Vợ chồng nông dân Lộc Hà làm giàu trên cồn cát bạc màu 
(Baohatinh.vn) - Đó là trường hợp của vợ chồng chị Dương Thị Nga ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) khi xây dựng mô hình kinh tế vườn ao chuồng (VAC) cho hiệu quả kinh tế cao, trên cồn cát bạc màu tại quê hương mình.
ac94x15bb2x1341dx14093x18bafx123e1x1911cx1693cx10eefxX7x128bdxd7afxd716x164f5xc3d4x114e3xX5xccb7xXax1080fx172aexdd96xX3xX4xX1xbc6bx1169fxdb8cxX3xX19xadc8xX19xX1axX3x179c4x11614xX19xX3xd288xf292xX4xX3x146fbx11528xX3xX5xX2axb98axX3xX1axXdxX2ax122ccxX3xXex151c3x103b3xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4x11e8cxXexX3xd839x16f4exX4xX3xX2exX2axX33xX0x134d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX21xXaxX12xfec5xeb87xX3xX5xX2axX3xXexX36xe197x195c8xX19xX1axX3xX1xX14xXbxX3xX4x13f0dxX6xX3x16e79xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1x101cdxX3x18d5cxX67x18d88xX19xX1axX3xXcxX1xX7fxX3x1320exX1axX6xX3x16ecdxX3x18fe6xbffaxX3xXcxX1xX7fxX19xX1xX3xX25xX26xX4xX3xe57axX25xX26xX4xX3xX29xX2ax13814xX3xX29xX2axX3xXcx113cexX19xX1xbe28xX3xe881xX1xXdxX3xX91xX22x120dfxX3xX21x11c9dxX19xX1axX3xX2exX1dxX3xX1xc179xX19xX1xX3xXb0xXdxX19xX1xX3xXex10b33xX3xX74xX67xX68xX19xX3xX6xed07xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX1axX3xX9exX13x177f7x10617xXaexX3xX4xX1xXd3xX3xX1xXdx1646exX33xX3x17efbxX33xaddbxX3xXb0xXdxX19xX1xX3xXexXcbxX3xX4xX6xXd3xXa5xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXexX43xXdxX3xXebxX33xX37xX3xX1xX67xX83xX19xX1axX3xX2exXc1xX19xX1x11aabxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144d8xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXax1484dxXdxX21xXexX1xdd11xX3x151f3xX2xe810xXbxX91xb26fxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3x1573dxX2xe4e7xXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4ax193dfxX16dxX16bxX16bxX4axX2xX15exX16bxX21xc080xX2xX2xX193xX15cxX19cxX19cxXexX2xX2xX16bxX16bx150b0xX5xX16dxX123xe061xXbxX1ax11f5bxX36xX9xX1a8xX16dxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexd1d0xX6xX5xXdxX1axX19xX15axX3xX4xX10xX19xXexX10xX36xX161xXaxX12x169eaxX1xX33xX3xX74xX67xX68xX19xX3xX4xX71xX6xX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xXex11006xX19xX1axX3xX5xX2axX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX1xXd3xX6xX19xX1axX3xX1xX60xX6xXa5xX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12x10b59xc78fxX4xX3xX21x11d94xXa5xX3xX1xX26xX3xXb0xX1x1642exX33xX3xXexX1xX33xX26xX4xX3xXexX1xX1dxX19xX3x10a5axX33xX6xX19xX1axX3xXcxX36xX33xX19xX1axXa5xX3xX2exX26xXexX3xXexX36xXd3xX19xX1axX3xX19xX1xbf9bxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX1axbc8fxX19xX3xXexX36xX33xX19xX1axX3xXexX22xX2exX3xX4xX71xX6xX3xX91xX92xX3xXcxX1xX7fxX19xX1xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1xX67xX19xX1axX3xf600xdae9xX3xX2fbxXcbxX19xX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX19xX1xX2axX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX67xX83xX19xX1axX3xXcxX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xX9exe3bexX8bxX3xX2x18a44xX1a8xX15cxXaexX3xX74xX2axX3xX6xX19xX1xX3xX25xX37xX3xX81xXd3xX92xX19xX3xX133x1077axX19xX1axX3xX9exX31exX8bxX3xX2xX322xX1a8xX2xXaexXa5xX3xX4xX1x17883xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xXbxX1xXedxXdxX3xX2fbxXdxX3xXebxX33xX6xX3xX2exX26xXexX3xXexX36xXedxX19xX1axX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xX74x1774cxXdxX3xXebxX33xX92xX19xX1axX3xX2fbxX67xX68xX19xX1axX3xX1axX2d7xX19xX3xX2xXb0xX2exX