Hà Tĩnh tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký CÔNG ĐIỆN KHẨN về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
4957xa7d0x8b56xbff3x4a06x99a4x701ex9dfdxa3d9xX7xaf38xb46ax885axac86x915fxc7eexX5x8b52xXax93bfx9e0fx6115xX3xXcxcb6bx6f74xX1xX3xXex9d92xX18x521dxX3xX4x53e9x5d28xX18xX1exX3xaa79xXdxc131xX18xX3xXbxX1xc4e9xXbxX3xX4xc639xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1x7d9bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dx9473xaed5xX3xX4xX1x8aa3xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3x523bx864fxX18xX1exX0xa1c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5ed8xXaxX12x6c48xX1xb843xX3xXexc220xX4xX1xX3x8c1cx87b5xac10x8469xX3xXex9e9axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x64cex9954xX3xXcxX4fxab35xX18xX1exX3xX13x73f6xXdxX3x5e79xX50xX6xX3xc62ax4a54xX3xX0xX7xXexX4fxca58xX18xX1exX12xX69xc5f0xX74x8efaxX3x8812x6c9ax681dxX74xX3xb39exX13x4f27xX74xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX3xX91xc932xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX2dxX4xX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exc5c0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdx5e07xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax5b25xXdxX66xXexX1xaa06xX3xX2xX2x7bedx7a43xXbx6021x6b06xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX129xX3xa9cbx7e7exX12exXbxX130xX131xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXf7xX26xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf7xX91xX18xX54xX18xX10xX124xX7xX54x9bb6xX2xX15ex5a6cxX54xX2xX12exX161xX66xaabexX12ex5c0bxX12dxX161xX161xX2xXexX12dxX12dxX2xX13bxX5xX12exa440xX13bxX15exX66xX167xX2xX12exX161xX169xX12dxX12dxXexX2xX161xX167xX169xX13bxX5xX12exXf7xa980xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXaxX3xX124xXdxX66xXexX1xX9xXaxX2xX2xX12dxX12exXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX13bxX13cxX12exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX9cxX18xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX175xX6xX5xXdxX1exX18xX129xX3xX189x5217xX7xXexXdx9044xX42xX131xXaxX12xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX84xX85xX3xXcxX4fxX89xX18xX1exX3xX13xX8exXdxX3xX4x86a9xX18xX1exX3x56bcxX9cxX14xX18xX3xX24bxXdxX3xXexX1x6b4cxX4xX3xX24bxX6exX6xX3xX95xXdxb432xX10axX3xXexX4fxX6xX3xX4x8992xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXex5fadxXdxX3xX95xX1xX21dxX3xX91xX255xX4xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX130x6784xX3xXaaxXdxX10axX3xX13xX9cxX6xX43xX3xX1xX21dxX42xX28xX18xX3xX13xX21xc256xX18xX1exX3xc18cxX2aexX18xX0xXdxX3xXdxX66xX9xXaxXdxX10axX1exX4xX6xXbxXexXdxX9cxX18xX15exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX6xXbxXexXdxX9cxX18xXaxX12xXf7xX0xX54xXdxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX13xXdxX28xX18xX3xX18xX6xX42xX43xX3xX18x8c41xX18xX1exX3xX18xc3abxX18xX1exX3xX1exX6xX42xX3xX1exX2ffxXexX3xX24bxX6xX18xX1exX3xX66xXdxb145xX18xX3xX4fxX6xX3xXexX4fx62dbxX18xX3xX66xXdxX28xX18xX3xX4fx6b4bxX18xX1exX43xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX8exX18xX1xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX5xX21dxX266xX18xX3x7620xX3xX4xX31xXbxX3xX84xX3x92c7xX4xX31xXbxX3xX4xX255xX4xX3xX95xad4exX3xX18xX1exX21dxX42xX3xX1xXdxX25exX10axae3fxX131xX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX24bxX29bxX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX15exX3xX24bxXdxX25exX10axX3xXbxX1xX2dxXexX3xX5xb493xX6xX3xXexX28axXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX21dxX42xX28xX18xX3xX13xX21xX2aexX18xX1exX3xX2b2xX2aexX18xX3xX91xX14xX3xX84xb3a6xX3x6891xX21dxX6xX18xX1exXf7xX3xX75xX255xX3xX26xX2dxX9cxX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXex5e65xXdxX43xX3xXexX1xX22xXdxX3xXexXdxcad9xXexX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX1exX6xX42xX3xX1exX2ffxXexX3xX91x9e02xX18xX3xX4xX3bxX18xX3xXexXdxX3daxXbxX3xXex8f46xX4xX3xX95xbabcxX9cxX3xX66xX14xXdxX43xX3xX18xX1exX21dxX42xX3xX4xX2aexX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX4xX6xX9cxXf7xX3xXa5xX25exX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xXexa9bfxXexX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX351xafb2xX69xX69xX69x6526xX