Can Lộc gặp mặt 135 thanh niên lên đường nhập ngũ
(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc ,Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.
d1dbxd75ax146c3xffe2x15aaex16692xe1a0xd920x10c03xX7x15eafx168d0xeab7x11494xeefdx16649xX5x14c32xXax150a2xdde9xX6x139f0xX3xf8cax10e0bxX4xX3x14f43x11be6xXbxX3xfa45xX1cxXexX3xX2x171fcxfab6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx11172xX15xX3xX5xX2fxX15xX3x131d4x1197fxeb33xX15xX1bxX3xX15xX1x159a1xXbxX3xX15xX1bx149a0xX0x15d10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157abxX10xX6xf56cxXaxX12xX54x1046cx1452bx116fexX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x14ea6xX54x16789xX3xXcx1342exX15xX1xX3x1369bx13b2fxX6xX3xXex12977xX3xX4xX1x174c9xX4xX3xX4xX1xX37xe7daxX15xX1bxX3xXex10649x117c6xX15xX1xX3xX1bxXdxX6x13f68xX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xXexXdx12807xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX3xX15x12cd7xX1fxX3xfde1xf0b0xX2x1320bx1371fxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd612xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax1756cxXdxX57xXexX1x149ebxX3x10774xX2xX25xXbx13e8ax14a6dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3x12737xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xe20cxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4x13c1exX45xX108x1112dxX57xX2xX2xXc3xX117xXc4xX24xXc6xXexX142xXc6xXc4xX25xX2xX5xXc4xXc7x14b45xXbxX1bx111a6xX85xX9xXc6xX108xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXex14a6exX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxe759xX5cxX10dxXaxX12xe78fxXc0xX1fxX3xXc3xXc4xX2xXc6xX68xX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4x14d98xX3xX2xX24xX25xX3xXex15cb1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX68xX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xX36xX1eaxX3xX4xX1eaxX3xX2xXc3xXc4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX12dxXdxX2fxX15xX3xX4xX1x13852xX3xX71xX6axX8dxX3xX4x10fdcxX4xX3xX36xX80xX15xX3xX71xda9axX3x16487xX5bxX1f1xX15xX3xX36xX18xXdxX3xX71xX6axX3xX2xX25xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xXexX1x11ba7xX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX71x10ecdxX3xX4xd9ecxX15xX1bxX3xX6xX15xX3xX15xX1xX1f1xX15xX3xX57xX1f1xX15xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xXc3xXc3xX108xXexXc3xX145xXc6xX145xX25xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX142xX117xXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xXcxX85xX37x14455xX4xX3xX1bxXdxX38xX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36x12306xX3xX36xX21axX15xX3xX57xX1f1xX15xX1bxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXex14d02xXdxX3x14994xX1xX5bxX3xX57xXdxX3xXex1397cxX4xX1xX3xX1d1xX1bxX391xX3xX12dxX6xX3x159f9x173c9xX15xX1bxX3xX17xX18xX4xX68xX3xX1d1xX1bxX1xX6dxX6xX3xXexX85xX6xX15xX1bxX3xX5xXdxX5dxXexX3xX7x1215exX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX71xX6axX3xX1d1xX1xX6axX3xXexX85xX5bxX5cxf74axX15xX3xXexX1xdac3xX15xX1bxX3x16072xX257xX3xX71xXdxX21axXexX3xX1d1xX1bxX1xX5dxX3xXcxX6dxX15xX1xX3xX1d1xX1bxX391xX3xX12dxX6xX3xX1d1xX1bxX1xea07xX15xXc7xXc7xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xX25xX2xX24xXexX24xX108xX142xX108xX2xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xXc6xX145xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xXcxX3a3xXdxX3xX12dxX5bxX76xXdxX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36xX391xX3xX36xX37xe95fxX4xX3xX15xX1bxX1xX10xX3xX15xX1x122a7xX15xX1bxX3xX4xX1f1xX5bxX3xX4xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX68xX3xX36xX37xX540xX4xX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xX36xX3a3xXexX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3x15365xXdxX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX5dxX1fxX68xX3xX22bxX5bxX221xX