Đến cầu lông Trung Quốc “chết" vì ngạo mạn
Tuyên bố sẽ thống trị tuyệt đối môn cầu lông Olympic như từng làm cách đây 4 năm ở London, nhưng chỉ trong 2 ngày, Trung Quốc liên tục thất bại ở 3/5 nội dung mà họ nghĩ cầm chắc HCV
8e8exc5d1xa512xba8cxc2e1xec24x100c6xdfbex9f00xX7x11509x10a47x123acxb6fdxb8d1xdb03xX5xa9b3xXaxf2e0xad7bx1290fxc86axX3xX4xc585xb4f7xX3xX5xd606xX15x11a22xX3xXcxe0f9xX19xX15xX1exX3x9e8fxX19x1346dxX4xX3xd00fxX4xX1xX14xXexXaxX3xa83dxca8bxX3xX15xX1ex1179dxd791xX3x11a44xX37xX15xX0xc355xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf14bxX10xX6x11062xXaxX3xX50xX6xXexX6xb36axf972xXdxX10xX5xX50xX9xXaxX7xX6xXbxX38xXaxX12xXcxX19xa3b7x10778xX15xX3xf59cxX28xX3xX7x94c8xX3xXexX1xX28xX15xX1exX3xXexX21x12cc0xX3xXexX19xX67x1116fxXexX3x12099xX28xXdxX3xX3axX1cxX15xX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3x11435xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xX15xX1xe1aexX3xXexb1c4xX15xX1exX3xX5xc72exX3axX3xX4x10212xX4xX1xX3xX81xfea4xX67xX3x12c01xX3xX15x109adxX3axX3x12585xX3x9fafxX38xX15xX50xX38xX15x11a5fxX3xX15xX1xX9cxX15xX1exX3xX4xX1x119a3xX3xXexX21xX38xX15xX1exX3x12415xX3xX15xX1exXa4xX67xXbexX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX5xXdxX68xX15xX3xXexdcd2xX4xX3xXexX1xbd71xXexX3xX6bxX37xXdxX3xXb6xX3x12a86xX3ex10ebaxX3xX15x12e46xXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX3axXa4xX3xX1xf04exX3xX15xX1exX1xa808xX3xX4xX18xX3axX3xX4xX1x1005exX4xX3xX4dxfc06xbf51xX0xX3exXbxX12xX0xX50xXdxX32xX3xXdxX50xX9xXaxX50xXdxX32xaa16xX10x122c6xX7xX119xX38xX15xXexX10xX15xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX15xXexX10xX15xXexX50xX10xXexX6xXdxX5xXaxX3xX50xX6xXexX6xX57xX58xXdxX10xX5xX50xX9xXaxX6bxX38xX50xX67xXaxX12xX0xX50xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX11axX119xe509xX38xX21xXexX6xX6bxX5xX10x12434xX15xc75dxX21xX10xX32xXdxX10xX12dx1183cxX38xX50xX10xXaxX12xX0xX50xXdxX32xX12xX0xXdxX3axX1exX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX3axX6x12c05xX57xX12dxXdxX50xXexX1xea90xX2x10f32xX1a1x983cxX3x119ffxX3xXdxX3axXbxX38xX21xXexX6xX15xXexe3ccxX50xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX19fxX6bxX5xX38xX4xb5f4xX1b0xX3axX6xX21xX1exXdxX15xX57xX5xX10xX58xXexX19fxX6xX19xXexX38xX1b0xX3axX6xX21xX1exXdxX15xX57xX21xXdxX1exX1xXexX19fxX6xX19xXexX38xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3exX3exXdxc6c3xX6bxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1ebxX32xX15xX3exX15xX10xX12dxX7xX3exX2xc804xXf7xXf7xX3exX2xX1a1xXf9xX50xXf9xX1a1xXf9xXexc232xX1a1xX20bxX5xX1a1xX1ebxe832xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX50xX10xX15xX3xX4xX6xX19xX3xX5xX38xX15xX1exX3xXexX21xX19xX15xX1exX3xe9a7xX19xX38xX4xX3xX4xX1xX10xXexX3xX32