366xX43xX3xX1exXdxX8exX10axX3xXexX1xXdxX25exX21dxX3xXexX437xXdxX3xX24bxX6xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX1xX28axXdxX3xX66xX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX43xX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX42xX31fxX21dxX3xX4xaa0cxX21dxX129xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX175xX6xX5xXdxX1exX18xX129xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4fxX131xXaxX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX69xX2dxX4xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3x4c33xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1x9298x9e92xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX69xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX72xX73xX74xX75xX3xX4xX2dxX4xX3xX130xX29bxX43xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX1x738fxX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX43xX3xX4xX1xX6bxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3x8a5axX21dxX42xX3daxXexX3xX5xXdxX28xXexX43xX3xX24bx7624xX18xX1exX3xX26xX328xX43xX3xX1xXdxX28xX21dxX3xX566xX21dxX8exX3xX4xX2dxX4xX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX131xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX95xXdxX25exX10axX3xXexX4fxX6xX43xX3xX1exXdxX2dxX10axX3xX7xX2dxXexX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX3xXexX28axXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX43xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX43xX3xX4xX9cxXdxX3xX24bx6aa4xX42xX3xX5xX14xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX91xX3fdxX3xXexX4fxX89xX18xX1exX3xXexX5ebxX10axX43xX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXcxX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX255xX4xX3xX5xX21x6d11xX18xX1exX3xXexX4fxX255xX4xX3xX1exX2dxX4xX3xXbxX1xX2dxXexX3xX1xXdxX28xX18xX3xX7xX3cfxX10axX3xX5xX395xX6xX3xX4fxX50xX18xX1exX43xX3xX1exXdxX2dxX10axX3xX7xX2dxXexX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX4fxX6xX43xX3xX91xX14xX9cxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX24bxX8exX10axX3xX26xX8exX9cxX3xX15exX12dxX54xX15exX12dxX3xX1exXdxX22xX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xX7xX21dxX437xXexX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX131xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX504xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1xX50dxX50exX3xX7x5554xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX54axX18xX1exX3xX4xX54axX21dxX3xX95xX6exXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX91xX3fdxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX95xX1xXdxX3xX10axX3cfxXdxX3xXbxX1xX2dxXexX3xX7xXdxX18xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXa5xa2cexX42xX3xX10axX28axX18xX1xX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xXexX21dxX42xX31fxX18xX3xXexX21dxX42xXb9xX18xX3xXbxX1xc1e3xX3xX26xXdxX3daxX18xX43xX3xX1exXdxX2dxX9cxX3xX66xX3fdxX4xX3xX18xX5ebxX18xX1exX3xX4xX6xX9cxX3xX96xX3xXexX1xX54axX4xX43xX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX4xX6bxX6xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX66xX5ebxX18xX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX131xX3xXexX1xX266xX18xX1exX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX31xXbxX3xX4xX8exX18xX1xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX5xXdxX31fxX18xX3xXexX3fdxX4xX3xX1xX14xX18xX1exX3xX18xX1exX14xX42xX3xX91xX14xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX91xXdxX3xX18xX1exX1xXdxX31fxX10axX3xX4xX31xX10axX3xX91xXdxX28xX4xX3xX66xX247xX18xX1exX3xX5xX395xX6xX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xX91xX14xX3xX91xX10xX18xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX43xX3xX4xX31xXbxX3xX66xX255xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX50xX3xX4xX31xXbxX3xXa6xX84xX3x696axX3xX4xX31xXbxX3xX84xX43xX3xX24bxX25exX3xX10axX89xXdxX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX66xX5ebxX18xX3xX26xXdxX3daxXexX43xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX18xX1exX50xX6xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXa5xX437xXdxX3xX91xX3cfxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX95xX1xX21dxX3xX91xX255xX4xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX1exX4b0xX18xX3xX95xX1xX21dxX3xX66xX5ebxX18xX3xX4xX21xX43xX3xX95xX1xX9cxX3xXexX14xX18xX1exX43xX3xX18xX1xX14xX3xX10axX2dxX42xX43xX3xX130x4e55xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX43xX3xXbxX1xX8exXdxX3xX130xX5ebxX42xX3xX66xX255xX18xX1exX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xX54axX18xX1exX3xXbxX1xX304xX3xX91xX14xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX7xX2aexX3xXexX2dxX18xX3xX66xX5ebxX18xX3xX91xX14xX3xXexX14xXdxX3xX7xX8exX18xX3xX4fxX6xX3xX95xX1xc701xXdxX3xX95xX1xX21dxX3xX91xX255xX4xX3xX18xX1exX21dxX42xX3xX1xXdxX25exX10axX3xX95xX1xXdxX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX24bxX2dxX10axX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX24bxX8exX10axX3xX26xX8exX9cxX3xX6xX18xX3xXexX9cxX14xX18xX3xXexX8b7xX18xX1xX3xX10axX28axX18xX1exX3xX91xX14xX3xXexX14xXdxX3xX7xX8exX18xX3xX4xX6bxX6xX3xX74xX1xX5ebxX18xX3xX66xX5ebxX18xX43xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX21xX3cfxX4xX3xX91xX14xX3xX66xX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXaaxX1xXdxX3xX4xX304xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX43xX3xX42xX31fxX21dxX3xX4xX4b0xX21dxX3xX4xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xX4xX31xXbxX3xX1xX21dxX42xX28xX18xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX2dxX9cxX3xX18xX1exX6xX42xX3xX4xX1xX9cxX3xX84xX1cxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX73xX6xX18xX3xX69xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xXexX78xX18xX1xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX7xX437xX3xX24bxXdxX28xX18xX3xXexX1xX9cxX28axXdxX129xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX3xX12exX169xX2xX167xX3xX167xX2xX12exX3xX13cxX2xX2xX3xX91xX14xX3xX12exX15exX167xX169xX167xX3x95bdxX161xX161xX3xX161xX13bxX2xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX3xX24bxX25exX3xXbxX1xX437xXdxX3xX1xX634xXbxX3xX4xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX91xX14xX3xX1xX21dxX42xX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX5xX255xX4xX3xX5xX21xX634xX18xX1exX3xX54axX18xX1exX3xX4xX54axX21dxX3xX95xX6exXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX95xX1xXdxX3xX4xX4b0xX18xX3xXexX1xXdxX3daxXexX131xX3xX4xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX4xX2dxX4xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX1xX54axX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xX95xX1xX718xX18xX3xXexX4fxX21xX2aexX18xX1exX3xX24bxXdxXb9xX21dxX3xXexX4fxX6xX3xX5xX14xX10axX3xX4fxX85xX3xX18xX1exX21dxX42xX31fxX18xX3xX18xX1xX5ebxX18xX43xX3xX24bxX437xXdxX3xXexX21xX634xX18xX1exX3xX1exX5ebxX42xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX24bxX25exX3xX130xX395xX3xX5xX96xX3xX18xX1exX1xXdxX31fxX10axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX566xX21dxX42xX3xX24bxX6exX18xX1xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX21dxa2d2xXexX3xX91xX14xX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX566xX21dxX8exX18xX3xX5xX96xX3xX4xX6bxX6xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX24bxX54axX18xX1exX3xX24bxX4b0xX21dxX3xX95xX1xXdxX3xX24bxX25exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX74xX1exX21xX22xXdxX3xX24bxX54axX18xX1exX3xX24bxX4b0xX21dxX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX43xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xX18xX3daxX21dxX3xX95xX1xX266xX18xX1exX3xXexX4fxXdxX25exX18xX3xX95xX1xX6xXdxX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX43xX3xXexX1xXdxX3daxX21dxX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX24bxX25exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXbxX1xX8exXdxX3xX4xX1xX6exX21dxX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xXexX4fxX21xX3cfxX4xX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX91xX14xX3xXexX4fxX21xX3cfxX4xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX21dxXb1exXexXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX175xX6xX5xXdxX1exX18xX129xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4fxX131xXaxX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xbd08xX395xX3xX5xX96xX3xX18xX1exX1xXdxX31fxX10axX3xXexX737xX3xX4xX1xX54axX