Cách học tiếng Anh theo phương pháp của người Do Thái
Ý đồ chính của cuốn sách là làm phong phú vốn từ vựng của người học dựa trên cách thức tiếp cận ngôn ngữ tương tự như người Do Thái.
c27exd532x15897x127efx11c1fxf291x14a59xcfc9xcf35xX7x13356x12953xfb18xd54axdd16x11965xX5xee0dxXax15a4bxd66ex14f60xX4xX1xX3xX1x11611xX4xX3xXexXdx14c95x14b70x1185axX3x15fc1xX1fxX1xX3xXexX1xX10xf81bxX3xXbxX1xea58xc724xX1fxX20xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4x140b0xX6xX3xX1fxX20xX2dxce29xXdxX3x133eaxX29xX3xXcxX1xX14xXdxX0x1151dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13664xX10xX6x101ebxXaxX12x14ee6xX3xee52xf3c9xX3xX4xX1xd624xX1fxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX4xeedfx11f3fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX5x1378dxX3xX5xX78xe383xX3xXbxX1xX29xX1fxX20xX3xXbxX1x1157fxX3xf4ccxX6fxX1fxX3xXex14b2cxX3xX88xefb8xX1fxX20xX3xX4xX38xX6xX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xX1xX19xX4xX3xX5bxX90xX6xX3xXexe6a7xfcbcxX1fxX3xX4xX14xX4xX1xX3xXexX1xda2dxX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xf386xX1fxX3xX1fxX20xf98cxX1fxX3xX1fxX20xf3adxX3xXexX2dxX2exX1fxX20xX3xXexX90xX3xX1fxX1xX2dxX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xX41xX29xX3xXcxX1xX14xXdx10821xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6x13f2fxX5xX10xX3xX7xXexdd9fxX5xX10xX9xXaxX7cxX6xXa7xX20xXdxX1fxd029xX3x10771xXbx110dfxX3xX6xX6exXexX29xd318xXaxX12xX0xXexXe9xX29xX5bxXefxX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX7cxX20xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXe1xXe9xX6xX29xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX88xX1fxX49xX1fxX10xff6bxX7xX49xX2x12c73x12204xee8cxX49xX2x144a0xX137xX5bxX138xX2xX138xXexX2xXfcx14abfxX139xX5xX13cxXe1x143adxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX1xX3xX1xX29xX4xX3xXexXdxX10xX1fxX20xX3xX6xX1fxX1xX3xXexX1xX10xX29xX3xXbxX1xX6exX29xX1fxX20xX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX6exX6xX3xX1fxX20xX6exX29xXdxX3xX5bxX29xX3xXexX1xX6xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX29xX1fxXaxX12xX13xX6exX6fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1x158c3xX3xXexXa7x15038xX3xXexX1xX65xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX58x14f9cxXcxX3x11c19xX6exX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX88xX78xX3xX4xX1xXb2xX1fxX20xX3xX4xX1x15687xX3x12982xX2x1129fxX3xX1ecxXfcxXe1xX3x10b7cxX1fxX1xXfaxX3xX1d3x146d1xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa7xX12xX0xX49xXexXe9xX29xX5bxXefxX12xX0xX49xXexX6xXe9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXbxX1x147a4xX3xX60xXdxd86dxX7cxX3xX5bxX29xX3xX1ecxe1e2xX3x13619xX41x112a0xee1axXcxX3xX4xXc0xX1fxX20xX3xXe9xX6fxX3xX7xX6xX6exX3x13006xX1xXdxX3xX251xX1exXexX3xXexX1xX86xX4xX3xX251xe2ffxX3xXexX1xXdxX3xXcxX58xX1d3xXcxX3xX1d6xX6exX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1fx12202xX7cxX3xXfcxX13cxX2xX137xX1eexX3xX60xXdxX236xX7cxX3xXexXa7xX6exX1fxX20xX3xXe9xd276xX1fxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX7cxXc0xX1fxX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xX4xX1xX1eaxX3xX60x147d2xXexX3xX139xX1eexX138xX145xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX242xXdx102c5xX6exX3xX1fxX78xXefxX3xX4xX1xXb2xX1fxX20xX3xXexf4f2xX1eexX3xX5bx13a1bxX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xX5xX78xX3xX7cxXc0xX1fxX3xX1xX19xX4xX3xX1d6xX6exX6xX1fxX3xXexXa7xX19xX1fxX20xX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xXexXa7xXa8xX1fxX3xXexX1xX90xX4xX3xXexX1exX1eexX3xXbxX1xe6cexX1fxX3xX5xd9a3xX1fxX3xXexX1xX65xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