5 loại thực phẩm mẹ tuyệt đối không cho bé ăn trước giờ đi ngủ
Nếu muốn con bạn có giấc ngủ sâu thay vì quấy khóc tỉnh giấc giữa đêm các mẹ đừng cho bé ăn những loại thực phẩm này trước khi ngủ nhé.
70f0xa484x9601xd438xd4f5xe9d3xf84bx84f3xe987xb204xf2e6xcf4bxcc80xd238xa7edx8cb0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc023x8203x957cxXexX0xb1a1xXaxX17xX18xX19xXexX0xfbb0xeb3cxX19xd29axXexX0xXaxdcbcxX9x814axXdxX18xd05axX2fxf105xaeacxe400xX5xc3ffxXbxXdxX17xX32xXex777axX9xXdxX24xda71xX35xX9xXbxXaxdffexX2cxX9xX33xXax81dcxXcxX9xXcxee7dxX9xXbx880dxX26x10192xXbxX9xee53xc16bxX35xX9xa600xXaxe1eax9754xa7c0xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xa63axX9xdc97xX5cxX9xXbx999axb799x98e6xX2cxX9xX5dxX35xbc49xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dx84eexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x764fxX17xX18xX19xX32xXexcf32xbde9xX50xX9xXcxX50xX56xX5cxX9xX2cxX24xX5cxX9xX23xX3fxX5cxX9xX2cxaee8xX9xX5dxX35xe20cxX2cxX9xX5cxX5dxX78xX9xX2fxad56xX50xX9xXbxXaxX18xX26xX9x8c27x8abcxX9xdf55xX50xXa5xX26xX9xX59xXaxXa1xX2cxX9xXbxc391xX5cxXaxX9xX5dxX35xXa5xX2cxX9xX5dxX35xe40dxX18xX9xX55x931dxXcxX9xX2cxacfbxX2cxX9xXcxX4dxX9xX55xf7aexX5cxX5dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX64xX9xX66xX5cxX9xX5cxXaxXcexX5cxX5dxX9xXdxX24xX3fxX35xX9xXbxXaxX44xX2cxX9xX33xXaxX49xXcxX9xX5cx101b7xX26xX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX5cxX5dxX78xX9xX5cxXaxX64xcd61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7ef5xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexf880xX5bxX2cxX5bxXdxX18xX9xX55xX17xX5cxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6axX24xX5cxX5dxX9xX2cxXaxX24xX2cxX24xXdxX18xXbxX17xX9xX55xX17xX5cxX9xXdxX24xX3fxX35xX9xXbxXaxX44xX2cxX9xX33xXaxX49xXcxX9xX2cxXa1xX9xX2cxXax7508xX18xX9xX2cxXd6xX2cxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX59xd2afxX2cxXaxX9xXbxXaxX190xX2cxXaxX9xX5cxXaxX6bxX9xXbxXaxX17xX24xX23xX6axX24xXcxX35xX5cxX17xX9xc82dxX9xXcxcd7bxXbxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX5dxXadxX26xX9xXbxX66xX5cxX5dxX9xX5cxXaxf72fxX33xX9xXbxX35xXcxX9xXaxf4bfxX5cxX9xX23xXb6xX5cxXaxX9xXbxXaxX6bxX71xX5cxX5dxd538xX9xXbxX35xX5cxXaxX9xXbxXax9196xX5cxX9xXdxX24xX9xXdxaf50xX5cxX5dxX1d6xX9xX59xXaxX35xX90xX5cxX9xX5dxX35xXa5xX2cxX9xX5cxX5dxX78xX9xX55xX90xX5cxX9xXdxXadxX50xX9xXaxX1c8xX5cxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX8fxX5dxX24xX101xX35xX9xX6axX18xX1d6xX9xXbxX6axX24xX5cxX5dxX9xX2cxXaxX24xX2cxX24xXdxX18xXbxX17xX9xX55xX17xX5cxX9xX2cxXa1xX9xX2cxXaxX183xX18xX9xX2cxX18xddb1xX243xX17xX35xX5cxX9xX1aaxX9xXcxX1adxXbxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX5dxX35xXcexX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX1c8xX9xXbxXax780dxX9xXdxX50xX5bxX5cxX9xXbxXc3xX5cxXaxX9xXbxXd6xX24xX1d6