Trường hợp mắc Covid-19 thứ 35 tử vong vì bệnh lý nền nặng là bệnh nhân 761
Chiều 3/9, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 761.
963dxf671xbd4exbde0x118f6x977dxef32xcb8dx105a2xX7x123b0xde91x10bffxb893xe19ax10d61xX5xb85axXaxX3xX7xXex11928xX5xX10xX9xXaxXexX10xa854xXex10c1cxX6xX5xXdx1096dxee96xa21bxX3xcde8x11046xX7xXexXdxc5e5xX15x9a78xXaxbcb6xXcx1010cx11867x1181cxX23xX22xX3xX1xdacdxXbxX3x9bcdx123edxX4xX3x96d2xb64fx11953xXdxb068xX1exX2x9e3exX3xXexX1x1104cxX3xb762x11d61xX3xXex9824xX3xX41xX40xX23xX22xX3xX41xe8e0xX3xc2eex11adcxX23xX1xX3xX5xcd22xX3xX23xb4f6xX23xX3xX23xe1b2xX23xX22xX3xX5xb2fdxX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xc87axX23xX3x1114fx9e0cxX2xX0xdb91xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe94cxX10xX6xX43xXaxX2fxX3fxX1xXdxX63xX27xX3xX4cxX7cxX46xa73bxX3xd389xbf7dxX3xXbxX1xb9acxX23xX3xXexX1xX32xX33xX23xX22xX3xXexX31xb02cxX4xX3xf780xX67xX4xX3xX5axXdxX5bxXexX3xX4xX1xd710xX23xX22xX3xX43xdd53xX4xX1xX3xX3fx106fcx10cb0xfbfax11e5dxX1exX2xX46xX3xX4x11a90xX6xX3xX9cxX9dxX3xa36bxX3xXex10451xX3xXex1202bxXdxX3xXcxX1xX6cxX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xa042xX6cxX3x9e9bxfd7fxX23xX22xX3xXexX1x10864xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX41xX63xX3xXexX31xX32xX33xX23xX22xX3xX1xX38xXbxX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xX4xXcexX6xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX3xX7xXbbxX3xX78xX79xX2xb6edxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXe7xX75xX15xX3xX5xX6cxX3xX4xX6xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXexb45bxX23xX1xX3xXexd8cfxX3xb32fxX1xXdxX3xX43xXc0xX4xX1xX3xX1cxee67xX15xX3xX31xX6xX3xe16bxX3xXc6xXdxX5bxXexX3xXeaxX6xX3bxX12cxX3xX3fxfc06xX3xXexX1xe7c6xX3xX23xX1xX32xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX31xX40xX23xX22xX2fxX9cxX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX78xX79xX2xX3xbd49xX9cxXeaxX3xX78xX79xX2x9f24xX24xX0xX7cxX7xXexX31xX40xX23xX22xX2fxX3xX9cxX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX23x97a5xX9axX3xfe5exX4cxX3xXexX27xacd0xXdxX12cxX3xXcxXdxX63xX23xX3xX7xX50xX24xX3xbf6cxX27xX15xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX3bxXdaxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXb0xX40xXdaxX23xX3xX4xX27xXbbxXdxX3xX4xX1xXdaxX15xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXexXdaxX40xX3xX4xX1xX27xX3xX170xbf9axX9axX3xXexb6c4xX23xX22xX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3x109c1xXbxX9axX3xX1cxX27xbaacxXexX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xXexXdx11df6xX27xX3xX1xde64xX6xX3xXexXdaxX3bxX3xX4xd966xX3bxX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXcxX31xX32x9d1dxX4xX3xXb0xX250xX9axX3xXexX16exX3xX23xX22xX6cxX15xX3x109cbxX79xX7cxX79xX3xXb0xXd7xX23xX3xX282xX4dxX7cxX78xX7cxX282xf5c7xX282xX291xX9axX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXb0xXd7xX23xX3xX170xX1xX23bxX3bxX3xX41xX6cxX3xX23xX1xXa1xXbxX3xX41xXdxX5bxX23xX3xXexXdaxXdxX3xff2bxX1xX40xX6xX3xXcxX1xXa1xX23xX3xX1exX3xXeaxX9dxXdxX3xXexXdxXd7xXexX9axX3xX9cxX5bxX23xX1xX3xX41xXdxX5bxX23xX3xXe7xX6cxX3xXeaxXebxX23xX22xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXeaxX22xX6cxX15xX3xX282xX4dxX7cxX78xX7cxX282xX291xX282xX291xX9axX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX4xX23bxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX41xX6cxX3xXb0xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xXexXdaxXdxX3xX9cxX5bxX23xX1xX3xX41xXdxX5bxX23xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXeaxX22xX6cxX15xX3xX291xX79xX7cxX1e7xX7cxX282xX291xX282xX291xX9axX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xXexX75xX3bxX3xX2baxXdxX191xX3bxX3xX7xX40xX23bxXexX3xX5axX5bxX23xX1xX3xXexXa1xXexX3xXexX1xX6cxX23xX1xX3xXbxX1xXbbxX3xXe7xX6cxX3xXeaxXebxX23xX22xX3xX23xX1xXa1xX23xX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX3bxb371xX27xX3xX1cxa6cdxXexX3xX23xX22xX1xXdxX5bxX3bxX3xX43xXc0xX4xX1xX3xX1xX258xX27xX3xX1xf71exX23xX22xX3xX4xXcexX6xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX41xX6cxX3xX23xX22xX6cxX15xX3xX291xX78xX7cxX1e7xX7cxX282xX291xX282xX291xX3xX4xX250xX3xX170xXd7xXexX3xb996xX27xX17axX3xX1c6x1173bxX1cdxX3xX41xX273xXdxX3xX41xXdxX3xX31xa9ddxXexX3xX1f9xcd83xc52dxX1f9xX1exX3fxX40xXc6xX1exX282xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxX9cxX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX191xX23xX3xXb0xXd7xX23xX3xX4xX23bxX4xX1xX3xX5xX15xX9axX3xXb0xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xXexXdaxXdxX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xXexX75xX3bxX3xXd4xX3xXexXd7xX3xX1xX27xX15xX5bxX23xX3xX8bxX40xX6cxX3xXc6xX6xX23xX22xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxX0xXdxX3bxX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax98fcxXdxX43xXexX1xX24xX3xX46xX4dxX46xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX79xd839xX291xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX12cxX5axX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12cxX41xX23xX7cxX23xX10xX47bxX7xX7cxX282xX291xX4cxX4dxX7cxX2xX291xX79xX43xX492xX2xX492xX2xX78xX2xX1e7xXexX78xX291xX1e7xX282xX4cxX5xX291xX12cxX26xXbxX22x10125xX31xX9xX46xX79xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX33xX23xX22xX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xX41xXdxX43xX1exX2xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xX41xX58xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX5xX60xX3xX23xX63xX23xX3xX23xX67xX23xX22xX3xX5xX6cxX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX78xX79xX2xXaxX3xX47bxXdxX43xXexX1xX9xXaxX46xX4dxX46xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX79xX492xX291xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxd50exX23xX1xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX1xX3aexX6xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXeaxX22xX6cxX15xX3xX2xX1e7xX7cxX1e7xX9axX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX4xX250xX3xX1cxX27xX241xXexX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xXexXdxX24cxX27xX3xX1xX40xX23bxX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX23xX9dxXdxX3xX7xX40xXdxX3xXbxX1xX23bxXexX3xX1xXdxX5bxX23xX24xX3xXcxX1ecxX23xX3xXexX1xX32x9d98xX23xX22xX3xX27xX3xX7xfcc5xXdxX3xX5xX40xX39axXexX3xX2xX7cxX4cxX3xX43xX32xX273xXdxX3xXexX1xXadxX4xX3xX3d9xX27xX17axX23xX3xXb0xX6xX23xX22xX3xX31xd12exX3xX3bxX23bxX27xX9axX3xXc6xXdxX24cxX3bxX3xX5xX40xX39axXexX3xX31xX17axXdxX3xX31xX23bxX4xX3xXb0xXdaxXdxX3xXexX31xX6cxX23xX22xX3xXexX31xX23bxXdxX9axX3xX7xXdxX22xX3bxX6xX9axX3xX41xXdxX24cxX3bxX3xX5xX40xX39axXexX3xX23xXf1xX23xX22xX3xXexX31xXadxX4xX3xXexX31xX6cxX23xX22xX9axX3xXexX31x10357