Porsche 911 GT2 RS Clubsport hàng hiếm chuẩn bị được đấu giá
Một trong 200 chiếc Porsche 911 GT2 RS Clubsport đặc biệt sẽ được bán đấu giá tại Mỹ với giá dự kiến 360.000 - 400.000 USD.
eed3x1188ex1046bx11148xf3b5x114e8x133dfx13c3fx13d83xX7x13695x17194x12b85x13ad4x11afex133f6xX5xf9f8xXax11e7bx113c2x163a1x10f19xX7xX4xX1xX10xX3x103d7xX2xX2xX3x130d8xXcx168e2xX3x13d67x14ceexX3xf570xX5x12f47x117c3xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xf1f7x16776x16d33xX3xX1xXdxf9dbx12f82xX3xX4xX1xX28xf665xX32xX3xX29x14091xX3x14ebex11a84xf836xX4xX3xX43x13247xX28xX3xX33xXdx16a83xX0x119dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f87xX10xX6x1786cxXaxX12x1516dx166c5xXexX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xX21xfd7bxX70xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX43xf55bxX4xX3xX29xXdx136c8xXexX3xX7x12836xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX29xX4exX32xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exX3xXex124dcxXdxX3xX65x13133xX3x12803x15531xXdxX3xX33xXdxX4exX3xX62x11073xX3xf94bxXdxX37xX32xX3x1276bx171ecxX70xf451xX70xX70xX70xX3x148abxX3xf325xX70xX70xXcdxX70xX70xX70xX3xf4a4xX24x16ae4xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a16xX14xX62x10131xXaxX12xX23xX6xX3xX38x166adxXexX3xX5xfa06xX32xX3xX43xXfdxX28xX3xXexXdx1080exX32xX3xXexXb4xXdxX3xXexX15xXdxf7c7xX32xX3xX5x16790xX38xX3x1566dxX14xX7xX3x13cc0xX32xX33xX10xX5xX10xX7xX3xX11bxX28xXexX14xX3xX24xX1xX14x12665xX3xX21xX70xX2x10ed2x167afxX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX5xX31xX3xXbxX1xXdxX106xX32xX3xX29x153f2xX32xX3xX4xX1x158cfxX3xX7x15406xX3xX62x1310dxX32xX33xX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xX43xX44x14cc7xX32xX33xX3xX43xX28xX6xX3xX4x1131bxX6xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xXcdxX3xX26xX1xXdxX37xX4xX3x14dedxX10xX3xX1xXdxX9cxX32xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exX3xXexXb4xXdxX3xX38xX66xXexX3xX7xXc3xX3xXc5xXdxX9cxX32xX3xX62xX14xX3xX23xX65xX3xX24xX14xXexX1xX10xX29xXf2xXaxX7xX3xXex1074exX3xX4xX1x12fd7xX4xX3xXexXb4xXdxX3xX43xX15axX14xX3xX11bxX38xX10xX5xXdxX6xX131xX3xXexX1xX28xX66xX4xX3xf72axX5xX14xX15xXdxX62xX6xX3x1445axX65xXb8x16839xX3xXbaxXbbxXdxX3xX7x10ba4xX3xXexX1xX1c9xX3xXexXc3xX3xX130x11bdaxX50xX21xX70xX70xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1x129cfxX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fx14154xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXd4xX1fexX1fexXexX130xXcaxXd4xX21xX5xXcaxXd2xX2xXcdx1377axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXd4xXd4xXcbxXexX130xX21xX2xXcbxX5xX2xX70xXd2xX21xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX5xX31xX3xX38x17141xX28xX3xX18fxX10xX3xX1fxXcxX3xX38xXb4xX32xX1xX3xX38xXa0xX3xX32xX1xX49xXexX3xX4xX17axX6xX3xX1xX114xX32xX33xX3xX18fxX10xX3xX43xX37xX32xX3xXex17a4cxX3x107d1xX1c9xX4xX3xX38xX31xX3xX4xX4exX4xX3xXc5xX1xX4exX4xX1xX3xX1xX31xX32xX33xX3xX4x10d83xX3xXexX1xX110xX3xX7x1396cxX3xX1x164d9xX28xXcdxX3xX26xX1xX17axX3xX32xX1x13b3cxX32xX3xX4xX17axX6xX3xX32xX1xX431xX32xX33xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX3xX32xX31xXf2xX3xX4xX427xX3xXexX1xX