Từ năm 2019 không in mới, không đổi thẻ BHYT
BHXH Việt Nam cho biết với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thẻ BHYT, từ năm 2019 hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.
a991xb467xd260xb554xfaa3xb8c1xdecfx122d3x10da3xX7xac83x12629xbf81xbb5axbb70x10238xX5xd543xXaxX3xef4axX6xXexX6xbf9exe031xXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaxbc01xXcxcb09xX3xd65cxb6eex11b25xX3xbd4dxc0cexX2xd8c5xX3xd710xX1x120f2xX29xd711xX3xXdxX29xX3xX2bxd883xXdx12238xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xb734xfedcxXdxX3xXexX1xf3c1xX3x12219xf687xfab1xXcxX0xe62fxX1xX2xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6xX13xXaxX25xX4exX4fx119ddxX4fxX3x11ba9xXdx10a79xXexX3x1216fxX6xX2bxX3xX4xX1xc469xX3xbb41xXdxf849xXexX3x12312xX3cxXdxX3xX7fxXdxX6fxX4xX3xd000xX29xX36xX3xX13x10affxX29xX36xX3xX4xX34xX29xX36xX3xX29xX36xX1xX6fxX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xXexXdxX29xX3xXexb80axX78xX29xX36xX3xdc98x11926xdfc2xX29xX3xX5x114baxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3exX3xXexX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX1xX6fxX3xXexX1x10486xX29xX36xX3xX7x11774xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX8dxX4xX3xX4xfa4cxXbxX3xX29xX1xXdfxXexX3xX13xceb0xX3xX5xXdxX6fxXacxX3xX29xX36xe6eaxd7d0xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX4xb797xX29xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX7xX6xXacxX3xX2bxdbd2xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX1xXf1xX3xXexXa6xXf1xX3cxX4xX3xX46xe721xcd89x1215dxX0xX53xXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf88cxX10xX29xXexX10xXa6xXaxX25xX0xXdxX2bxX36xX3xXdxX13xX9xXaxXdxX2bxX36xde98xX2exX2dxX13xX2dxX4xX4xX13xX2exX17xX18xX6xX10xX10xX17xX2xX2xX10xbd33xX17xX6xX160x121d2xX7axX17xX2exX13xX6xX30xX2xX2dxX10xX13xX2xX18xX13xX7axXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xcdf3xX17xee84xXdxX13xXexX1x116ffxX3xX2xX2exX2ex106dfxX3x11922xXdxX2bxXbxX78xXa6xXexX6xX29xXexc472xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXdxX29xX3xX2bxX3cxXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX17xX3xdd0fxX29xX1xX3xX2xX12axXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX53xX53xXdxX12axX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX29xX1xX12axX7fxX29xX53xX29xX10xX180xX7xX53xX2xX160x120b0xX30xX53xX2xX2ex12483xX13xX2exX2exX1fexX164x10fbbxX1fexX160xXexX160xX160xX160xX2exX5xX2xX12ax10177xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXdxX29xX3xX2bxX3cxXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxXaxX3xX180xXdxX13xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX78xXa6xXdxX36xXdxX29xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX53xX53xX29xX5xX13xX12axX2bxX10xX13xXdxX6xX4xX13xX29xX12axX7fxX29xX53xX2dxX2exX2xX160xX53xX2xX2dxX53xX160xX53xX160xX30xX17xXexXdxX29xX6xX29xX1xX7axX1xX129xXexX17xX2xX1fexX1f9xX1f9xX2dxX204xb779xX2exX160xX2exX2xX164xX1fexX29fxX1f9xX2dxX1fexX2exX2dxX204xX160xX1f9xX12axX20fxXbxX36xXaxX3xX53xX25xX0xX53xXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX78xX29xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX17xX6xX5xXdxX36xX29xX185xX3xX20fxXacxX7xXexXdxX18xX129xX196xXaxX25xX72xX36xXf1xXf2xXdxX3xX13xX128xX29xX3xXcxcc99xX3xX4fxX13axf9c1xX3xX32xX1xeb6exX2bxX3xX7axX6fxX29xX1xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexe895xXdxX3xX4exX6fxX29xX1xX3xX7fxXdxX6fxX29xX3xaae0xX6xX3xX32xX1xX78xX6xX3xaaaexed84xXdxX3xb826xdbc7xX29xX3xX1cfxX29xX1xX185xX3xX4fxf778xfb9fxX72xX326xX3xXcxaf90x104daxbc71xe5efxX0xX53xXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX78xX13xX129xXaxX25xX72xX36xX78xX323xXdxX3xXa6xX6xX3exX3xXexXa6x12973xX29xX3xXexX1xX4cxX3xX2bxX3cxXdxX3xX4xX1xb11dxX3xX36xX1xXdxX3xX36xXdxX2ffxX3xXexXa6xec4cxX3xX7x1169dxX3xX13xX8dxX29xX36xX3xXexX27xX3xX29xX36xX323xX129xX3xX29xX323xX78xX3exX3xX7axf99bxX3xXabxXacxX129xX3xX46xX374xX29xX1xX3xX36xX1xXdxX3xX36xXdxX2ffxX3xXexXa6xX374xX3xX7xX377xX3xX13xX8dxX29xX36xX3xX46xX7cxX29xX3xX29xX36xX323xX129xX3xX29xX323xX78xX12axX3xX6dx12525xX3xX7fxXdfxX129xX3exX3xX29xX36xXf1xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3xX7xXd3xX3xX7xX377xX3xX13xX8dxX29xX36xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX5xX128xXacxX3xX13xX323xXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX46xX47xXdxX3xX5xX30dxXdxX3xX1x126c9xX29xX36xX3xX29xX2axX2bxX12axX3xX6dxXdxX6fxX4xX3xX4x111f2xXbxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4xX1xX368xX3xXexX1x104d5xX4xX3xX1xXdxX6fxX29xX3xX7fxX3cxXdxX3xX4xX2ffxX4xX3xXexXa6xXf1xXf2xX29xX36xX3xX1xbe38xXbxX3xX29xX1xXf1xX185xX3xX2bxX410xXexX3exX3xX1xX38cxX29xX36xX3exX3xX4xf0d9xX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xXexXdxX29xX3xXabxXacxXadxX29xX3xX5xXb1xX3xXdxX29xX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX3x10bd9xX1xe260xX3xXexX35bxX29xX3exX3xX29xX36xX323xX129xX3xXexX1xX2ffxX29xX36xX3xX29xX2axX2bxX3xX7xXdxX29xX1xX3exX3xX36xXdxX3cxXdxX3xXex116f4xX29xX1xX3exX3xX5xX78xX30dxXdxX3xX46xXcexXdxX3xXexXf1xX43axX29xX36xX3exX3xX2bx12299xX3xX1xXf1xaab4xX29xX36xX3exX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xX29xde38xXdxX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xX4xX1xXe8xX6xX3xX7axX6fxX29xX1xX3exX3xXexX1xXf2xXdxX3xX36xXdxX6xX29xX3xX46xac19xX3xX1fexX3xX29xX2axX2bxX3xX5xXdxX35bxX29xX3xXexX8dxX4xf907xX12axX0xX53xXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX78xX13xX129xXaxX25xX13axbd57xX29xX36xX3xXexX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3exX3xX29xX36xXf1xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX46xX6xX29xX36xX3xX46xXdxdfcfxXacxX3xXexXa6xX374xX3xXexX30dxXdxX3xX4xX2ffxX4xX3xX4xX4c4xX3xX7xX4b5xX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3exX3xX4xX1xXe8xX6xX3xX7axX6fxX29xX1xX3exX3xX4xX4c4xX3xXabxXacxX6xX29xX3xX4exX4fxX6axX4fxX3xX7xXd3xX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX6fxX29