xX9xX19xX24xX9xX55xXa1xX9xX2fxac30xX9xX59xXaxX35xX90xX5cxX9xX23xX3fxX5cxX9xX59xXaxXa1xX9xX2cxXaxXb6xXcxX9xXb5xX101xX24xX9xX5dxX35xXa5xX2cxX9xX5cxX5dxX78xX9xXb5xX101xX9xX5cxX5dxX78xX9xX19xe777xX9xX23xX1c0xX9xXbxXc3xX5cxXaxX9xX5dxX35xXa5xX2cxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX133xXcexX18xX9xX5cxX5dxX50xX26xXd2xX5cxX9xX59xX17xXcxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX8fxXaxX35xfd52xX50xX9xX2cxXaxX1c0xX9xX17xXcxX9xXaxfd47xX5cxX9xX2fxX279xX9xX5cxX5dxX3fxX2cxX9xX5cxXaxX35xXd2xX5cxX9xX59xXaxX35xX9xX23xX35xX90xXbxX9xX2fxXcexX18xX9xXaxX24xXd6xX9xX6axX18xX9xXdxX3fxX35xX9xXdxX101xX9xXbxXaxX44xX2cxX9xX33xXaxX49xXcxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX5cxX9xX66xX5cxX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dxX78xX115xX9xX5xX50xX26xX9xX5cxXaxX35xXd2xX5cxX1d6xX9xX55xXa1xX9xXdxX101xX9xX2fxX44xX9xXbxXax7e27xXbxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexbfeexX56xX5cxX5dxX9xX2fxXcexX18xX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dxX78xX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxX261xX9xX5dxX35xbe64xX33xX9xXbxX6ax9834xX9xX5cxXaxX18xX5cxXaxX9xX23xX50xf76axX5cxX9xX5cxX5dx7325xX1d6xX9xX5cxX5dxX78xX9xX2fxXadxX50xX9xXb5xX101xX9xXbxX56xXbxX9xX5cxXaxX6bxX5cxX5dxX9xXb5xXa5xX5cxX9xX55xX2fexX9x8a85xX9xX55xXadxX26xX9xXdxX101xX9xX2fxXcexX18xX9xX5cxX5dxX50xX26xXd2xX5cxX9xX59xX17xXcxX9xX5cxX90xX50xX9xX50xX56xX5cxX5dxX9xX23xX50x1006fxX35xX9xXbxX56xX35xX9xX6axXa5xXbxX9xX19xX2a3xX9xXdxX101xXcxX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX9xXbxX6axX3bcxX9xXbxX190xX2cxXaxX9xXdxX50xaecdxX9xXbxXaxXddxX18xX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX23xX64xX24xX115xX9xX5xX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dxX78xX1d6xX9xXcxX4dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX5cxX9xX50xX56xX5cxX5dxX9xX2fxXcexX18xX9xXbxXd6xX2cxXaxX9xX23xX64xX24xX9xXdxX101xX9xXbxX56xXbxX9xX5cxXaxXa5xXbxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexccc4xXb6xX9xX66xX5cxX9xXdxX35xX2fexX5cxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX2xX3cbxX9xX6axXa5xXbxX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX5cxX5dxX6bxX71xX35xX9xX55xef35xX9xX23xX35xX90xXbxX9xXb5xX2fexX9xXdxX71xX35xX9xX59xXaxX50xX26xXd2xX5cxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX66xX5cxX9xXcxXb6xX9xX66xX5cxX9xXdxX35xX2fexX5cxX9xX23xX50xX40dxX35xX9xXbxX56xX35xX1d6xX9xXbxX50xX26xX9xX5cxXaxX35xXd2xX5cxX9xXb5xb777xX5cxX9xX2cxX1dfxX5cxX9xX33xXaxa438xX35xX9xX5cxXaxX1e6xX2cxX9xXdxX3fxX35xX115xX9xX49exXb6xX9xX66xX5cxX9xXdxX35xX2fexX5cxX9xX2cxXaxX183xX18xX9xXb8xX50xXd6xX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX23xX64xX24xX1d6xX9xXcxX50xX56xX35xX9xXb5xX101xX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX23xX525xX24xX9xXb8xX50xX525xX5cxX1d6xX9xX55x8704xX2cxX9xX23xX35xX52xXbxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xXbxX56xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX6axX3bcxX9xX17xXcxX115xX9xfaf6xX5cxX9xXcxXb6xX9xX66xX5cxX9xXdxX35xX2fexX5cxX9xXb5xX101xX24xX9xX23xX50xX40dxX35xX9xXbxX56xX35xX9xX2fxX279xX9xX2cxX101xX5cxX5dxX9xX59xXaxX35xX90xX5cxX9xX23xX64xX9xX59xXaxXa1xX9xXbxX35xXd2xX50xX1d6xX9xX55xX3c6xX5cxX5dxX9xXbxXaxX71xX35xX9xXbxXaxX50xX9xX5cxX3fxX33xX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX2cxX1dfxX5cxX9xXbxXaxX35xX90xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX6axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xda4bxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5cxXaxX115xXb5xX5cxX1cxX5cxX17xac93xX2fxX1cxX2axfd84xX3bxX2axX1cxX635xX635xX19x9f75xX63cxX635xac14x9ab0xX63fxababxXbxd2a8xX3bxX63cxX635xXdxX63cxX115xdca0xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXdxX24xX18xX35xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xX33xXaxX18xXcxX9xXcxX17xX9xXbxX50xX26xX17xXbxX9xX19xX24xX35xX9xX59xXaxX24xX5cxX5dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX17xX9xX18xX5cxX9xXbxX6axX50xX24xX2cxX9xX5dxX35xX24xX9xX19xX35xX9xX5cxX5dxX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexd8f9xXaxX24xX18xX35xX9xXbxXadxX26xX9xX2cxXaxX35xXd2xX5cxX9xXb5xX101xX9xX55xX3c6xX9xX66xX5cxX9xX2cxXaxX90xX9xX23xX35xX90xX5cxX9xX2fx71e9xX5cxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX8fxX18xXbxX6axX35xX9xX33xXaxX56xXbxX9xX33xXaxXd6xXbxX9xXbxX6axX24xX5cxX5dxX9xX59xXaxX24xX18xX35xX9xXbxXadxX26xX9xX2cxXaxX35xXd2xX5cxX1d6xX9xXcxX1adxXbxX9xXbxX6axX24xX5cxX5dxX9xX5cxXaxXcexX5cxX5dxX9xXbxXaxX44xX2cxX9xX33xXaxX49xXcxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX66xX5cxX1d6xX9xX55xX56exX2cxX9xX23xX35xX52xXbxX9xXdxX101xX9xX66xX5cxX9xX59xXaxX50xX26xX18xacdexX50xX9xX55xX35xX261xXcxX9xXdxX6cxX5cxX9xX5cxXaxXa5xXbxX9xX2cxX78xX18xX9xX2cxXd6xX2cxX9xXcxXa1xX5cxX9xX66xX5cxX9xX5cxXaxX4dxX9x9d17xX2fxX5cxX18xX2cxX59xX2fx942axX9xX5cxXaxX6bxX9xX59xXaxX24xX18xX35xX9xXbxXadxX26xX9xX2cxXaxX35xXd2xX5cxX9xX2cxXaxX190xX5cxXaxX9xXdxX101xX9xXbxX190xX5cxXaxX9xXbxX35xX52xX5cxX9xXdxd5e9xX35xX115xX9xX4xXaxXc3xX9xX2cxX1dfxX5cxX9xXcxX1adxXbxX9xXbxX3b7xX35xX9xX59xXaxX24xX18xX35xX9xXbxXadxX26xX9xX2cxXaxX35xXd2xX5cxX9xX5cxXax8a44xX9xXdxX101xX9xX23xX3fxX5cxX9xX55xX4daxX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxX261xX9xXbxXaxX7d5xX18xX9xXcxX4daxX5cxX9xX2cxX1c8xX5cxX9xX55xXa1xX35xX9xX55xXd2xXcxX9xX59xXaxX50xX26xX18xX9xXcxX1adxXbxX9xX2cxXd6xX2cxXaxX9xX19xX2a3xX9xX19xX101xX5cxX5dxX115xX9x10022xXa5xX5cxX9xX55xX2fexX9xX5cx100c8xXcxX9xX3eaxX9xX2cxXaxa172xX1d6xX9xX2cxXd6xX2cxX9xXdxX24xX3fxX35xX9xXbxXaxX183xX2cxX9xX66xX5cxX9xX2cxXaxX90xX9xX23xX35xX90xX5cxX9xX2fxX6d7xX5cxX9