110xX3xX7xX162xX3xX62xX165xX32xX33xX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xX4xX4exX4xX3xX33xXdxX15axXdxX3xX43xX28xX6xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX62xX14xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXexX1c5xX3xX4xX1xX1c9xX4xX3xXexXb4xXdxX3xX32xX1xXdx12231xX28xX3xXexX15xX44xX171xX32xX33xX3xX43xX28xX6xX3xXexX15xX106xX32xX3xXexX14xX31xX32xX3xXexX1xX37xX3xX33xXdxXbbxXdxXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXcaxXcaxXcaxXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXd4xXcax16b7fxXexXcaxXcbxX53dxX1fexX5xX2xX70xXd2xXcaxXcaxXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX410xX97xX4xX3xX29xXdxX9cxXexX131xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX3xX32xX31xXf2xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exX3xXbaxXbbxXdxX3xXex11a30xX32xX1xX3xXexX15xXb4xX32xX33xX3xX18fxX28xX49xXexX3xX18fxX44xX42exX32xX33xX3xXbaxX31xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX43xX44xX6xX3xXbaxX31xX14xX3xXbax16df2xX32xX3xX1xX31xX32xX1xXcdxX3x1344cxX33xX14xXb4xXdxX3xXexX1xX49xXexX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX3xX38xX6xX32xX33xX3xX38xX31xX28xX3xX7x165d7xX32xX3xXexX15xXf9xX32xX33xX131xX3xXexX28xXf2xX3xX32xX1xXdxX106xX32xX3xXbxX1xX1f4xXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4x130eaxX32xX33xX3xX32xX1xXdxX49bxX28xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX37xXexX3xX5xX31xX38xX3xXexX40exX3xXbxX14xX5xXf2xX38xX10xX15xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX1f4xX3xX7xX45xXdxX3xX4xX6xX15xX29xX14xX32xX3xX26xX1e2xX23xX13xX3xX32xX1xX44xX3xX4xX15axX32xX3xX7xX6xX28xX131xX3xX4xX4exX32xX1xX3xX33xXdxX427xX3xXc5x13aa8xX4xX1xX3xXexX1xX44xXbbxX4xX3xX5xXbbxX32xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXd4xX2xXcbxXexXcaxXcbxX1bxX130xX5xXcbxXd2xXd4xXd4xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX601xXf9xXbxX3xX4xX6xXd2xXbx10a7bxX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xX4xX63dxX32xX33xX3xXexX49xX38xX3xX4xX1xX10xX3xXc5xX1xX14xX6xX32xX33xX3xX43xX66xX32xX33xX3xX4xX61fxX3xX4x12ba0xX32xX33xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX4xX49xX28xX3xXexXb4xX14xX3xXexX40exX3xX7xX45xXdxX3xX4xX6xX15xX29xX14xX32xX3xXbaxX31xX3xX4xX427xX3xXexX1xX106xX38xX3xX4xX61fxX3xX4xX49xX28xX3xXexX1xX4exX14xX3xX62x15207xX3xX32xX1xX6xX32xX1xXcdxX3xX410xX97xX4xX3xX29xXdxX9cxXexX131xX3xX38xX28xXdxX3xX18fxX10xX3xX4xX7b4xX32xX33xX3xX5xX31xX38xX3xXexX40exX3xX7xX45xXdxX3xX4xX6xX15xX29xX14xX32xX3xXbaxX31xX3xX4xX427xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xX4exX14xX3xX15xX171xXdxX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xXexX15xX44xX171xX32xX33xX3xX1xX45xXbxX3xX18fxX15axXf2xX3xX15xX6xX3xXexX6xXdxX3xX32xXb4xX32xXcdxX3xX410xXdxX49bxX28xX3xX32xX31xXf2xX3xX33xXdx118a6xXbxX3xX33xXdxX15axX38xX3xXexX15xf1aaxX32xX33xX3xX5xX44xX45xX32xX33xX3xX4xX17axX6xX3xX18fxX10xX3xX18fxX28xX1f4xX32xX33xX3xX38xX1c9xX4xX3xXexX1f4xXdxX3xX44xX28xX3xXd2xX3xXc5xX1xX14xX15axX32xX33xX3xX2xXcdxXcaxX1bxX70xX3xXc5xX33xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXd4xX70xX70xXexXcbxX1bxX1fexX53dxX5xX1fexXd2