Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa tham quan KKT Vũng Áng
(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng nay (24/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dẫn đầu đoàn công tác tham quan KKT Vũng Áng.
3079x10488xa353x7af4xa008xa752x9145xda83xb06bxX7xc247x50bbxe098xbb57x8031x5a16xX5x5d0axXaxba40xXcxfdb7x564dx414ax651bx9f4exX3x102acxX6xX17xX3xXcx9493xX3xX4xX1xafc2xX4xX3xXcxX14x8a47xX17xX18xX3xX15x5038xX17xX18xX3xXcxfd38xX3x8d1dxX28xe7a8xX3xb14bxX23xX6xX3xXexX1xX6x43f9xX3xdc95xX28xX6xX17xX3xf083xX46xXcxX3x41e0x6717xX17xX18xX3x4c55xX17xX18xX0xde55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x41eexXaxX12xXcxX14x6118xX17xX18xX3xe79axX1xX28xX32xX17xX3xX6exX1xX1fxX3xX4xX1xX28xX36xfae3xX17xX3xX4xX32xX17xX18xX3xXexabd4xX4xX3xXexac77xXdxX3xX34x3159xX3xXcx37a8xX17xX1xd74bxX3xX7xX85xX17xX18xX3xX17xX6xX36xX3xfa6axb731xb12dxX53xf675xf667xX93xX3x9eaexX36xX3xc17fxXdx71a3xX17xX3xdc66xb1b4xX3x7500xX1xed21xX17xX1xX3xXexX14x3d32xX93xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXcxX14xX28xX17xX18xX3xX15xX2dxX17xX18xX3xXcxX32xX3xX34xX28xX36xX3xX38xX23xX6xX3xX65x7f54xX17xX3xb810x9061xX28xX3xXe9xX6axX8dxX17xX3xX4xX32xX17xX18xX3xXexX85xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX41xX28xX6xX17xX3xX46xX46xXcxX3xX4axX4bxX17xX18xX3xX4fxX17xX18x60d7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xa262xXex86fcxX6xX5xXdxX18xX17xb032xX3xb769xX28xX7xXexXdx5a08xX36x41c5xXaxX12xXb1x7dbexX17xX18xX3xXe9xXdxX3xX4x7eb9xX3x9931xX1xX14dxX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXcxX14xX28xX17xX18xX3xX15xX2dxX17xX18xX3xfe94xX18xX28xX36xab9axX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXaex85b9xX17xX1xX93xX3xXaexXafxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXaexXafxX3x4dddxXcxX4axXcxX3x7bd3xXdxX17xX1xX3x10599xX6xX3xXcxX1x8ed9xX17xX18xX111xX3xX4ax6954xX3xXbxX1xXb3xX6xX3xXex4437xX17xX1xX3xX34xX8dxX3xXcxX90xX17xX1xX3xX4xX14dxX3xXaexXb3xX3xXexX1xX15xX3xXcxX1a7xX17xX1xX3xd5e6xX36xX3xX4ax3c79xX3xX46xXdxX3fxX3xXb1x7893xX93xX3xXb1xX1xX1c2xX3xXexXb9xX4xX1xX3xdb78xXaexX16ax4ad7xX3xXexX1a7xX17xX1xX3xX194xXabxX3xX18fxX178xX17xX1xX3xad48xX2dxX17xX3xXa9xX8dxX3xX5xa0cbxX17xX1xX3xXe9xX89xX6axX3xX3fxXafxXexX3xX7xd9d4xX3xX7xX16xX93xX3xX1axX6xX17xX93xX3xX17xX18xX8dxX17xX1xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX1axX5xX10xX3x9e5dxXdxX65xXexX1xX9xXaxX9fxd850xX224xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX1axX6axX14xX65xX10xX14xX9xXaxX224xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX13fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX111xX1axX6xX6axX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xXa9xX17xX53xX17xX10xX21cxX7xX53xX2xe865xX9fx1098axX53xX2xX224xX29dxX65xX29dxX2xb32exX2a7xX29dxX224xX224xXex3fc0xXa0xX9fxX2a7xX9fxX5xX224xX111xX13axXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6ax9d2exX3fxX6xX18xX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX13fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX111xX1axX6xX6axX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xXa9xX17xX53xX17xX10xX21cxX7xX53xX2xX29dxX9fxX29fxX53xX2xX224xX29dxX65xX29dxX2xX2a7xX2a7xX29dxX224xX224xXexX2adxXa0xX9fxX2a7xX2a7xX5xX2xX111xX13axXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX2c2xX3fxX6xX18xX10xX3xX65xXexX1xX28xX3fxX1axXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX6axX17xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXcxX14xX28xX17xX18xX3xX15xX2dxX17xX18xX3xXcxX32xX3xX34xX28xX36xX3xX38xX23xX6xX3xX4xX145xX17xX18xX3xXe9xX6axX8dxX17xX3xXexX1xXb9xX3xX7xX85xXexX3xXa9xX8dxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXexX1xX28xX36xX7cxXexX3xXexX14xX178xX17xX1xX3xXa9xX19fxX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX6exX7cxX93xX3xXexXdxX7cxX17xX3xXe9xXafxX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX17xX18xX3xXb1xd9a6xX17xX18xX3xX17xX15x8085xX4xX3xX7x4973xX28xX3xX1ebxX2dxX17xX3xX1dcxX15xX2dxX17xX18xX111xX111xX111xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xX53xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xX53xXexX6xX1axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX132xX6xX5xXdxX18xX17xX138xX3xX13axX28xX7xXexXdxX13fxX36xX141xXaxX12xXcxX89xXdxX3xXe9xX3e5xX36xX93xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXcxX14xX28xX17xX18xX3xX15xX2dxX17xX18xX3xXcxX32xX3xX34xX28xX36xX3xX38xX23xX6xX3xX4xX145xX17xX18xX3xXe9xX6axX8dxX17xX3xXe9xX1f3xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX5xX1f3xX17xX1xX3xXe9xX89xX6axX3xXexX1a7xX17xX1xX3xX1axX85xX6axX3xX4xX85xX6axX3xXa9xX19fxX3xXexXdxX7cxX17xX3xXe9xXafxX3xXexX14xXdx5e4bxX17xX3xX6exX1xX6xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX65xX1cdxX3xX85xX17xX3xXexX14xb7aexX17xX18xX3xXe9xXdxX4a8xX3fxX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xX46xX46xXcxX3xX4axX4bxX17xX18xX3xX4fxX17xX18xX141xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX1xX1c2xX3xXexX14xX15xX2dxX17xX18xX93xX3xX17x5e5fxX3xX5xX1cdxX4xX3xX4xX1c2xX6xX3xX1x5546xX3xXexX1xX200xX17xX18xX3xX4xX1xXb3xX17xX1xX3xXexX14xXb9xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xXa9xXdxX4f5xX4xX3xXexX89xX6axX3xXexX1xX28xf6cdxX17xX3xX5x7885xXdxX3xX4xX1xX6axX3xX17xX1xX8dxX3xXe9xXeaxX28xX3xXexX15xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX132xX6xX5xXdxX18xX17xX138xX3xX13axX28xX7xXexXdxX13fxX36xX141xXaxX12xXcxX1xX199xX3fxX3xXa9xX8dxX3xX5xX8dxX3fxX3xXa9xXdxX4f5xX4xX3xXa9xX3e1xXdxX3xX17xX1xX8dxX3xXexX1xXeaxX28xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX17xX18xX3xX5x5c96xX3xX4xX6xX6axX3xXexX1xX28xXafxX4xX3xX1dcxX1cdxX3xX85xX17xX3x3fcexX6axX14xX3fxX6axX7xX6xX93xX3xXe9xX6axX8dxX17xX3xX4xX32xX17xX18xX3xXexX85xX4xX3xXe9xX1f3xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX1axX85xX6axX3xX4xX85xX6axX3xX41xX28xX36xX3xXexX14xX178xX17xX1xX3xX6exb8dbxX3xXexX1xX28xX519xXexX93xX3xXexXdxX7cxX17xX3xXe9xXafxX3xXexX1xX1cdxX4xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xX4xX85xX4xX3xX1xX89xX17xX18xX3xX3fxc1d0xX4xX111xX3xXcxX1xX10xX6axX3xXe9xX14dxX93xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xX6exX1xX28xX3xX5xX589xX3xX4xX6xX6axX3xXexX1xX23xX3xX17xX1x3908xXexX3xXe9xX6xX17xX18xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xXe9xX6axX89xX17xX3xX1xX6axX8dxX17xX3xXexX1xXdxX4f5xX17xX93xX3xX65xX1cdxX3xX6exXdxX7cxX17xX3xX7x7c63xX3xX1xX6axX8dxX17xX3xXexX1xX8dxX17xX1xX93xX3xX1axX8dxX17xX3xX18xXdxX6xX6axX3xXa9xX19fxX3xX4xX2dxX3xX6exX1xXb3xX3xXa9xX8dxX6axX3xX4xX28xX200xXdxX3xX17xX199xX3fxX3xX9fxX224xX2xX29dxX141xX3xX5xX589xX3xX4xX6xX6axX3xXexX1xX23xX3xX1xX6xXdxX93xX3xX65xX1cdxX3xX6exXdxX7cxX17xX3xX7xX642xX3xX1xX6axX8dxX17xX3xXexX1xX8dxX17xX1xX93xX3xX1axX8dxX17xX3xX18xXdxX6xX6axX3xXa9xX19fxX3xX4xX2dxX3xX6exX1xXb3xX3xXa9xX8dxX6axX3xX4xX28xX200xXdxX3xX17xX199xX3fxX3xX9fxX224xX2x8b09xX111xX3xXcxX1xX10xX6axX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX6exX7cxX93xX3xX3fxX4eaxXdxX3xX5xX589xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX14dxX3xX4xX32xX17xX18xX3xX7xX28xX615xXexX3xX2a7xX111xX29dxX224xX224xX111xX224xX224xX224xX3xXexX615xX17xX3xX18xX6xX17xX18xX53xX17xX199xX3fxX93xX3xX6exX1xXdxX3xXe9xXdxX3xXa9xX8dxX6axX3xX1xX6axX89xXexX3xXe9xXafxX17xX18xX93xX3xX3fxX4eaxXdxX3xX17xX199xX3fxX3xXexX1xX28xX3xXe9xX15xX51dxX4xX3xX6exX1xX6axX3dbxX17xX18xX3xXa2xX3xXexX14xXdxX4f5xX28xX3xXexX615xX17xX3xX18xX6xX17xX18xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX1axX5xX10xX3xX21cxXdxX65xXexX1xX9xXaxX9fxX224xX224xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX1axX6axX14xX65xX10xX14xX9xXaxX224xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX13fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX111xX1axX6xX6axX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xXa9xX17xX53xX17xX10xX21cxX7xX53xX2xX29dxX9fxX29fxX53xX2xX224xX29dxX65xX29dxX2xX2a7xX2a7xX29dxX224xX224xXexX2adxXa0xX9fxX2a7xXa0xX5xX9fxX111xX13axXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX2c2xX3fxX6xX18xX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX6axX17xXaxX12xX111xX111xX111xX3xX1xX89xX17xX18xX3xX3fxX5f2xX4xX3xX5xX589xX3xX4xX6xX6axX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xX53xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xX53xXexX6xX1axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX132xX6xX5xXdxX18xX17xX138xX3xX13axX28xX7xXexXdxX13fxX36xX141xXaxX12xXaexX85xX6axX3xX4xX85xX6axX3xXa9xX19fxX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX6exX7cxX93xX3xX1xX6axX89xXexX3xXe9xXafxX17xX18xX3xX4xX1c2xX6xX3xX1xX4f5xX3xXexX1xX200xX17xX18xX3xXb1xX3dbxX17xX18xX3xX17xX15xX3e1xX4xX3xX7xX3e5xX28xX3xX1ebxX2dxX17xX3xX1dcxX15xX2dxX17xX18xX93xX3xXe9xX89xXdxX3xX65xXdxX4f5xX17xX3xX59bxX6axX14xX3fxX6axX7xX6xX3xX4xX1xX6axX3xX1axXdxX7cxXexX93xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xX17xX1xX8dxX3xXexX1xXeaxX28xX3xXe9xX6xX17xX18xX3xXexX1xX1cdxX4xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xX18xXdxX6xXdxX3xXe9xX6axX89xX17xX3xX2xX3xXa9xX3e1xXdxX3xX65xXdxX4f5xX17xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX1xX2dxX17xX3xX2xX111xX224xX2xX2adxX1xX6xX93xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xXe9xX14dxX3xXbxX1xXeaxX17xX3xXe9xX615xXexX3xX5xXdxX19fxX17xX3xX1xX2dxX17xX3xX29fxX2a7xX1xX6xX93xX3xXbxX1xXeaxX17xX3xX3fxceafxXexX3xX17xX15xX3e1xX4xX3xX18xXeaxX17xX3xX29fxX9fxX29dxX1xX6xX141xX3xXe9xX15xX51dxX4xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX6exX7cxX3xXa9xX3e1xXdxX3xX2xX2xX3xX4xXeaxX28xX3xX4xX3dbxX17xX18xX111xX3xX4axX3e1xXdxX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX6exX7cxX3xX4xX32xX17xX18xX3xXexX14xX178xX17xX1xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xXe9xX89xXdxX3xXexX89xXdxX3xX3fxX23xX4xX3xX17xX15xX3e1xX4xX3xX1axXdxX4a8xX17xX3xX6exX1xX6axX3dbxX17xX18xX3xX9fxX6c0xX93xX3xX9fxXa2xX3fxX93xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xXe9xX14dxX3xX4xX14dxX3xX1xX4f5xX3xXexX1xX200xX17xX18xX3xXe9xXabxX3xX4xX1xd5aexX17xX3xX7xX14dxX17xX18xX93xX3xXb1xX3dbxX17xX18xX3xX17xX15xX3e1xX4xX3xX7xX3e5xX28xX3xX1ebxX2dxX17xX3xX1dcxX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX16xX3xXexX1xX8dxX17xX1xX3xX17xX2dxXdxX3xX6xX17xX3xXexX6axX8dxX17xX3xX4xX1xX6axX3xX4xX85xX4xX3xXexX8dxX28xX3xXexX1xX28xX36xX19fxX17xX3xXexX14x10041xX3xXexX14xX85xX17xX1xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xX3fxX145xX6xX3xX3fxX15xX6xX3xX1axX1f3xX6axX3xXa9xX8dxX3xX5xX8dxX3xX17xX2dxXdxX3xXexX1xX28xX519xX17xX3xXexXdxX4f5xX17xX3xXe9xX4a8xX3xX18xXdxX6xX6axX3xXexX1xX15xX2dxX17xX18xX93xX3xX4xX14dxX3xXexX1xX4a8xX3xXe9xX14dxX17xX3xX17xX1x3c55xX17xX18xX3xXexX8dxX28xX3xX4xX32xX17xX18xX3xX7xX28xX615xXexX3xX1xX8dxX17xX18xX3xXexX14xX199xX3fxX3xX17xX18xX8dxX17xX3xXexX615xX17xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX1axX5xX10xX3xX21cxXdxX65xXexX1xX9xXaxX9fxX224xX224xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX1axX6axX14xX65xX10xX14xX9xXaxX224xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX13fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX111xX1axX6xX6axX1xX6xXexXdxX17xX1xX111xXa9xX17xX53xX17xX10xX21cxX7xX53xX2xX29dxX9fxX29fxX53xX2xX224xX29dxX65xX29dxX2xX2a7xX2a7xX29dxX224xX224xXexX2adxXa0xX9fxX2a7xX29dxX5xX2a7xX111xX13axXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX2c2xX3fxX6xX18xX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX6axX17xXaxX12xX111xX111xX111xXa9xX8dxX3xX16axX1xX8dxX3xX3fxX85xX36xX3xX17xX1xXdxX4f5xXexX3xXe9xXdxX4f5xX17xX3xX59bxX6axX14xX3fxX6axX7xX6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX14xX12xX0xX53xXexX1axX6axX65xX36xX12xX0xX53xXexX6xX1axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX132xX6xX5xXdxX18xX17xX138xX3xX13axX28xX7xXexXdxX13fxX36xX141xXaxX12xX1ebxX6xX28xX3xX6exX1xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX17xX1xX8dxX3xXexX1xXeaxX28xX3xXexX1xX28xX36xX7cxXexX3xX3fxXdxX17xX1xX3xXa9xX19fxX3xX41xX28xX36xX3xXexX14xX178xX17xX1xX3xX6exX5cdxX3xXexX1xX28xX519xXexX93xX3xXexXdxX7cxX17xX3xXe9xXafxX3xXexX1xX1cdxX4xX3xX1xXdxX4f5xX17xX3xX4xX85xX4xX3xX65xX1cdxX3xX85xX17xX93xX3xX17xX18xX1xX10xX3xXaexXb3xX3xXexX1xX15xX3xXcxX1a7xX17xX1xX3xX1c2xX36xX3xX4axX1c6xX3xX46xXdxX3fxX3xXb1xX1cdxX3xXbxX1xX3e5xX17xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX5xX8dxX3fxX3xX14xX1c6xX3xX1xX2dxX17xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX1xX1c2xX3xXexX14xX15xX2dxX17xX18xX93xX3xX17xX4eaxX3xX5xX1cdxX4xX3xX4xX1c2xX6xX3xX1xX4f5xX3xXexX1xX200xX17xX18xX3xX4xX1xXb3xX17xX1xX3xXexX14xXb9xX3xXexX1a7xX17xX1xX3xX34xX8dxX3xXcxX90xX17xX1xX3xXexX14xX6axX17xX18xX3xXa9xXdxX4f5xX4xX3xXexX89xX6axX3xXexX1xX28xX519xX17xX3xX5xX51dxXdxX3xX4xX1xX6axX3xX17xX1xX8dxX3xXexX1xXeaxX28xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX17xX18xX3xX4xX85xX4xX3xX1xX89xX17xX18xX3xX3fxX5f2xX4xX93xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXcxX14xX28xX17xX18xX3xX15xX2dxX17xX18xX3xXcxX32xX3xX34xX28xX36xX3xX38xX23xX6xX3xXe9xX85xX17xX1xX3xX18xXdxX85xX3xX4xX6xX6axX3xX1dcxX1cdxX3xX85xX17xX3xX59bxX6axX14xX3fxX6axX7xX6xX3xXa9xX8dxX3xXexXdxX17xX3xXexX15xX16xX17xX18xX93xX3xX65xX1cdxX3xX85xX17xX3xX7xX642xX3xX5xX8dxX3xXe9xXdxX4a8xX3fxX3xX7xX85xX17xX18xX3xXexX1xXa2axX4xX3xXexX1xXa2axX4xX3xXe9xf5c8xX36xX3xX6exXdxX17xX1xX3xXexX7cxX3xX34xX8dxX3xXcxX90xX17xX1xX3xX17xX14dxXdxX3xX14xXdxXabxX17xX18xX3xXa9xX8dxX3xX4xX3dbxX3xX17xX15xX3e1xX4xX3xX17xX14dxXdxX3xX4xX1xX28xX17xX18xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexX14xXdxX4a8xX17xX93xX3xX1xXafxXdxX3xX17xX1xX519xXbxX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6axX65xX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX132xX6xX5xXdxX18xX17xX138xX3xX13axX28xX7xXexXdxX13fxX36xX141xXaxX12xXcxX14xX15xX3e1xX4xX3xXe9xX14dxX93xX3xXe9xX6axX8dxX17xX3xX4xX4bxX17xX18xX3xXe9xX1f3xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX41xX28xX6xX17xX3xX16axX1xX8dxX3xX3fxX85xX36xX3xXe9xXdxX4f5xX17xX3xX59bxX6axX14xX3fxX6axX7xX6xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b24xX28xXexX1xX6axX14xXaxX12x5cf2xX89xX17xX1xX3xX34xX8dxX3xX132xX3xX17xX18xX32xX3xXcxX28xX615xX17xX0xX53xXbxX12
Mạnh Hà - ngô Tuấn