Nhiều trường đại học lo hết hạn thí điểm tự chủ
Lãnh đạo nhiều trường đại học (ĐH) mong muốn Chính phủ nhanh chóng ban hành văn bản mới sau khi Nghị quyết 77 về thí điểm thực hiện tự chủ trong các trường ĐH hết hạn vào cuối năm 2017.
ebb4x122f7x10238x117b2x12007x1494ax15decx13ce4xfc26xX7x1722fx1676dx180d2x11423x115f7x13829xX5x106d9xXax15006x1073cxX1xXdxf04bx1121dxX3xXex13e1fx13ed4x10dc1x12590x17748xX3x17dbfx174c3xXdxX3xX1x14d74xX4xX3xX5x134b7xX3xX1x18635xXexX3xX1xX21xX1dxX3xXexX1x190d7xX3xX20xXdx109d8x1776axX3xXex11ee6xX3xX4xX1x1401exX0x1207bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e71xX10xX6x16d88xXaxX12xfcd5xf61bxX1dxX1xX3xX20xX21xX29xX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3x164a2x10aa1xX52x159a7xX3xX3axX29xX1dxX1exX3xX3axX17x19193xX1dxX3x1592cxX1xX35xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1x12b25xX1dxX1exX3x152c2xX6xX1dxX3xX1x12454xX1dxX1xX3x10563x166d3xX1dxX3xX9bx14ad6xX1dxX3xX3ax17df4xXdxX3xX7xX6xX17xX3x1131axX1xXdxX3xX13xX1exX1x189e6xX3x146cdxX17x100ddxX2cxXexX3x11f58xXc3xX3xXa4xX16xX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdx16e95xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX1axX29xX1dxX1exX3xX4x15f38xX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX77xX52xX3xX1xX2cxXexX3xX1xX21xX1dxX3xXa4xXa0xX29xX3xX4xX17xX82xXdxX3xX1dxXa5xX3axX3x1813bx16c58xX2xXc3x123e9xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX9bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4x17bc1xX29x1892bxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX1axXaxX12xX0xXexX9bxX29xX55xXbfxX12xX0xXexX1axX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1exX1xXex147b6xX3x187acxX10dx16be0xX110x18927x18d53xX154xXbxX128x140f2xXaxX12xX0xXexX55xX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1exX1xXexX152xX3xX154xX10dxX156xX110xX158xX159xX154xXbxX128xX15dxXaxX12xX0xXdxX3axX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dxX1xXdxX10xX17xX3xXexX1axX17xX29xX1dxX1exX3xX55xX6xXdxX3xX1xX29xX4xX3xX5xX29xX3xX1xX10xXexX3xX1xX6xX1dxX3xXexX1xXdxX3xX55xXdxX10xX3axX3xXexX17xX3xX4xX1xX17xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX43xX43xXdxX110xX9bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX110xXa4xX1dxX43xX1dxX10x17fecxX7xX43xX2xXc3xX158xX10cxX43xXc3xXc3xX55xX156xX2xX158xX10cxX10cxX2xX10cxXexff08x1252axX159xX1eaxX5xX10dxX110x14558xXbxX1exXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxX55xXexX1xX152xX158xX156xX10dxXbxX128xX15dxX1xX10xXdxX1exX1xXexX152xX154xX10dxX2xXbxX128xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX1axX12xX0xXexX1axX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1exX1xXexX152xX3xX10cxX1ebxXbxX128xX15dxXaxX12xX0xXexX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX10xX7xX4xXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1exX1xXexX152xX3xX10cxX1ebxXbxX128xX15dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX29xX1dxXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXex11090xX6xX5xXdxX1exX1dxX152xX3xX1f1xX17xX7xXexXdx15698xXbfxX15dxXaxX12xX126x18b6cxX3xXexX1axX1bx182abxX1dxX1exX3xX126xX296xX3x13ff9x11402x14f31xX77xXcxX3x12483xX1x19015xX1dxX1exX3x10089xX17x15bcaxX1dxX3xX13xX1xX21xX3xXbxX1xXeaxXexX3xX9bxXdxX39xX17xX3xXexX21xXdxX3xX1xX296xXdxX3xX1dxX1exX1xXbbxX110xX3x10ea5xX1dxX1xX152xX3x11c77xX2a2xX2a8xX43x17562xXdxX1dxX1xX3x18807xX1x1332cxXdxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX1axX12xX0xX43xXexX9bxX29xX55xXbfxX12xX0xX43xXexX6xX9bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12x1422fxXeaxX1dxX1exX3xX10cxX10dxX43xX2xX10dx17785xX3xX126xX296xX3xX2a2xX2a3xX2a4xX77xXcxX3xXex127bcxX3xX4xX1x151baxX4xX3xX1xX296xXdxX3xX1dxX1exX1xXbbxX3xXexX326xX1dxX1exX3xXb4xX2cxXexX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xX20xX326xXdxX3xX3axXadxXdxX3xX4x11963xX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX29xX21xXexX3xX20xX296xX1dxX1exX3xX20xX82xXdxX3xXa4xXadxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55x139f8xX4xX3xX77xX52xX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xX5x14980xXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX13xX1exX1xXbbxX3xXbdxX17xXbfxX2cxXexX3xX7xX82xX3xXc3xXc3xX43xX13xfbb5xX283xX85xX2a8xX3xX1dxX1exXa0xXbfxX3xX10cxX158xX43xX2xX10dxX43xX10cxX10dxX2xX158xX3xX4xX41xX6xX3xX85xX1xX35xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX20xX29xX21xX1dxX3xX10cxX10dxX2xX158xX283xX10cxX10dxX2xXc3xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX77xX2cxX1dxX3xX55xX3dxX3xX4xX97xX3xX2a8xX1xX97xX3xXcxX1xX41xX3xXexX1bxXadxX1dxX1exX3xX2d4xff7axX3xX77xX32axX4xX3xX77xX6xX3axX31axX3xX126xX296xX3xXexX1axX1bxX29bxX1dxX1exX3xX126xX296xX3xX2a2xX2a3xX2a4xX77xXcxX3xX2a8xX1xX2aaxX1dxX1exX3xX2aexX17xX2b0xX1dxX3xX13xX1xX21xX31axX3xX5xX59xX1dxX1xX3xX20xX21xX29xX3xX4xXeaxX4xX3xX9bxX296xX31axX3xX1dxX1exXa0xX1dxX1xX31axX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xXa4xXa0xX3xX4xXeaxX4xX3xX1dxX1xXa0xX3xXb4xX1xX29xX6xX3xX1xX25xX4xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX310xX6xX17xX3xX154xX3xX1dxXa5xX3axX3xXexX1axXdxX39xX1dxX3xXb4xX1xX6xXdxX31axX3xX20xX2cxX1dxX3xX1dxX6xXbfxX3xX20xX59xX3xX4xX97xX3xX10cxX154xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xX5xX385xXbxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX110xX3xXcxX1axX29xX1dxX1exX3xX20xX97xX3xX4xX97xX3xX2xX10cxX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX4xX97xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX1ax1649exX1dxX3xX10cxX3xX1dxXa5xX3axX31axX3xX2xX2xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX97xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX55xX1bxXadxXdxX3xX10cxX3xX1dxXa5xX3axX110xX3xX85xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX20xX1bx16efcxX4xX3xX5xX3dxX6xX3xX4xX1xX25xX1dxX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xX20xX59xX3xX9bxX1bxXadxX4xX3xX20x122