8.000 chiếc Ford EcoSport, Fiesta và Focus bị triệu hồi tại Việt Nam
Ford Việt Nam đang có kế hoạch thực hiện triệu hồi hơn 8000 chiếc xe Ford EcoSport, Fiesta và Focus tại thị trường Việt Nam để sửa lỗi. Theo nguồn thông tin ban đầu được biết, chương trình được thực hiện để cập nhật phần mềm điều khiển cảnh báo.
aaf1xe234xc175xd6efxdf44x10887x11d29xfc21xbb63xX7x1316cx126aax1400fxd360xd534xf766xX5xc616xXaxX3xX7xXexc01axX5xX10xX9xXaxXexX10x14868xXexcfcdxX6xX5xXdx13685xe4cdx106f3xX3x10495xd15axX7xXexXdx115d5xX15x1002fxXax10f43x14c90xe326x12b95xX32xX32xX3xX4xX1xXdx14572xX4xX3x11320xf3f4xfd5cx12cc5xX3x13a65xX4xX3dx1016cxXbxX3dxX3exXex136c2xX3xX3cxXdxX10xX7xXexX6xX3xc4a0xe391xX3xX3cxX3dxX4xX27xX7xX3x111ffx14923xX3xXexX3exXdx12dd2xX27xX3xX1x10900xXdxX3xXex13400xXdxX3xdbb4xXdxX61xXexX3xc679xX6x136a7xX0xdfb8xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10daexX10xX6xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3x13cfcxX6xX23xX22xX3xX4xea62xX3xd257xX39xX3xX1xX3dxX69xX4xX1xX3xXexX1xde23xX4xX3xX1xXdxX61xX23xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX3xX1xd8a0xX23xX3xX30xX32xX32xX32xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX1cxX10xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX41xX4xX3dxX44xXbxX3dxX3exXexX49xX3xX3cxXdxX10xX7xXexX6xX3xX52xX53xX3xX3cxX3dxX4xX27xX7xX3xXexX69xXdxX3xXexX1xX5cxX3xXexX3exfe11xccfexX23xX22xX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xXb5xc915xX3xX7x13838xX6xX3xX5x11176xXdxX31xX3xXcxX1xX10xX3dxX3xX23xX22xX27xX65xX23xX3xXexX1xf269xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX5bxX6xX23xX3xXb5xe1e8xX27xX3xXb5xX115x12e39xX4xX3xX5bxXdxX39xXexX49xX3xX4xX1xX115xXdbxX23xX22xX3xXexX3exe6eexX23xX1xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX61xX23xX3xXb5xX124xX3xX4x108bdxXbxX3xX23xX1xX177xXexX3xXbxX1xX149xX23xX3xX73xaf88xX73xX3xXb5xXdxX185xX27xX3xXbdxX1xXdxX124xX23xX3xX4x10a13xX23xX1xX3xX5bx11e75xX3dxX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13afexX3dxX3fxX15xXaxX2fx13f44xX0xX75xXbxX2fxX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX73xX6xX3exX22xXdxX23xX24xX3x14078xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX3dxX2dxXaxX2fxX0xXexX5bxX3dxX3fxX15xX2fxX0xXexX3exX2fxX0xXexX3fxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX75xX75xXdxX31xX5bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX31xX52xX23xX75xX23xX10x13f29xX7xX75xX2xe467xX2xde95xX75xX2xX32xX1ccxX3fxX32xX32x12b1dxXexX207xX30xX32xbe45xX5xX32xX31xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX32xX32xX32xX3xX4xX1xXdxX10xX4xX3xX2bxX3dxX3exX3fxX3xX10xX4xX3dxX7xXbxX3dxX3exXexX3xX2bxXdxX10xX7xXexX6xX3xX52xX6xX3xX2bxX3dxX4xX27xX7xX3xX5bxXdxX3xXexX3exXdxX10xX27xX3xX1xX3dxXdxX3xXexX6xXdxX3xX52xXdxX10xXexX3xX23xX6xX73xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xXexX3fxX2fxX0xX75xXexX3exX2fxX0xXexX3exX2fxX0xXexX3fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11869xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX3xX73x14aa9xXexX3xX7x150d0xX3xX3fx12f09xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXb5xX124xX3xX4xX177xXbxX3xX23xX1xX177xXexX3xXbxX1xX149xX23xX3xX73xX185xX73xX31xX3xcde2xX23xX1xX3xX73xXdxX23xX1xX3xX1x10cb1xX6xX24xX3x14097xX23xXexX10xX3exX23xX10xXexX0xX75xXbxX2fxX0xX75xXexX3fxX2fxX0xX75xXexX3exX2fxX0xX75xXexX5bxX3dxX3fxX15xX2fxX0xX75xXexX6xX5bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3dxX3xX23xX22xX27xX65xX23xX3xXexXdxX23xX3xX3exXdx123dbxX23xX22xX49xX3xX4xX1xX115xXdbxX23xX22xX3xXexX3exX160xX23xX1xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX3xX4xX199xX4xX3xX3fxX2b1xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX4xff5bxX6xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xXexX69xXdxX3xXexX1xX5cxX3xXexX3exX115xX116xX23xX22xX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xXb5xb558xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xX288xf935xX4xX3xc9dex12610xX23xX22xX3xXbdxXdxX124xX73xX3xXbxX1xX324xX3xX3fxX27xX15xX61xXexX3xX52xX53xX3xX3fxXc8xX3xXbdxXdxX39xX23xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX61xX23xX3xXexce27xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX1ccxX30xX75x14864xX3xX52xX3a8xX6xX3x1060axX27xX6xX31xX3xX71xX1xX115xX23xX22xX3xXb5xX39xX23xX3xXexX1xX116xXdxX3xXb5xXdxX124xX73xX3xX1xXdxX61xX23xX3xXexX69xXdxX49xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xX52xc904xX23xX3xX4xX1xX115xX6xX3xX4xX13cxX23xX22xX3xX5bxX2aexX3xX3exX2aaxX23xX22xX3xX3exX36exXdxX3xXexX1xX13cxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xX53xX15xX3xXb5xX39xX23xX3xX23xX22xX115xX116xXdxX3xX3fx14f52xX23xX22xX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3dxX3xXb5xXbbxX49xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xX7xb12bxX3xX22xX2d8xXdxX3xX52xX185xX3xX1cxX115x141e8xX23xX22xX3xXb5xX124xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX61xX23xX3xX4xX1xX115xXdbxX23xX22xX1b1xXexX3exX160xX23xX1xX3xX4xX177xXbxX3xX23xX1xX177xXexX3xXbxX1xX149xX23xX3xX73xX185xX73xX3xXb5xXdxX185xX27xX3xXbdxX1xXdxX124xX23xX3xX52xX53xX3xX4xX194xX23xX1xX3xX5bxX199xX3dxX3xX1cxX10xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3x123dfxXb5xX2aexXdxX3xX52x13d31xXdxX3xX4xX194xX3xX4xX199xX4xX3xX1cxX10xX3xX7xX194xX23xX3xX1cxX27xd9d4xXexX3xX5x11cc1xXbxX3xX3exX199xXbxX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xX23xX115xX4adxX4xX3xX52xX53xX3xX23xX1xX177xXbxX3xXbdxX1x130a9xX27x118e4xX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxX288xX376xX3xXexX1xX124xX49xX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xXb5xX14exXexX3xX23xX53xX15xX49xX3xX7xX44dxX3xX4xXbbxX3xXexX4adxXdxX1b1xX30x146e9xX211xX211xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX23xccb2xX73xX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xX3fxXdxX61xX23xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX31xX3xXcxX3exX3dxX23xX22xX3xXb5xXbbxX49xX3xX4xXbbxX3xX1ccxX2xX211xX32xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX1b1xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX41xX4xX3dxX44xXbxX3dxX3exXexX3xXb5xX115xX14exX4xX3xX7xX194xX23xX3xX1cxX27xX4c0xXexX3xXexX3a8xX1b1xXcxX3a8xX3xX2xX216xX75xX32xX211xX75xX1ccxX32xX2xX211xX3xXb5xX39xX23xX3xX2xX207xX75xX32xX2xX75xX1ccxX32xX2xX211xX2dxX3xX3b2xX2xX209xX216xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX1b1xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX3cxXdxX10xX7xXexX6xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xX7xX194xX23xX3xX1cxX27xX4c0xXexX3xXexX3a8xX1b1xX32xX1ccxX75xX2xX2xX75xX1ccxX32xX2xX