Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị cáo buộc hậu thuẫn hãng Boeing
Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đã chính thức mở cuộc điều tra về những cáo buộc Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan lạm dụng chức vụ để hậu thuẫn hãng Boeing.
518dx7aa3xb964x8087x82e4x7f63x85d8xb91fx9876xX7xab44x8f59x629cx80b3xbcb9xadadxX5xb097xXax885cxc28cx54e5x6caexa0c0xd18bxX3x5319x6f73xX3xXex6c03x6187xd222xX17xd1f0xX3xX13xX14x77d7xX4xX3xXbxX1x6200xX17xX21xX3x7eb7x5cd6xX3x881cx88c9xX3xX4xb625x925bxX3xX31xX14xX1axX4xX3xX1x7a60xX14xX3xXexX1xX14x91f2xX17xX3xX1x9e5bxX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX0xb6d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx996exX10xX6x65b4xXaxX12xXcx5f53xX17xX21xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1dxX6xX3xX4xbd18xX6xX3x73d7x9533xX14xX3x9a98x79dbx699exX3x5242xbd03xX4xX3x521bxX48xX3xX4xX1x6770xX17xX1xX3xXexX1xa5abxX4xX3xX81xX1fxX3xX4xX14xX1axX4xX3xX87xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX6xX3x89d3xX16xX3xX17xX1xc227xX17xX21xX3xX4xX35xX36xX3xX31xX14xX1axX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX2exX2fxX3x77b5xX6xXexX1dxXdxX4x9fbfxX3x5fa9xX1xX6xX17xX6xX1xX6xX17xX3xX5xaa1dxX81xX3xX65x87f1xX17xX21xX3xX4xX1xX92xX4xX3xXa6xXecxX3xX87x736cxX3xX1xX3exX14xX3xXexX1xX14xX44xX17xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21x5706xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8acbxX10xX17xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX81xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX81xX7x60c6xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7a55xXdxX65xXexX1x9ea3xX3x8f7dxX2x9cc0xXbx5d87xba31xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX14bxX3x9f2bx7c64x979dxXbxX151xX152xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX36xX3xX31xX14xX1axX4xX3xX1xX3exX14xX3xXexX1xX14xX44xX17xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX1x9382xX17xX1xX3x9d49xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX53xX53xXdxX110xX31xX6xX36xX1xX6xXexXdxX17xX1xX110xXa6xX17xX53xX17xX10xX146xX7xX53xX2xX15exX2xX2xX53xX2xX15dxX14dxX65xX15cxX2x6a7bxX1e2xX1e2x6082x952axXexX14fxX1e2xX14dxX1e6xX15dxX5xX15dxX110xa17exXbxX21x917bxX1dxX9xX15exX1e6xX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX36xX3xX31xX14xX1axX4xX3xX1xX3exX14xX3xXexX1xX14xX44xX17xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xXaxX3xX65xX6xXexX6xX137xXbxX1xX36xXexX36xX137xX36xX1dxXdxX21xXdxX17xX6xX5xX137xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX53xX53xX4xX65xX17xXdxX81xX21xX110xXa6xXdxX10xXexX17xX6xX81xXbxX5xX14xX7xX110xXa6xX17xX53xXexX14dxX1e2xX15dxX53xX14xXbxX5xX36xX6xX65xX10xX65xX53x8180xX7xX81xX7xX15xX53xX1e2xX15dxX2xX15exac0cxX15dxX1e5xX290xX1e2xX2xX53xXbxX6xXexX1dxXdxX4xXdcxX290xX7xX1xX6xX17xX6xX1xX6xX17xX110xX1f0xXbxX21xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX36xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX2exX2fxX3xXd6xX6xXexX1dxXdxX4xXdcxX3xXdexX1xX6xX17xX6xX1xX6xX17xX3xX110xX3x7271xX7fxX21xX14x8c8bxX17xX14bxX3x5937xXd6xa671x66b7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX36xX65xX15xXaxX12xX7fxX21xX1ex7a51xXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX17xX21xa96fxX17xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX69xX17xX21xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1dxX6xX3xX7bxX7cxX14xX3xX7fxX80xX81xX3xX83xX84xX4xX3x868axX146xX1dxX10xX17xX6xX3xX302xX5xX5xX10xX17xX3xX4xX1xX36xX3xX31xXdxa46exXexX3xX326xX17xX21xX3xXdexX1xX6xX17xX6xX1xX6xX17xX3xX87xX48xX3xX87xX1ex6669xX4xX3xXexX1xX326xX17xX21xX3xX31xX35xX36xX3xXa6xX16xX3xX4xX14xX1axX4xX3xX87xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX6xX3xX17xX84xXdxX3xXexX1dxd06fxX17xX110xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX36xX65xX15xXaxX12xXcxX1dxX36xX17xX21xX3xX81xX1axXexX3xXexX14xX15xX394xX17xX3xX31xX25x6cb5xX3xX17xX21xX1exX31cxXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX17xX21xX326xX17xX3xX4xX78xX6xX3xX7bxX7cxX14xX3xX7fxX80xX81xX3xX83xX84xX4xX3xXcxX36xX81xX3xX120xX1dxX36xX7xX7xX36xX17xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX6xX15xX3xX326xX17xX21xX3xXdexX6xX17xX6xX1xX6xX17xX3xX1xX36xX6xX17xX3xX17xX21xX1xX394xX17xX1xX3xX4xX14xX1axX4xX3xX87xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX6xX3xX17x5a6dxX15xX110xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX36xX65xX15xXaxX12xX120xX14xX1axX4xX3xX87xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX6xX3xX65xXdxb20cxX17xX3xX1dxX6xX3xX21xXdxXabxX6xX3xX5x80bexX4xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX87xX6xX17xX21xX3xXexX1acxX81xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX92xX17xX21xX3xXbxX1xX84xX3xX7xba77xX3xX4xX1xc285xX3xXexX1dxX8cxX4xX1xX3xX65xX1exX3xX5xX14xX3exX17xX3xXa6xX16xX3xX1e2xX3xXexX6xXdxX3xX17xXe8xX17xX3xX1xX41bxX17xX21xX3xXdcxX1xX326xX17xX21xX3xX151xX1b0xX15xX3xX1dxX6xX3xXa6xa166xXdxX3xX5xX36xXe8xXdxX3xX81xX35xX15xX3xX31xX6xX15xX3x876exX1e5xX4b9xX3xX2exX6xX151xX3xX1e6xX3xX4xX78xX6xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX17xX41bxX15xX3xXexX1dxX36xX17xX21xX3xXa6xX2axX17xX21xX3xX14dxX3xXexX1xX35xX17xX21xX3x99ffxX14xX6xX3xXdcxX1xXdxX35bxX17xX3xX1xd14exX17xX3xX1e5xX15dxX15dxX3xX17xX21xX1exX31cxXdxX3xXexX1xXdx74eexXexX3xX81xXe8xX17xX21xX3xXa6xX41bxX3xXexX1dxX36xX17xX21xX3xX31xX25xXdxX3xX4xX1b0xX17xX1xX3xX65xX1exX3xX5xX14xX3exX17xX3xX87xb5a0xX4xX3xX31xXdxX4fexXexX3xX4e3xX14xX6xX17xX3xXexc49fxX81xX3xXexX4a9xXdxX3xXa6xXdxX4fexX4xX3xX5xXdxX4fexX14xX3xXcxX69xX17xX21xX3xXexX1xX25xX17xX21xX3xX348xX36xX17xX6xX5xX65xX3xXcxX1dxX14xX81xXbxX3xX4xX84xX3xX4xX1xX8cxX17xX1xX3xXexX1xX92xX4xX3xX31xX69xX3xX17xX1xXdxX4fexX81xX3xX326xX17xX21xX3xXdexX6xX17xX6xX1xX6xX17xX3xX5xX41bxX81xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX1xX6xX15xX3xXdcxX1xX326xX17xX21xX110xX53xX110xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXa6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX36xX17xX21xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX394xX17xX3xX4e3xX14xX6xX17xX14bxX0xX53xX7xXexX1dxX36xX17xX21xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX137xXexX1xX14xX81xX31xX137xX6xX17xX65xX137xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xXdxX16xX14xX3xX17xX1exX4a9xX4xX3xX17xX21xaef5xX17xX21xX3xX31xX6xX15xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX4b9xX1e5xX4b9xX3xX2exX6xX151xX3xX87xXf9xX3xXdcxXdxXf9xX81xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX326xX17xX21xX3xX17xX21xX1xX4fexXaxX3xX1xX1dxX10xX286xX9xXaxX53xXdcxX1xX36xX6xX137xX1xX36xX4xX53xX17xX1xXdxX10xX14xX137xX17xX14xX36xX4xX137xX17xX21xX14xX17xX21xX137xX31xX6xX15xX137xX31xX36xX10xXdxX17xX21xX137xX4b9xX1e5xX4b9xX137xX81xX6xX151xX137xX65xX10xX137xXdcxXdxX10xX81xX137xXexX1dxX6xX137xX4xX36xX17xX21xX137xX17xX21xX1xX10xX53xX2xX14dxX15exX14dxX1e2xX2xX110xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX53xX81xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1e2xX15dxX53xX17xX10xX146xX7xX53xX2xX15exX2xX15dxX53xX2xX15dxX14fxX65xX2xX1e2xX2xX14fxX14fxX1e5xX2xXexX1e2xX15dxX15cxX5xX15dxX137xX2xX15dxX15dxX15dxX151xX137xX2xX137xX286xX36xX1xX5xX110xX1f0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXbxX1xX2axX17xX21xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX36xX3xX31xX14xX1axX4xX3xX1xX3exX14xX3xXexX1xX14xX44xX17xX3xX1xX48xX17xX21xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa6xX12xX0xX7xXexX1dxX36xX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xXdxX16xX14xX3xX17xX1exX4a9xX4xX3xX17xX21xX615xX17xX21xX3xX31xX6xX15xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX4b9xX1e5xX4b9xX3xX2exX6xX151xX3xX87xXf9xX3xXdcxXdxXf9xX81xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX326xX17xX21xX3xX17xX21xX1xX4fexXaxX3xX1xX1dxX10xX286xX9xXaxX53xXdcxX1xX36xX6xX137xX1xX36xX4xX53xX17xX1xXdxX10xX14xX137xX17xX14xX36xX4xX137xX17xX21xX14xX17xX21xX137xX31xX6xX15xX137xX31xX36xX10xXdxX17xX21xX137xX4b9xX1e5xX4b9xX137xX81xX6xX151xX137xX65xX10xX137xXdcxXdxX10xX81xX137xXexX1dxX6xX137xX4xX36xX17xX21xX137xX17xX21xX1xX10xX53xX2xX14dxX15exX14dxX1e2xX2xX110xX1xXexX81xXaxX12xX7fxX1xXdxX16xX14xX3xX17xX1exX4a9xX4xX3xX17xX21xX615xX17xX21xX3xX31xX6xX15xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX4b9xX1e5xX4b9xX3xX2exX6xX151xX3xX87xXf9xX3xXdcxXdxXf9xX81xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX326xX17xX21xX3xX17xX21xX1xX4fexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX1dxX36xX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXdexX6xX14xX3xXdcxX1xXdxX3xXcxX1dxX14xX17xX21xX3xX13xX14xX25xX4xX3xXa6xX41bxX3xX300xXexX1xXdxX36xXbxXdxX6xX3xXexXe8xX81xX3xX65xX615xX17xX21xX3xX1xX36xXe8xXexX3xX87xX1axX17xX21xX3xX4xX1b0xX3xXbxX1xXdxX3xX87xX1axXdxX3xXexX41bxX14xX3xX31xX6xX15xX3xX19xX36xX10xXdxX17xX21xX3xX4b9xX1e5xX4b9xX3xX2exX6xX151xX3bexX3xX87xX35bxX17xX3xX5xX1exX370xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4e3xX14xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX1xX52fxX14xX3x8a07xX3xXdcxX1xX35xX4xX3xX4xX84xX3xX87xX1axX17xX21xX3xXexX1xX35xXdxX3xXexX1exX4eexX17xX21xX3xXexX475xX110xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa6xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxXa6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX53xX65xXdxXa6xX12xX0xX53xX65xXdxXa6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX36xX14xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3x5ac5xXdxX10xXexX17xX6xX81xc242xX0xX53xXbxX12