4xX43xX3xX4xX2dxX3xX18xX1xX5ebxX18xX3xX24bxX25exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX74xX1exX14xX18xX1xX3xX2b2xX349xX3xX74xX266xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX91xX14xX3xX45fxX1xX2dxXexX3xXexX4fxXdxX25exX18xX3xX18xX266xX18xX1exX3xXexX1xX266xX18xX3xX45fxX1xX437xXdxX3xX1xX634xXbxX3xX91xX3cfxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX7xX349xX43xX3xX26xX6xX18xX43xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX31xXbxX3xXexX78xX18xX1xX3xX91xX14xX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xX4xX304xX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX566xX21dxX6xX18xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xXexX21dxX42xX31fxX18xX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX43xX3xX4xX8exX18xX1xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX31xXbxX3xX66xX255xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX131xX3xX24bxX266xX18xX3xX24bxX437xX4xX43xX3xX1xX21xX3cfxX18xX1exX3xX66xX3f0xX18xX43xX3xX95xXdxX25exX10axX3xXexX4fxX6xX3xX91xXdxX28xX4xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX3xXexX78xX18xX1xX131xX3xX4xX1xX31xX18xX3xX4xX1xX78xX18xX1xX43xX3xX26xX737xX3xX4xX54axX21dxX3xX95xX6exXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX573xX18xX3xXexX28axXdxX43xX3xXexX1xXdxX3daxX21dxX3xX7xX304xXexX43xX3xX130xX395xX3xX5xX96xX3xX1xX9cxad6axX4xX3xXexX1xX6xX10axX3xX10axX21xX21dxX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX130xX395xX3xX5xX96xX3xX18xX1exX1xXdxX31fxX10axX3xX4xX2dxX4xX3xXexX737xX3xX4xX1xX54axX4xX43xX3xX4xX2dxX3xX18xX1xX5ebxX18xX3xXexX1xXdxX3daxX21dxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX4b0xX18xX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX24bxX25exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXa3xXdxX2dxX10axX3xX24bxX437xX4xX3xX2b2xX349xX3xX69xX266xX18xX1exX3xXexX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX4xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX69xX266xX18xX1exX3xXexX42xX3xXa5xXdxX28xX18xX3xX5xX255xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX91xX14xX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xXexX8exXdxX3xX24bxXdxX28xX18xX3xXbxX1xX437xXdxX3xX1xX634xXbxX3xX91xX3cfxXdxX3xX4xX1xX8b7xX18xX1xX3xX566xX21dxX42xXb9xX18xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX91xX14xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX2aexX3xX566xX21dxX6xX18xX3xX4xX304xX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX566xX21dxX6xX18xX43xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX4xX2dxX4xX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX24bxX8exX10axX3xX26xX8exX9cxX3xX6xX18xX3xXexX9cxX14xX18xX3xXexX21dxX42xX28xXexX3xX24bxX437xXdxX3xX4xX1xX9cxX3xX1xX28xX3xXexX1xX437xX18xX1exX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xXexX8exXdxX3xX24bxXdxX28xX18xX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX3xX566xX21dxX8exX18xX3xX5xX96xX43xX3xX18xX1xX31xXexX3xX5xX14xX3xX24bxX437xXdxX3xX91xX3cfxXdxX3xX1xX28xX3xXexX1xX437xX18xX1exX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xXexX8exXdxX3xX24bxXdxX3xX566xX21dxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX95xX1xX21dxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX4fxX89xX18xX1exX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX66xX317xX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX95xX1xX266xX18xX1exX3xX24bxX25exX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX7xX255xX3xX4xX437xX3xX91xXb9xX3xX1xX28xX3xXexX1xX437xX18xX1exX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xXexX8exXdxX43xX3xX4xX21dxX18xX1exX3xX4xX31xXbxX3xX24bxXdxX28xX18xX3xXbxX1xX3fdxX4xX3xX91xX3fdxX3xX7xX8exX18xX3xX130xX21dxX31xXexX3xX91xX14xX3xX24bxX22xXdxX3xX7xX437xX18xX1exX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX66xX5ebxX18xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX175xX6xX5xXdxX1exX18xX129xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4fxX131xXaxX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX2b2xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX54axX18xX1exX3xX4xX54axX21dxX3xXex5f5fxX18xX1xX3xX1xX21dxX437xX18xX1exX3xX95xX1xX718xX18xX3xX4xX31xXbxX3xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXcxX1xX6bxX3xXexX4fxX21xX349xX18xX1exX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX129xX3xX69xX266xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX78xX18xX1xX43xX3xX73xX328xX3xX69xX1xX78xX3xX1xX21dxX42xX3xX3b6xX21dxX5ebxX18xX3xX7xX255xX3xXexX78xX18xX1xX3xX91xX14xX3xX73xX328xX3xX69xX1xX78xX3xX1xX21dxX42xX3xX73xX328xX3xX24bxX328xXdxX3xX73xXdxX31fxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xXexX78xX18xX1xX43xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX5xX255xX4xX3xX5xX21xX634xX18xX1exX43xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xXexXdxX28xX18xX3xX24bxX25exX3xXexX1xX6xX10axX3xX1exXdxX6xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xXexX1xX10xX9cxX3xX45fxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xX7xX437xX3xX2xX13cxX167xX54xX45fxa042xX175xX72xX73xX74xX75xX3xX18xX1exX14xX42xX3xX2xX15exX54xX161xX54xX15exX12exX15exX2xX3xX4xX6bxX6xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX131xX3xX4xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xXexX4fxX255xX4xX3xXexX1xX21dxX328xX4xX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX5xX255xX4xX3xX5xX21xX634xX18xX1exX43xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xXexXdxX28xX18xX43xX3xX91xXb1exXexX3xXexX21xX3xX95xX6exXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX54axX18xX1exX3xX4xX54axX21dxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1062xX18xX1xX3xX1xX21dxX437xX18xX1exX3xX95xX1xX718xX18xX3xX4xX31xXbxX3xX91xXb9xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX95xX1xXdxX3xX4xX304xX3xX42xX31fxX21dxX3xX4xX4b0xX21dxX3xX4xX6bxX6xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exXf7xX3xXa5xX573xX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX43xX3xX69xX266xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX78xX18xX1xX3xX4xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX43xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xXexX4fxX255xX4xX3xXexX1xX21dxX328xX4xX3xX4xX1xX6bxX3xXexX4fxX1062xX43xX3xXbxX1xX437xXdxX3xX1xX634xXbxX3xX91xX3cfxXdxX3xX4xX1xX8b7xX18xX1xX3xX566xX21dxX42xXb9xX18xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX43xX3xX95xXdxX25exX10axX3xX5xX5ebxX10axX43xX3xX4xX1xX6bxX3xX4fxX50xX18xX1exX43xX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX566xX21dxX6xX18xX3xXexX737xX3xX4xX1xX54axX4xX3xX24bxXdxXb9xX21dxX3xXexX4fxX6xX43xX3xX130xX2dxX4xX3xX10axXdxX18xX1xX43xX3xX5xX14xX10axX3xX4fxX85xX3xX18xX1exX21dxX42xX31fxX18xX3xX18xX1xX5ebxX18xX43xX3xX24bxX437xXdxX3xXexX21xX634xX18xX1exX3xX1exX5ebxX42xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX24bxX25exX3xX130xX395xX3xX5xX96xX3xX18xX1exX1xXdxX31fxX10axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX566xX21dxX42xX3xX24bxX6exX18xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX21dxXb1exXexXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xXa3xXdxX2dxX10axX3xX24bxX437xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX7xX349xX129xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX8b7xX18xX1xX43xX3xXaaxX3daxX3xX1xX9cxX28axX4xX1xX3xX91xX14xX3xXa5xX4b0xX21dxX3xXexX21xX43xX3xX74xX266xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX91xX14xX3xX45fxX1xX2dxXexX3xXexX4fxXdxX25exX18xX3xX18xX266xX18xX1exX3xXexX1xX266xX18xX43xX3xX4xX1cxX18xX3xX4xX54axX3xX4xX2dxX4xX3xX566xX21dxX42xX3xX24bxX6exX18xX1xX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX566xX21dxX6xX18xX43xX3xX4fxX14xX3xX7xX9cxX2dxXexX43xX3xX4xX5ebxX18xX3xX24bxX437xXdxX43xX3xX26xX437xX3xXexX4fxX8b7xX3xX95xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX8b7xX3xX24bxX25exX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX131xX3xXexX1xX6xX10axX3xX10axX21xX21dxX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX130xX10xX10axX3xX130xX401xXexX43xX3xX566xX21dxX42xX3daxXexX3xX24bxX6exX18xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX2b2xX349xX3xXcxX1xX266xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX91xX14xX3xXcxX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xXexX1xX266xX18xX1exX43xX3xXa5xX14xXdxX3xX45fxX1xX2dxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX91xX14xX3xXcxX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xX1xX1062xX18xX1xX3xXexX78xX18xX1xX43xX3xX73xX2dxX9cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX5xX21xX634xX18xX1exX3xXexX21dxX42xX31fxX18xX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX3xX91xXb9xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX131xX3xX95xX6exXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX24bxX21xX6xX3xXexXdxX18xX3xX4xX8exX18xX1xX3xX26xX2dxX9cxX43xX3xX4xX31xXbxX3xX66xX255xX3xX26xX2dxX9cxX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX1xX14xX18xX1exX3xX18xX1exX14xX42xX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX24bxX25exX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX66xX5ebxX18xX3xX26xXdxX3daxXexX43xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX43xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX18xX1exX50xX6xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX9cxX66xX42xXaxX12xX69xX2dxX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX91xXdxX31fxX18xX3xX73xX6xX18xX3xX69xX1xX78xX3xX24bxX28axX9cxX3xX91xXb9xX3xX69xX1xX21xX2aexX18xX1exX3xXexX4fxX1062xX18xX1xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX4fxXdxX25exX18xX3xb3f0xX5ebxX10axX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX26xXb9xX18xX3xX91xX47xX18xX1exX3xXexX78xX18xX1xX43xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX24bxX9cxX28axX18xX3xX15exX12exX15exX2xX175xX15exX12exX15exX161xX43xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX4xX1xX54axX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX43xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX91xX3fdxX3xX24bxX21xX634xX4xX3xX1exXdxX6xX9cxX43xX3xX26xX2dxX10axX3xX7xX2dxXexX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX3xX24bxX21xX634xX4xX3xXbxX1xX5ebxX18xX3xX4xX266xX18xX1exX43xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX95xXdxX25exX10axX3xXexX4fxX6xX43xX3xX1exXdxX2dxX10axX3xX7xX2dxXexX3xX91xXdxX28xX4xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX3xXexX28axXdxX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX43xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xXexX1xX10xX9cxX3xX566xX21dxX42xX3xX24bxX6exX18xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX566xX21dxX6xX18xX129xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX21dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX21dxX10axX26xX175xX6xX18xX66xX175xX7xX6xXbxX9cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX95xX401xX9cxX3xX66xX14xXdxX43xX3xX66xX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX437xX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX18xX737xXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX4xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX18xX6xX18xX1exX175xX18xX9cxX18xX1exX175xX95xX10xX9cxX175xX66xX6xXdxX175xX66xX9cxX6xX18xX1xX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX175xX1xX6xX175xXexXdxX18xX1xX175xX7xX6xX18xX175xX7xX6xX18xX1exX175xXbxX1xX21dxX9cxX18xX1exX175xX6xX18xX175xXbxX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX6xX42xX175xX18xX9cxX54xX15exX2xX12dxX2xXa41xX13bxXf7xX1xXexX10axXaxX12xX0xXdxX10axX1exX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX10axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX15exX12exX54xX18xX10xX124xX7xX54xX15exX2xX15exX12dxX54xX2xX2xX13bxX66xX12exX2xX12exX12dxX2xX12dxX161xXexX13bxXa41xXa41xXa41xXa41xX5xX12exXf7xX189xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX91xX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX95xX401xX9cxX3xX66xX14xXdxX43xX3xX66xX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX437xX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX18xX737xXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX4xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX18xX6xX18xX1exX175xX18xX9cxX18xX1exX175xX95xX10xX9cxX175xX66xX6xXdxX175xX66xX9cxX6xX18xX1xX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX175xX1xX6xX175xXexXdxX18xX1xX175xX7xX6xX18xX175xX7xX6xX18xX1exX175xXbxX1xX21dxX9cxX18xX1exX175xX6xX18xX175xXbxX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX6xX42xX175xX18xX9cxX54xX15exX2xX12dxX2xXa