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX244xX1xX3fxX4xX3xX74xX373xXdxX3xX1xXc1xX19xX1xX3xX21xX33xX19xX1axX3xX42xX6xX19xX3xX2fbxX2d7xX33xXa5xX3xXb0xX1xX33xX3xX74xX67xX68xX19xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX3fxXexX3xXexX36xc4b7xX19xX1axX3xX1xXdxXe8xX19xX3xX36xX6xX3xX74xX373xXdxX3xX74x12f07xX3xX91xX6xX19xX1xX3xXexX67xX83xXdxXa5xX3xX2fbxX2d7xXb6xX3xX7x18a56xX4xX3xX7x11a79xX19xX1axX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxX91xX161xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX16bxX16bxX4axX2xX15exX16bxX21xX19cxX16dxX16dxX15exX15cxX15exX15cxXexX19cxX16bx182e4xX15cxX322xX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axX1afxX36xX9xX15cxX16dxX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX233xX6xX5xXdxX1axX19xX15axX3xX1acxX33xX7xXexXdxf122xXb6xX161xXaxX12x13e9bxX25xX348xX4xX3xX7xX3cfxXbxX3xX2fbxXcbxX19xX3xX19xX1axX2axXb6xX3xX2fbxXdxX3xX91xX33xd90exXexX3xXb0xX1xX2a6xX33xX3xX5xX6xXd3xX3xX2fbxX26xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX14xXexX3xX19xX1axX1xXabxX3xXexX43xXdxX3xX7xX6xXd3xX3xX2exXc1xX19xX1xX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xXexXc1xX2exX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xXb6xX3xX2fbxeab2xXdxX3xX4xX33xX26xX4xX3xX7xX3f6xX19xX1axX3xX19xX1axX6xXb6xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX1xf4d5xX19xX1xX3xXebxX33xX37xX3xX1xX67xX83xX19xX1axX3xX2exXc1xX19xX1x187e8xXa5xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX67xX83xX19xX1axX3xXcxX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xXexX22xX2exX3xX7xXb9xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xXdfxX1xX7fxX3xX81xX67xX83xX19xX1axX3xXcxX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3e0xX15axX3xXaxX244xX1xXdxX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX5x18e8exXbxX3xX1axXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xXa5xX3xX4xX33xX26xX4xX3xX7xX3f6xX19xX1axX3xX74xX532xXexX3xX74xXedxX3xXebxX33xXedxXa5xX3xX19xX1xXdx14f83xX33xX3xX5xX348xX4xX3xX4xX1xX348xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX2fbxX92xX3xX4xX60xX3x1097axX3xX2fbxX7fxX19xX1xX3xX42x14463xX3xX91xX3f2xX3xX2fbxXdxX3xX5xX2axX2exX3xc7d5xX19xX123xX3xX5fxXcbxX19xX3xX19xX647xX2exX3xX193xX16dxX16dxX193xXa5xX3xXb0xX1xXdxX3xX4xX1xX3fxX33xX3xXexX1xX3f2xX3xX193xX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX19cxX3xXexX33xX573xXdxXa5xX3xXexX1dxXdxX3xX2fbxX92xX3xXebxX33xXb6xXcbxXexX3xX2fbxX7fxX19xX1xX3xX74xX6xXb6xX3xXexXdxX61cxX19xX3xX5xX2axX2exX3xXexX1xX71xX3xXex10304xX4xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX5fxX2axXdxX3xX25xXd3xX6xX19xX3xX5xX6xXd3xX3xX2fbxX26xX19xX1axX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX31exX6xX33xX3xXb0xX1xXdxX3xX19xX26xXbxX3xX1xX18xX3xX7xX83xX3xX74xX2axX3xX1x10aefxX4xX3xXexXdxXcbxX19xX1axX3xXcxX36xX33xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX2exX26xXexX3xXexX1xX68xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXa5xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX14xXexX3xX19xX1axX1xXabxX3xX2fbxXdxX3xX74xX2axXdxX3xX19xX647xX2exX3xXb0xXdxXcbxX2exX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX58cxXexX3xXexXdxX61cxX19xX3xX36xX18xXdxX3xX4x141c3xX19xX1axX3xXexX36xX8fxX3xX74xX61cxX3xXebxX33xX37xXa5xX3xXbxX1xXedxXdxX3xX42xX3cfxXexX3xX2fbxX2d7xX33xX3xX5xX43xXdxX123xX3xX299xX29axXexX3xXb0xX1xX3fxX4xXa5xX3xX4xXd3xX19xX3xX4xX3fxXdxX3xX4x17338xX19xX3xX19xX1xX63bxXa5xX3xX6xXdxX3xX7xecbbxX3xX4xX1xX647xX2exX3xX4xX1xX348xX19