xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX36xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX34xX37xX11bxXdxX3xX36xX45xX21xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xX6a3xX21xX34xX3xX2dxX54xX3xX30xX3fxX157xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX56xX3xXexXc7xX77xX21xX34xX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xXexX1xX276xX3xXexX2exX4xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xXc7xX10xX40exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX21xX1xX3c3xX51xX52xX53xX10xX21xX58xX21xX34xX52xX77xXdxX3c3xX36xX6xX21xX3c3xX1xX6xXdxX3c3xX5xX77xX21xX34xX3c3xX2dxX10xX3c3xX36xX77xX3c3xX21xX1xX6xX21xX1xX3c3xXexXc7xX77xX21xX34xX3c3xX107xX52xX3c3xX5xX53xX3c3xXexX1xX52xX3c3xXexX52xX4xX3c3xX36xX6xXexX3c3xX36xX6xXdxX3c3xX77xX3c3xX1xX6xX3c3xXexXdxX21xX1xX58xX2xX64dxX1e3xX1e5xX2xX1b6xX162xX1xXexX3bxXaxX12xX17xX34xX37xX11bxXdxX3xX36xX45xX21xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xX6a3xX21xX34xX3xX2dxX54xX3xX30xX3fxX157xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX56xX3xXexXc7xX77xX21xX34xX3xX107xXeaxX3xX5xX680xX3xXexX1xX276xX3xXexX2exX4xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXc7xX77xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX1xX11bxXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xX3fxXc8xX52xX3xX71xX1xXdxX3xX265xX82xX21xX3xXbxX1xX6a3xX21xX34xX3xX1274xX82xX21xX34xX3xX71xX680xX3xX3fxX3cxXexX3xX3fxX6xXdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3bxX332xXdxX3xX3fxXdxX3xX2dxX1dxX77xX3xX1xX77xXf8xXexX3xX3fxX157xX21xX34xX42xX3xX4xX2fexX3xX1xXdxXbfxX21xX3xXexX37xX67cxX21xX34xX3xX34xXdxX26xXdxX3xX51xX52xX53xXf4xXexX3xX1xX2axX3xX7xXd7xX3xX4xX2fexX3xX4xX1xX132xX3bxX3xX4xX1xXdbxX3xXexXf8xXdxX3xX3bxX157xXexX3xX7xX49xX3xX3fxXd7xX21xX3xX2dxX30exX162xX3xXcxX52xX53xX3xX21xX1xXdxXa1bxX21xX42xX3xXexX87cxX3xXexX1xX76xX21xX34xX3xX1a5xX3xX3fxXf4xX21xX3xX21xX6xX53xX42xX3xXexX3cxXexX3xX4xX26xX3xX4xX76xX4xX3xX1xX2axX3xX7xXd7xX3xXexX1xX276xX3xXexX2exX4xX3xX1xX1dxX21xX1xX3xX4xX1xX4dxX21xX1xX3xX36xX77xX3xX3fxXd7xX21xX3xX2dxX30exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX3bxX37xX52xX3xX34xXdxX26xXdxX3xX51xX52xX53xXf4xXexX3xX3fxX54xX52xX3xX3fxX37xX67cxX4xX3xXexXc7xX26xX3xX3fxXb88xX21xX34xX3xX2dxX1dxX3xXexXc7xX37xX332xX4xX3xX1xXf8xX21xX162xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX52xX5xX12xX0xX36xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc7xXaxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xX58xX36xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcc1xX52xXexX1xX77xXc7xXaxX12xX265xX82xX21xX3xX1274xX362xX4xX3xX3c3xX3xX17xX34xX73cxX4xX3xX1cxX1dxX0xX58xXbxX12
Văn Đức - Ngọc Hà