Thời tiết hôm nay: Mưa rét bao trùm Bắc Trung bộ
Từ tối 22/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8.
2617x918bx906bx787ex977fx2ce6x59a2x6656x2dc4x45fexa64ex98d1x6d48x9398x8000x9f8cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax4053x5d94xa982xXexX0x51d4xXaxX17xX18xX19xXexX0x6498x4dbdxX19x8e28xXexX0xXax50b3xX9x82b0xXdxX18x41fdxX2fx8dbax779dx8020xX5x8435xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax8a77xX35xX9xXbxX35x9313xXbxX9xXax287bxXcxX9x6995xX18xX26x874cxX9x3482x328cxX18xX9xa291x8cdaxXbxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX52x923axXcxX9x31c8x75edxX2cxX9xX5xX52x5a4exX49x3b25xX9xX23x8ac8xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxX4exX18xX35xX49xa75dx9e8axX17x73c5xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX7exX19xX35x4bc8x4bdfxX18xX33xX24x6635xX35xX8dxX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3eabxX17xX18xX19xX32xXexX5x5746xX9xXbx3cf3xX35xX9x8be4xXadxX1cxXadx6236xX9x27efxXaxX46xX49xX67xX9xXb3xXax4ab9xX9xXdx330dxX49xXaxX9x7455x36f0xX9x71d1xX49xXaxX9xXaxX4fx5c31xX49xX67xX9xXc2xX42xX49xX9xX33xXaxXbbxX18xX9x8f95xX46xX49xX67xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axXb1xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5fxX6axXb1xX9xXax5833xX65xX9xXaxX42xXbxX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX5x7c19xX26xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xX8dx6025xX9xXcxX6axXbxX9xX2fxXaaxX9xX49x8093xX35xX9xXbxXaxX65xX6axX2cxX9xXbxX52xX65xX49xX67xX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5fxX6ax4aa8xX9xa26fxX9xX8dx3d2bxX49xXaxX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xXc2xXc3xX9xX2cx8df7xX9xX67xX35xX141xX9xXd8xX46xX49xX67xX9xX5fxX60xX2cxX9xX2cx515bxX33xX9x552cxXb1xX9xX67xX35x8e1axXbxX9xX2cxX151xX33xX9x80bbxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexXa0xX35x7bf0xX49xX9xXb3xXaxX46xX49xX67xX9xXb3xXaxXbbxX9xXdxXbexX49xXaxX9xXc2xXc3xX9xXc5xX49xXaxX9xXaxX4fxXcbxX49xX67xX9xXc2xX42xX49xX9xX2cx4f82xX2cxX9xX49xX116xX35xX9xXb3xXaxX19dxX2cxX9xXcbxX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX5xX101xX26xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xX8dxX10cxX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5fxX6axX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xXc5xX49xXaxX9xXaxX4fxXcbxX49xX67xX9xX2cx7b45xX18xX9xXb3xXaxX46xX49xX67xX9xXb3xXaxXbbxX9xXdxXbexX49xXaxXb1xX9xXcbxX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xXc2x2841xXcxX9xX8dxX10cxX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xXb1xX9xXcxX4fxX18xX9xX49xXax3745xX9xX49xXaxX35xa198xX65xX9xX49xX116xX35x5840xX9xX2cxX19dxX2cxX9xXbx7e8axX49xXaxX9xX5fxX60xX2cxX9xX8dxX10cxX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5xX52xX65xX49xX67xX9xX5fxX6axX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xXb1xX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX10cxX24xX9xX8dxX10cxX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xX2cxX141xX9xX19xX46xX49xX67xXb1xX9xXbxX52xX24xX49xX67xX9xX2cxX116xX49xX9xX19xX46xX49xX67xX9xX2cxX141xX9xXb3xXaxXc5xX9xX49x99e4xX49xX67xX9x8955xXc5xX26xX9xX52xX18xX9xXbxXaaxX9xXdxXaaxX2cxXb1xX9xXcxX4fxX18xX9xXc2xX19dxX9xX8dxX10cxX9xX67xX35xX141xX9xX67xX35xX159xXbxX9xXcxXbexX49xXaxX12dxX9x35d6xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xXbxX52xX24xX49xX67xX9xXc2xX151xXbxX9xXdxX35xX22bxX49xX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX9x5c27xX9xa395xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX4xX19dxX2cxX9xXbxX238xX49xXaxX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xXbxX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49x34afxX35xX9xX52xX53xXbxX9xXc2xX159xXcxXb1xX9xX49xXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xX8dxX22bxX9xXc2xX20dxXcxX9xX8dxX10cxX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX33xXax96bdxX9xX23xX35xX42xX49xX9xX2axX2dcxX9xX2daxX9xX2axX154xX9xXc2xX6axXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49xX313xX35xX9xX2ax8e3bxX9xX2daxX9xX2axX2dcxX9xXc2xX6axXb1xX9xX49xX313xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX4fx7223xX35xX9x6756xX9xXc2xX6axX12dxX9xXa0xX10cxX9xX7fxX6axX35xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX49xXaxX226xX231xX9xXbxX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxX9xX8dxX375xX35xX9xX49xXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xX8dxX22bxX9xXc2xX20dxXcxX9xX8dxX10cxX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX2axX2dcxX9xX2daxX9xX2axX154xX9xXc2xX6axX12dxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX52xX67xX35xX49xX4cxX9xXadxX33xX290xX9xX18xX65xXbxX24xX231xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX52xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX67xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX24xX35xX9xXbxX35xX17xXbxX9xXaxX24xXcxX9xX49xX18xX26xX9xXcxX65xX18xX9xX52xX17xXbxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX52xX65xXcxX9xX23xX18xX2cxX9xXbxX52xX65xX49xX67xX9xX23xX24xX32xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX12dxX8dxX49xX1cxX49xX17xX81xX2fxX1cxX2axX160xX360xX160xX1cx2fb6xX470xX19xa3f2xX360xX470x8ceaxX470xX476xX2axXbxX473xXadxX473xX2axXdxX360xX12dx286exX33xX67xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX4exX35xX22bxX49xX9xX5fxX60xX2cxX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX53xXbxX9xXbxX52xX24xX49xX67xX9xX49xX67xX10cxX26xX9xXadxX2dcxX1cxXadxX12dxX9x4f1bxX49xXaxX4cxX9xX5xX5x740cx7956xX7fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX52xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX12fxX9xX8dxX132xX49xXaxX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX9xX2cxX141xX9xX67xX35xX141xX9xXd8xX46xX49xX67xX9xX5fxX60xX2cxX9xXcxXbexX49xXaxX9xX2cxX151xX33xX9xX154xXb1xX9xX67xX35xX159xXbxX9xX2cxX151xX33xX9xX160xXb1xX9xX23xX35x63eaxX49xX9xXc2xX6axX49xX67xX231xX9xXb3xXaxX65xX9xX8dx7935xX2cxX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX35xX534xX49xX9xXd8xX46xX49xX67xX9x52d3xX23xX18xX24xX9xX67x9e99xXcxX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX23xX35xX534xX49xX9x8d80xX65xXf4xX49xX9xXc2xXc5xX24xX9xXa0xX24xX10cxX49xX67xX9xX8exX18x68bfxX9xX2cxX141xX9xX67xX35xX141xX9xXd8xX46xX49xX67xX9xX5fxX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xX154xXb1xX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX5fxX60xX2cxX9xX2cxX141xX9xXdxX313xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xX470xXb1xX9xX67xX35xX159xXbxX9xX2cxX151xX33xX9xX378xXb1xX9xX23xX35xX534xX49xX9xXc2xX6axX49xX67xX9xXcxXbexX49xXaxX12dxX9xX4xX151xX33xX9xXc2xX6axX9xX52xX1f0xX35xX9xX52xX24xX9xXbxXaxX35xX20dxX49xX9xXbxX18xX35xX4cxX9xX2cxX151xX33xX9xX2axX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX290xXbxX2daxX18xXdxX35xX67xX49xX4cxX9xX2cxX17xX49xXbxX17xX52xX231xX32xXexX0xX35xXcxX67xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX24xX35xX9xXbxX35xX17xXbxX9xXaxX24xXcxX9xX49xX18xX26xX9xXcxX65xX18xX9xX52xX17xXbxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX52xX65xXcxX9xX23xX18xX2cxX9xXbxX52xX65xX49xX67xX9xX23xX24xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX81xX35xX19xXbxXaxX4cxX154xX360xX360xX33xX290xX231xXaxX17xX35xX67xXaxXbxX4cxX476xX360xX360xX33xX290xX32xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX12dxX8dxX49xX1cxX49xX17xX81xX2fxX1cxX2axX160xX360xX160xX1cxX470xX470xX19xX473xX360xX470xX476xX470xX476xX2axXbxX476xX154xX378xXadxXdxX2axX12dxX482xX33xX67xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX65xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX2fxXbxX52xX24xX