32xX3xXb5xX39xX23xX3xX1ccxX216xX75xX2xX1ccxX75xX1ccxX32xX2xX3b2xX3xX52xX53xX3xX1ccxX32xX2xX32xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX1b1xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX2bxX3dxX4xX27xX7xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xX7xX194xX23xX3xX1cxX27xX4c0xXexX3xXexX3a8xX1b1xX2xX211xX75xX32xX3b2xX75xX1ccxX32xX2xX1ccxX3xXb5xX39xX23xX3xX2xX2xX75xX32xX207xX75xX1ccxX32xX2xX211xX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxX71xX22xX3dxX53xXdxX3xX3exX6xX49xX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xXb5xX14exXexX3xX23xX53xX15xX49xX3xX4xbeb7xX23xX22xX3xX4xXbbxX3xXbdxX1xX3dxX194xX23xX22xX3xX2xX207xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX1b1xX3cxXdxX10xX7xXexX6xX3xX23xX1xX177xXbxX3xXbdxX1xX4e0xX27xX3xX23xX22xX27xX15xX324xX23xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xXb5xX115xX14exX4xX3xX7xX194xX23xX3xX1cxX27xX4c0xXexX3xXexX3a8xX1b1xX32xX1ccxX75xX2xX2xX75xX1ccxX32xX2xX32xX3xXb5xX39xX23xX3xX1ccxX216xX75xX2xX1ccxX75xX1ccxX32xX2xX3b2xX3xX23xX526xX73xX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xX3fxXdxX61xX23xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxXcxX1xX13cxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX3exXdxX61xX27xX3xX1xX65xXdxX3xX1cxX10xX3xX4xXbbxX3xXexX1xX124xX3xXbdxX1xXdxX39xX23xX3xX23xX1xXdxX185xX27xX3xX23xX22xX115xX116xXdxX3xX3fxX41cxX23xX22xX3xX5xX3dxX3xX5xX4c4xX23xX22xX31xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX324xX23xX49xX3xXexX3exX3dxX23xX22xX3xX52xX37axX23xX3xX5bxX194xX23xX3xX22xX127xXdxX1b1xX288xX376xX4xX3xX379xX37axX23xX22xX3xXbdxXdxX124xX73xX3xXbxX1xX324xX3xX3fxX27xX15xX61xXexX49xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX23xX6xX73xX3xX4xX1xX3dxX3xX5bxXdxX39xXexX3xXb5x11b07xX15xX3xX4xX1x13606xX3xX5xX53xX3xX4xX1xX115xXdbxX23xX22xX3xXexX3exX160xX23xX1xX3xX4xX177xXbxX3xX23xX1xX177xXexX3xXbxX1xX149xX23xX3xX73xX185xX73xX1b1xX23xX1xX526xX73xX3xX22xXdx130aexXbxX3xX4xX194xX23xX1xX3xX5bxX199xX3dxX3xX52xX53xX3xXbxX1xX199xXexX3xX1xXdxX61xX23xX3xX7xX4adxX73xX3xX5xX12bxXdxX3xX73xX69xX4xX1xX3xXb5xXdxX61xX23xX3xX4xXbbxX3xXexX1xX124xX3xX1cxX194xX15xX3xX3exX6xX3xXb5xX2aexXdxX3xX52xX4adxXdxX3xX5bxX2aaxX3xXb5xXdxX185xX27xX3xXbdxX1xXdxX124xX23xX3xX1xX2aaxXbxX3xX7xX2aexX3xX4a7xXcxX288x1349fxX4e2xX3xX4xX34dxX6xX3xX4xX199xX4xX3xX1cxX10xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX3xX41xX4xX3dxX44xXbxX3dxX3exXexX49xX3xX3cxXdxX10xX7xXexX6xX3xX52xX53xX3xX3cxX3dxX4xX27xX7xX31xX1b1xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX3dxX3fxX15xXaxX2fxX3cxX3dxX3exX3fxX3xX6cxXdxX61xXexX3xX71xX6xX73xX3xX7xX44dxX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX61xX23xX3xXbdxXdxX124xX73xX3xXexX3exX6xX3xX52xX53xX3xXbdxX1xX4c4xX4xX3xXbxX1xX376xX4xX3xX73xXdx10874xX23xX3xXbxX1x15014xX3xX5xX12bxXdxX3xX4a7xX3fxXc8xX3xXbdxXdxX39xX23xX3xX52xX53xX3dxX3xXbdxX1xX3dxX194xX23xX22xX3xX207xX3xXexXdxX39xX23xX22xX75xX1cxX10xX4e2xX3xXb5xX2aexXdxX3xX52xX4adxXdxX3xX23xX1xd0efxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX5bxX5cxX3xX194xX23xX1xX3xX1xX115xX458xX23xX22xX31xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX3dxX27xX3exX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX3dxX3xX2dcxX288xXcxX71xX10xX203xX7xX0xX75xXbxX2f