Khi yêu và khi chia tay khác xa 'một trời một vực'
Khi yêu thì mọi thứ đều tuyệt vời nhưng khi chia tay thì... lại giống như thời độc thân. Khi yêu và khi chia tay, con người có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhé!
264cx63a8x800ex83f4x3ac1x2f27xX0x7114x2959x8390xb826x3c2ex2679xae15xXcxb81ax45afx4da8x63a3xX2xa389xXax4be5xXfxX4x6807xX6xX2xX8x8046x4d54x43ffxX8xX3x9330xX8x9441xX6xX2xX8xX9xX6xX2xXbxX8xX13xXbxX1cxX8xX23xX6x391fxX9xX8x2c31xXbxX8x552ex451fx5f3axX13xX8xX13x6132x5d41xX2xX8xX39xX3axX13xX8xX3x6a0bxX9xX38xX0x8d99xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x3569xX15xXbxX1xXfxX4xX18xX6xX2xX8xX1cxX1dxX1exX8xX13xX6xa71axX8xX39x6a6exX2xX8xX13xX6x5492xX8xb778x4a3fxX1exX8xX13xX1exX1cx7b02xX13xX8xX3xX3fxX2xX8x7194xX6x3f0fxX82x8f08xX8xX23xX6xX2xX8xX9xX6xX2xXbxX8xX13xXbxX1cxX8xX13xX6xX6axbbb6xX98xX98xX8xXax7cd5xX2xX8xX86xX2x6c59xX82xX86xX8xX82xX6xX84xX8xX13xX6xX3fxX2xX8xX74xX3axX9xX8xX13xX6x6d71xX82xX98xX8xX18xX6xX2xX8xX1cxX1dxX1exX8xX3xX21xX8xX23xX6xX2xX8xX9xX6xX2xXbxX8xX13xXbxX1cxb2fcxX8xX9xba39xX82xX8xX82xX86xX84xX3fxX2xX8xX9x8a53xX8xX82xX6x6ba6xX82xX86xX8xXcxX1exX1cxX8xX82xX86xX6x7865xX8xX6xXd3xX21xX82xX8xX13xXd3xX21xX82xX8xX23xX6xX32xX9xX8xX82xX6x37bbxb37bxX0xX4bxX10xX4xX0xX4bxX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x8c89xXd3xX1xX1cxXfxX8xXcxX13xX1cxXaxX15xXexXfxX13xX15xX35xX13x6c42xXbxXaxX2xX86xX82xb850xX8x93f9xX1exXcxX13xX2xa29cxX1cx5378xXfxX4xX0xX2xX39xX86xX8xXcxX3exX9xXexXfxX4bxX4bxX2xX98x5ad4xXbxXd3xX6xXbxX13xX2xX82xX6xX98xX3xX82xX4bxX82xX15x996axXcxX4bxX7x6db2x64bcx39eexX4bxX7xX15bx6602xX1x2fa9xX15bxX160x3310xX165xX15bxX15bxX13xX7xX15bx38a2xX7xX16cxX160xXaxX15bxX98xX12fxX10xX86xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXd3x2a79xX39xXbxX86xX15xXfxX8xX4bxX4xX0xX4bxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX116xXd3xX1xX1cxXfxX8xXcxX13xX1cxXaxX15xXexXfxX13xX15xX35xX13xX127xXbxXaxX2xX86xX82xX12dxX8xX12fxX1exXcxX13xX2xX134xX1cxX136xXfxX4xX0xX2xX39xX86xX8xXcxX3exX9xXexXfxX4bxX4bxX2xX98xX147xXbxXd3xX6xXbxX13xX2xX82xX6xX98xX3xX82xX4bxX82xX15xX156xXcxX4bxX7xX15axX15bxX15cxX4bxX7xX15bxX160xX1xX162xX15bxX160xX165xX165xX15bxX15bxX13xX165xX160xX15bxX160xX162xX165xX162xX15axX165xXaxX7xX98xX12fxX10xX86xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXd3xX180xX39xXbxX86xX15xXfxX8xX4bxX4xX0xX4bxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX116xXd3xX1xX1cxXfxX8xXcxX13xX1cxXaxX15xXexXfxX13xX15xX35xX13xX127xXbxXaxX2xX86xX82xX12dxX8xX12fxX1exXcxX13xX2xX134xX1cxX136xXfxX4xX0xX2xX39xX86xX8xXcxX3exX9xXexXfxX4bxX4bxX2xX98xX147xXbxXd3xX6xXbxX13xX2xX82xX6xX98xX3xX82xX4bxX82xX15xX156xXcxX4bxX7xX15axX15bxX15cxX4bxX7xX15bxX160xX1xX162xX15bxX160xX165xX165xX15bxX15bxX13xX165xX160xX15bxX160xX162xX165xX162xX15axX16cxXaxX165xX98xX12fxX10xX86xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXd3xX180xX39xXbxX86xX15xXfxX8xX4bxX4xX0xX4bxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX116xXd3xX1xX1cxXfxX8xXcxX13xX1cxXaxX15xXexXfxX13xX15xX35xX13xX127xXbxXaxX2xX86xX82xX12dxX8xX12fxX1exXcxX13xX2xX134xX1cxX136xXfxX4xX0xX2xX39xX86xX8xXcxX3exX9xXexXfxX4bxX4bxX2xX98xX147xXbxXd3xX6xXbxX13xX2xX82xX6xX98xX3xX82xX4bxX82xX15xX156xXcxX4bxX7xX15axX15bxX15cxX4bxX7xX15bxX160xX1xX162xX15bxX160xX165xX165xX15bxX15bxX13xX165xX160xX15bxX160xX162xX165xX162xX15axX162xXaxX16cxX98xX12fxX10xX86xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXd3xX180xX39xXbxX86xX15xXfxX8xX4bxX4xX0xX4bxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX116xXd3xX1xX1cxXfxX8xXcxX13xX1cxXaxX15xXexXfxX13xX15xX35xX13xX127xXbxXaxX2xX86xX82xX12dxX8xX12fxX1exXcxX13xX2xX134xX1cxX136xXfxX4xX0xX2xX39xX86xX8xXcxX3exX9xXexXfxX4bxX4bxX2xX98xX147xXbxXd3xX6xXbxX13xX2xX82xX6xX98xX3xX82xX4bxX82xX15xX156xXcxX4bxX7xX15axX15bxX15cxX4bxX7xX15bxX160xX1xX162xX15bxX160xX165xX165xX15bxX15bxX13xX165xX160xX15bxX160xX162xX165xX162xX15axX160xXaxX162xX98xX12fxX10xX86xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXd3xX180xX39xXbxX86xX15xXfxX8xX4bxX4xX0xX4bxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x6463xXd3xX1exX3exX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xXd3xX8xX18xX6xXbxX39xX10xX6xXbxX98xX3xX82xX0xX4bxX10xX4
congthanh