49xX67xXexX2xX542xX9xX23xX19dxX24xX9xXbxXaxX3dxX35xX9xXbxX35xX42xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX19dxX2cxX9xXb3xXaxX65xX9xX8dxX542xX2cxX9xXbxX52xX20dxX49xX9xX2cxXc5xX9xX49xX4fxX375xX2cxX9xX49xX67xX10cxX26xX9xXadxX2dcxX1cxXadxX4cxX0xX1cxX2fxXbxX52xX24xX49xX67xXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX7xXaxXbbxX18xX9xX5xX101xX26xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX22bxX65xX9xXcxX101xX26xXb1xX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xXb1xX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX10cxX24xX9xX52xXc5xX35xX9xX52xX19dxX2cxX9xX8dxX10cxX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xX2cxX141xX9xX19xX46xX49xX67xXb1xX9xX2fxX18xX65xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX8dxX10cxX35xX9xX49xX116xX35xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xX49xXax2d7dxX12dxX9xX5xX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxX12dxX9xXd8xX6axX9x8914xXcxX9xXbxXa7xX9xX154xX473xX9xX2daxX9xX378xX2dcx343dxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX473xX9xX2daxX9xX2axX160xX9xXc2xX6axXb1xX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xX19xX4fxX375xX35xX9xX2axX473xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX154xX9xX2daxX9xX2axX378xX9xXc2xX6axXb1xX9xX52xX35xX20dxX49xX67xX9xXb3xXaxX65xX9xX5xX101xX26xX9xX5fxX60xX2cxX9xXadxX2axX9xX2daxX9xXadxX476xXb1xX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xXbxX52xX20dxX49xX9xXadxX476xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX7xXaxXbbxX18xX9xXd8xX46xX49xX67xX9xX5fxX60xX2cxX9xX5fxX6axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX22bxX65xX9xXcxX101xX26xXb1xX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX8dxX10cxX9xXc2xX20dxXcxX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX49xXaxX226xX9xX52xXc5xX35xX9xX52xX19dxX2cxX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX9xX2daxX9xX2dcxX12dxX9xX5xX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49xX313xX35xX9xX52xX53xXbxX9xXc2xX159xXcxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX154xX160xX9xX2daxX9xX378xX154xX7ddxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX2dcxX9xX2daxX9xX2axX154xX9xXc2xX6axXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49xX313xX35xX9xX2axX2axX9xX2daxX9xX2axX476xX9xXc2xX6axXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49xX313xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xX19xX4fxX375xX35xX9xX2axX360xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX473xX9xX2daxX9xX2axX160xX9xXc2xX6axXb1xX9xX8dxX5cxX49xX67xX9xX49xX313xX35xX9xX2axXadxX9xX2daxX9xX2axX473xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX5xXaxX18xX49xXaxX9xXa0xX141xX18xX9xX2daxX9xX5xXaxXa7xX18xX9xX5xXaxX35xX20dxX49xX9xXa0xX65xX42xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX22bxX65xX9xXcxX101xX26xXb1xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xXb1xX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX10cxX24xX9xX8dxX10cxX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xX2cxX141xX9xX19xX46xX49xX67xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xX23xX60xX2cxX9xXc2xX42xX49xX9xXbxX101xX26xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX2daxX2dcxX12dxX9xX7xXaxXbbxX18xX9xX5fxX60xX2cxX9xXbxX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX154xX160xX9xX2daxX9xX378xX160xX7ddxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX476xX9xX2daxX9xX2axX470xX9xXc2xX6axXb1xX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX7fxX18xXcxX9xX2axX160xX9xX2daxX9xXadxX2axX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX470xX9xX2daxX9xXadxX360xX9xXc2xX6axXb1xX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX7fxX18xXcxX9xXadxXadxX9xX2daxX9xXadxX473xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXd8xX10cxX9xX7fx9228xX49xX67xX9xXc2xX42xX49xX9xX5fx3f4exX49xXaxX9xX5xXaxX65xX159xX49xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXbbxX18xX9xX5fxX60xX2cxX9xX49xXaxX35xX22bxX65xX9xXcxX101xX26xXb1xX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX10cxX24xX9xX8dxX10cxX9xX19xX46xX49xX67xX9xX8dxX10cxX35xX9xX49xX116xX35xX231xX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX7fxX18xXcxX9xXcxX101xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc2xX343xX35xXb1xX9xX49xX67xX10cxX26xX9xX49xX60xX49xX67xXb1xX9xXc2xX20dxXcxX9xXb3xXaxX46xX49xX67xX9xXcxX4fxX18xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX2daxX2dcxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX473xX2dcxX9xX2daxX9xX378xX154xX7ddxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xXadxXadxX9xX2daxX9xXadxX473xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xXadxX154xX9xX2daxX9xXadxX378xX9xXc2xX6axXb1xX9xX33xXaxXbbxX18xX9xX7fxX18xXcxX9xXadxX160xX9xX2daxX9xX2dcxX2axX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX5xX101xX26xX9xX7fxX67xX65xX26xX20dxX49xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX4exX101xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc2xX343xX35xXb1xX9xX49xX67xX10cxX26xX9xX49xX60xX49xX67xXb1xX9xXc2xX20dxXcxX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX8dxX10cxX35xX9xX49xX116xX35xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xXc2xX42xX49xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX2daxX2dcxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX473xX360xX9xX2daxX9xX378xXadxX7ddxX12dxX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX470xX9xX2daxX9xXadxX360xX9xXc2xX6axX9xX4xX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xXadxX378xX9xX2daxX9xX2dcxXadxX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX7fxX18xXcxX9xX5fxX6axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX4exX101xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc2xX343xX35xXb1xX9xX49xX67xX10cxX26xX9xX49xX60xX49xX67xXb1xX9xXc2xX20dxXcxX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX52xX10cxX24xX9xX8dxX10cxX9xX19xX46xX49xX67xX9xX8dxX10cxX35xX9xX49xX116xX35xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xXc2xX42xX49xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX9xX2daxX9xX2dcxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX473xX360xX9xX2daxX9xX378xXadxX7ddxX12dxX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xXadxXadxX9xX2daxX9xXadxX473xX9xXc2xX6axX9xX4xX12dxX9xX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2dcxX2axX9xX2daxX9xX2dcxX476xX9xXc2xX6axXb1xX9xXcxX35xX22bxX49xX9xXd8xX46xX49xX67xX9xX2cxX141xX9xX49xX116xX35xX9xXbxX52xX20dxX49xX9xX2dcxX476xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXa0xX10cxX9xX7fxX6axX35xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX24xX19xX26xX32xXexX7fxXaxX35xX22bxX65xX9xXcxX101xX26xXb1xX9xX2fxX19dxX49xX67xX9xX8dxX10cxX9xXc2xX20dxXcxX9xX2cxX141xX9xXcxX4fxX18xX9xX49xXaxX226xX12dxX9xX2b8xX35xX141xX9xXc2xX46xX49xX67xX9xX23xX60xX2cxX9xX2cxX151xX33xX9xXadxX9xX2daxX9xX2dcxX12dxX9xX5xX52xX3dxX35xX9xX52xX53xXbxX12dxX9xXd8xX6axX9xX7d0xXcxX9xXbxXa7xX9xX154xX160xX9xX2daxX9xX378xX473xX7ddxX12dxX9xX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xXbxXaxX151xX33xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX476xX9xX2daxX9xX2axX154xX9xXc2xX6axX9xX4xX7fxXaxX35xX179xXbxX9xXc2xX6axX9xX2cxX18xX24xX9xX49xXaxX151xXbxX9xXbxXa7xX4cxX9xX2axX154xX9xX2daxX9xX2axX160xX9xXc2xX6axX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8exX24xX65xX52xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXa0xX12dxX4cbxX1cxX5fxX19dxX24xX9xX5xX35xX49xX9xXbx4908xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe