Thị xã dưới chân núi Hồng lập 7 chốt kiểm soát người vào rừng
(Baohatinh.vn) - Nhằm tăng cường phòng, chống cháy rừng trong thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo lập 7 chốt kiểm soát người ra vào các khu vực rừng trên địa bàn.
7c2bx81aaxf113xaa32x104fex110e2x8bf0x8370xb653xX7x108ffx11320x9507xbee4x994dx11099xX5xf682xXaxfaf2xXcxX1x84eaxX3xe8daxcd56xX3x9fbcxc3cfxeea5xXdxX3xX4xX1x10701xe440xX3xX22xc5b3xXdxX3x101fbx11e19xX22xf993xX3xX5x103f1xXbxX3xe66exX3xX4xX1x8513xXexX3xfdb5xXdx96e4xa495xX3xX7xe9b8xba2cxXexX3xX22xX2bxX1bx9583xXdxX3xe0ebx111d9xX3exX3xb099xe57fxX22xX2bxX0x10760xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX1axXaxX12x91dfxX1xade3xX3bxX3xXexd727xX22xX2bxX3xX4xX1bxX45xX22xX2bxX3xXbxX1xa6eaxX22xX2bxf8f6xX3xX4xX1xX35xX22xX2bxX3xX4xX1xX3fxef7bxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXexX4cxX3exX22xX2bxX3xXexX1xX45xXdxX3xXexXdxe2a2xXexX3xX22xa8e5xX22xX2bxX3xX22xf7e8xX22xX2bxX7bxX3xX38xX1x843cxX3xX1xf752xX22xX3xX38x10aaexX3exX3xX1axX49xXdxX7bxX3x8978x8062xX66xaa81xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX28xX29xX22xX2bxX3xa31axde7exX22xX1xX3x9e84xX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xe30cxX3xdc24xX18xX3xX4xX1xe84axX3xXd9xXadxX3exX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX4cxX6xX3xX48xX49xX3exX3xX4xX3fxX4xX3xX38xX1xaebcxX3xX48xc5f7xX4xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXexX4cxbbc2xX22xX3xXd9xX15xX6xX3x8c5cxX49xX22xe16fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexf4bexX6xX5xXdxX2bxX22xf43bxX3xX4xX10xX22xXexX10xX4cxf4bdxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8839xX10xX22xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax11fbcxXdxX1axXexX1xX13cxX3xb1c4xX2xa506xXbxX17xX144xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX13cxX3xd187xX2x9b00xXbxX17xX144xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX51xX51xXdxX123xX120xX6xX3exX1xX6xXexXdxX22xX1xX123xX48xX22xX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xdc5bxa831xX1a2xX51xX2xX17bxX1a2xX1axX16cxX2xX17bxX179x11c4cxX179xbb7dxXexX31xX1aexX179xX1aexX2xX5xX17bxX123xf595xXbxX2bxbbf6xX4cxX9xX1aexX2xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX3exX22xXaxX12xX154xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xXexX4cxX119xX22xX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX48xX49xX3exX3xX38xX1xX10cxX3xX48xX10fxX4xX3xX1xX29xX3xe651xX10cxX35xXdxX3xXcxXdxX119xX22xX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xXbaxX9exX4xX3xX28xX29xX22xX2bxXd7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXd9xXa3xX7bxX3xX4xX3fxX4xX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bx922axX22xX2bxX3xX4xXa3xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXd9xX18xX3xX5xX2exXbxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xX35xXexX3xX5xX119xX22xX3xX4xX1xc8e4xX6xX3xf85axXa3xX4xX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xXcxX4cxX10cxX22xX2bxX3xXcaxX1bxX290xX22xX2bxXd7xX7bxX3xX4xX1xX2b2xX6xX3xXcaxX3exX22xX2bxX3x10449xX49xX3bxX3xX136xX3xX4xX1xX2b2xX6xX3xXcxX1xXdxX119xX22xX3xXcxX1bx93afxX22xX2bxX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xX2d9x11f19xX4xX3xXcxX1xX10cxX2exX22xXd7xX7bxX3xX4xX1xX2b2xX6xX3xX28xX6xX22xX2bxX7bxX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX5xX119xX22xX3xX24cxX10cxX35xXdxX3xXcxXdxX119xX22xX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xXbaxX9exX4xX3xX28xX29xX22xX2bxXd7xX7bxX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX5xX119xX22xX3xf3e4xX1xX10cxX3xX1axXdxX3xXexe3ccxX4xX1xX3xX2d9xXadxXdxX3xX28xX2b2xX22xX2bxX7bxX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX5xX119xX22xX3xX4xX1xX2b2xX6xX3xX154xX10fxX4xX3xXcaxXadxX4xX3xX48xX49xX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX5xX119xX22xX3xX1xX29xX3xX2d9xX3fxX3xXbaxXadxX4xX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xX2d9xX2exX10cxX3xXcaxXdxX119xX10cxXd7xX123xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xXaxX12xXcxXadxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xX35xXexX7bxX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3xXd9xa19axX10cxX3xX120xX35xX3xXexX4cxX348xX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX4xX6xX22xX1xX3xX2bxX3fxX4xX3xXd9xX3axX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX4cxX6xX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxX123xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xX3xXbxX154xX10xX22xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX22xXexX10xX4cxX3xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX1axXexX1xX13cxX3xX16axX2xX179xXbxX17xX144xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX13cxX3xX179xX2xX17bxXbxX17xX144xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX51xX51xXdxX123xX120xX6xX3exX1xX6xXexXdxX22xX1xX123xX48xX22xX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xX1a2xX1a3xX1a2xX51xX2xX17bxX1a2xX1axX16cxX2xX17bxX179xX1aexX1a3xX16cxXexX31xX179xX2xX1a3xX16cxX5xX17bxX123xX1baxXbxX2bxX1bdxX4cxX9xX16cxX31xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX3exX22xXaxX12xX154xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xXexX4cxX119xX22xX3xXd9xX1bxX45xX22xX2bxX3xX48xX49xX3exX3xX38xX1xX10cxX3xX1axX10cxX3xX5xX15xX4xX1xX3xXexX21xX3bxX3xX5xXdxX22xX1xX3xX4xX1xX2b2xX6xX3xX2d9xXadxXdxX3xX28xX2b2xX22xX2bxX3xXcfxXbxX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xX2d9xX2exX10cxX3xXcaxXdxX119xX10cxXd7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xXaxX12xX154xX2b2xX22xX2bxX3xX48xX1cxXdxX3xX48xXdxc14exX4xX3xX5xX2exXbxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xX35xXexX7bxX3xX4xX3fxX4xX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3x841axX3xXcx10ac2xX3xX28xX29xX22xX2bxX3xXcaxXcbxX22xX1xX3xXexX1xX1bxX45xX22xX2bxX3xX17xX10cxX86xX119xX22xX3xXexX10cxX86xX119xX22xX3xXexX4cxX10cxX86xX3c5xX22xX3xX48xX3c5xX3xXbxX1xX78xX22xX2bxX3xX4xX1xX3fxX86xX7bxX3xX4xX1xccf7xX6xX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXexX4cxX119xX22xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3xXexXdxX569xX22xX3xXexX1xXaaxX22xX2bxX3xXexXdxX22xX3xXd9xXadxXdxX3xX4xX1xX25xX22xX2bxX123xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX10xX22xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX22xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX1axXexX1xX13cxX3xX16axX2xX16cxXbxX17xX144xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX13cxX3xX179xX2xX17bxXbxX17xX144xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX51xX51xXdxX123xX120xX6xX3exX1xX6xXexXdxX22xX1xX123xX48xX22xX