xX1axX3xXb0xX1xXdxX3xX2exbf42xX3xX2fbxXdxX3xX5xX22xX33xX3xX19xX1xX67xX3xXexX1xXcbxX123xX3xX13xX5f6xXb6xX3xX5xX2axX3xXexX1dxXdxX3xX42xX2axX19xX3xX74xX373xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX36xX348xXexX3xX1xX18xX3xX7xX83xX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xX2fbxXdxX3xX19xX2cdxX6xXa5xX3xXebxX33xXb6xXcbxXexX3xXexX22xX2exX3xXexXc1xX2exX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xXb6xX3xX2fbxX573xXdxX3xX4xX33xX26xX4xX3xX7xX3f6xX19xX1axXaxX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xX3xX21xXexX1xX33xX2exX42xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxX91xX161xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX16bxX16bxX4axX2xX15exX16bxX21xX19cxX16dxX2xX16dxX193xX16bxX19cxXexX15exX19cxX19cxX16bxX322xX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axX1afxX36xX9xX193xX1a8xX47cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX12xXdfxX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3e0xX3xXb0xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXe8xX2exX3xX5xX2axX2exX3xX2exX1dxX3xX1xXc1xX19xX1xX3xX13xXdexXdfxX3xX74xX373xXdxX3xX4xX1xX7fxX3xX10xX2exX3xXbxX1xX699xX3xX19xX2cdxX3xX2fbxXcbxX19xX3xXexX1xX6xX2exX3xXebxX33xX6xX19xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xXcxX1xX68xXdxX3xX2fbxXdxX2fcxX2exX3xX2fbxX60xXa5xX3xX4xX33xX26xX4xX3xX7xX3f6xX19xX1axX3xX4xX71xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xX74xX2axX3xX6xX19xX1xX3xX133xX337xX19xX1axX3xX74xX1dxX3xX4xX29exX19xX1axX3xXb0xX1xX60xX3xXb0xX1xX647xX19xX3xXb0xX1xXdxX3xX2fbxX1dxXdxX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xXexX36xX3e0xX3xX4xX67xX373xXdxX3xX19xX1xX6xX33xX3xX4xX1xd50cxX3xX4xX60xX3xX1xX6xXdxX3xX42xX2axX19xX3xXexX6xXb6xX3xXexX36xX3cfxX19xX1axXa5xX3xX5xX43xXdxX3xX7xX373xX2exX3xX4xX60xX3xX193xX3xX2fbxX3f2xX6xX3xX4xXd3xX19xX3xX19xX1xX63bxX123xX3x13e8cxXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xX3xX19xX26xXdxXa5xX3xX19xX1axXd3xX43xXdxX3xX2fbxX61cxX33xX3xXexX1xX33xX26xX4xX3xX21xXdxXe8xX19xX3xX19xX1axX1x1047bxXd3xX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xX1xad0bxX3xXexX36xX14xX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX1axXc1xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xXcxX2axXdxX3xX7xXedxX19xX3xX21xX33xXb6xX3xX19xX1xX532xXexX3xX5xX2axX3xXexX348xXbxX3xX5xX61cxX33xX3xXexX36xX6xX19xX1xX3xX91xXdxX37xX33xX3xX74xX784xXd3xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xXexX3fxX4xX1xX3xX42xXdxXe8xXexX3xX74xX373xXdxX3xX5xX2axX19xX1axX123xX3xX31exXdxX19xX1xX3xXb0xXcbxX3xX4xX71xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xX3xXbxX1xX699xX3xXexX1xX33xX26xX4xX3xX74xX2axXd3xX3xXexXdxX61cxX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX5xX2axX2exX3xXexX1xX14xX3xX1xX18xX3xX5xX348xX4xX3xX4xX60xX3xX5xX348xX4xX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX71xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX123xX123xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxX91xX161xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX16bxX16bxX4axX2xX15exX16bxX21xX19cxX2xX2xX19cxX16bxX16dxX15cxXexX322xX15cxX193xX15exX16dxX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axX1afxX36xX9xX15exX16dxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX12xX299xX1dxX3xX1xXc1xX19xX1xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX42xX18xX3xX4xX22xX33xX3xX74xX373xXdxX3xXexX36xX37xX19xX3xX19cxX16dxX16dxX3xX4xXd3xX19xX3xX4xX71xX6xX