41xX13bxXf7xX1xXexX10axXaxX12xX74xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX95xX401xX9cxX3xX66xX14xXdxX43xX3xX66xX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX437xX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX18xX737xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX21xX3cfxX4xX3xX91xX14xX9cxX3xX10axX247xX6xX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX1exX6xX42xX3xX1exX2ffxXexX3xX95xX401xX9cxX3xX66xX14xXdxX3xX4xX3b4xX18xX1exX3xX5xX14xX3xX5x6395xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX66xX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX28xXbxX3xXexX4fxX31fxX18xX3xX24bxX6exX6xX3xX26xX14xX18xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX437xX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX18xX737xX43xX3xX24bxX8exX10axX3xX26xX8exX9cxX3xX6xX18xX3xXexX9cxX14xX18xX3xX4xX1xX9cxX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX91xX14xX3xXexX14xXdxX3xX7xX8exX18xX3xX18xX3daxX21dxX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xX7xX255xX3xX4xX437xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX91xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaaxXdxX25exX10axX3xX7xX9cxX2dxXexX3xX4xX1xXde1xXexX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX4fxX6xX43xX3xX91xX14xX9cxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX5xX197fxX4xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX349xX3xX84xX3b4xX3xX3b6xX21dxX6xX18xX1exXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX18xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX95xXdxX10xX10axX175xX7xX9cxX6xXexX175xX4xX1xX6xXexX175xX18xX1exX21dxX9cxXdxX175xX4fxX6xX175xX91xX6xX9cxX175xX4fxX21dxX18xX1exX175xX5xX21dxX4xX175xX4xX6xX9cxX175xX66xXdxX10xX10axX175xX18xX6xX18xX1exX175xX18xX9cxX18xX1exX175xX9cxX175xX91xX21dxX175xX566xX21dxX6xX18xX1exX54xX15exX2xX167xX12exX161xX12exXf7xX1xXexX10axXaxX12xX0xXdxX10axX1exX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX10axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX15exX12exX54xX18xX10xX124xX7xX54xX15exX2xX15exX15exX54xX2xX12dxX169xX66xX161xX2xX15exX161xX167xX15exX13bxXexX167xX13bxX167xXa41xX13bxX5xX12exXf7xX189xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX91xX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaaxXdxX25exX10axX3xX7xX9cxX2dxXexX3xX4xX1xXde1xXexX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX4fxX6xX43xX3xX91xX14xX9cxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX5xX197fxX4xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX349xX3xX84xX3b4xX3xX3b6xX21dxX6xX18xX1exXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX18xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX95xXdxX10xX10axX175xX7xX9cxX6xXexX175xX4xX1xX6xXexX175xX18xX1exX21dxX9cxXdxX175xX4fxX6xX175xX91xX6xX9cxX175xX4fxX21dxX18xX1exX175xX5xX21dxX4xX175xX4xX6xX9cxX175xX66xXdxX10xX10axX175xX18xX6xX18xX1exX175xX18xX9cxX18xX1exX175xX9cxX175xX91xX21dxX175xX566xX21dxX6xX18xX1exX54xX15exX2xX167xX12exX161xX12exXf7xX1xXexX10axXaxX12xXaaxXdxX25exX10axX3xX7xX9cxX2dxXexX3xX4xX1xXde1xXexX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX4fxX6xX43xX3xX91xX14xX9cxX3xX4fxX50xX18xX1exX3xX5xX197fxX4xX3xX4xX6xX9cxX3xX24bxXdxX25exX10axX3xX18xX2ffxX18xX1exX3xX18xX304xX18xX1exX3xX349xX3xX84xX3b4xX3xX3b6xX21dxX6xX18xX1exX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX3b6xX21dxX6xX3xX95xXdxX25exX10axX3xXexX4fxX6xX43xX3xX5xX29bxX18xX1xX3xX24bxX28axX9cxX3xX1xX21dxX42xX28xX18xX3xX84xX3b4xX3xX3b6xX21dxX6xX18xX1exX3xX351xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX366xX3xX42xX31fxX21dxX3xX4xX4b0xX21dxX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX43xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX3xXexXdxX3daxXbxX3xXexX3fdxX4xX3xX18xX31fxX21dxX3xX4xX6xX9cxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX4b0xX18xX3xX4xX8exX18xX1xX3xX1exXdxX2dxX4xX43xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX130xX5ebxX42xX3xX66xX255xX18xX1exX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xX2dxX18xX3xX504xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1xX50dxX50exX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xX45fxX69xX69xX69