Bữa sáng xa xỉ trên đỉnh Everest cho khách nhà giàu
Khi tiền không phải là vấn đề, bạn có thể thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn tại bất cứ khách sạn sang trọng nào, thậm chí ở ngay trên “nóc nhà của thế giới”.
d842x1680dx14213x11fbaxf37dx1703cx1673cx10dd8x17f5bxX7x14cf3x144d0x14b24xecaax119ecx16f4cxX5xf0bfxXax13ee6x16813x169a3xX6xX3xX7xeb35x13d14xe8b9xX3x13011xX6xX3xX1cx11226xX3xXex17853xdb2exX19xX3x10c86xX20xX19xX1xX3x17a28x13918xX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1x12d05xX3xf0c5xX1xX18xX4xX1xX3xX19xX1x11c65xX3xX1axXdxX40x13b19xX0x128c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd8fxX10xX6x17e4bxXaxX12xda8fxX1xXdxX3xXexXdx10a16xX19xX3xX38xX1x157b4xX19xX1axX3xXbxX1x10ffexXdxX3xX5xX40xX3xX2dx15b4bxX19xX3xX27xX62x126bcxX3xdeaaxd8c5xX19xX3xX4x179d5xX3xXexX1x14c5axX3xXexX1xdff8xe610xX19xX1axX3xXexX1xe71bxX4xX3x16e44x16a8exXexX3xX7bxX14xX6xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX1x16379xX19xX1xX3xX7xX36xX7cxX19xX3xXexX7cxXdxX3xX7bxX74xXexX3xX4xX8fxX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX7xX7cxX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xXexX23xfc14xX19xX1axX3xX19xX40xX36xX79xX3xXexX1x13a32xX92xX3xX4xX1x14ba1xX3xX89xX3xX19xX1axX6x13416xX3xXexX23xX24xX19xX3xXaxX19xX80xX4xX3xX19xX1xX40xX3xX4x15d8fxX6xX3xXexX1x11c26xX3xX1axXdx13c62xXdxXax124bcxX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xea8exX3x11db9xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xf196xXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xd977xX2x11bbexXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10x10cedxX7xX47xX2x10daexX2xe07fxX47xX1a4xX1a4xX59xX115x14be5x12bcdxXexX115xX1a4x16f0exX1a4xX5xX1acxXfax10bdfxXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda87xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXex10da4xX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdx114e4xXddxX11dxXaxX12x16a1axX80xXdxX3xX59xXa1xX4xX1xX3xX2dxdf0fxX3x16dd3xX7bxX14xX6xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX23xX24xX19xX3xX2cxX2dxX10xX23xX10xX7xXex10e75xX3xX27xX88x10937xX4xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX67xX19xX1axX3xXexXddxX3xX59xX45xX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX4xX45xX19xX1axX3xX4xX74xXbxX3xX4xX1xX36xX3xX59xX45xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX2dxXf7xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXd6xX3xXexdf15xX3xe986xXfaxX1a4xX1acxX1acxX1eexX1a6xXfaxX1acxX1acxX1acxX3x122e1x16c28xe896xX3xX92x14365xXdxX3xX19xX1axX88xf820xXdxXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX17cxX262xX2xXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX115xX1adxX2xX17cxX5xX2xXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12xX270xX45xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX38xX1xX67xX19xX1axX3xXbxX1xX6dxXdxX3xXexfc38xX3xX5xX10xX36xX3xX19x16ccfxXdxX79xX3xX92xX40xX3xX27xX88xX226xX4xX3xX92xX18xXddxX3xX7bxX6xXddxX3xXexX23xX3b0xX4xX3xXexX1x17eeaxX19xX1axX3xX4xXeexX6xX3xX4xX67xX19xX1axX3xXexXddxX3xX27xX80xX19xX3xXexX7cxXdxX3xXcxX1xXeexX3xX27xX67xX3xX5cxX6xXexX1xX92xX6xX19xX59xX45xX3x116a8x120d8xX10xXbxX6xX5x17f11xX3xX27xX84xX3xXexXf7xXdxX3xXexX23xX7cxXdxX3xX2cxX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX13xX6xX7xX10xX3xX1daxX6xX92xXbxX3xX19x11511xX92xX3xX89xX3xX27xX93xX3xX4xX6xX36xX3xX1a6xXfaxX262xX1b1xX1a6xX3xX92xX3xX7xX36xX3xX2dxXf7xXdxX3xX92xX3b0xX4xX3xX19xX88xXf7xX4xX3xX7bxXdxX84xX19xXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX17cxX1acxX1acxXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX1a4xX17cxX1b1xX1a6xX5xX115xXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12xXcxX45xXddxX3xX19xX1xXdxX24xX19xX79xX3xX7bxX14xX6xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX7x11f27xX3xX27xX88xX226xX4xX3xX59xXc6xX19xX3xX89xX3xX92xX93xXexX3xX38xX1xX45xX3xX2dxX3b0xX4xX3xXexX1xX74xXbxX3xX1x16d76xX19xX3xX3fbxX38xX1xX36xX6dxX19xX1axX3xX17cxXfaxX115xX1a4xX1acxX3xX92xX3xX7xX36xX3xX2dxXf7xXdxX3xX92xX3b0xX4xX3xX19xX88xXf7xX4xX3xX7bxXdxX84xX19xX401xX3xX2dxXf7xXdxX3xXex16658xX92xX3xX19xX1x17acfxX19xX3xXexX1xX36xX18xX19xX1axX3xX27x168b4xX19xX1axXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX59xXexX1xX45xX92xX7bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX17cxX1a6xX262xXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX17cxX17cxX1b1xX1adxX5xX262xXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12xX270xX45xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX27xX88xX226xX4xX3xXexX1xX88xX89xX19xX1axX3xXexX1xX8fxX4xX3xX7bxX14xX6xX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa1xX19xX1xX3xX7xX36xX7cxX19xX3xX2dxXf7xXdxX3xX7bxX18xX19xX1xX3xX7xX260xX19xX1axX3xX7bxdb36xX79xX3xXexX23xX8fxX19xX1axX79xX3xXexX1xXa1xXexX3xX1cxX67xX19xX1axX3xX38xX1xX80xXdxX79xX3xX1cxX3b7xX4xX3xX1cxXd6xX4xX1xX79xX3xXexX23xX18xXdxX3xX4xf23dxXddxX3xX27xXa1xX6xX3xXbxX1xX88xX59exX19xX1axX79xX3xX7bxX18xX19xX1xX3xX92xX45xX1fbxX1fbxXdxX19xX3xX2dxX40xX3xX23xX88xX226xX45xX3xX4xX1xX6xX92xXbxX6xX1axX19xX10xXfaxX3xX270xX36xX3xX27x14244xX4xX3xX27xXdxX84xX92xX3xX27xXa1xX6xX3xX5x14cb2xX79xX3xXexX1xX3b0xX4xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xXbxX1xX6dxXdxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX80xX19xX1axX3xXexX1xX88xX89xX19xX1axX3xXexX1xX8fxX4xX3xX7bxX14xX6xX3xX3d2xX19xX3xXexX23xX36xX19xX1axX3xX38xX1xX36xX6dxX19xX1axX3xX2xX1a6xX3xXbxX1xX3b7xXexX3xX2dxXf7xXdxX3xX92xX93xXexX3xXexX23xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX20axX4xX3xX27xX7a8xX4xX3xX7bxXdx13f51xXexX3xXexX23xX36xX19xX1axX3xXexX1xX279xXdxX3xXexXdxXf3xXexX3xX5xX7cxX19xX1xX3xX1axXdxX18xXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX17cxX1acxX115xXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX115xX262xX1b1xX1adxX5xX17cxXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12x14c0bxXf7xXdxX3xX1axXdxX18xX3xX1a6xXfaxX1acxX1acxX1acxX3xX26exX26fxX270xX79xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX1xX40xX19xX1axX3xX4xXeexX6xX3xX2cxX1cxXbxX5xX36xX23xX6xXexXdxX36xX19xX7xX79xX3xX92xX93xXexX3xX4xX67xX19xX1axX3xXexXddxX3xX59xX45xX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX4xX80xX3xXexX23xX20axX3xX7xX89xX3xX89xX3xX200xX5xX36xX45xX4xX10xX7xXexX10xX23xX7xX1xXdxX23xX10xX3xX3fbx143eexX19xX1xX401xX79xX3xX7xX57fxX3xX27xX88xX226xX4xX3xXexX1xX88xX89xX19xX1axX3xXexX1xX8fxX4xX3xX7bxX14xX6xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX4xX6xX36xX3xX4xX74xXbxX3xX2dxX40xX3xX1xX6xXdxX3xX27xX24xX92xX3xX89xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX7xX7cxX19xX3xX5cxX6xXexX1xX92xX6xX19xX59xX45xX79xX3xX3fcxX10xXbxX6xX5xXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX262xX17exX115xXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX262xX1acxX1a6xX1acxX5xX1a6xXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