xX3xX4xX410xXbxX3xX5xX30dxXdxX3exX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX29xX36xX323xX129xX3xX32xX1xXdxX3xX29xX1xXdfxX29xX3xX46xX4e2xX3xX1x1166fxX3xX7xX4c4xX3xXexX1xX10xX78xX3xXabxXacxX129xX3xX46xX374xX29xX1xX12axX3xXcxXa6xXf1xXf2xX29xX36xX3xX1xX43axXbxX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xXexXdxX29xX3exX3xXexX1xXf2xXdxX3xX36xXdxX6xX29xX3xX36xXdxXadxXdxX3xXabxXacxX129xX7cxXexX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX29xX36xX323xX129xX3xX32xX1xXdxX3xX29xX1xXdfxX29xX3xX46xX4e2xX3xX1xX5a4xX3xX7xX4c4xX12axX3xX6dxX3cxXdxX3xX7fxXdxX6fxX4xX3xX4xX410xXbxX3xX5xX30dxXdxX3exX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX46xXf1xX43axX4xX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX6fxX29xX3xXexX30dxXdxX3xX4xX4c4xX3xXabxXacxX6xX29xX3xX4exX4fxX6axX4fxX3xXabxXacxXadxX29xX3xX5xXb1xX3xXexX1xXacxX3xX7fxX323xX3xX4xX410xXbxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexXa6xXf1xX3cxX4xX3xX46xX44exX12axX0xX53xXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX78xX13xX129xXaxX25xX31axd842xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX36xXdxX2ffxX3xXexXa6xX374xX3xX7xX377xX3xX13xX8dxX29xX36xX3xXexX1xX4cxX3exX3xX29xX36xXf1xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3xX4xX44exX3xXexX1xX68dxX3xX4xX1xX4e2xX3xX46xb1b7xX29xX36xX3xXexXa6xX6xX3xX4xX88xXacxX3xXexXa6xX35bxX29xX3xX13axX47xX29xX36xX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xXexXdxX29xX3xX4exX4fxX6axX4fxX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX72xX6xX2bxX3xXexX1xX10xX78xX3xX2bxX4b1xX3xX7xXcexX3xX36xX1xXdxX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX196xX3xX13xX6xX29xX1xX3xX7xX2ffxX4xX1xX3xX4xX410xXbxX3xXexX1xX4cxX3xX5xXf1xXacxX3xXexX30dxXdxX3xX46xX4c4xX29xX3xX7fxX374xX3xXabxXacxXadxX29xX3xX5xXb1xX3xX46xXcexXdxX3xXexXf1xX43axX29xX36xX12axX12axX12axX3xX1xX78xaa1cxX4xX3xX4xX44exX3xXexX1xX68dxX3xX36xX479xXdxX3xX46xXdxX6fxX29xX3xXexX1xX78xX30dxXdxX3xXexXa6xX422xX4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xX46xX7cxX29xX3xXexX47xX29xX36xX3xX46xX323xXdxX3xXexX1xX10xX78xX3xX7xXcexX3xX2xX30xX2exX2exX3xX30xX29fxX12axX30xX29fxX12axX29fxX160xX3xX46xX68dxX3xX46xXf1xX43axX4xX3xX29xX1xX128xX29xX3xX7fxXdxX35bxX29xX3xXexX47xX29xX36xX3xX46xX323xXdxX3xX36xXdxXadxXdxX3xX46xX2ffxXbxX12axX3xXcxXa6xX35bxX29xX3xX4xX4c4xX3xX7xX4b5xX3xX2bxXdxX29xX1xX3xX7axX30dxX4xX1xX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xXexXdxX29xX3xXexXa6xX6xX3xX4xX88xXacxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3exX3xX29xX36xXf1xXf2xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4xX44exX3xXexX1xX68dxX3xX4xX1xX4e2xX3xX46xX6c4xX29xX36xX3xX46xXf1xX43axX4xX3xXexX1xXf2xXdxX3xX36xXdxX6xX29xX3exX3xX46xX374xX6xX3xX46xXdxX68dxX2bxX3xX46xX68dxX3xXabxXacxX129xX7cxXexX3xX46xX374xX29xX1xX3xX46xX2axX29xX36xX3xX32xXb1xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX8dxX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX36xXdxX6xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4xX1xX78xX3xXbxX1xee20xX3xX1xX43axXbxX12axX0xX53xXbxX25xX0xX13xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xXa6xX10xX5xX6xXexX10xX13xXaxX25xX0xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xXcxXdxX29xX3xX5xXdxX35bxX29xX3xXabxXacxX6xX29xX185xX0xX53xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xXacxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17xXexX1xXacxX2bxX7axX17xX6xX29xX13xX17xX7xX6xXbxX78xXaxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1xXe8xX29xX36xX3xX46xXdxX536xXacxX3xX4xX106xX29xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX7fxX536xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4fxX322xX3exX3xX322xX6dxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xX3xX17xX3xX2dxX2exX2xX30xXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xXa6xX6xX78xX17xX7fxX6xXexX17xX32xX1xX6xX4xX53xX29xX1xXacxX29xX36xX17xX13xXdxX10xXacxX17xX4xX6xX29xX17xX7axXdxX10xXexX17xX7fxX10xX17xX7axX1xX129xXexX17xX1xX7xX17xX7xX7fxX17xX29xX6xX2bxX17xX2dxX2exX2xX160xX17xX2dxX2exX2xX30xX53xX2xX29fxX2exX1fexX2xX204xX12axX1xXexX2bxXaxX25xX0xXdxX2bxX36xX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX53xX2bxX10xX13xXdxX6xX53xX2xX2dxX2exX53xX29xX10xX180xX7xX53xX2xX160xX164xX29fxX53xX204xX29fxX13xX2dxX2xX1f9xX1f9xX164xX2exX204xXexX164xX2exX204xX204xX5xX1fexX17xX7axX6xX78xX17xX1xXdxX10xX2bxX17xX129xX17xXexX10xX17xX1xX78xX4xX17xX7xXdxX12axX20fxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXdxX29xX3xX2bxX3cxXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxXaxX3xX53xX25xX0xX53xX6xX25xX0xX13xXdxX7fxX25xX0xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1xXe8xX29xX36xX3xX46xXdxX536xXacxX3xX4xX106xX29xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX7fxX536xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4fxX322xX3exX3xX322xX6dxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xX3xX17xX3xX2dxX2exX2xX30xXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xXa6xX6xX78xX17xX7fxX6xXexX17xX32xX1xX6xX4xX53xX29xX1xXacxX29xX36xX17xX13xXdxX10xXacxX17xX4xX6xX29xX17xX7axXdxX10xXexX17xX7fxX10xX17xX7axX1xX129xXexX17xX1xX7xX17xX7xX7fxX17xX29xX6xX2bxX17xX2dxX2exX2xX160xX17xX2dxX2exX2xX30xX53xX2xX29fxX2exX1fexX2xX204xX12axX1xXexX2bxXaxX25xX72xX1xXe8xX29xX36xX3xX46xXdxX536xXacxX3xX4xX106xX29xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX7fxX536xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX4fxX322xX3exX3xX322xX6dxX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xX3xX17xX3xX2dxX2exX2xX30xX0xX53xX6xX25xX0xX53xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX4exX4fxX6axX4fxX3xXexX368xX29xX1xX3xX4fxX323xX3xXcx10b58xX29xX1xX3xXexX1xX34xX29xX36xX3xX7axX2ffxX78xX3xX7fxXdxX6fxX4xX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX6fxX29xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX1xX479xX4xX3xX7xXdxX29