xXdxX3xX15xX1exX6xX38xX3xX3axX6xX15xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX50xXdxX32xX12xX0xX3exX50xXdxX32xX12xX0xX3exX50xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xXb8xXdxX3xa363xX19xX10xX21xX19xXdxX3xXexX1xXeexXexX3xX32xX108xX15xX1exX3xX7xX6xX19xX3xX1bdxX1xXdxX3xXexX1xXeexXexX3xX6bxX37xXdxX3xXb6xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xX81xbc3dxX15xX3xX15xb48cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e9bxX38xX50xX67xXaxX12xX119x1144bxX3xX7xX28xX4xX3xX3ax120cexXdxX3xX15xX1xXeexXexX3xX1bdxX1xXdxX14xX15xX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX2bxX4xX1xXc8xX3xX4x112a6xX15xX3xX6bxXdxX14xXexX3xX4xX1xX19xXdxX3xX198xX19xX28xX15xX1exX3xX81xXeexXex12d14xX3xX5xXa4xX3xXexX1xXeexXexX3xX6bxX37xXdxX3xX4xe2f8xX6xX3xX81xX9cxX29dxX15xX1exX3xX1bdxXdxX3axX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX29dxX15xX3xX15xX2a1xX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX32xXa4xX38xX3xXexX28xXdxX3xX2x1302dxX57xX34cxXbexX3xX1bdxX1xXdxX3xX4xX1cxX3xX81xacb2xX3xXexX1xX19xX6xX3xX1bdxX1xXa8xX3xX50xec11xX3xX50xXa4xX15xX1exX3xXexX21xX9cxX2bfxX4xX3xX81xX37xXdxX3xX1bdxX33xX15xX1xX3xX81xX79xX4xX1xX3xX15xX1exX9cxb09bxXdxX3xXcxXadxX67xX3xX2b1xX6xX15xX3xX12bxX1xX6xX3xX17fxX6xX21xXdxX15xX3xX119xX6xX21xX38xX5xXdxX15xX6xX3xX32xX2bfxXdxX3xXexXc8xX3xX7xX28xX3xX1bdxX1xcdffxX3xX4xX1xXeexXbxX3xX15xX1xec5axX15xX3xX2xXb0xX57xXd0xX2xXbexX3xX2xX1ffxX57xXd0xX2xX3xXb6xX3xXexX21xX3b6xX15xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xX81xX29dxX15xX3xX15xX2a1xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xbc07xX3xXexX1xX383xXdxX3xX81xXdxX359xX3axX3xX6bxX79xX3xX17fxX6xX21xXdxX15xX3xX119xX6xX21xX38xX5xXdxX15xX6xX3xX50xaca1xX15xX3xX2xX34cxX57xX2xX1ffxX3xXb6xX3xX32xXa8xX15xX3xXexX1xf494xX3xXd0xXbexX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX4xX2e7xX15xX3xX1bdxX1xXdxX14xX15xX3xX15xX1exX9cxX383xXdxX3xX1xXadxX3axX3xX3axXfcxX3xXexX1xXeexXexX3xX32xX108xX15xX1exX3xX1bdxX1xXdxX3xX15xb04fxX3axX3xX32xX3b6xXexX3xX198xX19xX28xX15xX1exX3xX7xXa4xX15xX3xX32xX33xX3xX6bxX79xX3xX4xXb3xX15xX1exX3xX4xX29dxXbexX3xX6bxX19xXfcxX4xX3xX6bxXa8xX4xX3xX7xX10dxX3xXbxX1xedb0xXdxX3xX32xXa4xX38xX3xX4xX1xX2a1xX6xX3xXexX21xX79xX3xX1xX29dxX15xX3xXf9xX3xXbxX1xX2b8xXexX3xXexX21xX9cxX2bfxX4xX3xX1bdxX1xXdxX3xXexX21xXb6xX3xX5xX37xXdxX3xX32xXa4xX3xX4xX1xX79xX19xX3xXexX1xX19xX6xX3xX2xX1ffxX57xXd0xX2xX1ebxX3xX11axX2bfxXdxX3xX15xX1xX2a1xX15xX1exX3xXexX6xX67xX3xX32x111d6xXexX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xXexX9fxX15xX1exX3xX6bxX79xX3xXexX28xX3xX4xXa8xX38xX3xX81xX3adxX15xX1exX3xX1bdxX79xX4xX1xXbexX3xX4xX28xX3xXexX33xX15xX1xX3xXexX1xX19xX6xX3xX81xX359xX3xX50xXa4xX15xX3xX198xX14xXbxX3xX1