12x1570dxX93xXexX3xX4xX67xX19xX1axX3xXexXddxX3xX59xX45xX3xX5xXa1xX4xX1xX3xX38xX1xX18xX4xX3xX5xX40xX3x135f1xX10xX92xX36xXexX10xX3x1792exX6xX19xX59xX7xX3xX4xX45xX19xX1axX3xX4xX74xXbxX3xX7bxX14xX6xX3xX3d2xX19xX3xX2dxXf7xXdxX3xX1axXdxX18xX3xX92xX62xX92xX3xX1xX59exX19xX79xX3xX38xX1xX36xX6dxX19xX1axX3xX17cxXfaxX115xX1acxX1acxX3xX26exX26fxX270xX3xX92xX93xXexX3xX19xX1axX88xX279xXdxXfaxX3xXcxX1xX10xX36xX3xX1daxX6xXexX1xX10xX23xXdxX19xX10xX3xX56xX10xX6xX5xX59xX79xX3xX1axXdxX18xX92xX3xX27x13551xX4xX3xX27xXdxX62xX45xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX4xXeexX6xX3xXb3fxX10xX92xX36xXexX10xX3xXb46xX6xX19xX59xX7xX79xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX2dxXa1xX3xX38xX1xX18xX4xX1xX3xX1axXdxX40xX45xX3xX4xX80xX3xX23xX74xXexX3xXexX1xXd6xX4xX1xX3xXexX1xX3b7xX3xX2dxXf7xXdxX3xX1axX80xXdxX3xX59xXa1xX4xX1xX3xX2dxX20axX3xX19xX40xXddxXfaxX3xX3fcxX1xXdxX62xX45xX3xX19xX1axX88xX279xXdxX3xX38xX1xX67xX19xX1axX3xX1axXdxX40xX45xX3xX4xX80xX3xX19xX1xX88xX19xX1axX3xX2dx12f25xX19xX3xX7x11c1cxX19xX3xX7xX40xX19xX1axX3xX92xX80xX4xX3xX1xX5ccxX45xX3xX7bxX6xX36xX3xX2dxXf7xXdxX3xX92xX36xX19xX1axX3xX92xX45xXba5xX19xX3xX27xX88xX226xX4xX3xXexX23xX6dxXdxX3xX19xX1axX1xXdxX815xX92xX3xX92xX93xXexX3xX5xX5ccxX19xX3xXexX23xX36xX19xX1axX3xX27xX279xXdxXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX92xX6xX23xX1axXdxX19xX113xX3xX115xXbxX1cxX3xX6xX45xXexX36xX11dxXaxX12xX0xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX92xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxX45xX6xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1cxXdxX3xXexX23xX10xX19xX3xX59xXdxX19xX1xX3xX10xX2dxX10xX23xX10xX7xXexX3xX4xX1xX36xX3xX38xX1xX6xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX1axXdxX6xX45xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexX113xX17cxX1acxX1acxXbxX1cxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX47xX47xXdxXfaxX7bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfaxX2dxX19xX47xX19xX10xX1a0xX7xX47xX2xX1a4xX2xX1a6xX47xX1a4xX1a4xX59xX115xX1acxX1adxXexX17cxX115xX1adxX115xX5xX1b1xXfaxX1b6xXbxX1axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1eexX6xX5xXdxX1axX19xX113xX3xX1b6xX45xX7xXexXdxX1fbxXddxX11dxXaxX12xX950xXdxX815xX4xX3xX19xX74xX45xX3xX19xX88xXf7xX19xX1axX3xXexX23xX24xX19xX3xX27xX93xX3xX4xX6xX36xX3xX1xX40xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX5d1xX19xX3xX92x168baxXexX3xX23xX74xXexX3xX38xX1xX80xX3xX38xX1xX3d2xX19xX79xX3xX2dxX40xX3xX92xX80xX19xX3xX3d2xX19xX3xX4xX5ccxX19xX3xX19xX1xXdxX62xX45xX3xXexX1xX279xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1xX59exX19xX3xX27xX84xX3xX19xX74xX45xX3xX4xX1xXd6xX19xXfaxX3xX3fcxX1axX45xXddxX24xX19xX3xX5xXdxX815xX45xX3xX2dxX40xX3xX59xX20axX19xX1axX3xX4xX20axX3xX19xX74xX45xX3xX3d2xX19xX3xX27xX88xX226xX4xX3xX2dxXd1xX19xX3xX4xX1xX45xXddxX84xX19xX3xX1xX36xX40xX19xX3xXexX36xX40xX19xX3xX7bxX422xX19xX1axX3xX27xX88xX279xX19xX1axX3xX7bxX93xX3xX2dxX5d1xX3xX92xX18xXddxX3xX7bxX6xXddxX3xXexX23xX3b0xX4xX3xXexX1xX3d2xX19xX1axX3xX38xX1xX67xX19xX1axX3xX27xXeexX3xX38xX1xX67xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xX27xX84xX3xX4xX1xX45xXddxX24xX19xX3xX4xX1xX89xXfaxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX23xX12xX0xX47xXexX7bxX36xX59xXddxX12xX0xX47xXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26fxX36xX45xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3x101c5xXdxX19xX1axXfaxX2dxX19xX0xX47xXbxX12