xX1xX3exX3xX7xXdxX29xX1xX3xX7fxXdxX35bxX29xX3xX29xX2axX2bxX3xX1xX479xX4xX3xX2dxX2exX2xX160xX17xX2dxX2exX2xX30xX3xXexX30dxXdxX3xX4fxX323xX3xXcxXabdxX29xX1xX0xX53xXbxX25xX0xX53xX13xXdxX7fxX25xX0xX53xX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa6xX8dxX4xX3xX5xX43axXdxX3xX7axXadxX78xX3xX1xXdxX68dxX2bxX3xX129xX3xXexX7cxX3xX4b5xX3xX4fxX323xX3xXcxXabdxX29xX1xX185xX3xX1fexX30xX3xX5xX106xX29xX3xX46xXdxX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX30xX3xXexX1xX2ffxX29xX36xX18cxXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xX129xX17xXexX10xX53xXexXa6xXacxX4xX17xX5xX78xXdxX17xX7axX6xX78xX17xX1xXdxX10xX2bxX17xX129xX17xXexX10xX17xX78xX17xX1xX6xX17xXexXdxX29xX1xX17xX1fexX30xX17xX5xX6xX29xX17xX13xXdxX17xX32xX1xX6xX2bxX17xXexXa6xX78xX29xX36xX17xX30xX17xXexX1xX6xX29xX36xX53xX2xX1fexX30xX30xX30xX164xX12axX1xXexX2bxXaxX25xX0xXdxX2bxX36xX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX53xX2bxX10xX13xXdxX6xX53xX2xX2dxX2exX53xX29xX10xX180xX7xX53xX2xX160xX164xX1f9xX53xX204xX2exX13xX1fexX2exX2xX1fexX1f9xX1fexX2exXexX29fxX164xX160xX2dxX5xX1fexX17xX2dxX12axX20fxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXdxX29xX3xX2bxX3cxXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxXaxX3xX53xX25xX0xX53xX6xX25xX0xX13xXdxX7fxX25xX0xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa6xX8dxX4xX3xX5xX43axXdxX3xX7axXadxX78xX3xX1xXdxX68dxX2bxX3xX129xX3xXexX7cxX3xX4b5xX3xX4fxX323xX3xXcxXabdxX29xX1xX185xX3xX1fexX30xX3xX5xX106xX29xX3xX46xXdxX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX30xX3xXexX1xX2ffxX29xX36xX18cxXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xX129xX17xXexX10xX53xXexXa6xXacxX4xX17xX5xX78xXdxX17xX7axX6xX78xX17xX1xXdxX10xX2bxX17xX129xX17xXexX10xX17xX78xX17xX1xX6xX17xXexXdxX29xX1xX17xX1fexX30xX17xX5xX6xX29xX17xX13xXdxX17xX32xX1xX6xX2bxX17xXexXa6xX78xX29xX36xX17xX30xX17xXexX1xX6xX29xX36xX53xX2xX1fexX30xX30xX30xX164xX12axX1xXexX2bxXaxX25xXcxXa6xX8dxX4xX3xX5xX43axXdxX3xX7axXadxX78xX3xX1xXdxX68dxX2bxX3xX129xX3xXexX7cxX3xX4b5xX3xX4fxX323xX3xXcxXabdxX29xX1xX185xX3xX1fexX30xX3xX5xX106xX29xX3xX46xXdxX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX30xX3xXexX1xX2ffxX29xX36xX18cxX0xX53xX6xX25xX0xX53xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXcxX1xXf2xXdxX3xX36xXdxX6xX29xX3xXabxXacxX6xX3exX3xX36xXdxX6xX29xX3xX5xXdfxX29xX3xXexXa6xX78xX29xX36xX3xX7xX377xX3xX13xX8dxX29xX36xX3xXexX1xX4cxX3xX7axXadxX78xX3xX1xXdxX68dxX2bxX3xX129xX3xXexX7cxX3xX477xX4exX4fxX50xXcxX4f2xX3xX46xX68dxX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xX4xX1xXe8xX6xX3xX7axX6fxX29xX1xX3xX477x11c14xX13axX4exX4f2xX3xX13xXdx10c4exX29xX3xXa6xX6xX3xX32xX1xX2ffxX3xX29xX1xXdxX536xXacxX3xX4b5xX3xX1xXacxX129xX6fxX29xX3xX13axd9ebxX2bxX3xX6axXacxX129xX35bxX29xX3xX477xX4fxX323xX3xXcxXabdxX29xX1xX4f2xX3exX3xX36xX128xX129xX3xXexX1xX410xXexX3xXexX1xX78xX2ffxXexX3xXabxXacxb8dexX3xX32xX1xX2ffxX2bxX3xX4xX1xXe8xX6xX3xX7axX6fxX29xX1xX