Đẩy nhanh việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật DN, Luật Đầu tư
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công văn số 789/TTg-PL yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp , Luật Đầu tư .
5f83xa2d8xb2d9xd49dx60f3x962ex99e4xb064x6de0xX7xb109xc30cxc8bex6f03xf836x98bexX5xcf7bxXaxX3xX7xXexfc0bxX5xX10xX9xXaxXexX10xcabdxXex97bexX6xX5xXdx7e26xe7a2xb4e3xX3x66b6xd04dxX7xXexXdx726bxX15xd724xXax9049x6afax7824xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3x9d5bxXdxa960xX4xX3x9971xX6xX23xX3xX1x63a7xX23xX1xX3xX3ax8a47xX23xX3xX3fxdb8exX23xX3xX1x7ff2x66ffxX23xX22xX3xe91exf686xX23xX3x985axX27x9650xXexX3xd01cxb3e9x866exX3xX5axX27xX5cxXexX3xX30x6a46xX27xX3xXexX51xX0x8c38xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5bdxX10xX6xX56xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1x830bxX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xX60xX22xX27xX15xe65axX23xX3xe54cxX27xd47fxX23xX3xfaa4xX1x8c9axX4xX3xX3axd2c3xX6xX3x91b3xf98bxX3xb071xb297xX23xX22xX3xX3axX49xX23xX3xX7x85dexX3xX0xX6xX3xX1x67a6xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6fxX6fxX3fxX6x9520xX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xaaebxX3axX23xX6fx7a53xXbxX5xXe1xX6xX56xX10xX56xX6fxX23xX22xX27xX15xX10xX23xXexX1xXdxXc0xXdx62dcxX1xX27xX10xX6fx7f5fxe41exX2xdac7x7f4cxX108x9b91xX10bxX2x6a24xX6fx86abx9d96xfb6dxXcxXcxX22xXb7xX5axXeaxXbxX56xX2bxXaxX2fxX112xX113xX114xX6fxXcxXcxX22xX1exXb7xX5axX0xX6fxX6xX2fxX3xX15x69f3xX27xX3xX4xX69xX27xX3xX4x79d4xX4xX3xX3fx8b44xX3xe94dxX31xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxc2ddxX23xX3xX13exX13cxX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xX3axb465xX3xX13exXdxX162xX27xX3xXc0xXdxX3cxX23xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xe5f6xX3xX1xf99axXbxX3xX3axX52xXdxX3xX0xX6xX3xX1xXd3xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6fxX6fxX3axX6xX23xX3fxX6xX23xXeaxX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xXeaxX3axX23xX6fxXbxXe1xXd3xXexX6xX5xX6fxXbxX6xX22xX10xX6fxXbxXe1xXd3xXexX6xX5xX6fxX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX6fxX1xX10xXexX1xXe1xX23xX22xX3axX6xX23xX3fxX6xX23xa20cxX4xX5xX6xX7xX7xX10bxXdxX56xX9xX2x8cf2xX10bxXbxX6xX22xX10xX9xX2xX1e3xX102xXe1xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX1e3xX56xXe1xX4xX27xX102xX10xX23xXexX10bxXdxX56xX9xX2xX112xX113xX2xX2xX10dxXaxX2fxX5axX27xX5cxXexX3xX5fxXe1xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3cxXbxX0xX6fxX6xX2fxX61xX3xX0xX6xX3xX1xXd3xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6fxX6fxX3axX6xX23xX3fxX6xX23xXeaxX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xXeaxX3axX23xX6fxXbxXe1xXd3xXexX6xX5xX6fxXbxX6xX22xX10xX6fxXbxXe1xXd3xXexX6xX5xX6fxX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX6fxX1xX10xXexX1xXe1xX23xX22xX3axX6xX23xX3fxX6xX23xX1d8xX4xX5xX6xX7xX7xX10bxXdxX56xX9xX2xX1e3xX10bxXbxX6xX22xX10xX9xX2xX1e3xX102xXe1xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX1e3xX56xXe1xX4xX27xX102xX10xX23xXexX10bxXdxX56xX9xX2xX112xX113xX2x77c9xX10axXaxX2fxX5axX27xX5cxXexX3xX30xX69xX27xX3xXexX51xX0xX6fxX6xX2fxXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7759xXdxX56xXexX1xX24xX3xX29fxX10dxX108xXbxX1cxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXd3xXaxX2fxX0xXexX3fxXe1xX56xX15xX2fxX0xXexXd3xX2fxX0xXexX56xX2fxX0xXdxX102xX22xX