xX3xX23xX9dxXdxX3xXb0xX9dxX3xXc7xXc7xX3xXc7xXc7xXc7xX9axX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX1cxX50xX3xXexX31xX169xX3xX4xX258xX3bxX3xX3bxX23bxX27xX9axX3xXexX31xX27xX15xX63xX23xX3xX3bxX23bxX27xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxX9cxX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXb0xX32xX38xX4xX3xXb0xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xX1x9d30xXdxX3xX7xX4axX4xX3xXexX169xX4xX1xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xX10xX40xX3xX4xX23bxX4xX3xXbxX1xX23bxX4xX3xXb0xX69cxX3xX3d9xX27xX6xX3xX1xX9dxXdxX3xX4xX1x10391xX23xX3xX3d9xX27xXbbxX4xX3xX22xXdxX6xX9axX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX43xXdxd385xX23xX3xX5axXdxXd7xX23xX3xX23xX67xX23xX22xX9axX3xX7xX23bxX23xX22xX3xX23xX22xX6cxX15xX3xX291xX4cxX7cxX46xX9axX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xXexXdaxXdxX3xXcxX31xX27xX23xX22xX3xXexX75xX3bxX3xX15xX3xXexXd7xX3xX8bxbd20xX6xX3xXc6xX6xX23xX22xX3xXb0xX32xX38xX4xX3xX4xX1xX6c7xX23xX3xXb0xX40xX23bxX23xX24xX3xXc6xXdxX24cxX3bxX3xXbxX1xX1ecxXdxX3xX23xX67xX23xX22xX9axX3xX7xX27xX15xX3xX1xXf1xX3xX1xX241xXbxX3xXexXdxXd7xX23xX3xXexX31xXdxX191xX23xX3xX43xX40xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX9axX3xX5axXdxXd7xX23xX3xX4xX1xX4axX23xX22xX3xX23xX1xXdxX6e1xX3bxX3xX170xX1xX27xX6c7xX23xX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xXexX31xX24cxX23xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX7xX27xX15xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX3bxXdaxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXb0xX40xXdaxX23xX3xX4xX27xXbbxXdxX3xX4xX1xXdaxX15xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXexXdaxX40xX3xX4xX1xX27xX3xX170xX22dxX9axX3xXexX231xX23xX22xX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xX23bxXbxX9axX3xX1cxX27xX241xXexX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xXexXdxX24cxX27xX3xX1xX250xX6xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXeaxX1xX32xX3xX41xXa1xX15xX9axX3xXb0xXd7xX23xX3xXexX1xX33xXdxX3xXb0xXdxX191xX3bxX3xX23xX6cxX15xX3xX7xXbbxX3xX4xX6xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xX180xX3xX23xX32xX273xX4xX3xXexX6xX3xX5xX6cxX3xX4cxX4dxX3xX4xX6xX12cxX3xXe7xX6xX3xXbxX1xX258xX23xX3xX4xX23bxX4xX3xXexX31xX32xX33xX23xX22xX3xX1xX38xXbxX3xXexX50xX3xX41xX40xX23xX22xX3xX180xX3xX23xX32xX273xX4xX3xXexX6xX3xXb0xX63xX27xX3xX5xX6cxX3xX23xX22xX32xX33xXdxX3xX4xX6xX40xX3xXexX27xX1ecxXdxX9axX3xXexX31xX24cxX23xX3xX23xX63xX23xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX5xX60xX3xX23xX67xX23xX22xX3xX23xX1xX32xX3xX7xX27xX15xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX3bxXdaxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXb0xX40xXdaxX23xX3xX4xX27xXbbxXdxX9axX3xX27xX23xX22xX3xXexX1xX32xX3xX3bxX23bxX27xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXb0xX40xXdaxX23xX3xX4xX27xXbbxXdxX3xX170xX1xXf1xX23xX22xX3xXb0xX23bxXbxX3xX4axX23xX22xX3xX1xX40xX23bxX3xX4xX1xX241xXexX9axX3xX1xX9dxXdxX3xX4xX1xX4axX23xX22xX3xX3bxXdaxX4xX1xX3xX41xX6cxX23xX1xX9axX3xX7xX27xX15xX3xX1xXf1xX3xX1xX241xXbxX3xX4xX241xXbxX9axX3xXexX1xX40xX23bxXdxX3xX1xX40xX23bxX3xXb0xX6xX3xX170xX1xX273xXbxX9axX3xXexX231xX23xX22xX3xX1xX27xX15xXd7xXexX3xX23bxXbxX9axX3xX7xX27xX15xX3xXexX1xX32xX38xX23xX22xX3xXexX1xXa1xX23xX3xX3bxXdaxX23xX9axX3xXb0xX23bxXdxX3xXexX1xX23bxX40xX3xXb0xX32xX33xX23xX22xX3xXexX27xX15xXbxX3xX282xX9axX3xX23xX1xXdxX6e1xX3bxX3xXexX31xX5cfxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXd7xXexX9axX3xX41xXdxX24cxX3bxX3xXbxX1xX1ecxXdxX9axX3xX7xX27xX15xX3xX170xXdxX5bxXexX9axX3xX7xX27xX15xX3xXb0xX6xX3xXexXdaxX23xX22xX12cxX12cxX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX40xX3xX5axX23bxX40xX3xX4xX23bxX40xX3xX4xXcexX6xX3xXcxXdxX191xX27xX3xX5axX6xX23xX3xXe7xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xX1exX3xX9cxX6xX23xX3xX4xX1xX5f0xX3xXb0xXdaxX40xX3xc2fdxX27xXbbxX4xX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xX725xX23xX22xX9axX3xX4xX1xXbbxX23xX22xX3xX43xXc0xX4xX1xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX24xX3xXb0xXd7xX23xX3xXexX1xX33xXdxX3xXb0xXdxX191xX3bxX3xX23xX6cxX15xX9axX3xX23xX32xX273xX4xX3xXexX6xX3xXb0x105b0xX3xX4xX1xX1e4xX6xX3xX170xX1x10c9bxXdxX3xX4xX1xX40xX3xX78xX492xX79xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX7cxX3xX2xX12cxX291xX492xX79xX3xX4xX6xX3xX3bxX3cxX4xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxXcxX169xX23xX1xX3xXb0xXd7xX23xX3xXexX1xX33xXdxX3xXb0xXdxX191xX3bxX3xX23xX6cxX15xX3xXexX31xX40xX23xX22xX3xX7xXbbxX3xX4xX23bxX4xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX3xXb0xX6xX23xX22xX3xXb0xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX9axX3xX7xXbbxX3xX4xX6xX3xX75xX3bxX3xXexX169xX23xX1xX3xX5xX258xX23xX3xX2xX3xX41xX273xXdxX3xX1f9xX3edxX3eexX1f9xX1exX3fxX40xXc6xX1exX282xX24xX3xX282xX78xX3xX4xX6xX2dxX3xX1f9xXbbxX3xX4xX6xX3xX75xX3bxX3xXexX169xX23xX1xX3xX5xX258xX23xX3xX282xX3xX41xX273xXdxX3xX1f9xX3edxX3eexX1f9xX1exX3fxX40xXc6xX1exX282xX24xX3xX4dxX4cxX3xX4xX6xX9axX3xX7xXbbxX3xX4xX6xX3xX75xX3bxX3xXexX169xX23xX1xX3xX5xX258xX23xX3xX4cxX3xX5xX6cxX3xX4cxX78xX3xX4xX6xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX40xX43xX15xXaxX2fxX9cxX23bxX40xX3xX4xX23bxX40xX3xX4xXcexX6xX3xXcxXdxX191xX27xX3xX5axX6xX23xX3xXe7xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xX4x117c5xX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xX5axXdxXd7xXexX3xXexX1xX24cxX3bxX9axX3xX1xXdxX5bxX23xX3xX4xX250xX3xX78xX3xXexX31xX32xX33xX23xX22xX3xX1xX38xXbxX3xXexXdxX24cxX23xX3xX5xX32xX38xX23xX22xX3xX23xX67xX23xX22xX3xX41xX6cxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX170xXc0xX4xX1xX3xXexX31xX40xX23xX22xX3xXexX1ecxX23xX22xX3xX7xXbbxX3xX4xX23bxX4xX3xX5axX5bxX23xX1xX3xX23xX1xX75xX23xX3xXb0xX6xX23xX22xX3xXb0xXdxX63xX27xX3xXexX31xXc0xX3xX180xX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX5c8xX3xX7xX180xX3xX15xX3xXexXd7xX12cxX3xX1f9xXbbxX3xXexX31xX32xX33xX23xX22xX3xX1xX38xXbxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxXc5xXc6xXc7xXc8xX1exX2xX46xX3xXexXdxX24cxX23xX3xX5xX32xX38xX23xX22xX3xX23xX67xX23xX22xX3xX41xX6cxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX170xXc0xX4xX1xX3xX23xX6cxX15xX3xX4xX1xXcexX3xX15xXd7xX27xX3xXexX1xX27xX9dxX4xX3xX23xX1xX250xX3bxX3xX5xX75xX15xX3xX23xX1xXdxX6e1xX3bxX3xX4xX9dxX23xX22xX3xXb0xX69cxX23xX22xX9axX3xX4xX250xX3xX23xX22xX27xX69cxX23xX3xX22xXbbxX4xX3xXexX16exX3xX1ecxX3xX43xXc0xX4xX1xX3xXe7xX6cxX3xXeaxXebxX23xX22xX12cxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX40xX27xX31xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX40xX3xXcxX1xX23bxXdxX3xX9cxX58xX23xX1xX7cxX1f9xX2bax120edxXe7xX1f9xX0xX7cxXbxX2f