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX31exX6xX33xX3xXb0xX1xXdxX3xXebxX33xXb6xXcbxXexX3xXexX22xX2exX3xX42xX3fxX2exX3xXexX36xX699xX3xXexX36xX37xX19xX3xXebxX33xX37xX3xX1xX67xX83xX19xX1axXa5xX3xX1xX6xXdxX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xXb0xXdxX37xX19xX3xXexX36xXc1xX3xXexX263xX19xX1axX3xX42xX67xX373xX4xX3xX2exX26xXexXa5xX3xXexX1xX33xX2d7xX19xX3xX1xX60xX6xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX2fbxX2fcxX3xXexXc1xX2exX3xXb0xXcbxX3xX2exX67xX33xX3xX7xXdxX19xX1xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xXdexX19xX1xX3xX133xX337xX19xX1axX3xXexX22xX2exX3xX7xXb9xX15axX3xX51bxX25xX348xX4xX3xX2fbxX60xXa5xX3xX2exX33xX3f6xX19xX3xX5xX2axX2exX3xX1axXc1xX3xX4xX731xX19xX1axX3xXb0xX1xX60xX3xX74xXc1xX3xX74xXdxXe8xX4xX3xX74xX6xXb6xX3xX74xX3f6xX19xX3xX19xX1axX22xX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX33xX5f6xX19xX3xX5xX14xXdxX3xX19xX1xX67xX3xX42xX22xXb6xX3xX1axXdxX68xX123xX3xXdfxX1xX348xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX42xX2axX19xX3xX74xX373xXdxX3xX19xX1xX6xX33xX3xX1axX22xXb6xX3xX21xXb9xX19xX1axX3xXexX263xX3xXexX263xX3xX42xX337xX19xX1axX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXexXdxXcbxXexX3xXb0xXdxXe8xX2exX3xXexXdxX61cxX19xX3xX2fbxX2fcxX3xX2exX33xX6xX3xX2exX26xXexX3xX2fbxX1dxXdxX3xX5xX14xX19xX3xX1axXdxX3f6xX19xX1axX161xX3xX91xX373xXdxX3xX2exXedxX19xX1xX3xX74xX67xX68xX19xX3xXexXd3xX2axX19xX3xX4xX63bxX3xX91xX67xX83xX19xX1axX3xX2fbxX2fcxX3xXexX36xX18xX19xX1axX3xX36xX6xX33xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXd3xX3xX1axXdxX6xX3xX7xX348xX4xX123xX3xdb2bxX18xXdxX3xX19xX1xX22xX19xX3xXexX1xX37xX2exX3xX5xX14xX19xXa5xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xXexX1xX37xX2exX3xX1axX2axX123xX123xX123xX3xXexX263xX3xX2fbxX60xX3xX4xX60xX3xXexX1xX37xX2exX3xX4xX1xX348xXexX3xX74xX3f6xX19xX123xX3xXdfxX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX4xX731xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX4xX1xX348xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xXexX36xX18xX19xX1axX3xXexX1xX37xX2exX3xX4xX22xXb6xX3xX2fbxX2fcxX3xX1axXdxX2cdxX3xX19xX67xX373xX4xXa5xX3xX2exX8fxX3xX36xX26xX19xX1axX3xX7xXedxX19xX3xX91xX33xX532xXexX123xX123xX123xX59exX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxX91xX161xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX16bxX16bxX4axX2xX16dxX15exX21xX19cxX2xX16bxX15exX2xX16bxX47cxXexX15exX15cxX47cxX47cxX5xX15cxX233xX2xX193xX19cxX47cxX16bxX47cxX16dxX16dxX47cxX233xX2xX16dxX19cxX15exX1a8xX47cxX47cxX47cxX2xX16dxX123xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX12xXdexX19xX1xX3xX25xX37xX3xX81xXd3xX92xX19xX3xX133xX337xX19xX1axX3xX42xX37xX19xX3xXb0xX1xX33xX3xX74xX67xX68xX19xX3xX4xX22xXb6xX3xX647xX19xX3xXebxX33xXedxX3xX91xX6xX19xX1xX3xXexX3f6xXexX3xXexX36xX18xX19xX1axX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX133xX337xX19xX1axX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXb0xXdxX37xX19xX3xXexX36xXc1xXa5xX3xX4xX1xX7fxX33xX3xXb0xX1xX60xX3xX74xX2axX3xXexX58cxX4xX1xX3xX5xX731xXb6xX3xX21xX2d7xX19xXa5xX3xXexX263xX3xX19xX647xX2exX3xX193xX16dxX2xX193xXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX2fbxX92xX3xX1axX2d7xXb6xX3xX21xXb9xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX2fbxX2axX19xX3xX5xX14xX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX4xX1xX699xX4xX3xX4xXd3xX19xXa5xX3xX2exXa26xXdxX3xX2fbxX14xXexX3xX91xX33xX532xXexX3xX4xX1xX33xX18xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX2xX16dxX