Củ cải vùng biển ngang Hà Tĩnh “mê hoặc” người tiêu dùng
(Baohatinh.vn) - Những sọt củ cải trắng ngần từ vùng sản xuất ở các xã bãi ngang ven biển Thạch Hà, Cẩm Xuyên được đưa về bày bán ở Cửa hàng Nông sản an toàn của Hội Nông dân Hà Tĩnh (số 16 Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh). Sản phẩm tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng được người tiêu dùng đón nhận.
65f9x9885x9e02x922dxd744xdaafx8db0xb68cxe963x813cx8ddax666bxb087x80bex92d5x9760xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbe41x90b9xcbe5xXexX0x8dc0xXaxX17xX18xX19xXexX0x8434xc7e4xX19x6612xXexX0xXaxd1c5xX9xb43fxXdxX18x6f63xX2fxd95ex66f3xe27bxX5xb61dxXbxXdxX17xX32xXexX4xa43dxX9xX2cx83c1xX35xX9x6e44xc515x8b69xb04cxX9xX23xX35x7fbcxX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xaf34x7033xX9xX5xd521xX44xXaxX9xX32xXcx6883xX9xXaxX24xb3bfxX2cxX32xX9xX44xX45x8a39xca35xX35xX9xXbxX35xX5cx85b3xX9xX19xX43xX44xX45xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX17xX18xX19xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xd3f0xXbxcd0cxX18xXdxX35xX45xX44xb108xX9xd0f2xX6dxX2fxXbxX35x6c06xX26x9f4fxX32xXexc34axXaxa53exX44xX45xX9xX2fxdc1dxXbxX9xX2cxX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxaa55x9cb9xX44xX45xX9xX44xX45xc962xX44xX9xXbxd5a0xX9xX42xX43xX44xX45xX9xX2fxX3fxX44xX9xX92xX6dxad78xXbxX9xa2faxX9xX2cx9b43xX2cxX9xX92x713axX9xX23xXdaxX35xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xX42xX17xX44xX9xX23xX35xX49xX44xX9xX5xXax7da9xX2cxXaxX9xX52xX53xd59axX9xX4xb54dxXcxX9xbea2xX6dxX26xX5cxX44xX9x86f7xX66xbc62xX2cxX9xX103xX66xX18xX9xX42x7245xX9xX23xX53xX26xX9xX23xXd6xX44xX9xXd3xX9xX4xc665xX18xX9xXaxX53xX44xX45xX9xXa6xbb27xX44xX45xX9xX2fxX3fxX44xX9xX18xX44xX9xXbxX24xX53xX44xX9xX2cxX3cxX18xX9xX52xafccxX35xX9xXa6xX123xX44xX45xX9xX19xb5e7xX44xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX44xXaxX9x91adxX2fxaebaxX9xX2axa951xX9xdf5fxda74xX9x7b6cxX35xX5cxXcxX9x85a7xb25exX44xXf7xX9xX5xX7xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX44xXaxc011xd023xX9xX15bxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xXbxX66xX15cxX35xX9xX44xX45xX24xX44xXf7xX9xX44xX45xX6dx9ef0xX44xX9xX45xX14exX2cxX9xXb8xX154xX9xXb8xX53xX44xX45xX9xX103xX66xX105xX2cxX9xX44xX45xX66xX67xX35xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xX19xX43xX44xX45xX9xX103xc498xX44xX9xX44xXax963bxX44xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xc21dxX2fxX1cxX2ax9095xd511x91d3xX1cxe630xX1fexX19xX1fcxX2axaf89xX203x88e5xX2axX1fexXbxX1fexX1fexX2axXdxX1fbxX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axc36bxX221xX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axdd00xX151xX1fexX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX203xX1fcxX22exX1fbxXdxX2axX