xX59xX35xX261xX50xX9xX5cxX101xX26xX9xXbxXaxX6bxX71xX5cxX5dxX9xX2cxXaxX183xX18xX9xXaxX101xXcxX9xXdxX6bxX7afxX5cxX5dxX9xX23xX1adxXbxX9xX5cxX5dxfc65xXbxX9xX2cxX18xX24xX115xX9xX4xXaxX1e6xX2cxX9xX2cxXaxX1e6xX5cxX9xX6axX81dxX5cxX5dxX1d6xX9xXdxX6bxX7afxX5cxX5dxX9xX23xX1adxXbxX9xX5cxX5dxX86axXbxX9xX5cxX101xX26xX9xX2fxX279xX9xX5dxXadxX26xX9xX6axX18xX9xX5cxXaxXcexX5cxX5dxX9xXb5xXa5xX5cxX9xX55xX2fexX9xXdxX35xXd2xX5cxX9xXb8xX50xX18xX5cxX9xX55xX90xX5cxX9xX5dxX35xXa5xX2cxX9xX5cxX5dxX78xX9xXcxX101xX9xX23xX3fxX5cxX9xXaxX24xX101xX5cxX9xXbxX24xX101xX5cxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xXcxX50xX56xX5cxX9xX5dxX56exX33xX9xX33xXaxX525xX35xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX6b4xX17xXcxX9xXdxX3fxX5cxXaxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX6b4xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX66xX5cxX9xX59xX17xXcxX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX5cxX5dxX78xX115xX9xX6b4xX17xXcxX9xXdxX3fxX5cxXaxX9xXbxX6axX5bxX5cxX5dxX9xX2cxXa1xX9xXb5xX3bcxX9xXdxX101xX9xXcxX1adxXbxX9xXcxXa1xX5cxX9xX66xX5cxX9xXb5xX56exXbxX9xX2cxX44xX2cxX9xX59x9bddxX9xXbxX35xX52xX5cxX9xXdxX7afxX35xX115xX9xX5xX6axX24xX5cxX5dxX9xXbxXaxX44xX2cxX9xXbxX90xX1d6xX9xX55xX35xX2fexX50xX9xX5cxX101xX26xX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX55xX3b7xX5cxX5dxX115xX9xX6b4xX17xXcxX9xXdxX101xX9xX5cxX5dxX50xX3c6xX5cxX9xXbxXaxX44xX2cxX9xX33xXaxX49xXcxX9xX2cxXaxX183xX18xX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX55xX6bxX71xX5cxX5dxX9xXdxX51cxX5cxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX23xX64xX24xX115xX9xX8fxX90xX50xX9xX66xX5cxX9xX59xX17xXcxX9xXb5xX101xX24xX9xX23xX50xX40dxX35xX9xXbxX56xX35xX1d6xX9xX23xX3fxX5cxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXaxXcexX5cxX5dxX9xX2fxX279xX9xXbxX66xX5cxX5dxX9xX2cxXadxX5cxX9xXcxX101xX9xX2cxffb1xX5cxX9xX5cxX5dxX66xX5cxX9xX2cxX525xX5cxX9xX59xXaxX525xX9xX5cxX66xX5cxX5dxX9xX55xX56xXbxX9xX2cxXaxXd6xX26xX9xX55xX6bxX71xX5cxX5dxX9xXb5xX101xX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX23xX64xX24xX9xX2cxX78xX18xX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXex88faxX18xX50xX9xbf3axX18xX5cxXaxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX58cxX5cxX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX6axX18xX50xX9xXb8xX50xX525xX9xXbxX6axXd6xX5cxXaxX9xX55xX6bxX7afxX2cxX9xX50xX5cxX5dxX9xXbxXaxX6bxX9xXb5xX101xX9xXbxX35xXcxX9xXcxX3fxX2cxXaxX1d6xX9xX5cxXaxX6bxX5cxX5dxX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxXd2xX5cxX9xX66xX5cxX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX5cxX5dxX78xX115xX9xXa6exX18xX50xX9xX2cxX78xX9xXb5xX56xX5cxX9xX2cxXaxX183xX18xX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX19xX35xX5cxXaxX9xX19xX6bx8d4cxX5cxX5dxX115xX9x8e2fxXadxX26xX9xXdxX101xX9xXdx8e1bxX9xX19xX24xX9xX59xXaxX35xX90xX5cxX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX5cxX5dxX6bxX71xX35xX9xX5cxX5dxXaxe8d5xX9xX6axX81dxX5cxX5dxX9xX66xX5cxX9xX6axX18xX50xX9xX2cxX78xX9xXbxX6axX6bxX6cxX2cxX9xX59xXaxX35xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dxX78xX9xX2fxX279xX9xX5dxX35xX3b7xX33xX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX9xX59xXaxX7d5xX17xX9xXcxX3fxX5cxXaxX9xXb5xX101xX9xXbxX6axXd6xX5cxX5dxX9xX59xX35xX52xX5cxX115xX9xXb09xX35xX2fexX50xX9xX5cxX101xX26xX9xXbxXaxX37cxXbxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX1dfxXcxX115xX9xXa6exX18xX50xX9xX2cxX78xX9xX2cxXaxX183xX18xX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xXa72xX17xX5cxXdxX50xXdxX24xbf77xX24xX9xf9bcxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX50xX26xX261xX5cxX9xX6axXa5xXbxX9xX2cxXaxX37cxXcxX9xX59xXaxX35xX9xX55xX35xX9xXb8xX50xX18xX9xXaxX52xX9xXbxX35xXd2xX50xX9xXaxXa1xX18xX115xX9xX58cxX5cxX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX6axX18xX50xX9xX2cxX78xX9xXb5xX101xX24xX9xX23xX18xX5cxX9xX55xXd2xXcxX9xX2fxX279xX9xX59xXaxX35xX90xX5cxX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX9xX23xX3fxX5cxX9xX33xXaxX525xX35xX9xXbxXaxX183xX2cxX9xX59xXaxX50xX26xX18xX9xXaxX1c8xX5cxX9xXcxX183xX2cxX9xX2cxX1dfxX5cxX9xXbxXaxX35xX90xXbxX9xX55xX261xX9xXbxX35xXd2xX50xX9xXaxXa1xX18xX9xXdxX6bxX7afxX5cxX5dxX9xX2cxXaxXa5xXbxX9xXa72xX1c8xX9xX5cxX101xX26xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX6b4xXaxX24xX18xX35xX9xXdxX18xX5cxX5dxX1d6xX9xXaxX3fxXbxX9xX19xX3bcxX0xX1cxX2fxXbxX6axX24xX5cxX5dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX125xX24xX19xX26xX32xXexX49exX56exX2cxX9xX19xX3cbxX9xX19xX35xX5cxXaxX9xX19xX6bxXb04xX5cxX5dxX9xX2cxX78xX18xX9xX59xXaxX24xX18xX35xX9xXdxX18xX5cxX5dxX1d6xX9xXaxX3fxXbxX9xX19xX3bcxX9xX6axXa5xXbxX9xXbxX56xXbxX5cxXaxX6bxX5cxX5dxX9xX5cxXa1xX9xXdxX3fxX35xX9xXdxX101xX9xX32xXb5xX50xX18xX9xX59xXaxX190xX9xX5dxX18xX2fxX32xX115xX9xX133xX18xX50xX9xX59xXaxX35xX9xX66xX5cxX9xX59xXaxX24xX18xX35xX9xXdxX18xX5cxX5dxX1d6xX9xXaxX3fxXbxX9xX19xX3bcxX1d6xX9xX2cxX1c8xX9xXbxXaxX261xX9xXbxX6axX3bcxX9xX2fxX279xX9xX2fxX18xX5cxXcxX6axX9xX2fxX35xX5cxXaxX9xX6axXa5xXbxX9xX5cxXaxX35xX2fexX50xX9xX59xXaxX190xX9xXbxX6axX24xX5cxX5dxX9xX23xaeddxX5cxX5dxX115xX9xX8fxX90xX50xX9xX23xX64xX9xX55xX35xX9xX5cxX5dxX78xX9xX5cxX5dxX18xX26xX1d6xX9xX55xX6bxX1c8xX5cxX5dxX9xX5cxXaxX35xXd2xX5cxX9xX2fxX279xX9xX6axXa5xXbxX9xX59xXaxXa1xX9xX5cxX5dxX78xX1d6xX9xXbxX6axX81dxX5cxX9xXbxX6axX86axX2cxX1d6xX9xX5cxX5dxX78xX9xX59xXaxX5bxX5cxX5dxX9xX5cxX5dxX24xX5cxX9xX5dxX35xXa5xX2cxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX133xX24xX50xX6axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX6b4xXaxX7d5xX17xX9xb6b6xX9xXb09xX4dxX33xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe