Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, lừa đảo qua mạng cho phụ nữ Nghi Xuân
(Baohatinh.vn) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề "Phòng chống bạo lực gia đình" và "Lừa đảo qua mạng xã hội" cho 100 hội viên phụ nữ xã Xuân Hải.
a162xd8a5xb7e6xcd60xd5b5xfef8x1139axf292xb1d4xX7x127ddx11d1bx13680xc9d1xcba5xedd7xX5xbc87xXaxX3xX7xXexb68bxX5xX10xX9xXaxXexX10x13ed9xXexc63exX6xX5xXdx12cf6xdb3exfd64xX3xfb06xc7cbxX7xXexXdx10c46xX15xf6a0xXax105b4xXcxf3cdxX6xX23xX22xX3x10870x13f94xX3xc8c8x12648xX3xX23x11c81xX23xX22xX3xXbxX1x1257axX23xX22xX3xX4xX1x14741xX23xX22xX3xX36x12a71xea65xX3xX5xd494xX4xX3xX22xXdxX6xX3x1336dxdd5fxX23xX1x12d33xX3xX5xc498xX6xX3xX59x10084xX4fxX3xfc7bxX27xX6xX3x12d18xX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xefa6xX3xX23xc760xX3xbceaxX22xX1xXdxX3xb637xX27x11178xX23xX0xd629xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1041fxX10xX6x12336xXaxX2fxX0xXdxX2fxX94x1411axXdxX3xb283xXdx11a4cxX23xX3xX1xXdx12443xXbxX3xda31xX1xX76xX3xX23xX79xX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3x11a50xX94xda02xX3xXcxbadcxX23xX1x10f55xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1x124aaxXbxX3xbb11x133a2xXdxX3x10edaxe8daxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexdd6axX3xX4xX1x10768xX4xX3xX1xX9exXdxX3xX23xX22xX1xX37xX3xX4xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX59xa5f9xX3xXaxXabxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xXaxX3xXd5xXc4xX3xXaxXa1xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX1cxabc9xX3xX1xX9exXdxXaxX3xX4xX1xX4fxX3xX2x12206xX145xX3xX1xX9exXdxX3xXd5xXdxXa3xX23xX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX1cxX139xX3xX80xX27xX82xX23xX3xX94xX64xXdxd997xX0xX85xXdxX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1316fxX4fxX97xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1359axXdxX97xXexX1xX24xX3xdad8xX2x1218exXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x13ed5xX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX85xX85xXdxX163xX36xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xXd5xX23xX85xX23xX10xX199xX7xX85x136e9xX145x13d5axX1a0xX85xb4b6xX1d7xX97xX1a0xX2xX1a2xX1afxX1a0xX2xX1afxXexX1a0xX1d9xX1a2xd506xX1dcxX5xX145xX163xX26xXbxX22xa65fxX31xX9xX1afxX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX199xXdxX97xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1afxX2xX145xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxXcxX4exXdxX3xX1xX9exXdxX3xX23xX22xX1xX37xX5dxX3xX4x114e6xX4xX3xX1xX9exXdxX3xXd5xXdxXa3xX23xX3xX59xf482xXd2xX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xXd5xXdxXa3xX23xX3xXexX31xX5axX23xX1xX3xX36xXc4xX15xX3xX6bxX9exXexX3xX7xX49xX3xX23xX22xX27xX15xXa3xX23xX3xX23xX1xX82xX23xX5dxX3xX1xff2exX27xX3xX67xX27xX64xX3xX97xX4fxX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX22xX82xX15xX3xX31xX6xX5dxX3xX4xX296xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xXexX31xX296xX23xX1xX3xXd5xXc4xX3xX23xX1xX79xX23xX22xX3xX59xXdxX102xX27xX3xX4xd859xX23xX3xX5xX2a3xX27xX3x10bacxX3xX59xbf86xX3xX59xX64xX6bxX3xX36xX64xX4fxX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX27xXdaxX23xX3xXd5xX27xXdxX3xXd5xf369xX5dxX3xX1xX4exX23xX1xX3xXbxX1x1271fxX4xX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4fxX97xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX97xXexX1xX24xX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1afxX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX85xX85xXdxX163xX36xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xXd5xX23xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX1d7xX145xX1d9xX1a0xX85xX1dcxX1d7xX97xX1a0xX2xX1a2xX1a2xX1d9xX1a2xX1d9xXexX1eaxX1dcxX1afxX1d7xX1eaxX5xX145xX163xX26xXbxX22xX1f2xX31xX9xX1afxX1afx14301xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX199xXdxX97xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1afxX2xX145xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxc04fxff71xX23xX22xX3xXexX1xc36fxXdxX5dxX3xX4xX296xX4xX3xX1xX9exXdxX3xXd5xXdxXa3xX23xX3xX4xX43xX23xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX23xX1xX79xX23xX22xX3xX39xXdx13be3xX23xX3xXexX1xXeexX4xX3xXd5xX102xX3xe2e3xXabxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX4xX1xXdxX499xX6bxX3xX59xX4fxX4exXexX3xXexXc4xXdxX3xX7xX64xX23xX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdx13fe8xX163xX3xX7bxX9exXdxX3xX97xX27xX23xX22xX3xX4xf5ccxX6xX3xX4xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX59xX102xX3xX5xXc4xX6bxX3xX31x10fd1xX3xX23xX1xX79xX23xX22xX3xX5xXc7xX23xX1xX3xXd5xX52xX4xX3xX4xX296xX4xX3xX59xX49xXdxX3xXexX2a3xXd2xX23xX22xX3xXexX1xX2a3xX46exX23xX22xX3xX5xX52xX6xX3xX4xX1x10322xX23xX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdxX5dxX3xXexX1xX4e8xX3xX59xX4fxX4exX23xX3xXexX1xX2a3xX46exX23xX22xX3xX22xe79dxXbxX3xXd5xXc4xX3xX4xX296xX4xX3xX39xX1xX27xX15xX499xX23xX3xX4xX296xX4fxX3xXd5xX102xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xXexX31xX296xX23xX1xX163xX163xX163xX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4fxX97xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX97xXexX1xX24xX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1afxX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX85xX85xXdxX163xX36xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xXd5xX23xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX1d7xX145xX1d9xX1a0xX85xX1dcxX1d7xX97xX1a0xX2xX1a0xX1a2xX3d6xX1d7xX1d9xXexX1a0xX3d6xX1a0xX1eaxX1dcxX5xX145xX163xX26xXbxX22xX1f2xX31xX9xX1dcxX1d9xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX199xXdxX97xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1afxX2xX145xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxX177xX27xXeaxXdxX3xX23xe0d3xXdxX3xX4xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xXd5xX102xX3xX4xX296xX4xX3xX4xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX59xX102xX3xX59xX553xX4xX3xX36xXdxXa8xXexX3xX4xX69fxX3xX31bxX3xX23xX22xX1xXc7xX6xX3xXexX31xX4fxX23xX22xX3xXd5xXdxXa8xX4xX3xX22xXdxX345xXbxX3xX4xX296xX4xX3xX1xX9exXdxX3xXd5xXdxXa3xX23xX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX23xX82xX23xX22xX3xX4xX6xX4fxX3xX39xXdxX499xX23xX3xXexX1xXeexX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX5dxX3xXexX31xX296xX23xX1xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX4xb528xX23xX22xX3xX23xX1xX2a3xX3xXexX9exXdxX3xXbxX1xX4exX6bxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdxX2dxX3xX22xX69fxXbxX3xXbxX1xX314xX23xX3xX59xX64xX6bxX3xX36xX64xX4fxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX31xX2d1xXexX3xXexX52xX3xXexX31xXa3xX23xX3xX59xX37xX6xX3xX36xXc4xX23xX163xX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4fxX97xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX97xXexX1xX24xX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1afxX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX85xX85xXdxX163xX36xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xXd5xX23xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX1d7xX145xX1d9xX1a0xX85xX1dcxX1d7xX97xX1a0xX2xX1a0xX1a2xX1dcxX1d7xX145xXexX1d7xX1dcxX1eaxX1eaxX1a0xX5xX145xX163xX26xXbxX22xX1f2xX31xX9xX3d6xX1a2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX199xXdxX97xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1afxX2xX145xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxc9b0xX37xXbxX3xX23xXc4xX15xX5dxX3xX94xX9exXdxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xXd9xXdaxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX31xX6xX4fxX3xXexX553xX23xX22xX3xX296xX4fxX3xX97xXc4xXdxX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xX37xX3xX10xX6bxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX1cxX139xX3xX80xX27xX82xX23xX3xX94xX64xXdxX163xX0xX85xXbxX2fxX0xX36xX5xX4fxX4xX39xX67xX27xX4fxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX31xXdxX4xX1xX97xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4fxX97xX15xXaxX2fxX0xX10xX6bxX2fxXcxX60xX3xX59xX314xX27xX3xX23xX3dxX6bxX3xX59xX499xX23xX3xX23xX6xX15xX5dxX3xX94xX9exXdxX3xXabxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xX59xX139xX3xXexXeaxX3xX4xX1xXeexX4xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xX2xX1a0xX3xX36xX27xXeaxXdxX3xX23xX69fxXdxX3xX4xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xXd5xX102xX3xX1d7xX3xX4xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX59xX102xX3xXexX31xXa3xX23xX3xXexX4exXdxX3xX2xX1a0xX3xX1cxX139xX5dxX3xXexX1xX37xX3xXexX31xd045xX23xX3xXexX31xXa3xX23xX3xX59xX37xX6xX3xX36xXc4xX23xX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xXd5xXd6xXdxX3xX22xX314xX23xX3xX1d7xX163xX145xX145xX145xX3xX5xX2a3xXd2xXexX3xX23xX22xX2a3xX46exXdxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX22xXdxX6xX163xX3xX7bxX22xX4fxXc4xXdxX3xX31xX6xX5dxX3xX94xX9exXdxX3xXabxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xX4xX43xX23xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xXd2xXbxX3xXd5xXd6xXdxX3xXabxX1xX43xX23xX22xX3xf5a7xX89cx104dfxX467xXcxX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xXexXeaxX3xX4xX1xXeexX4xX3xX23xX1xXdxX102xX27xX3xX4xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX59xX102xX3xX23xX1xX2a3xX3xXaxXabxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX5xX4exX6bxX3xX97xX76xX23xX22xX3xXexX5axX23xX1xX3xX97xX76xX4xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX31xX33bxX3xXd5xX37xX3xXexX1xXc4xX23xX1xX3xX23xXdxXa3xX23xXaxX5dxX3xXaxX7bxX82xX23xX22xX3xX4xX6xX4fxX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX59xX27xX49xXdxX3xX23xX2a3xXd6xX4xXaxX163xX163xX163xX3xX4xX1xX4fxX3xX22xX314xX23xX3xX1d9xX163xX145xX145xX145xX3xX1xX526xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX31exX27xX3xX1xX526xX4xX5dxX3xXcxX94xXd9xf7ddxX5dxX3xXcxX94xXabxXcxX3xXexX31xXa3xX23xX3xX59xX37xX6xX3xX36xXc4xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX163xX0xX85xX10xX6bxX2fxX0xX85xXbxX2fxX0xX97xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX4fxX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX31xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxXd9xX1xX4e8xX3xXexX37xX4xX1xX3xX94xX9exXdxX3xXa1xX94xXabxX7bxX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xX7bxX22xX27xX15xfee5xX23xX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xX27xX3xXcxX31xX6xX23xX22xX0xX85xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xX85xX36xX5xX4fxX4xX39xX67xX27xX4fxXexX10xX2fxX0xX97xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX97xX31xX10xX5xX6xXexX10xX97xXaxX2fxX0xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa3xX23xX3xX67xX27xX6xX23xX24xX0xX85xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX6bxX36xX1exX6xX23xX97xX1exX7xX6xXbxX4fxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xX4xX69fxX3xX1xcf11xX23xX3xX1afxX145xX145xX3xXd5xX76xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX43xX6xX3xX296xX23xX3xXexX1xX76xX3xX5xX31bxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX97xX4fxXdxX1exX7xX4fxX23xX22xX85xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX4fxX1exX1xX4fxX23xX1exX1afxX145xX145xX1exXd5xX27xX1exX36xX6xX4fxX1exX5xX27xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX97xXdxX23xX1xX1exX97xX27xX4fxX4xX1exXexX4fxX6xX1exX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX5xX15xX85xX2xX1dcxX1afxX1afxX145xX1d7xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX85xX6bxX10xX97xXdxX6xX85xX2xX1d7xX145xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX1d7xX145xX1d7xX1a2xX85xX2xX1a2xX1afxX97xX1a2xX1d7xX145xX1afxX1d7xX1afxX1dcxXexX1a0xX1a2xX2xX1dcxX5xX1eaxX1exX1a2xX1exX1cxX4fxX6xX6bxX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xX6xX2fxX0xX97xXdxXd5xX2fxX0xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xX4xX69fxX3xX1xXbd6xX23xX3xX1afxX145xX145xX3xXd5xX76xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX43xX6xX3xX296xX23xX3xXexX1xX76xX3xX5xX31bxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX97xX4fxXdxX1exX7xX4fxX23xX22xX85xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX4fxX1exX1xX4fxX23xX1exX1afxX145xX145xX1exXd5xX27xX1exX36xX6xX4fxX1exX5xX27xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX97xXdxX23xX1xX1exX97xX27xX4fxX4xX1exXexX4fxX6xX1exX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX5xX15xX85xX2xX1dcxX1afxX1afxX145xX1d7xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xX4xX69fxX3xX1xXbd6xX23xX3xX1afxX145xX145xX3xXd5xX76xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX43xX6xX3xX296xX23xX3xXexX1xX76xX3xX5xX31bxX0xX85xX6xX2fxX0xX85xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX2fx12b10xX82xX27xX3xXexX1xX27xbf75xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX22xX6xX15xX3xX22x11332xXexX5dxX3xX5xX15xX3xX1xXdaxX23xX5dxX3xXexX1xX2d1xX6bxX3xX4xX1x14685xX3xX5xXc4xX3xX4xX296xX4xX3xXd5xX76xX3xXexX1xX64xX6bxX3xX296xX23xX3xXd5xXd2xX85xX4xX1xX468xX23xX22xX3xX22xXdxX499xXexX3xX23xX1xX6xX27xX3x13859xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX1xX46exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX67xX27xX6xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX996xX15xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX59xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX2a3xX3xX23xX1xX79xX23xX22xX3xX4a4xX67xX27xX64xX3xX36xX4fxX6bxX4dbxX3xXbxX1xX296xX3xXd5x12b0dxX3xX1xX4exX23xX1xX3xXbxX1xX345xX4xX3xX6bx107e7xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX163xX0xX85xXbxX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xX85xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX52xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX64xXdxX3xX67xX27xX15xX499xXexX3xX4xX296xX4xX3xXd5xX996xX23xX3xX59xX102xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xX97xX4fxX6xX23xX1exXexX1xX10xX85xXbxX1xX27xX1exX23xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexXdxX23xX1exXexX1xX6xX6bxX1exX22xXdxX6xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX67xX27xX15xX10xXexX1exX4xX6xX4xX1exXd5xX6xX23xX1exX97xX10xX1exX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX85xX2xX3d6xX1afxX1eaxX145xX3d6xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX85xX6bxX10xX97xXdxX6xX85xX2xX1d7xX145xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX2xX1dcxX1afxX1afxX85xX2xX1d9xX3d6xX97xX1a2xX145xX1dcxX1d7xX1eaxX145xX1afxXexX2xX1a0xX1a2xX1eaxX1dcxX5xX145xX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xX6xX2fxX0xX97xXdxXd5xX2fxX0xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX52xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX64xXdxX3xX67xX27xX15xX499xXexX3xX4xX296xX4xX3xXd5xX996xX23xX3xX59xX102xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xX97xX4fxX6xX23xX1exXexX1xX10xX85xXbxX1xX27xX1exX23xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexXdxX23xX1exXexX1xX6xX6bxX1exX22xXdxX6xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX67xX27xX15xX10xXexX1exX4xX6xX4xX1exXd5xX6xX23xX1exX97xX10xX1exX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX85xX2xX3d6xX1afxX1eaxX145xX3d6xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxXabxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX52xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX64xXdxX3xX67xX27xX15xX499xXexX3xX4xX296xX4xX3xXd5xX996xX23xX3xX59xX102xX3xX1cxX139xX3xX1xX9exXdxX0xX85xX6xX2fxX0xX85xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX2fxX7bxX1xXdxX102xX27xX3xX22xXdxX64xXdxX3xXbxX1xX296xXbxX5dxX3xX4xX296xX4xX1xX3xX5xXc4xX6bxX3xX1xXdxXa8xX27xX3xX67xX27xX64xX3xX59xX139xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xX4xX296xX4xX3xX4xX996xXbxX3xX1xX9exXdxX3xXa1xX94xXabxX7bxX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xX3xXexX2d1xXbxX3xXexX31xX27xX23xX22xX3xXexX31