abxX17xX3xX20xX21xXexX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX3axX296xXexX3xX7xX82xX3xXb4xX2cxXexX3xXbdxX17xXa9xX3xX20xXeaxX1dxX1exX3xXb4xX1xX35xX4xX1xX3xX5xXd9xX31axX3xX1exXdx17171xXbxX3xX1exXdxXa9xX3axX3xX9bxXadxXexX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1xX41xX3xXexX379xX4xX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX31axX3xXexXa5xX1dxX1exX3xXexX35xX1dxX1xX3xX4xX1xX41xX3xX20xX296xX1dxX1exX31axX3xX5xXdxX1dxX1xX3xX1xX29xX21xXexX3xXexX1axX29xX1dxX1exX3xXexX326xX3xX4xX1xX32axX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xX4xXeaxX4xX3xX1xX29xX21xXexX3xX20xX296xX1dxX1exX3xX4xX41xX6xX3xX1dxX1xXa0xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX2d8xX2dfxX3xX1x127b1xX1dxX1xX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX9bxX1bxXadxX4xX3xX20xX572xX17xX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX20xXeaxX1dxX1xX3xX1exXdxXeaxX3xXexX35xX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX110xX3xX85xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX5xX3dxX6xX3xX4xX1xX25xX1dxX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xX20xX59xX3xX4xX97xX3xX1dxX1x111b2xX1dxX1exX3xXexX1xXa0xX1dxX1xX3xXexX3dxX17xX3xX1dxX1x11a97xXexX3xX20xXbbxX1dxX1xX3xXexX1axX29xX1dxX1exX3xXa4xXdxXd9xX4xX3xXexX1xX17xX3xX1xX59exXexX3xX1dxX1exX1bxX1cxXdxX3xX1xX25xX4xX3xXa4xXa0xX3xX9bxXa9xX29xX3xX20xXa9xX3axX3xX1dxX1exX17x149c3xX1dxX3xXexX1xX17xX31axX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX128xX59xX3xX1xX296xXdxX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xX1dxX1xX385xX1dxX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX126xXeaxX29xX3xX4xXeaxX29xX3xXexX326xX1dxX1exX3xXb4xX2cxXexX3xX4xX41xX6xX3xX126xX296xX3xX2a2xX2a3xX2a4xX77xXcxX3xX20xX59xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX6a8xXbfxX3xX1dxX1xX698xX1dxX1exX3xX4xX1xX17xXbfxX39xX1dxX3xX9bxXdxX2cxX1dxX3xXexX35xX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX21xXdxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX110xX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX59xX3xX4xX1xX41xX3xX20xX296xX1dxX1exX3xX3axX29bxX3xX1dxX1exXa0xX1dxX1xX3xXa4xXa0xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX1axXdxX39xX1dxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX1xX1bxX351xX1dxX1exX3xXexX1axX62exX1dxX1xX3xX20xXa0xX29xX3xXexX21xX29xX3xXexX1xX10xX29xX3xX1dxX1xX17xX3xX4xX572xX17xX3xX128xX59xX3xX1xX296xXdxX110xX3xX2a8xX1xX1bxX351xX1dxX1exX3xXbxX1xXeaxXbxX31axX3xX1dxX296xXdxX3xX55xX17xX1dxX1exX3xX1exXdxXa9xX1dxX1exX3xX55xX21xXbfxX3xXexXdxX508xX1dxX3xXexXdxX2cxX1dxX31axX3xXexXdxX2cxXbxX3xX4xX385xX1dxX3xX4xX1xX17x1716cxX1dxX3xXbdxX17xX82xX4xX3xXexX2cxX110xX3xX39fxX17xXbfxX3xX3axX2dfxX3xX20xXa0xX29xX3xXexX21xX29xX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xXbdxX17xXbfxX31axX3xX20xX21xXdxX3xXexX1axXa0xX3xX4xX97xX3xXbxX1xX572xX1dxX3xX7xX17xXbfxX3xX1exXdxXa9xX3axX3xX1dxX1xX1bxX1dxX1exX