xX1fexX1fexXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX601xX66xXdxX3xXexX1xX49xXexX3xX4xX17axX6xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX5xX44xX45xX4xX3xX33xXdxX15axX32xX3xX1xXfdxX28xX3xX1xX37xXexX3xXexX68dxX32xX1xX3xX32x17065xX32xX33xX3xXexXdxX9cxX32xX3xX32xX33xX1xXdxX3xXexX15xX106xX32xX3xXbxX1xXdxX106xX32xX3xX29xX15axX32xX3xXexX1xX44xX61fxX32xX33xX3xX38xXb4xXdxX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xXcdxX3xXcxX1xX106xX38xX3xXbaxX31xX14xX3xX43xX427xX131xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX15xX6xX32xX33xX3xX29xX41xX3xX4xX4exX4xX3xXexX63dxXf2xX3xX4xX1xX865xX32xX3xXbxX1xX165xX4xX3xXbaxX165xX3xX4xX1xX14xX3xX43xX44xX171xX32xX33xX3xX43xX28xX6xX3xX32xX1xX44xX3xX29xX66xX3xX33xX1xX37xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xX6xX14xX3xX23xX10xX4xX6xX15xX14xX3xXbaxXbbxXdxX3xX62xX43bxXf2xX3xX43xX6xXdxX3xX6xX32xX3xXexX14xX31xX32xX3xXcbxX3xX43xXdxX110xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX1e2x10f97xX11bxX131xX3xXbaxX78fxX3xX5xX9b2xX32xX33xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xX6xX14xX3xX29x15a6exX32xX33xX3xX7xX45xXdxX3xX4xX6xX15xX29xX14xX32xX3xXexX68dxX4xX1xX3xX1xX45xXbxX3xX5xX3e7xXf2xX3xX4xX1xX28xXf2xX110xX32xX3xX7xX1f4xX3xX4xX427xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xX4exX14xX3xX15xX171xXdxX131xX3xX38xX31xX32xX3xX1xX5d2xX32xX1xX3xXexX6xXbxX5xX14xX3xXc5xXb8xX3xXexX1xX28xX5f8xXexX3xX7xX1f4xX3xX26xX14xX7xX12bxX14xX15xXexX1xX3xX7xX162xX3xX62xX165xX32xX33xX3xX4xX1xX28xX32xX33xX3xXbaxXbbxXdxX3xX38xX3e7xX28xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxXcaxX3xX23xX3xX43xX171xXdxX3xX21xX70xX2xX1bxX131xX3xXc5xX1xX28xX32xX33xX3xX4xX1xX1f4xX32xX33xX3xX5xX5f8xXex17607xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXcaxXd4xX2xXexXcbxX130xX5xX1fexXd2xXcbxXcbxXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12x16230xX49bxX3xX38xX97xXexX3xXbaxX5f8xX32xX3xX1xX31xX32xX1xX131xX3xX18fxX10xX3xX7xX162xX3xX62xX165xX32xX33xX3xXc5xX1xX1f4xXdxX3xX43xX66xX32xX33xX3xX4xX61fxX3xXcbxX3xX18fxXdxX5xX6xX32xX1xX3xXexX1x17a7cxX32xX33xX3xX1xX31xX32xX33xX3xXexX12bxXdxX32xX3xXexX28xX15xX29xX14xX3xX62xX28xX32xX33xX3xXexX68dxX4xX1xX3xXcaxXcdxX130xX117xX3xXexX44xX61fxX32xX33xX3xXexXc3xX3xX32xX1xX44xX3xXbxX1xXdxX106xX32xX3xX29xX15axX32xX3xXexX1xX44xX61fxX32xX33xX3xX38xXb4xXdxX131xX3xXexX28xXf2xX3xX32xX1xXdxX106xX32xX3xX4xX78fxX32xX33xX3xX7xX28xX49xXexX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexXdxX32xX1xX3xX4xX1xX15fxX32xX1xX3xX5xX106xX32xX3xX38xX1c9xX4xX3xX53dxX70xX70xX3xX38xX114xX3xX5xXc3xX4xX3xXbaxX31xX3xX38xX78fxX3xX38xX10xX32xX3xX18fxX14xXf9xX32xX3xX53dxX1fexX70xX3xX601xX38xXcdxX3xX601xX1c5xXdxX3xX29xX5f8xXexX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xXbaxXdxX9cxX4xX3xX29xX1f4xX3xXexX15xX68dxX3xX4xX17axX6xX3xXc5xX1xX1f4xXdxX3xX43xX66xX32xX33xX3xX4xX61fxX3xX32xX31xXf2xX3xX5xX31xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX97xXexX3xX1xX14xX31xX32xX3xXexX14xX31xX32xX3xXbxX1xX68dxX6xX3xX7xX6xX28xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXcaxX21xX1fexXexX1fexX53dxXcbxXcaxX5xXd4xXd2xX53dxX53dxXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12x124bbxX37xXexX3xX1xX45xXbxX3xXbaxXbbxXdxX3xX43xX66xX32xX33xX3xX4xX61fxX3xX5xX31xX3xX1xX66xXbxX3xX7xX1f4xX3xX53dxX3xX4xX49xXbxX3xX5xXf2xX3xX1xX45xXbxX3xXc5x10587xXbxX3xX13xXdexXdfbxX3xX62xX6xX32xX1xX3xXexXdxX37xX32xX33xX3xX4xX17axX6xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xXcdxX3xX410xX110xX3xX4xX1xX41xX28xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX4xX78fxX32xX33xX3xX7xX28xX49xXexX3xXbaxX31xX3xX5xXc3xX4xX3xXc5xXe27xX14xX3xX38xXb4xX32xX1xX3xX38xXa0xX3xXexX40exX3xXc5xX1xX1f4xXdxX3xX43xX66xX32xX33xX3xX4xX61fxX131xX3xX5xX1f4xXbxX3xX7xX6xX28xX3xX4xX17axX6xX3xX18fxX10xX3xX4xX427xX3xXc5xX68dxX4xX1xX3xXexX1xX44xXbbxX4xX3xX5xX106xX32xX3xX43xX37xX32xX3xXcaxX2xX70xX3xX38xX38xXcdxX3xX410xX110xX3xXc5xXdxX110xX38xX3xX7xX14xX4exXexX3xX7xX1c9xX4xX3xX38xXb4xX32xX1xX3xX4xX17axX6xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX131xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xXbxX1xX6xX32xX1xX3xXexX15xX106xX32xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX7xX162xX3xX62xX165xX32xX33xX3xX5xX14xXb4xXdxX3xXc5x10915xXbxX3xXbxX1xX6xX32xX1xX3xX32xX1xX78fxX38xX3xX32xX33xX28xXf2xX106xX32xX3xXc5xX1xX1f4xXdxX3xXbaxXbbxXdxX3xXcbxX3xXbxXdxX7xXexX14xX32xX131xX3xX43xX44xX171xX32xX33xX3xXc5xX68dxX32xX1xX3xX43x12e4exX6xX3xXbxX1xX6xX32xX1xX3xX5xX106xX32xX3xX43xX37xX32xX3xXcaxX1bxX70xX3xX38xX38xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXfdxX28xX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xXbaxX31xX3xXcaxX130xX70xX3xX38xX38xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXfdxX28xX3xX7xX6xX28xXcdxX3xfd64xX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX15xX6xX32xX33xX3xX29xX41xX3xX29xX5d2xX32xX1xX3xX32xX1xXdxX106xX32xX3xX5xXdxX9cxX28xX3xX2xX2xX1fexX3xX5xX68dxXexX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX6xX32xX3xXexX14xX31xX32xX3xX1e2xXcxXcaxXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xXcaxX70xX130xXexX1fexX1bxX1bxX21xX5xX2xX70xXd2xX130xX130xX130xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xXbf9xX49bxX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xX43xXdxX9cxX32xX131xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX15xX6xX32xX33xX3xX29xX41xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX26xX14xX7xX12bxX14xX15xXexX1xX3xXa64xX26xXdexX3xXbaxXbbxXdxX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xX33xX1xXdxX3xX32xX1xX5f8xX32xX3xX62xX431xX3xX5xXdxX9cxX28xX3xXexX68dxX4xX1xX3xX1xX45xXbxX3xX4xX1xX14xX3xX38xX31xX32xX3xX1xX5d2xX32xX1xX3xXexX6xXbxX5xX14xX131xX3xX43x1162dxX32xX33xX3xX1xX112cxX3xXexX68dxX32xX1xX3xX33xXdxX171xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xX6xX14xX3xX26xX1xX15xX14xX32xX14xX3xXbaxX31xX3xX4exXbxX3xX7xX28xX49xXexX3xX38xX4exXf2xX131xX3xX1x164caxX3xXexX15xX45xX3xX1c9xX32xX33xX3xX62xX165xX32xX33xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX15xX6xX4xXc5xX3xX13xX15xX10xX4xXdxX7xXdxX14xX32xX3xX23xX6xX4xX10xX131xX3xX29xX66xX3xXbxXdxX32xX3xX43xXdxX9cxX32xX3xXcbxX70xX3xX11bxX1xX3xXc5xX1xX1f4xXdxX3xX5xX44xX45xX32xX33xX3xX32xX1xXf09xX3xX4xX63dxX32xX33xX3xX29xX66xX3xX