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX85xX40dxX15xX3xX5xX5bxX5cxX5dxX15xX3xXbxX1x13c1axX15xX3xX36xX593xX5bxX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xXexX1xX38xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX15xX1bxX43xX68xX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3xXexX593xX1fxX3xX1bxX37xX80xX15xX1bxX3xX6xX15xX1xX3xX57xX43xX15xX1bxX3xX4x12594xX6xX3x14b5fxXd7xX18xX3xX36xX18xXdxX3xX13xX254xX3xX54xX3baxde4exX10dxX3xX71xX3e8xX3xX4xX1xX5cexX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX1x11e94xX15xX1bxX3xX4xX221xX4xX1xX3xX1fxX3a3xX15xX1bxX68xX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xXexX1xX3edxX15xX1bxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxXc7xX3xX3b9xX1f1xX5cxX3xX4xX43xX15xX1bxX3xX5xX6axX3xX15xX1bxX5bxX3baxX15xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xXexXdxX21axXbxX3xXexX254xX4xX3xXbxX1xX221xXexX3xX1xX5bxX5cxX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xXexX1xX3edxX15xX1bxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xXc6xXc4xX117xXexX142xX2xXc6xX2xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX142xXc3xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xX13xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX4xfc9axX15xX3xX36xX37xX540xX4xX3xXexX1xX37xd9caxX15xX1bxX3xXexX1xX7axX4xX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3xXexXdxX21axXexX3xX1fxX254xX4xX3xX71xXc0xX15xX3xX15xX1bxX1xX5dxX3xX36xX1cxX4xX3xX7xfe95xX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1bxX540xXdxX3xX3b9x17002xX15xX1bxX3xX22bxX5bxX6xX15xX1bxX3xX71xXdxX15xX1xX68xX3xXd7xX221xX4xX3xX54xX3baxX3xX71xX6dxX3xX36xX3a3xXdxX68xX3xXexX86xX15xX1xX3xX4xX7c7xX1fxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX36xX593xXexX3xX15xX37xX372xX4xX68xX3xXexX86xX15xX1xX3xX36xX8dxX6axX15xX3xX570xX21axXexX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX57xX1f1xX15xXc7xXc7xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX24xXc6xX24xX2xXexX145xX2xX24xX145xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX12xX17xX391xX15xX1xX3xX36xX3a3xX8dxX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX36xX391xX3xX36xX21axX15xX3xX57xX245xX3xX12dxX5bxX76xXdxX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1bx10c9cxX68xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX25xXc4xX117xXc4xXexX25xX25xX142xXc3xX117xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xXc6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX4xX10xX15xXexX10xX85xX10dxXaxX12xX3b9xX1f1xX5cxX3xX5xX6axX3xX1fxX1eaxX15xX3xX22bxX5bxX6axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x147cexX15xX3xX71xX257xX3xX1bxXdxX221xX68xX3xX5xX6axX3xX7xX245xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX15xX1xX7bbxX15xX3xX15xX1xX5cexX3xX4xX5cexX6xX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX36xX3edxXdxX3xX71xX372xXdxX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX25xXc3xX117xXc6xXexX142xX142xX117xX2xX142xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX25xXc4xXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xX17xX391xX15xX1xX3xX36xX3a3xX8dxX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX43xX15xX1bxX3xXexX85xX6xX8dxX3xX22bxX5bxX6axX68xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX71xX6axX3xXexX85xX6xX8dxX3xX1bxXdxX593xX5cxX3xX4xX1xX7axX15xX1bxX3xX15xX1xX3exX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX25xX2xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36xX391xX3xX1xX8dxX6axX15xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xX4xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX12dxX3baxXdxX3xX57xX37xX93dxX15xX1bxX3xX15xX1xX3exX15xX3xXexX1xX7axX4xX3xX71xX3e8xX3xX3b9xX7c7xX15xX1bxX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX85xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX5bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bfxXexX1xX5bxX1fxX12dxX1bfxX6xX15xX57xX1bfxX7xX6xXbxX8dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xX5xX8dxX4xX1bfxX1xX6xX1bfxX5xXdxX10xX15xX1bfxX1xX8dxX6xX15xX1bfxXexXdxX10xX15xX1bfxX145xX145xX1bfxXexX6xX15xX1bfxX12dxXdxX15xX1xX1bfxX5xX10xX15xX1bfxX57xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX15xX1xX6xXbxX1bfxX15xX1bxX5bxX45xX2xX108xX145xX108xXc3xXc4xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX45xX1fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXc3xXc4xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX108xX45xX2xXc3xX25xX57xXc4xXc3xXc3xXc4xXc6xX25xXc3xXexXc3xX117xXc3xXc4xX5xX117xX1bfxX117xXc7xX157xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX71xX12xX0xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xX5xX8dxX4xX1bfxX1xX6xX1bfxX5xXdxX10xX15xX1bfxX1xX8dxX6xX15xX1bfxXexXdxX10xX15xX1bfxX145xX145xX1bfxXexX6xX15xX1bfxX12dxXdxX15xX1xX1bfxX5xX10xX15xX1bfxX57xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX15xX1xX6xXbxX1bfxX15xX1bxX5bxX45xX2xX108xX145xX108xXc3xXc4xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX3edxXdxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX2xX142xX45xXc3xX68xX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xf434xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1x138bcxX3xXexX76xX3xX4xX1xX7axX4xX3xX4xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX17xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xX71xXc0xX15xX3xX15xX1bxX1xX5dxX3xX5d1xXcxXdxX9exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX5dexXc7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7xd9b1xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xXexX1xXdxX1bfxX10cxX6xX1bfxX1xX8dxX15xX1bxX1bfxX5xXdxX15xX1xX1bfxX7xX6xX15xX1bfxX7xX6xX15xX1bxX1bfxX15xX1bxX6xX5cxX1bfxX1xX8dxXdxX1bfxXexX8dxX15xX1bxX1bfxX22bxX5bxX6xX15xX45xX2xX108xX145xX25xX145xX108xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX45xX1fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXc3xXc4xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX108xX45xX2xXc4xXc6xX57xXc4xXc4xX24xXc4xX24xX117xX108xXexX145xX24xX25xX24xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX71xX12xX0xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7xXf49xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xXexX1xXdxX1bfxX10cxX6xX1bfxX1xX8dxX15xX1bxX1bfxX5xXdxX15xX1xX1bfxX7xX6xX15xX1bfxX7xX6xX15xX1bxX1bfxX15xX1bxX6xX5cxX1bfxX1xX8dxXdxX1bfxXexX8dxX15xX1bxX1bfxX22bxX5bxX6xX15xX45xX2xX108xX145xX25xX145xX108xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7xXf49xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX13xX5f3xX15xX1bxX3xX71xX372xXdxX3xX4xX221xX4xX3xX36xX229xX6xX3xXbxX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xXex13dfaxX15xX1xX68xX3xX1xX18xXdxX3xX36xX3baxX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX71xX254xX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX7xX245xX3xX4xX221xX4xX3xX4xX593xXbxX3xX4xX5cexX6xX3xXexX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xXec3xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1xXecbxX3xX36xX391xX3xXexX76xX3xX4xX1xX7axX4xX3xXbxX1xX221xXexX3xX5xX5dxX15xX1xX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX3xX4xX1xX8dxX3xX2xXc4xXc4x16f40xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xXexX85x11b63xX15xX1bxX3xXexX5bxX5cxX21axX15xX3xX71xX6axX3xXexX76xX3xX4xX1xX5bxf663xX15xX3xX12dxX229xX3xX1fxe4b7xXdxX3xX36xXdxX3e8xX5bxX3xX570xXdxX5dxX15xX3xXexX3edxXexX3xX15xX1xX593xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX5bxX5xX12xX0xX57xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153b5xX5bxXexX1xX8dxX85xXaxX12xX122bxX15xX1xX3xXcxX1xX37xX3xX1bfxX3x15b2bx15f97xX3xX3b9xX3a3xXexX0xX45xXbxX12
Anh Thư - Võ Đạt