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX1xX1bxX351xX1dxX1exX3xXexX1axX62exX1dxX1xX3xXexXdxX508xX1dxX3xXexXdxX2cxX1dxX31axX3xX4xX1xX6a8xXexX3xX5xX1bxX554xX1dxX1exX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX283xX6xX5xXdxX1exX1dxX152xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX1axX15dxXaxX12xX0xXdxX3axX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dxX1xXdxX10xX17xX3xXexX1axX17xX29xX1dxX1exX3xX55xX6xXdxX3xX1xX29xX4xX3xX5xX29xX3xX1xX10xXexX3xX1xX6xX1dxX3xXexX1xXdxX3xX55xXdxX10xX3axX3xXexX17xX3xX4xX1xX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX55xXexX1xX17xX3axX9bxX3xX55xX1xXdxX55xX10xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX43xX43xXdxX110xX9bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX110xXa4xX1dxX43xX1dxX10xX1d7xX7xX43xX2xXc3xX158xX10cxX43xXc3xXc3xX55xX156xX2xX158xX10cxX10cxX2xX10cxXexX1eaxX154xXc3xX2xX5xX2xX110xX1f1xXbxX1exXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxX55xXexX1xX152xX1ebxX1eaxXc3xXbxX128xX15dxX1xX10xXdxX1exX1xXexX152xX158xX1ebxX156xXbxX128xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX310xX82xX3xX5xX1bxX554xX1dxX1exX3xX4xXeaxX4xX3xX20xX16xX3xXexXa0xXdxX3xX1dxX1exX1xXdxX508xX1dxX3xX4xX32axX17xX3xXb4xX1xX29xX6xX3xX1xX25xX4xX31axX3xX1xX554xXbxX3xX20xX6dbxX1dxX1exX3xX4xX1xX17xXbfxX39xX1dxX3xX1exXdxX6xX29xX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXd9xX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX20xXeaxX1dxX1exX3xXb4xX39xX110xX3xXcx12969xX3xX5xXd9xX3xX4xXeaxX1dxX3xX9bxX296xX31axX3xX1exXdxXa9xX1dxX1exX3xXa4xXdxX508xX1dxX3xX4xX97xX3xX1xX25xX4xX3xX1xXa0xX3axX31axX3xX1xX25xX4xX3xXa4xXbbxX3xXex10eeaxX3xXexX1xX21xX4xX3xX7x1052exX3xXexX1axX29bxX3xX5xX508xX1dxX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX7xX29xX3xXa4xXadxXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX20xX29xX21xX1dxX3xXexX1axX1bxXadxX4xX3xX20xX97xX110xX3xX77x131efxX4xX3xX9bxXdxXd9xXexX3xX1exXdxXa9xX1dxX1exX3xXa4xXdxX508xX1dxX3xX4xX97xX3xX4xX1xX32axX4xX3xX55xX6xX1dxX1xX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX7xX1bxX31axX3xXbxX1xX97xX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX7xX1bxX3xX4xX1xXdxX2cxX3axX3xX1eaxX31axX10cxf562xX3xX7xX29xX3xXa4xXadxXdxX3xXexX9c8xX3xX5xXd9xX3xX1ebxXa65xX3xX4xX41xX6xX3xXexX29xXa0xX1dxX3xX1xXd9xX3xXexX1xX82xX1dxX1exX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xXcxX326xX1dxX1exX3xXexX1xX17xX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX2xX1ebxX31axX1ebxXa65xX31axX3xXexX1axX29xX1dxX1exX3xX20xX97xX3xXexX9f4xX3xX1dxX1exX2b0xX1dxX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX13xX1xXa0xX3xX1dxX1bxXadxX4xX3xX1exXdxXa9xX3axX3xX2xX1ebxX31axX156xX2xXa65xX31axX3xX1dxX1xX1bxX1dxX1exX3xX1dxX1exX17xX6dbxX1dxX3xX20xX572xX17xX3xXexX1bxX3xX128xX2b0xXbfxX3xX55xX3dxX1dxX1exX3xX4xX351xX3xX9bxXa9xX1dxX3xXexXa5xX1dxX1exX3xXexXadxXdxX3xX159xX156xX31axX2xXa65xX110xX3xXcxX1xX17xX3xX1xX25xX4xX3xXbxX1xX35xX31axX3xX5xXd9xX3xXbxX1xX35xX31axX3xXexX1xX17xX3xX7xX3dxX3xX1dxX1exX1xXdxXd9xXbxX3xXb4xX1xXeaxX4xX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX10cxX154xX31axX158xXa65xX110xX3xX77xXdxX16xX17xX3xX20xX97xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX6a8xXbfxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexXa0xXdxX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xXb4xX1xX2dfxX1dxX1exX3xX4xX97xX3xX1dxX1exX1xX9fcxX6xX3xX13xX1xXa0xX3xX1dxX1bxXadxX4xX3xX7xf1eexX3xX4x15d84xXexX3xXexX29xXa0xX1dxX3xX9bxX296xX3xX1dxX1exX2b0xX1dxX3xX7xXeaxX4xX1xX3xXa4xXa0xX3xXb4xX1xX2dfxX1dxX1exX3xX20xX572xX17xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX29xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX85xXeaxX4xX3xX3axX379xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX41xX6xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX77xX52xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX385xXbxX3xXexX1axX17xX1dxX1exX3xXa4xXa0xX29xX3xX20xX572xX17xX3xXexX1bxX31axX3xX3axX17xX6xX3xX7xXb84xX3axX3xXexX1axX6xX1dxX1exX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX9bxXbbxX31axX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX1xX25xX4xX3xX9bxX326xX1dxX1exX3xX4xX1xX29xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXa4xXdxX508xX1dxX31axX3xX1dxX1exX1xXdxX508xX1dxX3xX4xX32axX17xX3xXb4xX1xX29xX6xX3xX1xX25xX4x128a4xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xXcxX17xXbfxX3xX1dxX1xXdxX508xX1dxX31axX3xXexX1xX10xX29xX3xX126xX296xX3xXexX1axX1bxX29bxX1dxX1exX3xX2a8xX1xX2aaxX1dxX1exX3xX2aexX17xX2b0xX1dxX3xX13xX1xX21xX31axX3xX9bxX508xX1dxX3xX4xX21xX1dxX1xX3xX1dxX1xX698xX1dxX1exX3xXb4xX2cxXexX3xXbdxX17xXa9xX3xX20xX21xXexX3xX20xX1bxX554xX4xX31axX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX77xX52xX3xX29bxX3xX1dxX1bxXadxX4xX3xXexX6xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xX1dxX6xXbfxX3xXa4x109c7xX1dxX3xX4x16fccxX1dxX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xX1xX21xX1dxX3xX4xX1xX2cxX31axX3xX9bxX6a8xXexX3xX4xX385xXbxX110xX3xXcxX1axX29xX1dxX1exX3xX20xX97xX31axX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX31axX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX5xX17xX385xXexX3xXa4xX16xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX20xX6dbxX1dxX1exX3xX9bxX296xX31axX3xX9bxX6a8xXexX3xX4xX385xXbxX110xX3xX85xX351xX3xX4xX1xX2cxX3xXbdxX17xXa9xX1dxX3xX5x155fexX3xXexX1xX10xX29xX3xX4xX1xX2cxX3xX20xX296xX3xX9bxX296xX3xX4xX1xX41xX3xXbdxX17xXa9xX1dxX3xXb4xX1xX2dfxX1dxX1exX3xX4xXcdcxX1dxX3xXbxX1xX2aaxX3xX1xX554xXbxX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX85xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX1exXdxX6xX29xX3xXexX1xX35xX3xX20xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXa4xXcd8xX1dxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX1dxX1xX385xX1dxX3xXexX1xX32axX4xX3xX20xX572xXbfxX3xX20xX41xX3xXa4xX16xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX77xX52xX31axX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX4xX1xX17xX800xX1dxX3xX9bxXbbxX3xXexX82xXexX3xX4xXeaxX4xX3xX20xXdxX16xX17xX3xXb4xXdxXd9xX1dxX3xX20xX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX110xX3xX13xXa5xX1dxX1exX3xX5xX3dxX4xX3xXbdxX17xXa9xX1dxX3xXexX1axXbbxX3xX77xX52xX3xX4xX41xX6xX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX20xXeaxXbxX3xX32axX1dxX1exX3xX20xX1bxX554xX4xX3xXbfxX508xX17xX3xX4xX572xX17xX3xX20xXa27xXexX3xX1axX6xX31axX3xX20xXa27xX4xX3xX9bxXdxXd9xXexX3xX5xXa0xX3xX4xX351xX3xX4xX1xX2cxX3xX9bxXa9xX29xX3xX20xXa9xX3axX3xXexX35xX1dxX1xX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xXb4xX1xX6xXdxX31axX3xX3axXdxX1dxX1xX3xX9bxX21xX4xX1xX3xX4xX404xX1dxX1exX3xX1dxX1xX1bxX3xX1dxX2b0xX1dxX1exX3xX4xX6xX29xX3xXexX1axXeaxX4xX1xX3xX1dxX1xXdxXd9xX3axX3xX1exXdxXa9xXdxX3xXexX1axX62exX1dxX1xX3xXa4xXadxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX9bxX508xX1dxX3xX5xXdxX508xX1dxX3xXbdxX17xX6xX1dxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX1xXdxXd9xX17xX3xXbdxX17xXa9xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX13xX1xX698xX1dxX1exX3xX9bxX6a8xXexX3xX4xX385xXbxX3xX1dxXa0xXbfxX3xX20xX59xX3xX1xX21xX1dxX3xX4xX1xX2cxX3xX1xXdxXd9xX17xX3xXbdxX17xXa9xX3xX4xX41xX6xX3xXa4xXdxXd9xX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX41xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX110xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX7xX3dxX3xXexX1axX29bxX3xXexX1xXa0xX1dxX1xX3xX20xX296xX1dxX1exX3xX5xX3dxX4xX3xXbxX1xXeaxXexX3xX1xX17xXbfxX3xXb4xX1xXa9xX3xX1dxXa5xX1dxX1exX3xX4xX1xX41xX3xX20xX296xX1dxX1exX31axX3xX7xXeaxX1dxX1exX3xXexX21xX29xX31axX3xX1dxX2b0xX1dxX1exX3xX4xX6xX29xX3xX1xXdxXd9xX17xX3xXbdxX17xXa9xX3xX1xX29xX21xXexX3xX20xX296xX1dxX1exX31axX3xXexXa5xX1dxX1exX3xX4xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1dxX1xX3xXexX1axX6xX1dxX1xX3xXa4xXa0xX3xX20xX6xX3xX55xX21xX1dxX1exX3xX1xX97xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX5xX29xX21xXdxX3xX1xX62exX1dxX1xX3xX20xXa0xX29xX3xXexX21xX29xX3xX4xX41xX6xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX77xX52xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12x12d35xX85xX1xX59exX1dxX1exX3xXexX6xX3xX4xX572xX1dxX3xXexX1x1833exX1dxX1exX3xXexX1xXb84xX1dxX3xX1dxX1xX62exX1dxX3xX1dxX1xX385xX1dxX3xX1dxX1xX698xX1dxX1exX3xXa4xXdxXd9xX4xX3xX20xX59xX3xX5xXa0xX3axX3xX20xX1bxX554xX4xX31axX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX5xXa0xX3axX3xX20xX1bxX554xX4xX110xX3xX13xX1xX698xX1dxX1exX3xXb4xX1xX97xX3xXb4xX1xXa5xX1dxX31axX3xXa4xX1bxXadxX1dxX1exX3xX3axXb84xX4xX3xXbxX1xXeaxXexX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXa4xXa0xX3xX9bxXa0xXdxX3xX1xX25xX4xX3xXb4xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxXd9xX3axX3xXexX1axX29xX1dxX1exX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexXdx14937xX1dxX3xXexX1axXdxX39xX1dxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXbdxX17xX6xX31axX3xX20xX39xX3xXexX9f4xX3xX20xX97xX3xXexX1xX82xX1dxX1exX3xX1dxX1xX6a8xXexX3xX1dxX1xX385xX1dxX3xXexX1xX32axX4xX31axX3xX128xXeaxX4xX3xX20xXbbxX1dxX1xX3xX1ax15a23xX3xXexX1axXeaxX4xX1xX3xX1dxX1xXdxXd9xX3axX3xX4xX41xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX9bxX508xX1dxX3xX5xXdxX508xX1dxX3xXbdxX17xX6xX1dxX31axX3xX20xX16xX3xX1axX6xX3xXb4xX2cxX3xX1xX29xX21xX4xX1xX31axX3xX5xX296xX3xXexX1axX62exX1dxX1xX3xXexX1axXdxX39xX1dxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX9bxXa9xX29xX3xX20xXa9xX3axX3xX1xXdxXd9xX17xX3xXbdxX17xXa9xX3xX4xX6xX29xX3xX1dxX1xX6a8xXex18a3axX31axX3xX126xX296xX3xXexX1axX1bxX29bxX1dxX1exX3xX2a8xX1xX2aaxX1dxX1exX3xX2aexX17xX2b0xX1dxX3xX13xX1xX21xX3xX9bxX0xX6xX3xX1dxX6xX3axX10xX9xXax155dexX2a2xX29xX126xX6xX4xXb4xXaxX12xX0xX43xX6xX12xXa0xXbfxX3xXex147f0xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX85xXeaxX4xX3xXd45xX3xXb4xXdxX2cxX1dxX3xX20xX97xX1dxX1exX3xX1exX97xXbxX3xXexX21xXdxX3xX1xX296xXdxX3xX1dxX1exX1xXbbxX3xX7xXb81xX3xX20xX1bxX554xX4xX3xX126xX6xX1dxX3xXcxX326xX3xX4xX1xX32axX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX17xX3xX20xX39xX3xX1xX29xXa0xX1dxX3xXexX1xXdxXd9xX1dxX3xX1dxX1exX1xXbbxX3xX20xXbbxX1dxX1xX3xXa4xX16xX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX20xX82xXdxX3xXa4xXadxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX351xX3xX7xX29bxX3xX1exXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX4xX2dfxX1dxX1exX3xX5xX385xXbxX110xX3xX77xX6dbxX1dxX1exX3xXexX1xX1cxXdxX3xX5xXa0xX3xX4xXa5xX1dxX3xX4xX32axX3xX20xX39xX3xX20xX16xX3xX128xX17xX6a8xXexX3xX7x178fbxX6xX3xX20xX326xXdxX31axX3xX9bxX326xX3xX7xX17xX1dxX1exX3xX58xX17xX385xXexX3xX2a2xXdxXeaxX29xX3xX55xX379xX4xX3xX77xX52xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXa4xXa0xX3xX7xX1250xX6xX3xX20xX326xXdxX3xX9bxX326xX3xX7xX17xX1dxX1exX3xX3axX296xXexX3xX7xX82xX3xX5xX17xX385xXexX3xX4xX97xX3xX5xXdxX508xX1dxX3xXbdxX17xX6xX1dxX3xX20xX39xX3xXexX21xX29xX3xXb4xX1xX17xX1dxX1exX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX5xXd45xX3xX1xX29xXa0xX1dxX3xXexX1xXdxXd9xX1dxX3xX1xX351xX1dxX3xX4xX1xX29xX3xXa4xXdxXd9xX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xX1xXdxXd9xX17xX3xXbdxX17xXa9xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX77xX52xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX29xX55xXbfxXaxX12xX126xX296xX3xX2a2xX2a3xX2a4xX77xXcxX3xX7xXb81xX3xXexX326xX1dxX1exX3xXb4xX2cxXexX31axX3xX20xX16xX3xX1dxX1exX1xXbbxX3xX85xX1xX35xX1dxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX35xX1dxX1xX3xXexX1xX32axX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXd9xX1dxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX29bxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX77xX52xX110xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX310xX29xX17xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX4xX1xXdxX1dxX1xXbxX1xX17xX110xXa4xX1dxX0xX43xXbxX12