4xX1xX1f4xX32xX33xX3xX15xf41fxX3xX43xXdxX9cxX32xX3xXexXb4xXdxX3xXc5xX1xX28xX3xXbaxXc3xX4xX3xX4xX1xX43bxX32xX3xX32xX33xX44xX171xXdxX3xX5xX4exXdxX131xX3xX4xX78fxX32xX33xX3xXexXf9xX4xX3xXc5xX1xX3dxX32xX3xX4xX49xXbxX3xXexX1c5xX32xX33xX3xXbaxX31xX3xX29xX66xX3xX43xX14xX3xX4exXbxX3xX7xX28xX49xXexX3xX4xX1xX14xX3xXexX40exX32xX33xX3xX5xX1f4xXbxX3xX18fxX10xXb0exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX5fxX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xXbaxX5f8xX32xX3xX1xX31xX32xX1xX3xX4xX17axX6xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xXbaxX3e7xX32xX3xXc5xX1xX78fxX32xX33xX3xXexX1xX110xX3xXexX1xXdxX37xX28xX3xX4xX4exX4xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xX32xX1xX44xX3xX4xX43bxX32xX3xX29xXa7axX32xX33xX3xX43xXdxX9cxX32xX3xXexX162xX3xX13xX24xX65xX3xX1eaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX24xXexX6xX29xXdxX5xXdxXexXf2xX3xX65xX6xX32xX6xX33xX10xX38xX10xX32xXexX1edxX131xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xXc5xXdxX110xX38xX3xX7xX14xX4exXexX3xX5xXc3xX4xX3xX29xX4exX38xX3xXcxX15xX6xX4xXexXdxX14xX32xX3xX26xX14xX32xXexX15xX14xX5xX131xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xX4xX1xX1f4xX32xX33xX3xX29xX427xX3xX4xX1c9xX32xX33xX3xXbxX1xX6xX32xX1xX3xX11bxXefxX24xXb0exX3xX26xX4exX4xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX1f4xX32xX33xX3xX32xX31xXf2xX3xX4xX427xX3xXexX1xX110xX3xX43xXdxX49bxX28xX3xX4xX1xX15fxX32xX1xX3xX1xX14xX97xX4xX3xXbaxX78fxX3xX1xXdxX9cxX28xX3xX1xX427xX6xX3xX43xX66xX4xX3xX5xX5f8xXbxX3xXexX1xX10xX14xX3x17a79xX3xX38xX28xX1f4xX32xX3xX4xX17axX6xX3xX32xX33xX44xX171xXdxX3xX5xX4exXdxX3xXexX1xX78fxX32xX33xX3x11560xX28xX6xX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX68dxX38xX3xX4xX1xX1c9xX4xX3xX32xX9b2xX32xX33xX3xXexX15xX106xX32xX3xX29xX15axX32xX33xX3xXexX4exXbxXd2xX5xX78fxXcdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xX3xXbxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX32xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX62xXexX1xX242xX3xXcbxX2xX1fexXbxX18fxX249xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX242xX3xXd4xX2xX70xXbxX18fxX249xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXcdxX29xX6xX14xX1xX6xXexXdxX32xX1xXcdxXbaxX32xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX1bxX50xX2xX70xX130xX62xX1fexX2xX70xXd4xX21xX1fexX21xXexX21xXd4xX130xX1bxX5xX53dxXd2xX1bxX1bxX1bxX1bxX1bxXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX14xX62xXf2xXaxX12xX601xX37xX28xX3xX5xX31xX3xX32xX33xX44xX171xXdxX3xXexX1xXf9xX32xX33xX3xX4xX28xX66xX4xX3xXexX15xX14xX32xX33xX3xX29xX28xX1c5xXdxX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exX131xX3xX4xX1xX17axX3xX32xX1xX43bxX32xX3xX38xXbbxXdxX3xX4xX17axX6xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX3xX7xXa0xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX32xX1xX5f8xX32xX3xXexX1xX106xX38xX3xX29xX66xX3xX38xX43bxX38xX131xX3xX5xX1f4xXbxX3xXbaxX31xX3xXbxX1xX6xX32xX1xX3xX62xXc3xX3xXbxX1xX11baxX32xX33xX3xXexXdxX106xX28xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX43xXdxX3xXc5x10eacxX38xX3xXexX1xX10xX14xX3xX18fxX10xXcdxX3xX23xX65xX3xX