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axX123xX3xXcxXdxXcbxXbxX3xX2fbxXcbxX19xXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX74xX6xXb6xX3xXexX1xX37xX2exX3xX19xX1axX22xX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX2fbxX2fcxX3xX2fbxX2d7xX33xX3xXexX67xX3xX74xX2axXd3xX3xX7xXedxX19xX3xX91xX33xX532xXexX3xX19xX1xX67xX15axX3xX2exX8fxX3xX2exX6xX19xX1axX3xX4xX1xX33xX18xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xXexX647xX19xX1axX3xX7xX3f6xX3xX5xX67xX14xX19xX1axX3xX2fbxX2axX19xX3xX5xX14xX19xXa5xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX42xX18xX3xX4xX22xX33xXa5xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX1axX2axXa5xX3xX19xX1axX6xX19xXa5xX3xX74xX7fxXexX123xX123xX123xX3xX5fxX29axX4xX3xX42xXdxXe8xXexXa5xX3xX2fbxX18xXdxX3xX2fbxX532xXexX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXexX36xX67xX373xX4xX3xX2fbxX22xXb6xX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xX4xXedxXdxX3xXexX43xXd3xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xXb0xX1xX33xX3xX74xX67xX68xX19xX3xX4xX22xXb6xX3xX647xX19xX3xXebxX33xXedxX3xX5xX22xX33xX3xX19xX647xX2exX3xX74xX2axX3xX19xX1axX3cfxX19xX3xX19xX1axX2axXb6xX3xX1axX18xX2exX15axX3xX19xX6xXa5xX3xX573xXdxX3xX5fxX2axXdxX3xX25xXd3xX6xX19xXa5xX3xX2fbxX33xX3xX2fbxX71xX3xXcxX1xX3fxXdxX3xX25xX6xX19xX123xX123xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX15exX3xX19xX647xX2exX3xX1axX2d7xX19xX3xX2fbxX22xXb6xXa5xX3xXexX36xX37xX19xX3xX19cxX123xX47cxX16dxX16dxX3xX2exX0xX7xX33xXbxX12xX193xX0xX4axX7xX33xXbxX12xX3xX21xXdxXe8xX19xX3xXexX58cxX4xX1xX3xX2fbxX532xXexX3xX74xX67xX68xX19xXa5xX3xX2exXa26xXdxX3xX19xX647xX2exX3xX4xX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX133xX337xX19xX1axX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX193xX3xX5xX3f2xX6xX3xX5xX14xX19xXa5xX3xX2exXa26xXdxX3xX5xX3f2xX6xX3xXb0xX1xXd3xXedxX19xX1axX3xX2xX16dxX233xX2xX15exX3xX4xXd3xX19xX3xX4xXd3xX19xX161xX3xX2fbxX2axX19xX3xX74xX7fxXexXa5xX3xX19xX1axX6xX19xX3xX1xX83xX19xX3xX19cxX123xX16dxX16dxX16dxX3xX4xXd3xX19xXa5xX3xXb0xX1xXd3xXedxX19xX1axX3xX15exX16dxX16dxX3xX4xXd3xX19xX3xX1axX2axX3xX74xX2axX3xX19cxX16dxX16dxX3xX4xXd3xX19xX3xX4xX1xXdxX2exX3xX42xX18xX3xX4xX22xX33xX161xX3xX19xX1axXd3xX2axXdxX3xX36xX6xX3xXexX36xX18xX19xX1axX3xX193xX3xX7xX2axXd3xX3xX2fbxX33xX3xX2fbxX71xX3xXcxX1xX3fxXdxX3xX25xX6xX19xXa5xX3xX193xX16dxX16dxX3xX1axX3f6xX4xX3xX19xX6xXa5xX3xX573xXdxX123xX123xX123xX3xX299xXa26xXdxX3xX19xX647xX2exX3xX1axXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xXexX1xX33xX3xX19xX1xX5f6xXbxX3xXexX263xX3xX193xX15exX16dxX3xX233xX3xX19cxX16dxX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX19xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxX91xX161xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX91xX161xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4axX4axXdxX123xX42xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xX123xX74xX19xX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX16bxX16bxX4axX2xX15exX16bxX21xX19cxX16dxX2xX2xX2xX193xX2xXexX2xX16bxX15exX15exX322xX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axX1afxX36xX9xX15cxX16bxX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX155xXdxX21xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX233xX6xX5xXdxX1axX19xX15axX3xX1acxX33xX7xXexXdxX516xXb6xX161xXaxX12xXcxX1xX2axX19xX1xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX263xX3xX91xX22xXb6xX3xX21xXb9xX19xX1axX3xX2exX1dxX3xX1xXc1xX19xX1xX3xXb0xXdxX19xX1