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xX1a2xX1a3xX1a2xX51xX2xX17bxX1a2xX1axX16cxX2xX17bxX179xX179xX16cxX1aexXexX31xX1aexX16axX17bxX1b0xX5xX17bxX123xX1baxXbxX2bxX1bdxX4cxX9xX1a2xX17bxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX3exX22xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX136xX6xX5xXdxX2bxX22xX13cxX3xX4xX10xX22xXexX10xX4cxX144xXaxX12xXcaxX18xX22xX1xX3xXd9xXadxX3exX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX28xX29xX22xX2bxX3xXcaxXcbxX22xX1xX3xXcaxX119xX3x1057bxX6cxX22xX3xXbaxc216xX22xX1xX3xX38xXdxX3axX3bxX3xXexX4cxX6xX3xX4xXaaxX22xX2bxX3xXexX3fxX4xX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xXexXadxXdxX3xXexX4cxXadxX3bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xXaxX12xXaxXb9xXbaxX66xXbcxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX48xX49xX3xX4xX3fxX4xX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3xXd9xX18xX3xX4xXa3xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3xX3fxX22xX3xX7x8401xX22xX3xX7xX49xX22xX2bxX3xX2f9xX22xX2bxX3xXbxX1xXa3xX3xX22xX9axX10cxX3xX17x11a52xX86xX3xX4cxX6xX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX22xX1xX1bxX13cxX3xX120xX35xX3xXexX4cxX348xX3xX5xX10fxX4xX3xX5xX1bxX2ecxX22xX2bxX7bxX3xXexX6cxX22xX2bxX3xX4xX1bxX45xX22xX2bxX3xX48xX2exXexX3xX4xX1xe66axXexX3xX7xX79bxX22xX3xX7xX3fxX22xX2bxX3xX2f9xX22xX2bxX3xX4xX2f9xX10cxX144xX3xXexX6cxX22xX2bxX3xX4xX1bxX45xX22xX2bxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX2ecxXbxX3xX2bxXdxX5c3xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX10fxX4xX3xX5xX1bxX2ecxX22xX2bxX3xX4xXaaxX22xX2bxX3xX6xX22xX7bxX3x10ed7xX10cxX21xX22xX3xX7xX10fxX7bxX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX5xX21xX3bxX3xX48xX49xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xcfe4xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX123xX123xX123xXaxX136xX3xfe90xX1xXa3xX3xX154xX1xX848xX3xXexX15xX4xX1xX3xXb9xXbaxX66xXbcxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX28xX29xX22xX2bxX3xXcaxXcbxX22xX1xX3xXcaxX119xX3xX725xX6cxX22xX3xXbaxX72axX22xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX6xX86xX123xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX120xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX6xX22xX1xX22xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX2bxX9xXaxX17bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1axX1axXdxX22xX2bxX9xXaxX16cxXaxX12xX0xXexX120xX3exX1axX86xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX3exX1axX86xXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX28xX29xX22xX2bxX3xXcaxXcbxX22xX1xX3xX4xXa3xX3xX1axXdxX569xX22xX3xXexX348xX4xX1xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX48xX49xX3xXd9xX7e8xXexX3xX5xX21xX3bxX3xX22xX2bxX1xXdxX569xXbxX3xX5xX49xX3xX2xX123xX1b0xX17bxX16axX3xX1xX6xX3xXcfxX4xX1xXdxX9axX3bxX3xX38xX1xX3exX7b0xX22xX2bxX3xXexX4cxX119xX22xX3xX1aexX2x11990xX3xX1axXdxX569xX22xX3xXexX348xX4xX1xX3xXexX10fxX3xX22xX1xXdxX119xX22xXd7xX7bxX3xXexX4cxX3exX22xX2bxX3xXd9xXa3xX13cxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXbxX1xX78xX22xX2bxX3xX1xb85bxX3xX2xX123xX1aexX1a2xX179xX3xX1xX6xX7bxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX7xX7b0xX22xX3xX17xX10cxX7e8xXexX3xX179xX2xX1a3xX3xX1xX6xX123xX3xe982xX4dxX22xX2bxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xXcaxXcbxX22xX1xX3xX4xX1xX848xX3xX86xX9axX10cxX3xX5xX49xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXexX4cxX29xX22xX2bxX3xX48xX49xX3xX4xX21xX86xX3xXexX1xXaaxX22xX2bxX3xX5xX49xX3xX4xX1xX348xX22xX1xX3xX22xX119xX22xX3xX4cxX7e8xXexX3xX1axd257xX3xX4xX1xX3fxX86xX123xX0xX51xX10xX3bxX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexX4cxX12xX0xX51xXexX120xX3exX1axX86xX12xX0xX51xXexX6xX120xX5xX10xX12xX0xX1axXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX4cxX10xX5xX6xXexX10xX1axXaxX12xX0xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX119xX22xX3xX82dxX10cxX6xX22xX13cxX0xX51xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xX10cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX136xXexX1xX10cxX3bxX120xX136xX6xX22xX1axX136xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX154xXaaxX22xX2bxX3xX6xX22xX3xX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xX13cxX3xX58cx7cd7xX3xX5xf485xX3xX22xX2bxX1xXdxX119xX3bxX3xXd9xX35xXdxX3xXexX1bxX2ecxX22xX2bxX3xX2bxX21xX86xX3xX4cxX6xX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX1xX4cxX10x91a9xX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX136xX5xX10cxX6xXexX136xX1axX3exXdxX136xX7xX3exX22xX2bxX51xX4xX3exX22xX2bxX136xX6xX22xX136xX1xX6xX136xXexXdxX22xX1xX136xX17xX10cxX136xX5xX86xX136xX22xX2bxX1xXdxX10xX3bxX136xX1axX3exXdxX136xXexX10cxX3exX22xX2bxX136xX2bxX6xX86xX136xX4cxX6xX136xX4xX1xX6xX86xX136xX4cxX10cxX22xX2bxX51xX2xX31xX16axX17bxX1a3xX16axX123xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX51xX3bxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX1a3xX17bxX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xX1a2xX1a3xX1b0xX51xX1a2xX16axX1axX1aexX2xX16cxX17bxX17bxX1a3xX16axXexX16cxX179xX17bxX2xX17bxX5xX17bxX123xX1baxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX48xX12xX0xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX154xXaaxX22xX2bxX3xX6xX22xX3xX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xX13cxX3xX58cxXa74xX3xX5xXa77xX3xX22xX2bxX1xXdxX119xX3bxX3xXd9xX35xXdxX3xXexX1bxX2ecxX22xX2bxX3xX2bxX21xX86xX3xX4cxX6xX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX1xX4cxX10xXa9fxX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX136xX5xX10cxX6xXexX136xX1axX3exXdxX136xX7xX3exX22xX2bxX51xX4xX3exX22xX2bxX136xX6xX22xX136xX1xX6xX136xXexXdxX22xX1xX136xX17xX10cxX136xX5xX86xX136xX22xX2bxX1xXdxX10xX3bxX136xX1axX3exXdxX136xXexX10cxX3exX22xX2bxX136xX2bxX6xX86xX136xX4cxX6xX136xX4xX1xX6xX86xX136xX4cxX10cxX22xX2bxX51xX2xX31xX16axX17bxX1a3xX16axX123xX1xXexX3bxXaxX12xX154xXaaxX22xX2bxX3xX6xX22xX3xX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xX13cxX3xX58cxXa74xX3xX5xXa77xX3xX22xX2bxX1xXdxX119xX3bxX3xXd9xX35xXdxX3xXexX1bxX2ecxX22xX2bxX3xX2bxX21xX86xX3xX4cxX6xX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX2d9xXa3xX3xX5xX49xX3xX4xX1xXdexX3xXd9xXadxX3exX3xX4xX848xX6xX3xX2d9xXadxXdxX3xXexX3fxX3xX2d9xc636xX22xX2bxX3xX28xX3exX49xXdxX3xX24cxX290xX22xX3xX136xX3xX854xX1xXa3xX3xcf63xXdxX3fxX3bxX3xXd9xX35xX4xX7bxX3xXcxX1xX848xX3xXexX4cxX1bxX589xX22xX2bxX3xX4xX290xX3xX82dxX10cxX6xX22xX3xX154xX24cxX2d9xXcxX3xX154xXaaxX22xX2bxX3xX6xX22xX3xX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xX3xXexXadxXdxX3xX4xX10cxX96exX4xX3xX1x8f07xXbxX3xX120xX49xX22xX3xX4xXaaxX22xX2bxX3xXexX3fxX4xX3xXd9xXdxX3c5xX10cxX3xXexX4cxX6xX7bxX3xX17xXa74xX3xX5xXa77xX3xX4xX3fxX4xX3xX48xb91dxX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xXexX4cxX119xX22xX3xXd9xX15xX6xX3xX120xX49xX22xX3xXexX1xX45xXdxX3xX2bxXdxX6xX22xX3xX82dxX10cxX6xX123xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX48xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX6xX3exX3xX2bxXdxX45xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX5xXadxXdxX3xX17xX6xX22xX1xX3xXexX1bxX290xXdx113f3xX1bdxXaxX3xX1xX4cxX10xXa9fxX9xXaxX51xX6xX22xX136xX22xXdxX22xX1xX136xXexX4cxX6xXexX136xXexX10cxX51xX120xX6xX3exX136xX2bxXdxX3exX136xX4cxX10cxX22xX2bxX136xX5xX6xXdxX136xX17xX6xX22xX1xX136xXexX10cxX3exXdxX51xX2xX31xX16cxX1b0xX31xX2xX123xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX51xX3bxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX1a3xX17bxX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xX1a2xX1a3xX31xX51xX1a2xX1a3xX1axX17bxX2xX16axX179xX179xX2xX31xXexX1aexX1aexX31xX179xX5xX1a2xX136xXdxX3bxX2bxX136xX179xX31xX1aexX16cxX123xX1baxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX48xX12xX0xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX6xX3exX3xX2bxXdxX45xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX5xXadxXdxX3xX17xX6xX22xX1xX3xXexX1bxX290xXdxXd6bxX1bdxXaxX3xX1xX4cxX10xXa9fxX9xXaxX51xX6xX22xX136xX22xXdxX22xX1xX136xXexX4cxX6xXexX136xXexX10cxX51xX120xX6xX3exX136xX2bxXdxX3exX136xX4cxX10cxX22xX2bxX136xX5xX6xXdxX136xX17xX6xX22xX1xX136xXexX10cxX3exXdxX51xX2xX31xX16cxX1b0xX31xX2xX123xX1xXexX3bxXaxX12xXbaxX6xX3exX3xX2bxXdxX45xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX5xXadxXdxX3xX17xX6xX22xX1xX3xXexX1bxX290xXdxXd6bxX1bdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX28xX290xX22xX3xX16axX31xX3xX1xX6xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX120xX15xX3xXexX1xXdxX119xX10cxX3xXexX4cxXd0dxXdxX7bxX3xX2bxXdxX3fxX3xXexX4cxX15xX3xXexX1xXdxX569xXexX3xX1xXadxXdxX3xX1xX290xX22xX3xX1aexX7bxX1a3xX3xXexeb3exX3xXd9xX29xX22xX2bxX3xX5xX49xX3xX4xX3exX22xX3xX7xX35xX3xX4xX3fxX4xX3xX22xX2bxX49xX22xX1xX3xX4xX1xX2f9xX4xX3xX22xX6cxX22xX2bxX3xXexX348xX22xX1xX3xXexX3exX3fxX22xX3xXd9xX1bxX2ecxX4xX3xXexX4cxX3exX22xX2bxX3xX48xXd0dxX3xX4xX1xX3fxX86xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX38xX1xX848xX22xX2bxX3xX38xX1xXdxX9axXbxX3xX589xX3xX66xX2bxX1xXdxX3xX58cxX10cxX21xX22xX3xXcfxX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xXd7xX123xX3xXcxX10cxX86xX3xX22xX1xXdxX119xX22xX7bxX3xXd9xX9axX22xX3xX120xX6xX3exX3xX2bxXdxX45xX3xX3bxX7b0xX22xX1xX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX7e8xX86xX3xX5xXadxXdxX3xX17xX6xX22xX1xX3xXexX1bxX290xXdxX7bxX3xXexX4cxX589xX3xXexX1xX49xX22xX1xX3xf5afxXexX7e8xX3bxX3xX38xX1xXdxX119xX22x889exX3xX48xX5c3xX22xX2bxX3xX4xX1xX9exX4xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX589xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX3exX22xX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX5xXadxXdxX3xX5xX49xX3xX120xX49xXdxX3xXexX3exX3fxX22xX3xX38xX1xXa3xX7bxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX4xXa3xX3xX5xX45xXdxX3xX2bxXdxX7b0xXdxX123xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX48xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX990xX3fxX3exX3xX4cxXdxX9axXexX3xX22xX2bxX6cxX22xX3xXfc2xX2bxXdxXc99xX4xX3xX5xXa74xX6xXfccxX3xX82dxX10cxX6xX86xX3xX5xXadxXdxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX340xab04xX3xfe05xX22xX1xXaxX3xX1xX4cxX10xXa9fxX9xXaxX51xX38xXdxX22xX1xX136xXexX10xX51xX4cxX6xX3exX136xX4cxXdxX10xXexX136xX22xX2bxX6xX22xX136xX2bxXdxX6xX4xX136xX5xX10cxX6xX136xX82dxX10cxX6xX86xX136xX5xX6xXdxX136xX4cxX10cxX22xX2bxX136xX38xX86xX136xX6xX22xX1xX51xX2xX31xX16cxX16cxX2xX31xX123xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX51xX3bxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX1a3xX17bxX51xX22xX10xX163xX7xX51xX2xX1a2xX1a3xX31xX51xX16axX1a2xX1axX2xX1a3xX1a3xX16cxX1aexX1a3xX2xXexX1a2xX1b0xX1b0xX179xX17bxX5xX17bxX123xX1baxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX25xXdxX3xX28xX29xX22xX2bxX3xX5xX2exXbxX3xX31xX3xX4xX1xX35xXexX3xX38xXdxX3axX3bxX3xX7xX3exX3fxXexX3xX22xX2bxX1bxX45xXdxX3xX48xX49xX3exX3xX4cxX4dxX22xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX48xX12xX0xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX990xX3fxX3exX3xX4cxXdxX9axXexX3xX22xX2bxX6cxX22xX3xXfc2xX2bxXdxXc99xX4xX3xX5xXa74xX6xXfccxX3xX82dxX10cxX6xX86xX3xX5xXadxXdxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX340xX1059xX3xX105bxX22xX1xXaxX3xX1xX4cxX10xXa9fxX9xXaxX51xX38xXdxX22xX1xX136xXexX10xX51xX4cxX6xX3exX136xX4cxXdxX10xXexX136xX22xX2bxX6xX22xX136xX2bxXdxX6xX4xX136xX5xX10cxX6xX136xX82dxX10cxX6xX86xX136xX5xX6xXdxX136xX4cxX10cxX22xX2bxX136xX38xX86xX136xX6xX22xX1xX51xX2xX31xX16cxX16cxX2xX31xX123xX1xXexX3bxXaxX12xX990xX3fxX3exX3xX4cxXdxX9axXexX3xX22xX2bxX6cxX22xX3xXfc2xX2bxXdxXc99xX4xX3xX5xXa74xX6xXfccxX3xX82dxX10cxX6xX86xX3xX5xXadxXdxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX340xX1059xX3xX105bxX22xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX4cxX3exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX154xX1xXdexX3xXexX4cxX3exX22xX2bxX3xXexX1xX3fxX22xX2bxX3xX16axX51xX1a3xX17bxX2xX1a2xX7bxX3xXd9xX15xX6xX3xX120xX49xX22xX3xXcxX58cxX3xX340xX1059xX3xX105bxX22xX1xX3xXcfxX28xX49xX3xXcxXcbxX22xX1xXd7xX3xX5xXdxX119xX22xX3xXexXdxX9axXbxX3xX17xX10cxX7e8xXexX3xX1xXdxX569xX22xX3xX2xX16cxX3xXd9xXdxX3axX3bxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1xe9d1xX6xX7bxX3xXexX1xXdxX119xX10cxX3xX4cxXd0dxXdxX3xX22xX1xXdxX3c5xX10cxX3xX1axXdxX569xX22xX3xXexX348xX4xX1xX3xXexX4cxX29xX22xX2bxX3xX4cxX4dxX22xX2bxX3xX4xX848xX6xX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX123xX3xX154xX7e8xXbxX3xX120xX3fxX4xX1xX3xX22xX2bxX6cxX22xX3xXfc2xX2bxXdxXc99xX4xX3xX5xXa74xX6xXfccxX3xX82dxX10cxX6xX86xX3xXexX4cxX589xX3xX5xXadxXdxX3xX38xX1xXdxX3xXexX1xX45xXdxX3xXexXdxX9axXexX3xXexXdxX9axXbxX3xXexXd0dxX4xX3xX22xX9exX22xX2bxX3xX22xXa3xX22xX2bxX3xX38xXb1xX3exX3xX1axX49xXdxX7bxX3xXd9xX15xX6xX3xXbxX1xX1bxX290xX22xX2bxX3xXd9xX6xX22xX2bxX3xXexX4cxXdxX3axX22xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXd9xX29xX22xX2bxX3xX120xX96exX3xX22xX1xXdxX3c5xX10cxX3xX2bxXdxX7b0xXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX48xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX10cxX5xX12xX0xX1axXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX51xX1axXdxX48xX12xX0xX51xX1axXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105bxX10cxXexX1xX3exX4cxXaxX12xX66xX6xX3bxX3xXcacxXdxX6xX22xX2bxX0xX51xXbxX12
Nam Giang