24xX14xXexX1xX10xX29xXf2xXaxX7xX3xX62xXc3xX3xX43xX14xX4exX32xX3xX38xX1c9xX4xX3xX33xXdxX4exX3xX4xX17axX6xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX43xX171xXdxX3xX21xX70xX2xX130xX3xX32xX31xXf2xX3xX15xX61fxXdxX3xXbaxX31xX14xX3xXc5xX1xX14xX15axX32xX33xX3xXcaxXcbxX70xXcdxX70xX70xX70xX3xXd2xX3xXd4xX70xX70xXcdxX70xX70xX70xX3xXdcxX24xXdexXcdxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX15xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxX106xX32xX3xX135axX28xX6xX32xX242xX0xX50xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd2xXexX1xX28xX38xX29xXd2xX6xX32xX62xXd2xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdfbxX1xX4exX38xX3xXbxX1xX4exX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xX3xXd4xX3xX24xXbxX14xX15xXexX3xXcxX28xX15xXdxX7xX38xX14xX3xX1xX61fxX32xX3xXcbxX3xXex1049dxX3xXexXb4xXdxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xXaxX3xX1xX15xX10x112e5xX9xXaxX50xX18fxX10xX50xXc5xX1xX6xX38xXd2xXbxX1xX6xXd2xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xXd2xXbxX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xXd2xXd4xXd2xX7xXbxX14xX15xXexXd2xXexX28xX15xXdxX7xX38xX14xXd2xX1xX14xX32xXd2xXcbxXd2xXexXf2xXd2xXexX6xXdxXd2xXbaxXdxX10xXexXd2xX32xX6xX38xX50xX2xX130xX1fexX70xXd4xX1bxXcdxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX38xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX21xX70xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX70xX50xX2xX70xX130xX62xX70xX2xX130xX70xX1bxXd4xX53dxXexX53dxXcbxX21xX2xX5xX2xXd2xXdxX38xX33xXd2xX1fexX130xXcaxX2xXd2xX10xX6xX135axXc5xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdfbxX1xX4exX38xX3xXbxX1xX4exX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xX3xXd4xX3xX24xXbxX14xX15xXexX3xXcxX28xX15xXdxX7xX38xX14xX3xX1xX61fxX32xX3xXcbxX3xXexX1609xX3xXexXb4xXdxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xXaxX3xX1xX15xX10xX161cxX9xXaxX50xX18fxX10xX50xXc5xX1xX6xX38xXd2xXbxX1xX6xXd2xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xXd2xXbxX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xXd2xXd4xXd2xX7xXbxX14xX15xXexXd2xXexX28xX15xXdxX7xX38xX14xXd2xX1xX14xX32xXd2xXcbxXd2xXexXf2xXd2xXexX6xXdxXd2xXbaxXdxX10xXexXd2xX32xX6xX38xX50xX2xX130xX1fexX70xXd4xX1bxXcdxX1xXexX38xXaxX12xXdfbxX1xX4exX38xX3xXbxX1xX4exX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xX3xXd4xX3xX24xXbxX14xX15xXexX3xXcxX28xX15xXdxX7xX38xX14xX3xX1xX61fxX32xX3xXcbxX3xXexX1609xX3xXexXb4xXdxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXbf9xXbbxXdxX3xX33xXdxX4exX3xX1xX61fxX32xX3xXcbxX3xXexX1609xX3xX43xX112cxX32xX33xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX32xX6xX38xX10xX15xX6xX3xXd4xX3xX24xXbxX14xX15xXexX3xXcxX28xX15xXdxX7xX38xX14xX3xX7xX42exX3xX1xX431xX28xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXc5xX37xX3xXbaxXbbxXdxX3xXbxX1xXfdxX32xX3xX4xX66xXexX3xX26xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXc5xXe27xX14xX3xX62xX31xXdxX3xXbaxX49bxX3xXbxX1xX68dxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX63dxX32xX33xX3xXbxX1xXfdxX32xX3xXexX15xXfdxX32xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXbaxX28xX1f4xXexX3xXexX1xXc2dxX32xX33xX3xX43xX66xX4xX3xX43xX4exX14xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1xXdxX106xX38xX3xX32xX33xX44xX7ebxX32xX33xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX26xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xX24xX3xX26xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX21xX70xX21xX70xX3xX43xXfdxX28xX3xXexXdxX106xX32xX3xXbaxX49bxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xXaxX3xX1xX15xX10xX161cxX9xXaxX50xX18fxX10xX50xX4xX1xXdxX10xX38xXd2xX32xX33xX28xX14xX32xX33xXd2xX4xX1xXdxX10xX4xXd2xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xXd2xX1bxX2xX2xXd2xX4xX6xX15xX15xX10xX15xX6xXd2xX7xXd2xX4xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexXd2xX21xX70xX21xX70xXd2xX62xX6xX28xXd2xXexXdxX10xX32xXd2xXbaxX10xXd2xXbaxXdxX10xXexXd2xX32xX6xX38xX50xX2xX130xX1fexX70xXcaxX21xXcdxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX38xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX21xX70xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX21xX70xX70xX70xX50xX2xX70xX130xX62xX70xX70xX1bxXd4xX53dxXcaxXd4xXexX1bxX53dxXcaxX53dxX1fexX5xX70xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1xXdxX106xX38xX3xX32xX33xX44xX7ebxX32xX33xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX26xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xX24xX3xX26xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX21xX70xX21xX70xX3xX43xXfdxX28xX3xXexXdxX106xX32xX3xXbaxX49bxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xXaxX3xX1xX15xX10xX161cxX9xXaxX50xX18fxX10xX50xX4xX1xXdxX10xX38xXd2xX32xX33xX28xX14xX32xX33xXd2xX4xX1xXdxX10xX4xXd2xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xXd2xX1bxX2xX2xXd2xX4xX6xX15xX15xX10xX15xX6xXd2xX7xXd2xX4xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexXd2xX21xX70xX21xX70xXd2xX62xX6xX28xXd2xXexXdxX10xX32xXd2xXbaxX10xXd2xXbaxXdxX10xXexXd2xX32xX6xX38xX50xX2xX130xX1fexX70xXcaxX21xXcdxX1xXexX38xXaxX12xX26xX1xXdxX106xX38xX3xX32xX33xX44xX7ebxX32xX33xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX26xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xX24xX3xX26xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX21xX70xX21xX70xX3xX43xXfdxX28xX3xXexXdxX106xX32xX3xXbaxX49bxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX26xX1xXdxX37xX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX26xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xX24xX3xX26xX6xX29xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX21xX70xX21xX70xX3xX43xXfdxX28xX3xXexXdxX106xX32xX3xXbaxX49bxX3xXbf9xXdxX9cxXexX3xX601xX6xX38xX3xXexX1xX28xX66xX4xX3xX135axX28xXf2xX49bxX32xX3xX7xX42exX3xX1xX431xX28xX3xX4xX17axX6xX3xX62xX14xX6xX32xX1xX3xX32xX1xX43bxX32xX3xX601xX33xX28xXf2x16428xX32xX3x16b89xX28xX1f4xX4xX3xX26xX44xX171xX32xX33xXcdxX3xX26xX1xXdxX37xX4xX3xX18fxX10xX3xX18fxX28xX49xXexX3xX1xXdxX9cxX32xX3xXbaxXbbxXdxX3xX38xX31xX28xX3xXbaxX31xX32xX33xX3xX23xX6xX4xXdxX32xX33xX3x1394dxX10xX5xX5xX14xX12bxX3xX32xX1c5xXdxX3xX29xX5f8xXexX3xX32xX33xX6xXf2xX3xX5xX5f8xXbxX3xXexX1c9xX4xX3xXexX1xX28xX3xX1xX85bxXexX3xX43xX44xX45xX4xX3xX7xXc3xX3