xX3xXexXcbxX3xX13xXdexXdfxXa5xX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX133xX337xX19xX1axX3xX2fbxX92xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xXd3xX19xX3xX647xX19xX3xX1xX6dexX4xX3xX2fbxX43xXdxX3xX1xX6dexX4xX3xX74xX2axX3xX91xX22xXb6xX3xX21xXb9xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX19xX1axX1dxXdxX3xX19xX1xX2axX3xXb0xX1xX6xX19xX1axX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xX4xX29exX19xX1axX3xX19xX1xXdxX61cxX33xX3xXexXdxXe8xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX1axXdxX3fxX3xXexX36xX7fxX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12xX13xX373xXdxX3xX7xXb9xX3xX19xXa26xX3xX5xXb9xX4xX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX67xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX9c4xXa5xX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX7fxX3xXb0xX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX9c4xX3xX19xX33xX1dxXdxX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xXd3xX19xX3xX647xX19xX3xX1xX6dexX4xX3xX2fbxX2axX19xX1axX3xX1xXd3xX2axX19xX1axX3xX9exX4xXd3xX19xX3xX2fbxX2d7xX33xX3xX2fbxX92xX3xXexX3f6xXexX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX2fbxX43xXdxX3xX1xX6dexX4xX3xX21xX33xX3xX5xX7fxX4xX1xXa5xX3xX4xXd3xX19xX3xXexX1xX3f2xX3xX193xX3xX2fbxX6xX19xX1axX3xX1xX6dexX4xX3xXcxX36xX67xX68xX19xX1axX3xX5fxX43xXdxX3xX1xX6dexX4xX3xX8bxX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX29xX2axX3xX8bxX26xXdxXaexX3xX2exX2axX3xX4xX766xX19xX3xX91xX22xXb6xX3xX21xXb9xX19xX1axX3xX2fbxX67xX14xX4xX3xX19xX1axX1dxXdxX3xX19xX1xX2axX3xXb0xX1xX6xX19xX1axX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX7fxX3xX1axXdxX3fxX3xX1xX2axX19xX1axX3xXexX36xX647xX2exX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axX3xX4xX29exX19xX1axX3xX4xX3fxX4xX3xXexXdxXe8xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX1axXdxX3fxX3xXexX36xX7fxX3xXb0xX1xX3fxX4xX123xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXd3xX21xXb6xXaxX12x138c7xX1xX60xX3xXdfxX1xX71xX3xXexX7fxX4xX1xX3x17621xX133xX8bxX81xX3xX91xX92xX3xX8bxX1axX33xXb6x164ccxX19xX3xX244xX1xX3cfxX4xX3xX15e2xX1xXd3xX19xX1axX3xX19xX1xX5f6xX19xX3xX91x13149xXexX15axX3xX51bxXcxX1xX7fxX19xX1xX3xX25xX26xX4xX3xX5xX2axX3xX91xX92xX3xX74xX29exX19xX1axX3xX42xXdxX2fcxX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xXexX1xX33xX26xX4xX3xX21xXdxXe8xX19xX3xXb0xX1xX60xX3xXb0xX1xX647xX19xX3xX19xX1xX532xXexX3xX4xX71xX6xX3xX1xX33xXb6xXe8xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX123xX3xXcxX36xXd3xX19xX1axX3xX2fbxX60xXa5xX3xX21xXdxXe8xX19xX3xXexX58cxX4xX1xX3xX2fbxX532xXexX3xX2fbxX6xXdxX3xX4xX6xX19xX1xX3xXexX3fxX4xX3xXbxX1xX2d7xX19xX3xX5xX373xX19xX3xX5xX2axX3xX2fbxX532xXexX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX123xX3xXcxX33xXb6xX3xX19xX1xXdxX37xX19xXa5xX3xX74xb265xX19xX3xX4xX60xX3xX19xX1xX2cdxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX2fbxXc1xX19xX1xX3xX74xX67xX14xXexX3xX5xX37xX19xX3xXb0xX1xX60xX3xXb0xX1xX647xX19xXa5xX3xX42xXdxXcbxX19xX3xX19xX1xX2cdxX19xX1axX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX19xX1xX2cdxX19xX1axX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xX91xX6xX19xX1xX3xXexX67xX83xXdxXa5xX3xXexX36xX29exX3xXbxX1xX348xX123xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX67xX83xX19xX1axX3xXcxX1xX7fxX3xX8bxX1axX6xX3xX74xX2axX3xX6xX19xX1xX3xX25xX37xX3xX81xXd3xX92xX19xX3xX133xX337xX19xX1axX3xX5xX2axX3xX2exX26xXexX3xXexX36xXd3xX19xX1axX3xX19xX1xX2cdxX19xX1axX3xX2fbxXdxX2fcxX19xX3