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX7xXcexX3xXexXdxX536xX29xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX29xX1xX38cxX12axX0xX53xXbxX25xX0xX53xX13xXdxX7fxX25xX0xX53xX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1xXe8xX29xX36xX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xX4xX106xX29xX3xX5xXf1xXacxX3xXb1xX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX29xX1xX17xX7xX6xX4xX1xX17xX17exX6xX17xX1xX78xXdxX53xX29xX1xXacxX29xX36xX17xXexX1xX6xX129xX17xX13xX78xXdxX17xX4xX6xX29xX17xX5xXacxXacxX17xX129xX17xXexXa6xX10xX29xX17xXexX1xX10xX17xX7axX1xX129xXexX17xXexXacxX17xX29xX6xX2bxX17xX2dxX2exX2xX160xX53xX2xX1f9xX30xX164xX1fexX30xX12axX1xXexX2bxXaxX25xX0xXdxX2bxX36xX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX53xX2bxX10xX13xXdxX6xX53xX2xX2dxX2exX53xX29xX10xX180xX7xX53xX2xX160xX2exX160xX53xX204xX204xX13xX164xX2exX204xX1fexX2dxX2exX2dxXexX1f9xX29fxX2exX2xX5xX2exX12axX20fxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX30xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xXdxX29xX3xX2bxX3cxXdxX3exX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX46xX47xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxXaxX3xX53xX25xX0xX53xX6xX25xX0xX13xXdxX7fxX25xX0xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1xXe8xX29xX36xX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xX4xX106xX29xX3xX5xXf1xXacxX3xXb1xX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xXaxX3xX1xXa6xX10xX18xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX29xX1xX17xX7xX6xX4xX1xX17xX17exX6xX17xX1xX78xXdxX53xX29xX1xXacxX29xX36xX17xXexX1xX6xX129xX17xX13xX78xXdxX17xX4xX6xX29xX17xX5xXacxXacxX17xX129xX17xXexXa6xX10xX29xX17xXexX1xX10xX17xX7axX1xX129xXexX17xXexXacxX17xX29xX6xX2bxX17xX2dxX2exX2xX160xX53xX2xX1f9xX30xX164xX1fexX30xX12axX1xXexX2bxXaxX25xX72xX1xXe8xX29xX36xX3xXexX1xX6xX129xX3xX46xX47xXdxX3xX4xX106xX29xX3xX5xXf1xXacxX3xXb1xX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xXexX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xX0xX53xX6xX25xX0xX53xX7xXexXa6xX78xX29xX36xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXcxX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2xX160xX3exX3xXexXa6xX35bxX29xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX7xXd3xX3xX32xX1xX34xX29xX36xX3xX4xX327xX29xX3xX36xX1xXdxX3xXexX1xXf2xXdxX3xX1xX30dxX29xX3xX7xX377xX3xX13xX8dxX29xX36xX3xX29xX1xXf1xX3xXexXa6xXf1xX3cxX4xX3xX32xXdxX6xX12axX3xX2fbxX4b1xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX4fxX50xXcxX3xX46xXf1xX43axX4xX3xXexX49bxX4xX1xX3xX1xX43axXbxX3xX7fxX3cxXdxX3xX2bxX4b1xX3xX7xX47xX3xX4exX4fxX6axX4fxX12axX0xX53xXbxX25xX0xX53xX13xXdxX7fxX25xX0xX53xX5xXdxX25xX0xX53xXacxX5xX25xX0xX13xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa6xXaxX25xX0xX53xX13xXdxX7fxX25xX0xX53xX13xXdxX7fxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX322xX78xXacxXa6xX4xX10xXaxX25xXcxX1xX10xX78xX3xX2f7x10062xX330xX0xX53xXbxX25