Hiểm họa rình rập ở cầu Trộ
(Baohatinh.vn) - Cầu Trộ thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cao khoảng 7-8m, rộng 3m, bắc qua một con suối, nối liền tuyến huyện lộ 6A.
6b1cxdfd4xd747xcb56x7e50x10bf2xe942xd511xf473xX7x9693xe2abx7616xbae7x12533xeb15xX5xd3d0xXaxX3xX7xXexa0c1xX5xX10xX9xXaxXexX10x6b3bxXex12caexX6xX5xXdxf545xf97cx12cadxX3x7c18xc3c1xX7xXexXdxfba2xX15xXaxed77xa197xXdx10e84x101c2xX3xX1xa4c8xX6xX3xe317x117f6xX23xX1xX3xX38x6cebxXbxX3xf314xX3xX4x12442xX27xX3xXcxX38xf1eexX0x11fbexX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xf841xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exc85cxX44xX27xX3xXcxX38xX49xX3xXexX1xX27xX49xX4xX3xX1cx738axX3xX2fx13df0x13e84xX23xX22xX3xXcxX1x8960xX15x765axX3xX1xX27xX15x1054cxX23xX3xX2fxX8exX8fxX23xX22xX3x87d9xX1xf1d1xX3x8316xX2fx9d6dxX3xXcx12f7axX23xX1xb136xX3xX4xX6x8139xX3x10d0exX1xXb5x8d9dxX23xX22xX3xb0b9xX1exd9b8xX32xX97xX3xX38xX49xX23xX22xX3xaa81xX32xX97xX3xa983x6f3fxX4xX3x10b2dxX27xX6xX3xX32xX49xXexX3xX4xXb5xX23xX3xX7xX27xcd59xXdxX97xX3xX23xXdfxXdxX3xX5xXdx8306xX23xX3xXexX27xX15x8eecxX23xX3xX1xX27xX15xX9cxX23xX3xX5xX49xX3xc661x89a7x847bxX0xX4bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadf5xXb5xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX7cxX44xX27xX3x12a8exX8ex135d5xX4xX3xX1cx10fccxX15xX3xX5dxb130xX23xX22xX3xXexb955xX3xXexX1x859cxXdxX3x1040fxX1x11c22xXbxX3xXexX1xX27xX49xX4xX3xX23xX6xX15xX3xX133xX8bxX3xX1cxX27xXdfxX23xX22xX3xX4xd150xXbxX3xX23xX22xX1xXdxXa7xX32xX3xXexX38xX35xX23xX22xXfdxX3xd9e2xX49xXexX3xX7xXdfxX3xX1x131cdxX23xX22xX3xX32x8fccxX4xX3xX23xX1xX8exX24xX3xX5xXe9xX3xX4xX44xX27xX97xX3xX38xXabxXb5xX3xX4xX1xXcexX23xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX3xXb7xX1xfd6axX23xX22xX3xX4x11b6cxX23xX97xX3xXexX38xX180xX3xX4xX44xX27xX3xX1xX8exX3xX1x12307xX23xX22xX3xX23x8d43xX23xX22xX97xX3xX5dxX139xX15xX3xXexX1xff77xXbxX3xX22xXdx92a6xX23xX22xX3xX5dxX8ex10d87xXdxX3xX4xX44xX27xX3xXbxX1xX44xX23xX3xXcdx6bdbxX3xX32xX162xXexX97xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX1xXb5xX10xX23xX3xX22x122f1xXfdxX3xX173xa11dxXdxX3xX5xX44xX23xX3xX1cxX10xX3xXd1xX27xX6xX97xX3xX4xX44xX27xX3xX38xX27xX23xX22xX3xX5xXcexX4xX3xX32xX17bxX23xX1xX97xX3xX4xf845xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX8fxX3xX7xX3exXbxXfdxX0xX4bxXbxX2exX0xXexX6xXcdxX5xX10xX3x7631xXdxX5dxXexX1xX9xXax12ee4xf3f8xX23axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xXcdxXb5xX38xX5dxX10xX38xX9xXaxX23axXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX38xXaxX2exX0xXexXcdxXb5xX5dxX15xX2exX0xXexX38xX2exX0xXexX5dxX2exX0xX6xX3xX1xX38xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4bxX4bxX6xX5dxX32xXdxX23xXfdxXcdxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxc80axX23xX4bxXb5xX2bxX4xXb7xX10xX5dxXdxXexXb5xX38xX4bxX10xX5dxXdxXexXb5xX38xX4bxXaxX2exX0xXdxX32xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXfdxXcdxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX2a7xX23xX4bxX23xX10xX232xX7xX4bxX2x11a98xXc9x122c4xX4bxX2xX23axXfbxX5dxX239xX23axX2dfxX2dfxXfbxX23axX23axXexXc0xXfbxd2b2xXc0xX2e1xX5xX23axXfdxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb5x109aaxX32xX6xX22xX10xXaxX3xX4bxX2exX0xX4bxX6xX2exX0xX4bxXexX5dxX2exX0xX4bxXexX38xX2exX0xXexX38xX2exX0xXexX5dxX2exX0xX6xX3xX1xX38xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4bxX4bxX6xX5dxX32xXdxX23xXfdxXcdxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX2a7xX23xX4bxXb5xX2bxX4xXb7xX10xX5dxXdxXexXb5xX38xX4bxX10xX5dxXdxXexXb5xX38xX4bxXaxX2exX0xXdxX32xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXfdxXcdxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX2a7xX23xX4bxX23xX10xX232xX7xX4bxX2xX2dfxXc9xX2e1xX4bxX2xX23axXfbxX5dxX239xX23axX2dfxX2dfxXfbxX23axX23axXexXc0xXfbxX2f1xXc0xX2dfxX5xX2xXfdxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb5xX304xX32xX6xX22xX10xXaxX3xX4bxX2exX0xX4bxX6xX2exX0xX4bxXexX5dxX2exX0xX4bxXexX38xX2exX0xX4bxXexXcdxXb5xX5dxX15xX2exX0xX4bxXexX6xXcdxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXb5xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exd354xX3exX15xX3xX23xX1xX8exX23xX22xX97xX3xXcdxX162xXexX3xX4xX1xX162xXbxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX31xX32xX97xX3xX23xX22xXabxX15xX3xX23xX22xXabxX15xX97xX3xX1xXabxX23xX22xX3xXexX38xb7ccxX32xX3xX5xX8exX135xXexX3xX23xX22xX8exX146xXdxX3xX2a7xc3c7xX23xX3xXbxX1xXbaxXdxX3xX133xXdxX3xXd1xX27xX6xX97xX3xXcdxX41xXdxX3xX133xX139xX15xX3xX5xXabxX3xX4xXb5xX23xX3xX133xX8exX146xX23xX22xX3xc874xX1xX27xX15xXefxXexX3xX32xX17bxX4xX1xef7dxX3xX133xXbaxX32xX3xXcdxXbaxXb5xX3xX5xX8exX27xX3xXexX1xX1a3xX23xX22xX3xXexX38xXb5xX23xX22xX3xX1cxX8bxX3xX2a7xXabxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX4xX14bxX4xX3xX1cxX8bxX3xXb7xX1xX14bxX4xXfdxX0xX4bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXb5xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex13299xX14bxX23xX22xX3xX23xX219xXdxX3xX1xX8fxX23xX97xX3xX32xX1bdxX4xX3xX5dx11479xX3xX4xX44xX27xX3xX41xX3xXexX39xX23xX1xX3xXexX38xX17bxX23xX22xX3xX23xX1xX8exX3xX2a7xX3exX15xX3xX23xX1xX8exX23xX22xX3xX41xX3xX1xX6xXdxX3xX133xX44xX27xX3xXb7xX1xX1a3xX23xX22xX3xX1xXe9xX3xX4xX219xX3xXcdxXdxX31xX23xX3xXcdxX14bxXb5xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX31xX32xX97xX3xXcdxXdxX31xX23xX3xXcdxX14bxXb5xX3xX1xX17bxX3xXexXbaxXdxX3xXexX38xX35xX23xX22xXfdxX0xX4bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXb5xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex11653xX23xX22xX3xf0c4xX22xX27xX15x13aebxX23xX3xX56fxX22xX35xX4xX3xXcxX1xX35xX3xX1exX3xX7cxX1xX95xX3xXexX1e0xX4xX1xX3xb4a2xX10dxX56fx10762xX3xX1cxX8bxX3xX2fxX8exX8fxX23xX22xX3xXcxX1xX95xX15xX3xX4xX1xXb5xX3xXcdxXdxXefxXexX24xX3xX7cxX44xX27xX3xX133xX8exX135xX4xX3xX1cxX139xX15xX3xX5dxX13dxX23xX22xX3xX133xX8bxX3xX5xX139xX27xX97xX3xXexX1xX27xX49xX4xX3xX7xX13dxX3xXd1xX27xXbaxX23xX3xX5xdf3cxX3xX4xX95xX6xX3xX1xX27xX15xX9cxX23xXfdxX3xd552xX27xX6xX3xXexX1xX146xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5dxXabxXdxX3xX7xa777xX3xX5dxX180xX23xX22xX3xXb7xX1xX1a3xX23xX22xX3xX133xX8exX135xX4xX3xXexX27xX3xXcdxf91axX3xX23xXa7xX23xX3xX133xX6xX23xX22xX3xX1cxX27xXdfxX23xX22xX3xX4xX162xXbxX3xX23xX22xX1xXdxXa7xX32xX3xXexX38xX35xX23xX22xX97xX3xX23xX22xX139xX23xX3xX7xX14bxX4xX1xX3xX133xX1e0xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX23xX22xX3xX1xX17bxX23xX3xX1xa0fbxXbxX3xXb7xX1xX1a3xX23xX22xX3xXexX1xX31xX3xX133xX44xX27xX3xXexX8exX3xX7xX5f0xX6xX3xX4xX1xea9cxX6xX3xX23xXa7xX23xX3xX1xXdxX9cxX23xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX4xX219xX3xX22xXdxXbaxXdxX3xXbxX1xX14bxXbxX3xX23xXabxXb5x13a3dxX0xX4bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXb5xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX56fxX22xX8exX146xXdxX3xX5dxX139xX23xX3xX2fxX8exX8fxX23xX22xX3xXcxX1xX95xX15xX3xX2a7xXabxX3xX4xX1x10b7axX23xX1xX3xXd1xX27xX15xXe9xX23xX3xX133xX1e0xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX23xX22xX3xX32xXb5xX23xX22xX3xX4xX14bxX4xX3xX4xX8fxX3xXd1xX27xX6xX23xX3xX4xX1xfb2cxX4xX3xX23xX425xX23xX22xX3xX7xX1d3xX32xX3xX4xX219xX3xXbxX1xX8exX8fxX23xX22xX3xX14bxX23xX3xXb7xX1xXcexX4xX3xXbxX1xX180xX4xX97xX3xX7xX5f0xX6xX3xX4xX1xX65dxX6xX3xX1xXb5xX1bdxX4xX3xX5xXabxX32xX3xX32xX1d3xXdxX3xX133xX31xX3xX133xXbaxX32xX3xXcdxXbaxXb5xX3xX6xX23xX3xXexXb5xXabxX23xX3xX4xX1xXb5xX3xX23xX22xX8exX146xXdxX3xX2a7xXabxX3xXbxX1xX8exX8fxX23xX22xX3xXexXdxX9cxX23xX3xX32xX1f6xXdxX3xXb7xX1xXdxX3xXd1xX27xX6xX3xX4xX44xX27xXfdxX0xX4bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX27xXexX1xXb5xX38xXaxX2exX2fxXabxX3x9feexXdxX23xX1xX3xX1exX3xf60dxX23xX1xX3xX56fxX22xX27xX15xXa7xX23xX0xX4bxXbxX2e
Hà Linh - Ánh Nguyên