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX9cxX6dxX2fxXbxX35xXa1xX26xXa3xX32xXexXa6xXaxXa8xX44xX45xX9xX2cxX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxXb8xXb9xX44xX45xX9xX2cxXaxXb9xX2cxX9xX44xbfacxX2cxXaxXf7xX9xX103xX184xX44xX45xX9xX103xX10dxX6dxX9xX42xX10dxX9xe018xabd7xX2cxXaxX9xX2cxe4d5xXf7xX9xX18xX44xX9xXbxX24xX53xX44xX9xX42xX10dxX9xX2cxXaxXd0xXbxX9xXdxX66xX105xX44xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX2axX1fexX22exX205xXdxX1fcxX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX9cxX6dxX2fxXbxX35xXa1xX26xXa3xX32xXex8037x7315xX35xX9xX44xX45xX53xX26xXf7xX9xX2cxX11axX18xX9xXaxX53xX44xX45xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xXbxXax747exX9xXbxXb8xX5cxX44xX9xX2axX9xXbxXf1xX9xX2cxX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxXb8xXb9xX44xX45xXf7xX9xX103xX66xX105xX2cxX9xXdxXd0xX26xX9xXbxXc3xX9xX2cxXd6xX2cxX9xX42xX43xX44xX45xX9xX2fxX3fxX44xX9xX92xX6dxXd0xXbxX9xXb8xX18xX6dxXf7xX9xX2cxX3cxXf7xX9xc8c6xX6dxX3fxX9xXbxXb8xX5cxX44xX9xX2cxXd6xXbxX9xXbxXf1xX35xX9xX2cxXd6xX2cxX9xX92xXdaxX9xX5xXaxXf1xX2cxXaxX9xX153x686fxX44xX9xX14cxX5xXaxXf1xX2cxXaxX9xX52xX53xX16axX9xX42xX53xX9xX4xXfaxXcxX9xX52x9fa5xX18xX9xX14cxX4xXfaxXcxX9xXfdxX6dxX26xX5cxX44xX16axX16bxX9xXa6xX528xXcxX9xX44xX18xX26xXf7xX9xX44xX123xX44xX45xX9xX19xX141xX44xX9xX103xX66xX105xX2cxX9xXcxX43xX18xX9xX44xX5cxX44xX9xX2fxX3fxX44xX9xXdxX66xX105xX44xX45xX9xX44xXaxX1aexX33xX9xX42xX10dxX9xX2cxX3cxX18xX9xX2cxX11axX18xX9xXaxX53xX44xX45xX9xX397xXaxXd6xX9xX103xX10dxX6dxX9xX103xX60xX44xXf7xX9xX45xX35xXd6xX9xX2cxX3fxX9xXaxX105xX33xX9xXdxae98xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX22exX1faxX2axX1fexXdxX22exX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX9cxX6dxX2fxXbxX35xXa1xX26xXa3xX32xXexX4xXaxX386xX9xX5xXb8xXbfxX44xX9xX5xXaxX386xX9xX153xX35x730dxXbxX9xX52xX53xX9xX94xX9xb1b1xX35xXd6xXcxX9xX103xX14exX2cxX9xX52xX5xXfdxX9xX52xX53xX9xX5xXb8xX6dxX44xX45xXf7xX9xX4xXfaxXcxX9xX52xX53exX18xX9xX14cxX4xXfaxXcxX9xXfdxX6dxX26xX5cxX44xX16axX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX9axX9xX32xX4xX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxXb8xXb9xX44xX45xX9xX103xX66xX105xX2cxX9xX2fxX3fxX44xX9xX92xX6dxXd0xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX509xX6dxX26xX9xXbxXb8x8eedxX44xXaxX9xX2fxX3fxX44xX9xX92xX6dxXd0xXbxX9xX18xX44xX9xXbxX24xX53xX44xX16bxX9xX5xXc3xX9xXdxc67fxX2cxX9xX2cxX141xX26xX9xX33xXaxXd6xXbxX9xXbxXb8xX35xX49xX44xX9xX151xX9xXdxXd6xX9xX103xXdaxX9xX103xX66xX105xX2cxX9xX2cxXd6xX2cxXaxX9xXdxX26xX9xX42xb9e0xX35xX9xXbxXaxX6dxX14exX2cxX9x9780xX153xX5xX153xX9xX42xX53xX9xX103xba34xX44xX9xX1fcxX2axX9xX44xX45xX53xX26xX9xXdxX53xX9xX397xX766xXbxX9xXbxXaxX72cxX2cxX9xX23xX1a9xX44xX9xX33xXaxX141xX44xX16bxX9xXa6xX45xX24xX53xX35xX9xXb8xX18xXf7xX9xXdx7d1exX18xX9