Can Lộc gặp mặt 135 thanh niên lên đường nhập ngũ
(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc ,Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.
1cd6x614bx555cx22c7x9611x9b31x5d23x3450x62a4xX7x5d7ax5fcfx7c1cx9ae1x710fx5b4cxX5x59fexXax964bx907cxX6x7831xX3x9eb9x27e5xX4xX3x702bx8625xXbxX3x851axX1cxXexX3xX2x9c13x5c6axX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx5af3xX15xX3xX5xX2fxX15xX3x5ac8x882ax3edcxX15xX1bxX3xX15xX1x602exXbxX3xX15xX1bx3131xX0x6896xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3729xX10xX6x2c6exXaxX12xX54x64d7x749bx68caxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x7be1xX54x631dxX3xXcx3e97xX15xX1xX3x9d53x99afxX6xX3xXex559cxX3xX4xX1x8a47xX4xX3xX4xX1xX37x895dxX15xX1bxX3xXex4b52x5b4dxX15xX1xX3xX1bxXdxX6x6768xX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xXexXdx919exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX3xX15x1fb9xX1fxX3x2e3ex3df8xX2x4dc9x31b0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9688xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax5d21xXdxX57xXexX1x43d7xX3x60dfxX2xX25xXbx2548x6647xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3x87bcxX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7x1ecfxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4x59adxX45xX108x8d98xX57xX2xX2xXc3xX117xXc4xX24xXc6xXexX142xXc6xXc4xX25xX2xX5xXc4xXc7x8886xXbxX1bx258dxX85xX9xXc6xX108xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXex4170xX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdx4a26xX5cxX10dxXaxX12x7387xXc0xX1fxX3xXc3xXc4xX2xXc6xX68xX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xa0a6xX3xX2xX24xX25xX3xXex2ebfxX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX68xX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xX36xX1eaxX3xX4xX1eaxX3xX2xXc3xXc4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX12dxXdxX2fxX15xX3xX4xX1x94e1xX3xX71xX6axX8dxX3xX4x743cxX4xX3xX36xX80xX15xX3xX71x2fd7xX3x3efcxX5bxX1f1xX15xX3xX36xX18xXdxX3xX71xX6axX3xX2xX25xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xXexX1x9a71xX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX71x7d1axX3xX4x9f46xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xX15xX1xX1f1xX15xX3xX57xX1f1xX15xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xXc3xXc3xX108xXexXc3xX145xXc6xX145xX25xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX142xX117xXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xXcxX85xX37x9f98xX4xX3xX1bxXdxX38xX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36x7e01xX3xX36xX21axX15xX3xX57xX1f1xX15xX1bxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXex6b91xXdxX3x5f9fxX1xX5bxX3xX57xXdxX3xXex8d22xX4xX1xX3xX1d1xX1bxX391xX3xX12dxX6xX3x3319x30a7xX15xX1bxX3xX17xX18xX4xX68xX3xX1d1xX1bxX1xX6dxX6xX3xXexX85xX6xX15xX1bxX3xX5xXdxX5dxXexX3xX7x8d56xX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX71xX6axX3xX1d1xX1xX6axX3xXexX85xX5bxX5cx864cxX15xX3xXexX1x3606xX15xX1bxX3x9e03xX257xX3xX71xXdxX21axXexX3xX1d1xX1bxX1xX5dxX3xXcxX6dxX15xX1xX3xX1d1xX1bxX391xX3xX12dxX6xX3xX1d1xX1bxX1x94afxX15xXc7xXc7xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xX25xX2xX24xXexX24xX108xX142xX108xX2xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xXc6xX145xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xXcxX3a3xXdxX3xX12dxX5bxX76xXdxX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36xX391xX3xX36xX37x7914xX4xX3xX15xX1bxX1xX10xX3xX15xX1x55bfxX15xX1bxX3xX4xX1f1xX5bxX3xX4xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX68xX3xX36xX37xX540xX4xX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xX36xX3a3xXexX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3x7cf8xXdxX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxX5dxX1fxX68xX3xX22bxX5bxX221xX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX85xX40dxX15xX3xX5xX5bxX5cxX5dxX15xX3xXbxX1x398dxX15xX3xX36xX593xX5bxX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xXexX1xX38xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX15xX1bxX43xX68xX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3xXexX593xX1fxX3xX1bxX37xX80xX15xX1bxX3xX6xX15xX1xX3xX57xX43xX15xX1bxX3xX4x68b4xX6xX3x29f9xXd7xX18xX3xX36xX18xXdxX3xX13xX254xX3xX54xX3bax64ddxX10dxX3xX71xX3e8xX3xX4xX1xX5cexX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX1x8ff5xX15xX1bxX3xX4xX221xX4xX1xX3xX1fxX3a3xX15xX1bxX68xX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xXexX1xX3edxX15xX1bxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxXc7xX3xX3b9xX1f1xX5cxX3xX4xX43xX15xX1bxX3xX5xX6axX3xX15xX1bxX5bxX3baxX15xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xXexXdxX21axXbxX3xXexX254xX4xX3xXbxX1xX221xXexX3xX1xX5bxX5cxX3xXexX85xX5bxX5cxX3e8xX15xX3xXexX1xX3edxX15xX1bxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX117xXc6xXc4xX117xXexX142xX2xXc6xX2xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX142xXc3xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xX13xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX4x2a61xX15xX3xX36xX37xX540xX4xX3xXexX1xX37x5e94xX15xX1bxX3xXexX1xX7axX4xX3xX15xX1xX54axX15xX1bxX3xXexXdxX21axXexX3xX1fxX254xX4xX3xX71xXc0xX15xX3xX15xX1bxX1xX5dxX3xX36xX1cxX4xX3xX7x6c17xX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1bxX540xXdxX3xX3b9x1d7bxX15xX1bxX3xX22bxX5bxX6xX15xX1bxX3xX71xXdxX15xX1xX68xX3xXd7xX221xX4xX3xX54xX3baxX3xX71xX6dxX3xX36xX3a3xXdxX68xX3xXexX86xX15xX1xX3xX4xX7c7xX1fxX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX36xX593xXexX3xX15xX37xX372xX4xX68xX3xXexX86xX15xX1xX3xX36xX8dxX6axX15xX3xX570xX21axXexX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX57xX1f1xX15xXc7xXc7xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX24xXc6xX24xX2xXexX145xX2xX24xX145xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX12xX17xX391xX15xX1xX3xX36xX3a3xX8dxX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX36xX391xX3xX36xX21axX15xX3xX57xX245xX3xX12dxX5bxX76xXdxX3xX1bxXdxX6xX8dxX3xX5xX37xX5bxX68xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1bx4b3dxX68xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX25xXc4xX117xXc4xXexX25xX25xX142xXc3xX117xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xXc6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX4xX10xX15xXexX10xX85xX10dxXaxX12xX3b9xX1f1xX5cxX3xX5xX6axX3xX1fxX1eaxX15xX3xX22bxX5bxX6axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x7686xX15xX3xX71xX257xX3xX1bxXdxX221xX68xX3xX5xX6axX3xX7xX245xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX15xX1xX7bbxX15xX3xX15xX1xX5cexX3xX4xX5cexX6xX3xX22bxX5bxX2fxX3xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xX36xX3edxXdxX3xX71xX372xXdxX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX8dxX57xX5cxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX57xXexX1xX106xX3xX108xX2xX25xXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX106xX3xX117xX2xXc4xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX45xX45xXdxXc7xX12dxX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc7xX71xX15xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX142xX45xX108xX145xX57xX2xX2xXc3xX25xXc3xX117xXc6xXexX142xX142xX117xX2xX142xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxX15axX85xX9xX25xXc4xXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX1bfxX6xX5xXdxX1bxX15xX106xX3xX157xX5bxX7xXexXdxX1ccxX5cxX10dxXaxX12xX17xX391xX15xX1xX3xX36xX3a3xX8dxX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX43xX15xX1bxX3xXexX85xX6xX8dxX3xX22bxX5bxX6axX68xX3xX36xX18xX15xX1bxX3xX71xXdxX2fxX15xX3xX4xX221xX4xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX71xX6axX3xXexX85xX6xX8dxX3xX1bxXdxX593xX5cxX3xX4xX1xX7axX15xX1bxX3xX15xX1xX3exX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX25xX2xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX36xX391xX3xX1xX8dxX6axX15xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xX4xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX12dxX3baxXdxX3xX57xX37xX93dxX15xX1bxX3xX15xX1xX3exX15xX3xXexX1xX7axX4xX3xX71xX3e8xX3xX3b9xX7c7xX15xX1bxX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX85xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX5bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bfxXexX1xX5bxX1fxX12dxX1bfxX6xX15xX57xX1bfxX7xX6xXbxX8dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xX5xX8dxX4xX1bfxX1xX6xX1bfxX5xXdxX10xX15xX1bfxX1xX8dxX6xX15xX1bfxXexXdxX10xX15xX1bfxX145xX145xX1bfxXexX6xX15xX1bfxX12dxXdxX15xX1xX1bfxX5xX10xX15xX1bfxX57xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX15xX1xX6xXbxX1bfxX15xX1bxX5bxX45xX2xX108xX145xX108xXc3xXc4xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX45xX1fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXc3xXc4xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX108xX45xX2xXc3xX25xX57xXc4xXc3xXc3xXc4xXc6xX25xXc3xXexXc3xX117xXc3xXc4xX5xX117xX1bfxX117xXc7xX157xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX71xX12xX0xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xX5xX8dxX4xX1bfxX1xX6xX1bfxX5xXdxX10xX15xX1bfxX1xX8dxX6xX15xX1bfxXexXdxX10xX15xX1bfxX145xX145xX1bfxXexX6xX15xX1bfxX12dxXdxX15xX1xX1bfxX5xX10xX15xX1bfxX57xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX15xX1xX6xXbxX1bfxX15xX1bxX5bxX45xX2xX108xX145xX108xXc3xXc4xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3xX5xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xXexXdxX9exX15xX3xX145xX145xX3xXexX1f1xX15xX3xX12dxXdxX15xX1xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX3edxXdxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX2xX142xX45xXc3xX68xX3xX1xX5bxX5cxX5dxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX54xX6axX3x78b7xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1x9634xX3xXexX76xX3xX4xX1xX7axX4xX3xX4xX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX86xX15xX1xX3xX17xXdxX2fxX15xX3xX1xX8dxX6xX15xX3xX71xXc0xX15xX3xX15xX1bxX1xX5dxX3xX5d1xXcxXdxX9exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX5dexXc7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7x5dd5xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xXexX1xXdxX1bfxX10cxX6xX1bfxX1xX8dxX15xX1bxX1bfxX5xXdxX15xX1xX1bfxX7xX6xX15xX1bfxX7xX6xX15xX1bxX1bfxX15xX1bxX6xX5cxX1bfxX1xX8dxXdxX1bfxXexX8dxX15xX1bxX1bfxX22bxX5bxX6xX15xX45xX2xX108xX145xX25xX145xX108xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX45xX1fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXc3xXc4xX45xX15xX10xX101xX7xX45xX2xXc6xXc4xX108xX45xX2xXc4xXc6xX57xXc4xXc4xX24xXc4xX24xX117xX108xXexX145xX24xX25xX24xX108xX5xXc4xXc7xX157xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX2xX24xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xX5xX2fxX15xX3xX36xX37xX38xX15xX1bxX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX71xX12xX0xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7xXf49xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXaxX3xX1xX85xX10xX1ccxX9xXaxX45xX5xX5bxX4xX1bfxX5xX5bxX8dxX15xX1bxX1bfxX71xX5bxX1bfxXexX85xX6xX15xX1bxX45xXexX1xXdxX1bfxX10cxX6xX1bfxX1xX8dxX15xX1bxX1bfxX5xXdxX15xX1xX1bfxX7xX6xX15xX1bfxX7xX6xX15xX1bxX1bfxX15xX1bxX6xX5cxX1bfxX1xX8dxXdxX1bfxXexX8dxX15xX1bxX1bfxX22bxX5bxX6xX15xX45xX2xX108xX145xX25xX145xX108xXc7xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xX7xXf49xX15xX3xX7xX6axX15xX1bxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX85xX8dxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX13xX5f3xX15xX1bxX3xX71xX372xXdxX3xX4xX221xX4xX3xX36xX229xX6xX3xXbxX1xX37xX80xX15xX1bxX3xXexX85xX8dxX15xX1bxX3xXex7fc3xX15xX1xX68xX3xX1xX18xXdxX3xX36xX3baxX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xX6dxX6xX3xX71xX254xX3xX22bxX5bxX1f1xX15xX3xX7xX245xX3xX4xX221xX4xX3xX4xX593xXbxX3xX4xX5cexX6xX3xXexX1xX229xX3xX10cxX391xX3xX54xX3baxX15xX1bxX3xX17xX6dxX15xX1xX3xXec3xX54xX6axX3xXcxX6dxX15xX1xXecbxX3xX36xX391xX3xXexX76xX3xX4xX1xX7axX4xX3xXbxX1xX221xXexX3xX5xX5dxX15xX1xX3xX15xX1xX3exXbxX3xX15xX1bxX43xX3xX4xX1xX8dxX3xX2xXc4xXc4x611dxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2fxX15xX3xXexX85x78d7xX15xX1bxX3xXexX5bxX5cxX21axX15xX3xX71xX6axX3xXexX76xX3xX4xX1xX5bx70b1xX15xX3xX12dxX229xX3xX1fx52bcxXdxX3xX36xXdxX3e8xX5bxX3xX570xXdxX5dxX15xX3xXexX3edxXexX3xX15xX1xX593xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX15xX1bxX6axX5cxX3xX1xX18xXdxX3xXexX78axX15xX1bxX3xX22bxX5bxX1f1xX15xXc7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX5bxX5xX12xX0xX57xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xX45xX57xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9593xX5bxXexX1xX8dxX85xXaxX12xX122bxX15xX1xX3xXcxX1xX37xX3xX1bfxX3x2d26x7118xX3xX3b9xX3a3xXexX0xX45xXbxX12
Anh Thư - Võ Đạt