xX37xXexX3xX1exXdxX28xX15xX1exX3xXb6xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX2a1xX3xXexX37xXdxX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xXb8xX38xX15xX50xX38xX15xX3xXd0xX1a1xX2xXd0xXbexX3xX5xXa4xX15xX1exX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xX1bdxX1xX1cxX15xX1exX3xX3axXeexX67xX3xX4xX484xX3axX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xX4xX1xX38xX3xX32xXdxX7exX4xX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX4xX1xXeexX15xX3xXexX1xX9cxX29dxX15xX1exX3xX81xX2b8xX15xX1exX3xX32xXa4xX38xX3xXexX1xX383xXdxX3xX81xXdxX359xX3axX3xX81xX28xXdxX3xXexX1xX30cxX3xX17fxX6xX21xXdxX15xX3xX119xX6xX21xX38xX5xXdxX15xX6xX3xX81xX6xX15xX1exX3xXexX1xXdxX3xX81xXeexX19xX3xX4xc1c0xX4xX3xX1bdx8efaxX3xX1xX9cxX15xX1exX3xXbxX1xXeexX15xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xXcxX1xX3b6xX3axX3xX4xX1x133b1xXbexX3xXexX383xX3xX17fxX6xX21xX4xX6xX3xX4xX30cxX6xX3xXcxXadxX67xX3xX2b1xX6xX15xX3xX12bxX1xX6xX3xX1bdxX1xXdxX3xX6bxX33xX15xX1xX3xX5xX19xX3b6xX15xX3xXexX21xX3b6xX15xX3xX81xXeexX19xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xX4xX2e7xX15xX3xX4xX1xX38xX3xX21xX456xX15xX1exX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX81x98f5xX3xX4xX28xX3xXexX33xX15xX1xX3xX4xXadxX19xX3xX1exXdxX383xX3xX81xX359xX3xX5xXa4xX3axX3xX1exXdxX484xX3axX3xX7xX5c2xX3xX1xX9cxX15xX1exX3xXbxX1xXeexX15xX3xX4xX30cxX6xX3xX81xX28xXdxX3xXexX1xX30cxX1ebxX3xX2bx12ae1xX1xX1cxX15xX1exX3xX3axX6xX67xX3xX4xX1xX38xX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX5xXa4xX3xX4xX1xXdxX68xX19xX3xXexX21xX2e7xX3xX1bdxX1xX1cxX15xX1exX3xX4xX3adxX3xXexXa8xX4xX3xX50xXe9xX15xX1exX1ebxX3xX12bxX1xXa4xX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xX81xX641xX3xX6bxX79xX3xX1xX37xXbexX3xX4xXa4xX15xX1exX3xX81xX6xX19xX3xX1xX29dxX15xX3xX1bdxX1xXdxX3xX15xX1exX9cxX383xXdxX3xX4xX1xXdxX14xX15xX3xXexX1xX115xX15xX1exX3xX5xX37xXdxX3xX5xXa4xX3xX17fxX6xX21xXdxX15xX3xX119xX6xX21xX38xX5xXdxX15xX6xXbexX3xX15xX1exX9cxX383xXdxX3xXexX9fxX15xX1exX3xXexX1xX115xX15xX1exX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xXb6xX3xX4xX1xX19xX15xX1exX3xX1bdxX14xXexX3xX1exXdxX484xXdxX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xXexX1xX14xX3xX1exXdxX2bfxXdxX3xX15xXb3xX3axX3xXd0xX1a1xX2xXb0xX3xX32xXa4xX3xX4xX1xX19xX15xX1exX3xX1bdxX14xXexX3xX1exXdxX484xXdxX3xX17fxX6xX5xX6xX67xX7xXdxX6xX3xX3axXb6xX3xX21xXfcxX15xX1exX3xXd0xX1a1xX2xXf9xX2fdxX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xXcxX21xX9cxX2bfxX4xX3xX81xX3adxX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX6xX3axX3xX15xX2a1xX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xXd0xX1a1xX2xXd0xX3x11fc2xX1xX6xX15xX1exX3xX12bxX6xX15xX3xf203xX3xX7b7xX1xX6xX38xX3xdfaexX19xX15xX5xX10xXdxX3xX4xa254xX15xX1exX3xX50xX9fxX15xX1exX3xX6bxX9cxX2bfxX4xX3xXb6xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX12bxX1xX9cxX3xX32xX3b6xX67xXbexX3xX32xXdxX7exX4xX3xX81xXfcxXdxX3xXexX19xX67xX359xX15xX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xXexX19xX67xX68xX15xX3xX6bxX28xX3xX7xX6fxX3xX1exXdxXa4xX15xX1xX3xXexX21xX108xX15xX3xXf9xX3xX4dxX119xX11axX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xbc9fxXdxX38xX3xX198xX10xX3axX3xX15xX1xX9cxX3xXexX6xX15xX3xXexX1xXa4xX15xX1xX3xX3axXadxX67xX3xX1bdxX1xX3adxXdxXbexX3xX1bdxX1xXdxX3xXf7xX3exXf9xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX641xX3xX21xX29dxXdxX3xX32xXa4xX15xX1exX1ebxX3xX12bxX1exX38xXa4xXdxX3xXb8xXdxX3xX270xX19xX10xX21xX19xXdxX3xX7xX2bfxX3axX3xXexX21xXb6xX3xXexX1xXa4xX15xX1xX3xX4xX5c2xX19xX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xXbexX3xXd0xX3xX4xd4c9xXbxX3xX11axX13xX11axX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xXexX9fxX15xX1exX3xX6bxXdxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1exX3xX1bdxX14xXexX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX6xX3axX3xX15xX2a1xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX81xXadxX67xX3xXb0xX3xX15xXb3xX3axX3xXexX1xXa4xX15xX1xX3xX2bxX15xXfcxXdxX3xX4xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX2fdxX3xX5xXa4xX3xX7b7xX1xX6xX15xX1exX3xX12bxX6xX15xX3xX7c1xX3xX7b7xX1xX6xX38xX3xX7c8xX19xX15xX5xX10xXdxX3xX32xXa4xX3xX270xX19xX3xX119xX1xX10xX15xX3xX7c1xX3xX17fxX6xX3xce5cxXdxX15xX3xX4xX7d0xX15xX1exX3xX6bxX37xXdxX3xXexX21xX3b6xX15xX3xXb6xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xXexX21xX9cxX2bfxX4xX3xX4xXa8xX4xX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX81xX14xX15xX3xXexX9fxX3xX13xX1cxX15xX1exX3xX12bxX6xX3axX3xc110xX3xX5xXa4xX3xX81xX1cxXdxX3xe372xX1xX3axX6xX50xX3xXcxX38xX15xXexX38xX12dxXdxX3xX7c1xX3xX12bxX6xXexX7xXdxX21xX3xXb8xXdxX5xXdxX67xX6xX15xX6xX3x1077cxX176xX15xX50xX38xX15xX10xX7xXdxX6xfc81xX3xX32xXa4xX3xX119xX1xX6xX15xX3xX178xX10xX15xX1exX3xX16exX38xX38xX15xX3xX7c1xX3xe2d3xX38xX1xX3xXb8xXdxX19xX3xX7c8xXdxX15xX1exX3xX9caxX17fxX6xX5xX6xX67xX7xXdxX6xX9d4xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX3f1xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX2a1xXbexX3xX4xX8c1xXbxX3xXcxX6xX15xX1exX3xX7c8xX19xX6xX15xXexXdxX15xX1exX3xX7c1xX3xX7c8xX19xX3xX7c8xX6xX15xX1exX3xX4xX7d0xX15xX1exX3xXexX1xXeexXexX3xXexX1xX30cxX3xX2xX57xXd0xX3xXb6xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xXexX21xX9cxX2bfxX4xX3xX81xX1cxXdxX3xX178xX10xX50xX10xX21xX7xX10xX15xX3xX119xX1xX21xXdxX7xXexXdxX15xX6xX3xX7c1xX3xX84dxX67xXexXexX10xX21xX3xX67axX6xX3axXdxX5xX6xX3xX9caxX13xX6xX15xX3xX17fxX37xX4xX1xX9d4xX1ebxX3xX13xX