Đấu giá đất ở quy hoạch thị trấn Thạch Hà
Khu quy hoạch dân cư Bắc thị trấn Thạch Hà: Lô 08 - diện tích 200 m2, giá khởi điểm 1.300.000.000 đồng.Lô 10 - diện tích: 267,5m2; giá khởi điểm 2.086.500.000 đồng. Khu quy hoạch dân cư Cầu Cày – Quán Gạc: Lô 01, 02 - diện tích: 150m2/lô, giá khởi điểm: 300.000.000 đồng/lô.Lô 03 - diện tích: 156m2, giá khởi điểm 312.000.000 đồng.
cd5x5062x9b0cxf8ax6442x7169x5a54x1636x48a7xX7x8e2fx938fx5605x1327x4146x8f6fxX5x7270xXax1da8x2768x77f1x9a9bxX3x6547xXdx819fxX3x2253xX14xXexX3x4e76xX3x7fc5xX15x9063xX3xX1x58d6x59a3xX4xX1xX3xXexX1x9c81xX3xXex831axX14x3db4xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3x4ff9x19aaxX0x9a1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x3c03xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10x4666xXex411fxX6xX5xXdxX17xX32x59a5xX3x8d16xX15xX7xXexXdx6c3exX23x1f12xXaxX12x926axX1xX15xX3xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX4fx602exX32xX3xX4x89e7xX3x6be0x63c3xX4xX3xXexX1xX2dxX3xXexX30xX14xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxX63xX3x1350x3008xX3x9a37x514exX3xX5dxX3xX4fxXdx7387xX32xX3xXex7db9xX4xX1xX3x8a93xX9exX9exX3x67b7xXadx1117xX3xX17xXdxX19xX3x2b0dxX1xX1fxXdxX3xX1bxXdx67ebxXb1xX3xX2x84c0x8ec2xX9exX9exXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bx6731xX32xX17xXc4xX9bxX9cxX3xX2xX9exX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xXadx45abx191dxXb3x5c94xXb1xXadxX6cxX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX3xXadxXc4xX9exX9fxXeaxXc4xXedxX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xXc4xX3xX6fxX1xX15xX3xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX4fxX7exX32xX3xX4xX82xX3x8993x598bxX15xX3xX129xX3bxX23xX3xf7axX3x9917xX15xX19xX32xX3x1908xX27xX4xX63xX3xX9bxX9cxX3xX9exX2xXb3xX3xX9exXadxX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xX2xXedxX9exXb1xXadxX3dxX5xX9cxXb3xX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX63xX3xXc5xX9exX9exXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xX3dxX5xX9cxXc4xX9bxX9cxX3xX9exXc5xX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xX2xXedxXeaxXb1xXadxXb3xX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX3xXc5xX2xXadxXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX26xX4fxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX17xX32xX63xX3xX4xX10xX32xXexX10xX30xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xXcxX3ax215ex70e3xX138xX3xX84x93abx82acxX3xX84xX1faxX1f6xX3xX13x95c1x649cxX3xX138x9d3bxX1faxX3xX133xX203x1d32x6930xX1f6xX3x6997x4237xX3x1a12x7d7cxX1f6xX138xX3xX13xX202xXcxX0xX3dxX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX26xX4fxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX17xX32xX63xX3xX4xX10xX32xXexX10xX30xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xXcxX30xX15xX32xX17xX3xXexX7exXb1xX3xX212xX2dxX4xX1xX3x28c5x5f84xX3x788fxX19xX32xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX3bxXdxX3xX7x608axX32xX3xXex2e4exX32xX1xX3xX26exX19xX32xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX21xX15xX23x9686xX32xX3xX7x603cxX3xX4fxX26cxX32xX17xX3xX1bxX14xXexX3xX1fxX3xXexX27xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXb9xX1xX15xX3xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX4fxX7exX32xX3xX4xX82xX3xXexX1xX2dxX3xXexX30xX14xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxXb3xX3xX1xX15xX23xXa5xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxXc4xX3xX0xX3dxX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax9cb6xX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX0xX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX206xXc4xX3xX6fxX1xX15xX3xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX4fxX7exX32xX3xX4xX82xX3xX84xX85xX4xX3xXexX1xX2dxX3xXexX30xX14xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxX63xX0xX3dxX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12x5ffbxX3xX9bxX9cxX3xX9exX9fxX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX3xXadxX9exX9exX3xXb1xXadxXb3xX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX3xX2xXc4xXc5xX9exX9exXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX361xX3xX9bxX9cxX3xX2xX9exX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xXadxXeaxXebxXb3xXedxXb1xXadxX6cxX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX3xXadxXc4xX9exX9fxXeaxXc4xXedxX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12x6c96xX3xXcxXdxX296xX32xX3xX1bx5704xXexX3xXexX30xX82x455fxX4xX63xX3xX2xXedxX9exXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xX3dxX1bx321dxX32xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX17xX32xX63xX3xX5xX10xX6axXexX6cxXaxX12xX0xX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX206xX206xXc4xX3xX6fxX1xX15xX3xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX4fxX7exX32xX3xX4xX82xX3xX129xX12axX15xX3xX129xX3bxX23xX3xX131xX3xX133xX15xX19xX32xX3xX138xX27xX4xX63xX0xX3dxX7xXexX30xX26xX32xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX361xX3xX9bxX9cxX3xX9exX2xXb3xX3xX9exXadxX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xX2xXedxX9exXb1xXadxX3dxX5xX9cxXb3xX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX63xX3xXc5xX9exX9exXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xX3dxX5xX9cxXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX361xX3xX9bxX9cxX3xX9exXc5xX3xX5dxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xXexXa9xX4xX1xX63xX3xX2xXedxXeaxXb1xXadxXb3xX3xX17xXdxX19xX3xXb9xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxXc0xXb1xX3xXc5xX2xXadxXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX40fxX3xXcxXdxX296xX32xX3xX1bxX417xXexX3xXexX30xX82xX41dxX4xX63xXadxXedxXc4xX9exX9exX9exXc4xX9exX9exX9exX3xX1bxXd2xX32xX17xX3dxX1bxX433xX32xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX40fxX3xXcxX1x6222xXdxX3xX17xXdxX6xX32xX3xX26exX19xX32xX3xX1xXd2xX3xX7xX433xXb3xX3xX1bx7edcxX32xX17xX3xXb9xe3exX3xXexX1xX6xXb1xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXb3xX3xX32x6c34xXbxX3xXexXdxX296xX32xX3xX1bxX417xXexX3xXexX30xX82xX41dxX4xX63xX3xXcx796dxX3xX32xX17xX3bxX23xX3xXexX1xX9cxX32xX17xX3xX26exX19xX26xX3xX1bx6ba1xX32xX3xX2xXeaxX1xXb3xX3xX32xX17xX3bxX23xX3xX2xXeaxX3dxX2xX2xX3dxXadxX9exX2xXedxXb3xX3xXexX27xXdxX3xXcxX30xX15xX32xX17xX3xXexX7exXb1xX3xX212xX2dxX4xX1xX3xX26bxX26cxX3xX26exX19xX32xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX27fxX32xX3xXexX283xX32xX1xX3xX26bxX3bxX3xX203xX84xX1f6xX212xX3xXexX1xX2dxX3xXexX30xX14xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX40fxX3xXcxX1xX5b3xXdxX3xX17xXdxX6xX32xX3xX26exX19xX32xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX63xX3x5570xX3bxX26xX3xX1xXd2xXdxX3xX9fxX1xXb3xX3xX32xX17xX3bxX23xX3xX2xXebxX3dxX2xX2xX3dxXadxX9exX2xXedxXb3xX3xXexX27xXdxX3xX3axX5e1xXdxX3xXexX30xX82xX5b3xX32xX17xX3xX203xX84xX1f6xX212xX3xXexX1xX2dxX3xXexX30xX14xX32xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX3axX3bxXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX6fxXa9xX32xX1xX3xXb1xX5b3xXdxX3xX1bxX27xXdxX3xX4fxXdxXa5xX32xX3xX1xX5e1xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxfe1xX32xX1xXb3xX3xX4xX19xX3xX32xX1xX7exX32xX3xX4x775exX3xX32xX1xX15xX3xX4xX12axX15xX3xX1bxX607xX32xX3xXexX1xX6xXb1xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX2fex6c70xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX607xXexX3xX5bxXdxX32xX3xX5xXdx7415xX32xX3xX1xXa5xX63xX3xXcxX30xX15xX32xX17xX3xXexX7exXb1xX3xX212xX2dxX4xX1xX3xX26bxX26cxX3xX26exX19xX32xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX27fxX32xX3xXexX283xX32xX1xX3xX7x770bxX3xX2xXeaxXeaxXb3xX3xX1bxX82xX5b3xX32xX17xX3xX3axX3bxX3xX3axX15xX23xX3xXcx5160xXbxXb3xX3xXcx6d2exX3xX3axX3bxX3xXcx1183xX32xX1xXc4xX3xX13xXdxXa5xX32xX3xXexX1xX26xX27xXdxX63xX3xX9exXc5x726fxXc5xXc4xXedxXebxX7d0xXc4xX7d0xX7d0xX7d0xXc4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12x6539xX10xX26exX7xXdxXexX10xX63xX4fxX6xX15xX17xXdxX6xXc4xX1xX6xXexXdxX32xX1xXc4xX17xX26xX26bxXc4xX26bxX32xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fexX7xX26xX1f6xX26xX30xXb1xX6xX5xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX30xX10xX6axX9xXaxXaxX12xX0xXdxXb1xX17xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXc4xX26exX6xX26xX1xX6xXexXdxX32xX1xXc4xX26bxX32xX3dxX32xX10x7d18xX7xX3dxX2xXedx7ac0xX2xX3dxXebxXeaxX4fxX7d0xXc5xXadxX9exX9exXexX7d0xXadxX2xXebxXc5xX5xX9exXc4xX65xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX206xXb1xX6xX17xX10xX3xX4fxXexX1xX15xXb1xX26exX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a3axX15xXexX1xX26xX30xXaxX12xX133xX129xX0xX3dxXbxX12
QC