xX463xX43xX3xX7xX6c6xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX95xX8b7xX4xX1xX3xX1xX9cxX28axXexX3xX95xX1xXdxX3xX130xX8exX42xX3xX4fxX6xX3xXexX1062xX18xX1xX3xX1xX21dxX437xX18xX1exX3xX95xX1xX718xX18xX3xX4xX31xXbxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX91xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX129xX3xX45fxX1xX8exXdxX3xX5xX21dxX266xX18xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX504xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1xX50dxX50exX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xXf7xXf7xXf7xXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX18xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX4xX1xX21dxX175xXexXdxX4xX1xX175xX21dxX26xX18xX66xX175xXexXdxX18xX1xX175xX1xX6xX175xXexXdxX18xX1xX175xXbxX1xX6xXdxX175xX5xX21dxX9cxX18xX175xX4xX1xX21dxX175xX66xX9cxX18xX1exX175xX12dxX175xXexX6xXdxX175xX4xX1xX9cxX175xXexX4fxX9cxX18xX1exX175xXbxX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX6xX42xX175xX4xX1xX21dxX6xX175xX4xX1xX6xX42xX175xX4fxX21dxX18xX1exX54xX15exX2xX15exX169xX15exX167xXf7xX1xXexX10axXaxX12xX0xXdxX10axX1exX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX10axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX15exX12exX54xX18xX10xX124xX7xX54xX15exX2xX15exX15exX54xX2xX12exX13cxX66xX167xX2xX15exX15exX13bxX15exX13cxXexX15exX169xX161xXa41xX169xX5xX12exXf7xX189xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX31xXbxX3xX26xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xX4xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX91xX12xX0xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX129xX3xX45fxX1xX8exXdxX3xX5xX21dxX266xX18xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX504xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1xX50dxX50exX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xXf7xXf7xXf7xXaxX3xX1xX4fxX10xX221xX9xXaxX54xX18xX9cxX18xX1exX175xX18xX1exX1xXdxX10xXbxX54xX4xX1xX21dxX175xXexXdxX4xX1xX175xX21dxX26xX18xX66xX175xXexXdxX18xX1xX175xX1xX6xX175xXexXdxX18xX1xX175xXbxX1xX6xXdxX175xX5xX21dxX9cxX18xX175xX4xX1xX21dxX175xX66xX9cxX18xX1exX175xX12dxX175xXexX6xXdxX175xX4xX1xX9cxX175xXexX4fxX9cxX18xX1exX175xXbxX1xX9cxX18xX1exX175xX4xX1xX6xX42xX175xX4xX1xX21dxX6xX175xX4xX1xX6xX42xX175xX4fxX21dxX18xX1exX54xX15exX2xX15exX169xX15exX167xXf7xX1xXexX10axXaxX12xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX129xX3xX45fxX1xX8exXdxX3xX5xX21dxX266xX18xX3xX4xX1xX6bxX3xX24bxX328xX18xX1exX3xX504xX12dxX3xXexX28axXdxX3xX4xX1xX50dxX50exX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX43xX3xXf7xXf7xXf7xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX4fxX9cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX84xX85xX3xXcxX4fxX89xX18xX1exX3xX13xX8exXdxX3xX42xX31fxX21dxX3xX4xX4b0xX21dxX3xX4xX2dxX4xX3xX24bxX2aexX18xX3xX91xX6exX43xX3xX24bxX6exX6xX3xXbxX1xX21xX2aexX18xX1exX3xXexXb1exXbxX3xXexX4fxX21dxX18xX1exX3xX24bxX718xX42xX3xX10axX28axX18xX1xX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xXexX21dxX42xX31fxX18xX3xXexX4fxX21dxX42xXb9xX18xX43xX3xXbxX1xX737xX3xX26xXdxX3daxX18xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX21dxXb1exXexX43xX3xXexX28axX9cxX3xX7xX255xX3xX4xX1xX21dxX42xX25exX18xX3xX26xXdxX3daxX18xX3xX10axX28axX18xX1xX3xX10ax4be3xX3xX91xXb9xX3xX18xX1xXb1exX18xX3xXexX1xX54axX4xX43xX3xX96xX3xXexX1xX54axX4xX43xX3xXexX4fxX2dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX10axX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX2dxX18xX3xX26xX328xX43xX3xX24bxX8exX18xX1exX3xX91xXdxX31fxX18xX3xX91xX14xX3xX10axX89xXdxX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX66xX5ebxX18xX3xXexX4fxX9cxX18xX1exX3xX4xX266xX18xX1exX3xXexX2dxX4xX3xX26xX8exX9cxX3xX91xX28xX3xX4fxX50xX18xX1exX43xX3xXbxX1xX3bxX18xX1exX3xX4xX1xX437xX18xX1exX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX4fxX50xX18xX1exXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX91xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX21dxX5xX12xX0xX66xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX91xX12xX0xX54xX66xXdxX91xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1151xX21dxXexX1xX9cxX4fxXaxX12xX45fxXf7xX84xX0xX54xXbxX12
P.V