6xX19xX3xX4xX1xX38xX3xX7c8xX19xX3xX7c8xX6xX15xX1exX3xX6bxXb6xXdxX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX81xXadxX67xX3xXb0xX3xX15xXb3xX3axXbexX3xX4xX1cxX3xX5xXa4xX3xX2xX3xXexX21xX38xX15xX1exX3xXd0xX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX6bxX79xX3xX4xXa8xX38xX3xX6bxX19xXfcxX4xX3xX4xX28xX3xXexX33xX15xX1xX3xXexX1xX19xX6xX3xX4xXa8xX4xX3xXexX21xX3b6xX15xX3xX7xX29dxX3xX5xX38xX37xXdxX3xX15xX1xX456xX3axX3xXbxX1xXe9xX4xX3xX32xXe9xX3xXexX38xX6xX15xX3xXexX5eexX15xX1xX3xX198xX14xXbxX3xX1xX37xXexX3xX1exXdxX28xX15xX1exX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX16exX6xX19xX3xX1bdxX1xXdxX3xX81xX641xX3xXexX6xX15xX3xX3axXfcxX15xX1exX3xX32xXa4xX15xX1exX3xXb6xX3xXf7xX3exXf9xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exXbexX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX2e7xX15xX3xX6bxXdxX14xXexX3xX1xX67xX3xX32xX108xX15xX1exX3xX15xX1xX2a1xX15xX1exX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX15xX6xX3axX3xX7xX6fxX3xX1ex11839xX3xX5xX37xXdxX3xXbxX1xX18xX15xX3xX15xXa4xX38xX3xXexX1xX359xX3xX50xXdxX7exX15xX3xXb6xX3xX4xXa8xX4xX3xX15xXfcxXdxX3xX50xX19xX15xX1exX3xX81xX29dxX15xX3xX15xX6xX3axX3xX32xXa4xX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX6xX3axX1ebxX3xXcxX19xX67xX3xX15xX1xXdxX68xX15xXbexX3xX32xXdxX7exX4xX3xX81xX1cxXdxX3xX119xX1xX6xXdxX3xX2b1xXdxX6xX38xX3xX7c1xX3xX4dxX38xX15xX1exX3x9b1bxX10xXdxX3xX81xX359xX3xXexX1xX19xX6xX3xXb6xX3xX6bxXa8xX15xX3xX1bdxX14xXexX3xXexX21xX9cxX2bfxX4xX3xX81xX1cxXdxX3xXcxX6xX15xX3xXc03xX10xX10xX3xX67axXdxX38xX15xX1exX3xX7c1xX3xX9eaxX38xX1xX3xX16exX1xX10xX3axX3xX4xX30cxX6xX3xX17fxX6xX5xX6xX67xX7xXdxX6xX3xX4xX7d0xX15xX1exX3xX5xXa4xX3xX3axXfcxXexX3xX4xX2b8xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2bfxX15xXbexX3xX1bdxX1xXdxX14xX15xX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexXe9xX4xX3xX32xXba3xX3xX3axXfcxX15xX1exXbexX3xX1bdxX1xX1cxX15xX1exX3xXexX1xX359xX3xX6bxXdxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1exX3xX1bdxX14xXexX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX6xX3axX3xXexX1xXa4xX15xX1xX3xXexX21xX3b6xX15xX3xX81xXeexX19xX3xX4xX30cxX6xX3xX1exXa4xX3xX15xX1xXa4xX3xX9caxX4xX2e7xX15xX3xX81xX1cxXdxX3xf6bdxX19xX3xX4dxX6xXdxX58xX10xX15xX1exX3xX7c1xX3xX7b7xX1xX6xX15xX1exX3xX12bxX6xX15xX3xX32xXa4xX38xX3xX4xX1xX19xX15xX1exX3xX1bdxX14xXexX9d4xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX119xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX4xX1xXc8xX3xX3axX38xX15xX1exX3xXb8xXdxX15xX3xb6dcxX6xX15xX3xX7xX6fxX3xX1exXba3xX3xX1exX37xX4xX3xXexX1xX359xX3xX50xXdxX7exX15xX3xX4xX1xX38xX3xX3axXfcxXexX3xX1bdxX5c6xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xXexX1xXeexXexX3xX32xX108xX15xX1exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX34cxX3xX15xXb3xX3axX3xXexX1xX28xX15xX1exX3xXexX21xX79xX3xX5xXa4xX15xX1exX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xXbexX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX1exXdxX383xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX2e7xX15xX3xX6bxXdxX14xXexX3xX1xX67xX3xX32xX108xX15xX1exX3xX32xXa4xX38xX3xX81xX1cxXdxX3xX15xX6xX3axX3xX32xXa4xX3xX81xX8c1xX4xX3xX6bxXdxX7exXexX3xX5xXa4xX3xXd0xX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX81xX29dxX15xX3xX15xX6xX3axX3xX198xX19xXeexXexX3xX7xX115xX4xX3xX15xX1xXeexXexX3xXexX1xX14xX3xX1exXdxX2bfxXdxX3xX3axXa4xX3xX1xX108xX3xX4xX3adxX3xX5xXa4xX3xXb8xXdxX15xX3xXd2dxX6xX15xX3xX32xXa4xX3xX119xX1xX10xX15xX3xXb8xX38xX15xX1exX1ebxX3xX12bxX1xXa4xX3xX32xX1cxX3xX81xX79xX4xX1xX3xXd0xX3xX1bdxX5c6xX3xX92xX5xX67xX3axXbxXdxX4xX3xXb8xXdxX15xX3xXd2dxX6xX15xX3xX7xX6fxX3xX81xX28xXdxX3xX81xX18xX19xX3xX32xX2bfxXdxX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX7xX28xX3xX2xX3xXexX1xX14xX3xX1exXdxX2bfxXdxX3xXb8xX10xX10xX3xX119xX1xX38xX15xX1exX3xXc03xX10xXdxX3xXexX21xX38xX15xX1exX3xX1bdxX1xXdxX3xX119xX1xX10xX15xX3xXb8xX38xX15xX1exX3xX1exX8c1xXbxX3xX81xX28xXdxX3xXexX1xX30cxX3xX1bdxX1xX3adxX3xX4xX1xX79xX19xX3xX15xX1exX9cxX383xXdxX3xX13xX6xX15xX3xX17fxX37xX4xX1xX3xX9caxX1xX37xXexX3xX1exXdxX28xX15xX1exX3xX7xX28xX3xXb0xX9d4xX3xX11axXdxX1bdxXexX38xX21xX3xX9aaxX198xX10xX5xX7xX10xX15xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX38xX50xX67xXaxX12xX12bxX14xX19xX3xX2xX3xXexX21xX38xX15xX1exX3xXd0xX3xXexX6xX67xX3xX32xX4d4xXexX3xX15xXa4xX67xX3xX1bdxX1xX1cxX15xX1exX3xXexX1xX359xX3xX1exXdxXa4xX15xX1xX3xX4dxX119xX11axXbexX3xX4xX18xX19xX3xX5xX1cxX15xX1exX3xXcxX21xX19xX15xX1exX3xX26xX19xX28xX4xX3xX7xX6fxX3xXbxX1xX484xXdxX3xX1xX421xX15xX1exX3xX4xX1xX79xX19xX3xX6bxX2b8xX6xX3xX21xX33xX19xX3xX50xX9cxX3xX5xX19xX3b6xX15xX3xX15xX8c1xX15xX1exX3xX15x9325xX3xX1bdxX1xX1cxX15xX1exX3xX1bdx11675xX3axX3xX81xXfcxXdxX3xXexX19xX67xX359xX15xX3xX6bxX29dxXdxX3xX5xXfcxXdxXbexX3xX32xX28xX15xX3xX6bxX79xX3xX4xX484xX3xX5xXa4xX15xX1exX3xX6bxX29dxXdxX3xX1exX1xe095xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX32xX33xX3xX50xX5eexX15xX1xX3xX15xX1exX1xXdxX3xXa8xX15xX3xX7x11bd5xX3xX50xXe9xX15xX1exX3xX50xX38xXbxXdxX15xX1exX3xX32xXa4xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX81xXfcxX3xX15xX1exX37xX38xX3xX3axX37xX15xXbexX3xXexX1xX5eexX4xX1xX3xX1exXadxX67xX3xX1exXeexX15xX3xXexX1xX6xX67xX3xX32xX33xX3xXexX3b6xXbxX3xXexX21xX19xX15xX1exX3xX4xX1xX19xX67xX68xX15xX3xX3axX1cxX15xX3xXexX1xXdxX3xX81xXeexX19xX1ebxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX38xX19xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX12bxXb8xX13xX0xX3exXbxX12