Chân dung 27 bí thư cấp tỉnh thuộc thế hệ 7X
27/63 bí thư tỉnh, thành ủy thuộc thế hệ 7X, trong đó có 4 ủy viên Trung ương Đảng. Người trẻ tuổi nhất là Bí thư Đồng Tháp Lê Quốc Phong - 43 tuổi.
f64fx152c1x13a55x13220x182e1x11293x16edbx101f9x16671xX7x184bcx1719ax10149x173d9x1405ex127dcxX5x145cexXax1968ax10701xX1x104b0x13821xX3x18f97x1646dxX16x197cfxX3x15632x190e1xX3x14940x17e67xX3xXexX1x1751dxX3xX4xf98dxXbxX3xXex15662xX16xX1xX3xXexX1xX19x157c9xX4xX3xXexX1xf972xX3xX1x14035xX3xX1ex12719xX0x10107xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16201xX10xX6xX18xXaxX12xX1dxX1exX40x1296fx1761fxX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX2cxX16xX1x12c7fxX3xXexX1x189b8xX16xX1xX3x13540x12dd2xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exX66xX3xXex112ccx190fexX16xX1bxX3x117fax172aaxX3xX4xX89xX3x14ebdxX3xX6exX6fxX3xfa8cxXdx171d0xX16xX3xXcxX83xX19xX16xX1bxX3xX25xff20xX16xX1bxX3x12ef5x12c6bxX16xX1bx1952fxX3x14e38xX1bxX25x17a4exXdxX3xXexX83x15dcexX3xXexX19x162b1xXdxX3xX16xX1xX28xXexX3xX5xX6axX3x1267cxX21xX3xXexX1xX25xX3xXa3x164a9xX16xX1bxX3xXcxX1x15171xXbxX3x13655xX95xX3x15462xX19x15e26xX4xX3x17e74xX1xX84xX16xX1bxX3x158a7xX3xX8exX59xX3xXexX19xXb5xXdxXa7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX84xX18xX6fxXaxX12xX0xXdx16025xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxf9ecxXdxX18xXexX1x18398xX3xX2xX1dx14905xX123xXbx16854x16e7exX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3x136b2xX2xX58xX123xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xX20xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa7xX93xX16xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX2xX123xX1dxX40xX2xX123xX131xX18xX59xX2xX123xX8exX58xX123xX123xXex10b4bxX8exX2xX58xX5x1726fxXdfxXdxX16x1822axX84xXdfxX18xX10xX7x16c60xXexX84xXbxXdfxX1dxXa7x17842xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX11axXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX1dxX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX131xX2xX58xX123xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX84xX18xX6fxXaxX12xX0xXdxX100xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX19xX100xX20xX3xX18xX1xXdxX18xX10xX3xXdxX13xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX18xXexX1xX11fxX3xX2xX2xX1exX1dxXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3xX1exX166xX2xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXa7xX20xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa7xX93xX16xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX2xX123xX1dxX40xX2xX123xX131xX18xX59xX2xX123xX131xX59xX123xX123xXexX166xX59xX131xX58xX5xX2xX123xXdfxX19xX16xXexXdxXexX5xX10xX18xXdfxX2xXa7xX17cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX11axXdxX18xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1exX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1exX166xX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX18xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX83xX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX95xX16xX3x101efxX19xX6xX16xX11fxX0xX40xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX19xX100xX20xXdfxX6xX16xX18xXdfxX7xX6xXbxX84xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3x184a2xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93x12544xX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcx11dd5xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175x12e59xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xXaxX3xX1xX83xX10xX16fxX9xXaxX40xX126xX6xX6fxXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX18xX6xX16xX1bxX40xX4xX1xX6xX16xXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX4xX6xX4xXdfxX19xX6fxXdfxX93xXdxX10xX16xXdfxX20xX6xX16xXdfxXexX1xX19xX84xX16xX1bxXdfxX93xX19xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX19xX6fxXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX16xX1xXdxX10xX100xXdfxX175xX6fxXdfxX1dxX123xX1dxX123xXdfxX1dxX123xX1dxX131xX40xX1dxX123xX123xX2xX123xX1dxXa7xX1xXexX100xXaxX12xX0xXdxX100xX1bxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX40xX100xX10xX18xXdxX6xX40xX2xX1dxX123xX40xX16xX10xX11axX7xX40xX1dxX123xX8exX2xX40xX2xX59xX1exX18xX8exX2xX166xX2xX131xX123xX166xXexX2xX59xX1dxX16bxX5xX123xXa7xX17cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX33xX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX3bxX3xX1exX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX18xXdxX93xX12xX0xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xXaxX3xX1xX83xX10xX16fxX9xXaxX40xX126xX6xX6fxXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX18xX6xX16xX1bxX40xX4xX1xX6xX16xXdfxX18xX19xX16xX1bxXdfxX4xX6xX4xXdfxX19xX6fxXdfxX93xXdxX10xX16xXdfxX20xX6xX16xXdfxXexX1xX19xX84xX16xX1bxXdfxX93xX19xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX19xX6fxXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX16xX1xXdfxX16xX1xXdxX10xX100xXdfxX175xX6fxXdfxX1dxX123xX1dxX123xXdfxX1dxX123xX1dxX131xX40xX1dxX123xX123xX2xX123xX1dxXa7xX1xXexX100xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX83xX84xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcx1564exXdxX3xX1xX33xXdxX3xX16xX1bxX1x109baxX3xX5x14418xX16xX3xXexX1x14505xX3xX16xX1xX28xXexX66xX3xXc0xX6xX16xX3xX13xX1xX28xXbxX3xX1xX6axX16xX1xX3xXa3xXa4xX16xX1bxX3xX20xX33xX3xXexX2cxX16xX1xX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xX175xX1xX89xX6xX3xX3ex178dbxX3exX3xX16xX1xXdxX3bxX100xX3xX175xX364xX3xX1dxX123xX1dxX123xX3xXdfxX3xX1dxX123xX1dxX131xX3xX88x13c5bxX3xX20xX587xX19xX3xX2xX131xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xX93xX6axX84xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX127xX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xXc0xX21xX3xXexX1xX25xX66xX3xXd9xX1xX89xX3xXc0xX21xX3xXexX1xX25xX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxXa7xX3xXc0xXcexX84xX3xX4fxX6axX3xXcxX359xX16xX1xX3xXexX83xX15xX16xX3xXexX83x186cexX16xX1bxX3xX1bxXdx1008dxXdxX3xXexX1xXdxX3bxX19xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xXexX83x16755xX4xX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxX3xX93xX6axX3xX4xXcexX4xX3xX88xXc8xX16xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xX337xX6fxX3xX93xXdxX95xX16xX3xXc0xX6xX16xX3xXcxX1xX25xXacxX16xX1bxX3xX93xX34bxX3xXcxX2cxX16xX1xX3xX6exX6fxXa7xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX19xX5xX12xX0xX18xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xX40xX18xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19710xX84xX19xX83xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX84xX3x137f1xXdxX16xX1bxX0xX40xXbxX12