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxXeaxX3fxX6xXe1xX1xX6xXexXdxX23xX1xXeaxX3axX23xX6fxX23xX10xX2c5xX7xX6fxX2xX10axX2xX114xX6fxX112xX112xX56xX108xX2xX29fxXexX113xX10axX114xX110xX5xX108xXeaxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX56xX6xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX3axXdxX10xX4xX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX6xX23xX1xX3xX3axX6xX23xX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX27xXe1xX23xX22xX3xX56xX6xX23xX3xX5xX27xX6xXexX3xX56xX23xX3xX5xX27xX6xXexX3xX56xX6xX27xX3xXexX27xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXexX56xX2fxX0xX6fxXexXd3xX2fxX0xXexXd3xX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXd3xXaxX2fxX0xXexX56xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxXe1xX23xXaxX2fxef61xa6dbxX23xX1xX3xX102xXdxX23xX1xX3xX1xc465xX6xX0xX6fxXbxX2fxX0xX6fxXexX56xX2fxX0xX6fxXexXd3xX2fxX0xX6fxXexX3fxXe1xX56xX15xX2fxX0xX6fxXexX6xX3fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3e9xXe1xX56xX15xXaxX2fxXc3xe283xX3xXexX1xf6d9xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1x781bxX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX15xX130xX27xX3xX4xX69xX27xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xd0e7xX23xX22xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xX4xb695xX3x7e99xX27xX6xX23xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX3fxX13cxX3xX13exX51xX185xX4xX3xX22xXdxX6xXe1xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xfd3fxX3xX7xXe1xb6afxX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xXbxX1xX4dxXdxX3xXexXd3x9edfxX4xX3xXexXdxX14axXbxX3xX4xX1xd6b3xX3xX13exX440xXe1xX3xX3axXdxX3cxX4xX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX61xX3xX4xbc70xX3xXc0xX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX4xX3e2xX3xXexX1xX3e6xX61xX3xXbxX1xXb4xX23xX3xX4xXc4xX23xX22xX3xX3axX44xX3xX1cxX138xX4xX3xX13exf7f6xX23xX1xX3xXd3x7cfdxX3xXexXd3xX138xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX3cxX102xX3xX4xXa3xX6xX3xXexXbdxX23xX22xX3xX13exX41cxX23xX3xX3axX49dxX61xX3xX4xX138xX3xX23xX1xXb4xX23xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xX43cxX3xX3axX44xX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xX185xXbxX3xXexXd3xXe1xX23xX22xX3xX41exX27xX138xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX61xX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xX185xXbxX3xX4xX1x6c22xXexX3xX4xX1x614exX3xX3axX52xXdxX3xX3dbxX13cxX3xXcxX51xX3xXbxX1xX138xXbxX61xX3xX3dbxX13cxX3xe42dxX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX3axX44xX3xX30xX69xX27xX3xXexX51xX3xX3axX44xX3xa532xX49xX23xX3xXbxX1x8cfexX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX13exX3e6xX3xX4xX478xX3xX3fxXdxX3cxX23xX3xXbxX1xX138xXbxX3xXd3xXb9xXexX3xX23xX22xf49axX23xX3xXexX1xa759xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX61xX3xXexX1xX31xX102xX3xX13exX49dxX23xX1xX61xX3xXexXdxX14axXbxX3xXexX1xX27xX3xXc1xX3xXc0xXdxX14axX23xX61xX3xX1xXe1xX44xX23xX3xXexX1xXdxX3cxX23xX3xX56xX457xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX1xX10xXe1xX3xXcxX1xXc4xX23xX22xX3xX3fxX138xXe1xX3xX7xXcdxX3xX10axX10axX6fxXcxX3dbxX1exX533xXb7xXc3xXb7xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX107xX112xX6fxX110xX6fxX107xX108xX2xX10axX3xX4xXa3xX6xX3xX533xX49xX23xX3xXbxX1xX539xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX3fxX13cxX3xX4xX1xX461xX3a5xX13exX440xXe1xX3xX41exX27xX15xX14axXexX3xX5xXdxX3cxXexX3xX3axXdxX3cxX4xX3xXexX5cxXbxX3xX1xX185xXbxX61xX3xXd3xX44xX3xX7xXe1xX138xXexX3xX4xX138xX4xX3xX13exXdxX162xX27xX3xXc0xXdxX3cxX23xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xX3xX13exX6xX23xX22xX3xX41exX27xX15xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xXexX440xXdxX3xX4xX138xX4xX3xXcxX1xXc4xX23xX22xX3xXexX51xX61xX3xd3eexX27xX15xX14axXexX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xXexX1xX10xXe1xX3xX1xX51xX52xX23xX22xX3xX56xX57xX23xX3xX4xXa3xX6xX3xX3dbxX13cxX3xX51dxX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX3axX44xX3a5xX30xX69xX27xX3xXexX51xX3xXexX440xXdxX3xXc3xXc4xX23xX22xX3xX3axX49xX23xX3xX7xXcdxX3xX29fxX110xX112xX113xX6fxX3dbxX51dxX7exX30xXcxX1exXb7xXc3xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX114xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX3xX13exX3e6xX3xXexa951xX23xX22xX3xX1xX185xXbxX61xX3xX1cxXb4xX15xX3xX56xX457xX23xX22xX3xX4xX138xX4xX3xX60xX22xX1xX49dxX3a5xX13exX49dxX23xX1xX3xX41exX27xX15xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX3axX162xX3a5xX13exXdxX162xX27xX3xXc0xXdxX3cxX23xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xXeaxX3xXc3xX138xX4xX3xX3dbxX13cxX3xX22xb8a7xXdxX3xXc0xX14axXexX3xX41exX27xX4dxX3xXd3xX44xX3xX7xXe1xX138xXexX3xX13exX14axX23xX3xX3dbxX13cxX3xX51dxX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX3axX44xX3a5xX30xX69xX27xX3xXexX51xX61xX3xX3dbxX13cxX3xXcxX51xX3xXbxX1xX138xXbxX3xX3axX44xX3xX533xX49xX23xX3xXbxX1xX539xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX107xX2xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX61xX3xXexXd3xXe1xX23xX22xX3xX13exX478xX3xX1cxX138xX4xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xXd3xX4a2xX3xX7xXcdxX3xX5xX51xX185xX23xX22xX3xX4xX138xX4xX3xXcxX1xXc4xX23xX22xX3xXexX51xX61xX3xX69dxX27xX15xX14axXexX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xX4xX478xX3xX41exX27xX15xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX3axX162xX3a5xX13exXdxX162xX27xX3xXc0xXdxX3cxX23xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xX61xX3xX7xXcdxX3xX5xX51xX185xX23xX22xX3xX3axX44xX3xXexX130xX23xX3xX4xX138xX4xX3xX60xX22xX1xX49dxX3a5xX13exX49dxX23xX1xX2dxX3xX13ex7f7fxX23xX22xX3xXexX1xX562xXdxX3xX13exX31xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX14axX23xX3xX13exX13cxX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX4xX138xX4xX3xX60xX22xX1xX49dxX3a5xX13exX49dxX23xX1xX3xX23xX44xX15xX61xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xX29fxX108xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX3xXexX1xX10xXe1xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXexX457xX61xX3xXexX1xXa3xX3xXexX3e2xX4xX3xXd3xXb9xXexX3xX22xX3b0xX23xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX30xXcdxXdxX3xX3axX52xXdxX3xX4xX138xX4xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX162xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xX3xX4xX478xX3xX13exXdxX162xX27xX3xXc0xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX10xXe1xX3xX41exX27xX15xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xXexX440xXdxX3xXb7xX1xX3e2xX3xX5xX3e2xX4xX3xX110xX3xX5axX27xX5cxXexX3xX30xX69xX27xX3xXexX51xX61xX3xX23xX1xX51xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX60xX22xX1xX49dxX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