xX4xX1xX85bxX3xX133fxX3xX4xX17axX6xX3xX32xX1xXdxX49bxX28xX3xX32xX33xX44xX171xXdxXcdxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX70xX3xX7xXdxX106xX28xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX29xX4exX32xX3xX1xX37xXexX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX15xX6xX3xX38xXf9xXexX3xX4xX1xX68dxX32xX1xX3xXexX1xX1c9xX4xXaxX3xX1xX15xX10xX161cxX9xXaxX50xX18fxX10xX50xX2xX70xXd2xX7xXdxX10xX28xXd2xX18fxX10xXd2xX62xX28xX14xX4xXd2xX29xX6xX32xXd2xX1xX10xXexXd2xXexX15xX28xX14xX4xXd2xXc5xX1xXdxXd2xX15xX6xXd2xX38xX6xXexXd2xX4xX1xXdxX32xX1xXd2xXexX1xX28xX4xX50xX2xX130xXd4xX21xXcbxX1fexXcdxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX33xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX50xX38xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX21xX70xX50xX32xX10xX12bxX7xX50xX2xX1bxX1fexX70xX50xX2xX70xX130xX62xXcbxX21xX70xX2xXcbxX1fexX70xXexX21xXcaxX2xX2xX53dxX5xX70xXcdxX290xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX1bxX2xX2xX3xX1fxXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX5xX28xX29xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX31xX32xX33xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX4xX1xX28xX3dxX32xX3xX29xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX43xX49xX28xX3xX33xXdxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX70xX3xX7xXdxX106xX28xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX29xX4exX32xX3xX1xX37xXexX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX15xX6xX3xX38xXf9xXexX3xX4xX1xX68dxX32xX1xX3xXexX1xX1c9xX4xXaxX3xX1xX15xX10xX161cxX9xXaxX50xX18fxX10xX50xX2xX70xXd2xX7xXdxX10xX28xXd2xX18fxX10xXd2xX62xX28xX14xX4xXd2xX29xX6xX32xXd2xX1xX10xXexXd2xXexX15xX28xX14xX4xXd2xXc5xX1xXdxXd2xX15xX6xXd2xX38xX6xXexXd2xX4xX1xXdxX32xX1xXd2xXexX1xX28xX4xX50xX2xX130xXd4xX21xXcbxX1fexXcdxX1xXexX38xXaxX12xX2xX70xX3xX7xXdxX106xX28xX3xX18fxX10xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX29xX4exX32xX3xX1xX37xXexX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX15xX6xX3xX38xXf9xXexX3xX4xX1xX68dxX32xX1xX3xXexX1xX1c9xX4xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX15xX14xX32xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX26xX427xX3xX32xX1xX431xX32xX33xX3xX38xX3e7xX28xX3xX18fxX10xX3xX4xX427xX3xX33xXdxX4exX3xX29xX4exX32xX3xX5xX106xX32xX3xX43xX37xX32xX3xX1xX31xX32xX33xX3xXexX15xXdxX9cxX28xX3xXdcxX24xXdexXcdxX3xXdexX44xXbbxXdxX3xX43xX43bxXf2xX3xX5xX31xX3xX62xX6xX32xX1xX3xX7xX4exX4xX1xX3xX32xX1xX431xX32xX33xX3xX7xXdxX106xX28xX3xX18fxX10xX3xXbxX1xXdxX106xX32xX3xX29xX15axX32xX3xX33xXdxXbbxXdxX3xX1xXb4xX32xX3xX43xX114xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX29xX4exX32xX3xX1xX37xXexX3xXexX15xX44xXbbxX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX15xX6xX3xX38xXf9xXexX3xX4xX1xX68dxX32xX1xX3xXexX1xX1c9xX4xXcdxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX28xX5xX12xX0xX62xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXbaxX12xX0xX50xX62xXdxXbaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX14xX28xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXbf9x12815xXbf9xXcdxXbf9xX601xX0xX50xXbxX12