Chân dung 27 bí thư cấp tỉnh thuộc thế hệ 7X
27/63 bí thư tỉnh, thành ủy thuộc thế hệ 7X, trong đó có 4 ủy viên Trung ương Đảng. Người trẻ tuổi nhất là Bí thư Đồng Tháp Lê Quốc Phong - 43 tuổi.
ad39xcb1exf4fbx105fbx12630xecf7x132d7x13b97x11c6cxX7xd138x15eaax1247fxfa37x15593x10b96xX5x13789xXax12ae9x10212xX1x1500bx127fexX3xc2dexccebxX16xf06exX3xc26cxb35axX3xe24ax10109xX3xXexX1x10c49xX3xX4xae99xXbxX3xXexc1adxX16xX1xX3xXexX1xX19xd88dxX4xX3xXexX1x10cc9xX3xX1x14df2xX3xX1exf28dxX0x10ec4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1152fxX10xX6xX18xXaxX12xX1dxX1exX40xdabfx124a2xX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX2cxX16xX1xf16axX3xXexX1xbfccxX16xX1xX3x101a3xc6dcxX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exX66xX3xXexe10dxadddxX16xX1bxX3x122eaxc2e2xX3xX4xX89xX3x10b41xX3xX6exX6fxX3x15f1cxXdx13d44xX16xX3xXcxX83xX19xX16xX1bxX3xX25x12abdxX16xX1bxX3xf6adxd821xX16xX1bxff8bxX3x1396axX1bxX25x11d9dxXdxX3xXexX83x102fbxX3xXexX19xf176xXdxX3xX16xX1xX28xXexX3xX5xX6axX3xdf44xX21xX3xXexX1xX25xX3xXa3xdd06xX16xX1bxX3xXcxX1xd6e0xXbxX3x155cfxX95xX3x15aa7xX19xc793xX4xX3xf8afxX1xX84xX16xX1bxX3x150ebxX3xX8exX59xX3xXexX19xXb5xXdxXa7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX84xX18xX6fxXaxX12xX0xXdxd1f9xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxe073xXdxX18xXexX1x118e6xX3xX2xX1dx12ae1xX123xXbx1113dxea97xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3xe802xX2xX58xX123xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xX20xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa7xX93xX16xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX2xX123xX1dxX40xX2xX123xX131xX18xX59xX2xX123xX8exX58xX123xX123xXexc057xX8exX2xX58xX5x1455bxXdfxXdxX16xb660xX84xXdfxX18xX10xX7x14e3cxXexX84xXbxXdfxX1dxXa7x11c80xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX11axXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX1dxX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX131xX2xX58xX123xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX84xX18xX6fxXaxX12xX0xXdxX100xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX19xX100xX20xX3xX18xX1xXdxX18xX10xX3xXdxX13xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX18xXexX1xX11fxX3xX2xX2xX1exX1dxXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3xX1exX166xX2xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xX20xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa7xX93xX16xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX2xX123xX1dxX40xX2xX123xX131xX18xX59xX2xX123xX131xX59xX123xX123xXexX166xX59xX131xX58xX5xX2xX123xXdfxX19xX16xXexXdxXexX5xX10xX18xXdfxX2xXa7xX17cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX11axXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1exX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1exX166xX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX18xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX83xX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX95xX16xX3xc5ebxX19xX6xX16xX11fxX0xX40xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX19xX100xX20xXdfxX6xX16xX18xXdfxX7xX6xXbxX84xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xe3caxX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xc20axX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcx14ffbxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xc585xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xXaxX3xX1xX83xX10xX16fxX9xXaxX40xX126xX6xX6fxXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX18xX6xX16xX1bxX40xX4xX1xX6xX16xXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX4xX6xX4xXdfxX19xX6fxXdfxX93xXdxX10xX16xXdfxX20xX6xX16xXdfxXexX1xX19xX84xX16xX1bxXdfxX93xX19xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX19xX6fxXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX16xX1xXdxX10xX100xXdfxX175xX6fxXdfxX1dxX123xX1dxX123xXdfxX1dxX123xX1dxX131xX40xX1dxX123xX123xX2xX123xX1dxXa7xX1xXexX100xXaxX12xX0xXdxX100xX1bxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX100xX10xX18xXdxX6xX40xX2xX1dxX123xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX123xX8exX2xX40xX2xX59xX1exX18xX8exX2xX166xX2xX131xX123xX166xXexX2xX59xX1dxX16bxX5xX123xXa7xX17cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX18xXdxX93xX12xX0xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xXaxX3xX1xX83xX10xX16fxX9xXaxX40xX126xX6xX6fxXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX18xX6xX16xX1bxX40xX4xX1xX6xX16xXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX4xX6xX4xXdfxX19xX6fxXdfxX93xXdxX10xX16xXdfxX20xX6xX16xXdfxXexX1xX19xX84xX16xX1bxXdfxX93xX19xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX19xX6fxXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX16xX1xXdxX10xX100xXdfxX175xX6fxXdfxX1dxX123xX1dxX123xXdfxX1dxX123xX1dxX131xX40xX1dxX123xX123xX2xX123xX1dxXa7xX1xXexX100xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcx1275cxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX16xX1bxX1xc460xX3xX5xbd64xX16xX3xXexX1xf922xX3xX16xX1xX28xXexX66xX3xXc0xX6xX16xX3xX13xX1xX28xXbxX3xX1xX6axX16xX1xX3xXa3xXa4xX16xX1bxX3xX20xX33xX3xXexX2cxX16xX1xX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX175xX1xX89xX6xX3xX3exc646xX3exX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xX3xX88x11c59xX3xX20xX587xX19xX3xX2xX131xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xX93xX6axX84xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX127xX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xXc0xX21xX3xXexX1xX25xX66xX3xXd9xX1xX89xX3xXc0xX21xX3xXexX1xX25xX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxXa7xX3xXc0xXcexX84xX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xXexX83xX15xX16xX3xXexX83xcf8exX16xX1bxX3xX1bxXdxd646xXdxX3xXexX1xXdxX3bxX19xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xXexX83xc94axX4xX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX93xX6axX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxXa7xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX19xX5xX12xX0xX18xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a80xX84xX19xX83xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX84xX3x15949xXdxX16xX1bxX0xX40xXbxX12