3a5xXbxX1xXa3xX3xX41exX27xX15xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX3axX162xX3xX13exX69xX27xX3xXexX51xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX56xXe1xX6xX23xX1xX61xX3xX4xX138xX4xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xX43cxX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX1xXe1xX44xX23xX3xXexX1xXdxX3cxX23xX3xX1xX857xX3xX7xX41cxX61xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX29fxX108xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX3xXexX1xX10xXe1xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXexX457xX61xX3xXexX1xXa3xX3xXexX3e2xX4xX3xXd3xXb9xXexX3xX22xX3b0xX23xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX0xX7xXexXd3xXe1xX23xX22xX2fxXcxXd3xX43cxX23xX1xX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xX29fxX108xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX0xX6fxX7xXexXd3xXe1xX23xX22xX2fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX15xX130xX27xX3xX4xX69xX27xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX29fxX108xX6fxX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axX3xX4xX138xX4xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX3fxX13cxX3xXbxX1xX4dxXdxX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX3fxX6xX23xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX4xX138xX4xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xXexX1xX27xX13cxX4xX3xXexXd3xX138xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX3cxX102xX3xX4xXa3xX6xX3xXexXbdxX23xX22xX3xX3fxX13cxX61xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xXeaxX3xX7exX14axXexX3xXexX1xX562xXdxX3xX1xX440xX23xX3xX23xX130xX27xX3xXexXd3xX130xX23xX61xX3xX4xX138xX4xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX3fxX13cxX3xX4xX1xX51xX6xX3xXc0xXc1xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX4xX138xX4xX3xX60xX22xX1xX49dxX3a5xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xXexXd3xXe1xX23xX22xX3xXbxX1xX440xX102xX3xX3axXdxX3xX41exX27xX4dxX23xX3xX5xXc1xX3xX7xX508xX3xX4xX1xX49dxX27xX3xXexXd3xX138xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX3cxX102xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX3dbxX13cxX3xXcxX51xX3xXbxX1xX138xXbxX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xX185xXbxX3xX3axX52xXdxX3xX4xX138xX4xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xX43cxX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xXd3xXb9xXexX3xX23xX22xX55dxX23xX3xXexX1xX562xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX31xX102xX3xX13exX49dxX23xX1xX61xX3xX4xX478xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xXexX1xX31xX102xX3xX13exX49dxX23xX1xX3xXexXd3xXe1xX23xX22xX3xXexX1xX562xXdxX3xX1xX440xX23xX3xX112xX3xX23xX22xX44xX15xX3xXc0xX3e6xX3xXexXbdxX3xX23xX22xX44xX15xX3xX23xX1xX5cxX23xX3xX13exX51xX185xX4xX3xX56xX457xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX60xX22xX1xX49dxX3a5xX13exX49dxX23xX1xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX61xX3xXc3xX1xXa3xX3xX23xX1xXdxX3cxX102xX3xX533xX49xX23xX3xXbxX1xX539xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xX43cxX61xX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xX185xXbxX3xX4xX1xX503xXexX3xX4xX1xX508xX3xX3axX52xXdxX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXd3xX43cxX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX61xX3xX3dbxX13cxX3xXcxX51xX3xXbxX1xX138xXbxX61xX3xX3dbxX13cxX3xX51dxX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX3axX44xX3a5xX30xX69xX27xX3xXexX51xX3xXexX1xXcdxX23xX22xX3xX23xX1xb3afxXexX3xX3axX162xX3xX4xX138xX4xX3xX3axXd3axX23xX3xX13exX162xX3xX4xX539xX23xX3xXc1xX3xXc0xXdxX14axX23xX3xXc0xX1xX138xX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexXd3xX51xX52xX4xX3xXc0xX1xXdxX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX3axX44xX3xXexXdxX14axXbxX3xXexX1xX27xX3xXc1xX3xXc0xXdxX14axX23xX3xX4xX138xX4xX3xXcxX1xX44xX23xX1xX3xX3axXdxX130xX23xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xX1xXe1xX44xX23xX3xXexX1xXdxX3cxX23xX3xX56xX457xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX13exX3e6xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX1cxX10xX102xX3xX1cx7f7cxXexX61xX3xX41exX27xX15xX14axXexX3xX13exX49dxX23xX1xXeaxX3xXcxXd3xX51xX562xX23xX22xX3xX1xX185xXbxX3xXc0xX1xXc4xX23xX22xX3xXexX1xXcdxX23xX22xX3xX23xX1xXd3axXexX3xXbxX1xX4dxXdxX3xXc0xX49dxXbxX3xXexX1xX562xXdxX3xX3fxX138xXe1xX3xX4xX138xXe1xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX1xXe1xX503xX4xX3xX4xX138xX4xX3xXb7xX1xX478xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXbxX1xX3e2xX3xXexXd3xX138xX4xX1xX3xX5x8ba5xX23xX1xX3xX3axX457xX4xX3xX4xX1xX461xX3xX13exX440xXe1xX3xX3axXdxX3cxX4xX3xX1cxX760xX3xX5xXc1xXeaxX3xX30xXcdxXdxX3xX3axX52xXdxX3xX4xX138xX4xX3xX56xX457xX3xXexX1xX4dxXe1xX3xX60xX22xX1xX49dxX3xX13exX49dxX23xX1xX3xX13ex88ffxX3xX13exX51xX185xX4xX3xX4xX138xX4xX3xX3fxX13cxX61xX3xX4xX41cxX3xX41exX27xX6xX23xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xX533xX49xX23xX3xXbxX1xX539xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX5cxXbxX3xXexXd3xX27xX23xX22xX3xX51xX27xX3xXexXdxX130xX23xX3xXexX1xX31xX102xX3xXexXd3xX6xX61xX3xXd3xXb9xXexX3xX23xX22xX55dxX23xX3xXexX1xX562xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX61xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xXeaxX3xX7execfexX23xX22xX3xXexX27xX69xX23xX61xX3xX3dbxX13cxX3xXexXd3xX51xX40bxX23xX22xX61xX3xXc3xX1xXa3xX3xX23xX1xXdxX3cxX102xX3xX533xX49xX23xX3xXbxX1xX539xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX3fxX138xXe1xX3xX4xX138xXe1xX3xXcxX1xXa3xX3xXexX51xX52xX23xX22xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xX3axX162xX3xXexX43cxX23xX1xX3xX1xX43cxX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xX56xX457xX23xX22xX3xX4xX138xX4xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dbxXe1xX56xX15xXaxX2fxX3dbxX13cxX3xX51dxX14axX3xX1xXe1xX440xX4xX1xX3xX3axX44xX3a5xX30xX69xX27xX3xXexX51xX3xXexX70fxX23xX22xX3xX1xX185xXbxX3xXexX43cxX23xX1xX3xX1xX43cxX23xX1xX3xX7xXe1xX440xX23xX3xXexX1xX4dxXe1xX61xX3xXexXd3xX43cxX23xX1xX3xX4xX138xX4xX3xX3axX49xX23xX3xX3fxX4dxX23xX3xX1xX51xX52xX23xX22xX3xX56xX57xX23xX3xX5axX27xX5cxXexX3xX5fxXe1xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3cxXbxX61xX3xX5axX27xX5cxXexX3xX30xX69xX27xX3xXexX51xX61xX3xX3fxX138xXe1xX3xX4xX138xXe1xX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX440xXdxX3xXb7xX1xXdxX130xX23xX3xX1xX3b0xXbxX3xXc3xX1xX3f5xX23xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX1xX138xX23xX22xX3xX10dxX6fxX107xX108xX2xX10axXeaxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5f6xXe1xX27xXd3xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXe1xX3xX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xXeaxX3axX23xX0xX6fxXbxX2f