SKYPE - mang cả thế giới đến với học sinh
(Baohatinh.vn) - Skype - đơn giản là phần mềm gọi điện thoại cho phép mọi người lên mạng Internet nói chuyện với nhau. Nhưng với học sinh (HS) Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh), Skype giờ còn là phần mềm hấp dẫn đưa các em đến gần hơn với thế giới thông qua hoạt động dạy học và giáo dục bằng hình thức kết nối.
6f29x7b51x8900xd816xd8e7xdb59xae26x1053cxb238xb57dxfaccxce42xf967x10213x10684xb4d5xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd421xf9cbxc717xXexX0xa206xXaxX17xX18xX19xXexX0xd1f9xc6a0xX19xfba1xXexX0xXaxe7a9xX9xcea5xXdxX18x82dexX2fxfe85xb44exb99fxX5xe15dxXbxXdxX17xX32xXexfc4fx953cxX6xX7xX8xX9xccd6xX9xXcxX18xddcbx7f05xX9xX2cx7c31xX9xXbxXaxd453xX9xX46xX35xaae2xX35xX9x788exX4dxX45xX9xdbf6xX51xX35xX9xXaxde0cxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7f5dxX17xX18xX19xX32xXexX3bx9f35xX26xX33xX17xX9xX41xX9xX54xb776xX45xX9xX46xX35xX49xX45xX9xXdxabbfxX9xX33xXaxeba0xX45xX9xXcxe291xXcxX9xX46xX5dxX35xX9xX54xX35x7b71xX45xX9xXbxXaxX24xe0e5xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxe782xX33xX9xXcxX5dxX35xX9xX45xX46xd87exfc7exX35xX9xXdx10112xX45xX9xXcxXa3xX45xX46xX9xc129xX45xXbxX17x7da5xX45xX17xXbxX9xX45xcf82xX35xX9xX2cxXax100c1xX26xX9dxX45xX9xX58xX51xX35xX9xX45xXaxX18xXd1xe9a0xX9xb733xXaxXb5xX45xX46xX9xX58xX51xX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9x8278xX74xX3bx8efcxX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xf36ex9fffxX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xXf3xX74xX8cxX9xX5x8136xX45xXaxXf6xcc8fxX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX46xX35xXb6xX9xX2cxd5b8xX45xX9xXdxX8cxX9xX33xXaxX90xX45xX9xXcxX94xXcxX9xXax7cacxX33xX9xX19xb706xX45xX9xX54xXb5xX18xX9xX2cx8acfxX2cxX9xX17xXcxX9xX54xX4dxX45xX9xX46xX90xX45xX9xXaxX83xX45xX9xX58xX51xX35xX9xXbxXaxX4dxX9xX46xX35xX51xX35xX9xXbxXaxae60xX45xX46xX9x8f53xXd1xX18xX9xXaxX24xXa3xXbxX9xX54x93f4xX45xX46xX9xX19xXa3xX26xX9xXaxX5dxX2cxX9xX58xX8cxX9xX46xX35xX13exX24xX9xX19xd266xX2cxX9xX23x105ccxX45xX46xX9xXaxb284xX45xXaxX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xec79xX35xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXc6xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xe7e8xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxXdexX58xX45xX1cxX45xX17xb420xX2fxX1cxX2axab5bxX2axe84exX1cxX2axa221x9ac4xX19xX1e0xX2axX1e0xX2axX1dfxX1e0xb078xXbxX1e0xa50cxX1dcxX1dcxXdxX1dfxXdexe7c6xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d6xX35xX19xXbxXaxX1c2xX1dcxX1dfxX1dfxX33xd7d8xb310xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1c2xX1ebxX1dfxX1dfxX33xX207xX208xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c2xX23xXdxX24xX2cxX7bxX208xXcxX18xXc6xX46xX35xX45xX41xXdxX17x1036bxXbxX1c2xX18xXd1xXbxX24xX208xXcxX18xXc6xX46xX35xX45xX41xXc6xX35xX46xXaxXbxX1c2xX18xXd1xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX7bxX26xX33xX17xX9xXcxX18xX45xX46xX9xX2cxX18xX9xXbxXaxX17xX9xX46xX35xX24xX35xX9xX19xX17xX45xX9xX58xX24xX35xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xXexX74xX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xXf3xX74xX8cxX9xX5xX111xX45xXaxXf6xX9xX46xX35xX18xX24xX9xXdxXb5xXd1xX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX58xX51xX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX74xX8cxX45xX9xcc4dxXd1xX199xX2cxX9xXbxXaxX15fxX45xX46xX9xX163xXd1xX18xX9xX33xXaxX90xX45xX9xXcxX94xXcxX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8e88xX24xX19xX26xX32xXexcf28xX33xX9xX19xX182xX45xX46xX9xX2cxX15fxX45xX46xX9xX45xX46xXaxX9dxX9xXbxXaxX15fxX45xX46xX9xXbxX35xX45xX9xX58xX8cxX24xX9xX2cxX13exX2cxX9xX46xX35xXb6xX9xX46xX35xX49xX45xX46xX9xX54xeb5bxX9xXbxXa3xX24xX9xX2fxb092xX9xX2cxXd1xX199xX45xX9xXax986fxXbxX9xXbxXc6xX24xX45xX46xX9xX45xXaxaa82xX45xX46xX9xX46xX35xXb6xX9xXaxX5dxX2cxX9xX58xX8cxX9xX46xX35xX13exX24xX9xX19xX182xX2cxX9xX7bx88dcxX9xX45xef32xX45xX46xX115xX9xX46xX35xX18xX24xX9xXbxX35xX4dxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX74xX3bxX115xX9xX45xX371xXcxX9xXaxX5dxX2cxX9xX1e0xX1dfxX2axX1dcxX115xX9xX2cxX15fxX9xX7xXaxXa3xXcxX9xX5xXaxfb03xX9xXe0xX46xX5dxX2cxX9xebf0xX18xX35xX9xX41xX9xX46xX35xX13exX24xX9xX58xX35xXbaxX45xX9xXf3xf63fxb209xXf6xX9xX104xX3a0xX18xX9xXdx94ddxX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX54x7d31xX9xXcxXa3xX45xXaxX9xX19xXa3xX45xX9xX105xX45xX46xX9xX19xX182xX45xX46xX9xX33xXaxX90xX45xX9xXcxX94xXcxX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX58xX8cxX24xX9xX46xX35xX49xX45xX46xX9xX19xXa3xX26xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX5x72b2xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX115xX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xXbxX35xX4dxXbxX9xXaxX5dxX2cxX9xX2cxX105xX45xX46xX9xX45xXaxc574xX2cxX115xX9xX7bxXaxX15fxX9xX7bxXaxX18xX45xX9xX58xX8cxX9xXdxX3c1xX9xXbxXaxXd1xX26xX4dxXbxX9xX54xX3d8xX9xX54xXb5xfa66xX2cxX9xX2cxX15fxX9xX46xX35xX13exX24xX9xXe0xX46xX5dxX2cxX9xX3a7xX18xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX4dxX9xX23xX186xX45xX46xX9xX2fxX342xX9xXaxX105xX45xX46xX9xXbxXaxX34axX115xX9xX2fxX18xX26xX9xXcxXbaxX9xXaxX5dxX2cxX9xXaxb70cxX35xX9xX7bxX35xX4dxX45xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX54xX3a0xX18xX9xXdxX3c1xXdexX9xXe0xXaxX132xXbxX9xXdxX8cxX9xX54xX199xX35xX9xX58xX51xX35xX9xX74xX3bxX9xXdxX51xX33xX9xX2axX1e0xX115xX9xXbxXa3xX35xX9xX2cxX13exX2cxX9xXbxX35xX4dxXbxX9xXaxX5dxX2cxX9xX58xX94xX9xX58xc480xX45xX46xX9xX7bxX35xX45xXaxX9xXbxX4dxX115xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX54xX3d8xX9xX54xXb5xX18xX9xX2cxX13exX2cxX9xX17xXcxX9xX54xX4dxX45xX9xX58xX51xX35xX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xXcxX35xX94xX45xX9xX54xX132xXbxX9xX54xdab6xX45xX46xX9xX23xX186xX45xX46xX9xX2fxX15fxX45xX46xX9xX74xX516xX45xX46xX115xX9xX54xX516xX45xX46xX9xX23xX186xX45xX46xX9xX2fxX15fxX45xX46xX9xX4xb3ebxXd1xX9x745exX24xX45xX46xX9xX23xX186xX45xX46xX9xX2fxX342xX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX46xX35xX355xX18xX9xX45xXaxX8cxX9xXbxXc6xXb5xXb6xX45xX46xX115xX9xX3b8xX3b9xX115xX9xX74xX3bxX9x10433xX9xX2cxX13exX2cxX9xX58xX4ddxX45xX46xX9xXcxX35xX94xX45xX9xX45xX46xX18xX26xX9xXbxXc6xX24xX45xX46xX9xX23xXd1x8fecxX35xX9xXaxX5dxX2cxXdexX9xX2d9xXd1xX18xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX115xX9xX3b8xX3b9xX9xX58xX8cxX9xX74xX3bxX9xX56axX9xX54xXccxX9xX2fx74f8xX9xXbxXc6xX342xX2cxX9xXbxX35xX4dxX33xX9xX46xX35xX51xX35xX9xXbxXaxX35xX9dxXd1xX9xX58xX51xX35xX9xX74xX3bxX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX58xX94xX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xX54x870bxX2cxX9xX54xX35xX33bxXcxX9xX2cxf41fxX18xX9xX2cxX13exX2cxX9xX58xX4ddxX45xX46xX9xX7bxX35xX45xXaxX9xXbxX4dxX208xX9xX74xX3bxX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX2cxc608xX45xX46xX9xX54xX3d8xX9xX163xXd1xX49xX45xX46xX9xX23xX13exX9xXaxX18bxX45xXaxX9xX49xX45xXaxX9xX163xXd1xXbaxX9xXaxXb5xX83xX45xX46xX9xX54xX4dxX45xX9xX58xX51xX35xX9xX23xXa3xX45xX9xX23xd40dxX9xXcxXd1xX15fxX45xX9xX33xXaxXb5xX83xX45xX46xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXc6xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c2xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxXdexX58xX45xX1cxX45xX17xX1d6xX2fxX1cxX2axX1daxX2axX1dcxX1cxX2axX1dfxX1e0xX19xX1e0xX2axX1e0xX2axX1dfxX1e0xX1e8xXbx7ea0xc7d2xX1e8xX1dcxXdxX2axXdexX1f1xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d6xX35xX19xXbxXaxX1c2xX1dcxX1dfxX1dfxX33xX207xX208xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1c2xX1ebxX1dfxX1dfxX33xX207xX208xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c2xX23xXdxX24xX2cxX7bxX208xXcxX18xXc6xX46xX35xX45xX41xXdxX17xX22dxXbxX1c2xX18xXd1xXbxX24xX208xXcxX18xXc6xX46xX35xX45xX41xXc6xX35xX46xXaxXbxX1c2xX18xXd1xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX7bxX26xX33xX17xX9xXcxX18xX45xX46xX9xX2cxX18xX9xXbxXaxX17xX9xX46xX35xX24xX35xX9xX19xX17xX45xX9xX58xX24xX35xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX207xXbxX41xX18xXdxX35xX46xX45xX1c2xX9xX1f1xXd1xX2fxXbxX35xX22dxX26xX208xX32xXexX5xXc6xX24xX45xX46xX9xXbxX35xX4dxXbxX9xXaxX5dxX2cxX9xX104xX3a0xX18xX9xXdxX3c1xX9xX58xX94xX9xX58xX4ddxX45xX46xX9xX7bxX35xX45xXaxX9xXbxX4dxX9xX104xX15fxX45xX46xX9xXe0xX18xXcxX9xX306xX16dxX115xX9xXaxX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXdxX51xX33xX9xX2axX1e0xc974xX2axX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX54xX3d8xX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX2fxX7bxX26xX33xX17xX9xX58xX51xX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX104xX516xX45xX46xX9xXe0xX18xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX5xX41fxX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xX46xX35xXb6xX9xXaxX5dxX2cxX9xXbxXaxX53axX9xX45xX46xXaxX35xX9dxXcxX9xX54xX90xXd1xX115xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX54xX3d8xX9xXbxXc6xX56axX9xXbxXaxX8cxX45xXaxX9xXcxX16dxXbxX9xX33xXaxXb5xX83xX45xX46xX9xX33xXaxX13exX33xX9xX19xXa3xX26xX9xXaxX5dxX2cxX9xXbxbe4exX2cxXaxX9xX2cxX342xX2cxX115xX9xX54xXb5xX45dxX2cxX9xX105xX45xX46xX9xX19xX182xX45xX46xX9xX56axX9xX45xXaxX35xX94xXd1xX9xXcxX15fxX45xX9xXaxX5dxX2cxX9xXaxX24xX5d9xX2cxX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xX23xXd1xX587xX35xX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXaxX24xXa3xXbxX9xX45xX46xX24xXa3xX35xX9xX7bxXaxXccxX18xXdexX9xXe0xXaxXb5xX9xX2cxXaxXb5xX83xX45xX46xX9xXbxXc6xX18bxX45xXaxX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX58xX51xX35xX9xX23xX13exX2cxX9xX2fxX36exX9xXe0xX46xXd1xX26x9c86xX45xX9xX5xXaxX3a0xX9xX74xX35xX9dxX33xX9xX5xXd1xX26xX4dxXbxX9xX41xX9xX46xX35xX49xX45xX46xX9xX58xX35xXbaxX45xX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX104xXa3xX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX6xX9xX2xXb5xX45dxX2cxX9xX5xXaxX13exX35xX9xXe0xX46xXd1xX26xXbaxX45xX9xX58xX51xX35xX9xX2cxXaxX5e2xX9xX54xX94xX1c2xX9xX74xX34axXbxX9xXbxXaxXd1xX199xX2cxX9xXdxX13exX9xX41xX9xX74xX3d8xX26xX9xX19xX41fxX45xX46xX9xXdxXa3xX35xX9xXbxXc6xXb5xX51xX2cxX9xX7bxXaxX35xX9xX163xXd1xX13exX9xXcxXd1xX16dxX45xXdexX9xX3bxX342xX9xX2cxXccxX9xXcxX5d9xXbxX9xX2cxX5e2xX18xX9xX2cxX13exX2cxX9xX2cxXaxXd1xX26xXbaxX45xX9xX46xX35xX18xX9xX163xXd1xX18xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX54xX33bxX9xX46xX35xX49xX35xX9xX54xX13exX33xX9xX2cx9e37xXd1xX9xXaxX498xX35xX9xX2cxX5e2xX18xX9xX74xX3bxX9xX58xX8cxX9xX54xXb5xX18xX9xXc6xX18xX9xXdxXb6xX35xX9xX7bxXaxXd1xX26xXbaxX45xX9xXcxX18xX45xX46xX9xXbxX830xX45xXaxX9xX7bxXaxX24xX18xX9xXaxX5dxX2cxX9xX54xX3d8xX9xXcxX18xX45xX46xX9xX54xX4dxX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX13exX2cxX9xX17xXcxX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xX23xX8cxX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX23xX587xX9xX830xX2cxXaxX9xX58xX51xX35xX9xX54xX16dxX9xXbxX35xX45xX9xX2cxf2bdxX26xX115xX9xX2fxX342xX9xXbxX13exX2cxX9xX54xX16dxX45xX46xX9xX2fxX956xXd1xX9xX2fxX43exX2cxXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX5xX41fxX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX115xX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xXbxX35xX4dxXbxX9xXaxX5dxX2cxX9xX2cxX105xX45xX46xX9xX45xXaxX43exX2cxX115xX9xX7bxXaxX15fxX9xX7bxXaxX18xX45xX9xX58xX8cxX9xXdxX3c1xX9xXbxXaxXd1xX26xX4dxXbxX9xX54xX3d8xX9xX54xXb5xX45dxX2cxX9xX2cxX15fxX9xX46xX35xX13exX24xX9xXe0xX46xX5dxX2cxX9xX3a7xX18xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX4dxX9xX23xX186xX45xX46xX9xX2fxX342xX9xXaxX105xX45xX46xX9xXbxXaxX34axX115xX9xX2fxX18xX26xX9xXcxXbaxX9xXaxX5dxX2cxX9xXaxX498xX35xX9xX7bxX35xX4dxX45xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX104xX3a0xX18xX9xXdxX3c1xXdexX9xXe0xX46xX24xX8cxX35xX9xXaxX35xX9dxXd1xX9xX163xXd1xX49xX9xXcxX18xX45xX46xX9xXdxXa3xX35xX9xX2fxX18xXd1xX9xX45xXaxX355xX45xX46xX9xX46xX35xXb6xX9xXaxX5dxX2cxX115xX9xX58xX35xX9dxX2cxX9xX105xX45xX46xX9xX19xX182xX45xX46xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX2cxX5e2xX18xX9xX2cxX15fxX9xX46xX35xX13exX24xX9xX3a7xX18xX35