xX2a4xXdxX3xX4x1018bxX7cxX3xXexX1x13e3axXefxX3xX251xX1xc4c1xX3xX251xX1xX274xX1fxX3xXexXa7xX29xX1fxX20xX3xX88xXdx10fa7xX4xX3xXc0xX1fxX3xX5xX6exXefxX33bxX1fxX3xX4xX1xXb2xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX1fxX32cxXdxX3xX20xX289xX3xX60xX1exX1fxX3xX88xXdxX33bxX4xX3xX88xX2dxX1c2xXexX3xX1d6xX6exX6xX3xX7cxXc0xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX78xXefxX3xX88xX311xXdxX3xX60xXdxX236xX7cxX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX29xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX242xX236xX3xX1xX1bexX3xXexXa7xX1c2xX3xXexX1xX65xX3xX7xXdxX1fxX1xX1eexX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX322xX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX322xX3x124e7xX20xX6exXefxd02cxX1fxX3xX22xX1fxX1xX3xX242xXb2xX4xX3x140a5xX4xX1xX38xX3xXe9xXdxXa8xX1fx123c2xX3xX88xX78xX3xXcxf529xXe1xX3xX1ecxX10xX1fxX3x10345xXdxX5xX5xX6xX7cxX7xX1eexX3xX13xX1xX6exX3xX3bexX20xX19xX4xX3x10b43xX6xXdxX3xX60x11603xX3xX4xX1xX29xX3xXa7xX6xX3xX60xX3exXdxX3xX4xX6exX6fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3x15fe3xX6exXefxX33bxX1fxX3xX7xXdxXa8xX6exX3xXexXa7xX65xX3xX1fxX1xX311xX3xXexX8dxX3xX88xX90xX1fxX20xX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xX5bxX78xX1fxX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcxX58xX1d3xXcxX3xf353xX6exX6fxX4xX3xX20xXdxX6xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX13xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX322xX3xX60xX3faxX3xXexXbbxXbxX3xX1xX1c2xXbxX3xX88xX78xX3xXe9xX232xX3xX7xX6exX1fxX20xX3xXexX1xXa8xX7cxX3xX1fxX1xXdxX2c3xX6exX3xX251xXdxX1exX1fxX3xXexX1xXb2xX4xX3xX7cxX311xXdxX104xX3xX4xX1x12621xXexX3xX5xX19xX4xX3xX88xX78xX3xX5xX90xX6xX3xX4xX1xX19xX1fxX3xXbxX1xX2dxX2exX1fxX20xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX1xX19xX4xX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xXexX1xX10xX29xX3xXbxX1xX29xX1fxX20xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX38xX6xX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xX41xX29xX3xXexX1xX14xXdxX1eexX3xXexX289xX7cxX3xXa7xX6xX3xXbxX1xX2dxX2exX1fxX20xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX1xX19xX4xX3xXexXbbxXbxX3xXbxX1xX2d5xX3xX1xX1c2xXbxX3xX88xX311xXdxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1faxXdxX33bxXexX3xX3bexX6xX7cxXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX3bexX20xX78xXefxX3xX1fxX6xXefxX1eexX3xX1fxX1xXc5xX1fxX20xX3xX4xd492xX6exX3xX1fxX32cxXdxX3xX1fxX1xX2dxX3x10c34xX1ecxX2a4xX1fxX3xXbxX1xX322xXdxX3xX7cxX6xX251xX10xX3xX7xX6exXa7xX10xX3xX4xX1xX29xX3xX7cxX289xX1fxX1xX3xX5xX78xX3xX60xX1exX1fxX3xX60xX86xX1fxX20xX3xX20xXdxX3exX3xX1fxX1x14b24xX1eexX3xXexXdxX7cxX10xX3xX1fxX78xXefxX3xX7cxX289xX1fxX1xX3xX1xX2exXdxX3xXe9xXbbxX1fx1201bxX104xX3xX1xX6xXefxX3xX563xX1ecxX2a4xX1fxX3xX20xe396xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX1fxX1xX4a9xX1fxX3xX88xX78xX29xX3xXdxX1fxXe9xX29xXfexX3xX4xX1xX29xX3xX7cxX289xX1fxX1xX3xX1fxX1xX592xX5aaxX3xX251xX1xXc0xX1fxX20xX3xX4x15700xX1fxX3xXfexX6xX3xX5xX2a4xX3xX88xX311xXdxX3xX20xXdxX311xXdxX3xXexXa7xf3b1xXe1xX3xXcxX1xX90xX4xX3xXa7xX6xX3xX1xX19xX3xX60xX6xX1fxX20xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xXbbxX1fxX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX6xX1fxX1xX3xXe9x11db2xX1fxX20xX3xXbxX1xX2dxX2exX1fxX20xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX38xX6xX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xX41xX29xX3xXexX1xX14xXdxX3xX7cxX78xX3xX251xX1xXc0xX1fxX20xX3xX1xX2c3xX3xXe9xXdxX1exXexXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX1fxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX6exX6fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX5xX78xX3xX5xX78xX7cxX3xXbxX1xX29xX1fxX20xX3xXbxX1xX86xX3xX88xX6fxX1fxX3xXexX8dxX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX65xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX58xX1d3xXcxX3xX1d6xX6exX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX88xX78xX3xX4xX1xXb2xX1fxX20xX3xX4xX1xX1eaxX3xX1ecxX2xX1eexX3xX1ecxXfcxX1eexX3xXexX274xX1fxX20xX3xXexX6fxX4xX3xX60xX23dxX3xX60xX19xX4xX3xX1xXdxX236xX6exX1eexX3xX5xX78xX7cxX3xX60xX86xX1fxX20xX3xXe9xX78xXdxX3xX1fxX20xXc5xX3xXbxX1xX14xXbxX1eexX3xXexX274xX1fxX20xX3xX5xX29xX20xXdxX4xX3xX1fxX20xXc5xX3xX558xX7cxX1eexX3xX88xX78xX3xX88xXdxX1exXexX3xX5xX6exXbbxX1fxX3xX4xX1xX6ex123a7xX1fxXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX3f5xX1bexXdxX3xXe9xX65xX3xX7cxXbbxXexX3xX5xX6exXefxX33bxX1fxX3xX563xX7xXdxXa8xX6exX3xXexXa7xX65xX3xX1fxX1xX311xX5aaxX3xX60xX2c3xX6exX3xX60xXdxX3xX251xdfddxX7cxX3xX88xX311xXdxX3xX7cxX23dxXexX3xX4xX1xX6exXefxXa8xX1fxX3xX60xX2c3xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xX78xX1fxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xXexX1exX3xX60xX236xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xX78xX1fxX1xX3xX1fxX1xX2dxX3xX10xX5bxX6exX4xX6xXexXdxX29xX1fxX3xX3cdxX20xXdxX14xX29xX3xX5bxf16cxX4xX3d6xX104xX3xX10xX1fxX88xXdxXa7xX29xX1fxX7cxX10xX1fxXexX3xX6xX1fxX5bxX3xX1fxX6xXexX6exXa7xX10xX3xX3cdxX7cxXc0xXdxX3xXexXa7xX2dxX3exX1fxX20xX3xX88xX78xX3xXexX1xX1exX3xX20xXdxX311xXdxX3xXexX90xX3xX1fxX1xXdxXa8xX1fxX3d6xX104xX3xX1xX10xX6xX5xXexX1xX3xX6xX1fxX5bxX3xX5xXdx14305xX10xX7xXexXefxX5xX10xX3xX3cdxX7xXb2xX4xX3xX251xX1xX2d1xX10xX3xX88xX78xX3xX5xX6fxXdxX3xX7xX6fxX1fxX20xX3d6xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xX13xX6exX6fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX7xcbb4xX3xX20xXdxX86xXbxX3xX4xX14xX4xX3xXe9xX2a4xX1fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexXa7xX322xX3xX5xX3exXdxX3xXexX327xXexX3xX4xX322xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX558xX6exX3xX1xX2d1xXdxX3xXexXa7xX29xX1fxX20xX3xXe9xX78xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXa7xXa8xX1fxX3xX4xX2exX3xX7x13e99xX3xX4xX38xX6xX3xX88xXdxX33bxX4xX3xX1xX19xX4xX3xX4xX7acxX7cxX3xXexX8dxX3xX88xX78xX3xX7cx14905xX6exX3xX4xX558xX6exX3xX4xX38xX6xX3xd80fxX3xX4xX1xX38xX3xX60xX2c3xX3xX1fxX23dxXdxX3xX5bxX6exX1fxX20xX3xX7cxX78xX3xXe9xX78xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xXexX1xX2dxX3exX1fxX20xX3xX60xX2c3xX3xX4xXbbxXbxX3xXexX311xXdxXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ecxX29xX5bxXefxXaxX12xXcxXa7xX2dxX311xX4xX3xX60xX32cxX1eexX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX322xX3xX22xX1fxX1xX3xX242xXb2xX4xX3xX60xX3faxX3xX60xX2dxX1c2xX4xX3xX60xXc0xX1fxX20xX3xX60xX322xX29xX3xX4xX14xX4xX3xXe9xX2a4xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX88xXdxXa8xX1fxX3xX88xX78xX3xX1fxX1xXc5xX1fxX20xX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xXefxXa8xX6exX3xXexX1xX65xX4xX1xX3xX7cxXc0xX1fxX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xXe9xXdxX1exXexX3xX60xX1exX1fxX3xX88xX311xXdxX3xX4xX6exX6fxX1fxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX411xX6exXefxX33bxX1fxX3xX7xXdxXa8xX6exX3xXexXa7xX65xX3xX1fxX1xX311xX3xXexX8dxX3xX88xX90xX1fxX20xX3xXexXdxX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX1xX3xX5bxX78xX1fxX1xX3xX4xX1xX29xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX88xXdxXa8xX1fxX3xX88xX78xX3xX1fxX20xX2dxX3exXdxX3xX60xXdxX3xX5xX78xX7cxXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dcxX29xX6exXa7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xc6afxXdxX1fxX20xXe1xX88xX1fxX0xX49xXbxX12