xXdxX31exX23xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX31xX4fxX23xX22xX3xX23xX3dxX6bxX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxXa8xX23xX3xX4xX1xX4e8xX3xX59xX102xX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xX2a3xXbd6xX23xX22xX3xX94xX9exXdxX3xX59xX102xX3xX31xX6xX3xX4a4xf646xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xXd5xXc4xX3xXexX31xX33bxX3xX10xX6bxX4dbxX163xX0xX85xXbxX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xX85xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa01xX314xX23xX3xX3d6xX145xX145xX3xX1xX526xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX499xX23xX3xXexX1xXeexX4xX3xX6xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXdaxX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX97xX4fxXdxX1exX7xX4fxX23xX22xX85xX22xX6xX23xX1exX3d6xX145xX145xX1exX1xX4fxX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX97xX27xX4fxX4xX1exXexX31xX6xX23xX22xX1exX36xXdxX1exX39xXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX6xX23xX1exXexX4fxX6xX23xX1exX22xXdxX6xX4fxX1exXexX1xX4fxX23xX22xX85xX2xX3d6xX1d7xX3d6xX1afxX1a0xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX85xX6bxX10xX97xXdxX6xX85xX2xX1d7xX145xX85xX23xX10xX199xX7xX85xX2xX1dcxX1afxX1eaxX85xX2xX1a2xX2xX97xX2xX2xX1d7xX1afxX2xX2xX1d9xXexX1d9xX1a2xX1d9xX145xX1d9xX5xX145xX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX5axX23xX1xX5dxX3xX5xX60xX6xX3xX59xX64xX4fxX3xX67xX27xX6xX3xX6bxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xX76xX3xX23xX79xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xXaxX3xX85xX2fxX0xX85xX6xX2fxX0xX97xXdxXd5xX2fxX0xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa01xX314xX23xX3xX3d6xX145xX145xX3xX1xX526xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX499xX23xX3xXexX1xXeexX4xX3xX6xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXdaxX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX85xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX97xX4fxXdxX1exX7xX4fxX23xX22xX85xX22xX6xX23xX1exX3d6xX145xX145xX1exX1xX4fxX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX97xX27xX4fxX4xX1exXexX31xX6xX23xX22xX1exX36xXdxX1exX39xXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX6xX23xX1exXexX4fxX6xX23xX1exX22xXdxX6xX4fxX1exXexX1xX4fxX23xX22xX85xX2xX3d6xX1d7xX3d6xX1afxX1a0xX163xX1xXexX6bxXaxX2fxXa01xX314xX23xX3xX3d6xX145xX145xX3xX1xX526xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xX59xX2a3xXd2xX4xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX499xX23xX3xXexX1xXeexX4xX3xX6xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXdaxX23xX22xX0xX85xX6xX2fxX0xX85xX7xXexX31xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX2fxXab4xX296xX23xX22xX3xX1d7xX1a2xX85xX2xX2xX5dxX3xXcxX31xX2a3xX46exX23xX22xX3xXcxX94xXd9xXab4xX3xX7bxX22xX27xX15xXb3axX23xX3xXcxX31xX139xXdxX3xXc2xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3x104d7xX3xX94xXc4xX3xXcxXc7xX23xX1xXcaxX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xXd2xXbxX3xXd5xXd6xXdxX3xXd9xXdaxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXa8xX23xX3xX7bxX22xX1xXdxX3xX80xX27xX82xX23xX3xXexXeaxX3xX4xX1xXeexX4xX3xX36xX27xXeaxXdxX3xXexX27xX15xXa3xX23xX3xXexX31xX27xX15xX102xX23xX3xXd5xX102xX3xX6xX23xX3xXexX4fxXc4xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXdaxX23xX22xX5dxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX22xX3xX36xX4exX4fxX3xX5xX52xX4xX3xX1xX526xX4xX3xX59xX2a3xX46exX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xX22xX314xX23xX3xX3d6xX145xX145xX3xX1xX526xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX163xX0xX85xXbxX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xX85xX5xXdxX2fxX0xX85xX27xX5xX2fxX0xX97xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xX85xX97xXdxXd5xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1197xX27xXexX1xX4fxX31xXaxX2fxX94xX4fxXc4xXdxX3xX7bxX6xX6bxX0xX85xXbxX2f
Hoài Nam