xX1xXc1xX19xX1xX3xX19xX1xX67xX3xXexX1xXcbxXaxX123xX0xX4axXbxX12xX0xX21xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX36xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXebxX33xX6xX19xX15axX0xX4axX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX233xXexX1xX33xX2exX42xX233xX6xX19xX21xX233xX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX244xX1xX8fxXdxX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX4xX1xX9c4xX3xX74xX373xXdxX3xX2xX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX29xX2axX3xXcxXabxX19xX1xX3xX7xX8fxX3xX1xX2cdxX33xX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xX4xX1xXd3xX3xX5xX14xXdxX3xX19xX1xX33xX5f6xX19xX3xX1xX83xX19xX3xX193xX3xXex18f59xX3xX2exXa26xXdxX3xX19xX647xX2exXaxX3xX1xX36xX10xX516xX9xXaxX4axX19xXd3xX19xX1axX233xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX4axXb0xX1xXd3xXdxX233xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX233xX4xX1xXdxX233xX74xXd3xXdxX233xX2xX16dxX233xXexX36xXdxX10xX33xX233xX21xXd3xX19xX1axX233xX6xX19xX1xX233xX19xXd3xX19xX1axX233xX21xX6xX19xX233xX1xX6xX233xXexXdxX19xX1xX233xX7xXd3xX233xX1xX33xX33xX233xXexX36xX6xX19xX1axX233xXexX36xX6xXdxX233xX4xX1xXd3xX233xX5xXd3xXdxX233xX19xX1xX33xX6xX19xX233xX1xXd3xX19xX233xX193xX233xXexXb6xX233xX2exXd3xXdxX233xX19xX6xX2exX4axX2xX322xX322xX2xX16bxX16bxX123xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4axX2exX10xX21xXdxX6xX4axX2xX193xX16dxX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX19cxX47cxX4axX2xX193xX193xX21xX15cxX2xX15cxX2xX16dxX193xX16bxXexX322xX19cxX2xX16dxX1a8xX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX21xXdxX74xX12xX0xX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX244xX1xX8fxXdxX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX4xX1xX9c4xX3xX74xX373xXdxX3xX2xX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX29xX2axX3xXcxXabxX19xX1xX3xX7xX8fxX3xX1xX2cdxX33xX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xX4xX1xXd3xX3xX5xX14xXdxX3xX19xX1xX33xX5f6xX19xX3xX1xX83xX19xX3xX193xX3xXexX1837xX3xX2exXa26xXdxX3xX19xX647xX2exXaxX3xX1xX36xX10xX516xX9xXaxX4axX19xXd3xX19xX1axX233xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX4axXb0xX1xXd3xXdxX233xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX233xX4xX1xXdxX233xX74xXd3xXdxX233xX2xX16dxX233xXexX36xXdxX10xX33xX233xX21xXd3xX19xX1axX233xX6xX19xX1xX233xX19xXd3xX19xX1axX233xX21xX6xX19xX233xX1xX6xX233xXexXdxX19xX1xX233xX7xXd3xX233xX1xX33xX33xX233xXexX36xX6xX19xX1axX233xXexX36xX6xXdxX233xX4xX1xXd3xX233xX5xXd3xXdxX233xX19xX1xX33xX6xX19xX233xX1xXd3xX19xX233xX193xX233xXexXb6xX233xX2exXd3xXdxX233xX19xX6xX2exX4axX2xX322xX322xX2xX16bxX16bxX123xX1xXexX2exXaxX12xX244xX1xX8fxXdxX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX4xX1xX9c4xX3xX74xX373xXdxX3xX2xX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX29xX2axX3xXcxXabxX19xX1xX3xX7xX8fxX3xX1xX2cdxX33xX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xX4xX1xXd3xX3xX5xX14xXdxX3xX19xX1xX33xX5f6xX19xX3xX1xX83xX19xX3xX193xX3xXexX1837xX3xX2exXa26xXdxX3xX19xX647xX2exX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX244xX1xX8fxXdxX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX3xX74xX373xXdxX3xX2xX16dxX3xXexX36xXdxXe8xX33xX3xX2fbxX18xX19xX1axX3xX2exX33xX6xX3xX4xX22xXb6xX3xX1axXdxX3f6xX19xX1axXa5xX3xX2fbxXcbxX19xX3xX19xX6xXb6xXa5xX3xX6xX19xX1xX3xX15e2xX1xX43xX2exX3xX8bxX1axX6dexX4xX3xXcxX1xX67xX8fxX19xX1axX3xX9exX91xX92xX3xX244xXdxX2exX3xX29xXd3xX6xXa5xX3xX29xX67xX83xX19xX1axX3xX31exX83xX19xX3xX233xX3xX29xX2axX3xXcxXabxX19xX1xXaexX3xX2fbxX92xX3xX7xX8fxX3xX1xX2cdxX33xX3xXexX36xX6xX19xX1axX3xXexX36xX43xXdxX3xX2xX15exX3xX1xX6xXa5xX3xX5xX14xXdxX3xX19xX1xX33xX5f6xX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX19xX647xX2exX3xX1xX83xX19xX3xX193xX3xXexX1837xX3xX2fbxX18xX19xX1axX123xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX21xXdxX74xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xXexX36xX3e0xX3xX36xX68xXdxX3xXbxX1xX3f6xX3xX74xX61cxX3xXebxX33xX37xX3xX51bxX4xX1xX647xX19xX59exX3xX74xX7fxXexX3xXexX36xX68xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX516xX9xXaxX4axX19xX33xXdxX233xX1xXd3xX19xX1axX233xX7xXd3xX19xX1axX233xX5xX6xX4axX74xXd3xX233xX4xX1xXd3xX19xX1axX233xXexX36xX10xX233xX36xXd3xXdxX233xXbxX1xXd3xX233xX74xX10xX233xXebxX33xX10xX233xX4xX1xX6xX19xX233xX74xXdxXexX233xXexX36xXd3xXdxX4axX2xX322xX47cxX16dxX19cxX15exX123xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX1axX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4axX2exX10xX21xXdxX6xX4axX2xX193xX16dxX4axX19xX10xX155xX7xX4axX193xX16dxX19cxX15cxX4axX2xX16dxX15exX21xX2xX2xX15exX2xX1a8xX15exX15cxXexX193xX1a8xX47cxX16bxX1a8xX5xX16dxX123xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2axX2exX3xX1axXdxX2axX33xX3xXexX36xX37xX19xX3xX4xX18xX19xX3xX4xX3fxXexX3xX42xX43xX4xX3xX2exX2axX33xX3xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX21xXdxX74xX12xX0xX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xXexX36xX3e0xX3xX36xX68xXdxX3xXbxX1xX3f6xX3xX74xX61cxX3xXebxX33xX37xX3xX51bxX4xX1xX647xX19xX59exX3xX74xX7fxXexX3xXexX36xX68xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX516xX9xXaxX4axX19xX33xXdxX233xX1xXd3xX19xX1axX233xX7xXd3xX19xX1axX233xX5xX6xX4axX74xXd3xX233xX4xX1xXd3xX19xX1axX233xXexX36xX10xX233xX36xXd3xXdxX233xXbxX1xXd3xX233xX74xX10xX233xXebxX33xX10xX233xX4xX1xX6xX19xX233xX74xXdxXexX233xXexX36xXd3xXdxX4axX2xX322xX47cxX16dxX19cxX15exX123xX1xXexX2exXaxX12xX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xXexX36xX3e0xX3xX36xX68xXdxX3xXbxX1xX3f6xX3xX74xX61cxX3xXebxX33xX37xX3xX51bxX4xX1xX647xX19xX59exX3xX74xX7fxXexX3xXexX36xX68xXdxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX36xXd3xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX263xX19xX1axX3xX4xX60xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX74xXdxXe8xX4xX3xX573xX19xX3xX2fbxX7fxX19xX1xXa5xX3xXexX1xX33xX3xX19xX1xX5f6xXbxX3xXb0xX1xX3fxX3xXexX43xXdxX3xX29xX2axX3xX8bxX26xXdxXa5xX3xXexX1xXcbxX3xX19xX1xX67xX19xX1axX3xX74xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX8bxX1axX33xXb6xX15fbxX19xX3xX299xXdxX19xX1xX3xX5fxX3f2xX4xX3xX9exX31exX8bxX3xX2xX322xX1a8xX1a8xXaexXa5xX3xX4xX1xX7fxX3xXcxX36xX2d7xX19xX3xXcxX1xX7fxX3xXcxX36xX33xX19xX1axX3xX9exX31exX8bxX3xX2xX322xX322xX16dxXaexXa5xX3xX8fxX3xXexX1xX1dxX19xX3xXcxX22xX19xX3xX25xXe8xXa5xX3xX91xX92xX3xX5fxX3f2xX4xX3xX25xXdxX37xX19xX3xX9exX13xX731xX3xX2b4xX33xX6xX19xX1axX3xX233xX3xX29xX2axX3xXcxXabxX19xX1xXaexX3xX5xX43xXdxX3xXebxX33xXb6xXcbxXexX3xX2fbxX7fxX19xX1xX3xX36xX68xXdxX3xXbxX1xX3f6xX3xX2fbxX2fcxX3xX74xX61cxX3xXebxX33xX37xX3xX5xX5f6xXbxX3xX19xX1axX1xXdxXe8xXbxX123xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX21xXdxX74xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX33xX5xX12xX0xX21xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX4axX21xXdxX74xX12xX0xX4axX21xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX33xXexX1xXd3xX36xXaxX12xXcxX1xXdxX37xX19xX3xX13x1620fxX0xX4axXbxX12
Thiên Vỹ