xX2cxXaxXadxX44xX9xX45xX35xX14exX44xX45xX9xX2cxXaxXd0xXbxX9xXdxX66xX105xX44xX45xX9xX44xX5cxX44xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX103xXf1xXbxX9xX26xX5cxX6dxX9xX2cxXbfxX6dxX9axX9xX2cxX3cxX9xX103xX60xX2cxXf7xX9xX44xX45xXadxXbxX9xX42xX53xX9xX397xXaxX123xX44xX45xX9xX92xX14exX33xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX1fcxX1fexX1fbxX221xXdxX203xX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX221xX1faxX1fbxX1fexXdxX221xX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX9cxX6dxX2fxXbxX35xXa1xX26xXa3xX32xXexX6b7xX35xXd6xX9xX23xXd6xX44xX9xX2cxX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxXf1xX35xX9xX2cxX11axX18xX9xXaxX53xX44xX45xX9xXdxX53xX9xX2axX1fbxX16bxX1fbxX1fbxX1fbxX9xX103xX184xX44xX45xX1cxX397xX45xX16bxX9xX15bxX24xX44xX45xXf7xX9xX103xX35xX10dxX6dxX9xX44xX45xX66xX67xX35xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xX19xX43xX44xX45xX9xX18xX44xX9xXbxX141xXcxX9xX397xXaxX35xX9xX103xX766xX44xX9xX42xX754xX35xX9xX2cxX11axX18xX9xXaxX53xX44xX45xX9xXdxX53xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX2cxX1a9xX9xX44xX45xX6dxX184xX44xX9xX45xX14exX2cxX9xX2fxX3fxX44xX9xX92xX6dxXd0xXbxX9xXb8xX154xX9xXb8xX53xX44xX45xXf7xX9xX397xXaxX123xX44xX45xX9xX23xX386xX9xXdx66d8xX44xX9xXdxX138xX44xX9xXbxXaxX66xX15cxX44xX45xX9xXaxX35xX6afxX6dxX9xX44xXaxX66xX9xXbxXb8xX5cxX44xX9xXbxXaxX386xX9xXbxXb8xX66xX67xX44xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXb8xXa3xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXb8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX16bxX42xX44xX1cxX44xX17xX1f6xX2fxX1cxX2axX1faxX1fbxX1fcxX1cxX1fexX1fexX19xX1fcxX2axX203xX203xX205xX2axX1fexXbxX1fexX203xX221xX1fexXdxX151xX16bxX9cxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f6xX35xX19xXbxXaxX9axX151xX1fbxX1fbxX33xX92xXa3xXaxX17xX35xX45xXaxXbxX9axX203xX1fbxX1fbxX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX6dxX9xX2cxX18xX35xX9xX42xX6dxX44xX45xX9xX23xX35xX17xX44xX9xX44xX45xX18xX44xX45xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXcxX17xX9xXaxX24xX18xX2cxX9xX44xX45xX6dxX24xX35xX9xXbxX35xX17xX6dxX9xX19xX6dxX44xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xX9cxX6dxX2fxXbxX35xXa1xX26xXa3xX32xXexX4xXax7d10xX9xX2fxX18xX6dxX9xX398xXbxX9xX45xX35xX67xX9xX23xX53xX26xX9xX23xXd6xX44xXf7xX9xXdxX66xX105xX44xX45xX9xXaxX53xX44xX45xX9xX103xXdaxX9xX42xX15cxX35xX9xX103xX35xX9xXbxXb8xX123xX44xX45xX9xXbxXaxXd0xX26xX16bxX9xX5xXaxX17xX24xX9xXcxX138xXbxX9xX2fxX14exX9xX44xX45xX66xX67xX35xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xX19xX43xX44xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXf7xX9xX2cxX3cxX9xX2cxX3fxX35xX9xXbxXb8xXb9xX44xX45xX9xX2cxX1a9xX9xXbxXaxX49xX9xX2cxXaxX766xX9xX23xX35xX766xX44xX9xX103xX66xX105xX2cxX9xX44xXaxX35xX10dxX6dxX9xXcxX1a9xX44xX9xX528xX44xXf7xX9xX18xX44xX9xXbxX24xX53xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxa116xX2cxX9xX397xXaxa82bxX17xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX92xX18xX44xXaxX44xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX44xX45xX31xX32xX1fbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX44xX45xX31xX32xX221xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXb8xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXa6xXaxX35xX10dxX6dxX9xX44xX528xXcxX9xX44xX18xX26xXf7xX9xX42xX754xX35xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xX2cxXaxX398xX9xX45xX1a9xX33xX9xX33xXaxXbfxX44xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xXbxXaxX4c8xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX44xX123xX44xX45xX9xX44xX45xXaxX35xX6afxX33xXf7xX9xX103xX184xX44xX45xX9xXbxXaxX67xX35xX9xX397xXax94b8xX44xX45xX9xX103xX386xX44xXaxX9xXbxXaxX66xX15cxX44xX45xX9xXaxX35xX6afxX6dxX9xX2cxX3cxX18xX9xX44xX123xX44xX45xX9xX2fxX3fxX44xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX44xXaxX9xXbxXb8xX5cxX44xX9xXbxXaxX386xX9xXbxXb8xX66xX67xX44xX45xXf7xX9xX52xX138xX35xX9xX44xX123xX44xX45xX9xX19xX141xX44xX9xXbxXb58xX44xXaxX9xX103xXdaxX9xXbxXb8xXd3xX9xXbxXaxX53xX44xXaxX9xX2cxXbfxX6dxX9xX44xX14exX35xX9xX42xXc3xX18xX9xXaxX4afxX9xXbxXb8xX105xX9xX92xX141xX26xX9xX19xX792xX44xX45xX9xXbxXaxX66xX15cxX44xX45xX9xXaxX35xX6afxX6dxXf7xX9xX509xX6dxX3fxX44xX45xX9xX23xXd6xXf7xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xXbxXaxX4c8xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX45xX66xX67xX35xX9xX44xX123xX44xX45xX9xX19xX141xX44xXf7xX9xX42xXc3xX18xX9xX397xX766xXbxX9xX44xX14exX35xX9xX42xX754xX35xX9xXbxXaxX386xX9xXbxXb8xX66xX67xX44xX45xXf7xX9xX103xX66xX18xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX44xX123xX44xX45xX9xX44xX45xXaxX35xX6afxX33xX9xX103xX386xX18xX9xX33xXaxX66xX15cxX44xX45xX9xX103xX766xX44xX9xX45xXbfxX44xX9xX42xX754xX35xX9xX44xX45xX66xX67xX35xX9xXbxX35xX5cxX6dxX9xX19xX43xX44xX45xX9xXaxX15cxX44xXf7xX9xX103xXd6xX33xX9xXbf1xX44xX45xX9xX44xXaxX6dxX9xX2cxXbfxX6dxX9xX2fxX11axX9xX19xX4c8xX44xX45xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX2fxXf1xX2cxXaxXf7xX9xX2fxX3fxX44xX9xX33xXaxXfaxXcxX9xX18xX44xX9xXbxX24xX53xX44xX9xX2cxX3cxX18xX9xX103xX386xX18xX9xX33xXaxX66xX15cxX44xX45xX16bxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb8xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xaaa5xX6dxXbxXaxX24xXb8xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX33xX18xX19xX19xX35xX44xX45xX94xXdxX17xXa1xXbxX9axX9xX151xX1fbxX33xX92xXa3xX9xXbxX17xX92xXbxX94xX18xXdxX35xX45xX44xX9axX9xXb8xX35xX45xXaxXbxXa3xX32xXexXa6xX45xX6dxX26x99dexX44xX9xX3xX18xX44xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nguyễn Oanh