xX9xXbxXc6xX24xX45xX46xX9xX2cxX13exX2cxX9xXaxX24xXa3xXbxX9xX54xX16dxX45xX46xX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX2cxX122xX45xX9xXcxX18xX45xX46xX9xX54xX4dxX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX74xX3bxX9xX2fxX342xX9xXbxXb5xX83xX45xX46xX9xXbxX13exX2cxX9xX54xX33bxX9xXaxX35xX33bxXd1xX9xX23xX35xX4dxXbxX115xX9xX46xX35xX34axX33xX9xX2cxX13exX2cxX9xX17xXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX54xX587xX35xX9xX45xXaxX9c4xX45xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX54xX33bxX9xXbxXc6xXb5xX56axX45xX46xX9xXbxXaxX8cxX45xXaxXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX4xX15fxX9xX5xXaxX13exX35xX9xX306xX830xX2cxXaxX9xXe0xX46xX5dxX2cxX9xX41xX9xX74xX35xX9dxXd1xX9xX33xXaxXccxX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX54xX13exX45xXaxX9xX46xX35xX13exX1c2xX9xb34cxX3b9xX35xX9dxX2cxX9xX105xX45xX46xX9xX19xX182xX45xX46xX9xX33xXaxX90xX45xX9xXcxX94xXcxX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX58xX8cxX24xX9xX19xXa3xX26xX9xXaxX5dxX2cxX9xX56axX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX104xX105xX2cxX9xX5xXaxX5dxX9xX54xX3d8xX9xX46xXccxX33xX9xX33xXaxX90xX45xX9xX45xX956xX45xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX9dxXd1xX9xX163xXd1xX49xX9xX2cxX15fxX45xX46xX9xXbxX13exX2cxX9xX19xXa3xX26xX9xXaxX5dxX2cxX9xX58xX8cxX9xX46xX35xX13exX24xX9xX19xX182xX2cxX9xX58xX51xX35xX9xX2fxX342xX9xXax8dd3xX9xXbxXc6xX45dxX9xX2cxX5e2xX18xX9xX2cxX15fxX45xX46xX9xX45xX46xXaxX9dxX9xXbxXaxX15fxX45xX46xX9xXbxX35xX45xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXb5xX51xX45xX46xX9xXbxX35xXbaxX45xX9xXbxX35xX4dxX45xX115xX9xXaxX35xX9dxX45xX9xX54xXa3xX35x7de8xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX104xX4dxX45xX9xXbxXaxXb6xX35xX9xX54xX35xX33bxXcxX9xXaxX35xX9dxX45xX9xXbxXa3xX35xX115xX9xX2cxX13exX2cxX9xXbxXc6xXb5xXb6xX45xX46xX1c2xX9xX5xX74xX7xX5xX9xXe0xX46xXd1xX26xX8a5xX45xX9xX5xXaxX3a0xX9xX3a7xX35xX45xXaxX9xX3cxXaxX18xX35xX115xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX53dxX3c1xX9xX4xXaxX830xX45xXaxX9xX5xXaxX43exX45xX46xX9xX2cxX603xX45xX46xX9xX54xX3d8xX9xXbxX35xX4dxX33xX9xX2cxX9c4xX45xX9xX58xX51xX35xX9xX33xXaxX90xX45xX9xXcxX94xXcxX9xX45xX8cxX26xXdexX9xX5xXaxX15fxX45xX46xX9xX163xXd1xX18xX9xX19xX342xX9xX13exX45xX9xXb99xX3cxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX2cxX16dxX45xX46xX9xX54xX516xX45xX46xX9xX791xX3bxX8xX791xXe0xXc58xX115xX9xX2cxX13exX2cxX9xX17xXcxX9xX74xX3bxX9xX54xX3d8xX9xX54xXb5xX45dxX2cxX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xXbxXc6xX342xX2cxX9xXbxXd1xX26xX4dxX45xX9xX58xX51xX35xX9xX3b8xX3b9xX9xX58xX8cxX9xX74xX3bxX9xX2cxX5e2xX18xX9xX45xXaxX35xX94xXd1xX9xX45xXb5xX51xX2cxX9xXbxXc6xXbaxX45xX9xXbxXaxX4dxX9xX46xX35xX51xX35xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX207xXbxX41xX18xXdxX35xX46xX45xX1c2xX9xX2cxX17xX45xXbxX17xXc6xX208xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXc6xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c2xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxXdexX58xX45xX1cxX45xX17xX1d6xX2fxX1cxX2axX1daxX2axX1dcxX1cxX2axX1dfxX1e0xX19xX1e0xX2axX1e0xX2axX1dfxX1e0xX1e8xXbxX68cxX1ebxX2axXdxX1e0xXdexX1f1xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d6xX35xX19xXbxXaxX1c2xX1dcxX1dfxX1dfxX33xX207xX208xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1c2xX1ebxX1dfxX1dfxX33xX207xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX7bxX26xX33xX17xX9xXcxX18xX45xX46xX9xX2cxX18xX9xXbxXaxX17xX9xX46xX35xX24xX35xX9xX19xX17xX45xX9xX58xX24xX35xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX207xXbxX41xX18xXdxX35xX46xX45xX1c2xX9xX1f1xXd1xX2fxXbxX35xX22dxX26xX208xX32xXexX74xX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xX53dxX3c1xX9xX4xXaxX830xX45xXaxX9xX5xXaxX43exX45xX46xX9xXf3xX74xXb5xX83xX45xX46xX9xX3bxX83xX45xX9xX41xX9xX74xX8cxX9xX5xX111xX45xXaxXf6xX9xX7bxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX58xX51xX35xX9xXaxX5dxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX3a7xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX9xXbxXc6xX24xX45xX46xX9xXcxX16dxXbxX9xXbxX35xX4dxXbxX9xXaxX5dxX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX306xX24xX19xX26xX32xXexX8xXcxX9xX74xX24xX8cxX45xX46xX9xX791xX45xXaxX9xX5xXaxX83xX9xX41xX9xXdxX51xX33xX9xX2axX2axX791xX9xX5xXc6xXb5xXb6xX45xX46xX9xX5xX74xX7xX5xX9xXe0xX46xXd1xX26xX8a5xX45xX9xX5xXaxX3a0xX9xX3a7xX35xX45xXaxX9xX3cxXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4dxXbxX1c2xX9xXb99xX3b9xX35xX9dxX2cxX9xXbxX35xX4dxX33xX9xX2cxX9c4xX45xX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xXbxX41fxX9xX19xX342xX9xX13exX45xX9xXb99xX3cxX4dxXbxX9xX45xX199xX35xX9xX2cxX16dxX45xX46xX9xX54xX516xX45xX46xX9xX791xX3bxX8xX791xXe0xXc58xX9xX46xX35xX34axX33xX9xXcxX16dxXbxX9xX45xX46xXb5xXb6xX35xX9xX58xX199xX45xX9xX32xX46xX8cxX9xXcxXb6xX32xX9xX58xX94xX9xX2cxX15fxX45xX46xX9xX45xX46xXaxX9dxX9xXbxXaxX15fxX45xX46xX9xXbxX35xX45xX9xX45xXaxXb5xX9xX17xXcxX9xX23xX35xX4dxXbxX9xX54xX4dxX45xX9xX2cxX13exX2cxXaxX9xX2fxX53axX9xX19xX182xX45xX46xX9xX2fxX1d6xX18xX26xX115xX9xX33xXd1xX23xXdxX35xX2fxXaxX17xXc6xX115xX9xX33xX24xX1d6xX17xXc6xX33xX24xX35xX45xXbxX115xX9xX2cxX18xX45xX58xX18xXdexXdexXdexX9xX3bxX7bxX26xX33xX17xX9xX2cxX122xX45xX9xX46xX35xX34axX33xX9xX17xXcxX9xXaxX35xX33bxXd1xX9xX23xX35xX4dxXbxX9xXbxXaxXbaxXcxX9xX45xXaxX35xX94xXd1xX9xX7bxX35xX4dxX45xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX58xX94xX9xX2cxX16dxX45xX46xX9xX54xX516xX45xX46xX9xX791xX3bxX8xX791xXe0xX115xX9xXbxXa3xX24xX9xX2cxX83xX9xXaxX16dxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX17xXcxX9xXc6xX633xX45xX9xXdxXd1xX26xX9dxX45xX9xX7bxX36exX9xX45xX371xX45xX46xX9xX2fxX199xX45xX46xX115xX9xX2fxX342xX9xXbxX342xX9xXbxX35xX45xX9xXbxXc6xXb5xX51xX2cxX9xX45xXaxX35xX94xXd1xX9xX45xX46xXb5xXb6xX35xXc58xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX791xXd1xXbxXaxX24xXc6xX32xXexX791xX45xXaxX9xX5xXaxXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Thư